Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege"

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított Intézményi működési bevételek Intézményi működési kiadás Önkorm.-i sajátos működési bevételek Önkorm. (szakfelad. ) működési kiadás Működési c. támogatások Önk-ok költségvetési támogatása Szociális kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jell. bevételek Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) Támogatásértékű bevételek Részesedésvásárlás Támogatási kölcsönök visszatérülése Kölcsönnyújtás Hitelfelvétel Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek Hiteltörlesztés kamata Kötvénykibocsátás Céltartalékok Általános tartalék I. Bevételek összesen II. Kiadások összesen Polgárvédelmi Társulás bev.-e Polgárvédelmi Társ. kiad.-a Előző évi kv.-i visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény megszűnéssel átadott pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bev Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Mindösszesen Mindösszesen Felhalmozási mérleg Felhalmozási mérleg Működési mérleg Működési mérleg Összesen: Összesen:

2 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei I Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja normatív módon elosztott része - Költségvetési tv. 3. és 8. mell. sz. normatív támogatások - Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. 2. összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II. 1. Normatív támogatások II. 2. Központosított előirányzatok II. 3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása II. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok II ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és II közcélú foglalkoztatás II II. 5. II. 6. II. Megnevezés Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása Működési célú támogatások ÖNHIKI Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás Vis maior tartalék Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Fejlesztési célú támogatások TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK eredeti Önkormányzat összesen Módosított III. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése: Ingatlanértékesítés Nem lakáscélú helyiség értékesítése

3 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Ssz. III. 2. III. 3. III. 4. III. Földterület értékesítése Megnevezés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás Egyéb önk. vagyon üzemeltetéséből sz. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI Felhalmozási célú hitel (egyéb fejlesztések) VI Felhalmozási célú hitel (panelprogram) VI Felhalmozási célú hitel (2006. évi pályázatok) VI Felhalmozási célú hitel (szélessávú infrastr.) VI. HITELEK ÖSSZESEN VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. I-VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat összesen eredeti Módosított

4 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy) Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék Társ.-gazd. és infrastr. sz.-ból elmaradott, foglalk. gondokkal küzdő települések tám. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Lakáshozjutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - gyermekjólét Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi seg.nyújt. új ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - jelzőrsz-es házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k - időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - emelt Hajléktalanok átmeneti elhelyezése Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó Iskolai oktatás évfolyam 8 hó

5 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Óvodai nevelés 4 hó Iskolai oktatás - 1. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 4. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 5. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás - 6. évfolyam 4 hó Iskolai oktatás évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 8 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 6 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 2 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 4 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 4 hó Napközis foglalkozás Iskolaotthonos oktatás 8 hó Iskolaotthonos oktatás 4 hó Képesség-kibontakoztató felkészítés 8 hó Személyiségfejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás 8 hó Integrációs nevelés, oktatás 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 4 hó Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hó Bejárók ellátása - óvoda 8 hó Bejárók ellátása évfolyam 8 hó Bejárók ellátása évfolyam 8 hó Társulási, bejárók ellátása - óvoda 4 hó

6 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) mutatószám állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Társulási, bejárók ellátása évfolyam 4 hó Társulási, bejárók ellátása évfolyam 4 hó Visszahelyezett tanulók 8 hó Visszahelyezett tanulók 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell évf. (külön, enyhe fogy.) 4 hó Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (beteg, fogyatékos) Intézményi étkeztetés - 50 kedv. (3 v. több gyermek) Intézményi étkeztetés - 50 (5-8. évf. rsz-es gyem-es) Intézményi étkeztetés (óvoda) Intézményi étkeztetés (1-4. évf.) Tankönyvvásárlás - általános hozzájár

7 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám Tényleges feladatátadással korrigált Az állami hozzájárulás jogcíme Április 30. Július 31. Október 15. szerint (december 31.) állami mutatószám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám hozzájárulás hozzájárulás állami mutató- állami mutató- állami mutató- állami állami mutatószám mutató-szám hozzájárulás =10-( ) 13=11-( ) Tankönyvvásárlás - ingyenes (tartósan beteg) Tankönyvvásárlás - ingyenes (saj.nev.igény) Tankönyvvásárlás - ingyenes (rsz-es gyemes) Tankönyvvásárlás - ingyenes (3 v. több gyermek) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Összesen

8 A i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete Az állami hozzájárulás jogcíme A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / Évközi változások (+,-) feladatátadással korrigált Április 30. Július 31. Október 15. mutatószám állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás mutató-szám állami hozzájárulás az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg =10-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga Tűzoltóság támogatása Összesen Tényleges Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.) Az önkormányzat által Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 5

9 Alcí m Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati felhalmozási kiadásai I. Felújítások A i kv. beszámoló 3. sz. melléklete 1. Piac-csarnok Ipari Park bővítés Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Útépítés (belterületi utak) saját erő Településrendezési terv felülvizsgálata Tűzoltólaktanya külső közművek kiépítése Úttervek készítése Pályázatelőkészítés Gépkocsi lízing (2006) Ingatlanvásárlás (Határőrségi terület 103/2006. (XI.30) és Sertéstelep és Császári út) Erdőterület vásárlás (Gyulaji úti) Ingatlanvásárlás (Szentvér u.) Ultrahangkészülék lízingdíja Várkastély és körforgalom árfolyamkülönbség és vagyonkezelői jog megszerzése Városi köztemető vizesblokk Ifjúsági pályázathoz informatikai eszközök besz Ipari Park közműépítés Közintézmények adadálymentesítése Szociális földprogram Közművelődési pályázat keretében eszközbeszerzés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv 23. "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007 évi ütem) 24. Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Piac telekhatár lezárás Telekalakítás Gépkocsi lízing (2007) Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés II. Beruházások összesen Lakossági közműfejl. kv. támogatása Lakásmobilitás Panelprogram II. ütem áthúzódó 2006-ról Panelprogram III. ütem Református templom (Phare prg. árfolyamkülönbség) Szoc. Otthoni egyszeri belépési hj. visszafizetés Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (közművelőd. érdekeltségnöv. pály.: eszközbeszerzés) eredeti Módosított III. Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen I-III. Felhalmozási kiadások összesen IV. Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

10 A i kv. beszámoló Nyírbátor Város Önkormányzata 3/a. sz. melléklete évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai Alcím Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított V.1. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt. ) V.2. Részesedés vásárlás ("TISZA" Faaprítékot Termeltető Termelői Csoport Szövetkezet) V. Részesedés vásárlás Működési célú tagi kölcsön (Nyírbátori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht.) VI. Kölcsönnyújtás Lakásépítési hiteltörlesztés 1. (Kossuth úti 52. után) Lakásépítési hiteltörlesztés 2. (Fáy úti 36 lakás után) Célhitel Önk. Infrastrukturális hitel "A" Önk. Infrastrukturális hitel "B/2" Önk. Infrastrukturális hitel "B/3" Sávház II Szélessávú infrastruktúra Viziközmű hiteltörlesztés VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen VII.2. Működési hiteltörlesztés 0 0 VII. Hiteltörlesztés összesen VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen VIII.2. Működési célú hitel kamata VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen IX. Céltartalék Működési céltartalék összesen: Szociális feladatok normatívája (lemondás) Egyéb működési céltartalék Felhalmozási céltartalék: X. Általános tartalék Kv. tv. 51..(2) sz. 0 0

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatai A i kv. beszámoló 4. sz. melléklete Alcím I. Cím / feladat megnevezése eredeti Módosított Ebből (12.31.) Személyi Járulék Dologi I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Városi Televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése és karbantartása I. 7. Téli síkosságmentesítés I. 8. Pályázat előkészítés I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Polgármesteri Hivatal kiadásai I. 11. Városháza takarítása I. 12. Mezőőri feladatok I. 13. Várkastély állandó kiállítás és kísérő progr.-ok (pályázat) I. 14. Képviselőtestület kiadásai I. 15. OGY.-i és helyi önkormányzati választás I. 15. Ált. forg. adó befizetés (műk.-i) I. 16. Kisebbségi önkormányzat kiadásai I. 17. Szociális földprogram saját erő I. 18. Főépítészi feladatok I. 19. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 20. Települési Környezetvédelmi Program I. 21. Városgazdálkodási szolgáltatás I. 22. Közhasznú foglalkoztatás 14 fő I. 23. Települési vízellátás I. 24. Közvilágítási feladatok I. 25. Önkormányzatok elszámolásai I. 26. Oktatási célfeladat I. 27. Orvosi ügyelet működtetése I. 28. Eboltás és összeírás és áthúzódó I. 29. Állategészségügyi tevékenység I. 30. Csatornarendszerek karbantartása I. 31. Köztisztasági feladatok I. 32. Diák- és tömegsport I. 33. Közművelődési célfeladat I. 34. Ifjúsági célfeladat I. 35. Ifjúsági referens I. 36. "Képviseleti fórum" pályázat I. 37. Bűnmegelőzési pályázat I. 38. Ifjúsági pályázatok I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított II. 1. Sportegyesületek támogatása II. 2. Sporttelep működtetésének támogatása II. 3. Városi Sportcsarnok II. 4. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 5. BURSA Alapítvány 0 0 II. 6.1 Központi Orvosi ügyelet működtetése II. 6.2 Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére II. 6.3 Szociális Szolgálat működtetésére II. 6.4 Normatív támogatás átadás (2 havi) II. 6.5 Tűzoltóság eszközbeszerzéshez hozzájár II. 6.6 MEP finanszírozású feladatokhoz hozzájárulás II / (VII.20.) Polgármesteri Határozat fűnyírótraktor és tartozékai ált. forg. adó II. 6. Kistérségi Társulás összesen II. 7.1 Egyéb társ. szervezetek támogatása II. 7.2 II. 7.3 II. 7.4 Gyermekétkeztetési Alapítvány (szociálisan rászorulók étkeztetése) 13/2007 (IV.02.) PÜB Hat. Báthori Nőegylet Szilágysomlyói látogatásának támogatása 2/ (V.08.) Polgármesteri Határozat: Báthory István Nyugdíjas Klub Megyei Klubtalálkozóra történő utazása költségeinek támogatása II. 7.5 II. 7.6 II. 7.7 II / (VI.14.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Motoros Egyesület Rawa Mazowieckai utazás költségeire 30/ (VII.04.) OKSIB Határozat: Közbiztonsági Közalapítvány (városi rendvédelmi tábor költségeire) 31/ (VII.17.) OKSIB határozat: 2 Step Tánc-Sport Egyesület részére a Brazíliai táncverseny utazási költségeire 4/ (VII.06.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás (Eger-Szilvásvárad) költségeire II / (VIII.31.) PÜB határozat: Nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola részére támogatás lengyel testvérvárosi látogatás költségeire II / (XII.03.) PÜB határozat: Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete véradó ünnepség II / (XII.03.) PÜB határozat: Generációk Egymásért Egyesület működési támogatása II / (XI.15.) ÖNK. határozat: Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány működési támogatása) II / (XII.03.) Polgármesteri Határozat: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete támogatása II. 8.1 Szoc. KHT működtetésének támogatása normatívából II. 8.2 Önkormányzati támogatás II. 8. Szociális Kht. támogatása összesen II. 9.1 II. 9.2 II. 10. Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás kerete) Városüzemeltetési Kht. (Közhasznú munka 14 fő) Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alapot és a Kiemelt városi fesztiválok támogatása)

13 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési célú támogatások A i kv. beszámoló 4/a. sz. melléklete Alcí m II. Cím / Működési célú támogatások eredeti Módosított II. 11. Kiemelt fesztiválok támogatása II. 12. Helyi autóbuszközlekedés II. 13. Folyékony hulladékgyűjtés támogatása Nyírbátori Rendőrkapitányság (mezőőrzési és egyéb II közbiztonsági feladatok támogatása) IRM Nyírbátori Határőr Igazgatóság (mezőőrzési és egyéb II közbiztonsági feladatok támogatása) Sz-Sz-B Megyei Polgárőrség Nyírbátori Egyesülete II (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok tám.) II. 15. Vizitdíj visszatérítés II. 16. Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása 0 0 II. 17. II. 18. Közbiztonsági Közalapítvány visszatérítendő támogatása Nyírderzs Önkormányzata (normatíva átadás - étkeztetés és iskolabusz) II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei és kiadásai A i beszámoló 4/b. sz. melléklete Sorszám B e v é t e l e k eredeti / módosított Sorszám K i a d á s o k eredeti / módosított Központosított költségvetési támogatás általános működési kiadásokhoz Önkormányzati támogatás a Közösségi Ház fenntartásához CKÖ ház fenntartási kiadásai CKÖ egyéb működési kiadásai Bevételek összesen: Kiadások összesen:

15 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi 1. Tartósan munkanélk. rsz.-es szoc. seg. [Szt. 37/A.. (1) b)] Rendszeres szociális segély [Szt. 37/A.. (1) bek. a)] Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(2) bek.] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(5) bek.] Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(9) bek.] Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. b)] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek.] Helyi ápolási díj a [Szt (1) bek.] Átmeneti segély [Szt. 45..] Krízissegély Eseti gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Átmeneti tartásdíj Vizitdíj visszatérítés Temetési segély [Szt. 46..] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19. ] önk-i tám.-a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21..] (helyi) (a tankönyvtám.- ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal. is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj)

16 Nyírbátor Város Önkormányzatata évi önkormányzati szociális kiadásai A i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete Alcím III. /Megnevezés eredeti Módosított teljesített kiadásból Támogatás Járulék Dologi I. II. BURSA HUNGARICA ösztöndíj Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 1. Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt (1) a)] Átmeneti segély [Szt (1) bek. b)] Tüzelőtámogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye Temetési segély [Szt (1) bek. c)] Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt. 49..] Szociális étkezés támogatása Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján) Iskolatej program Szocális nyári gyermekétkeztetés támogatása TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN III. POSTAKÖLTSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

17 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Saját bevétel Módosított eredeti Átvett pénzeszköz Módosított eredeti Pénzmaradvány Módosított Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási Centrum konyha nélkül Konyha Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola Városi Könyvtár Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola Konyha Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

18 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi bevételei A i kv. beszámoló 5. sz. melléklete Cím / Alcím Intézmény megnevezése eredeti Finanszírozás Módosított eredeti Intézményi bevételek összesen Módosított Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási Centrum konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság 6.1. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár 6.4. Konyha 6. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

19 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím Módosított sított sított Módo- Módo- Intézmény megnevezése eredeti eredeti eredeti Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási C. konyha nélkül Konyha Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola Városi Könyvtár Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola Konyha Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

20 Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A i kv. beszámoló 5/a. sz. melléklete Cím / Alcím 1. Egyesített Óvodai Intézmények Oktatási C. konyha nélkül 2.5. Konyha 2. Oktatási Centrum ö Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3. Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház 3. Báthori I. Ált. Isk. ö Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4. Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö. 5. Tűzoltóság Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6.1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény 6.3. Városi Könyvtár Intézmény megnevezése 6.4. Konyha Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Intézményi kiadások összesen Módosított sított Módo- Módosított eredeti eredeti eredeti

21 Nyírbátor Város Önkormányzata évi engedélyezett álláshelyei A i kv. beszámoló 5/b. számú melléklete Sorszám Intézmény megnevezése Engedélyezett álláshely Évközi változás Nyitó létszám Tényleges létszámadatok Záró létszám Éves átlagos statisztikai állományi létszám 1. Egyesített Óvodai Intézmények 55,0-55,0 0,0 55,0 0,0 27,0 Általános Iskola 61,0-61,0 0,0 59,0 0,0 29,0 József A. úti Tagiskola 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Óvoda 18,0-18,0 0,0 18,0 0,0 9,0 Bölcsőde 6,0-6,0 0,0 6,0 0,0 3,0 Oktatási Centrum konyha nélkül 95,0-95,0 0,0 93,0 0,0 46,0 Konyha 17,0-17,0 0,0 14,0 0,0 6,0 2. Oktatási Centrum 112,0-112,0 0,0 107,0 0,0 52,0 Báthori István Általános Iskola 47,0-47,0 0,0 47,0 0,0 23,0 Pedagógiai Szakszolgálat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Városi Könyvtár 10,0-10,0 0,0 10,0 0,0 5,0 Alapf. Művészeti Isk. és Alkotóház* 33,0-33,0 0,0 38,0 0,0 17,0 3. Báthori István Általános Iskola összesen 90,0-90,0 0,0 95,0 0,0 45,0 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 57,0-57,0 0,0 56,0 0,0 29,0 Konyha 13,0-13,0 0,0 13,0 0,0 6,0 4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola össz. 70,0-70,0 0,0 69,0 0,0 35,0 5. Tűzoltóság** 55,0 8,0 63,0 55,0 63,0 63,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 0,0 295,0 295,0 0,0 297,0 148,0 Nyírderzs Tagintézmény 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 2,0 Városi Könyvtár 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és 6. 0,0 309,0 309,0 0,0 311,0 155,0 Alapfokú Művészeti Iskola 1-6. Intézmények összesen 382,0-10,0 372,0 381,0 374,0 377,0 7. Polgármesteri Hivatal (+1-1 fő) 65,0 0,0 65,0 63,0 63,0 66,0 8. Egyéb önkormányzati feladatok 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3, Önkormányzat összesen 449,0-10,0 439,0 446,0 439,0 446,0

22 évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban A kv. beszámoló 6. sz. melléklete Megnevezés E. Óvodai Intézm.-ek Oktatási Centrum Báthori I. Ált. Isk. Hunyadi M. Ált. Isk. Nyb. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. Int. Önk.-i Tűzoltó-ság Intéz.-ek összesen Polgármesteri Hivatal Polgárvédelmi Társulás Önkormányzat összesen 1. Költésgvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ( - ) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámol.-ok záróegyenlege ( - ) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszám.-ok záróegyenlege ( - ) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Intézményi alulfinanszírozás Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány

23 Javaslat a évi intézményi pénzmaradványok felhasználására A kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete Intézmény /feladat megnevezése Összeg e/ft 1. Egyesített Óvodai Intézmények 0 Ebből személyi járulék dologi 2. Oktatási Centrum 0 3. Báthori István Általános Iskola és Pedagógiai Sz Hunyadi Mátyás Általános Iskola 0 5. Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Feladott nem terhelt november havi nem rendszeres kifizetés Feladott nem terhelt személyi kifizetések Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzés maradványa Sport utánpótlás Dolgozók foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata Egyéb (karbantartás, üzemeltetés) Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár Konyha 0 Összesen: Tűzoltóság Nem terhelt jubileumi jutalmak Túlfinanszírozás visszafizetés Összesen: Intézményi pénzmaradványok összesen: Összes visszafizetési kötelezettség ill. elvonás Túlfinanszírozásból Kötött felhaszn.-ú normatíva fel nem használt része 912 Feladattal nem terhelt maradvány Összesen:

24 A kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata Intézmény /feladat megnevezése TERV TÉNY összeg e/ft személyi járulék Ebből dologi m. tám. / finansz. felhalm. Integrált Intézmény finanszírozása Múzeumi Baráti Kör támogatás Esélyegyenlőségi támogatásból visszafizetés Esélyegyenlőségi támogatás (integrált intézmény) Polgárőrség kiutalatlan évi támogatása (Mezőőri feladatok) Elszámolási különbözetek: Előző évi normatíva visszafizetés 0 0 ÖNHIKI visszafizetés helyi adóbevétel miatt Jövedelemkülönbség mérséklés (SZJA) Működési célú pénzmaradvány összesen: Ipari Park bővítés 0 0 Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés ( évi ütem) Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út) Városi Gyógyfürdő fejlesztés Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz) Panel program Fejlesztési célú tartalék Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány mindösszesen:

25 Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban) A i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása összesen előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés előirányzat * teljesítés Városrehabilitáció Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő Szélessávú infrastruktúra Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő * Előirányzatok a támogatási szerződések szerint. 1

26 Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása A i kv.beszámoló 8. sz. melléklete Sorsz. E S Z K Ö Z Ö K Áll. Érték Áll. Érték Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) Szellemi termékek (1114, 1124) Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) Járművek ( ) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruhásokra adott előlegek Állami készletek tartalékok (1591, 1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171, 1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752) Tartósan adott kölcsön ( ből Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163, 164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. ( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21, 241) Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) Növendék-, hízó állat (252, 262) Késztermékek (256, 261) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245) I. Készletek összesen ( ) Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) ( ,288) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet ( ből, h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) támogatási program előlege (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. ( garancia és kezességvállalásból származó követelések ( II. Követelések össz. ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-bol) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) III. Értékpapírok összesen (48+49) pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési bankszámlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (52 +55) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B)

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete

.../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete .../2016. (...) önkormányzati rendelet.. számú melléklete Bevételek 2014 terv 2015 terv 2016 terv I. Normatív bevételek 275 154 882 271 828 744 267 279 160 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben