MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3."

Átírás

1 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 2.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 3.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 4.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 5.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 6.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 7.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 8.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 9.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 10.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 11.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db) fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora)

12 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 12.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü mük. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü mük. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü mük. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü mük. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü mük. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb műk.célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 13.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusado Helyi adók ( ) helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékü mük. bevétel társ.bizt. alapbol Támogatásérékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Támogatásérékü mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Támogatásérékü mük. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékü müködési bevétel összesen ( ) Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kivülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülröl Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen( )

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 14.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kivülröl ebböl: átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Forgatási célu értékpapirok értékesitése Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás össz Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel össz Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 15.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 16.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 17.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 18.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 19.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 20.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

21 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 21.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 22.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 23.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 24.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

25 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 25.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya csecsemöotthoni ellátás 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö) fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell 01 féröhelyek száma (db) ellátottak száma (fö)

26 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 26.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü mük. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü mük. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü mük. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü mük. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü mük. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb műk.célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak

27 MÁK PF.II. program Készült: óra 37 perc 27.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusado Helyi adók ( ) helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékü mük. bevétel társ.bizt. alapbol Támogatásérékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Támogatásérékü mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Támogatásérékü mük. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékü müködési bevétel összesen ( ) Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kivülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülröl Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen( )

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0900 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 9 751114 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490638 1251 01 9100 910200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest Szent György tér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 59 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 10 óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. id szak)

MÁK PF.II. program Készült: 2008.01.28 10 óra 05 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények 298858 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA KAZINCBARCIKA

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 IRINYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA KAZINCBARCIKA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idıszak) Szükített lista elölapja.

MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. idıszak) Szükített lista elölapja. MÁK PF.II. program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám 722337 MÁK PF.II. program 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban

2001. évi. LXII..tv. szerinti előirányzat. teljesítés. Millió forintban A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK BEVÉTELEK 2001. évi teljesítés LXII..tv. szerinti előirányzat 2002. évi Kormány döntéssel módosított előir. I-XII. 31.-ig % GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

2010 Elemi költségvetés tervezés

2010 Elemi költségvetés tervezés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 Eger Barkóczy

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az államháztartási számvitel aktualitásai. Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Az államháztartási számvitel aktualitásai. Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Az államháztartási számvitel aktualitásai Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium A) Év végi feladatok 2 Tájékoztató A 2015. évi költségvetési beszámolók űrlapjai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben