aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

2 Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban képvisel -testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el. 1. (1) A képvisel -testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) eft bevétellel, b) e Ft kiadással, c) e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képvisel -testülete a 2. mellékletben, foglaltaknak megfelel en fogadja el. (3) A képvisel -testület a m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszer en bemutatott kiadásait, bevételeit a17, 17/1.,17.2, mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. (1) A képvisel -testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következ k szerint fogadja el: a) A képvisel -testület a kiemelt bevételi el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások ac) m ködési célú bevételek ad) m ködési célú kiadások e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, b) A képvisel -testület a kiemelt kiadási el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: ba) személyi kiadás bb) munkaadókat terhel járulék bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások bd) m ködési kölcsönök nyújtása és törlesztése be) intézmények finanszírozása bf) m ködési célú pénzeszköz átadások bg.) támogatásérték kiadások bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások bi) felhalmozási és felújítási kiadások bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások bk) részesedések vásárlása bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása bm) aktív pénzügyi elszámolások e Ft, e Ft, e Ft, eft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, e Ft, eft, e Ft, e Ft. (2) A képvisel -testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. és mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (3) A képvisel testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként mérlegszer en bemutatott kiadásait és bevételeit a 4. melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a 4.1 melléklet szerint fogadja el. (4) A képvisel -testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt el irányzatának teljesítését címenként, mérlegszer en a 4.2 melléklet szerint a polgármesteri hivatal kiadási el irányzatának teljesítését a 4.3. melléklet szerint, az önálló intézmények kiadásai el irányzatának teljesítését a számú melléklet szerint fogadja el. 2

3 (5) A képvisel -testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képvisel testület. 3. (1) A képvisel -testület a többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a 10. melléklet, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a 11. melléklet, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képvisel -testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A képvisel testület a polgármesteri keret felhasználását a 14.1 melléklet szerint, a képvisel i keretek felhasználást a 14.2 melléklet szerint fogadja el. 5. A képvisel -testület a 17. melléklete szerint építi be jelen rendeletébe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint: a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft, b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft, c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft. 6. (1) A képvisel -testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 21. melléklet szerint 849 f ben fogadja el a képvisel testület. (2) A képvisel -testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 81 f ben fogadja el. 7. (1) A képvisel -testület az önkormányzat a december 31. napi állapot szerinti mérlegét a II. melléklet, vagyonelemenkénti kimutatását a II./2. mellékletben részletezett szerint az eszközök és források összegét eft-ban állapítja meg. (2) A képvisel testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.2 melléklethez tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A képvisel -testület az önkormányzat évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1, III.2, III.3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A képvisel -testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5., II.5.1 mellékleteknek megfelel en engedélyezi. (5) A képvisel -testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. mellékletben szerepl adatok alapján hagyja jóvá. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester 3

4 ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján megtartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz 4

5 A zárszámadási rendelet mellékletei 5 1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjér l, 1/1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról 2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegér l, 3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként 3.2 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként 3.4 melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként 3.5 melléklet: T zoltóság bevételei forrásonként 4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszer en 4. 1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en, kisebbségi önkormányzatok nélkül 4. 2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt el irányzatonként, címenként mérlegszer en 4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai 5. melléklet: M ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. melléklet: T kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten 7. melléklet: Felújítási el irányzatok célonként 8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként 9. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok 9/1 melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként 10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 11. melléklet Önkormányzat hitelállománya 12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi el írása 13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása melléklet: A képvisel i keretek felhasználása 15. száú melléklet: az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai 16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jelleg juttatások kiadásairól 17. melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól

6 17.2 melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 17.3 melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeir l és kiadásairól 18. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól 19. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelez k szerinti bontásban 21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként. 22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi el irányzatok nyilvántartása. 23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási el irányzatok nyilvántartása 24. melléklet: Intézményi elszámolás évre a normatív és központosított támogatásokról II./1 melléklet: Önkormányzati Mérleg II./1.1 melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok Mérlege II.2 melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása Leltár a II.2. számú melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról, Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról II.2.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya II.3. melléklet: Önkormányzati részesedés gazdasági társaságok értékelése II.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról, II.4.2 melléklet: Önálló és részben önálló Intézmények pénzmaradvány elszámolásáról, III.1. melléklet: Egyszer sített mérleg, III.2. melléklet: Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, III.3. melléklet: Egyszer sített pénzforgalmi jelentés, III.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Függelék: 1. függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. függelék: EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója 3. függelék: Bíró Lajos Iskola beszámolója, 4. függelék: Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója 5. függelék: Városi T zoltóság beszámolója 6

7 Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda 2.1. EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: 2.2. Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola 2.3. József Attila Általános Iskola 2.4. Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény 2.5. "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.6. "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.7. "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.8. "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda 2.9. Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: 6. Tervezések 7. Ingatlanok vásárlása létesítése 8. Gépek berendezések és felszerelések 9. Immateriális javak 10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 11. Járm vek 12. Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra 1. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

8 Melléklet a rendelet 1. -ához Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Az Önkormányzati alapítású közalapítványok 1. Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Humanitás '91. Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Egészséges Városért Közalapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van) 1.1. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

9 Önkormányzat k. szla. I. 1. M ködési bevételek AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím BEVÉTELEK El irányzat évi eredeti Teljesítés módosított % mód. 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: ,5 91 EGOMIR ,0 91 Bíró L. Ált. Isk ,9 91 Városi Könyvtár ,8 91 Városi T zoltóság ,0 Intézmények m ködési bevételek össesen: ,6 I. 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó ,9 Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ,5 Összesen: ,2 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás , Term föld bérbeadásából származó bev ,8 Összesen: , Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok ,5 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság ,8 Talajterhelési díj ,5 Összesen: , Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel ,0 Összesen: ,0 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: ,7 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött , Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 Összesen: , Központosított és központi el irányzatok ,0 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz ,0 Helyi t zoltóságok támogatása , Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) ,0 Szociális továbbképzés ,0 Vis maior támogatás ,0 Összesen: , Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen: ,0 adatok eft-ban 3 2. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

10 Önkormányzat k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. adatok eft-ban III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése , Gépek berendezések, járm vek értékesítése ,2 Összesen: ,0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése ,5 Összesen: ,5 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel , Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: ,5 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen ,1 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási Támogatásérték bevételek , ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz ,5 Támogatásérték felhalmozási bevétel ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül ,7 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: ,2 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt , Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) ,0 V. Összesen: ,1 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 Tervezett kiadások ,6 VI. Hiányzó forrás ,9 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány ,0 ebb l: Intézmények pénzmaradványa , Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: ,8 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen ,0 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

11 Önkormányzat k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód I. Folyó (m ködési) kiadások ,3 2. Személyi juttatások ,1 3. Munkaadókat terhel járulékok ,3 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások ,1 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése ,0 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ,4 11. K I A D Á S O K Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása ,5 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás ,0 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások ,9 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása ,7 15. Részesedés vásárlás 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) ,3 17. Intézmény fiananszírozás ,3 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 98,2 19. Támogatásérték kiadás ,3 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,0 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése ,4 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre ,6 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,0 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 adatok eft-ban 5 2. sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

12 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély ,0 - egyéb hatósági engedély ,1 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) ,0 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz ,0 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke ,5 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése ,0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele ,9 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás ,8 - pályázati díj ,5 - egyéb bevétel ,8 - behajtási engedély ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,9 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) ,1 - helységbérleti díj ,7 - közterület bérleti díja ,2 - víz és csatorna közm bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 - ellátotti étkeztetés ,5 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,3 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,6 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,3 1. Áfa visszatérülés ,8 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,5 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,4 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,0 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata ,0 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,7 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,7 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ,0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l ,0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,1 3.sz. melléklet 6 a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

13 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód ,6 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó ,9 2. Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 0 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után ,5 II/1. Helyi adók összesen ,2 II/2. Pótlékok, bírságok ,5 1. SZJA helyben maradó része ,0 2. SZJA normatív módon elosztott része ,0 3. Gépjárm adó ,2 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó ,8 II/3. Átengedett központi adók összesen ,7 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj ,5 3. Helyszíni bírság ,8 II./4. Különféle bírságok ,2 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel ,0 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek ,0 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen ,7 1. Önkormányzati lakások értékesítése ,5 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev ,5 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött ,0 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 II/8. Normatív hozzájárulások összesen ,0 1. Központosított el irányzatok - kisebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) ,0 - M vészetoktatás támogatás Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,0 3. Helyi t zoltóságok támogatása ,0 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás ,0 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 7. Egyéb jövedelempótló támogatás ,0 8. Vis maior támogatás ,0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen ,0 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

14 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód ,4 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján ,0 2. Egyéb ingatlan értékesítése ,0 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése ,3 4. Járm vek értékesítése ,0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0 1. Osztalék és hozam bevételek ,5 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,5 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK ,2 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás ,3 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l ,7 Támogatásérték m k. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e 2. Ft/Önk.) ,0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból ,5 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l ,0 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól ,0 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,6 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l ,0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l ,0 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ,0 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ,0 -ebb l évi kerékpár út létesítés támogatása ,0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen ,7 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,1 3.sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

15 Önkormányzat ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % mód. V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,3 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,0 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l ,1 V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,9 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül ,9 Önkormányzat tervezett kiadásai ,6 Hiányzó forrás ,9 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek ,0 - m ködési célú ,9 - felhalmozási célú el irányzat maradvány évi kötelezettségek visszatervezésére ,0 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) ,0 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása ,0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l ,8 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: ,0 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

16 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély ,0 - egyéb hatósági engedély ,1 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) ,0 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz ,0 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele ,0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj ,0 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás ,8 - pályázati díj és pályázati anyagok díja ,5 - egyéb bevétel ,7 - behajtási engedély ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,3 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) ,1 - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj ,0 - közterület bérleti díja ,2 - víz és csatorna közm bérleti díj ,0 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) ,3 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,3 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,4 1. Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,4 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,3 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,2 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét ,0 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,0 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen , sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

17 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) ,0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l ,0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,4 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó ,9 2. Idegenforgalmi adó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után ,5 II/1. Helyi adók összesen ,2 II/2. Pótlékok, bírságok ,5 1. SZJA helyben maradó része ,0 2. SZJA jövedelemdifferenciálás ,0 3. Gépjárm adó ,2 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó ,8 II/3. Átengedett központi adók összesen ,7 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj ,5 3. Helyszíni bírság ,8 II./4. Különféle bírságok ,2 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev eft ,0 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek ,0 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen ,7 1. Önkormányzati lakások értékesítése ,5 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev ,5 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött ,0 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 II/8. Normatív hozzájárulások összesen ,0 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség évi bérpolitikai intézkedések támogatása ,0 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés ,0 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., ,0 - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,0 3. Helyi t zoltóságok támogatása ,0 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás ,0 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 7. Egyéb jövedelempótló támogatás ,0 8. Vis maior támogatás ,0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen , sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

18 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % ,4 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése ,0 3. Term föld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése ,3 5. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,7 1. Osztalék és hozam bevételek ,5 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei ,5 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) ,7 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. El irányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) ,0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám ,0 Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól ,0 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,8 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l ,0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen ,0 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - 1. árvízkárosultak megsegítése ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) ,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól ,0 -ebb l évi kerékpár út létesítés támogatása ,0 -Bucka csatorna projekt támogatása ,0 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen , sz. melléklet 12 a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

19 Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,4 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,3 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül ,0 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l ,1 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai ,6 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS ,5 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek , m ködési célú ,8 - felhalmozási célú el irányzat maradvány évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére ,0 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) , városfejlesztési alap felhasználása környezetvédelmi alap felhasználása ,0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI eft, Bölcsi: VI./2. eft ,8 VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: ,4 VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után sz. melléklet a.../2011.(iv...)önkormányzati rendelethez

20 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel ,0 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj ,0 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés ,2 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,9 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,9 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,9 1. Áfa visszatérülés ,4 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,8 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,3 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,3 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,3 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,0 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , sz. melléklet 14 a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

21 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

22 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 0 0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás ,0 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból ,6 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen ,6 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól 0 IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN , sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

23 Önkormányzat EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 0 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL ,8 Intézmény tervezett kiadásai ,2 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek , m ködési célú , felhalmozási célú ,0 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: , sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

24 Önkormányzat BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím évi eredeti El irányzat Teljesítés módosított % 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel ,4 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások ,8 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj ,6 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés ,0 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj ,9 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele ,0 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér ,0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen ,7 1. Áfa visszatérülés ,0 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja ,0 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: ,0 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,0 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ,0 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l ,0 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása sz. melléklet a.../2011.(iv...) önkormányzati rendelethez

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 110 882 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584

BEVÉTELEK. Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 125 575 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben