Címrend a Évi költésvetéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrend a 2013. Évi költésvetéshez"

Átírás

1 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat száma 1. Alap Lakó- nem lakó épület építése Alap Út, autópálya építése Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alap Óvodai intézményi étkeztetés Alap Iskolai intézményi étkeztetés Alap Munkahelyi étkeztetés Alap Egyéb vendéglátás Alap Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alap Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alap Zöldterület kezelés Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev Alap Közvilágítás Alap Város-, községgazd. M.n.s. szolgáltatások Alap Központi költségvetési befizetések Alap Finanszírozási műveletek Alap Közterület rendjének fenntartása Alap Óvodai nevelés, ellátás Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (1-4. évf.) Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (5-8. évf.) Alap Szociális ösztöndíjak Alap Háziorvosi alapellátás Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás Alap Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás Alap Rendszeres szociális segély Alap Időskorúak járadéka Alap Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Alap Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alap Ápolási díj alanyi jogon Alap Ápolási díj méltányossági alapon Alap Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alap Óvodáztatási támogatás Alap Átmeneti segély Alap Temetési segély Alap Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alap Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Alap Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alap Közgyógyellátás Alap Köztemetés 88223

2 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 4. Alap Gyermekjóléti szolgáltatás Alap Szociális étkeztetés Alap Házi segítségnyújtás Alap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Alap Családsegítés Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alap Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alap Civil szervezetek működési támogatása Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alap Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Alap Egyéb közfoglalkoztatás Alap Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Alap Könyvtári szolgáltatás Alap Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Alap Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alap Versenysport-tevékenység és támogatása Alap Köztemető fenntartás és működtetés Alap Települési hulladék kezelése Alap Ebrendészeti feladatok Alap Szennyvíz kezelés Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás Alap Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás Alap Önkormányzati jogalkotás Alap Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rezi Község Polgármesteri Hivatala 1. Alap Önkormányzati jogalkotás Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev Alap Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alap Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev Alap Önkormányzati képviselőválasztással kapcs.tev Alap Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.választ.kapcs.tev Alap Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tev Alap Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev Rezi Óvoda 1. Alap Óvodai nevelés, ellátás 85111

3 2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK én 1. számú táblázat Adatok ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított % I. Önkormányzat működési bevételei ( ) ,6% 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) ,7% 2.1. Helyi adók ,5% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók ,5% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok ,2% 2.5. Egyéb sajátos bevételek ,% 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,6% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,9% 3.3. Bérleti díj ,5% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,1% 3.5. Alkalmazottak térítése ,9% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,1% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,% 3.8. Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek ,% 5. I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) ,9% 5.1. Normatív hozzájárulások ,% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ,% 5.3. Központosított ok ,6% 5.4. Kiegészítő támogatás ,% 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) ,9% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz ,8% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ,5% 7. I/6. Átvett pénzeszközök ,9% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről ,9% 8. I/7. Kölcsönök visszatérülése 3 3 II. Önkormányzat felhalmozási célú bevétele (9+1+11) ,1% 9. II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,8% 9.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,% 9.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 9.3. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9.4. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 9.5. EU támogatás 9.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 91,% 1. II/2. Vagyonhasznosításból származó bevételek ,4% 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) ,% 1.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése ,% 1.3. Pénzügyi befektetésből származó bevétel ,% 11. VII. Kölcsön visszatérülése ,3% 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) ,9% 13. VIII. Pénzmaradvány ,%

4 14. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev. 66,% Működési célú pénzügyi műveletek bev Hitel felvétel,% Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 66,% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,2% 2. számú táblázat KIADÁSOK én Sorszám Kiadási jogcímek eredeti módosított % I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,3% 1.1. Személyi juttatások ,4% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó ,9% 1.3. Dologi kiadások ,1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,% 1.5. Egyéb működési célú kiadások ,% ből: - Lakosságnak juttatott támogatás,% Szociális, rászorultság jellegű ellátások ,4% Műk.célú pénzmaradvány átadás,% Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre ,4% Műk.célú támogatásértékű kiadás ,3% Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés,% Kamatkiadás,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,9% 2.1. Intézményi beruházási kiadások ,3% 2.2. Felújítás ,3% 2.3. Lakástámogatás,% 2.4. Lakásépítés,% 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai,% 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás,% 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 19,% 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 19 19,% Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás,% Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása ,% 4. IV. Tartalékok ( ),% 4.1. Általános tartalék,% 4.2 Céltartalék,% 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,5% 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai ( ) 196,% 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 196,% Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése,% Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% Egyéb 196,% 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ),% Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% Hosszú lejáratú hitelek törlesztése,% Betét elhelyezés,% Egyéb,% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,6%

5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - 1. költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) + pénzforgalom nélküli bevételek sor FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1. mell.1.tábl.12.sor) ből Mük.célú pénzügyi müv.bev. (1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor) Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.tábl.6.sor) ből Mük.célú pénzügyi müv.kiad. (1.mell.2.sz.tábl.6.1.sor) Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő

6 2/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE - Intézmények nélkül BEVÉTELEK én 1. számú táblázat Adatok ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított % I. Önkormányzat működési bevételei ( ) ,6% 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) ,7% 2.1. Helyi adók ,5% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók ,5% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok ,2% 2.5. Egyéb sajátos bevételek ,% 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,5% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,9% 3.3. Bérleti díj ,7% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,1% 3.5. Alkalmazottak térítése ,9% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,1% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,% 3.8. Egyéb működési célú bevételek 53,% 4. I/3. Közhatalmi bevételek 94,% 5. I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) ,9% 5.1. Normatív hozzájárulások ,% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ,% 5.3. Központosított ok ,6% 5.4. Kiegészítő támogatás ,% 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) ,1% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz ,8% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ,4% 7. I/6. Átvett pénzeszközök ,9% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről ,9% 8. I/7. Kölcsönök visszatérülése 3 3 II. Önkormányzat felhalmozási célú bevétele (9+1+11) ,8% 9. II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,8% 9.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ,% 9.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 9.3. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9.4. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 9.5. EU támogatás 9.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 91,% 1. II/2. Vagyonhasznosításból származó bevételek ,4% 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) ,% 1.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése ,% 1.3. Pénzügyi befektetésből származó bevétel ,% 11. VII. Kölcsön visszatérülése ,3% 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) ,9% 13. VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev. 66,% Működési célú pénzügyi műveletek bev Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek -24,% 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,2%

7 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK án eredeti módosított % I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,7% 1.1. Személyi juttatások ,2% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó ,3% 1.3. Dologi kiadások ,1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,% 1.5. Egyéb működési célú kiadások ,% ből: - Lakosságnak juttatott támogatás,% Szociális, rászorultság jellegű ellátások ,4% Műk.célú pénzmaradvány átadás,% Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre ,4% Műk.célú támogatásértékű kiadás ,3% Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés,% Kamatkiadás,% Pénzforgalom nélküli kiadások,% Intézmény finanszírozás ,% Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likvid hitelek törlesztése II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,9% 2.1. Intézményi beruházási kiadások ,3% 2.2. Felújítás ,3% 2.3. Lakástámogatás,% 2.4. Lakásépítés,% 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai,% 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás,% 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 19,% 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 19 19,% Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás,% Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása ,% 4. IV. Tartalékok ( ),% 4.1. Általános tartalék,% 4.2 Céltartalék,% 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,8% 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai ( ) 1418,% 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 1418,% Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% Likviditási hitelek törlesztése,% Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% Egyéb 1418,% 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ),% Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% Hosszú lejáratú hitelek törlesztése,% Betét elhelyezés,% Egyéb,% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,6% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - 1. költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) + pénzforgalom nélküli bevételek sor FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1. mell.1.tábl.12.sor) ből Mük.célú pénzügyi müv.bev. (1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor) Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.tábl.6.sor) ből Mük.célú pénzügyi müv.kiad. (1.mell.2.sz.tábl.6.1.sor) Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő

8 2/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege eredeti módosított Adatok ezer forintban % Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek án 1. I/. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5 Alkalmazottak térítése 1.6 Általános forgalmi adó bevétel 1.7 Osztalék, hozambevétel 1.8 Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1 Támogatásértékű működési bevételek 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 EU-s forrásból származó bevételek 2.4 Működési célú pénzeszközátvételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 1,% 5. V. Kölcsön visszatérülés 6. VI. Pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás ,% 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,% Sorszám Sorszám Kiadások án eredeti módosított % 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó % 1.3. Dologi kiadások % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ),% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön adása 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) ,% Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 4 4 4

9 2/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Óvoda költségvetési mérlege eredeti módosított Adatok ezer forintban % Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek én 1. I/. Intézményi működési bevételek ( ) 1.1 Áru- és készletértékesítés 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3 Bérleti díj 1.4 Intézményi ellátási díjak 1.5 Alkalmazottak térítése 1.6 Általános forgalmi adó bevétel 1.7 Osztalék, hozambevétel 1.8 Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 EU-s forrásból származó bevételek 2.4 Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön visszatérülés 6. VI. Pénzmaradvány 6.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás ,% 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,% Sorszám Sorszám Kiadások án eredeti módosított % 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) % 1.1. Személyi juttatások % 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó % 1.3. Dologi kiadások % 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ),% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön adása 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) ,7% Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő

10 3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési bevételei 213-ban főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a 212. évi adatok tájékoztató jellegűek) én I. Működési bevételek: 212. eredeti módosított % 1. Intézményi működési bevételek ,5% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,7% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók ,5% 1.Építmény adó ,% 2.Kommunális adó ,7% 3.Telekadó ,5% 4.Iparüzési adó ,5% 2.3 Átengedett központi adók ,5% 1.SZJA helyben maradó része 5575,% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 36256,% 3.Gépjármű adó ,6% 4. Ebrendészeti hj ,6% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos ,2% 1. Labérek 2. Pótlékok, bírság ,% ,2% II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,% 1.1 Normatív támogatások ,% 1.2 Központosított előírányzatok ,% 1. Aktívkorúak ellátása ,3% 2. Rendszeres gyermekvédelmi támog ,% 3. Időskoruak jöv.támog. 45,% 4. Norm.ápolási díj ,% 5. Norm.lakásfenntartási támog ,9% 6. Óvodáztatási támogatás ,1% 7. Lakott külterülettel kapcs.fa ,% 8. Itthon vagy - Magyarország szeretlek pr.finansz ,% 9. Szociális tűzifa támogatás ,% 1. Lakossági víz-csatorna díj támogatás ,% 1.3 Kiegészítő támogatás az Önknormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) Adatok eft-ban ,% 1.4 Helyi önkormányzatok szinházi támogatása,% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) ,1% 1. bérpolitikai intézkedések támogatása ,1% 1.6 Fejlesztési célú támogatások 11 11,% 1. Lakossági közműfej.támog 19 19,% 2. Közművelődési támogatás 91 91,% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,3% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 12,% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,%

11 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,5% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(19űrlap 12,13-as sor ,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,8% Iskola eü.feladatokhoz ,8% Védőnői szolg.feladatokhoz ,7% 1.Mezőőri járulék ,9% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz ,% 3.Mozgókönyvtári feladatokhoz pe.átv. 4,% 4. Közfoglalkoztatás támogatása ,7% 5. Mozgázkorlátozottak közl 1,% 6. Óvoda alapítványi támog.bevétele ,% 7.. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(9.űrlap14,15-ös sor)* ,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1,űrlap 3,8,21 sorok) ,8% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése ,3% 2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés VI. Hitelek (1.űrlap 22,27 sorok) 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 12414,% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,% Előző évi állami támogatás 212. évi beszámoló 2. szerint 66,% VIII. Önkormányzat összesen ,2% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -24,% X. Mindösszesen: ,2%

12 3/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Önk. 16. Önkorm.ig.tev. Pénzmaradvány(98) % Kamat bevételek(916) % Ingatlan értékesítés(931) % Hitelfelvétel (45) % Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) % Felh.pe.átv.áht-én belül(465) % Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) % Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) % Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) % Koncessziós díj bev.(935) % T.eszk.értékesítés % Áfa (919) % Egyéb működési bevétel % Közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) % Mozgáskorl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ű% 3. Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) % Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) % Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev.(92) % Önk.költségvet.támog(94) % Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) % Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) % Temető fenntart. Sírhely ért.(913) % Óvodai étkeztetés Térítési díj bev. (913) % Áfa (919) % Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) % Áfa (919) % Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) % Áfa (919) % Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) % Áfa (919) % Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) % Áfa (919) % Összesen: Nem lakóingatlan 9 % 9 9. bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj 45. Tanyagond.szolg. Kártérítés

13 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 2. Polg.Hiv. 16. Önkorm.ig.tev. Közhatalmi bevételek Pénzmaradvány 142,% 142 Intézményi műk.bev Összesen: ,1% Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának Évi bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 3. Rezi Óvoda 1. Óvodai nevelés Intézményi műk.bev ,% Összesen: ,% Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - bevételei együttesen én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Önk. Összesen: ,3% Polg.Hiv. Összesen: ,1% Rezi Óvoda Összesen: 18 18,% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen: ,2%

14 Az önkormányzat intézményi működési bevételei én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 3/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez 1.Intézményi működési bevételek 212. eredeti módosított % Szakfeladat száma ,5% Polg.Hiv. hatósági jögkör bevételei (911) ,% Polg.Hiv. int.műk.bevétel ,% Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) ,8% Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) ,9% Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) ,5% Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé ,% Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) ,% Szociális étkeztetés ,1% Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) ,6% Óvodai intézményi étkeztetés ,3% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv ,% Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev ,% Sírhely értékesítés ,7% Egyéb működési bevétel ,% Tanyagond.autó biztosítói kártérítés ,% Müv.ház.bérleti díj ,% Kamatbevételek (916) ,3% Működési célú ,% Fejlesztési célú ,8% Előzetesen felszámított Áfa (919) ,1% Munkahelyi v.látás Áfa ,% Egyéb v.látás Áfa ,5% Óvodai étk.áfa ,4% Szoc.étk.Áfa ,1% Isk.érk.Áfa ,3% Kiszámlázott koncessziós díj áfa ,1%

15 3/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez 213. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei SZJA-ból finanszírozott összeget kimutatása Megnevezés Sor-szám Összeg 212. Összeg 213. Mód Mód Összeg Községek általános feladatai Települési igazgatási,kommunális és sportfeladatok 2. Önkormányzati hivatal működés támogatás Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás Közvilágítás kapcs.feladatok Köztemető fenntartás feladatok Közutak fenntartása Közművelődési, könyvtári normatíva Beszámítás összege: Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok 8. Üdülöhelyi feladatok 9. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk. 1. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások A lakáshoz jutás feladatai 12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 13. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 15. Tanyagondnoki szolgálat Nappali szociális intézményi ellátás 17. Alapszolgáltatási központ 18. Fogyatékos személyek pszichiátriai és szenv.bet.intézményi ellát. 19. Gyermekek napközbeni ellátása 2. Szociális intézményi és gyermekjóléti módszertani feladatok 21. Óvodai nevelés Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás Iskolai oktatás 1-4. Évfolyam 24. Kiegészító hozzájárulás isk. 1-4 évf. 25. Iskolai oktatás 5-8. Évfolyam 26. Kiegészítő hozzájárulsá isk Évf. 27. Gyógypedagógiai oktatás 28. Kiegészítő hozzájárulás gyógyped. 29. Ált.isk.napközi 3. Kult.és egyéb szabadidős tev. Fa. 31. Összesen: SZJA finanszírozás Helybenmaradó SZJA 8 % SZJA kiegészítés Összesen: Normatív + SZJA összesen Beszámítás nélküli összeg

16

17 A./ Önkormányzati szakfeladatok működési kiadásai Rezi Község Önkormányzata 213. Évi kiadásai án 211. és 212. évi adatok tájékoztató jellegűek 4. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez eredeti módosított Adatok ezer forintban % Közutak fenntartása ,6% Óvodai étkeztetés ,% Iskolai intézményi étkeztetés ,9% Munkahelyi étkeztetés ,5% Egyéb vendéglátás ,7% 6821 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,3% 813 Zöldterület kezelés ,7% Önkormányzati jogalkotás ,3% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev ,6% Közvilágítás ,4% Közterület rendjének fenntart.(mezőőr) ,6% Óvodai nevelés ,8% Általános iskolai oktatás 1-4.évf ,4% Általános iskolai oktatás 5-8.évf ,1% Szociális ösztöndíjak ,% Háziorvosi alapellátás ,4% Fogorvosi ügyeleti ellátás ,% Háziorvosi ügyeleti ellátás ,7% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,5% Ifjúság-egészségügyi gondozás ,% Rendszeres szociális segély ,1% Lakásfenntartási támogatás norm.alapon ,9% Ápolási díj alanyi jogon ,% Ápolási díj méltányossági alapon ,5% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48,% Óvodáztatási támogatás ,% Átmeneti segély ,8% Temetési segély ,% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,2% Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 18 1,% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,5% Közgyógyellátás ,6% Köztemetés Szociális étkeztetés ,1% Házi segítségnyújtás ,% Tanyagondnoki szolgáltatás ,3% 8931 Civil szervezetek működési támogatása ,7% Közfoglalkoztatás ,7% Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása 1 1,% Könyvtári szolgáltatás ,5% 9152 Közműv. Intézm., közösségi szinterek működtetése ,6% Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,3% Versenysport-tevékenység és támogatása ,% 9632 Köztemető fenntartás és működtetés ,1% 75 Ebrendészeti feladatok ,6% Települési hulladék kezelés ,7% 37 Szennyvíz kezelés Összesen : ,3% B./ Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai Önkormányzati jogalkotás ,% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev ,% Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés ,% C./ Összesen : ,% Rezi Óvod szakfeladatainak működési kiadásai összesen Óvodai nevelés, ellátás ,9% D./ Önkormányzat működési kiadásai összesen ,3% E./ Felhalmozási kiadások ,4%,% Függő kiadás 196,% F./ Önkormányzat összesen: ,6%

18 Létszám Az önkormányzat 213. Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban én 4/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Önk. 3. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása ,6% ,6%, Óvodai étkeztetés ,% % ,% ,6% 5. Iskolai intézményi étkeztetés ,9% ,9% ,2% ,9% 1, Munkahelyi étkeztetés ,5% ,% ,% ,4%, Egyéb vendéglátás ,7% ,% ,% ,7%, Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% ,% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,3% ,3% Zöldterület kezelés ,7% ,3% ,2% ,% Önk. Jogalkotás ,3% ,% ,9% ,5% ,% 11. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev ,6% Közvilágítás ,4% ,4% Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) ,6% ,8% ,3% ,4% 1, Óvodai nevelés ,8% ,8% Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) ,4% ,4% ,1% ,1% Szociális ösztöndíjak ,% ,% Háziorvosi alapellátás ,4% ,4% Fogorvosi ügyelet ,% ,% Háziorvosi ügyeleti ellátás ,7% ,7% 86212

19 Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 23. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás ,5% ,7% ,2% ,1% 2, Ifjúság-egész-ségügyi gondozás ,% ,% Rendszeres szociális segély ,1% ,1% Lakásfenntartási támogatás norm.alapon ,% ,9% Ápolási díj alanyi jogon ,% ,% Ápolási díj méltányossági alapon ,5% ,5% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,% ,% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48 48,% Óvodáztatási támogatás 7 7 1,% 7 7 1,% Átmeneti segély ,8% ,8% Temetési segély ,% ,% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,2% ,2% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,5% ,5% Közgyógyellátás ,6% ,6% Köztemetés Szociális étkeztetés ,1% ,7% ,8% ,2% 1, Házi segítségnyújtás ,% Tanyagondnoki szolgáltatás ,3% ,2% ,5% ,5% 1, Civil szervezetek működési támogatása ,7% ,7% Közfoglalkoztatás ,7% ,% ,% ,6% 17, Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása,% Könyvtári szolgáltatás ,5% ,% ,3% Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése ,6% ,4% ,7% ,% 2, 9152

20 Létszám Létszám Létszám Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása ,3% ,3% ,% ,% Köztemető fenntartás és működtetés ,1% ,1% Ebrendészeti feladatok ,6% ,6% Szennyvíz kezelés ,7% 733,% Ö s s z e s e n: ,3% ,2% ,3% ,1% ,4% ,6% 27, Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati jogalkotás ,% ,% ,% 34 1, Polg.Hiv Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Ö s s z e s e n: ,% ,% ,% ,% 2, ,% ,% ,% 17 1, ,% ,% ,% ,% 4 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Működési kiadások Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 3. Óvoda Óvodai nevelés ,9% ,% ,% ,2% 2, , Ö s s z e s e n: ,9% ,% ,% ,2% 6 Az önkormányzatnak és intézményeinek - működési kiadásai és létszámai együttesen én Cím Összesen Személyi Járulékok Működési kiadások Dologi Támogatás Pénze.átadás

21 Létszám Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Önk. 2. Polg.Hiv. 3. Óvoda Összesen: Összesen: Összesen: M i n d ö s s z e s e n: ,3% ,2% ,3% ,1% ,4% ,6% ,% ,% ,% ,%,% ,9% ,% ,% ,2% ,3% ,4% ,9% ,1% ,4% ,6% 31

22 4/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 213. Évi pénzeszközátadásai - címenként én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Juttatás megnevezése Összeg 212-ben eredeti módosított % 1. Önk. 11. Önk.igazg.tev. Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 45,% Hévízi Kistérs.társ.tagdíj ,% Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht ,% Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához pe.átadás ,6% 46.Civil szervezetek működési támogatása Polgárőrség támogatása,% 59. Szennyvíz kezelés Egyéb ,7% Várbarátok köre egy.támog. 1,% Ifjúsági egyesület támogatása 15,% Arany Pillangó Alapítvány 1,% Lakossági víz- csatornadíj támogatás központi támogatás tovább adás DRV részére ,% 17. Óvodai ellátás Intézményfenntartó társ.pe.átad. 821,% 17.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 325,% 18.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 325,% 39.Gyermekjóléti szolg. Gyerm.jól.szolg.tagdíj. 131,% 43. Családsegítés Családseg.szolg.tagdíj. 131,% 5. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházközség támogatása,% 54.Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása ,% Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtási feladatok 42. Házi segítségnyújtás ellátásához ,% 2. Szociális öszöndíjak BURSA ,% Összesen: ,6%

23 4/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 212. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Juttatás megnevezése Összeg 212-ben eredeti módosított % 1. Önk. 32.Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása ,1% 33.Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka 5,% 34.Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás norm.alapon ,6% 36.Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon ,% 37.Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon ,5% 38.Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás / Erzsébet utalvány ,% 39.Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás ,% 4.Átmeneti segély Átmeneti segély ,9% Szociális tűzifa ,% 41.Temetési segély Temetési segély ,% 42.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,1% Óvodai étkeztetés támogatás (rgyvt, és nagycsaládosok) Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 1,% 44.Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj ,5% 45.Közgyógyellátás Közgyógyellátás ,6% 46.Köztemetés Köztemetés Kiegyészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegyészítő gyermekvédelmi támogatás ,% ,4%

24 5. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege én (Önkormányzati szinten) Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási bevételek eredeti módosított % 1. Önk. Pénzmaradvány ,% Előző évi koncessziós díj maradványa,% Földterület értékesítés ,% Kamatbevétel ,8% Közműfejl.hj.visszatérítés ,% 53. Önk.által nyújt.lak.t. Kölcsöntörlesztések ,3% 59. Szennyvízkezelés Koncessziós díj bev ,1% 6. Közösségi szinterek Közműv.intézmények támogatása ,% 1. Lakó-nem lakóép.ép. Fecskeház pályázat ,1% Rezi Vár tanösvény pályázat 4129,% Ö s s z e s e n : ,% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások eredeti módosított % Beruházások 1. Önk. 48. Szoc.étk. Eszközfejlesztés ,6% 6. Közösségi szinterek Eszközfejlesztés 5 734,% Érdekeltség növelő pályázat önrészre ,7% 62. Önk.jogalkotás Szakmai fejlesztés Lakó- nem lakóép.ép. Rezi Vár tanösvény beruh ,7% Összesen: ,3% Felújítások 1. Lakó-nem lakóép.ép. Fecskeház pályázat+önrész ,4% Napelemes pályázat önerő ,% 59. Szennyvízkezelés Szennyvíz csatorna felújítás Összesen: ,3% Hosszúlejáratú kölcsönök 53. Önk.által nyújt.lak.t. Lakáshoz jutás támogatás ,% Fejl.célú pénzeszközátadás Közműfejl.hj.visszatérítés ,% Ö s s z e s e n : ,4% BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET: ,% ,4% 3424

25 6/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege 213. December 31-i állapot szerint Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak Tartós tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz D/ Saját tőke összesen Járművek Költségvetési tartalék Beruházások Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök Fejlesztési célú hitelek 4. Hosszúlejár.bankbetétek 2. Egyéb hosszúlej.köt. 253 III. Befektetett pénzügyi eszk I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 253 IV. Üzemeltetésre, kezelésre Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll. 451 A/ Befektetett eszközök össz és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen Müködési célú hitelek 1. Vevők Egyéb rövid lej.kötel Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek Röv.lej.kölcs III. Egyéb passzív pénzügyi 24 5.Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

26 6/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal számviteli mérlege 213. December 31-i állapot szerint Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak 94 1.Tartós tőke Ingatlanok 2. Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz. 192 D/ Saját tőke összesen Járművek 1. Költségvetési tartalék Beruházások - Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 192 I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk. I. Hosszúlejáratú kötelezetts. IV. Üzemeltetésre, kezelésre 1. Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll. A/ Befektetett eszközök össz. 286 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 3. Egyéb rövid lej.kötel. 2. Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek 3. Röv.lej.kölcs. III. Egyéb passzív pénzügyi 5.Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 142 V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 142 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 428 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 428

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete

Sződ Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete Sződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ökt. 1/2011.(II.24.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Sződ Község Önkormányzata képviselő-testülete 1/2011.(II.24. ) Ökt rendelete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK. Normatív, kötött felhasználású támogatások A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevételek Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi támogatások, 2013. X. hóig bérkomp. +

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben