Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek"

Átírás

1 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv. és szakfel. műk. célú bev.: Hivatal és szakf. int. műk.bev.: Polg.Hiv. int.bev. (ig.dij, hirdetés, közbesz,egyéb bev) Polg.Hiv. int.bev. (hirdetés) Polg.Hiv. int.bev. (szabsért) - - Polg.Hiv. int.bev. (Közbesz dokumentáció) - - Kamat (működési) Okmányiroda int.bev. (ig. dij) Áfa bevétel (működési) Továbbszámlázott szolg. bevétele Kistérségi Társulás int. műk. bev.: Kamat Helyi adók Komm.adó Iparűzési adó Áteng. központi adók: Gépjárműadó Földbérlet Szja SZJA helyben maradó* SZJA jöv. kül. mérs.* ' SZJA norm. mód. eloszt.bev. /alább/* Normatív támogatás* Pótlékok bírságok Önk. egyéb sajátos műk.bev.: Bérleti díj Lakbér Garázs E.sajátos Birság, szabálysértés Előző évi kieg. vtér

2 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Központosított előir, egyéb központi támogatás: Közp. előir: Támogatás önkormányzatok bérkiadásaihoz Béremelés támogatása Közművelődési érdeknöv tám Szoc.célú gyermekétkeztetés Közmű tűmog Könyvvizsgálat támog KET támogatás Érettségiztetés támogatása Egyéb központi támogatás Hozzájárulás a szoc. gyermekétkeztetéshez össz Önhiki Különféle normatív kötött támogások: Közoktatási feladatok támogatása: Kieg.tám. egyes közokt fel Érettségi tám Egyes szoc fel. kieg támog: Szoc. továbbképzés Közcélú munkavégzés Rendsz. Szoc.+Tart.munk.nélk.sz.segély Rendsz.Gyerm.véd Ápolási díj és járulék Időskorúak járadéka Egyszeri gyerm.védelmi Lakásfenttartási tám Otthonteremtési tám.(fejl bev!) Működési célú pénzeszközátvétel: Közhasznú munkavégz. támog Jöv.pótló Siófoki társ. támog. vtér Közlek.tám Népszavazás évi SZJAból többlettám - - Bursa visszatér Iskolatej Május 1. rendezvény tám Logopédia Kistérség bér "térítmény" Sportcélú adomány (Süllős) Tüzoltóegyesület Munkügyi Központtól képzésre átvett FVM támog Tourinform támog Pályáz dij visszafizetése

3 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Gázemelési támogatás Működési célú pénzeszközátvétel TB-től: Ügyelet Iskolaegészségügy Védőnők Házi gyerm.orv.szolg számú háziorv.körzet IV. számú háziorv.körzet Működési célú pénzeszközátvétel Kist. Társ.: Önkormányzatok hozzájárulás FVM támogatás Enyingtől átvett (15.500) Nettó működési hitel felvétel bevétele E.évi működési pénzmaradvány ig.vét E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ. pályázat E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ Polg.Hiv.és szakf. műk. célú bev Polg.Hiv.és szakf. fejl. célú bev Polg.Hiv.és szakf. bev Polg.Hiv. függő,átf.kiegy. bev. vált. 756 Polg.Hiv. bev.- mindösszesen Szolg. Int. és szakfel. bev.: Szolg. Int.műk.bev.: Int.műk.bev.: Vízdíj Szolg.Int Temetőfentartás Szennyv Mg.szolg. állateny 2 2 Földbér Autóbusz Közter.piac Étkeztetés Városgazd Szeméttelep Polg.véd (átvett pénzeszköz)

4 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Továbszámlázott szolg Eü. közüzemi szolg Saját v. bérelt ing Helyi közút Közvill. (áram v.tér) Össz Részben önálló intézmények Int.műk.bev.: Óvoda (saját) Óvoda (átvett) Török Bálint Ált. Iskola (saját) Török Bálint Ált. Iskola (t.szlázott) Török Bálint Ált. Iskola (átvett) Tourinform Iroda (saját) Tourinform Iroda (átvett) ESZI (saját) ESZI (átvett) Bölcsőde (saját) Bölcsőde (átvett) Műv.ház, könyvtár (saját) Műv.ház, könyvtár (átvett) Ügyelet (saját) Ügyelet (átvett) Bocsor Gimn. (saját) Bocsor Gimn. (átvett) Sport (áram vtér) Össz Szolg.int műk.pénzmar Szolg.Int. és szakfel. műk. célú bev. : Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: Szolg.Int. és szakfel. bev Szolg. Int függő, áf. kiegy bev. vált Szolg.Int. és szakfel. bev. mindösszesen Önkorm. műk.bev Önkorm fejl.bev Önkorm.bev Önkorm. függő, átfutó, kiegy. bev. vált Önkorm.bev. mindösszesen

5 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. és szakfel. fejl.bev.: Fejlesztési bevételek 0 Kamatbevétel (felhalm. része) Fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDE) Tárgyi eszközök imm. javak érték. (gpkocsi) Önkorm.sajátos fejl.bev.: Lakástörlesztés Telekértékesítés Tüdőgondozó bev Süllés&Süllős Kft ing.ért Mór és Tsa telekeladás E.sej.fejl bev össz Priv.bev Felhalm. c.átv. pe.kistérség össz Államkötvény értékesítés Részvény értkesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Elnyert pályázatok bevétele T.R lakép.tám vfiz Phare pályázat Otthonteremtési támogatás Ingatlan támog visszafizetés Össz. Fejlesztési kölcsönök vtérülése (ebből viziközmű319) Fejlesztési hitelek: Vizmű fejl hitel Phare önrész hitel Fejlesztési hitelek Polg. Hiv. fejl. pénzm Felhalmozási ÁFA bevétel Polg.Hiv. és szakf. fejl.bev Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: 5

6 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Vízmű eszk.bev Török B. Iskola (tőkeljellegü) Fejl pénzmaradvány 0 0 Szolg. Int. és szakf. fejl. bev Önkorm fejl. bev

7 B e v é t e l e k Polg. Hiv. és szakfel. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Intézményi bevételek ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért Pénzügyi befektések bevételei Költségvetési támogatás Pénzmaradvány R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel 756 Polg.Hiv. bev. össz Szolg. Int. és szakfel. bevételek összesítője Szoltg. Int. és szakf. int. műk.bev Szoltg. Int. és szakf. átvett pénzeszköz Szoltg. Int. és szakf. fejlesztési bevétel Pénzmaradvány FÁK bevétel Szolg.Int és szakfel. bev. össz

8 B e v é t e l e k Önkorm. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Intézményi bevételek* ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz* Tárgyi eszközök értékesítése* Egyéb felhalmazási bevétel* Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért Pénzügyi befektések bevételei 9 10 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány* R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel* BEVÉTEL ÖSSZESEN

9 B e v é t e l e k Önkormányzat bevételei összesen Összesítő 217/1998.(XII.30) Korm.rend.szerint Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Pótlék, bírság, önk. saj. bev II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támog Előző évi ktgvetése visszatérülés (Előir.nem terv!) Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok Önhiki (Er.ei.nem terv!) Kieg. tám. önkorm. bérkiad.-hoz 1.4. Helyi önkorm. színháza támogatása 1.5. Norm. kötött Fejl. célú támogatások III. Felhalmazási és tőke jellegű bev Tárgyi eszközök és imm. javak ért Önkorm. sajátos fejl. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 9 10 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátv ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalm. célra átvett pénzeszk ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Fejl.kölcsön vtér. ép. kibocs.bev VI. Hitelek Műk. c.hitelek és műk.c. kötvénykibocsátás Felhalm. c.hitelek és felhalm. c. kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek E.évi pénzmar.igbev. össz E.évi vállalkozási pénzmar.igbev. össz Önkorm. bev. összesen F.Á.K. bevétel Önkorm. bev. mindösszesen

10 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Működési kiadások Polg.Hiv.kiadások: Polg. Hiv és szakfel. műk. kiad.: Polg.Hiv. + Képv.Test. Személyi juttások Személyi juttások (Kistérségi Iroda) Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő jár. (Kist.Iroda) Nyugdíjas köztisztviselők támog Nyugdíjas köztisztviselők tám.jár Dologi és folyó kiadások Kamat Áfa befiz Áfa (fejl) befiz Tulajdoni lapok Továbbszámlázott szolg Iskolatej Normatív visszafiz DRFC reg díj Mezőföld pályázat Kistérség DOLOGI Okmányiroda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Gyámhivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Építésügyi Hivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Kistérségi Társulás Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok

11 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Dologi és folyó kiadások Pályázat (dologi) Átadott többcélúnak (átszervezés) Rendezv. tám. és külkapcsolatok (Okt.) Társadalmi szerv. támog. (Püb.) Működésre átadott pénzeszköz: Enying Rendőrőrs támog.(dologira) Enying Rendőrőrs támog.(túlóra) Székesf. Városkörnyéki Alap Mezőföldi Kistérségi Társulás Mezőföldi Kistérségi Társulás ügyelet KÖOSZ Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanács TÖOSZ Bursa Hungarica ösztöndíj Hulladékkezeléshez hjár Arany János tehetséggond.prog Balaton és Sió térsége tagdíj Hősök Napja 30 0 Iskolás bérletekre átadott Volánnak átadott évi tám Iskk.étkeztetés KISOSZ Logopédia Katasztrófa Alap B.B támogatás Birkózók tám. (Süllős bev.ből) Gyermekétkeztetésre átadott Sportnak átadott (süllősből) Sportnak átadott GPS pályázati visszafizetés Közgyűlés???? Cinca Össz Céltartalékok ÁHT kötelező tartalék SZJA-ból ,5%-os béremelés céltartalék 820 Sport tartalék Általános tartalék össz Polg. Hiv és szakfel. műk kiad Szolg. Int. finanszírozása

12 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. fejl.kiadások Polg.Hiv. kiadások (Fin. nélkül) Polg. Hiv. függő, átf. kiegy kiad Polg.Hiv. kiad. mindössz(fin. nélk.)

13 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Szolg.Int. és szakfel.kiad.: Szolg.Int. és szakfel. műk. kiad.: Szolg.Int. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Iskolabusz Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Park és közter. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Közhasznú+Közcélú Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Alsótekeresi lak.vizdíj különbözet (átadott) Sport feladatok kiadásai Állateny.szolg Helyi közút Tel.hulladék Helyi autóbusz Városgond. Közvilágítás Szennyvíztelep Közétkeztetés Ingatlankarb Lakossági szennyvíz Sport támogatása (átadott) TV közvetítés (átadott) Polgári védelem Szolg.Int.műk. kiad. :

14 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Részben önálló int.: Török B. Iskola Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyvtámogatás Óvoda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Városi Bölcsőde Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások ESZI Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Művelődési Ház Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Könyvtár Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tourinform Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Bocsor I. Gimnázium Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyv

15 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Részben önálló int. műk. kiad. : Egészségügy: Ügyelet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Védőnők Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Gyermekorvos Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások I. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások IV. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Üzemorvos Iskolaegészségügy Fogászat Egészségügy Segélyek: Otthonteremt. támog. (fejlesztés!) Közlekedés tám Közmű tám Rendkívüli gyvéd Időskorúak járadéka

16 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Ápolási díj Ápolási díj járulék Köztemetés Temetési segély Közgyógy Rendsz.szoc.s Tart.munk.szoc Gyerm.véd Átmeneti segély biz.hatáskörú Átmeneti segély pm.hatáskörű Karácsonyi segély Jöv.pótló Lakásfenttartási tám Segélyek : Szolg.Int. és szakf. műk.kiad.: Szolg.Int. és szakfel.fejl.kiad Szolg.Int. és szakfel.kiad Szolg.Int. függő, átf.kiegy kiad. vált Szolg.Int. és szakf. kiad. mind Önkorm. műk. kiad Önkorm.fejl.kiad Önkorm.kiad Önkorm. függő, átf.kiegy kiad Önkorm. kiad. mindösszesen

17 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Fejlesztési kiadások Polg.Hiv. és szakfel. fejlesztési kiadások Önkormányzati fejlesztések: Felújítás Kastély Phare 2005.( ) Kastély Phare önrész Kastély saját forrás: - Kastély beruh. műsz. ell Kastély fúj. közbesz Kastély régészeti feltárás Kastély gázbekötés Óvoda bővítés; Rákóczi u. 3. fűtéskorsz ESZI bővítés (Szoc.alapell.fejl.) ESZI pályázaton kívüli forrásból: - ESZI tervek ESZI bőv közbesz ESZI kapubejáró Török B. tető ESZI akadálymentesítés Utfelúj Beruházás Információs táblarendszer (beruh.) Szeszgyár utcai csap.víz elvezetés (ber) Vízmű kapacitás bővítés ber Alsótekeresi nyomásfokozó ber Térinformatikai rendszer (ber.) Török B. utcai lámpatest ber Szennyvízautó (ber.) Gárdonyi G. u. közvillágítás (ber) Vásártéri bekötö Szőlőhegyi útcsatl Tervpályázat (alaptérkép) Bagóvölgyi ingatlanvásárlás (ber.) Bagóvölgyi lakás Telekvásárlás Földterület vásárlás Temető u. eng.terv ESZI kapubehajtó eng.terv 0 Tornyos Iskola terv Buszöblök Dózsa Gy. u. tervdok Padlótisztító automata (Süllös támból) Tárgyalóasztal bővítés Uj fejlesztések, TFB 0 Közbeszerzések 550 GPS Útfelújítás 17

18 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Aromo szoftver es út Alsótekeresi utak Török B. iskola térkő Hivatali fejlesztések: - Szgég, sztech eszköz. besz. (ber) Szotfver E.gép - VW Polo gépkocsi vás Kistérség fejlesztések: Fejl.tartalékok: Vízmű fejl.tartalék ( ) Szolg.gépkocsi vásárlási céltartalék Pályázati önrészek tartalék Általános fejl. tartalék össz 0 0 Ktv. lakép alap össz Fejl hitelek törl.: Vízközmű fejl hitel törl Fűtéskorszerűsítés hitel törl Közvill.korsz.hitel törl össz Polg.Hiv.és szakf.fejl.kiad.össz

19 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Szolg.Int. és szakfel. fejlesztési kiadások Szolg.Int.fejl: Útfúj Nem kiemelt fejlesztések: - Ady E. folyóka Szgép vás (Szolg.Int) össz Városgondnokság Nem kiemelt fejlesztések: - Lapvibrátor Fadroma felúj. össz Török Bálint Iskola fejl.: Tetőfelújítás 5-ös tanterem felújítása fúj db tanterem mennyezet felújítása Nem kiemelt fejlesztések: - Szgép fúj Röplabda oszloppár Gázkazán Automata mosógép össz Műv.Ház Pályázati önrész ber. Gép ber.vás árdek.növ. össz Városi Könyvtár: Pályázati önrész ber. Szoftvervásárlás ber. Egyéb gép. ber össz Bocsor Gimnázium Pályázati önrész ber Nem kiemelt fejlesztések: - Bútor szgépépek takaritótár, szekrény össz Városi Bölcsőde Drótkerítés össz

20 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Védőnők Szoftvervásárlás össz ESZI Nem kiemelt fejlesztések: - Számítógép családseg. - Windows családseg. - ép.fúj.hőszig.ablak össz Egészségügy: Nem kiemelt fejlesztések: - 1. sz. házorv. körzet Doppler össz Óvoda Nem kiemelt fejlesztések: - Udvari játékok össz Tourinform 207 Sport 75 Fejlesztésre átadott pénzesköz: Otthonteremtési támogatás össz Szolg.Int. és szakfel. fejl. kiad Önkormányzat fejlesztések összesen

21 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz Felújítás, beruházás Kölcsönök nyújtása Finanszírozás Polg. Hiv. és szakfel. kiadások összesítője H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Kiadás összesen finanszírozás nélkül Szolg. Int és szakfel. kiadások összesítője Bér TB Dologi Átadott pénzeszköz (működési) Felújítás Beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozási) FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Önkormányzat kiadások összesítője Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz (működésre) Felújítás, beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozásra) Kölcsönök nyújtása H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN

22 nkormányzatának évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k 22

23 K i a d á s o k 23

24 K i a d á s o k 24

25 K i a d á s o k 25

26 K i a d á s o k 26

27 K i a d á s o k 27

28 K i a d á s o k 28

29 K i a d á s o k Fejlesztési kiadások

30 K i a d á s o k 30

31 K i a d á s o k 31

32 K i a d á s o k 32

33 K i a d á s o k 33

34 3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása L é t s z á m Fő Ered.ei. Mód.ei. Tény Polgármester Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Gyámhivatal Építésügyi Hatóság Kistérségi Társulás Vidékfejlesztési mendezser Össz Enying Város Szolgáltató Intézménye 27, Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 8 8 Egészségügy Tourinform Iroda 1, Össz. 172, Mindösszesen 209,

35 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállománya EFt Vizközmű hitel (Takarékbank Rt.) 346 Ebből: évi utáni 346 PHARE hitel Ebből: évi utáni Vizmú hitel Ebből: évi utáni Összesen

36 5. melléklet Enying Város Önkormányzata évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök záróállománya EFt Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 202 Ebből: évi év utáni 30 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebből: évi év utáni Alsótekeresi viziközmű (lakosságnak) 935 Ebből: évi év utáni 935 Összesen 4 605

37 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /I. melléklet I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Eszközök/Források Forgalomképtelen építmény: ültetvény V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A év december 31-i vagyonállapot Ezer Ft Bruttó érték Elszámolt Nettó érték, értékcsökkenés Érték Forgalomképtelen építmény: erdő Forgalomképtelen egyéb építmények 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Korl. forgalomképes egyéb épitmények 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdő Forgalomképes egyéb építmény 2/a. Ügyviteli gépek 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2/c. Képzőműv. alkotás 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek Forgalomképes építmény: ültetvény 0-ig irt /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok /a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 741 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) 37

38 Ezer Ft Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték, Érték I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből:egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 1 IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

39 Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Ezer Ft Nettó érték, Érték Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 122 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függő elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 1 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

40 ok 40

41 41

42 42

43 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /II. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s II. rész Az önkormányzati vagyon évi változása Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak ,75% 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,72% 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,09% 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,72% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok ,13% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,21% 3. Járművek ,30% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,22% 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen ,63% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön ,48% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés ,76% III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,37% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,56% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,21% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) ,60% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen ,60% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,71% 2. Adósok ,94% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ,35% Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet ,86% különféle egyéb követelések II. Követelések összesen ,16% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák ,84% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen ,84% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások ,71% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,59% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,82% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,79% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,81%

44 Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka 1. Induló tőke ,00% 2. Tőkeváltozás ,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,70% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,52% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,52% előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,52% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,52% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek ,66% 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,66% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,94% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettséhgek ,37% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,54% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,50% Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei ,69% egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei iparűzési adó túlfiz. helyi adó túlfiz tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek ,06% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,08% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások ,57% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,00% 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,20% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,60% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,81%

45 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /III. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s III. rész Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele i állapot EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen Ebből: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök után megtérülő része Alsótekeresi viziközközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2006 után megtér.része 0 A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen 856 Ebből: Részletre értékesített önkorm. ingatlanok 2006 után megtérülő vételára 856 B.I. Készletek összetétele B.I.5/a- Áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások PMH továbbszámlázandó szolgáltatások Szol.Int. továbbszámlázandó szolgáltatások 413 B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Ebből: Hirdetési díj hátralékok 23 Továbszámlázott szolgáltásból (fűtés,telefon) szárm. követelés 657 Szolg. Int. intézmények vevőkövetelései (vizdij, kiszáml.szolg.) Adósok Ebből: Kommunális adóhátralék Iparűzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék 0 Gépjárműadó hátralék Pótlék hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek szla hátraléka 496 Helyiségbér hátralék Garázsdíj hátralék 3 Lakbér és kapcs. díj hátralék 297 Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet,közterület, térítési dij stb.) Egyéb követelések Ebből: Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet Letelepedési Alap terhére nyújtott kölcsön hátralékai 0 Gondozási díj hátralékok as viziközmű hátralékok as szennyvizközmű hátralékok 172 egyéb követelés 31

46 részletre értékesített önkorm.ing.2006-ben esedékes törl.részl. Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései (segélyek)

47 - 2 - EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Ebből: Alsótekeresi viziközmű beruh. hitelének 2005 után esedékes része 0 Phare hitel utáni része Vizmű hitel utána része E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés egyéb rövid lej. kötelezettségek 122 Ebből: Lakbér, garázs túlfizetés 1 Továbbszámlázott szolgálatás túlfizetés 5 Egyéb túlfizetés 111 Különféle esedékes röv.lej.köt 0 Szolg.Int.és részben önálló int röv.lej.köt. (túlfiz, áfa stb.) 5

48 680

49

50

51 7. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Feladat, cél Összes évi évi évi évi évi évi kötelezettség ei. terv terv terv terv terv Működési hitel visszafiz. (MTB) Vízközmű hitel v.fiz. (MTB) Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Várható kamatok Összesen EFt

52 lléklet

53 8. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) EFt Ered. ei. Mód.ei Tény Magánszemélyek kommunális adójából Gépjárműadóból 4 4 Késedelmi pótlékból Összesen

54 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/1 számú melléklet Egyszerűsített mérleg Ezer Ft Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

55 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 Egyszerűsített mérleg Ezer Ft Források D) SAJÁT TŐKE Előző évi költségvetési Auditálási eltérések Előző év auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések Tárgyévi auditált beszámoló (+/-) egyszerűsített beszámoló (+/-) egyszerűsített záró adatai beszámoló adatai beszámoló záró adatai záró adatai Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

56 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/2. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Ezer Ft Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzat 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai 6 Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek ( ) Hitelek és kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen ( ) Költségvetési bev. és kiad. különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)

57 32 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)

58 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (±) Ezer Ft Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8 Vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány A 10. sorból szabad maradvány

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1)

I. Fejezet. II. Fejezet. 1 Módosította: 20/2009. (VI. 15.) K t r. s z. rendelet 1. (1) 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II. 19.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről I. Fejezet Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-) Balatonfüred Város Önkormányzata 26. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet eft Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben