I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ"

Átírás

1 I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi ellátás 3/A. Védőnői Szolgálat 3/B. Háziorvosi Szolgálat 3/C. Fogorvosi Szolgálat 4. Szociális gondoskodás 4/A. Családsegítő Szolgálat 4/B. Házi szociális gondoskodás 4/C. Rendszeres és eseti ellátások 5. Településüzemeltetés 5/A. Települési hulladékok kezelése 5/B. Város- és községgazdálkodás 5/C. Közvilágítás 5/D. Ivóvíz szolgáltatás 5/E. Temetkezési szolgáltatás 6. Kulturális szolgáltatás 6/A. Művelődési Ház 6/B. Közművelődési Könyvtár 7. Községi Óvoda 8. Általános Iskola 8/A. Napköziotthonos ellátás 8/B. Iskolai étkeztetés 8/C. Óvodai étkeztetés

2 II.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcímek évi tényleges évi előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Lakbér,garázsbér,egyéb bérl Egyéb sajátos bevételek 448 II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Norm.hozzáj.feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok 1585 Működésképtelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Központosított előirányzat

3 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás 1536 Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Előző évi kv-i visszatérítés OEP-től átvett támogatásértékű bevét Seminis,Vasutas telszl Közp.kv.szervtől Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.) Kistérségi normatíva Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) Óvoda,iskola pályázat Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/65-74) Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/119) Összesen:

4 III. számú melléklet INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT évi tényleges évi előirányzat ALCÍMEK Étkeztetés Óvodai étkeztetés ÁFA Összesen Iskolai étkeztetés Továbbszlázott szolg ÁFA Összesen Alkalmazottak ÁFA Összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatási szolgálati díj Bírság Áruértékesítés Szolg. ellenértéke Egyéb sajátos bev.(vízbek.) Bérleti- és lízingdíj Alkalm. térítése Egyéb kártérítés Kamatbevétel ÁFA Összesen Város- és községgazd Szolg. ellenértéke ÁFA Összesen Tel. vízellátás Szolg.ellenértéke Egyéb saj.bev Kötbér,bánatp.egyéb kártér ÁFA Összesen Általános iskolai oktatás Egyéb saj. bevétel (Szlama) Bérleti- és lízingdíj Összesen Háziorvosi szolgálat

5 Továbbszlázott szolg ÁFA Összesen Művelődési Ház Bérleti- és lízingdíj Továbbszlázott szolg ÁFA Összesen Könyvtár Szolg. ellenértéke ÁFA Összesen Temetkezés Bérleti és lízingdíj Összesen Összesen:

6 IV. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL évi tényleges évi előirányzat Köztisztviselők alapilletménye (12 fő) Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő) Kötelező pótlékok Köztisztviselők keresetkiegészítése Egyéb bérr. keresetkiegészítés Egyéb munkav.kapcs.juttatás Jubileumi jutalom (3 fő, 25, 30) Napidíj Egyéb juttatás (továbbtanulás) Egyéb bérr. egyéb juttatás Közlekedési ktg.térítés (jegyző) Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés,esketés) Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jutt. (1 fő) Rész.mv.kapcs.jutt Cafetéria Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Állományba nem tart.megb.díjai (Seminis) Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%) Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisért.tárgyi eszk Munkaruha (4 fő) 5492 Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátvit.célú távközlési díjak Adatátvit.célú távközl.díjak Egyéb kommunikációs szolg Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest, konyhaberend.) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Továbbszáml.szolgáltatás Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

7 55 Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat) Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb) Egyéb folyó kiadások Összesen:

8 V. számú melléklet VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (2 fő) Egyéb pótlék Közalk.keresetkieg Közalk.egyéb munkavégz.juttatás Napidíj Közlekedési ktg. térítés Egyéb költségtérítés (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%) Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Kisért.te.és szell.termék Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb komm.szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Pü.szolgáltatás (felelősségbiztosítás) Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) Különféle dologi kiadások Összesen:

9 VI. számú melléklet HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT évi tényleges évi előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázott szolg Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások Összesen: FOGORVOSI ELLÁTÁS évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (1 fő) Közalk.keresetkieg Egyéb munkavégzés Egyéb ktg. térítés (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%)

10 55229 Egyéb üzemeltetéstetési fenntartási szolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások 2 3 Összesen: HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS évi évi tényleges előirányzat Villamosenergia szolgáltatás díja Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások 14 Összesen: 64

11 VII. RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK évi tényleges évi előirányzat Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő) Időskorúak járadéka (1 fő) Norm.lakásfenntartási támogatás (246 fő) Egyéb ápolási díj (12 fő) Ellátottak pénzbeli juttatásai Munkanélküli ellátások Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (21 fő) Foglalkoztatást helyettesítő tám.(88 fő) Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő) Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli szociális ellátások ÁFA ÁFA Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő norm.kedv Mozg.korlátozottak támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Óvodáztatási támogatás Rendkívüli term.ny.gyv. ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres és eseti ellátások összesen:

12 VIII. számú melléklet TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kísért. tárgyi eszköz 5492 Egyéb készlet 54 Készletbeszerzés évi évi tényleges előirányzat Egyéb üzemeltetési fenntartás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 56 Különféle dologi kiadások Kféle adók, díjak (traktor, köt. biztosítás) 57 Egyéb folyó kiadások Összesen:

13 IX. számú melléklet VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS évi tényleges évi előirányzat Egyéb bérr. munkabér Egyéb sajátos juttatás Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt Részm.fogl.egyéb bérr.sajátos jutt Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt Állományba nem tart.megbízási díja Külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Készletbeszerzések Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg. (K. G.park) Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Reprezentáció Különféle dologi kiadások Díjak Egyéb folyó kiadások Összesen:

14 X. számú melléklet KÖZVILÁGÍTÁS évi tényleges évi előirányzat Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb dologi 56 Különféle dologi kiadások Összesen:

15 XI. számú melléklet VÍZMŰ évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (2 fő) Kötelező pótlék Egyéb bérr. munkabér Közalk. keresetkieg Egyéb bérr.kereset-kiegészítés Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás Egyéb bérr.egyéb juttatás Közalk.jubileumi jutalom Egyéb ktg. térítés Egyéb bérr.egyéb ktg.térítés Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Áll. nem tart.jutt Külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%) Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota) Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú) Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők) Kisért.te.beszerzés Védőruha Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék) Készletbeszerzések Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó) Adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Karbantartási kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.) Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Számlázott szellemi tevékenység Különféle dologi kiadások Különféle adók,díjak (vízkivételi járulék, casco) Egyéb folyó kiadás Összesen:

16 XII. számú melléklet TEMETKEZÉS Egyéb készlet (csatorna) 54 Készletbeszerzések évi tényleges évi előirányzat Áramdíj Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások 2 5 Összesen: 11 25

17 XIII. számú melléklet MŰVELŐDÉSI HÁZ évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (1 fő) Közalk. keresetkieg Közalk.egyéb munkavégz.kapcs.juttatás Közalk.jub.jut Közalk.egyéb.jutt Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Állományba nem tart.megb.díja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó (27%) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletbesz Készletbeszerzések Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Különféle dologi kiadások Összesen:

18 XIV. számú melléklet KÖNYVTÁR évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (2 fő) Kötelező pótlék Közalk. keresetkiegészítése Közalk.egyéb munkevégz.juttatás Egyéb ktg. térítés (bankszámla) Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt Áll.nem tart.tiszteletdíjai Külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisért.tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) Készletbeszerzések Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.) Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzem-i fenntarti szolg. (fénymás.) Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle dologi kiadások Összesen:

19 XV. számú melléklet ÓVODA évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (17 fő) Közalk. egyéb kötelező pótlék Közalk. egyéb pótlék Helyettesítés, du.pótlék Közalk. keresetkiegészítés Közalk.egyéb juttatás Közalk. jubileumi jutalom (4 fő, 25,25,30 és 40) Közalk.egyéb juttatás (szakvizsga) Közlekedési ktg. térítés Közalk.egyéb ktg.térítés (bankszla) Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő) Részfogl.munkavégz.egyéb juttatás Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. térítés Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.) Felmentett munkav. egyéb juttatás Külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó (27%) Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisért.te.és szell.termék (játék,homokozó lefedése) Munkaruha Egyéb készletbesz.(raktárpolc,zuhanyzó felújítás) Készletbeszerzések Nem adatátvit.célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése) Egyéb dologi Különféle dologi kiadások

20 57 Díjak, egyéb kiadások 5 57 Efgyéb folyó kiadások 5 Összesen:

21 XVI.számú melléklet ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS évi tényleges évi előirányzat Alapilletmény (29,6 fő) Közalk.egyéb kötelező pótlék Közalk.egyéb pótlék Közalk.jutalma Túlóra, helyettesítés Közalk.készenlét,ügyelet,helyettesítési díja Közalk. keresetkiegészítés Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés) Közalk.jubileumi jutalom (1 fő) Napidíj Közalk.egyéb sajátos juttatás (ped.szakv.) Közlekedési ktg.térítés Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla) Részfogl.r.szem. juttatás Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér Kisérő tanárok juttatásai (cafetéria) Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás Állományba nem tart.megb.díjai Állományba nem tart. egyéb juttatás 4 52 Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó (27%) Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisért.te.és szell. termék Munkaruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem. fenntart.szolg.(szemétszáll.is)

22 Továbbszáml.szolgáltatás 5562 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet) Különféle dologi kiadások Összesen: XVII. számú melléklet ÉLELMEZÉS évi tényleges évi előirányzat Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Különféle dologi kiadások Összesen:

23 XVIII. számú melléklet MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK évi tényleges évi előirányzat Vasutas Települések Szövetsége Többcélú Kistérségi Társulás 49 Pest Megyei Területfejlesztés Tápió-menti Ter.fejl.műk. hozzájár., GVOP Tápió-Hajta érdekeltségi hozzájárulás Arany János ösztöndíj Bursa Hungarica MAVE tagdíj 4 4 Házi segítségnyújtás Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás 266 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz. 840 Összesen: TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE évi tényleges évi előirányzat Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sportegyesület Sportöltöző felújításra pályázathoz önerő 387 Nagycsaládosok Egyesülete Rózsa Nyugdíjas Egyesület Polgárőrség Vöröskereszt Zenélő Ifjúság Alapítvány Galambász Egyesület Mozgáskorlátozottak Egyesület Gazdakör Falunap (Életmód Egyesület) Terék József cd kiadás támogatása 100 Összesen:

24 FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi tényleges évi előirányzat Beruházás (csatorna) Akadálymentesítés (hivatal) Játszótér 4015 Szellemi termékek vásárlása Tárgyi eszköz vásárlás Részvény vásárlás 1500 Ökovíz üzletrész vásárlás 100 Fejlesztési célú hitel törlesztése Fejlesztési hitel kamata 1200 ÁFA Összesen: XIX. számú melléklet FEJLESZTÉSI TARTALÉK TERHÉRE MEGVALÓSÍTHATÓ BERUHÁZÁSOK évi tényleges évi előirányzat Ivóvízminőség-javítás 5500 Buszvárók készítése 945 Fűnyíró traktor vásárlása 630 Trianon emlékmű 400 ÁFA 2018 Összesen: 9493

25 XX. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Sorszám Szakfeladat évi tényleges évi előirányzat évi tényleges évi előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Fogorvosi Szolgálat Házi szociális gondozás Rendszeres és eseti ellátások Településtisztasági feladatok Város- és községgazdálkodás Közvilágítás Ivóvíz szolgáltatás Temetkezési szolgáltatás Művelődési Ház Könyvtár Községi Óvoda Általános Iskola Óvodai és iskolai étkeztetés Összesen:

26 XXI. számú melléklet Az Önkormányzat 2012.évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban Előirányzatok éves bontásban Sorszám Többéves kihatással járó feladat megnevezése Összesen 1. Beruházási hitel törlesztése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg

27 XXII. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI Polgármesteri Hivatal Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások munkaadókat t.járulékok dologi jellegű kiadások pénzeszköz átadások költségvetési létszámkeret 15,5 16,5 Védőnői szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 2 2 Háziorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Forgorvosi szolgálat Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv. Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 1 1

28 Házi szociális gondozás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások 100,3 -munkaadókat t.járulékok 100,49 -dologi jellegű kiadások 64 87,3 8 -ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Rendszeres és eseti ellátások Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok 81, dologi jellegű kiadások 99,16 2 -ellátottak pénzb.juttatásai , költségvetési létszámkeret Településtisztasági szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen ,14-51 Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Város- és községgazdálkodás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 10 Közvilágítás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban

29 Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Ivóvíz szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 3 3 Temetkezési szolgáltatás Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások -munkaadókat t.járulékok -dologi jellegű kiadások ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret Művelődési Ház Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 1 1 Közművelődési könyvtár Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai

30 -költségvetési létszámkeret Községi Óvoda Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen , Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 18,3 18,3 Általános iskola Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások , munkaadókat t.járulékok , dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret 29,6 29,6 Óvodai és iskolai étkeztetés Kiemelt kiadási előirányzatok 2011.évi teljesítés 2012.évi terv Teljesítés Maradvány Ezer % forintban Kiadások összesen Ebből:-személyi jellegű kiadások 86, munkaadókat t.járulékok 93, dologi jellegű kiadások , ellátottak pénzb.juttatásai -költségvetési létszámkeret

31 XXIII. számú melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Bevételek I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Működési Támogatás Felhalm.és tőkej.bev Végl.átvett pénze Működési hitel Hónap összesen Kiadások I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Személyi Szoc.hozzáj.adó Dologi Felhalmozási Tám.célú ped.átadás

32 Felhalmozási hitel Hónap összesen

33 XXIV számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ezer forintban Ssz Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetés támogatás és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

34 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Ssz Megnevezés Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

35

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti

Részletesebben

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065

szorzó szám 181 500 363 000 363 Szakfeladat összesen: 1 065 000 1 065 1 065 Szakfeladat száma 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás MEGNEVEZÉS összeg szorzó szám Kiadás Ftban Kiad.nem Ftban Számlacsop.1000 Ft-ban 55217 Közkutak vízdíj 117 000 6 702 000 702 000 702 56111 Áfa 702

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának 7/2010.(IV.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év

Közhasznúsági jelentés. 2014. év Közhasznúsági jelentés 2014. év Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Budapest, 2015. április 30... szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei: 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

2012. évi költségvetés

2012. évi költségvetés 2012. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalmazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2011. dec.): 3 fő további

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben