DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 28. szám december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási Szerződés kötéséről a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására /2005. (XII. 1.) Kh. Az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út nyertes pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat részéről idegen területen történő beruházásra vonatkozó évi kötelezettségvállalásról 2551

2 291/2005. (XII. 1.) Kh. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról /2005. (XII. 1.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójáról /2005. (XII. 1.) Kh. A debreceni köztemetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról /2005. (XII. 1.) Kh. A fizető várakozóhelyek üzemeltetéséről szóló 250/2001. (XII. 20.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Kölcsey Központ társberuházói pályázatának értékeléséről szóló 100/2004. (V. 6.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 198/2004. (VII. 8.) Kh. határozathoz és Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelethez, valamint e rendeletet módosító 27/2004. (VII. 12.) Kr. rendelethez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról /2005. (XII. 1.) Kh. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Az Előzetes kötelezettségvállalás Debrecen-Józsa városrészen közösségi ház és könyvtár megvalósítására tárgyú 232/2005. (X. 6.) Kh. határozat módosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen, Vágóhíd utca 10. sz. alatti sporttelep hasznosításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Cívis Ház Rt. tulajdonában lévő, Debrecen, Piac u. 22. szám alatti helyiség értékesítéséről /2005. (XII. 1.) Kh. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésre való kijelöléséről 2705

3 303/2005. (XII. 1.) Kh. A Százszorszép Óvoda kezelésében lévő Debrecen, Széchenyi u. 65. sz. alatti, 143 m 2 hasznos alapterületű külön épületben lévő épületrész, valamint a hozzá tartozó kb. 700 m 2 nagyságú földterület intézményi használatból történő kivonásáról és forgalomképes vagyonná nyilvánításáról /2005. (XII. 1.) Kh. A Debreceni Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról /2005. (XII. 1.) Kh. Pályázat kiírásáról közoktatási intézmények magasabb vezetői beosztásának ellátására /2005. (XII. 1.) Kh. DMJV Családsegítő Központja, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye gyermekjóléti központja és a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosításáról területi irodák kialakítása érdekében /2005. (XII. 1.) Kh. A DMJV Családsegítő Központja módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelölésére benyújtandó pályázatának fenntartói támogatásáról /2005. (XII. 1.) Kh. Szándéknyilatkozat az Európai Spallációs Forrás elnevezésű projekt megvalósításáról Debrecenben /2005. (XII. 1.) Kh. Döntés a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület megalapításában való részvételről 2735 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése december 1-jei rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 310/2005. (XII. 1.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2744 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 311/2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról a Debrecen, Nyugati iparterület, Balmazújvárosi út menti védelmi rendeltetésű erdőzóna terület-felhasználású 17191, 17192/1 és 17192/2 hrsz-ú telkekre vonatkozóan 2745

4 313/2005. (XII. 13.) Kh. A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos részletes költségelemzés és díjkalkuláció elfogadásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Szándéknyilatkozat a Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Az Euro-Régió Ház Kht. átalakításáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról /2005. (XII. 13.) Kh. A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat értékeléséről /2005. (XII. 13.) Kh. A Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Környezetvédelmi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról /2005. (XII. 13.) Kh. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2761 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése december 13-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 322/2005. (XII. 13.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2761

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 288/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ Támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal, mint támogatóval a Debrecen fejlesztési pólus stratégiája és az arra épülő pólusprogram kidolgozására 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználására azzal, hogy a támogatási összegből megvalósítandó pólusprogram tervezés finanszírozásához saját forrást biztosít a támogatási összeg 10%-os mértékéig, de legfeljebb 10 millió forint összeg erejéig a évi költségvetés terhére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./ pont szerinti saját forrást az Önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 289/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, évi XXXVIII. törvény 89. (1) bekezdése, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és 15. -a, valamint a 9/1989. (IV. 30.) MM rendelet alapján 1./ kiegészíti az Önkormányzat által fenntartott zenei intézmények átszervezéséről, a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetői pályázatának kiírásáról szóló 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 1./ pontját az alábbiak szerint: A megalapítandó Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus, önállóan gazdálkodó költségvetési szerven belül létrehozza részjogkörű költségvetési egységként a Debreceni Kodály Kórust.

6 2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel január 1. napjával a 181/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 3./ pontjával a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus A/13. sorszám alatt elfogadott alapító okiratának 8./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 8. Gazdálkodási jogköre: a.) Önállóan gazdálkodó előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult, azzal hogy szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egysége a Debreceni Kodály Kórus. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. b.) A hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek: Debreceni Városi Könyvtár, MEZON Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, TOURINFORM Idegenforgalmi Információs Iroda, Csapókerti Közösségi Ház, Debreceni Művelődési Központ. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felkéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Határidő: január 1. Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a polgármester 4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 290/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdés, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 10. (2) bekezdés és 11. (1) bekezdés a.) pontja alapján

7 1./ javasolja a polgármesternek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő hrsz-ú - a Csokonai emlékpark területalakítását követően kialakult - 13 ha 9383 m 2 nagyságú Bartók Béla út szám alatti ingatlanból a telekalakítást követően szerezze meg DMJV Önkormányzata térítésmentesen 1178 m 2 ingatlanrész tulajdonjogát a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat megvalósítása érdekében. 2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti döntés előkészítésére, az illetékes bizottságok és a polgármester elé terjesztésre. Határidő: azonnal Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője 3./ Hozzájárul, hogy a Debrecen ipar területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út pályázat kivitelezéséhez kapcsolódóan helyi közút fenntartása önkormányzati feladat biztosítás érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában levő hrsz-ú ingatlanon évben az alábbi beruházások valósuljanak meg: - A körforgalomhoz csatlakozó és a kórház főbejárata közötti tervezett forgalmi kapcsolat kiépítése 428 m 2 felületen, becsült értéke évi áron E Ft + ÁFA. - A Dorottya utca új csatlakozása és a kórház kiépített parkolóinak kapcsolatát biztosító feltáró út megépítése 1007 m 2 felületen, becsült értéke évi árakon számolva E Ft + ÁFA. - A meglevő 3 m széles szervizút északi oldalán kb. 45 db gépjármű elhelyezésére szolgáló gyephézagos parkolósáv terveztetése, engedélyeztetése, megépítése, mely évi áron kb E Ft + ÁFA. 4./ Előzetesen kötelezettséget vállal a 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel összesen E Ft + ÁFA beruházási költség fedezetének biztosítására. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a évi költségvetésbe a 4./ pont szerinti költség fedezetét tervezze be. Határidő: évi költségvetés tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ A beruházásban megvalósuló felülépítményeket térítésmentesen tulajdonába adja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére az egészségügyi feladatok ellátása céljából azzal, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot terhelik. 7./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a 6./ pont szerinti megállapodás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a beruházások megvalósítását követően azonnal Felelős: az előkészítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 291/2005. (XII. 1.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírtak alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain háromnegyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/A. számú mellékletek szerint. 4./ Kötelezettséget vállal évre E Ft összegben lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés kivitelezésére és tervezésére azzal, hogy a kivitelezésre és a tervezésre a szerződés a évre tervezett útépítésekre kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként megkötésre kerülhet. 5./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és minden kötelezettség-vállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kizárólag olyan kötelezettségvállalás történhet az év hátralévő részében, melynek hiánya miatt élet-, balesetveszély vagy jelentős működési zavar állna elő. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,96 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,27 II. Átengedett bevételek ,52 III. Állami hozzájárulás ,40 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai ,95 IV. Külső forrás ,75 V. Kötvény ,00 - Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék Bevételek összesen: ,89 Kiadások összesen: ,65 1/1

10 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előrányzat Teljesítés Teljesítés %- a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök , Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) ,60 II. Átengedett bevételek SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Települési, igazgatási kommunális feladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladat , Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatási feladatok , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Települési sportfeladatok támogatása , Tűzoltóság támogatása , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,70 III. Állami hozzájárulás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézeti ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás ,26 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,43 V. Címzett támogatás ,00 VI. Céltámogatás ,00 VII. Céljellegű decentralizált támogatás ,00 VIII. Központosított állami támogatás ,72 IX. Jövedelempótló támogatás ,00 X. Egyéb központi támogatás ,29 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,40 XI. Külső forrás ,75 XII. Kötvény ,00 XIII. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,89 1/1

11 A helyi adó bevételek 2/A számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %- a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,76 b.) Telekadó ,00 2. Vállalkozók kommunális adója ,20 3. Helyi iparűzési adó ,54 4. Idegenforgalmi adó ,79 5. Pótlékok, bírságok ,03 Összesen: ,37 1/1

12 2/B számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,20 2. Földterület értékesítése ,64 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése ,00 4. Járművek értékesítése ,00 5. Immateriális javak értékesítése ,00 6. Privatizációból származó bevétel ,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek ,00 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,20 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése , Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00 Összesen ,26 1/1

13 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési célra átvett pénzeszközök ,07 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,18 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU-KORMÁNY b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,05 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele ,00 a.) Végrehajtási bírság b ) Építésrendészeti bírság c.) Telepengedély d.) Okmány kiadás bevétele e.) Közterület foglalási díj f.) Állami gondozási díj g.) Hagyaték h.) Marhalevél i.) Út eltérő használat Igazgatási szolgáltatások díj bevétele ,70 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél Bírság bevételek ,00 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,89 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,70 a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) , Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása , Dolgozók lakásépítési támogatása ,45 Összesen: ,64 1/1

14 Ezer Ft-ban Jogcím (Kv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA tv. melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés (%) Teljeítés (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) Teljesítés 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.5. Körzeti igazgatási feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , , m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészetoktatás , , m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , , m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak , , m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása , , m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támogatás MINDÖSSZESEN Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet /1

15 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás , , m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás , , m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet , , m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás , , m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alaphozzájárulás , , m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz , , m.21.c Korai fejlesztés gondozás , , m.21.d Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt , , m.24.bd Integrációs felkészítés , , m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás , , m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés , , m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi okt , , m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz , , /3

16 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek , , m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk , , m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) a-c. pontok és a , , bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak , , m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK , , m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi , , nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő , , m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében , , m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok , , m.30.a Minőségfejlesztési feladatok , , m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda , , m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali , , m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali infokomm. eszk , , m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen m.7. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Bölcsőde ingyenes étkeztetés , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.11.ab Étkeztetés , , m.11.ac Házi segítségnyújtás , , m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása , , m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása , , /3

17 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , Egyéb központi támopgatás MINDÖSSZESEN /3

18 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /1

19 3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret. Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési Működési fenntartási fenntartási fenntartási Pénzforgalom Pénzforgalom Intézmény megnevezése kiadások Működési Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek Létszámkeret Egyéb bevételek Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás nélküli bevétel Támogatás (intézményi bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (pm) (pm) felhalmozási felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61, , DMJV Reménysugár Otthona 156, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 612, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 33, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 36, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 862, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , /3

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1419 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 16. szám 2005. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 20. szám 2005. október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005.

Részletesebben

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés

2011.évi felhalmozási kiadások tervezése. 412000 421100 841126 360000 370000 681000 422100 602000 Önkorm. Folyadék száll közmű építés Önkormányzat 211.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 37 681 4221 62 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Szennyvíz Saját igazgatási Víztermelés,ke Folyadék száll lak. épület ú.,járda gyűjtése,tisztít

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 9. szám 2010. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 45/2010. (III. 18. ) Ö.h. Jelzálogjog

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A. /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a 2006. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /.(IL.)sz. önkormányzati rendelete a. évi költségvetés módosításáról Békéscsaba,. február. Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben