Homokmégy Községi Önkormányzat évi terv és költségvetésének megállapításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához"

Átírás

1 1 Homokmégy Községi Önkormányzat évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT szerint a helyi önkormányzatoknak költségvetési rendelet tervezetett kell a képviselőtestületnek benyújtani. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a kormányt a MÁK-on keresztül. Költésvetésünk főbb szerkezeti részei: - bevételek forrásként - működési, fejlesztési és felújítási kiadások - polgármesteri hivatal kiadásai szakfeladatonként Az önkormányzat költségvetésének forrásai: - normatív állami támogatás - átengedett bevétel - saját bevétel - átvett pénzeszközök (TB alapból, Munkaerő piac) - cél és címzett támogatások A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásait és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegét az 1.sz. mellékelt tartalmazza. Forrásai a személyi jövedelemadó és az állami támogatás százalékban meghatározott összege. Az átengedett bevételek közül a helyi önkormányzatokat a évre bevallott személyi jövedelemadó 8 % illeti meg. További kiegészítést kap az önkormányzat jövedelem differenciálódás címén. Saját bevételek Alaptevékenység bevételei - intézményi ellátás 6.211,- - étkezési térítés - diák étkeztetés 2.633,- - óvodai étkeztetés 1.510,- - szoc.étkeztetés 2.068,- - alkalmazottak térítése - munkahelyi 1.092,-

2 Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.480,- - helyiségek, eszközök eseti bérbe adása - Műv.ház 600,- - Fogorvos 180,- - Sportcsarnok 250,- -egyéb bevételek - földbérlet 300,- - temetkezési szolgáltatás 150,- Általános forgalmi adó bevételek 2 - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2.129,- Kamat bevételek - alaptevékenység kamatbevétele 500,- Helyi adók 9.830,- - iparűzési adó 9.000,- - vállalkozók kommunális adója 130,- - pótlék, bírság számla 150,- - talajterhelési díj 500,- - helyszíni bírság 50,- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 141,- - lakosságtól (munkáltatói) 63,- - kamatmentes építési kölcsön 78,- Önkormányzati lakóingatlan bevételei - önkormányzati lakások lakbér bevételei 205,- - önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó bevételek 30,- Saját bevételek összesen: ,- Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része 7.576,- - személyi jövedelemadó differenciálódás miatt ,- - gépjárműadó 6.500,- Átengedett bevételek összesen ,-

3 3 Működési célra átvett pénz - TB támogatás - Védőnői szolgálat 3.193,- - Közcélú és prémium évek után visszaig ,- - Öregcsertőről átvett pénz körjegyzőséghez ,- Működésre átvett pénz összesen ,- Kiadások 1.) Rendszeres személyi juttatások Önkormányzat létszáma 2010.január 1.-én - polgármester 1 fő - közalkalmazottak 6 fő - közalkalmazott részmunkaidőben 3 fő - egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 12 fő - további jogviszonyt létesítők 1 fő - prémiumévek 1 fő Összesen 24 fő 2010 évben nem tervezhetünk bérfejlesztést csak a soros előrelépésekkel számolunk. Alapilletmények - polgármester bére 3.942,- - közalkalmazottak bére 8.817,- - részmunkaidős közalkalmazottak bére 2.310,- - egyéb bérrendszer ,- 2.) Nem rendszeres személyi juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai - jubileumi jutalom (védőnő) 523,- - kereset kiegészítés december 59,- - jutalom (háziorvos vizsg.díj után) 133,- Személyhez kapcsolódó költségtérítés 853,- - cafetéria juttatás 9 fő x Ft Ft 1 fő x Ft Ft 1 fő x Ft Ft Egyéb költségtérítés - polgármester költségáltalány 788,-

4 3.) Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai 4 - megbízási díj (háziorvos) 4,- 4.) Külső személyi juttatások - könyvtár 528,- - alpolgármester tiszteletdíja 63,- - megbízási díj 1234,- - prémiuméves munkabére 929,- 5.) Munkaadót terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék 27 % 6.715,- - munkaadói járulék december 57,- - EHO december 42,- 6.) Készletbeszerzés - Élelmiszer 5.506,- - gyógyszer, vegyszer 50,- - irodaszer, nyomtatvány 45,- - könyv, folyóirat, egyéb információ beszerzés 125,- - tüzelőanyag beszerzés (gázpalack csere) 40,- - hajtó, kenőanyag beszerzés 1.380,- - anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 600,- (irodai székek, pohár, tányér stb. amit bevételezünk) - egyéb készlet beszerzés 600,- (tisztítószer, lábtörlő, elosztó, csavar stb ) 7.) Kommunikációs szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon 350,- 8.) Szolgáltatási kiadások - bérleti díj 850,- - gázenergia 1.240,- - villamos energia 4.990,- - víz és csatorna díjak 220,- - karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2.750,- (gépkocsi javítás, homok salak szállítás, kerítés festés, járda javítás stb ) - egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 1.550,- (postai közreműködői díj, elektronikai hulladék szállítás, virágágyások beültetése, kéményseprés, állati hulladék éves díja, ivóvízközmű előleg stb ) 9.) Általános forgalmi adó

5 5 - vásárolt termékek, szolgáltatások ált.forg.adója 4.870,- 10.) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás - belföldi kiküldetés 250,- - reprezentáció 150,- 11.) Egyéb dologi kiadás 1.366,- (falunapi kiadás, CKÖ kiadásai) 12.) Egyéb folyó kiadás 8.085,- (casco, kötelező biztosítás, épület biztosítás, cégautó befizetés, műszaki ellenőri díj stb ) 13.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.579,- - Sport egyesület támogatás Egyéb: Ifjúsági táborozás Polgárvédelmi támogatás Körzeti rendőr támogatás Társulási tagdíj Kistérség Önvédelmi csoport támogatás Tánccsoport támogatás Homokhátsági Regionális Konzorcium tagdíj ) Fejlesztési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 1.058,- - rendezési terv ) Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások 367,- - ápolási díj 1 fő x Ft + 24% x 12 hó fő x Ft + 24% x 12 hó Összesen: visszaigényelhető 75 % önkormányzatot terheli TB Összesen: rendszeres szociális segély alanyi jogon havi átlag Ft havi maximum Ft 90% állami tám Ft 10 % önkorm Ft Átlagban Ft x 10 fő Ft

6 - rendelkezésre állási támogatás fix összegű Ft/hó x 10 fő 80% állami támogatás Ft 20% önkormányzat Ft Összesen Ft 6 - szociális segély 1.560,- - közgyógyellátás temetési segély átmeneti szoc. segély idősek napjára utalv Ft/fő köztemetés nevelési segély 1.910,- - beiskolázási segély tanuló bérlet BURSA ) Felhalmozási kiadások Műv.ház eszközbeszerzés 2.904,- Felújítás - Műv.ház épület felújítás ,- - Műv.ház fűtés korszerűsítés 3.039,- 17.) Fejlesztési tartalék 6.699,- - Falumegújítási pályázat önerő Vidéki örökség megőrzése önerő Hivatal külső felújítása Fontosnak tartjuk a költségvetési irányzatok betartását, hogy a működési kiadásaink mellett a fejlesztési céljaink is megvalósuljanak. Homokmégy, február 19. Matos Attila polgármester

7 1.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személy jövedelemadó 7 Település üzemeltetési, igazgatási feladatok 2009.január 1-i népesség 1517 fő Körjegyzőség támogatása Alaphozzájárulás Ösztönző hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 677 fő Pénzbeli juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok otthon közeli ellátás A hozzájárulás 100 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja 3 fő A hozzájárulás 25 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít 11 fő Tanyagondnoki szolgálat Normatív állami hozzájárulás összesen Központosított állami támogatás CKÖ Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész 8% Jövedelem differenciálás miatt tavalyi szint Összesen Ft/fő Ft/hó Ft/hó Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen Ft

8 8 2. sz melléklet Tervezet az Önkormányzat 2010.évi költségvetésére I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei Ft - intézmények egyéb sajátos bevételei Ft - általános forgalmi adó befizetés Ft - kamatbevételek 500 Ft - helyi adók Ft - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) 141 Ft - önkormányzati lakóingatlan bevétele 235 Ft Saját bevételek összesen Ft II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó Ft - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése Ft - gépjármű adó Ft Átengedett bevételek összesen Ft III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás Ft - központ. állami támogatás cigány kisebbség 566 Ft Állami hozzájárulás összesen Ft eft Fejleszt. átvett pénzeszk.eu-tól Műv.ház felújításra EU önerő pályázat Paksról átvett pénz Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz Támogatás értékű bevétel közcélú prémium évek Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől Értékpapír Pénzmaradvány Bevételek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 9 3.sz.melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2010.év rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen Ft Ft Ft Ft 57 Ft 42 Ft Ft Ft Ft Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 10 4.sz melléklet e Ft Szakfeladat Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külső bér Tb Munkaadói Eü hozzájárulás Dologi Összesen Önkorm.ig.tev Város és községg Közcélú foglalkoztatás Konyha Cigány kisebbség Háziorv. szolg Védőnői szolg Fogorvosi szolg Tanyagondnok Házi segítségnyújtás Műv.ház Közvill Mélyépítő (Földutak) Temető Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok Könyvtár Összesen

11 11 Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve 5.sz.melléklet Megnevezés 2010 évre 2011 évre 2012 évre Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Ft Ft Ft Sajátos működési bevételek Ft Ft Ft Önkormányzat költségvet.tám Ft Ft Ft és SZJA bevétel Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Ft Ft Ft Működési célra Ft Ft Ft Értékpapír Ft Előző évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Felhalm.célú kölcsön visszat. 141 Ft 195 Ft 180 Ft Bevételek összesen Ft Ft Ft Kiadások Személyi juttatások Ft Ft Ft Munkaadót terhelő járulék Ft Ft Ft Dologi kiadás Ft Ft Ft Működési célra átadás Ft Ft Ft Kalocsának átadott pénz Ft Ft Ft Felhalmozási kiadás Ft Ft Ft Felújítás Ft Intézmény finanszírozás Ft Ft Ft Tartalék - Ft 50 Ft 60 Ft Fejleszési tartalék Ft Ft Ft Kiadások összesen Ft Ft Ft Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony prémiuméves 1 1 1

12 évi költségvetés Polgármesteri Hivatal alapilletmény tiszteletdíj alpolgármester polgármester költségáltalány cafetéria juttatás megbízási díj TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december hajtó, kenőanyag (Opel) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet telefondíj gázenergia villamosenergia vízdíj bérleti díj, lámpatestek karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások ÁFA reprezentáció egyéb dologi kifizetés adók, díjak egyéb befizetése munkáltatói SZJA telefon, cafetéria Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 évi költségvetés Művelődési Ház alapilletmény kereset kiegészítés december cafetéria juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december irodaszer, nyomtatvány egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) telefondíj gázenergia villamosenergia víz, csatornadíj egyéb üzemeltetés ÁFA munkáltatói SZJA telefon, cafetéria Összesen Pályázat költségei épület felújítás eszközbeszerzés közbeszerzés ktg, szakértői díj, projekt menedzsment díja Összesen Fűtés korszerűsítés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 évi költségvetés konyha alapilletmény pótlék részmunkaidő prémiumévek kereset kiegészítés december cafetéri juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december élelmiszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelő anyag (gázcsere) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés ÁFA belföldi kiküldetés munkáltatói SZJA cafetéria Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 15 Homokmégy Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetése Dologi kiadások Belföldi kiküldetés Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadások összesen: ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft Bevétel állami támogatás ,00 Ft Homokmégy, 2010.február 10. Hatházi Betti Mária elnök

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 3. melléklet Lesenceistvánd Község 212. évi várható

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Képviselő Testület! 2012.évtől az Áht. 23.. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben