Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I-XII. havi teljesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés"

Átírás

1 Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) év 2008.XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) % Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) % Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA % Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű működési bevétel % Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) % Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre % Támogatásértékű működési kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása % Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése % Rövid lejáratú hitel kamata % Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) % Felújítási kiadások (áfa-val együtt) % Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre % Támogatásértékű felhalmozási kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése % Hosszú lejáratú hitel kamata % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása % Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN % PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN % Pénzforgalom nélküli bevétel összesen % Bevételek összesen % Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen %

2 Bevételek és kiadások alakulása I-XII. havi teljesítés No. B E V É T E L E K Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) XII XII.31. Telj./Mód Intézményi működési bevételek % 2. ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata. 5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei % 6. ebből: - illetékek, helyi adók % 7. Felhalmozási bevételek % 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) % 9. - normatív állami hozzájárulás % központosított előirányzatok % felhalmozási célú támogatások % működésképtelenné vált önkorm. tám % kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz normatív, kötött felhasználású % támogatások és színházak támogatása egyéb központi támogatások % 16. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev % 17. ebből: OEP finanszírozás % 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev % 19. Hitel (20+21) % működési célú hitel felhalmozási c. hitel % 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény % 24. ebből: felhalmozási célú maradvány % 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ) % 28. ebből: vállalkozási bevételek összesen

3 No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása I-XII. havi teljesítés 1.a számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) XII XII.31. Telj./Mód Működési kiadások % ( ) személyi juttatások % munkaadókat terhelő járulékok % dologi kiadások % 33. ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése működési célú hitelek kamatai % fejlesztési célú hitelek kamatai % 36. ebből: dec. 31. előtti hitel kamata társadalom- és szociálpolitikai juttatások % működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások % 39. Felújítás % 40. Beruházási kiadások % 41. Pénzügyi befektetések kiadásai % 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad % 43. Hitelvisszafizetés (44+45) % működ. c. hitelvisszafiz % felhalm. c. hitelvisszafiz % 46. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ebből: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök % 50. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) % 52. ebből: vállalkozási kiadások összesen

4 Bevételek, I-XII. havi teljesítés 2. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív hozzájárulások % 1.2 Központosított előirányzatok % 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5 Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI % 1.7 Egyéb központi támogatás % 1.8 Működésképtelen önk.egyéb tám % 1.9 LEKI % III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése % 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei % 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel % 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz % 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök % 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele % VII. Finanszírozási bevételek % 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen % VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek % 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele % Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány % Bevétel összesen: %

5 Szakfeladatok pénzforgalma, I-XII. havi teljesítés 3. számú melléklet Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Területi igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Finanszírozási műveletek elsz Kisebbs. önkorm. igazg. tev Országos választás Önkormányzati választás Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Önkorm. elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Védőnői szolg Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Sport célok és feladatok Máshová nem sorolt ( mezőőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Városi Műv. Közp. és Könyvtár RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő Számlamaradvány Pénzkészlet január Pénzkészlet december Forráshiány MINDÖSSZESEN: adatok E Ft-ban

6 Címrend, évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok Alcím útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. 6 Pénzügyi lebonyolítás 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 2 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda

7 2008. I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen adatok E Ft-ban Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Máshová nem sorolt (mezőőr) Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Sportfeladatok Városi Műv. Közp. és Könyvtár Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform Iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Függő,átfutó,kiegyenlítő Pénzkészlet 2008.január Pénzkészlet 2008.december Foráshiány Mindössesen:

8 Létszám adatok, I-XII. havi statisztikai állományi létszám 3.c számú melléklet Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Művelődési központ Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Mindösszesen:

9 3.d számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2008.I-XII. havi teljesítés adatok e.ft-ban átl. stat. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés létsz. Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés (fő) XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Költségvetési pénzmaradvány Pénzkészlet, január Pénzkészlet, december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 Fejlesztési mérleg, I-XII. havi teljesítés 4. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) XII XII.31. Telj./Mód. Központosított előirányzat fejlesztési része % Fejlesztési célú egyéb állami támogatások % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatásértékű felh.bev % Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány % Kommunális adóból fejlesztési célra % Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása % FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK % Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása % -dr. Szarvas Tamástól telek megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm.kiadás % -EIS Trade Kft. telek megvásárlása felhalm.kiadás Önkormányzati igazgatási tevékenység % -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás % -Pénzügyi program felhalm. kiadás % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás % -Képzőműveszeti alkotás felhalm. kiadás % -Toyota Avensis vásárlása felhalm. kiadás % -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás % -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) felhalm. kiadás % -Gázberuházás TIGÁZ-nak továbbutalt rész felhalm. kiadás % -Pénzeszköz átadás Viziközmű Társulatnak felhalm. kiadás % -Szélessávú Internet felhalm. kiadás % -Szécsényi Városfejlesztő Kft. törzstőke felhalm. kiadás % -Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum felhalm. kiadás % -Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület felhalm. kiadás % -Szécsényi Városfejlesztő Kft. fejl.célú kölcsön felhalm. kiadás % -dr. Kerekes Tünde rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm. kiadás % -dr. Szarvas Tamástól rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm. kiadás % Gyámügy % -Nyomtató felhalm. kiadás % Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ % -Notebook, monitorok felhalm. kiadás % Védőnői szolgálat % -Számítástechnikai eszköz felhalm. kiadás % Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár % -Komplett számítógép,szoftver Tourinform felhalm. kiadás % -Könyvtári szoftver felhalm. kiadás % -Számítógép, monitor felhalm. kiadás % II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás % Városgazdálkodás % -Lóci víztározó terve felhalm.kiadás % Felhalmozási kiadások összesen % Közutak, hídak üzemletetése % -Gyalogátkelőhely létesítése felújítás Sallai, Fürst Sándor utak felújítása felújítás % -Hunyadi út felújítása felújítás % Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása Magyar út 4. bérlakás felújítás felújítás % Önkormányzati igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése felújítás % -Általános Iskola akadálymentesítése felújítás % -Járóbeteg szakellátó felújítás % -Ravatalozó felújítás felújítás % Városgazdálkodás Történelmi városmag II. tervek felújítás Benczúrfalva kultúrház gázellátási terve felújítás % Felújítás összesen % Fejlesztési tartalék FEJLESZTÉSI KIADÁSOK %

11 Hitelállomány decemeber 31-én 5. számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés Állomány 2008.I.1. Felvétel Törlesztés Árfolyamkülönbözet Állomány 2008.XII.31. Szélessávú internet Gáz megelőlegező Bf Gáz megelőlegező Pp Rendelő projekt megelőlegző hitel Autó lízing (Renault) Autó lízing (Toyota) Autó lízing (Tehergk.) Fénymásolók lízing Fejlésztési kötvényrész Fejlesztési hitelek összesen: Ft-os hitel Ft-os folyószámlahitel 0 0 Kötvény Működési hitelek összesen: Mindösszesen:

12 Igazgatási tevékenység kiadásai, I-XII. havi teljesítés 6. számú melléklet Megnevezés Költségvetés év Mód. EI 2008.XII.31. adatok E Ft-ban Teljesítés 2008.XII.31. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg I-XII. havi teljesítés 7. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) XII XII.31. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás % Előző évi maradvány % Működési célú pe.átv. Egyéb bevétel Pénzforgalmi bevételek % Pénzkészlet január Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen % KIADÁSOK Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulék % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás % Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások % Pénzkészlet december Függő, átfutó, kiegyenlítő 13 Összesen %

14 8. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek december 31-én adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Vízdíj -bérlők Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény szennyvíz Benczúrfalva gáz Benczúrfalva gáz Pösténypuszta Köztemetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen Előző évi gépjármű adó Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen Helyi adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

15 9. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások december 31-én adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény túlfizetés szennyvíz Benczúrfalva túlfizetés gáz Benczúrfalva túlfizetés gáz Pösténypuszta túlfizetés Bérleti díj túlfizetés Gépjármű és helyi adó túlfizetés Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

16 10. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzat évi pénzmaradvány felosztása adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség -42 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13 Védőnők 13 II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimnázium 513 Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen 539 Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás Nagylóci óvoda fejlesztéséhez II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.szakképzési hozzájárulás Magyar út 4. bérlakás felújítás 206 Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen 8 921

17 Önkormányzati vagyon december 31-én 11. számú melléklet adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Intézmény neve Tárgyi eszk. és immat. javak Nettó értékből Befektetett Üzemeltetésre eszközök Beruházások Bruttó érték Nettó érték Immat. javak Ingatlanok Gépek, berend. Járművek pü.eszközök átadott eszk. összesen II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ESZKÖZÖK F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K Eszközök Intézmény neve Készletek Követelések Rövidlej.ért. papírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elsz. Forgóeszk. összesen mindössz. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen FORRÁSOK Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Források Induló tőke Tőkevált. Összesen Költségvetési Vállalkozási Rövidlej. Hosszúlejáratú Egyéb pü. passzív elsz. Összesen mindösszesen Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

18 2008.évi közvetett támogatások 12. számú melléklet Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb jogcíme Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % (jellege) adatok eft-ban összege eft 1. Bölcsődések 1 fő étkezés 50% Bölcsődések 1 fő étkezés 100% Óvodások 25 fő étkezés 50% Óvodások 23 fő étkezés 100% Iskolások (1-4 évf.) 35 fő étkezés 50% Iskolások (1-4 évf.) 58 fő étkezés 100% Iskolások (5-8 évf.) 36 fő étkezés 50% Gimnáziumi tanulók 18 fő étkezés 50% Iskolások (1-12 évf.) 417 fő Tankönyv 100% Mindösszesen:

19 2008.évi civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása 13.számú melléklet Sorszám Támogatást kérő neve Támogatás felhasználása Képviselő-testületi határozat száma Támogatási összeg 1. Salgótarjáni Zsidó Község Holokauszt emlékmű 97/2008.(IV.15.) Diabetes Klub Működési költségre 121/2008.(V.26.) Szécsényi Népművészeti Egyesület Részvétel versenyen 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány XVII.Megyei Ifjúsági Kórustalálkozó 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 176/2008.(IX.9.) Városi Jegyzők Egyesülete Működési költségre 121/2008.(V.26.) Vöröskereszt Jubileumi véradásra 121/2008.(V.26.) II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör Működési költségre 121/2008.(V.26.) Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete III.Nemzetközi Csipke Kiállításon részvétel 121/2008.(V.26.) Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete Iroda fenntartási költségére 121/2008.(V.26.) Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület Tanösvény tábláinak felújítása 121/2008.(V.26.) Szécsényi Városnapért Egyesület Városnapi rendezvény költségei 121/2008.(V.26.) Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület Lengyelországba utazás, fellépés 121/2008.(V.26.) Nógrádi Segítő Kezek Egyesület Vérnyomásmérő monitor vásárlása 121/2008.(V.26.) Szécsényi Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület Szlovák-Magyar Ifjúsági Találkozó rendezése 121/2008.(V.26.) Iglice Közhasznú Egyesület Utiköltség, zenekari kíséret 121/2008.(V.26.) Polgárőrség Szécsény Üzemanyag költség, telefon költség, eszköz vásárlás 121/2008.(V.26.) Megyei Mgi. Múzeum Baráti Kör Ferenczy Teréz emlékkötet 121/2008.(V.26.) Nógrád Megyei Múzeum Szervezet Nagy Iván Honismereti Pályázat 162/2008.(VII.15.) Galcsik Zsolt Ferenczy Teréz emlékkötet 162/2008.(VII.15.) Dr.Baráthi Ottó Palócföld monográfia 162/2008.(VII.15.) Szécsény Műemlékeiért és Idegenforgalmáért Alapítvány Idegenforgalmi szakember foglalkoztatása 187/2008.(IX.24.) Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Zongora vásárlás 222/2008.(XI.25.) Szécsényi Népművészeti Egyesület 10 éves Jubileumi ünnepség Civil szervezetek támogatása: 251/2008.(XII.16.) Szécsényi Amatőr Futók Egyesülete Nevezési, utazási költség 121/2008.(V.26.) Szécsényi Törekvés Klub Versenyek 121/2008.(V.26.) Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület Működési költségekre 121/2008.(V.26.) Szécsényi Városi SE Működési költségekre Sportszervezetek támogatása: 121/2008.(V.26.) Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:

20 2008. évben a képviselői keret felhasználása 13. a számú melléklet Smelkó István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Városnapért Egyesület részére Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása Benczúrfalvi közösségi házba kandalló vásárlás Majoros István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Népművészeti Egyesület részére Halmosi György tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Vizi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Népművészeti Egyesület részére Pintér Sándor tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére Szenográdi Ferenc tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Sümegi Tamás tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Dr. Havasi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Római Katolikus Plébánia részére Tekergő Állatvédő Közhasznú Egyesület részére Polgárőrség Szécsény részére Varga Béla tiszteletdíj felajánlása Nógrád Ifjúságáért Alapítvány részére Iglice Közhasznú Egyesület részére Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány részére Szécsényi Rákóczi Diáksport részére Vöröskereszt részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére Rákóczi Városa Alapítvány részére Szécsényi Kalendárium megjelentetéséhez Római Katolikus Plébánia részére Szécsényi Városi SE részére Képviselői keret összesen: Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása, mely a benczúrfalvi közösségi ház karbantartására lett könyvelve

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG A B C Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 644 762 672 670 02 I. Immateriális javak

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.(IV.30.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról B E V E Z E T Ő Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben