DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja évi 7. szám március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról 5/2005. (III. 10.) Kr. A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról 6/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 7/2005. (III. 10.) Kh. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/A, 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/I/1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatásokra E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi kiadásokra E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft 3. A R. 4. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft.

3 4. (1) A R. 5. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések Ezen rendelet december 31. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Debrecen Megyei Jogú Város mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett központi adók III. Önkormányzat költségvetési támogatása II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai IV. Társadalombiztosítás finanszírozása V. Külső forrás Általános tartalék VI. Kötvény Céltartalék VII. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások összesen: /1

5 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előirányzat előirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Települési, igazgatási kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Nappali szociális intézeti ellátás Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatási feladatok Folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok támogatása Tűzoltóság támogatása Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Nappali szociális intézeti ellátás Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási célú állami támogatás IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás 0 0 VI. Céltámogatás 0 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Társadalombiztosítás finanszírozása XI. Külső forrás XII. Kötvény XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 0 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen: /1

7 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /1

8 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C. számú melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 d.) beruházási célú támogatások (PHARE, CÉDE, VICE, KAC) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele a.) végrehajtási bírság b.) helyszini és szabálysértési birság c.) telepengedély d.) okmány kiadás bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) közterület foglalási díj b.) állami gondozási díj 0 c.) hagyaték 0 d.) marhalevél e.) út eltérő használat Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 8. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 9. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen: /1

9 2/D. számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kt. Tv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5. Körzeti igazgatás feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.14. Nappali szociális int.ellátás támogatása , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde és ingyenes étkezése) , , m.18. Szoc. és gyermekjóléti int. módszerteni feladatok , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészeti oktatás , , m.23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladathoz , , m.25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz , , m.26. Differenciált hozzájárulások egyes közokt. int.-ket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátáshoz , , m.27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29. Települési sportfeladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ell , , m.II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , m.IV. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , Vojtina Bábszínház , Színházi támogatás összesen: SzJA helyben maradó része , SzJA kiegészítés , Céljellegű decentralizált támogatás , Központosított állami támogatás , MINDÖSSZESEN oldal, összesen: 1

10 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19. Óvodai nevelés , , m.20.a Iskolai oktatás 1-4.évf , , m.20.ba Iskolai oktatás 5-8.évf , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.cb Párhuzamos művészeti isk. okt évf , , m.20.cd Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea1 Utoljára 2003/2004. tanévre valamennyi isk. tanműhelyben szervezett isk. gyakorlat ( , , hónapra) 3m.20.ea2 Először 2004/2005. tanévre az isk. tanműhelyben szervezett 1évf., 2,5 évf., 3évf. képzésnél a 2 évf.tanulók után; ill. a 3,5 évf. képz.-nél a 2. és , , évf. tanulók után 3m.20.eb Az egy évfolyamot meghaladó képzés esetén VALAMENNYI 1. évf. tanuló után 2004/ , , tanévre 3m.20.ec 1,5 vagy 2 évf.képzésnél a MÁSODIK, a 2,5 évf. és a 3,5 évf.képzésnél az UTOLSÓ FÉLÉVES, a 3 évf.képzésnél a HARMADIK évfolyamos tanulókra 2004/2005. tanévre , , m.20.ed Normatíva megnevezése Tanulószerződés alapján nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. képzésben résztvevő valamennyi tanulóra 2004/2005. tanévre Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás , , m.21.b Korai fejlesztés gondozás , , m.21.c Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.- os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba Képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanuló , , m.24.bc1 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai , , nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 3m.24.bc2 2004/2005. tanévben induló kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 2004/2005. tanévre , , SzJA 1. oldal, összesen: 4

11 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 3m.24.bd 3m.24.ca1 Normatíva megnevezése Integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanulók Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ÓVODÁSOK Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás SzJA Norm. Ft/mut. (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) , , , , m.24.ca2 Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ISKOLÁSOK , , m.24.cb2 Nappali rendszerű kéttannyelvű oktatás , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Érettségi és szakmai vizsgát (javító és pótló vizsgákkal együtt) évben (tavasszal és , , ősszel) megkezdő tanulók becsült száma 3m.25.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíjkedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) , , a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.25.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíjkedvezményre , , jogosultak 3m.25.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre , , jogosult ÓVODÁSOK 3m.25.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.25.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.25.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.25.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi , , kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.aa1 Bejáró óvodás gyermekek , , m.26.aa2 Bejáró ált. isk. 1-4.évf. nappali tanuló , , m.26.aa3 Bejáró ált. isk. 5-8.évf., 6. évf.-os gimn évf., 8. évf.-os gimn évf , , m.26.ab Bejáró gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai tanulók (gyógypedesek is) , , m Közoktatási alapnormatíva összesen , , oldal, összesen: 4

12 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.2 Pedagógus szakkönyv-vásárlás , , m.I.4 Szakmai fejlesztés , , m.I.5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m.I.6 Minőségfejlesztési feladatok , , m.I.7 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I.8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen , m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , Körzeti igazgatás-gyámügy Hajdúsámson , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) , , m.17 Gyermekek napközbeni ellátása , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.14.a Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.14.b Fogyatékos személyek nappali ellátása , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Családsegítő szolgálat hónap 12 hónap , , m.18.c Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok ellát hónap 12 hónap , , m.11.a1 Szociális és gyermekjóléti feladatok alaphozzájárulás , , m.11.ba1 Családsegítő szolgálat kiegészítő hozzájárulás , , m.11.ba2 Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő hozzájárulás , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen SzJA 3. oldal, összesen: 4

13 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótlóm tám. kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , , alkalmassági vizsgálatához 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: számú melléklet szerint számú melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Központosított állami támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.+közp.állami támogatás) V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , MINDÖSSZESEN SzJA 4. oldal, összesen: 4

14 2/E számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN C:\Documents and Settings\Szerkesztő2\Asztal\7szKozlony_4_2005Kr_MELLEKLETEI!!\Rendelet-2-2E-Működési bev. forrásonként 1/1

15 Intézmény megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen 3. számú melléklet Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 237, , Idősek Háza 197, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 70, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 843, , DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 47, , DMJV Reménysugár Otthona 176, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 619, , Városi Egészségügyi Szolgálat 695, , Ifjúság utcai Óvoda 48, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 40, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 29, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 38, , Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda 35, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Támogatás 1/5

16 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 26, , Szabadságtelepi Óvoda 30, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi utcai Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen Támogatás 905, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 154, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 105, , Dózsa György Általános Iskola 44, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 36, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 20, , Fazekas Mihály Általános Iskola 39, , Epreskerti Általános Iskola 40, , Hatvani István Általános Iskola 62, , Hunyadi János Általános Iskola 48, , Eötvös utcai Általános Iskola 44, , Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda 35, , Békessy Béla Általános Iskola 62, , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 59, , Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , /5

17 59. Intézmény megnevezése Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 1 034, , , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 29, , Tócóskerti Óvoda 30, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 54, , Angyalföld téri Általános Iskola 65, , Nagysándor József Általános Iskola 51, , Lilla téri Általános Iskola 42, , Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 37, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 57, , Csapókerti Általános Iskola 66, , Műhelytelepi Általános Iskola 35, , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52, , Benedek Elek Általános Iskola 52, , Móra Ferenc Általános Iskola 43, , Szoboszlói úti Általános Iskola 54, , Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai 94, , Szakszolgálat 83. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai 152, , Szakszolgálat 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola 26, , /5

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1 564, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 93, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 63, , Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 62, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 0, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 652, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 126, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 73, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környzetvédelmi Szakközépiskola 108, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90, , Kollégium 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , Irinyi János Gimnázium Szakközép és Szakiskola 116, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 108, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Támogatás 4/5

19 108. Intézmény megnevezése Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 59, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 111, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 1 360, , Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Városi Könyvtár 67, , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 10, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Csapókerti Közösségi Ház 24, , Újkerti Közösségi Ház 23, , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 277, , Csokonai Színház 256, , Vojtina Bábszínház 19, , Csokonai Színház összesen 275, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 140, , MINDÖSSZESEN 8 483, , /5

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 20. szám 2005. október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben