R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014."

Átírás

1 R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

2 Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. Vác Város Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése: 1. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az 1., 1/a. sz. mellékletben részletezettek szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveletekkel eft összegben elfogadja. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi kiadásainak teljesítését a 2., 2/a., 3., 4., 5., 6. sz. melléklet szerint - finanszírozási műveletek nélkül eft - finanszírozási műveltekkel eft összegben, továbbá az 7., 7/a., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 14.,15. sz. mellékleteket elfogadja. 3. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. Vác, április 24. Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

3 Mellékletek, függelékek jegyzéke: 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásainak teljesítése év 5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai év 6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásainak teljesítése év 7. sz. melléklet Vagyonkimutatás 7/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat ingatlanvagyonának tételes bemutatása (vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) 8. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről 9. sz. melléklet Közvetett támogatások 10. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 11. sz. melléklet Vác Város Önkormányzatának 2013-ban folyó Európai Uniós projektjei 12. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések 13. sz. melléklet Alapítványok támogatása évben 14. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása év 15. sz. melléklet Az önkormányzati szintű pénzmaradvány bemutatása 2013.év 1. sz. függelék Elkülönített számlák évi teljesítése 2. sz. függelék Tartalékok állományának alakulása

4 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése I. Működési bevételek Bevételi források megnevezése összegek 1.000,-Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Intézményi működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke ,8 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,2 Egyéb saját bevételek ,8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke ,7 Bérleti és lízing bevételek ,1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,3 Önkormányzati egyéb helyiségek hasznosításából származó bevétel ,7 Intézményi ellátási díjak ,6 ÁFA visszatérülés ,9 Kiszámlázott ÁFA ,2 Kamatbevételek ,9 Működési célú támogatások Működési célú támogatás államháztartáson belülről ,2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP ,0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,4 Működési célú kölcsönök visszatérülése ,3 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,0 II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása ,0 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - ápolási díj ,0 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,0 - időskorúak járadéka ,0 - lakásfenntartási támogatás ,0 - rendszeres szociális segély ,0 - óvodáztatási támogatás ,5 IV. Kulturális feladatok támogatása ,0 Központosított működési célú előirányzat - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása , évről áthúzódó bérkompenzáció ,0 Egyéb működési célú központi támogatás - Bérkompenzáció ,0 - "Itthon vagy - Magyarország Szeretlek" ,0 - természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány ,6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Helyi közösségi közlekedés támogatása ,0 A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0

5 Bevételi források megnevezése összegek 1.000,-Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a Közhatalmi bevételek Felügyeleti jellegű tevékenység díja ,0 Gépjárműadó ,3 Építményadó ,3 Magánszemélyek kommunális adója ,9 Vállalkozók kommunális adója -170 Idegenforgalmi adó ,4 Iparűzési adó ,1 Talajterhelési díj ,0 Adópótlék, adóbírság ,8 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,7 Egyéb birságok ,5 Működési bevételek összesen ,9 II. Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú előirányzat Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,0 Múzeumok szakmai támogatása ,0 Vis maior támogatás ,0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszköz értékesítés 134 Épület, építmény, telek, termőföld értékesítés ,6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek Önkormányzati lakások értékesítése ,1 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Osztalék bevétel Privatizációból származó bevétel 36 Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,5 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ,4 Felhalmozási bevételek összesen ,8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0 Pénzmaradvány ,0 Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete Adósság megújító hitel ,0 Bevételek mindösszesen ,6

6 Vác Város Önkormányzat 1/a.sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Intézmények megnevezése Áru és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevételek % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,9 221 Szociális Szolgáltatások Háza ,9 Idősek Otthona és Klubja ,3 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , , ,3 Alsóvárosi Óvoda ,8 Deákvári Óvoda ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda 97 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,6 Katona Lajos Városi Könyvtár ,4 45 Vác Városi Levéltár ,0 19 Tragor Ignác Múzeum , ,8 5 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,8 Vác Város Önkormányzat , ,4 Mindösszesen: , , ,8

7 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Intézmények megnevezése % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,8 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,2 Idősek Otthona és Klubja ,9 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , , ,1 Alsóvárosi Óvoda ,0 Deákvári Óvoda , ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,0 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,4 Katona Lajos Városi Könyvtár Vác Városi Levéltár Tragor Ignác Múzeum 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,3 Vác Város Önkormányzat , ,3 Mindösszesen: , , ,6

8 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Intézmények megnevezése ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Kamatbevételek, árfolyamnyereség % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,0 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,1 Idősek Otthona és Klubja ,5 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,3 Alsóvárosi Óvoda 1 Deákvári Óvoda 1 Kisvác - Középvárosi Óvoda 1 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,0 24 Katona Lajos Városi Könyvtár 2 Vác Városi Levéltár 34 Tragor Ignác Múzeum 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , , ,0 Vác Város Önkormányzat , , ,7 Mindösszesen: , , ,9

9 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Működési célú támogatás értékű bev. Működési célú tám.értékű bev. OEP Működési célra átvett pénzeszköz Intézmények megnevezése % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,7 Szociális Szolgáltatások Háza ,0 Idősek Otthona és Klubja ,9 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,0 Alsóvárosi Óvoda Deákvári Óvoda Kisvác - Középvárosi Óvoda ,0 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,0 Katona Lajos Városi Könyvtár Vác Városi Levéltár ,9 Tragor Ignác Múzeum ,9 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,1 Vác Város Önkormányzat , ,2 Mindösszesen: , , ,4

10 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Intézmények megnevezése Közhatalmi bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú tám. értékű bev. % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Szociális Szolgáltatások Háza Idősek Otthona és Klubja 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal 130 Alsóvárosi Óvoda Deákvári Óvoda 1 Kisvác - Középvárosi Óvoda 3 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ Katona Lajos Városi Könyvtár Vác Városi Levéltár Tragor Ignác Múzeum 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,0 Vác Város Önkormányzat , ,5 Mindösszesen: , ,5

11 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Címrend Intézmények megnevezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Önkormányzat más jogcímen terv. bev. Költségvetési bevételek összesen % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés % 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,5 Szociális Szolgáltatások Háza ,9 Idősek Otthona és Klubja , ,3 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,8 Alsóvárosi Óvoda ,8 Deákvári Óvoda ,1 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,3 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,3 Katona Lajos Városi Könyvtár ,4 Vác Városi Levéltár ,4 Tragor Ignác Múzeum ,6 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,8 Vác Város Önkormányzat , , ,8 Mindösszesen: , , ,0

12 Vác Város Önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek évi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: Ft-ban Külső forrás Pénzmaradvány Bevétel összesen Intézmények megnevezése % % % eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , ,0 Szociális Szolgáltatások Háza , ,9 Idősek Otthona és Klubja , ,3 2 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,7 Alsóvárosi Óvoda ,8 Deákvári Óvoda , ,5 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,3 3 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,1 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,6 Vác Városi Levéltár , ,7 Tragor Ignác Múzeum ,6 4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , ,2 Vác Város Önkormányzat , , ,6 Mindösszesen: , , ,6

13 Vác Város Önkormányzat 2. sz. melléklet Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Feladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA Dologi és egyéb folyó kiadások Cím- jellege Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. rend Kötelező Önként vállalt Állami szerv megnevezése előirányzat Teljesítés %-a előirányzat Teljesítés %-a előirányzat Teljesítés %-a 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,9 X Szociális Szolgáltatások Háza , , ,5 X Idősek Otthona és Klubja , , ,3 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal , , ,1 X Alsóvárosi Óvoda , , ,9 X Deákvári Óvoda , , ,8 X Kisvác - Középvárosi Óvoda , , ,0 3. Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ , , ,8 X Katona Lajos Városi Könyvtár , , ,6 X Vác Városi Levéltár , , ,0 X Tragor Ignác Múzeum , , ,6 4. Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , , ,3 X - kötelező feladat , , ,3 X - állami feladat Vác Város Önkormányzat , , ,2 X - kötelező feladat , , ,1 X - önként vállalt , , ,0 Mindösszesen: , , ,6

14 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Ebből: Közüzemi díjak Ebből: élelmezési kiadások Ebből: karbantartás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , , ,9 Szociális Szolgáltatások Háza , , ,2 Idősek Otthona és Klubja , , ,6 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , , , ,1 Alsóvárosi Óvoda , ,8 Deákvári Óvoda , ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda , Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,4 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,6 Vác Városi Levéltár , ,6 Tragor Ignác Múzeum , , ,7 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal - kötelező feladat - állami feladat Vác Város Önkormányzat - kötelező feladat - önként vállalt Mindösszesen: , , , ,1

15 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Speciális célú támogatások Működési tartalék Műk.kiadásokés műk.tartalék összesen Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,4 Szociális Szolgáltatások Háza ,6 Idősek Otthona és Klubja ,3 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,0 Alsóvárosi Óvoda ,8 Deákvári Óvoda ,0 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,7 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,1 Katona Lajos Városi Könyvtár ,9 Vác Városi Levéltár ,7 Tragor Ignác Múzeum ,1 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal , ,7 - kötelező feladat ,2 - állami feladat , ,4 Vác Város Önkormányzat , , ,0 - kötelező feladat , , ,7 - önként vállalt , ,1 Mindösszesen: , , ,5

16 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Felhalmozási célú kötvány visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felújítás Felhalmozás Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,0 Szociális Szolgáltatások Háza ,9 Idősek Otthona és Klubja , ,8 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,3 Alsóvárosi Óvoda ,0 Deákvári Óvoda Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,0 Katona Lajos Városi Könyvtár ,0 Vác Városi Levéltár ,0 Tragor Ignác Múzeum ,4 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal - kötelező feladat - állami feladat Vác Város Önkormányzat , , , ,1 - kötelező feladat , , ,7 - önként vállalt , , ,8 Mindösszesen: , , , ,5

17 Az önkormányzati költségvetési szervek évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként Összegek: Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási tartalék Felhalm. kiadások és felhalm.tartalék összesen Kiadás mindösszesen Létszám Költségvetési Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Eredeti Módosított Teljes. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Nyitó Záró szerv megnevezése előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye , ,4 64,00 64,00 Szociális Szolgáltatások Háza , ,6 62,50 62,50 Idősek Otthona és Klubja , ,3 90,00 90,00 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal , ,7 222,00 180,00 Alsóvárosi Óvoda , ,8 49,75 54,00 Deákvári Óvoda ,0 56,50 61,50 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,7 49,00 53,00 Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ , ,1 40,75 40,75 Katona Lajos Városi Könyvtár , ,0 26,00 26,00 Vác Városi Levéltár , ,9 5,00 5,00 Tragor Ignác Múzeum , ,4 12,00 12,00 Általános önkormányzati feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,7 76,00 81,00 - kötelező feladat ,2 - állami feladat ,4 Vác Város Önkormányzat , , ,2 3,00 3,00 - kötelező feladat , , ,7 - önként vállalt , ,4 Mindösszesen: , , ,1 756,50 732,75 Folyószámla hitel visszafizetés előző évi ,0 MINDÖSSZESEN: ,0

18 Vác Város Önkormányzat 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként Összegek: Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a Választott tisztségviselők , ,4 Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Közfoglalkoztatás , ,0 Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai , ,0 Környezet- és Természetvédelem ,0 Településrendezés, Értékvédelem , ,9 Árvízvédelem Város- és községgazdálkodás Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység , ,0 Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közterület Felügyelet Szociális és egészségügyi feladatok , ,0 Köznevelési, közművelődési feladatok , ,0 Sport feladatok Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok , ,0 Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Település vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Piaci, vásári tevékenység Stadion karbantartás Épület karbantartás Váci Világi Vigalom Feladat Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN: , ,1

19 Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként Választott tisztségviselők Összegek: Ft-ban Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak , ,0 Közfoglalkoztatás ,0 Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai , ,0 Környezet- és Természetvédelem ,7 Településrendezés, Értékvédelem , ,0 Árvízvédelem ,0 Város- és községgazdálkodás , ,0 Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) ,1 Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) ,0 Állategészségügyi feladatok , ,0 Piaci-vásári tevékenység Feladat Katasztrófavédelmi Kirendeltség ,5 Közterület Felügyelet ,4 Szociális és egészségügyi feladatok , ,6 Köznevelési, közművelődési feladatok , ,2 Sport feladatok , ,0 Turisztikai feladat ,1 Szervezési és tájékoztatási feladatok , ,0 Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés ,0 Parkfenntartás ,3 Saját v. bérelt ingatlan ,8 Településtisztaság ,4 Közutak, hidak ,3 Közvilágítás ,1 Város- és községgazdálkodás ,4 Település vízellátás ,8 Szennyvízelvezetés és kezelés ,8 Temetőfenntartás ,0 Piaci, vásári tevékenység Stadion karbantartás ,0 Épület karbantartás ,4 Váci Világi Vigalom ,0 Sportlétesítmények működtetése ,0 MINDÖSSZESEN: , ,8

20 Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként Összegek: Ft-ban Ellátottak pénzb.juttatásai / Speciális célú támogatások Kiadások összesen Feladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a előirányzat %-a Választott tisztségviselők ,5 Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak ,9 Közfoglalkoztatás ,0 Megszűnt intézmények áthúzódó kiadásai ,0 Környezet- és Természetvédelem ,6 Településrendezés, Értékvédelem ,9 Árvízvédelem ,0 Város- és községgazdálkodás ,1 Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) ,1 Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) ,0 Állategészségügyi feladatok ,7 Piaci-vásári tevékenység ,0 Katasztrófavédelmi Kirendeltség ,5 Közterület Felügyelet ,4 Szociális és egészségügyi feladatok , ,5 Köznevelési, közművelődési feladatok ,6 Sport feladatok ,5 Turisztikai feladat ,1 Szervezési és tájékoztatási feladatok ,0 Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés ,0 Parkfenntartás ,3 Saját v. bérelt ingatlan ,8 Településtisztaság ,4 Közutak, hidak ,3 Közvilágítás ,1 Város- és községgazdálkodás ,4 Település vízellátás ,8 Szennyvízelvezetés és kezelés ,8 Temetőfenntartás ,0 Piaci, vásári tevékenység Stadion karbantartás ,0 Épület karbantartás ,4 Váci Világi Vigalom ,0 Sportlétesítmények működtetése ,0 MINDÖSSZESEN: , ,4

21 Vác Város Önkormányzat 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2013.év Cím Kötelező Önként vállalt Eredeti Módosított Összegek: 1000 Ft-ban 4 X Flórián u. 26. egészségügyi komplexum felújítása X Sejcei út felújítás X I. Világháborús Emlékmű újraállítása ,4 4 X Országzászló felújítása X Fürdő utca útfelújítás ,0 4 X Rádi út útfelújítás ,0 4 X Baba u. Bölcsőde tetőfelújítás ,0 Összesen: Feladat jellege Felújítási célok megnevezése Előirányzat Teljesítés % ,7

22 Vác Város Önkormányzat 4.sz. melléklet Intézmények felújítási kiadásai 2013.év Cím Kötelező Önként vállalt Eredeti Módosított Összegek: 1000 Ft-ban 1 X Idősek Otthona - épület felújítás ,9 Összesen: Feladat jellege Felújítási célok megnevezése Előirányzat Teljesítés % ,9

23 Vác Város Önkormányzat 5. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2013.év Cím Feladat jellege Önként Fejlesztési Kötelező vállalt Eredeti Módosított 4 X Közterület Felügyelet KEKKH adatbázis elérés X Közterület Felügyelet 2 db. PDA beszerzés Összegek: 1000 Ft-ban 4 X Hrsz. volt Kommendánsi Hivatal résztulajdon vásárlás I. részlet ,0 4 X Piac utcai 3206/1. hrsz. ingatlan kisajátítása X Vám utca 6-8. terület kisajátítás ,1 4 X 0277/5 hrsz II/115. sz. ingatlan vásárlás X 0292/6 hrsz II/24. sz. ingatlan vásárlás ,1 4 X hrsz. ingatlan vásárlás X 0117/5 és 0119/5 hrsz. ingatlanok vásárlása X 0117/4 és 0119/4. hrsz. ingatlanok vásárlása X 2887 hrsz. ingatlan vásárlás ,0 4 X Szociális bérlakások építése X Közvilágítás fejlesztések Dunapart ,0 4 X Közvilágítás fejlesztés X Egyszerűsített körforgalom kialakítása ,1 4 X Felső Törökhegy telekalakítás ,3 4 X Mélygarázs - térfelszíni munkák ,0 4 X Hulladékgyűjtő szigetek fogadófelületének kialakítása X Lakásvásárlás - Vác, Báthori u.20.fsz ,0 4 X KEOP pályázat - Közvilágítás energiatakarékos átalakítása X Radnóti út - pavilonok vásárlása ,3 4 X Körzeti megbízotti irodák informatikai fejlesztése X Dr. Csányi krt. - Széchenyi utca csomópont forgalmi rend módosítás X Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5 % üzletrész vásárlás ,0 4 X Árvízvédelem - KEOP pályázat ,7 4 X Lakásvásárlás Vác, Mária u. 7. sz. fsz ,3 4 X Múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódó beszerzés Összesen: feladat megnevezése Előirányzat Teljesítés % ,1

24 Vác Város Önkormányzat 6. sz. melléklet Intézmények fejlesztési kiadásai év Cím Feladat jellege Kötelező Önként Fejlesztési Előirányzat feladat megnevezése Eredeti Módosított vállalt Összegek: 1000 Ft-ban Teljesítés % 1 X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 - mosógép beszerzés ,1 - benzinmotoros fűnyíró beszerzés ,0 - fűkasza vásárlás, lézernyomtató beszerzés, porszívók beszerzése ,0 1 X Szociális Szolgáltatások Háza - irodabútor beszerzés (OEP feladat) ,0 - audiometer beszerzés ,0 - számítógép beszerzés ,3 - notebook beszerzés 3 db ,0 1 X Idősek Otthona - laptop beszerzés ,3-2 db. számítógép beszerzés nyomtatóval ,0 2 X Gazdasági Hivatal - gépjármű beszerzés ,6 - mosógép beszerzés ,0 - táblagép beszerzés I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola ,0 - lábpedál beszerzés Polgármesteri Hivatal ,0 - laptop beszerzés Polgármesteri Hivatal ,0 - App iphone beszerzés Polgármesteri Hivatal ,0 - számítógép beszerzés 2 db. Polgármesteri Hivatal ,0 - monitor beszerzés Polgármesteri Hivatal ,0 - épület korszerűsítés kazán Polgármesteri Hivatal ,0 - orvosi műszer beszerzés 5 db. med.solution modul ,0 - orvosi műszer beszerzés 1 db. defibrillátor akkumulátor ,0 - fénymásoló beszerzés Petőfi Sándor Általános Iskola ,0 - étkezés program Cházár András Iskola konyha ,0 - számítástechnikai eszközök beszerzése ,4 - Alapellátási keret 2013.év ,0 - Fénymásoló beszerzés, nyomtató beszerzés Polgármesteri Hivatal ,0 2 X Alsóvárosi Óvoda - fénymásoló beszerzés ,0 - fax beszerzés ,0 3 X Madách Imre Művelődési Központ - közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 3 X Katona Lajos Városi Könyvtár - könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 3 X Vác Városi Levéltár - közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzés ,0 3 X Tragor Ignác Múzeum - szoftverek beszerzése ,0 - fényképezőgép beszerzése ,0 - számítógépek beszerzése ,8 Összesen: ,6

25 Vagyonkimutatás sz. melléklet Összegek: Ft-ban Megnevezés Állományi érték ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok ebből: - forgalomképtelen bruttó érték korl.forgalomképes bruttó érték forgalomképes bruttó érték ebből üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott bruttó érték: ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke ÉCS Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték ÉCS ebből 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Vagyonkezelésbe átadott tárgyi eszközök ingatlan kivételével bruttó érték ÉCS Beruházások, felújítások és előlegek Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések - ebből: üzletrészek Piac Kft Naszály-Galga Nonprofit Kft Centroset Nonprofit KFT Váci Városfejlesztő Kft TDM Nonprofit Kft Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft Váci Hulladékgazdálkodási Kft ebből: részvények - ERGONET RT - TIGÁZ RT

26 Összegek: Ft-ban Megnevezés Állományi érték Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok Magyar Államkötvény - OTP - kárpótlási jegy 3 6 Tartósan adott kölcsönök védett értékek támogatásához társasházak felúj.korsz átvett munkáltatói kölcsönök lakásép. és vás.helyi támogatása Göncöl Alapítvány Településszolgáltató Kft Egyéb hosszúlejáratú követelések bérlakás értékesítés Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból adósoktól kölcs.-ből mérlegf.napot köv.évbeni részl hosszú lej.köv.-ből mérlegfn.köv.évi részl egyéb követelések 314 Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

27 Megnevezés Állományi érték Összegek: Ft-ban FORRÁSOK Saját tőke ebből: - tartós tőke Tartalékok - tőkeváltozás költségvetési tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel Művelődési Központ kazánrekonstrukció és világosításkorszerűsítés I. Géza Király Közg.Szki Koll.hőszolg. ber Bölcsödék és Fogy. Intézménye világításk Idősek Otthona világításkorszerűsítés Gazdasági Hivatal, Boronkay MKI világításkorszerűsítés Rövid lejáratú hitelek Vác Város Önkormányzat folyószámla hitel áll Vác Város Önkormányzat fejlesztési célú kötvény Vác Város Önkormányzat adósság megújító hitel Szállítói kötelezettségek tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek helyi adókból származó túlfizetések munkavállalókkal szembeni kötelezetts. - egyéb hosszú lej.köt. köv. évi törl.részlete támogatási program előlege miatti köt költségvetéssel szembeni kötelezettségek - egyéb kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

28 Mérlegen kívüli kötelezettségek Összegek: 1000 Ft-ban Megnevezés Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás kezességvállalás /2008 (I.17.) Képviselőtestületi határozat Váci Víziközmű Társulat kezességvállalás 116/2008. (VII.10.) sz. Képviselőtestületi határozat Váci Távhő Kft kezességvállalás 233/2010. (IX.16.)sz. és 365/2011 (XI.17) Képviselőtestületi határozat Vác Városfejlesztő Kft. Városi Strand sátortető lízing Vác Városfejlesztő Kft. Aszfaltozógép ÖSSZESEN:

29 Vác Város Önkormányzat 7/a. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INGATLANVAGYONÁNAK BEMUTATÁSA (Vagyoni hovatartozás szerinti bontásban) A tételes vagyonkimutatás a DOCADMIN.VAC.HU oldalon tekinthető meg

30 Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer Vagyonleltár értékadatokkal Vác Város Polgármesteri Hivatala 2600 Vác, Március 15. tér 11. Forgalomképesség: 1-2 forgalomképtelen Forgalomképesség: 1-2 forgalomképtelen Lakás célú helyiségek száma: 3 Nem lakás célú helyiségek száma: 1 Helyiségek összesen: 4 db Ingatlanok összesen: 820 db Forgalomképesség: 3-4 korlátozottan forgalomképes db db összesen: Lakás célú helyiségek területe: Nem lakás célú helyiségek területe: Helyiségek területe: Ingatlanok területe: m m m m Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft Forgalomképesség: 3-4 korlátozottan forgalomképes Lakás célú helyiségek száma: Nem lakás célú helyiségek száma: Helyiségek összesen: Ingatlanok összesen: Forgalomképesség: 5 forgalomképes db db db db összesen: Lakás célú helyiségek területe: Nem lakás célú helyiségek területe: Helyiségek területe: Ingatlanok területe: m m m m Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft Forgalomképesség: 5 forgalomképes összesen: Lakás célú helyiségek száma: Nem lakás célú helyiségek száma: Helyiségek összesen: Ingatlanok összesen: Forgalomképesség: db db db db Lakás célú helyiségek területe: Nem lakás célú helyiségek területe: Helyiségek területe: Ingatlanok területe: m m m m Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft Forgalomképesség: összesen: Lakás célú helyiségek száma: 2 Nem lakás célú helyiségek száma: 1 Helyiségek összesen: 3 db Ingatlanok összesen: 1 db db db Lakás célú helyiségek területe: Nem lakás célú helyiségek területe: Helyiségek területe: Ingatlanok területe: m m m m Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft Lakás célú helyiségek száma: Helyiségek összesen: Ingatlanok összesen: db Lakás célú helyiségek területe: Helyiségek területe: Ingatlanok területe: Nem lakás célú helyiségek száma: 177 db Nem lakás célú helyiségek területe: m 2 db db m 2 m 2 m 2 Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft 1 Rudas & Karig Kft.

31 Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer Vagyonleltár értékadatokkal Vác Város Polgármesteri Hivatala 2600 Vác, Március 15. tér 11. Összesen: Lakás célú helyiségek száma: 500 db Lakás célú helyiségek területe: m 2 Nem lakás célú helyiségek száma: 177 db Nem lakás célú helyiségek területe: m 2 Helyiségek összesen: Ingatlanok összesen: db db Helyiségek területe: Ingatlanok területe: m 2 m 2 Összesített értékadatok: Bruttó érték: Becsült érték: eft eft Rudas & Karig Kft. GISPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R Nyomtatva: Posta Botond Adatnyilvántartásért felelõs személy neve/aláírása: 2 Rudas & Karig Kft.

32 Vác Város Önkormányzat 8. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről Vác Város Önkormányzat XII. 31-én gazdasági társaságokban összesen eft részesedéssel rendelkezik a következők szerint. 100 %-os részesedéssel: - Váci Városfejlesztő Kft Vác, Dr. Csányi L. krt. 47. (Törzstőke: 500 eft) - Váci Dunakanyar Színház Non-profit Kft. Vác, Március 15. tér 11. (Törzstőke: 500 eft) - Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Vác, Park. u.3. (Törzstőke: 500 eft) 50 %-on felüli részesedéssel: - Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Vác, Káptalan u. 3. (Törzstőke: eft, ebből Önkormányzat: 68,33 %) 25 %-on felüli részesedéssel: - Naszály-Galga Nonprofit Közhasznú Kft Vác, Temető u. 31. (Törzstőke: eft, ebből Önkormányzat: 33,33 %) 25 % alatti részesedéssel: - Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Vác, Március 15. tér 17. (Törzstőke: eft, ebből Önkormányzat 24,00 %) - Centroszet Nonprofit Kft 1149 Budapest, Angol u. 36. (Törzstőke: eft, ebből Önkormányzat: 10,00 %)

33 Vác Város Önkormányzat 9. sz. melléklet Közvetett támogatások (adókedvezmények évben) 1./ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló helyi rendeletében az alább felsorolt kedvezmények /mentesség/ megadását tette lehetővé: Az adó 50 %-át fizeti: - a család, ha saját háztartásában három, vagy annál több kiskorú, vagy nappali tagozatos képzésben részesülő gyermeket nevel, - aki kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül neveli. Adómentességben részesül: - Az egyedülálló nyugdíjas, ha a lakásban rajta kívül más nem lakik, illetve bejelentkezve sincs. Az Önkormányzat Jegyzője, ha a kedvezményre okot adó körülmény az adóév közben következik be, továbbá amennyiben az adó fizetésére kötelezett személy nagykorú fogyatékos gyermekét egyedül neveli, az egyébként a rendelet alapján fizetendő adó megfizetése alól méltányosságból kedvezményt /mentességet/ adhat. Az önkormányzati rendelet alapján adható adómentesség, adókedvezmény évben az alábbiak szerint alakult: Egyedülálló nyugdíjasoknak nyújtott mentesség Gyermekét egyedül nevelő szülőknek és a 3 vagy több gyermekes családoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény: adózónak eft 345 adózónak eft Összes adókedvezmény, adómentesség: adózónak eft

34 2./ Vác Város Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében január 1- jétől 50 %-os adókedvezményt biztosított minden olyan adózó részére, akiknek a vállalkozásszintű adóalapja a Ft-ot nem éri el. Jelenleg csak a évről benyújtott bevallások állnak rendelkezésünkre, melyek alapján a kedvezmény összege évben eft volt. A évről szóló adóbevallások benyújtásának határideje május 31. Ezen bevallások feldolgozása után lehet megközelítő számítást végezni a évre biztosított kedvezmények pontosabb összegéről. 3./ Az építményadóról szóló 38/2009. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló, vállalkozási célra használt, vagy hasznosított építmények adó alapjául szolgáló hasznos alapterületéből adózónként 500 m² területre adómentességet biztosít. Ezen mentességgel mintegy eft kedvezmény megadására került sor. A méltányossági törlések összege az összes adónemben, a halmozott változás jegyzék szerint eft volt.

35 10.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2013.év BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK Eredeti előirányzat Összegek: Ft-ban Módosított előirányzat Teljesítés Működési bevételek összesen Személyi juttatások Egyéb működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele Dologi kiadások Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú kölcsönök visszatérülése Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Speciális célú támogatások Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen: Működési többlet/hiány öszege Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Tárgyi eszköz értékesítés 134 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási bevételek Fejlesztési kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalékok Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási többlet/hiány összege Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Finanszírozási műveletek Pénzmaradvány működési célra Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési kötelezettség fedezete - működési célú Folyószámla hitel visszafizetés - működési célú Előző évek költségvetési hiányából származó visszafizetési Folyószámla hitel visszafizetés - felhalmozási célú kötelezettség fedezete - felhalmozási célú Felhalmozási célú kötvény törlesztés Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 5/2014.(II.21) sz. rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (5.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 2. -át - Bevételek - az alábbiak szerint változtatja: M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2013.(I.25.) sz. rendelete az Önkormányzat 6/2012.(II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosításáról (9. sz. módosítás) Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata 2014. I-III.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. május 12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 11/213.(IV.26.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 212. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat./2013.(X...) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások

Működési és fehalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) I. Működési bevételek és kiadások Működési és fehalmozási célú bevételek és ok alakulását bemutató mérleg (ezer Ft) 1.sz.melléklet Sorszám 2009. évre 2010. évre 2011. évre I. Működési bevételek és ok Intézményi működési bevételek 01 628

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben