2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye Szerv zámjele PIR-törzzám zektor zakágazat A zerv megnevezée, zékhelye: Gyöngyö -Mátraháza 4... Irányító zerv: I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérlegképe regiztráció zám: vagy könyvvizgálói kamarai tagzám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felvilágoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezé 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée 04 Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée 21 Kiadáok tevékenyégenként 22 Bevételek tevékenyégenként 24 Pénzforgalom egyeztetée 98 Központi költégvetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költégvetée - 3 -

3 Üre űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezé 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée - 4 -

4 02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Alapilletmények Illetménykiegézítéek 03 Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok é juttatáok Egyéb juttatá 07 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljeítményhez kötött) 12 Kézenléti, ügyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolgálat Egyéb munkavégzéhez kapcolódó juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéhez kapcolódó juttatáai Munkavégzéhez kapcolódó juttatáok (14+15) Kereetkiegézíté fedezete 18 Végkielégíté 19 Jubileumi jutalom Napidíj 21 Biztoítái díjak Egyéb ajáto juttatáok Telje munkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak ajáto juttatáai Foglalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) Ruházati költégtéríté, hozzájárulá 27 Üdüléi hozzájárulá 28 Közlekedéi költégtéríté Étkezéi hozzájárulá Egyéb költégtéríté é hozzájárulá Telje munkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei özeen ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költégtérítéei Személyhez kapcolódó költégtérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) Telje munkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai Rézmunkaidőben foglalkoztatottak zociáli jellegű juttatáai 36 Szociáli jellegű juttatáok (34+35) Telje munkaidőben foglalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 38 Rézmunkaidőben foglalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 39 Különféle rendzere juttatáok özeen (37+38) 40 Telje munkaidőben foglalkoztatottak rendzere juttatáai ( ) Rézmunkaidőben foglalkoztatottak rendzere juttatáai ( ) Nem rendzere zemélyi juttatáok ( ) Állományba tartozók juttatáai Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatáai 46 Egyéb ajáto juttatáok 47 Fegyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába tartozók juttatáai ( ) 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) Személyi juttatáok özeen ( ) Szociáli hozzájárulái adó Korkedvezmény-biztoítái járulék Egézégügyi hozzájárulá Táppénz hozzájárulá Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó ( ) Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) - 5 -

5 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Élelmizer bezerzé Gyógyzerbezerzé Vegyzerbezerzé Irodazer, nyomtatvány bezerzée Könyv bezerzée Folyóirat bezerzée Egyéb információhordozó bezerzée Tüzelőanyagok bezerzée Hajtó- é kenőanyagok bezerzée anyagok bezerzée Kiértékű tárgyi ezközök, zellemi termékek bezerzée Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha bezerzée Egyéb anyagbezerzé Kézletbezerzé ( ) Nem adatátviteli célú távközléi díjak Adatátviteli célú távközléi díjak Egyéb kommunikáció zolgáltatáok Kommunikáció zolgáltatáok ( ) Váárolt élelmezé 20 Bérleti é lízing díjak ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zolgáltatái díj fizeté 22 Szállítái zolgáltatá díja Gázenergia-zolgáltatá díja 24 Villamoenergia-zolgáltatá díja Távhő- é melegvíz-zolgáltatá díja 26 Víz- é catornadíjak Karbantartái, kijavítái zolgáltatáok kiadáai Egyéb üzemeltetéi, fenntartái zolgáltatái kiadáok Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok kiadáai államháztartáon kívülre Pénzügyi zolgáltatáok kiadáai zolgáltatáok kiadáai Szolgáltatái kiadáok ( ) Váárolt közzolgáltatáok Váárolt termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adója Kizámlázott termékek é zolgáltatáok általáno forgalmi adó befizetée Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno forgalmi adó miatti befizeté 39 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak általáno forgalmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) Működéi célú általáno forgalmi adó özeen ( ) Belföldi kiküldeté Külföldi kiküldeté 43 Reprezentáció 44 Reklám é propagandakiadáok Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok ( ) Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 47 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített egyéb befizeté 50 Felhaználára engedélyezett többletbevétel befizetée 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizeté 52 A költégvetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 53 A költégvetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezettég 54 Egyéb befizetéi kötelezettég 55 Különféle költégvetéi befizetéek ( ) 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó Nemzetközi tagági díjak 58 Rehabilitáció hozzájárulá Helyi adók, egyéb vám, illeték é adójellegű befizetéek Díjak, egyéb befizetéek Adók, díjak, egyéb befizetéek ( ) Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 66 Kamatkiadáok özeen ( )

6 03 - Dologi kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 67 Realizált árfolyamvezteégek Egyéb dologi kiadáok Dologi kiadáok ( )

7 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 51 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 03 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 05 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 06 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 08 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 09 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 10 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 11 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre ( ) 12 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 13 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 14 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 15 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 16 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 20 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 21 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre ( ) 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 29 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 30 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 31 Működéi célú támogatáértékű kiadáok ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 36 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 37 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 38 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 39 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 40 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 41 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre ( ) 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 43 Működéi célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 44 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 45 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 46 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 47 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 48 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 49 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 50 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek

8 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 52 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 53 Működéi célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orzágvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedéek 57 Tartalékok ( ) 58 Egyéb működéi célú kiadáok ( ) Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 101 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa központi költégvetéi zerveknek 61 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 62 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 63 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 66 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 67 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 68 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 69 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre ( ) 70 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée központi költégvetéi zerveknek 71 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 72 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 73 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 76 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée táruláoknak é költégvetéi zerveinek 77 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 78 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveinek 79 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre ( ) 80 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 81 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 82 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 83 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 86 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 87 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 88 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 89 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok ( ) 90 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 91 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyházaknak 92 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 93 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 94 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa pénzügyi vállalkozáoknak 95 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 96 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 97 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb vállalkozáoknak 98 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa egyéb külföldieknek 99 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre ( ) 100 Lakátámogatá

9 04 - Egyéb működéi célú kiadáok, egyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 102 Felhalmozái célú pénzezközátadáok nonprofit é egyéb civil zervezeteknek 103 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 104 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 105 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 106 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 107 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 108 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 109 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 110 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 111 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 112 Felhalmozái célú céltartalék 113 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 114 Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 115 Befektetéi kiadáok özeen ( ) 116 Egyéb felhalmozái célú kiadáok ( )

10 05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Ingatlanok felújítáa Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 03 Járművek felújítáa 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója Felújítáok ( ) Immateriáli javak váárláa 08 Ingatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Földterület váárlá 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée Járművek váárláa, léteítée 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno forgalmi adója Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno forgalmi adó befizeté 17 Beruházáok ( )

11 06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzügyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzügyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzügyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jegyek 09 ebből: kárpótlái jegyek 10 Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai ( ) 15 Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi támogatá folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái támogatá folyóítáa 18 Központi, irányító zervi támogatá folyóítáa (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen ( ) 21 Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: zetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai ( ) 29 Alap é vállalkozái tevékenyég közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen ( ) 31 Függő kiadáok 32 Átfutó kiadáok Kiegyenlítő kiadáok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadáok özeen ( )

12 07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke Nyújtott zolgáltatáok ellenértéke Egyéb aját bevétel Továbbzámlázott (közvetített) zolgáltatáok értéke Bérleti é lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jog gyakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak Alkalmazottak térítée Kötbér, egyéb kártéríté, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló tb. kártérítée é egyéb térítée Egyéb aját működéi bevétel ( ) Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 14 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFÁ-ja Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékeített tárgyi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek ( ) Működéi célú kamatbevételek államháztartáon belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereég bevétele 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen ( ) 23 Intézményi működéi bevételek ( )

13 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 A települéi önkormányzatok működéének támogatáa 02 Megyei önkormányzatok működéének támogatáa 03 Óvodapedagóguok, é az óvodapedagóguok nevelő munkáját közvetlenül egítők bértámogatáa 04 Óvodaműködtetéi támogatá 05 Ingyene é kedvezménye gyermekétkezteté támogatáa 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatáának támogatáa 07 Egye jövedelempótló támogatáok kiegézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Egye zociáli é gyermekjóléti feladatok támogatáa 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok támogatáa Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok támogatáa 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művézeti zervezetek támogatáa 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeég megőrzéét zolgáló kiegézítő támogatá 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatá 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóágrendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamattámogatáa, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működéi célú központi támogatá 19 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 20 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 19. é a 20. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 22 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 23 Önkormányzat működéi célú költégvetéi támogatáa ( ) 24 Előző évi költégvetéi kiegézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 26 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 36 Működéi célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől Működéi célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa Működéi célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól Működéi célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól Működéi célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 42 Működéi célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 43 Működéi célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 44 Működéi célú támogatáértékű bevétel zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 45 Működéi célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 46 Működéi célú támogatáértékű bevételek ( ) Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól

14 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 53 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 105 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée nonprofit é egyéb civil zervezetektől Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 56 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) 58 Működéi célú pénzezközátvétel egyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 64 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 67 Működéi célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) 69 Működéi célú átvett pénzezközök ( ) 70 Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett támogatá 72 Céltámogatá 73 Vi maior támogatá 74 Egyéb felhalmozái célú központi támogatá 75 ebből: Az egézégügyi fekvőbeteg- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 76 ebből: A zociáli é gyermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoágzámú települéi önkormányzatok adóágkonzolidációja orán támogatáként kapott özeg (a 74. é a 75. orban zereplő özegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoágzámú települéi önkormányzatok évben kapott törleztéi célú állami támogatáa 78 ebből: Az egézégügyi járóbeteg-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóágkonzolidáció orán támogatáként kapott özeg 79 Önkormányzat felhalmozái célú költégvetéi támogatáa ( ) 80 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée központi költégvetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée táruláoktól é költégvetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök megtérülée államháztartáon belülről ( ) 91 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi költégvetéi zervektől 92 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 93 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 94 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel táruláoktól é költégvetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú támogatáértékű bevétel térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú támogatáértékű bevételek ( ) 102 Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről ( ) 103 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó megtérülé államháztartáon kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyházaktól

15 09 - Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 106 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 107 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée pénzügyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée egyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről ( ) 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é egyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzügyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb vállalkozáoktól 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államháztartáon kívülről ( ) 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök ( ) 125 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( ) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele központi költégvetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táradalombiztoítá pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele táruláoktól é költégvetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele zetiégi önkormányzatoktól é költégvetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele térégi fejleztéi tanácoktól é költégvetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele államháztartáon belülről ( )

16 10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljeítée # Megnevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzügyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzügyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről ( ) 07 Forgatái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jegyek 09 Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jegyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú egyéb belföldi pénzügyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú igénybevétele Előző év vállalkozái maradványának működéi célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú igénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevékenyég közötti elzámoláok 20 Maradvány igénybevétele ( ) Államháztartáon belüli megelőlegezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú támogatá Központi, irányító zervi felhalmozái célú támogatá 24 Központi, irányító zervi támogatá özeen (22+23) Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú egyéb külföldi pénzügyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: zetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei ( ) 34 Finanzírozái bevételek özeen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )

17 # Megnevezé Özeen Szállodai zolgáltatá 21 - Kiadáok tevékenyégenként Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá 40 Működéi célú pénzezközátadáok Európai 0 Adatellenőrző Uniónak kód: -4d487a66-2-2c d a32-231e / Éttermi, mozgó vendéglátá Munkahel yi étkezteté nyég t) Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e gek aktív ellátáa nyég t) gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá gek króniku ellátáa nyég t) Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/ Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/ Külő zemélyi juttatáok 02/ Személyi juttatáok ( ) 02/ Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/ Kézletbezerzé 03/ Kommunikáció zolgáltatáok 03/ Szolgáltatái kiadáok 03/ Váárolt közzolgáltatáok 03/ Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/ Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/ Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 03/46 13 Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/ ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/ Egyéb dologi kiadáok 03/ Dologi kiadáok ( ) 03/ Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/21 20 Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/22 21 Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/25 24 Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/26 25 Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/30 29 Támogatáértékű működéi kiadáok ( ) 04/31 30 Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/41 32 Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/42 33 Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból 34 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból 35 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/44 36 Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/45 37 Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/47 39 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/

18 # Megnevezé Özeen Szállodai zolgáltatá 41 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/50 42 Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/51 43 Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 04/ Kiadáok tevékenyégenként Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá Éttermi, mozgó vendéglátá Munkahel yi étkezteté nyég t) Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e gek aktív ellátáa nyég t) gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá gek króniku ellátáa nyég t) Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) Tartalékok (működéi célú) 04/ Egyéb működéi célú kiadáok özeen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/ Működéi kiadáok özeen ( ) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/ Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/ Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/59 51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/69 52 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/79 53 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/80 54 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/81 55 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/82 56 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/83 57 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 58 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/85 59 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/86 60 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/87 61 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/88 62 Felhalmozái célú támogatáértékű kiadáok ( ) 04/89 63 Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/90 64 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/99 65 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/102-ből 67 Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/102-ből 68 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/103+04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/ Felhalmozái célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/

19 # Megnevezé Özeen Szállodai zolgáltatá 76 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 04/100+04/ Kiadáok tevékenyégenként Egyéb m.n.. zálláhely - zolgáltatá Éttermi, mozgó vendéglátá Munkahel yi étkezteté nyég t) Nem lakóingatla n bérbeadáa, üzemelteté e gek aktív ellátáa nyég t) gek aktív ellátáa Államházt artáon kívüli támogatá gek króniku ellátáa nyég t) Bentlakáo egézégü gyi rehabilitác ió ellátá nyég t) 0 77 Felhalmozái célú céltartalék 04/ Befektetéi célú rézeedéek váárláa 04/ Meglévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 04/ Egyéb felhalmozái célú kiadáok özeen ( ) 04/ Felhalmozái kiadáok özeen ( ) 05/06+05/17+04/ Költégvetéi kiadáok (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/ Központi, irányítózervi működéi támogatá 06/ Központi, irányítózervi felhalmozái támogatá 06/17 85 Különböző egyéb finanzírozái kiadáok 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/ 24+06/29 86 Finanzírozái kiadáok özeen ( ) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06 /19+06/22+06/23+06/24+06/ Kiadáok özeen (82+86) Szakfeladathoz kapcolódó mutatózámok 88 Kapacitámutató Kapacitámutató Feladatmutató Feladatmutató Teljeítménymutató Teljeítménymutató

20 51 Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa Adatellenőrző kód: államháztartáon -4d487a66-2-2c d a32-231e5051 belülre 04/ Kiadáok tevékenyégenként # Megnevezé Járó betegek gyógyító zakellátáa nyég t) Járó betegek rehabilitáció zakellátáa nyég t) Egézégügyi laboratóriumi zolgáltatáok nyég t) Képalkotó diagnoztikai zolgáltatáok nyég t) Egyéb, máhová orolt kiegézít? egézégügyi zolgáltatá zéi célú 01 Rendzere zemélyi juttatáok 02/ Nem rendzere zemélyi juttatáok 02/ Külő zemélyi juttatáok 02/ Személyi juttatáok ( ) 02/ Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 02/ Kézletbezerzé 03/ Kommunikáció zolgáltatáok 03/ Szolgáltatái kiadáok 03/ Váárolt közzolgáltatáok 03/ Működéi célú általáno forgalmi adó özeen 03/ Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok 03/ Szellemi tevékenyég végzééhez kapcolódó kifizeté 03/ Egyéb különféle kiadáok 03/55+03/61+03/66+03/ ebből: különféle költégvetéi befizetéek 03/ Egyéb dologi kiadáok 03/ Dologi kiadáok ( ) 03/ Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/01 18 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon belülre 04/11 19 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée államháztartáon belülre 04/ Működéi célú támogatáértékű kiadá központi költégvetéi zerveknek 04/ Működéi célú támogatáértékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- programok é azok hazai tárfinanzírozáa 04/23 22 Működéi célú támogatáértékű kiadá egyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 04/24 23 Működéi célú támogatáértékű kiadá táradalombiztoítá pénzügyi alapjainak 04/ Működéi célú támogatáértékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 04/ Működéi célú támogatáértékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveinek 04/27 26 Működéi célú támogatáértékű kiadá táruláoknak é költégvetéi zerveiknek 04/28 27 Működéi célú támogatáértékű kiadá zetiégi önkormányzatoknak é költégvetéi zerveiknek 04/29 28 Működéi célú támogatáértékű kiadá térégi fejleztéi tanácoknak é költégvetéi zerveiknek 04/ Támogatáértékű működéi kiadáok ( ) 04/ Működéi célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 04/32 31 Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa államháztartáon kívülre 04/ Működéi célú pénzezközátadáok egyházaknak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok civil zervezeteknek 04/43-ból Működéi célú pénzezközátadáok egyéb nonprofit zervezeteknek 04/43-ból Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok állami többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/46 38 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többégi tulajdonú pénzügyi vállalkozáoknak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok egyéb vállalkozáoknak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 04/ Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 04/ Működéi célú pénzezközátadáok egyéb külföldieknek 04/ Működéi célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre ( ) 04/ Tartalékok (működéi célú) 04/ Egyéb működéi célú kiadáok özeen ( ) 04/ Ellátottak pénzbeli juttatáai 12/5 47 Működéi kiadáok özeen ( ) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/ Felújítáok (ÁFÁ-val) 05/ Beruházáok (ÁFÁ-val) 05/ Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 04/

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

- 1. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege Adatok forintban BEVÉTELEK 2016 KIADÁSOK 2016 Rovatszám szerint Tervszám Rovatszám szerint Tervszám 1. Működési célú támogatások

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Elemi költségvetés indoklás 2014. év Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 Űrlap típus 1. számú melléklet

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról. I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Szöveges beszámoló az SzMM Aszódi Javítóintézet 2007.évi gazdálkodásáról I. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézet feladataiban változás 2007.évben nem volt,

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, önszerveződéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek) közösségek

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l Személyi jövedelem adókulcs: 16% / megsz nt az adóalap kiegészítés/ Minimálbér, bruttó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Ugod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2016.01.28 2016.01.28 KIADÁSOK 2015 2016.01.28 2016.01.28 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított %-a Eredeti

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben