Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról"

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását ezer forint bevételi főösszeggel, ezer forint kiadási főösszeggel, ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el. A pénzmaradványból működési célú ezer forint, felhalmozási célú ezer forint. (2) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítését, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik. 2. (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát évre együttesen a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 174 fő. 3. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 1

2 (3) Az önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait ezer forint összeggel a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 5. (1) Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 13. melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 15. melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 18. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 19. melléklete tartalmazza. 2

3 (4) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 20. melléklete tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 21. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 22. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 23. melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza. 8. A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell. 10. (1) E rendelet án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Dévaványa, Valánszki Róbert polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet én kihirdettem. Dévaványa, Balogh Csilla jegyző 3

4 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi juttatások I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei II. Munkaadókat terhelő járulék II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. Dologi kiadás tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése: IV. Egyéb kiadások vagyonkezelésbe adásból származó bevétel: V. Működési célú tartalék 0 - felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁHT-on kívülről: VI. Fejlesztési céltartalék 0 III. Támogatás értékű bevételek VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás működési célú: VIII. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás felhalmozási célú: ebből hiteltörlesztés IV. Kiegészítések, visszatérülések 59 - ebből értékpapír vásárlás V. Önkormányzat költségvetési támogatása VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Értékpapírok bevételei 0 VIII. Hitelek (működési) 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK évi Sorszám Eredeti előirányzat Teljesülés Bevételi jogcímek Módosított előirányzat 4/ /2013. (III. 1.) (III. 1.) 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívülről A Intézményi működési bevételek összesen (1-7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér ) B Önkorm. sajátos műk. bevételei össz. (8-11) I. Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(12-14) Támogatásértékű működési bevételek Ebből előző évi működési célú maradvány átvétel Ebből önk. műk. képessége megőrz adható kieg. tám Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel III. Támogatásértékű bevétek össz. (15+16) IV. Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része Helyi önk. fejl. és vis major feladatok tám Egyéb központi támogatás, működ. képtelen önk. tám V. Önkormányzatok költségvetési támogatás (17-22) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-VI) VII. Értékpapírok bevételei VIII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII-VIII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (I-VIII) IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-IX)

6 Sorszám 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz KIADÁSOK Kiadási jogcímek 6 Eredeti előirányzat 4/2013. (III. 1.) évi Módosított előirányzat 7/2014. (II. 28.) Teljesülés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás I. Személyi juttatások összesen (1-3) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4-6) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések III. Dologi kiadások összesen (7-14) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül Ebből előző évi működési célú maradvány átadás Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen (15-18) Általános tartalék V. Pénzforgalom nélküli kiadás (19) Működési kiadás összesen (I-V) Tartalék (cél) VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Felújítási kiadások összesen (21-23) Intézményi beruházások Intézményi beruházások Áfa kiadása Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Intézményi beruházás összesen (24 26) Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül Ebből előző évi felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Befektetési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások (27 30) VII. Felhalmozási kiadás összesen (21-30) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (31-32) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII) Létszámadatok (fő)

7 3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege évi zárszámadáshoz Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját bevételek Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Iskolai intézményi fenntartása étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Kiemelt állami rendezvények Közvilágítás GAMESZ (Karbantartók) Közkifolyós vízdíj Város és községgazdálokdás Földi Imre Állategészségügyi tevékenység Környezetvédelmi őr Hulladékgazdálkodás TÁMOP program keretében való foglalkoztatás Önkormányzati igazgatás Parlagfű mentesítés Gondozási díjak Óvodai nevelés ellátás Általános iskola működtetési feladatok Önk. feladatra nem tervez. elszám (helyi Központi adók) költségvetési befiz (gépjárműadó) Házi orvosi ellátása Család- és nővédelmi egészségügyi 142 gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Megelőlegezett gyermektartásdíjak Önk. Által nyújtott lakásvásárlási támogatás Startmunka mintaprogram Startmunka téli átmeneti foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi gyűjteményi tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és - működtetés Összesen:

8 2. oldal Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját bevételek Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Polgármesteri Hivatal Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Igazgatás Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Okmányiroda (áthúzódó) Ügykezelők Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka (áthúzódó) Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (áthúzódó) Összesen: Közös Önkormányzati Hivatal Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó Igazgatás tev Gépjármű üzemeltetés (Zafira) Ügykezelők Ecsegfalva kirendeltség Aktív korúak ellátása Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Összesen: DÁMK Intézmények Általános iskolai étkeztetés Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú Óvodai műv. feladatellátás okt. és ingatlanok étkeztetéssel működtetése Könyvtár Művház Összesen:

9 3. oldal Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját bevételek Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási feladatok Közművagyonon beruházás és értéknövelő KEOP felúj. Épületenerg. hat fokozása Körösladányi megújuló úti energiaforrás iskola hasznosítással fűtéskorszerűsítés kombinálva Starmunka "Plusz" épület felújítás Felhalm. feladatok Kisfaludy úti ingatlan DAOP 3.1.2/A Kerékpárút Dévaványa építés Város rendezési tervének Csapadékvíz felülvizsg. elvezető rendszer fejl. Szennyvízcsat. IV. ütem hálózat építése mérnöki Számítástechnikai díjak eszközök beszerzése Start munka program felhalmozási kiadásai Kerékpárút áthelyezés, parkoló kiépítés Szennyvízcsatorna hálózat és útépítés Útépítés Mátyás, Hámán, Mikszáth, Zrínyi, Kulich Sport utca Sétány kialakítása Vizesblokk Könyves Kálmán u óvoda Vizesblokk Hahós u. óvoda Műfüves pálya fordított áfa 0 Egyéb felhal. Feladat befizetés Békés-Manifeszt üzletrész vásárlás Fordított adózás miatti ÁFA befizetés Otthonteremtési tám Otthonteremtési tám Felhalmozási célú hitelek kamata Összesen: Mindösszesen:

10 3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege évi zárszámadáshoz Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját bevételek Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Helyi önkormányzat Juh tenyésztés Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Ifjúsági tábor Folyóirat, időszaki kiadvány Nem lakóingatlan kiadása bérbeadása, Gépkocsi üzemeltetése (Kisbusz) Sátor bérlet Szennyvízcsövek Díszkút üzemeltetés Buszpályaudvar Szúnyogirtás Önkormányzati igazgatás Önkormányzati egyéb foglalkoztatás Gombavizsgálat (4 fő mtv) Háziorvosi szolgálat Járó betegek gyógyító szakellátása Nőgyógyászati szakrendelés Vérvételi hely BURSA Méhnyakrák elleni védőoltás Iskolatej Szociásis Földprogram (csirke, Temetési táp) segély Adósságkezelési szolgáltatás Civil szervezetek működési Szabadidős támogatása park, fürdő és strandszolgáltatás M.n.s. egyéb személyi Összesen: szolgáltatás (Wellnes)

11 2. oldal Szakfeladat száma Bontás Szakfeladat megnevezése Saját bevételek Működési célú ktgvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Kiadás Egyenleg (bevételkiadás) Intézmények DÁMK Gyermekek napközbeni ellátása Bereczki bölcsődei Imre ellátás Összesen: étkeztetéssel Helytörténeti Gyűjtemény Felújítási és felhalmozási feladatok Felújítási feladatok Fürdő termálmedence felújítás Civil Ház felújítás Intézményi felújítás Felhalm. feladatok Tartalék szivattyú és startkő TIOP vásárlás /1 Múzeum fejlesztés Fürdőporta épület elektromos Napelemes bekötése rendszer Juh vásárlása Hegesztő vásárlása Ványai Ambrus szobor Ifjúsági tábor Intézményi beruházás Egyéb felhal. Feladat Dévaványai Szociális Szövetkezet Vízbekötés, üzletrész vás Összesen: szennyvízrákötés támogatása Mindösszesen:

12 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma évben zárszámadáshoz adatok= fő 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely /2014. (..) önkormányzati rendelet évi tényleges statisztikai létszám Intézmény Ktv. Kjt. Mt. 34 Űrlap / 79 sora hatálya alá tartozók Összesen Ktv. Kjt. Mt. 34 Űrlap /78 sora hatálya alá tartozók Összesen Prémiumévesek /tájékoztató adat/ Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak Bevont létszám Átszámított stat. létszám Helyi Önkormányzat 31,5 168,9 200, Polgármesteri Hivatal Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Összesen: 28 97,5 168,9 294,

13 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Sorszám Intézmények Működési bevételek Önkorm. sajátos mük. bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Kiegészítések, visszatérülések Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Mindösszesen

14 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó kiadási előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Intézmények Személyi juttatás Sorszám Munkaadókat terhelő járuléko k Dologi kiadás Egyéb kiadások Pénzforg alom nélküli kiadás, Általáno s tartalék Működési kiadás összesen Céltart alék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Hiteltörleszt és, értékpapír vásárlás Mindösszesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Helyi Önkormányzat * Polgármesteri Hivatal Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Általános Művelődési Központ Mindösszesen * Hitel törlesztés: e Ft, értékpapír vásárlás: e Ft 14

15 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014 (..) önkormányzati rendeletéhez 1. oldal Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Helyi önkormányzat gazdálkodási körében Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa Felújítások célonként: Civil Ház Vizesblokk felújítás Gépi rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) Építési rekonstrukció (Alföldvíz Zrt. Értéknövelő felújítás) Termál medence felújítása Startmunka Plusz szociális helyiség kialakítása Fűtés korszerűsítés Körösladányi u. Iskola Vizesblokk felújítás Könyves Kálmán u. óvoda Vizesblokk felújítás Hajós u. óvoda Intézményi hőszigetelés műszaki ellenőrzése Felújítás összesen: Beruházások: Kerékpárút építés (Árpád, Körösladányi, Sport) Ingatlan vásárlás (Kisfaludy u.) Fürdő porta épületébe villany bekötés Csapadékvíz elvezető IV. ütem DAOP 5.2.1/A kódsz Kerékpárút áthelyezés, 27 gépjárműparkoló építéssel Úthelyreállítás (Sport, Mátyás, Mikszáth) Szennyvízcsatorna építés (Sport, Mátyás, Mikszáth utcákban) Napelemes rendszer Útépítés (Hámán, Zrínyi, Kulich) Város rendezési terv évi üteme Műfüves pálya áfa befizetés Ványai Ambrus szobor előkészületei Tenyészkos vásárlás TIOP /1 kódsz. Múzeum eszközök vásárlása Szivattyúvásárlás fürdőbe Motoros ágvágó (startmunka) Fűkasza (startmunka) Talajmaró (startmunka) Billenős pótkocsi (startmunka) Öntöződob (startmunka) Rézsimulcsozó (startmunka) Faaprító (startmunka) Startkő Fürdő Hegesztő Láncfűrész (stratmunka) Beruházás összesen: Helyi önkormányzat mindösszesen: Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében Beruházások: Számítástechnikai eszközök vásárlása Beruházás összesen: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:

16 2. oldal 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Dévaványai Általános Művelődési Központ Felújítások célonként: Kerítés felújítás Felújítás összesen: Beruházás: Vírusírtó Fatároló vásárlása Számítógép vásárlása Notebook vásárlása Hűtő vásárlása Bútor, játék vásárlása Hangosító berendezés vásárlása Pénztárgép vásárlása Fénymásoló vásárlása Beruházás összesen: Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA-ja Felújítás összesen Beruházási kiadás összesen: Beruházási kiadás ÁFA-ja Beruházási kiadás összesen Befektetési célú részesedés vásárlása Fordított adózás miatti ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Mindösszesen:

17 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2013 évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban Sor szám Megnevezés Összeg 1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás 0 4. Ápolási díj Átmeneti segélyek Átmeneti segélyek pénzben Átmeneti segélyek természetben Szociális földprogram (csirke, táp) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Megelőlegezett gyermektartásdíjak 295 I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás tám. Gyomaközszolg kamatmentes visszatérítendő támogatás Hevident Bt-nek átadott pénzeszköz Gondozási díj túlfizetés visszautalása 39 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Működési részére célú működési pénzeszköz finanszírozás átadás többcélú társulásnak Ecsegfalva Község Önkormányzatnak átadott pe. elszámolás miatt Regionális hulladékgazd. rendszer. működési hj Árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására Szúnyog gyérítés miatti átadás Gondozási díj elutalása a Békés Megyei Intézményfenntartó Központnak Pénzeszköz átadás Közös Hivatal megalakulása miatt III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

18 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz december 31. ESZKÖZÖK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték Vagyoni értékű jogok ,7 2. Szellemi termékek ,0 3. Egyéb immateriális javak 3. I. Immateriális javak összesen (1+2+3) ,9 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,7 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,1 3. Járművek ,5 4. Tenyészállatok ,6 5. Beruházások, felújítások ,3 6. Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 12. II. Tárgyi eszközök összesen (5+ +12) ,3 1. Egyéb tartós részesedés ,5 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,4 4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,3 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,6 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök ,0 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon - kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök ( ) 25. %-a ,1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,2 18

19 2. oldal 1. Anyagok ,7 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,0 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások ,0 I. Készletek összesen ( ) ,5 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,4 2. Adósok ,0 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések: ,0 - tartósan adott kölcsönből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések támogatási programelőlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv garancia és kezességvállalásból származó követelések ,0 II. Követelések összesen: ( ) ,0 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,5 III. Értékpapírok összesen: (44+45) ,5 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,3 2. Költségvetési bankszámlák ,6 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái ,0 IV. Pénzeszközök összesen: ( ) ,6 1. Költségvetési aktív függő elszámolások ,0 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,2 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 55. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,7 38. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ( ) ,8 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57) ,6 19

20 3. oldal FORRÁSOK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke ,0 2. Tőkeváltozások ,1 3. Értékelési tartalék 61. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,3 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,1 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 67. I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,1 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 72. II. Vállalkozási tartalékok összesen: ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73) ,1 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ( ) ,0 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,4 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,4 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,8 20

21 4. oldal 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,1 - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés ,1 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség hosszú lejáratú kölcsön következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,2 1. Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,7 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 109. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: ( ) ,8 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,6 21

22 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez MEGNEVEZÉS Dévaványa Városi Önkormányzat évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz Bruttó érték 22 Növekedés Csökkenés Bruttó érték összesen december 31. Elszámolt értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke összesen Nullára leírt eszközök bruttó értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű részesedések áll Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök: A. Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen: * Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.

23 11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz Sorszám MEGNEVEZÉS Tulajdoni részesedés adatok: forintban Tulajdoni hányad % - os arány 1. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Debrecen Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt ,11 3. OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt Békés Megyei Vízművek Zrt. Békéscsaba ,5 5. Csabai Raktárszövetkezet Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft Dévaványai Szociális Szövetkezet ,28 8. Békés Manifeszt Kft Összesen:

24 12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások évi zárszámadáshoz Sorszám Bevétel jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges bevétel Adott kedvezmény Elengedés Kedvezmény Összes közvetett támogatás Tényleges bevétel % - ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel) 1. Helyi adók ,6 - Magánszemély kommunális adója ,2 - Gépjármű adó ,4 2. Intézményi bevételek ,9 - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogszabály szerinti kedvezmény 0 0, , * 0 0, ** 0 0,0 3. Egyéb közvetett támogatások ,0 Összesen: ,7 * Bérleti díj 200 e Ft ** Közüzemi 698 e Ft, közterület használati díj 27 e Ft 24

25 13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz Önkormányzat kötelezettségei Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Lejárat 2022.* 2026.* 2021.* Megnevezés Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztés kezdete: évben) Komposztáló építéséhez MFB hitel, (törlesztés kezdete: évben) Kötvény kibocsátás kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft/CHF Köztemető fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerződés) Összeg Összeg vonatkozó év előző év Lejárat Megnevezés vonatkozó év előző év analitika szerint analitika szerint ** *** analitika szerint analitika szerint analitika szerint Belvizes lakásépítési kölcsön Egyéb támogatási kölcsön (szociális kölcsön, vízbekötés, kamat, viharkár) Magánszemélyeknek kölcsön Lakásépítési kölcsön (munkáltatói) Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) Összes kötelezettség: Összes követelésállomány: * február 28-án konszolidálásra került adósságelemek. ** i árfolyamon CHF=242,14 *** i árfolyamon CHF=241,06 25

26 1. oldal 14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Sorszám Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások Megnevezés Eredeti előirányzat 4/2013.(III.1.) Módosított előirányzat 7/2014. (II.28.) Teljesülés I. A települési önkormányzatok működési támogatása (I. a + I. b + I. c) II. I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I. b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása I. b) 2. Közvilágítás támogatása I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása I. b) 4. Közutak fenntartásának támogatása I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ( ) II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó III. Óvodaműködtetés támogatása összesen (6+7) Óvodaműködtetés támogatása 8. hó Óvodaműködtetés támogatása 4. hó IV. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése VI. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz VII. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása VIII. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IX. Központosított működési célú előirányzatok X Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás XI. Szerkezetátalakítási támogatás (8+9+10) Gyermekétkeztetés Köznevelési int. működtetésére Bölcsődei feladatokra XII. Egyéb működési célú központi támogatás ( )

27 11. Itthon vagy Magyarország Szeretlek Erzsébet utalvány (szoc. ellátás) évi bérkompenzáció XIII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 59 XIV. Központosított felhalmozási támogatása ( ) KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai hatékonyság pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása DAOP 5.2.1/A Csapadékvíz elvezető IV. ütem XV. Felhalmozási célú ktgvetési tám. (Konszolidáció) Mindösszesen (I.+ +XV):

28 15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat feladatmutatói állományának évi alakulásáról zárszámadáshoz Szakfeladat száma és megnevezése Mutatószámok típusai: 01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató Típus Eg ysé g Nyitó állománya Záró állománya Átlag állománya Ellátást igénylők száma fő Óvodai intézményi étkeztetés 0 3 Ellátottak száma fő Ellátást igénylők száma fő Iskolai intézményi étkeztetés 0 3 Ellátottak száma fő Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlanok száma db Bérbeadott, üzemeltetett hasznos m 2 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, 20 alapterület havi átlaga 922 üzemeltetése Férőhelyek száma db Óvodai nevelés, ellátás 0 2 Ellátást igénylők száma fő Ellátottak száma fő Ellátást igénylők száma fő Rendszeres szociális segély 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft Ellátást igénylők száma fő Időskorúak járadéka 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft Ellátást igénylők száma fő Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft Ellátást igénylők száma fő Ápolási díj alanyi jogon 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft A tárgyév során rendszeres fő

29 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma 0 3 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma augusztusban és novemberben A tárgyév során az óvodáztatási támogatást igénylők száma Óvodáztatási támogatás 0 3 A tárgyév során az óvodáztatási támogatásban részesülők száma fő fő fő Ellátást igénylők száma fő Átmeneti segély 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft Ellátást igénylők száma fő Temetési segély 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás ft A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 3 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma fő fő Ellátást igénylők száma fő Adósságkezelési szolgáltatás 0 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás Köztemetés ft Köztemetési igények száma fő Férőhelyek száma tárgyév december 31.-én db Bölcsődei ellátás 0 3 Az ellátottak száma éves átlagban fő A tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma Otthonteremtési támogatás 0 3 A tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesülők száma fő fő A támogatást igénylők száma fő Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 0 3 Az átlagos támogatási összeg ft Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása A könyvtári állomány gyarapodása Létesítményt igénybe vevő Sportlétesítmények személyek havi átlagos száma működtetése és fejlesztése db / köt et fő

30 16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Átengedett központi adók 0 3. Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Tartalékok 0 6. Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) Működési célú kölcsön nyújt. és visszafiz Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 0 8. Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevétel összesen: Működési célú kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS 1. Felhalmozási célú átvétel Felújítások célonként Céljellegű fejlesztési célú támogatás 0 2. Beruházási kiadások célonként Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú Pénzügyi befektetések kiadásai ebből lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 5. Magánszemélyek kommunális adójának Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú hitelek kamata Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér) Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése 0 8. Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata Befektetési célú kiadás Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része Kölcsönök nyújtása Felhalmozási ÁFA visszatérülés Céltartalék 11. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási célú kiadás összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) Pusztamiske Község Önkormányzatának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/214. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben