2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás"

Átírás

1 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás

2 Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Önkormányzati igazgatási tevékenység Pénzügyi igazgatás Igazgatás

3 Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Hatósági engedélyek díja, Okm. iroda szolgáltatási bevétel Szakfeladat összesen /681/ Pénzügyi igazgatás Kamatbevétel Szakfeladat összesen Összesen

4 Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Víztermelés és kezelés Szennyvízelhelyezés és kez Saját tuajdonú ingatlan adásvétele Zöldterületkezelés Település üzemeltetés

5 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj térítés Felszámított áfa % összesen Szakfeladat összesen: Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj áfa 25% % összesen: Szakfeladat összesen: Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 93 Sz l utcai 6 db telkek értékesítése Radnóti úti 12 db ingatlan értékesítése telek kia-ra Volt laktanya épületeinek értékesíétse 2. sz. épület - volt iroda épület sz. épület - volt tiszti étkezde számú épület - volt gyengélked számú épület -volt szürke parancsnoki számú épület - volt CSMO számú épület számú épület 1 0 ingatlan ért. Összesen Áfa % Áfa összesen: Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés Földhaszonbér Közter.használat Parkgondozás összesen: Felszámított áfa % Szakfeladat Összesen: Köztemet -fenntartás és m ködtetés Sírhely, ravatalozó, urnahely áfa % Szakfeladat összesen: Mindösszesen:

6 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 10 f x 556 Ft*236 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (10 f x 215 Ft) x 236 nap x 25% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése Szakfeladat összesen: Közhasznú foglalkoztatás Iskola 1-4. évf Közhasznú fogl. átvett bér Közm vel dési intézmény Közhasznúra átv. pénzeszk Könyvtár Közhasznúra átv. pénzeszk Város Közhasznú fogl. átvett pe. 0 1 f x Ft 1 hóra 90% 0 1 f x Ft 11 hóra 90% 0 Járulékra x 29% 90% x 27 % 90% Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Szociális feladatok összesen

7 Szakf.sz. Megnevezése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft Kistérségt l átvett 38 f x Ft 8 hóra Kistérségt l átvett 33 f x Ft 4 hóra Összesen Térítési díj Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás Küls étkez k 7 f x 556 Ft/nap Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lkakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérl Nyárfa u. 9,. 60 m2 x 92 Ft Kossuth u m2 x 48 Ft Kossuth u. 22/ ÁH. Kivülre továbbszáml.: EÜ lakások f tés Áfa bev % Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) ( 204 Ft/hó*12hó) = József A. u. 3 db 5790 Ft/hó Jegypénztár 6085 Ft/hó Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó Laktanya bérl bérleti díja 0 épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó Terület bérlet 1 f Misik -telephely terület bérleti díj összesen Közterület használat. 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján 0 9 üzlethely után Közterület haszn. hirdet táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen:

8 Szociális feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Szociális étkeztetés Lakástámogatás megtérülése Szociális feladatok

9 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakf.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 10 f x 556 Ft*236 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (10 f x 215 Ft) x 236 nap x 25% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése Szakfeladat összesen: Közhasznú foglalkoztatás Iskola 1-4. évf Közhasznú fogl. átvett bér Közm vel dési intézmény Közhasznúra átv. pénzeszk Könyvtár Közhasznúra átv. pénzeszk Város Közhasznú fogl. átvett pe. 0 1 f x Ft 1 hóra 90% 0 1 f x Ft 11 hóra 90% 0 Járulékra x 29% 90% x 27 % 90% Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Szociális feladatok összesen

10 Egyéb feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Mns. belföldi személyszállítás Egyéb vendéglátás lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási m veletek Egyéb feladatok

11 Szakf.sz. Megnevezése M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft Kistérségt l átvett 38 f x Ft 8 hóra Kistérségt l átvett 33 f x Ft 4 hóra Összesen Térítési díj Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás Küls étkez k 7 f x 556 Ft/nap Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés % áfa összesen Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lkakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérl Nyárfa u. 9,. 60 m2 x 92 Ft Kossuth u m2 x 48 Ft Kossuth u. 22/ ÁH. Kivülre továbbszáml.: EÜ lakások f tés Áfa bev % Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) ( 204 Ft/hó*12hó) = József A. u. 3 db 5790 Ft/hó Jegypénztár 6085 Ft/hó Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó Laktanya bérl bérleti díja 0 épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó Terület bérlet 1 f Misik -telephely terület bérleti díj összesen Közterület használat. 0 üzlethelyek után nyilvántart. alapján 0 9 üzlethely után Közterület haszn. hirdet táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen:

12 ÁH. Belülre továbbszáml.: Vöröskereszt áram,víz,f tés Ment állomás f tés havi összesen LOTTÓZÓ f tés LOTTÓZÓ áram Háziorv.,gyermekorv. f tés Háziorv.,gyermekorv. áram díj Háziorv.,gyermekorv. víz díj Non-Profit kft telefontér összesen áfa % összesen 0 Szakfeladat összesen Városháza Városházán lév helyiségek bérleti díja ÁHT-on belül továbbszámlázott közm vek ÁNTSZ Földhivatal Polgári Védelem Kistérség ÁHT-n kívül továbbszámlázott Áfa % összesen Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Kommunális adó Ipar zési adó Adóer képesség miatti elv.megtér Pótlék Összesen SZJA helyben maradó része Adóer képesség miatti elvonás SZJA összesen: Gépjárm adó Talajterhelési díj összesen: összesen: Lakás részletfizetések Normatív áll.hj.5 sz.melléklet Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Összesen: Kötött felhaszn.közp.tám

13 9441 Kisebbségi önk. áll.tám /kisebbség összesen Állami tám összesen: 0 0 Szakfeladat összesen: Finanszírozási m veletek 45 Fejlesztési hitel felvétele Városközpontrehab.pályázathoz M ködési hitel felvét Szakfeladat összesen: Egyéb feladatok öszesen

14 Óvodai ellátás Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai ellátás Óvoda összesen

15 Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Óvodai intézményi étkeztetés Ellátottak étkezési térítési díja norm kedvezm. 15 f x 130 Ft=1950 Ft/nap f x 260 Ft= 8060 Ft/nap Összesen: Felszámított áfa % Áfa visszaigénylés 46 f után % összesen Szakfeladat öszseen Óvodai ellátás Kistérségt l átvett bejáróra 0 0 Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz Szakfeladat összesen: Óvodai ellátás összesen

16 Alapfokú oktatás Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Általános iskola összesen

17 Általános iskolai oktatás évi költségvetési koncepció Szakfel.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Bevétel összege Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakfel.sz. Megnevezése Ft-ban Szorzó Ft-ban össz. Ft Iskolai intézményi étkezés Ellátottak étkezési térítési díja napközi: norm.k.6 f x 198Ft napközi:24 f x395ft napközi: ingyenes 41 f 0 menza:norm.k.10 f x135ft menza:34 f x270ft menza: ingyenes 19 f 0 ellátottak összesen összesen: Felszámított áfa % áfa visszaigénylés 74 f után % összesen: Szakfeladat összesen: Általános Iskolai oktatás 1-4 évf Kistérségt l átvett 2010 évi kvi tv. Alapján 8 hóra évi kvi tv. Alapján 4 hóra , évi kvi.tv.a.20/2*8hóra évi kvi.tv.a.12/2*4 hó Tagintézményi 8 hóra Tagintézményi 4 hóra Tolmácstól átvett pénzeszköz Összesen: Szakfeladat összesen: Általános iskola 5-8 évf Kistérségt l átvett 2010 évi kvi tv. Alapján 8 hóra évi kvi tv. Alapján 4 hóra , évi kvi.tv.a.20/2*8hóra , évi kvi.tv.a.12/2*4 hó támogatás összesen Szakfeladat összesen: /202 Nem lakóingatlan hasznosítás Terembérleti díjak 0 OTP terembérlet 4 0

18 Általános iskolai oktatás évi költségvetési koncepció Tornaterem eseti bérbeadása kistérségt l bérleti díj (szakszolg.) 913 összesen: Szakfeladat összesen: Általános iskola összesen

19 Egészségüggyel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügy összesen

20 Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Szakfel.sz. Megnevezése Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Háziorvosi szolgálat Rendel fenntart Területi pótlék Teljesitményfinansz Eseti ellátás Jogviszony ellen rzés díja Összesen: Vizsgálati bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Egészségügy egyéb feladatai Községekt l kiszállási díj 100 Ft Községekt l ügyeletre f x33= Ft Szakfeladat összesen: Fogorvosi ellátás Rendel fenntart Teljesitménya. finansz Jogviszony ellen rzés díja összesen: Saját bevételek összesen: Szakfeladat összesen: Család és n védelmi eü.-i gondozás Eü finansz Kiegészít pótlék Fejkvóta szerinti díj Szakfeladat öszesen Ifjúság eü.-i gondozás Iskola eü. finanszírozás Összesen: összesen: Szakfeladat összesen: Fizikóterápiás szolgáltatás Kórháztól szolg. díj Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása Bérleti díj : PraeMedic Kft Iacobovici Zsuzsanna összesen: Szakfeladat összesen:

21 kerekítés Egészségügyi feladatok összesen

22 Közm vel déssel kapcsolatos feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Fénymás. egyéb irodai szolg Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm vel dés összesen

23 Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft B E V É T E L E K Könyvkiadás 9121 Kiadv. Évkönyv, Spangár ért összesen áfa % Szakfeladat összesen Folyóirat, id szaki kiadvány kiadása 9131 Egyéb bev. hird., reklám összesen áfa % Szakfeladat összesen Egyéb televízióm sor-készítés 9121 RTV reklám bev összesen áfa % Szakfeladat összesen filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film, video és e. képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet. hely Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9131 Bérleti díjak Továbbszámlázott szolgáltatás (CISZ-ház) gáz-áram összesen Szakfeladat összesen Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9121 Fénymásolási bev összesen áfa % Szakfeladat összesen Nemzeti ünnepek programjai Közhasznú foglalkoztatás Közhasznúra átv. pénzeszk. 2 f foglalkoztatása: Közm vel dési intézmény 1 f m v.központban Könyvtár 1 f könyvtárban Szakfeladat összesen 0 0 0

24 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 4641 M ködésre átv. pályázati pénze összesen Szakfeladat összesen Könyvtári állomány feltárása, meg rzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 4641 M ködésre átv. pályázati pénze összesen Beiratkozási díj Internet Kvtári e. bev. Kés. díj összesen Szakfeladat összesen Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 4621 M ködésre átv. pályázati pénze DIPO-s pályázarta átvett pe összesen Gyermekszínházi ea Angol tanf Egyéb bev. reklám, rend. tám összesen Szakfeladat összesen Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Intézmény összes bevétel

25 Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Kisebbségek összesen kerekítés Önkormányzat összesen:

26 Szakf.sz. Megnevezése Cigány kisebbségi önk. ig. tev. Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft 46 M ködésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás) Szlovák kisebbségi önk. ig. tev. 46 M ködésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás) Szakfeladat összesen Kisebbség összesen

27 Feladat megnevezése Önkorm. igazg.tev. Pénzügyi igazgatás Igazgatás Víztermelés és kezelés Szennyvízelhelyezés és kez. Saját tuajdonú ingatlan adásvétele Zöldterületkezelés Település üzemeltetés Szociális étkeztetés Lakástámogatás megtérülése Szociális feladatok Mns. belfoldi személyszállítáa Egyéb vendéglátás lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkrományzatok elszámolásai Finanszírozási m veletek Egyéb feladatok Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai ellátás Óvoda összesen Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz. Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Általános iskola összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügy összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Fénymás. egyéb irodai szolg. Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám. Közm vel dés összesen Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban Kisebbségek összesen kerekítés Önkormányzat összesen:

28 Igazgatási tevékenység Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Önkormányzati jogalkotás (8%) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Pénzügyi igazgatás (13%) Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) Igazgatási feladatok összesen

29 2011. évi várható kiadások Tételes kimutatás

30 Igazgatási tevékenység Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Önkormányzati jogalkotás (8%) Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Pénzügyi igazgatás (13%) Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) Igazgatási feladatok összesen

31 Önkormányzati jogalkotás (8%) Polgármester bére Polgármest. ktg.átalány Ft 20 %-a Alpolgárm. ktg.átalány Ft 10 %-a Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 1, összesen Képvisel k tiszteletdíja 2 f bizottsági elnök Ft/f f képvisel Ft/f alpolgármester tisztelet díja összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % Összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8% Üzemanyag Polgárm.iroda sz nyegcsere összesen Telefon, fax, 8 % Fénymásoló bérleti dija 8 % Számítógép karbantartás 8 % Egyéb szolgáltatások 8% összesen: Áfa % Újévköszönt reprezentáció összesen Tartalék (önk.választás miatt) Szakfeladat összesen Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl Programok op.rendsz.+office + szakmai pr Áfa % I. számlaosztály összesen f bére, pótlékai december hó egéyb pótlék (jegyz, aljegyz, csop.vez) Egyéb pótl. (munkáltatói, testületi döntés alapj 8f ) egyéb pótlék 6 f alapill. 20 % Évközi soros el lépés 4,5 f össz Testületi döntésen alapuló eltérítés hatása Nyelvpótlék (4 f ) összesen Jubileumi jutalom 0 1 0

32 513 összesen Cafetéria rendszer törvényi minimum , Bérlettérítés, munkaába járás 6 f Egyéb költségtérítés dec. hó összesen Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 f 4 órás Bérkiegészítés december hó Cafetéria juttatás , összesen összesen Hivatásos gondnok 3 f Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj f Ft/f költségtérítése: összesen 52 összesen Személyi jelleg kiadás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: dologi kiadások 74% 5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny Hajtó és ken anyag 20 % Kisérét tárgyi eszköz 20 % Takar-net program el fizetés Irodákba székcsere Véd eszköz kötelez 20 % Egyéb készlet 20% összesen Telefon, fax, 20 % Internet,levelez rend. el fizetés 20 % Vásárolt élelmezés Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Gép, berendezés karbantartás Egyéb üzemeltetési ktg Ügygondnoki díjak Vás. Közszolg Ügyvéd megbízási díja 25% Kötelez továbbképzések, alapvizsga Számítógépes rendszergazda Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása Közbeszerzési díjak összesen: Áfa: % Likvid hitel kamata Belföldi kiküldetés

33 56213 Reprezentáció összesen Biztosítás Opel gk. (köt.casco) Számla kezelési ktg.otp M ködési kamat kiadások összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Pénzügyi igazgatás (13%) Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl Programok op.rendsz.+office + szakmai pr Áfa % I. számlaosztály összesen ,5 f bére Munkáltatói döntésen alapuló bér 1 f Illetménykieg. Illetm.alap20%-a 2 f Évközi soros el lépés 1,5 f össz Soros lépés ill. kieg. Hatása összesen Jubileumi jutalom 1 f Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 3, összesen: Állományba nem tartozó megbízási díja Felmentett munkavállaló juttatása , Összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Véd eszköz kötelez 20 % , összesen Telefon, fax, 20 % Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelez könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: % Számla kezelési ktg.otp Likvid hitel kamata összesen Kötelez tartalék Költséghely összesen Költségfelosztás

34 Város és községgazd.szolg. Pü.ig ######## Közokt. tev. kapcs. pü.ig ############ Eü.ell.pénzügyi igazg. ############ Szoc. Ellátás pénügyi ig. ############ Szórakoztató tev.pénzügyi ig. ############ Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) ,5 f bére Évközi soros el lépés 1,0 f össz Bérkieg.illetm.alap 20 %-a 1 f bérkiegészítés (december hóra) nyelvpótlék 1 f összesen Jubileumi jutalom 1 f Cafetéria rendszer törvényi minimum , Egyéb költségtérítés 0 1, összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Irodaszer nyomtatvány beszerzés Köny, folyóirat Véd eszköz kötelez , összesen Telefon, fax, Posta levél Foglalkoztatás eü ellátás , Kötelez könyvvizsgálat Számítógépes rendszergazda összesen: Áfa: 5% % % % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Igazgatás mindösszesen

35 Település üzemeltetési feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Települési hullad. gy jtse, száll, átrakása Helyi közutak létesítése, felújítása Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közvilágítás M.n.s. város és községgazd Köztemet -fenntartás és m ködtetés Település üzemeltetési feladatok összesen

36 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj Áfa % Áfa befizetés vízdíj után % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Szennyvíz gy jtése, tiszt.elhelyezése Hitel törlesztés Kamat törlesztés, kezelési ktg Csatorna karbantartás Szennyvíz telep kezelési ktg összesen: áfa 25 % % áfa befizetés % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Települési hullad. gy jtse, száll, átrakása Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 f x 120 Ft Reg.hulldéklerakó Rekult. pály. Rétságra es része Konténer bérleti dija 25 % Hulladékkezelés 127/2009.(VIII.27.) Konténer sz.13 alk./hó x 6500 Ft Lakossági szemétszállitás 153 Ft x lakás/hét Szemétszállítás eseti többlet 153 Ft/1091 lakás/hét díjemelés hatása 3,5 % ,5% összesen: ÁFA 25 % % összesen: Szakfeladat összesen Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Helyi közutak létesítése, felújítása Pályázati önrész Beruházás áfa I. szla. oszt. össz. 0 szakfeladat összesen Közutak üzemeltetése 5491 Közúti jelz táblák pótlása, cseréje Út kátyúzás, k Hidak karbantartása 1

37 54 összesen: Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó Eseti eltak Ft/óra Úttársulati hozzájárulás összesen: Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 1 Sz l utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Áfa 0 25% áfa befizetés % Áfa összesen Szakfeladat összesen: Építményüzemeltetés Város Laktanya áramdíj 25 % Laktanya rzés 588 óra/hóx400 Ft Áfa % Iskola 51 1 f takarít bére % Cafetéria juttatás % összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Tisztítószer Egyéb komm. Szolg Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartási szolgáltatások Szemétszállítás összesen Áfa % kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés 5461 Üzemanyag f nyíróba Kisérték tárgyi eszköz, eszközpótlás Karbantart. anyag Közterületekre virág, fa, cserje

38 54 összesen: f közhasznú véd ital Közterület karbantartás Egxéb üzemeltetés Fa kivágások eseti Területek kaszálása összesen Áfa % Áfa befizetés % Kötelez tartalék szakfeladat összesen Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Közbeszerzések Közzétételi díj összesen Áfa % Tartalék Szakfeladat összesen: Közvilágítás Villamos energia szolg.többletüzemelt Közvilágítás díja összesen ÁFA 25 % % Tartalék Szakfeladat összesen: M.n.s. város és községgazd. 1 Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) áfa Fejlesztési hitel kamat Szakfeladat összesen: Köztemet -fenntartás és m ködtetés 1153 Urnafal, el tet (230/2009.XI.26) Áfa 0 25% 0 Felhalmozás összesen Temet gondnok bére 4 órás (272/2009.(XII.23.) Soros emelés Cafetéria , összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Villamosenergia Vízdíj karbantartás kisjavitás

39 55219 Egyéb üzemeltetési ktg összesen: Áfa 25 % % Áfa befizetés bevétel után % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás Közvetlen költség Település üzemeltetés összesen:

40 Szociális feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Szociális ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szociális feladatok összesen

41 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban Számlacsop.1000 Ftban Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj Szakfeladat összesen: Rendszeres szoc. segély 5831 Bérpótló juttatás f x 10 %*4*4,9%= BPJ 106 f x 20% x 1, Szakfeladat összesen: Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás 78 f 10% x1, Szakfeladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % * 25% Ápolási díj 7 f x ,049 x 25% f x x 1,049 x25% összesen Szakfeladat összesen: Ápolási díj méltányossági alapon 5311 Nyugdíjjárulék 24 % f x *1, Szakfeladat összesen: Átmeneti segély 5831 Rendkívüli szoc.segély Szakfeladat összesen Temetési segély 5831 Temetési segély Szakfeladat összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831 Rendk.gyerm.véd.támog., Egyszeri segély gyermek születéskor Beiskolázási segély többlet Fels sök ingyenes tankönyve

42 Szakfeladat összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell HPV véd oltás 208/2009.(XI.13.) Szakfeladat összesen Közgyógyellátás 5831 Közgyógyellátás 10 f x Szakfeladat összesen Köztemetés 5831 Köztemetés Szakfeladat összesen Szociális étkezés Áfa befizetés % Támogatás áfa összeg erejéig % Közvetlen költség összesen Felosztott költség napközikonyháról Szakfeladat összesen Házi segítségnyújtás f bére Cafetéria juttatás 1 f összesen: Tiszteletdíjas házi gondozás 1 f összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen Kiküldetési ktg Szakfeladat összesen Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 3821 Lakásépítés, vásárlás támogatása Szakfeladat összesen Közcélú foglalkoztatás f x Ft*25% x 1, Összesen TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% 9 252

43 Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Tartslék Szakfeladat összesen Szociális feladatok összesen

44 Egyéb feladatok Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban Polgári Védelem M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás 0 0 Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. Helyi szinten Finanszírozási m veletek Civil szervezetek támogatása Egyházak tev. Tám M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tev Egyéb feladatok összesen

45 Szakfel-adat száma MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Számlacsop.1000 Ftban Buszvezet bére Cafetéria juttatás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Üzemanyag iskolások napi száll. 50 km/nap *185 tanítási nap , Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások , Üzemanyag összesen 5481 Javítás - karbantartás Összesen: M szaki vizsga, ellen rzés Áfa % Áfa befizetés % Kötelez biztosítás - éves Casco biztosítás - éves Egyszeri biztosítási díj összesen Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Munkahelyi vendéglátás Áfa befizetés 0 25% Szakfeladat összesen Egyéb vendéglátás Áfa befizetés % Közvetlen kiadás összesen: Napközikonyháról felosztott Szakfeladat összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Telefondíj Gázdíj Villamos energia Önk.lakás eseti karbantartások 25 % összesen áfa % áfa befiz % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás

46 Szakfeladat mindösszesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozó háziorvosok f tés 25 %-a Víz- csatorna díj össz ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás Vöröskereszt áram 25 % Ment állomás f tés Városháza közm továbbszámlázott közm össz ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás 0 LOTTÓZÓ f tés 25 % LOTTÓZÓ áram 25 % Háziorv.,gyermekorv. f tés Háziorv.,gyermekorv. áram díj 25% Háziorv.,gyermekorv. víz díj össz 0 55 összesen Áfa % Áfa befizetések % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen Ingatlanügynöki tevékenység Értékbecslések Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: Állateü. Ellátás 5531 Vásárolt közszolgáltatás összesen Áfa % összesen Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Finanszírozási m veletek elszámolás évi folyószla hitel rend Fejlesztési hitel törlesztése Szakfeladat összesen

47 M.n.s. egyéb kieg.szolg db kazán utólagos h szigetelés áfa % Felhalmozás összesen f részfoglalkozású bére havi juttatás közfoglalkoztatott 2 órás kieg Illetménykiegészítés dec. hó Cafetéria juttatás , Egyéb költségtérítés 2, F tési pótlék 1 f x Ftx 7hó összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Munkaruha 2 x Utólagos h szigeteség Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló Tisztítószer, egyéb készlet összesen: Gáz Villamosenergia Víz és csatornadíj Szemétszállítás, telefon központ bérl. dij Foglalkozt. eü Intézmények munkavédelmi felügyelete Intézmények munkavédelmi felügyelete ÁHT-n belülre számlázott szolgáltatás ÁHT-n kívülre számlázott szolg összesen Áfa % összesen: Rehabilitációs hozzájár.106.f x 5%=.5,3 5, Intézmények vagyon biztosítási díja összesen: M ködési tartalék Szakfeladat Összesen Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen

48 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 3821 Tagdíj -touinform Társulási tagdij többcélú Társ.tagdíj, Kistérség lakosság szám ar Kistérségi tám Megyei tagdíj lakosság száma szerint Terüeltfejlesztési tagdíj összesen Szakfeladat összesen: Központi költségvetési befizetési köt Szakfeladat összesen: Polgári Védelem Telefon költség Villamos energia Készlet beszerzés Irodaszer összesen Áfa % Utiköltség Egyéb kiadások összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Civil szervezetek támogatása 37 Önk. T zoltó EgyesületTámogatás Intézményi kulturális alap Nyári programok támogatása Polgármesteri keret Nyugdíjas klubok támogatása Polgár rség tám Közoktatási közalapítvány támogatása Rétság város Közbizt. Közalap összesen Szakfeladat összesen Egyházak tevékenységének támogatása 3821 Egyházak támogatása Szakfeladat összesen: M.n.s. egyéb sporttámogatás Sportegyesületek támogatása Szakfeladat összesen:

49 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Elismerések plakett ktg Május 1. rendezvény, városnapi rendezvény honlap karbantartás összesen Áfa % Kötelez tartalék Szakfeladat összesen Költségelosztás Szakfeladat mindösszesen 0 Egyéb feladatok összesen

50 Költséghelyek Feladat megnevezése Kiadás Ft-ban Szakfel-adat 1000 Ft-ban M szaki csoport Gépjárm üzemeltetés Napközi konyha Közvetett kiadások összesen

51 Szakfel-adat száma 61 Karbantartó csoport MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban f i bére soros el relépés Keresetkieg - dec hóra Jub. jut Belföldi kiküldetés Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ftban Cafetéria juttatás összesen: TB járulék 24 % % Természetbeni eü.j. 1,5 % ,5% Pénzbeni eü. jár. 0,5 % ,5% Munkaer piaci jár. 1 % % összesen: Kisérték tárgyi eszköz, kéziszerszámok beszerzése Munkaruha összesen: Gép, karbantartása Foglalkoztatás eü. szolg Egyéb üzemeltetési kaidás összesen: Áfa % összesen: Kötelez tartalék Szakfeladat összesen: M szaki csoport költségfelosztása Rezsi óradij: 2 f x 8 óra:= 40 óra x 255 nap 0 Szabadság: 2 f 488óra 0 Bér Összesen: 0 Járuék 1 órára jutó költség dologi Költségfelosztás óradíj óra összesen 1000 Ft-ban 0 Bérlakások, bérbeadott ingatlanok 0, El z b l bér 0, járulék 0, dologi 0, Szakfeladat összesen: 0 0 Intézmény. ell. szolg 0, El z b l bér 0, járulék 0, dologi 0, Szakfeladat összesen: 0 0 Temet fenntartás 0, El z b l bér 0, járulék 0,00 0 0

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat 2012. évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Május 24: Nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatot tartottunk összevontan Rétság, Szécsény, Balassagyarmat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése 889101-1 Bölcsődei ellátás Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 3883 Bérek összesen: 3883 5311 TB járulék 26%

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K Megnevezés K I A D Á S O K Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. előterjeszti:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve 2012. február 10. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Szalka-Víz Kft. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. KIMUTATÁS - a társaság 2016. évi részletes üzleti tervéről - 1. sz. melléklet E.Ft. Megnevezés Központi irányítás összesen M Á T É S Z A L K A K Ö Z P O

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben