számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)"

Átírás

1 számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C.) FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások E.) Tartalékosok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 2 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % I.MŰKÖDÉSI BEVÉTEK 1.Intézményi működési bevételek Napközi Otthonos Óvoda Egyéb bevételek ,% ÁFA bevételek ,% Kamat bevételek , % Napközi Otthonos Óvoda összesen: ,% Konyhai tevékenységek Élelmezési bevétel ,9% ÁFA bevétel ,6% Konyhai tevékenységek összesen: ,7% Általános Iskola Egyéb bevétel ,9% ÁFA bevételek ,% Kamatbevételek ,% Általános Iskola összesen: ,9% Egészségügyi intézmények Egyéb intézményi kamat bevételek ,5% Egészségügyi intézmények összesen : ,5% Körjegyzőség Egyéb saját bevételek ,% ÁFA bevételek ,% Kamat bevételek ,9% Körjegyzőség intézményi működési bev. összesen: ,7% Intézményi összesítő Élelmezési bevétel % ÁFA bevételek ,6% Egyéb intézményi bevételek ,9% Kamat bevételek ,8% Intézményi bevételek összesen: ,5% Monoszló Község Önkormányzata Alaptev. körében végzett továbbszámlázott szolg ,9% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja ,% ÁFA visszatérülés Egyéb bevételek biztosító kártérítése Kamatbevételek ,9% Bérleti díjbevételek ,% Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: % Intézményi Működési bevételek mindösszesen: ,5 %

3 3 3 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó ,7,% Kommunális adó ,8% Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,% Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után ,% Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után Helyi adók összesen: ,% Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett % Személyi jövedelemadóból kiegészítés % Szem. jöv. adó normatív eloszt % Gépjárműadó, egyéb átengedett adó ,1% Átengedett központi adók összesen: ,2% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság, helyi adó pótlék ,% Lakbér ,2% Bírságok pótlékok egyéb sajátos bev. összesen ,8% Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: ,% Ebből falhalmozási célú működési bevételek Összesen: ( helyi adók felhalmozási SZJA ) ,1 % II.TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási fejlesztési költségvetési támogatás Normatív támogatások ,% Normatív kötött felhasználású támogatások ,% ÖNHIKI % Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám Központosított előirányzatok Önkormányzati költségvet.tám összesen: % III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Telekeladás Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

4 4 4 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % IV.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSEK VISSZATÉRÜLÉSEK 1.Működési célú pénzeszköz átvétel ,% 2.Előző évi költségvetési visszatérülés 39 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: ,% V.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYEKNÉL 1.Működési célú pénzeszköz átvétel ,% ebből iskola % Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: ,% VI FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 1. Intézményfinanszírozás ebből Körjegyzőség ,% Részben önálló intézmények ,% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: ,% VII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek ,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,% Támogatásértékű bevételek összesen: ,% VIII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEKNÉL Támogatásértékű működési bevételek ,% ebből Körjegyzőség ,% Óvoda Iskola ,% Egészségügy ,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: ,% IX.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Kölcsönök törlesztése % Értékpapír értékesítés Támogatási kölcs.visszat. Értékpapír ért.összesen: %

5 5 5 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % X.HITELMŰVELETEK Működési hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: XI.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Polgármesteri Hivatal Monoszló ,2% Körjegyzőség % Részben önálló intézmények % ebből Óvoda % Iskola % Egészségügy % Pénzforgalom nélküli bevételek Monoszló összesen: ,2% Intézmények összesen: % XII Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Monoszló 169 Intézményi Társulás ebből Óvoda 305 Iskola 1142 Monoszló község bevételei összesen: ,% Monoszló pénzforgalmi bevételei összesen: ,8% BEVÉTELI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ( BRUTTÓ MÓDÓN ): Körjegyzőség ,% Általános iskola, Óvoda, Egészségügy ,9% Monoszló község ,% Önkormányzat összesen: ,4% ( I:T:nél a többletet a függő bevétel okozza aminek nincs előirányzata )

6 6 6 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Személyi juttatás ,% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások és egyéb működési kiadások ,2% Működési kiadások összesen ,% Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 80 Felhalmozási kiadások % Napközi otthonos óvoda összesen: ,4% KONYHAI TEVÉKENYSÉGEK Személyi juttatás ,3% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,3% Működési kiadások összesen ,4% Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Felhalmozási kiadások % Konyhai tevékenységek összesen: ,5% ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás ,3% Munkaadót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,1% Működési kiadások összesen ,% Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Felhalmozási kiadások % Általános iskola összesen: ,8% OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSE Dologi kiadások ,7% Működési kiadások összesen ,7% Felhalmozási kiadások % Iskolabusz üzemeltetés összesen: ,7 % Általános Iskola működési kiadások mindösszesen: ,8% Általános iskola mindösszesen: ,8%

7 7 7 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás ,4% Munkaadót terhelő járulékok ,8% Dologi kiadások ,2% Pénzeszközátadások ,1 % Működési kiadások összesen ,8% Tartalék 265 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 20 Beruházások Egészségügyi intézmények kiadásai összesen: ,% KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás ,2% Munkaadót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,5% Támogatásértékű kiadások ,% Működési kiadások összesen ,5% Felhalmozási kiadások ,% kiegyenlítő függő átfutó kiadások Körjegyzőség kiadásai összesen: ,% Önálló és részben önálló intézmények Pénzeszközök átadása, támogatásértékű kiadások ,1,% Személyi juttatás ,4% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,8% Működési kiadások összesen ,1% Felhalmozási kiadások ,2% Tartalék 265 kiegyenlítő függő átfutó kiadások Intézményi kiadások mindösszesen: ,1%

8 8 8 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban évi évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % Monoszló község ÖNKORMÁNYZATA Szociális támogatások ,6% Működési célú pénzeszköz átadás ,5% Támogatásértékű kiadások ,7% Működési Kölcsönnyújtás ,% Személyi juttatás ,8% Munkaadót terhelő járulékok ,6% Általános tartalék 10 Államháztartási tartalék Dologi kiadások ,7% Működési kiadások összesen ,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás , % Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,% Beruházási kiadás 557 Felújítás ELMIB részvények , % Felhalmozási Kölcsönnyújtás 150 Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások ,8 % Önkormányzat összesen függő kiadás nélkül: ,5% Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 73 Önkormányzat összesen : ,2%

9 9

10 10

11 sz. melléklet MONOSZLÓ FELHALMOZÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE ÉVRE adatok e/ftban Feladat megnevezése Kiadás Módosított Teljesítés Előirányzat ÁFA Módosított Teljesít. Előirányzat Összesen Mód. Teljesít. Előirányzat B E R U H Á Z Á S FELÚJÍTÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Számítástechnikai eszközök vásárlása Általános Iskolai oktatás összesen: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, KONYHA Villanysűtő cseréje Ipari bojler cseréje Napközi otthonos Óvoda konyha összesen: Oktatási intézmények beruházásai összesen: EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Egészségügyi intézmények összesen: Körjegyzőség Gázkazán gázfűtésre való átállás Körjegyzőség összesen: MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Építési telkek ivóvízellátása Önkormányzat beruházás összesen: Önkormányzat felújítás összesen: Befektetett pénzügyi eszközök egyéb felhalmozási kiadások: ELMIB részvényvásárlás közvilágítás korszerűsítéssel Felhalmozási célú pénzeszközátadások ( Bolt vásárlás ) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásépítési támogatás Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási kölcsönnyújtás szociális Felhalmozási tartalékok: Módosított előirányzat Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: Ebből Monoszló község önkormányzatának felhalmozási kiadásai összesen:

12 12

13 13 Feladat megnevezése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT 2007 évben 4. sz. melléklet Személyi Juttatás 1 2 / gesztor Zánka Község Önkormányzata / adatok e/ftban Munkaad. Működési Terh. jár. kiadásokössz Dologi és egyéb működési Kiadások 1 2 Létszám közalk. átlag fő Létszám Köztisztv. átlag fő Egyéb létszám Megb.díjas, munka törvénykönyve alá tartozó nem átlag Napköziotthonos Óvoda Szakmai tevékenységet irányító sz ,5 Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése Napköziotthonos Óvoda összesen: ,5 3 Általános Iskola Szakai tevékenységet irányító sz Napközis ellátás Nappali iskolai oktatás, sajátos nevelésű gyermekek 2 oktatása Iskolabusz üzemeltetés Általános Iskola összesen: Konyha Óvoda étkeztetés Iskolai étkeztetés Vendég étkeztetés Szakmai tev. irányító szolg Konyha összesen: ,5 Oktatási intézmények összesen: Egészségügyi szolgálatok Fogorvosi szolgáltatás Védőnői szolgálat Háziorvos Szakmai tevékenységet irányító sz Egészségügyi szolgálat összesen: Részben Önálló intézmények összesen Önálló Intézmény Körjegyzőség Intézmények mindösszesen: ( egyéb létszámból munka törvénykönyve alá tartózó 2 fő 1 fő iskola 1 fő egészségügy, így átlaglétszám 31 fő közalkalmazott 9 fő köztisztviselő 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó = összesen 42 fő 9 fő megbízási díjas ) 1: Módosított előirányzat 2: teljesítés ( kiegyenlítő függő átfutó kiadások Körjegyzőség e/ft I.T. 164e/Ft ebből egészségügy 20 e/ft óvoda iskola ) , fő

14 14

15 15 Feladat megnevezése 11 4 sz. melléklet Monoszló MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007 ÉVBEN Személyi Juttatás 1 2 Munkaad. terh. jár. 1 2 Dologi és Egyéb Működési Kiadások 1 2 Műk. kiad. Összesen 1 2 Létsz. közalk. adatok e/ftban Létszám Köztisztv. Egyéb Megb. díj Tiszteletd. nem átlag fő MTK alá Tart. Átlag Monoszló Önkormányzat Köztemető fenntartás Kisegítő mezőgazd. szolg. Helyi közutak fenntartása Önkormányzati ig. tev. Községgazdálkodás Köztisztasági feladatok Közművelődési feladatok Családsegítés Házi segítségnyújtás Sportcélok és feladatok Közvilágítási feladatok Szociális ellátások, rendsz., eseti ell. Állategészségügyi szolgáltatás Fogorvosi szolgáltatás Háziorvosi szolgáltatás Óvodai nevelés Ált. műveltség. megalapozó oktatás Iskolások közétkeztetése Óvodások közétkeztetése Önkormányzatok elszámolásai Védőnői szolgáltatás Önkormányzat összesen: ,4 0,6 ( függő kiadás 73 e/ft )

16 16 MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. sz. melléklet A.) Helyi adóbevételek adatok ezer Ftban Megnevezés Eredeti módosított teljesítés Előirányzat előirányzat Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó Iparűzési adó ideiglenes 3 Helyi adóbevételek összesen: Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Egyéb helyi adó pótlékok bírságok Helyi és egyéb adóbevételek összesen: B.) Pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások kölcsönnyújtások adatok ezer Ftban Megnevezés módosított teljesítés előirányzat forintban %ban Általános Iskolai oktatás finanszírozása % Óvodai oktatás finanszírozása % Iskolások étkeztetésének finanszírozása % Óvodások étkeztetésének finanszírozása % Háziorvosi szolgálat finanszírozása ,% Fogorvosi szolgálat finanszírozása % Védőnői szolgálat finanszírozása ,8% Körjegyzőség finanszírozása % Támogatásértékű egyéb működési kiadások ,% Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( szervezetek ) ,7% Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( bolt vásárlás ) % Felhalmozási támogatásértékű kiadások % Felhalmozási szociális kölcsön 150 Működési célú szociális kölcsön % Szociális juttatások ,6% Összesen : ,4% ebből felhalmozási célú % ebből működési célú támogatások ,6% ebből kölcsönök nyújtása: ,4% 13

17 17 MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ C.) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege 5. számú melléklet adatok ezer Ftban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztárak Költségvetési bankszámlák Elékülönített célelszámolási számla Pénzkészlet összesen: Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet a tárgy időszak végén Költségvetési bankszámlák Pénztárak Elkülönített célelszámolási számla Pénzkészlet összesen: D.) Hitelállomány Adatok ezer Ftban Fejlesztési célú hitelek Működési célú hitelek Összesen: E.,Rövid lejáratú kötelezettségek Helyi adó túlfizetések 192 ebből iparűzési adó túlfizetés 134 Szállítók 26 Összesen: 218

18 18 Állami hozzájárulás jogcíme 14 Monoszló A évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása Az éves költségvetési torvényben Megállapított tervezet 6. számú melléklet Évközi változások Tényleges Eltérés Mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Községek általános feladatai Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok Elmaradott település támogatása Települési tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok építésügy Üdülőhelyi feladatok beszedett idegenforgalmi adó alapján Pénzbeli. szociális juttatások A lakáshoz jut.ás feladatai Családsegítési feladatok Gyermekjóléti feladatok Normatív állami támogatás és átengedett SZJA Összesen: Visszafizetés utáni késedelmi kamat 882 forint

19 19 15 Monoszló A évi egyéb költségvetési támogatások elszámolások 6/b. számú melléklet adatok e/ftban Megnevezés Megállapított Évközi változás Tényleges teljesítés Normatív állami támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai közcélú támogatás Kiegészítő támogatások szociális feladatokhoz támogatások összesen: Egyéb központi támogatások összesen: Szociális gyermekétkeztetés támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásai összesen: Visszafizetendő 2007ben felhasználható Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatása évi jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó helyben maradó rész

20 20 Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások mindösszesen: (költségvetési támogatások SZJA alap,szja kieg ) ( 16 űrlap SZJA + költségvetési támogatás e/ft 31 űrlap elszámolás 11 e/ft ) Elszámolás: IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALKULÁSA ÉVBEN Monoszló 7. számú melléklet adatok ezer Ftban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Átadott eszközök Összesen Bruttó érték Előző évi záró állomány Növekedések Beszerzés, létesítés Felújítás Előzetesen felszámított ÁFA Előző év(ek) beruh.ból aktiv.érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedések Növekedések összesen: Csökkenések Selejtezés Térítésmentes átadás Értékesítés Egyéb csökkenés Nem aktivált beruházás összege,áfa Csökkenések összesen Bruttó érték összesen

21 21 Értékcsökkenés Előző évi záró állomány Egyéb növekedések Csökkenés 366 Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen, 0ig leírt eszközök bruttó ért

22 22 17 MONOSZLÓ ÉS KÖZÖS FENNNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA DECEMBER 31. Megnevezés Házi segítségnyújtás Körzetek száma Ellátottak száma Rendszeres szociális munkanélküliek pénzbeli ellátásai Rendszeres segélyezettek létszáma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres segélyezettek létszáma Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti segélyezettek létszáma Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti segélyezettek létszáma Közművelődési tevékenység Művelődési központok száma 8. számú melléklet Menny. egységzáró állomány Átlag állomány db fő fő fő 16 fő 58 fő 58 db 1 1 Monoszló község önkormányzata Összesen: Óvodai Intézményi étkezés Étkezési ellátottak száma Étkezési adagok száma db fő fő adag/év Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési ellátottak száma fő Étkezési adagok száma adag/év Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nevelést igénylők létszáma fő Férőhelyek száma db 50 Nappali ált. műveltséget megalapozó isk. oktatás Tanulók létszáma fő Tanulócsoportok száma Férőhelyek száma csoport db Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Foglalkozáson résztvevők létszáma fő Napközis csoportok száma csoport 2 Közös fenntartású intézmények összesen: fő adag/év csoport 10 db 210

23 23

24 Megnevezés Sorszám 18 Kötelezettségek részletezése Monoszló év 9. számú melléklet adatok e/ftban HelyesbítettÁl Tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés kötelezettség lomány az kötelezettség nélküli tranzakció Előző évi Tárgyévi Előző tárgyévi Összesen előző évről kötelezettségből kötelezettségből Év(ek) (=8+9) Hosszú lejáratú kötelezettségek 01 Rövid lejáratú kötelezettségek 02 Beruházással Kapcsolatos 021 Felújítással Kapcsolatos Termékvásárlással Kapcsolatos 023 Szolgáltatás Vásárlással Kapcsolatos 24 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 25 Technikai Összesen (01+02)

25 25 Megnevezés Sorszám Előző évi hátralék Folyó évi előírás helyesbítésekkel korrigálva 19 Követelések részletezése Monoszló 2007 Összes követelés Pénzforgalom nélküli Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi előírása előírása 10. számú melléklet adatok e/ftban Hátralék Előző év(ek) tárgyévi Összesen (=8+9) Intézményi Működési Bevételek 01 Önkormányzat Sajátos Működési Bevételei Helyi adók Gépjárműadó Egyéb működési bevételek Egyéb rövid lejáratú követelések 03 Adott (hosszú lejáratú) kölcsönök Rövid Lejáratú hitelek, kölcsönök 05 Technikai összesen ( = 08)

26 számú melléklet 20 Monoszló Önkormányzat Támogatásairól Szervezetek Alapítványok részére 2007ben MEGNEVEZÉS Gázló Egyesület támogatása Balatonfelvidéki Vizitársulat Támogatás Regionális Hulladékgazdálkodási központhoz Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak kerékpárút tervére pénzeszközátadás Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj Mentőszervezet alapítványa Zánka Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz kulturális művészeti tevékenységhez adatok ezer Ftban KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY EGYÉB SZERVEZET ÖSSZESEN: ebből felhalmozási célú ebből működési célú ( = 104 )

27 27 21 Monoszló 12.számú melléklet ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA adatok e/ftban MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy évi Változás Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Aktív függő elszámolások záró egyenlege Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kiutalatlan költségvetési támogatás módosított Költségvetési befizetési kötelezettség módosított Költségvetési (módosított) pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási kötelezettségek a felhalmozási pénzmaradvány terhére: 705 e/ft Építési telkek ivóvízellátása e/ft

28 számú melléklet Monoszló Kimutatás a közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) év adatok e/ftban Helyi adó megnevezése Adóelengedések összege Fő Adókedvezmények alanyi jogon Adómérséklések összege Fő összege Fő Építményadó 20, 4 Magánszemélyek kommunális adója 793,3 106 Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó 10,955 3 késedelmi pótlék Idegenforgalmi adó tartózkodás után Közvetett támogatások összesen: 813, ,955 3

29 29

30 sz. melléklet MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok e/ftban Megnevezés Módosított. Előirányz. Teljesítés % Teljesítés Megnevezés Módosított. Előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTEL KIADÁS Működési bevétel Működési kiadás Intézmények működési bev , Személyi juttatás ,8 Önkormányzat saját műk. Bevételei ,2 Munkaadót terhelő járulékok ,6 Központi támogatás működési , Dologi kiadás ,7 Működési célra átvett pénzeszközök, , Működési célú pénzeszközátadás, ,9 támogatásértékű bevételek támogatásértékű kiadás Működési célra nyújtott kölcsönvisszatérülés ,00 Szociális juttatás ,6 Értékpapír beváltás Általános tartalék 10 Rövid lejáratú hitelfelvétel működési Működési céltartalék Működési pénzmaradványfelh.asználás , államháztartási tartalék Előző évi költségvetési visszatérítések 39 Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás ,00 Működési bevétel összesen ,5 Működési kiadás összesen: ,5 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadás Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási kiadás beruh. felúj. 557 Kölcsön törlesztése Felhalmozási hiteltörl., kamat Felhalmozási célú költségvetési támogatás Osztalék, hozambevétel Felhalmozási tartalék Hitelfelvétel felhalmozási ELMIB értékpapír vásárlás , Felhalmozási normatívák ,0 Felh. célú p.e., támogatásértékű kiadás , Felhalmozási helyi adók ,8 Felhalmozási szociális kölcsönnyújtás 150 kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradványfelhasználás , lakásfelújítási támogatás Felhalmozási célú átvett pénze. Támogatásértékű b , Felhalmozási célú kiadás összesen ,8 Felhalmozási célú bevételek Összesen ,6 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 73 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 169 BEVÉTELEK összesen , KIADÁSOK összesen: " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek, Felhalmozási normatíva :, lakáshoz jutás tám ) ( képződőtt felhalmozási pénzmaradvány = 705 e/ft )

31 számú melléklet MONOSZLÓI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/ftban MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS e/ft TELJESÍTÉS % ZAT Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terhelő ,6 járulékok Dologi és egyéb folyó ,7 kiadások Szociális kiadások ,6 Pénzeszközátadás egyéb ,8 támogatás, támogatásértékű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások ( beruházások ) 557 Költségvetési Pénzforgalmi Kiadások Összesen: , Hitelek Kölcsönök ,4 kiadásai Értékpapírok kiadásai , Finanszírozási kiadások összesen: ,5 Pénzforgalmi Kiadások Összesen: ,9 Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiadások Mindösszesen: ,2

32 32 25 MEGNEVEZÉS Intézményi Működési bevételek, működési célú pénzeszközátvételek Önkormányzatok sajátos működési, felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, Támogatásértékű bevételek kiegészítések átvett pénzeszközök ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása előző évi költségvetési visszatérítés Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: Hitelek kölcsönök bevételei 15. számú melléklet MONOSZLÓ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/ftban EREDETI ELŐIRÁNY ZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS e/ft TELJESÍTÉS % , , , 100, , , értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek , Összesen: Költségvetési Pénzforgalmi Bevételek Összesen: ,7 Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány felhasználás ,2 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 169 Bevételek Mindösszesen: , Költségvetési bevételek kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

33 számú melléklet MONOSZLÓI ÖNKORMÁNYZATI VAGYON BEMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKEN 2007 adatok e/ftban MEGNEVEZÉS Forgalomképes Korlátozottan Forgalomképtelen ÖSSZESEN: vagyon Forgalomképes vagyon vagyon A/1 Szellemi termékek A/2 Földterületek, területek, telkek A/3 Épületek A/4 Építmények A/5 Gépek Berendezések felszerelések A/6 Járművek A/7 Üzemelésre átadott eszközök Részesedések (MOL gázban ) jogutód TIGÁZ részesedés ELMIB R.T. értékpapírók Értékpapírok névértéken ÉDÁSZ értékpapírok érékesítve én Bakonykarszt R.T. értékpapírok A/89 Értékpapírók részvények összesen: Folyamatos beruházások: Szennyvízcsatornázás Művelődési Ház felújítás Monoszló Balatoncsicsó összekötőút A/10 Folyamatos beruházások összesen: A/11 Tartósan adott kölcsönök A Befektetett eszközök bruttó értéke összesen Elszámolt értékcsökkenés A Befektetett eszközök nettó értéke összesen Követelések: vevők: 67 adósok 457 egyéb ( szociális kölcsön) 60 B/1 Követelések összesen: 584 pénzeszközök: költségvetési számlák elkülönített célelsz. számla (közérdekű ) B/2 Pénzeszközök összesen: B/3 költségvetési aktív függő elszámolások 203 B Forgóeszközök összesen: AB Vagyon eszközök összesen: C Saját tőke D Költségvetési tartalék E/1 iparűzési adó túlfizetések 134 E/2 helyi adó túlfizetések 58 E/3 szállítói kötelezettség 26 E Rövid lejáratú kötelezettségek 218 összesen: F/1Passzív függő elszámolások 527 ( normatíva előleg) F/2 Passzív kiegyenlítő elszámolások ( közérdekű ) F Passzív elszámolások összesen: EF Kötelezettségek összesen: CF Források összesen:

34 34 27 Monoszló Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása év 17.sz. melléklet adatok e/ftban D.) Hitel kölcsön nyújtás lejárat kölcsön állomány nyújtása törlesztése állomány Év év Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő Szociális alapú felhalmozási Kölcsön fő 2008 Összesen: ( 95 e/ftból 20 e/ft hátralék az adósok között szerepel 2 fő részéről 2008ban lejáró rövidlejáratú kölcsön 60 e/ft hosszú lejáratú éven túli kölcsön 15 e/ft)

35 35 28 Megnevezés 18..sz. melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege 2007 Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány adatok e/ftban Működési célú likvid hitelek Felhalmozási célú hitelek Egyéb hitelek: Összesen: ( tervezett e/ftos likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat következtében nem vált szükségessé )

36 36 29 Monoszló 19. sz. melléklet Több éves beruházási felújítási kiadások célonként 2007 adatok e/ftban E.) Beruházás megnevezése Teljes költség Felhasználás évi Nyilvántartási érték Kezdés Befejezés ig teljesítés Éve Éve Balatoncsicsó összekötőút, kerékpárút Műv Ház felújítás Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával Telekkialakítás Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele Kerékpárút Orvosi rendelő, Önkorm. épület felújítás Beruházások felújítások összesen:

37 37 33 Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben 23. sz. melléklet adatok e/ftban A.,Általános Iskola, Napközi Induló pénzkészlet 4.679, Kiadások összesen: , Működési kiadások , Felhalmozási kiadások 120, Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 2.336, Bevételek összesen: , Ebből: intézményfinanszírozás: , intézményi bevételek 1.458, véglegesen átvett pénzeszközök 100, támogatásértékű bevételek 816, Függő bevételek 1.142, Záró pénzkészlet 2.380,

38 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban B.,Napköziotthonos Óvoda, konyha Induló pénzkészlet 500, Kiadások összesen: , Ebből: Működési kiadások , Felhalmozási kiadások 1.464, Függő kiadások 2.520, Bevételek összesen: , Ebből: Intézményfinanszírozás , Intézményi bevételek / étkezés, pályázat / , Támogatásértékű bevételek függő bevétel 305, Záró pénzkészlet 685,

39 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban Egészségügyi intézmények Induló pénzkészlet 411, Kiadások összesen: , Ebből: Működési kiadások , Felhalmozási kiadások, Függő kiadások 20, Bevételek összesen: , Ebből: Intézményfinanszírozás 6.771, T.B.től átvett támogatásértékű pénzeszközök 4.016, Intézményi bevételek 19, Függő bevételek Záró pénzkészlet 936,

40 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban Körjegyzőség Induló pénzkészlet 1.124, Kiadások összesen: , Ebből: Működési kiadások , Felhalmozási kiadások 582, Függő kiadások 1.702, Bevételek összesen: , Ebből: Intézményfinanszírozás , Intézményi bevételek 28, Támogatásértékű bevételek 397, Függő bevételek Záró pénzkészlet 2.126,

41 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben Általános Iskola, Napközi adatok e/ftban Pénzkészlet 2.380, Függő Kiadások összesen: , ( decemberben kifizetett bér mert az már a évi költségvetés terhe ) ( ) Függő Bevételek összesen: Záró pénzmaradvány 3.707, Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány 3.707, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 3.707, Szabad pénzmaradvány

42 42 38 Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben 24.sz. melléklet Napköziotthonos Óvoda, konyha adatok e/ftban Pénzkészlet 685, Függő Kiadások összesen: , ( decemberben kifizetett bér mert az már a évi költségvetés terhe ) Függő bevételek összesen: 305 Záró pénzmaradvány 1.541, Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány 1.541, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 1.541, Szabad pénzmaradvány

43 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/ftban Egészségügyi intézmények Pénzkészlet 936, Függő Kiadások összesen: 206, ( decemberben kifizetett bér mert az már a évi költségvetés terhe 206 ) Függő Bevételek összesen: Záró pénzmaradvány 1.142, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 1.142, Szabad pénzmaradvány

44 sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/ftban Körjegyzőség Pénzkészlet 2.126, Függő Kiadások összesen: 1.019, ( decemberben kifizetett bér mert az már a évi költségvetés terhe ) Függő Bevételek összesen: Záró pénzmaradvány 3.145, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 3.145, Szabad pénzmaradvány

45 45

46 sz. melléklet Tárgyi eszközök ( ingatlanok kivételével )nyitó bruttó állományának megoszlása ágazatok között 2007 adatok e/ftban Megnevezés Gépek berendezések Járművek Üzemeltetésre kezelésre felszerelések átadott eszközök Művelődési intézményben 401 szociális egészségügyi intézményben 23 igazgatási feladatot ellátó intézményekben Egyéb intézményekben( park, temető, tűzoltószertár ) Monoszló község önkormányzata összesen: Oktatási intézményekben iskola, óvoda szociális egészségügyi intézményben igazgatási feladatot ellátó intézményekben Közös fenntartású intézmények összesen:

47 sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának elszámolt értékvesztése december 31én adatok Ftban Megnevezés Követelés lejárat legf. 90 napos napos napos 360 napon tűli Összesen Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Íparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Összesen:

48 sz. melléklet Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla 2007 adatok e/ftban Megnevezés Összeg Helyi adó bevételek Gépjárműadó 423 Kamatbevételek 50 Bírság 19 Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 78 kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások 78 Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 78 Éves kötelezettségvállalás felső határa Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi likvid hitel képességi mutatója ( működési célú likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat miatt nem, vált szükségessé )

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben