GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft Budapest, Fehérvári út 12. Központ: titkárság: fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

2 - 2 - I. Általános kiegészítések 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1117 Budapest Fehérvári út 12. Alakulás időpontja: szeptember 4. Átalakulás időpontja: április 2. Működési forma: Jegyzett tőkéje: Nonprofit Kft Ft. Tevékenységi körök: Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, szociális ellátás, máshová nem sorolt egyéb gazdasági, egyéb közösségi társasági tevékenység, könyvkiadás, időszaki kiadványok kiadása, egyéb kiadói tevékenység, munkahelyi étkeztetés, ingatlan bérbeadása, hirdetés, máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, egyéb sporttevékenység Fő tevékenységi kör: Járóbeteg-ellátás A beszámoló elkészítéséért felelős személy adatai: dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató Lakcím: 1118 Budapest, Otthon u. 29. B. Adóazonosító: A beszámoló összeállításáért felelős számviteli vezető: Cserép Zsolt gazdasági igazgató (reg. szám:mk181758) A könyvvizsgálat választott független kamarai tag könyvvizsgáló bevonásával valósul meg. A vállalkozó számára törvényi előírás szerint a könyvvizsgálat kötelező, erre a tulajdonos Önkormányzat elvárása alapján került sor. A társasági könyvvizsgálója: Jónásné Penner Ágnes Kamarai tagsági szám: (Penner Audit Kft; nyilvántartási száma: ;) 2. A társaság évi tevékenysége, gazdálkodása A Társaság évi gazdálkodását a stabilitás jellemezte. Sikerült a finanszírozási lehetőségek kihasználásával növelni bevételeinket. Az Intézmény tevékenységének és gazdálkodásának részletes bemutatását a közhasznúsági jelentés tartalmazza. 3. Kapcsolt vállalkozások A Gyógyír XI. Nonprofit Kft. nem rendelkezik tulajdon részesedéssel más társaságban. 4. A számviteli törvényből adódó kötelezettségek A Számvitelről szóló évi C. törvény ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a társaság gazdasági évről december 31.-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a ( A típusú mérleg), az eredmény-kimutatás a ( A típusú, összköltség eljárással készülő), a kiegészítő

3 - 3 - melléklet a , az üzleti jelentés pedig a 95. -ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült. A típusú mérleg és A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. előírása szerint Számviteli politikánkban és az Eszközök és Források értékelési Szabályzatában rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat. A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk tartalmazza: - az eszközök és források értékelési szabályzatát, - az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, - pénzkezelési szabályzatot, - számviteli politika és számlarendet 5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói Mutató megnevezés Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Befektetett eszközök aránya Saját tőke aránya Saját tőke aránya I. Tőkeszerkezeti mutató II. Mutató számítás Mérleg hivatkozás Előző év Tárgy év Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyieszközök Befektetetteszközök Összeseszk. Sajáttőke Összesforrás Kötelezettségek Sajáttőke Rövidlej.Kötelezettségek Sajáttőke D A D AII A A+B+C D D+E+F+G F D FII D % 143,21 146,06 164,84 167,91 26,08 24,35 37,35 35,56 125,75 131,68 48,25 47,84 A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói: Mutató megnevezés Likviditási mutató Rövid távú likviditás I. Rövid távú likviditás II. Rövid távú likviditás III. Mutató számítás Forgóeszközök Kötelezettségek Forgóeszközök Rövid lej. köt. Forgóeszk.-követ. Rövid lej. köt. Pénzeszközök+értékpap. Rövid lej. köt. Mérleg hivatkozás B F B FIII B-BII FIII BIV+BIII FIII % Előző év Tárgyév 154,96 160,2 251,42 251,6 114,44 115,36 111,54 113,49

4 - 4 - Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása: Az eredmény főbb összetevői Előző év Tárgyév Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Mutató megnevezés Árbevétel arányos üzemi eredmény Tőkearányos eredmény Eszközhatékonyság Mutató számítás Mérleg hivatkozás Üzemi eredmény Er.A Nettó árbevétel Er. I. Üzemi eredmény Er.A Saját tőke D Üzemi eredmény Er.A Összes eszköz A+B+C % Előző év Tárgy év 0,81 0,64 4,491 3,86 1,677 1,37 II. Mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 1. Eszközök 1.1. Évközi változás Megnevezés Nyitó bruttó érték Nyitó értékcsökke nés Nyitó nettó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró bruttó érték Záró értékcsökke nés Záró érték I. Immateriális javak összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A beruházásokra adott előlegek év végi záró értéke ezer Ft.

5 Nettó érték december 31-én Megnevezés I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 577 Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések Beruházások, felújítások évben megvalósult beruházások Megnevezés Vagyoni értékű jogok 385 Szellemi termékek Ingatlan Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések Kisértékű tárgyi eszköz Mindösszesen Készletek Megnevezés dec dec. 31. Anyagok Áruk 0 0 Összesen Követelések Megnevezés dec dec. 31. Követelések áruszállítás és szolgáltatás (vevő) Egyéb követelés Összesen Az év végén vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés összege ezer Ft, az egyéb követelésekhez kapcsolódóan, a korábbi Egészségügyi Szolgálattól átvett követelésekkel kapcsolatban 700 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. Értékvesztés elszámolására más esetben nem került sor.

6 Egyéb követelések részletezése Megnevezés dec dec. 31. Munkavállalókkal kapcsolatos követelés Költségvetési kiutalási igény Vásárolt és kapott követelés Utalványokkal kapcsolatos követelés Adók TB követelés Egyéb követelés Összesen Az egyéb követelések jelentős mértékű növekedésének az oka, hogy az Intézmény Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szembeni követelése a évi ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt. A növekedés oka, hogy 2011 végén a normál finanszírozáson felül több támogatási soron is előirányzott támogatást az OEP (adósságkonszolidáció: ezer Ft, évi kasszamaradvány: ezer Ft, eseti kereset kiegészítés: ezer Ft, labor finanszírozási rend változás miatt előrehozott támogatás: ezer Ft). Az adók között szerepel ezer Ft folyamatos teljesítéssel kapcsolatos általános forgalmi adó. Az egyéb követelések között szerepel mint legjelentősebb két tétel, a BKV Zrt. részére előlegként, a évi éves bérletek díja fizetett előleg, valamint a Generali-Providencia Biztosítóval el nem számolt ellátásért ezer Ft Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés dec dec. 31. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat Halasztott ráfordítások 0 0 Összesen Források 2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása Megnevezés dec dec. 31. Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Összesen

7 Lekötött tartalék A társaság évben lekötött tartalékot nem képzett Céltartalék képzés és felhasználás A társaság évben a 2010-ben képzett céltartalékokon felül nem volt szükséges újabb képzésére. 3. Kötelezettségek Megnevezés dec dec. 31. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként A vállalkozásnak nincs hátrasorolt kötelezettsége Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási hitel: Lízingtartozás: ezer Ft ezer Ft A beruházási hitel egy május 25-én felvett 15 év futamidejű ,69 CHF összegű beruházási hitel. A december 31-én fennálló tőketartozás CHF. A évben elszámolt nem realizált árfolyamveszteség összege ezer Ft. Mindemellett a Társaság rendelkezik két szakmai eszközhöz kapcsolódó nyílt végű pénzügyi lízinggel. A rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a beruházási hitel ezer Ft valamint a két pénzügy lízing ezer Ft összegű, évre vonatkozó tőkeösszege Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek A társaságnak eszközállománya nincs zálogjoggal terhelve Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés dec dec. 31. Vevőktől kapott előleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 Jóváhagyott osztalék 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Megnevezés dec dec. 31. Adók, költségvetési befizetések Jövedelem elszámolások TB kötelezettség Osztalék fizetési kötelezettség 0 0 Egyéb fizetési kötelezettség Összesen Az egyéb lejáratú kötelezettségek a tárgyévet követő év első hónapjában esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazza Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek A társaságnak nincs kapcsolt vállalkozása. 4. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés dec dec. 31. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat Halasztott bevételek Összesen Bevételek passzív időbeli elhatárolása az OEP konszolidációs támogatásának összegét tartalmazza. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között mutatjuk ki, a 2012-ben érkezett de még a évet érintő költségeket, melyek többsége közüzemi számla. Halasztott bevételek: - Önkormányzati fejlesztési támogatásából vásárolt eszközök nettó értéke, - Térítés nélkül átvett, ajándékként kapott, illetve fellelt eszközök értéke III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységi bontásban Megnevezés dec dec. 31. Közhasznú tevékenység(belföld) Vállalkozási tevékenység(belföld) Összesen Bevételek és ráfordítások alakulása

9 - 9 - Megnevezés dec. 31. Árbevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek bevételei Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 96 Adózott eredmény Fizetett osztalék, részesedés - Mérleg szerinti eredmény Költségek költségnemenkénti megbontása Megnevezés dec. 31. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások ktg.-ei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Eladott áruk beszerzési értéke 455 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Költségek összesen Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Kutatási, fejlesztési költsége nem volt a vállalkozásnak. 5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek A tulajdonos Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata az alábbi jogcímeken összesen ezer Ft támogatást nyújtott intézményünknek: - Alapellátás működésének támogatása ezer Ft - Bérkorrekció ezer Ft - Eszközbeszerzés támogatása (digitális radiológia és informatikai fejlesztés) ezer Ft - Szakmai út támogatása 500 ezer Ft

10 Támogatásként évre ezer Ft került beállításra, mely tartalmazza az alapellátás működéséi támogatásaként kapott ezer Ft, a bérkorrekcióra kapott ezer Ft valamint a szakmai út támogatására kapott 500 ezer Ft-ot. Ezen felül a évben UH beszerzésre kapott ezer Ft támogatás keretében 2011-ben vásárolt ultrahang készülék értékcsökkenésével arányos támogatási összeg 2011-ben került itt kimutatásra. A digitális radiológia és informatikai fejlesztésekre kapott támogatás csak 2012-ben folyik be, így ez nem került kimutatásra a beszámolóban. 6. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése Egyéb bevételek bontása: Megnevezés dec dec. 31. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 0 0 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés 0 0 Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek 0 11 Egyéb bevétel Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása 0 0 Elszámolt támogatások Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege 0 0 Összesen Az egyéb bevételének csökkenésének oka, hogy a évvel ellentétben nem történt céltartalék visszavezetés. Az elszámolt támogatások között szerepel a évben Önkormányzattól kapott működési támogatások összege ezer Ft, a fejlesztési támogatások keretében beszerzett eszközökkel kapcsolatos, értékcsökkenési leírással arányos bevételek elszámolása, mely ezer Ft, valamint a TÁMOP projektből az előlegként megkapott ezer Ft.. Megnevezés dec dec. 31. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 0 0 Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések 24 0 Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Egyéb ráfordítás Céltartalék képzés egyéb címen 0 0 Eredményt terhelő áfa 0 0 Önkormányzati adók adó Gépjármű súlyadó 11 0 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök Összesen Az egyéb ráfordítások jelentős csökkenésének az oka, hogy évben nem képeztünk céltartalékot, míg 2010-ben ilyen jogcímen ezer Ft-ot képeztünk. Emellett az arányosítással elszámolt általános forgalmi adók ráfordításként elkönyvelt összege

11 ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent. Ennek oka, hogy az alaptevékenységhez rendelhető közvetlenül felmerülő költségeket bruttó értéken számoljuk el. 7. Pénzügyi bevételek részletezése Megnevezés dec dec. 31. Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kamat 0 0 Kamatozó értékpapír kamata 0 0 Pénzintézettől éven belüli betétre kapott kamat Vállalkozásoktól kapott kamat 0 0 Kapcsolt vállalkozásoktól kapott kamat 0 0 Magánszemélyektől kapott kamat 0 0 Egyéb pénzügyi bevétel 23 4 Összesen Pénzügyi ráfordítások részletezése Megnevezés dec dec. 31. Követelések árfolyamvesztesége 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Kölcsön fizetendő kamata Összesen A pénzügyi műveletek évi ráfordításai között a legjelentősebb érték a Társaság beruházási hitelének nem realizált árfolyam vesztesége, mely a CHF árfolyam negatív alakulása miatt ezer Ft-ot jelentett. 9. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételként a fejlesztési támogatásból vásárolt, térítésmentesen átvett, ajándékként kapott, leltári többletként fellelt tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése került kimutatásra, melynek összege ezer Ft. 10. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása A vállalkozásnak halasztott ráfordítása nem volt. A halasztott bevételeként a fejlesztési támogatásból vásárolt eszközök maradványértéke valamint a térítésmentesen átvett, ajándékként kapott, leltári többletként fellelt eszközök maradvány értéke szerepel. 11. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek Megnevezés Adóalapot Csökkentő Növelő

12 Céltartalék felhasználása 0 0 Értékcsökkenési leírás Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 0 0 Követelésre elszámolt értékvesztés 730 Behajthatatlanná vált követelés leíráskor, a korábbi adóévekben adóalap növelő tétlként figyelembe vett összeg [Tao. 7. (1)n);16. (2)i)] Egyéb 0 0 Mikro- vagy kisváll. minősülő adóévi ber. ü. h. 0 0 Tao. Tv. 29/D szerinti fejlesztési tartalék összege 0 0 Összesen A társasági adó a vállalkozási bevételek után fizetendő, az összes bevételhez viszonyított arányban. IV. Mérlegtételek értékelése 1. Eszközök értékelése Befektetett eszközök értékelése Immateriális javak A Számviteli törvény szerinti bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Előre látható használati idejüket a törvény 52. -a alapján határoztuk meg. Tárgyi eszközök A Számviteli törvény 80. (2) bekezdése alapján éltünk azzal az elszámolási lehetőséggel, hogy az 100 ezer forint érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor költségként egy összegben elszámoltuk. Értékelésük a törvény , illetve az előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük. A meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, illetve az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként számoltuk el. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközként rövid lejáratra (éven belüli, illetve egy éves lejáratú) befektetett összegeket mutatjuk ki. A törvény értelmében egyedileg tartjuk nyilván, a mérlegben kimutatott értéke értékpapírok esetében a kamattal csökkentett vételár (a névérték). A társaságnak évben befektetett pénzügyi eszköze nincs.

13 Forgóeszközök Készletek értékelése Készletek között csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek a társaság tevékenységét 1 évnél rövidebb ideig szolgálják. Ilyenek a vásárolt készletek, melyek értékelése folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartás alapján beszerzési áron (súlyozott átlagáron) történik gépi feldolgozással. Követelések értékelése A követelések között az adós által elfogadott, az elismert összeggel, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken mutattuk ki. Itt kerültek elszámolásra továbbá az év közben beruházásra, készletre adott előlegek értékei. A Számviteli törvény 46.. (3) bekezdésének előírásai szerint leltározással egyeztettük és egyedi értékelés alapján minősítettük követeléseinket. Ennek segítségével dolgoztuk ki a követelések 55. -ban meghatározott értékvesztését, valamint a hitelezési veszteség (behajthatatlan követelés) elszámolására vonatkozó alapelveket és a tényleges elszámolásra (leírásra) kerülő tételeket (65. (8) bek.). Pénzeszközök Külön értékelés forintszámla-vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk. Aktív időbeli elhatárolás Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. 2. Források értékelése Saját tőke Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Jegyzett tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított alapítói vagyont. A saját tőkén belüli további részek (mint tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék) a tőke növelésére átadott, továbbá a tulajdonos által az adózott eredményből a vállalkozónál hagyott részt testesítik meg. Céltartalék A Számviteli törvény 41. előírásaira és a Társasági adó törvény által is biztosított lehetőségek figyelembe vételével az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot a tárgyévben nem képeztünk és felhasználás sem történt.

14 Rövid lejáratú kötelezettség Ezen kötelezettségeinket a törvény 42.. (3), valamint a 43. előírásainak megfelelően mutatjuk ki. A vevőtől kapott előleget a ténylegesen befolyt értéken tartjuk nyilván a tényleges elismert teljesítés megtörténtéig. Passzív időbeli elhatárolások Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere A tárgyi eszközök várható élettartamának meghatározásánál egységes elfogadást nyert a Társasági adóról szóló évi LXXXI. Törvény 2. sz. mellékletében részletezett leírási kulcsoknak megfelelő időtartam. Ez ugyanis lényegesen nem tér el az eddig alkalmazott leírási kulcsoktól, illetve számított időtartamtól. Gyakorlati tapasztalat, hogy az eszközök élettartama - felújítás nélkül - nem hosszabb ennél. Az értékcsökkenési leírás minden eszközcsoportnál lineáris és bruttó alapú. A mérlegben csak a meglévő eszközök értéke szerepel. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számoltuk el. A hiányzó, feleslegessé, használatra alkalmatlanná vált eszközök nettó értéke terven felüli értékcsökkenésként kerül elszámolásra. A Számviteli törvény 80. (2) bekezdése alapján a 100 ezer forint alatti tárgyi eszköz használatba vételekor egyösszegű költségkénti elszámolási lehetőségével éltünk. A fentiek alapján az elszámolt és a Társasági adó törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés között eltérés nem jelentkezik. V. Tájékoztató kiegészítések 1. Környezetvédelem 1.1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása A évi C., a számvitelről szóló törvény bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a társaságnál nem volt Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék A tv , valamint a bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a társaság céltartalékot képzett Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

15 Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt Foglalkoztatottak Intézményünknél a foglalkoztatottak (munkaviszonyban illetve egyéb más jogviszonyokban) átlagos létszáma évben 401 fő volt. teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 291 fő nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 110 fő (ebből 46 fő vállalkozó; 20 fő megbízásos) Ez 24 fővel több, mint a évi létszám. Foglalkoztatottak számának alakulás munkakörönkénti bontás fő Orvosok Szakdolgozók Védőnők Igazgatóság-pénzügymunkaügy-anyaggazdálkodás Műszak-gondnokság Foglalkoztatottak száma Változás oka a természetes fluktuáción kívül az hogy egyrészt bővítettük szakrendeléseink kapacitását, valamint az hogy jelentősen bővült a vállalkozóként dolgozó orvosok száma. A társaság humánerőforrás költségei a következőképpen alakultak: Személyi jellegű ráfordítások ezer Ft, amelyből bérköltség összege ezer Ft, egyéb személyi jellegű költségek ezer Ft, összesen ezer Ft. A kifizetésre kerülő juttatások 11,36%-al növekedtek a évi kiadásokhoz képest. A költségek növekedését a létszámbővítés, valamint a év novemberében végrehajtott béremelés eredményezte. Személyi jellegű Bérköltség egyéb kifizetések Bérjárulékok Orvosok Szakdolgozók Védőnők Igazgatóság-pénzügy-munkaügyanyaggazdálkodás Műszak-gondnokság Összesen A fenti táblázatban a bérjárulékok nem tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás ezer Ft költségét. A évre a munkáltatói járulékok és kötelezettségek további ezer Ft összegű kiadást jelentettek, mely arányosan növekedést mutat a bérköltség növekedésével. A fentieken túl a munkavállalók részére természetbeni juttatás került kifizetésre az év folyamán június, november és december hónapban. A természetbeni juttatások költsége éves szinten ezer Ft üdülési csekk és ezer Ft étkezési utalvány többletjuttatást eredményezett.

16 VI. Cash-Flow kimutatás Megnevezés Összeg - Bevételek (91-98) Költségek (51-58) Ráfordítások (81-87) Adózás előtti eredmény Amortizációs költség (57) Amortizációs ráfordítás (83) 02. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ( ) Céltartalék nyitó Céltartalék záró Céltartalék képzés-felhasználás (421,422,429) Befektetett eszköz értélkesítés eredménye 0 - Szállítói kötelezettség nyitó Szállítói kötelezettség záró Szállítói kötelezettség változása (45) Egyéb rövlej. kötelezettség nyitó Egyéb rövlej. kötelezettség záró Egyéb rövlej. kötelezettség változása (46,47) Passzív időbeli elhatárolások nyitó Passzív időbeli elhatárolások záró Passzív időbeli elhatárolások változása (48) Vevőkövetelések nyitó Vevőkövetelések záró Vevőkövetelések változása (31-36) Forgóeszközök (egyéb) nyitó Forgóeszközök (egyéb) záró Forgóeszközök (egyéb) változása (34-37) Aktív időbeli elhatárolások nyitó Aktív időbeli elhatárolások záró Aktív időbeli elhatárolások változása (39) Fizetendő adó (89) Fizetendő osztalék, részesedés (871) 0 I. MÜKÖDÉSI CASH-FLOW ( ) Befektetett eszközök beszerzése (16) Befektetett eszközök eladása (961) Kapott osztalék, részesedés (971) 0 II. BEFEKTETÉSI TEV.SZÁRM.CASH FLOW Jegyzett tőke nyitó Jegyzett tőke záró

17 Részvénykibocsátás bevétele tőkebevonással Kötvény hit.visz.megt.értékp ( ) 0 - Hitel és kölcsön felvétele nyitó Hitel és kölcsön felvétele záró Hitel és kölcsön felvétele növekedés Hosszú lej.nyújtott kölcsönök...( ) Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelv.megtest.értékp.visszafiz Hitel és kölcsön törlesztése Hosszú lej.nyújtott kölcs.és bankb Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni ill egyéb hosszú lej.köt változás 0 III.PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW -669 IV. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (I,II,III) Budapest, április 24. dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

18 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Gyógyír XI. Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójához Budapest, április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

19 Tartalomjegyzék I. Általános rész 20 II. Szakmai koncepció megvalósulása 23 III. Finanszírozás 27 IV. Humánerőforrás 33 V. Gép-, műszer fejlesztések, beruházások 35 VI. Érdekképviseletek, szakmai egyeztetések 35 VII. Minőségügyi, minőségbiztosítási fejlesztések, szabályozottság 36 VIII. Külső-, belső kommunikáció, PR kapcsolatok 37

20 Általános rész Közhasznúsági jelentés A Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított kiemelten közhasznú, nonprofit gazdasági társaságként a kerület járóbeteg szakellátási, védőnői, gyermek fogászati feladatait látja el, illetve az alapellátás működéséhez nyújt támogatást. A Társaság a XI. valamint a XXII. kerületben (gondozók) összesen 26 telephelyen látja el a betegeket. Intézetünk Budapest XI. kerület Újbuda lakosainak egészségügyi ellátásában komplex és központi szerepet játszik. Működésünk alapját a Budapest XI. Kerülettel kötött közszolgáltatási szerződés, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés jelenti. Tevékenységünket a társadalombiztosítási rendszerben végzett egészségügyi szolgáltatás (alap- és szakellátás), az ezt kiegészítő térítéses egészségügyi szolgáltatások, valamint a kerület háziorvosi ellátásának infrastrukturális feltételeinek működési támogatása jelenti. Társaság feladatainak ellátásához és működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek évben is biztosítottak voltak. Jelen közhasznúsági jelentés a Társaság a évi gazdálkodását mutatja be és, a szakmai koncepció megvalósulását foglalja össze. A Gyógyír XI Nonprofit Kft. tevékenységei: Közfinanszírozott szolgáltatások Felnőtt járóbeteg szakellátások: Belgyógyászat-Angiológia-Diabetológia-EKG Kúraszerű ellátás, infúziós terápia Endokrinológiai Kardiológiai Tüdőgyógyászat Sebészet Nőgyógyászat, Terhesgondozás Gégészet Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat Pszichiátria Urológia Ortopédia Reumatológia Fizikoterápia Gyógytorna Röntgen Ultrahang Laboratórium

21 Gyermek járóbeteg szakellátások: Gyermek Bőrgyógyászat Gyermek Ortopédia Gyermek Sebészet Gyermek Nőgyógyászat Gyermek Gégészet Gyermek Szemészet Gyermek Ideggyógyászat és Pszichiátria Gyermek Allergológia Gyermek Endokrinológia Gondozók: Tüdőgondozó és Szűrő XI. kerület Tüdőgondozó és Szűrő XXII. kerület Bőr- és Nemibeteg Gondozó XI.-XXII kerület Pszichiátriai Gondozó XI. kerület Pszichiátriai Gondozó XXII. kerület Addiktológiai Gondozó Alapellátás: Területi védőnői ellátás Óvoda- és iskola védőnői ellátás Gyermek fogászat Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás Felnőtt fogászati hálózat működésének támogatása Háziorvosi ellátás működésének támogatása Üzleti alapon végzett térítéses szolgáltatások: Foglalkozás egészségügy Szűrő vizsgálatok: kardiológia, angiológia, ultrahang diagnosztika, 4D ultrahang Védőnői oktatás Gyógyszer vizsgálatok kutatási tevékenység Külföldi diákok részre nyújtott egészségügyi ellátás Generali Providencia Biztosító partnereként

22 Szervezeti ábra Felügyelő Bizottság Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete ügyvezető igazgató (főigazgató) Könyvvizsgáló intézeti vezető asszisztens orvos igazgató intézeti vezető védőnő minőségügyi és kontrolling vezető gazdasági igazgató műszaki vezető titkárság, iktató szakrendelések I.-V. területi Védőnői Szolgálat betegirányítási csoport pénzügyi és számviteli csoport műszaki ügyintézés ügyfélkapcsolat iskola-egészségügyi gondozók ellátás A szaggatott vonnallal jelzett tevékenységeket külső cég látja el. minőségbiztosítás bér- és munkaügyi csoport gondnokság, műszaki ellátó csoport belső ellenőrzés takarítás háziorvosi ellátás kontrolling Anyaggazdálkodási csoport munka- és tűzvédelem jogi képviselet rendelő higiéné gyermek- és ifjúsági fogászat informatika biztonsági szolgálat

23 23 Szakmai koncepció megvalósulása Járóbeteg szakellátás Folytatva a korábbi évek tendenciáit, a járóbeteg szakellátáson megforduló betegek számában (esetszám) továbbra is növekedés tapasztalható. Ez egyrészt megerősítést jelent, hogy a fejlesztéseink jó irányban haladnak. A labordiagnosztikai ellátások is az előző év csökkenése után több mint 13%-os növekedést mutatnak. A jelentett teljesítményünk az éves TVK mértékét az elmúlt évben is a megelőző évekhez hasonlóan jelentősen túllépte. A hó között az OEP-nek jelentett pont , miközben az intézmény TVK-ja pont volt. A évi finanszírozási változás hatására a teljesítményünk % közötti részéből pont a % közötti részből pedig pont került degresszív módon finanszírozásra. Ezzel a nem finanszírozott pontok száma 55 millióra csökkent. Orvos-beteg találkozások a szakellátásban Esetszám Esetszám változás - 102,45% 88,18% 92,92% 107,35% 101,02% 106,61% Labordiagnosztika* * szeptember 1-től a Labordiagnosztika intézményünk keretein belül működik. A év eredménye, hogy a lakosság igényeit kielégítendő önálló szakrendelésként elindult a diabetológiai szakrendelés. Emellett jelentősen bővült a kardiológiai szakrendelést is. Ennek eredményeként már a hét mind az 5 napján délelőtt és délután is elérhető kardiológus szakorvos Intézményünkben.

24 24 Kiemelt figyelmet fordít Intézményünk a gyermek szakellátások fejlesztésére. Ennek keretében 2011-ben növeltük a gyermek sebészet, gyermek nőgyógyászat kapacitását. Alapellátás Védőnői ellátás A törvényi szabályozás az önkormányzatok számára az egészségügyi alapellátás keretében kötelező feladatként írja elő a védőnői ellátásról való gondoskodást. A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás szerves része és területi elv szerint, meghatározott földrajzi területen (védőnői körzetben) vagy nevelési-oktatási intézményben (iskola egészségügy) működik. A védőnők tevékenységüket önállóan, elsősorban az anya-, a csecsemő- és gyermekvédelem területén fejtik ki. Középpontjában a megelőzés, ezen belül is döntően az elsődleges, primer prevenció áll. A védőnői szolgálat feladata az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében végzett egészségnevelés és egészségfejlesztés. A védőnői munka színterei: tanácsadó helyiségében folyó gondozó-tanácsadó tevékenység várandós anyáknak, kisgyermekes családoknak (önállóan és szakorvossal együtt), családlátogatáson adott tanácsadás, elvégzett gondozás, anyai tevékenységre történő oktatás, a nevelési-oktatási intézményben végzett védőnői feladatok, közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzett tevékenység. Területi védőnő feladata: nővédelem várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermekek gondozása, családgondozás, óvodában kerületünkben 36 intézményben a védőnői feladatok végzése pl. gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése, egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezése, szervezése, megvalósítása, kampányoltás szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban foglaltak szerint folyik, ugyanakkor a jogszabályváltozás hatálybalépése után a védőnő nem végez alapszűrést az óvodában, a lakóhely szerint illetékes területi védőnő feladatkörébe tartozik a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, kapcsolattartás és együttműködés az alapellátás, ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

25 25 Óvoda- és iskola-egészségügyi ellátás Az iskola-egészségügyi ellátást a jelenleg hatályos 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. Intézményünk a kerületben 73 nevelési-oktatási intézményben biztosítja az iskolaegészségügyi ellátást, ezen belül a védőnői ellátást (36 óvoda és 37 iskola). Nevelésioktatási intézmény Nevelési-oktatási intézmények Fenntartó Újbuda Önkorm. Fővárosi Önk. Egyház Alapítvány Összesen Óvoda Iskola Összesen Kerületünkben az iskolaorvosi feladatok ellátása az alábbiak szerint történt: 22 iskolában és 29 óvodában, a kerületben dolgozó házi gyermekorvosok részmunkaidőben látták el a feladatot, intézményünk 3 főállású iskolaorvosi státusszal rendelkezik, további 2 közreműködő orvossal is szerződéses viszonyban állunk, 4 iskola és 7 óvoda (fenntartó alapítvány, egyház) a feladat ellátásra saját maga foglalkoztatott részmunkaidőben orvost. Iskolaorvos feladatai: A rendelet értelmében az óvodás korú gyermekek vizsgálata szükség szerint, az iskolai tanulók vizsgálata kétévente történik. Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. Feladatok: A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése: Alkalmassági vizsgálatok elvégzése Közegészségügyi és járványügyi feladatok Elsősegélynyújtás Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében Környezet-egészségügyi feladatok Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. Iskolavédőnő önállóan elvégzendő feladatai: Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként

26 26 Elsősegélynyújtás Az orvosi vizsgálatok előkészítése A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás) Pályaválasztás segítése Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.). A kapcsolattartás az iskola vezetőségével minden iskolában kielégítő. Az intézményekben a védőnők rendszeres és szorosabb munkakapcsolatot elsősorban az ifjúságvédelmi felelőssel, a testnevelő tanárral tartanak. A területi és intézményi védőnői ellátás körzeteiről szóló 23/2008./X.22./ XI.ÖK. számú rendelet módosítását a képviselő testület a 36/2011. (X. 26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. Védőnői humánerőforrás évben 54 szervezett álláshellyel rendelkeztünk (38 területi-, és 16 iskola-védőnői). Alapvetően elmondható, hogy 2011-ben a Védőnői Szolgálat munkaerő helyzete stabil volt. A jogszabályi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a tartós távollévők esetében is megtörtént, az átmeneti létszámhiányt belső helyettesítéssel, illetve az adott státuson határozott idejű szerződéssel alkalmazott védőnővel oldottuk meg. A folyamatosan megjelenő álláshirdetés, a végrehajtott béremelés (Kjt.+6%), illetve az albérleti hozzájárulás bevezetése lehetővé tette, hogy az üres álláshelyek számát minimálisra csökkenthettük, illetve sikerült a pályakezdő védőnőket intézményünk kötelékében tartani. Önként vállalt közérdekű védőnői feladatok: szeptemberében a Védőnői Szolgálat Szoptatás Világhete alkalmából Anyatejes Nap címmel rendezvényt szerveztünk. A rendezvény alatt a gyermekeket kreatív foglalkozás, a szülőket szakorvosi tanácsadások (szülész-nőgyógyász, házi gyermekorvosi), baba-masszázs bemutató, termékbemutatók, vérnyomás- és vércukormérés várta. Az iskola-védőnők a rendeletben előírt kötelező feladatok ellátása mellett részt vettek iskolai egészségnapok szervezésében, egészségnevelési programok lebonyolításában, drogprevenciós munkákban (előadás, kiállítás szervezése, szűrések végzése). Továbbá elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási tanfolyam, közlekedési illetve elsősegély-nyújtási versenyre felkészítést tartottak. Az önkormányzat felkérésnek eleget téve június, július, augusztus hóban a Gyógyír XI. Nonprofit Kft. iskola-egészségügyi szolgálata biztosította a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Nyári Napközis Táborában Kamaraerdei Ifjúsági Park - az egészségügyi ellátását.

27 27 Gyermek és ifjúsági fogorvosi ellátás: A kerület lakosság 0-18 éves korcsoportjának fogászati ellátását, valamint prevenciós feladatait nyolc gyermekfogászati és egy ifjúsági fogorvosi praxissal látjuk el. A növekvő gyermeklétszám mellett két gyermekfogászati praxisban heti két, illetve három rendelés működik helyettesítéssel. Az ifjúsági fogorvosi praxisban is heti három rendeléssel dolgozik a fogszakorvos. A év jelentős eseménye volt, hogy az Albertfalva u. 3. szám alatt működő gyermek fogászati rendelő beköltöztetésre került a Fehérvári úti épületbe, ahol 2 új gyermekfogászati rendelőhelyiség került kialakításra. Ezzel a lépéssel az Intézmény jelentős összeget spórol meg azáltal, hogy nem kell bérleti díjat és rezsit fizetnie az Albertfalva utcai ingatlanért. Emellett sikerült egy jobb ellátási feltételeket biztosító helyre hozni a rendelést az OEP szerződésünk szerint fő az a létszám akinek ellátásáról a gyermek és ifjúsági fogászainknak gondoskodnia kellett. Ez természetesen folyamatosan változik a ki- be költőzők létszámával. Ellátási tekintetben jelentős létszámot képvisel az agglomerációból kerületi bölcsödébe, óvodába, iskolába járó gyermekek létszáma is. A fenti helyettesítésekből következő óraszám kiesések ellenére gyermek jelent meg fogászati rendelőinkben szűrés és kezelés céljából. A megjelentek kezelése során beavatkozást végeztünk. Gyermek fogorvosaink a bölcsődékben és óvodákban ellátott gyermekek esetében is elvégzik a szűréseket és prevenciós, egészség felvilágosító munkát is végeznek. Üzleti alapon végzett egészségügyi szolgáltatások E területhez tartozóan évben foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkat 17 kis-és középvállalkozás vette igénybe (többnyire kerületi székhellyel), ami közel fő vizsgálatát jelentette és összességében ezer Ft bevételt eredményezett.. A Generali-Providencia Biztosító Rt-vel a Budapesti Műszaki Egyetemen és az International Business School-ban tanuló külföldi diákok szűrésére, szakellátására, gyógyszerszámlák térítésére kötött szerződés keretében ellátott diákok száma 2011-ben a Balassi Intézetben tanuló diákokkal bővült ben átszerveztük, frissítettük, bővítettük az ultrahang diagnosztikai, angiológiai magánrendelést. Ezen tevékenységekből összesen ezer Ft bevétele származott társaságunknak. A védőnői szolgálat folytatta térítési díj ellenében igénybe vehető babamasszázs oktatását. Az oktatás tanfolyam keretében, 3-4 fő részvételével zajlik. A baba masszázs mellett bevezetésre került a Thai baba és gyermekmasszázs. Egyre népszerűbb a masszázs szolgáltatásunk. A XI. kerület Önkormányzata által a kerület 60 év feletti lakóinak biztosított 60+ Kártya programhoz csatlakozva 2009-től kedvezményesen vehető igénybe masszázs szolgáltatásunk. Intézményünk orvosai részt vesznek különböző klinikai kutatási tevékenységekben. Az egyes kutatások befogadását, lebonyolításának rendjét a Klinikai Kutatási Szabályzat írja le, amely keretében Klinikai Kutatási Bizottság működik. Ezen tevékenységből az intézetnek évben ezer Ft bevétele származott, mely visszaesést jelent a tavalyi évhez képest. Finanszírozás Társaságunk finanszírozása 2011-ben is alapvetően három pillérre támaszkodott. Bevételünk legjelentősebb részét a központi költségvetésből az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül az Intézet teljesítménye alapján járó finanszírozás jelentette. Ezt egészített ki a

28 28 tulajdonos XI. Kerületi Önkormányzat által nyújtott támogatás, továbbá az intézet vállalkozási tevékenységéből származó saját bevételei. A évben a finanszírozási szabályok változása értelmében, az intézmények által elszámolt teljesítményeket (pontszám) a rendelkezésre álló TVK % közötti részét az érvényes pont/ft érték 30%-ával, a % közötti részt pedig az érvényes pont/ft érték 20%-ával finanszírozta az OEP. Ennek hatására illetve az OEP által egyéb jogcímeken (szállítói tartozások kiegyenlítésére, kasszamaradvány felosztása) folyósított támogatások miatt a tavalyi évben elért ezer Ft-ról az OEP bevételünk ezer Ft-ra nőtt ami 7,6%-os növekedés. A fenntarthatóság érdekében, szükségesnek láttuk a gazdálkodás ésszerűsítését, a források hatékonyabb felhasználását, valamint a fokozottabb figyelmet kapott a cash-flow napi szintű monitorozása, valamint az aktív pénzgazdálkodás, mely eredményeképp a Társaság 2011-ben ezer Ft kamatbevételt könyvelt el, amely jelentős növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Pénzügyi műveleteink eredményét jelentősen rontotta, hogy a 2006-ban felvett ezer Ft svájci frank alapú beruházási hitel miatt ezer Ft nem realizált árfolyam vesztesége keletkezett az Intézménynek. A beruházási hitel mérlegértéke ezer Ft, tehát a mérleg fordulónapi árfolyam alapján több mint 5 év törlesztés után közel 5,5 millió Fttal nőtt a tőketartozásunk! Kontrolling 2011-ben is folytatódott a teljesítmény (bevétel) heti szintű monitorozása, emellett a készültek a költségekről illetve a szakrendelés szintű eredményességről a havi és időszakos kimutatások, amelyek folyamatában láttatják az adott egység működésének költséghatékonyságát. Továbbra is megmaradt a gyakorlata a fővárosi és országos hasonló intézményekhez való hozzámérés rendszerességének, illetve elemeztük azokat az indikátorokat, amely a kódolási gyakorlatra mutat rá. A szakrendelői eredményesség vizsgálatára havi rendszerességgel sor került. A bevételráfordítás és a szakmai adatok elemzése a vezetői információs rendszer részeként további lehetőséget biztosított a változásokra történő gyors reagálásra, amely az egészségügyi ágazat folyamatosan módosuló jogszabályi környezetében ma már elengedhetetlen egy szolgáltató működéséhez. A továbbiakban ezeket a vizsgálatokat még inkább mélyíteni szeretnénk, amellyel nemcsak az adott szakrendelésre, hanem az átvilágítási folyamatban bevált gyakorlat szerint, személyre lebontottan (orvosra) vetített naturáliák és mutatószámok még pontosabban meghatározzák, hogy hol van gyenge láncszem. Gazdálkodás A Társaság nonprofit társasági formájából adódóan egyrészről elkészíti a számvitelről szóló évi C. törvény alapján az Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással), másrészről, pedig a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján a Közhasznú eredménykimutatást (közhasznúsági jelentés). A közhasznú eredmény-kimutatás tagolása szerint a Társaság gazdasági tevékenysége két részre bontható: közhasznú és vállalkozási tevékenységre.

29 29 Bevételek Az összes bevétel ezer Ft, melynek 96,15%-a, ezer Ft közhasznú tevékenységből, míg 3,85%-a, ezer Ft vállalkozási tevékenységből származik. A Kft. közhasznú tevékenységének bevétele a következőkből áll: OEP finanszírozás ( ezer Ft), Alapító Önkormányzattól kapott támogatás ( ezer Ft), Pályázati úton elnyert támogatás ( ezer Ft), közhasznú árbevétel ( ezer Ft) és egyéb bevétel ( ezer Ft). A közhasznú árbevételek között került elszámolásra a térítésköteles egészségügyi ellátásból származó bevétel a foglalkozás-egészségügyi feladatok, a kutatási tevékenység bevételeit, foglalja magában. Egyéb bevételek címén a TB kifizetőhelyi támogatás, banki kamat, értékesítésre kerülő eszközökből származó, valamint a felhalmozási célú elhatárolt bevételek ezer Ft kerültek elszámolásra. A Kft. vállalkozási tevékenység bevétele ezer Ft, mely a Társaság használatában lévő ingatlanok helyiségeinek bérbeadásából származó bérleti díjakat és továbbszámlázott szolgáltatásokat, valamint a külföldi diákok ellátásából, a Generali Providencia biztosítóval kötött szerződés alapján keletkező bevétel. Ezek a bevételeink sajnálatos módon csökkenő tendenciát mutatnak. Ráfordítások A Társaság ráfordításai is két részre bonthatók, közhasznú és vállalkozási ráfordításokra. Ezek költség szerkezete megegyezik, mindkét tevékenység ráfordításai között az alábbiak kerülnek elszámolásra anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, pénzügy műveletek ráfordításai, vagyis minden olyan ráfordítás, mely a tevékenység ellátása során felmerül. Mivel a ráfordítások között meglehetősen alacsony hányadot képvisel a vállalkozási tevékenységek ráfordítása ( ezer Ft), így a ráfordítások elemzésénél az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás adatai kerülnek bemutatásra. Az anyagjellegű ráfordítások összege ezer Ft. Ezen belül kerül kimutatásra az anyagköltség, melynek összege ezer Ft. Ez ezer Ft-tal, 13%-kal magasabb, mint a évi. A növekedés indoka, a korábbi években alkalmazott racionalizálással már nem tudtuk kiküszöbölni az infláció és áremelések hatásait. Az anyagjellegű ráfordítások része az igénybevett szolgáltatások: a közművek telefon, posta, internet, takarítás, mosatás, szemét szállítás, vagyis az un. rezsi költségek, továbbá az igénybe

30 30 vett egészségügyi szolgáltatások között szerepel az ügyelet, labor, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, ifjúsági, iskola-óvoda, orvosok, vállalkozó szakorvosok számára kifizetett összegek. Társaságunk költségei között a személy jellegű ráfordítások után az igénybevett szolgáltatások jelentik a legnagyobb költségnemet ben ezer Ft, 2011-ben ezer Ft ez 7,33%-os növekedést jelent az elmúlt évvel szemben. Jelentős értéket képvisel ezen kategórián belül a laboratóriumi szolgáltatás, mely 2010-ben a ezer Ftról ezer Ft -ra nőtt, 1,91%-os emelkedés. Emellett az egyes egészségügyi kapacitások bővítésével összefüggésben a közreműködőként foglalkoztatott orvosok költsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, 33,63%-os emelkedés. Ennek a jelentős emelkedésnek oka elsősorban a rendelési órák bővítése a betöltetlen, engedélyezett szakorvosi órák terhére. A szintén külső szolgáltató által ellátott ügyeleti szolgálat költsége is az igénybe vett szolgáltatások között szerepel. A kerületben ezt a feladatot (háziorvosi ügyeleti szerződés keretében) a Főnix S.O.S. Zrt. látja le. Az ügyelet keretében történt ellátásért járó díjat az OEP a Társaságunk részére finanszírozza, mely egyben a fedezete a Főnix által nyújtott szolgáltatásnak. Társaságunk és a szolgáltatók közötti az elszámolásra havonta került sor, ennak fedezete az OEP finanszírozás. A Társaság számos külső szolgáltató közreműködését veszi igénybe a következők területeken: járóbeteg szakellátás és gondozás szakmai szoftvereinek, pénzügyi programok folyamatos működtetése, takarítás, rovarirtás, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, mosatás, veszélyes hulladék kezelése, sterilizálás, ügyvédi és közbeszerzési szolgáltatás, melynek elszámolt költsége az anyagjellegű ráfordítások között vannak szerepeltetve. A folyamatok áttekintése, valamint a szerződések újratárgyalása által sikerült szinte minden felsorolt területen csökkenteni költségeinket. Eredmény A Társaságnak képződik egyrészt közhasznú, másrészt vállalkozási eredménye: Közhasznú eredmény ezer Ft Vállalkozási eredmény 414 ezer Ft Mérleg szerinti eredmény ezer Ft A Társaság mérleg szerinti eredménye ezer Ft, amit a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének egyenlege ad. Mérleg A Társaság mérleg főösszege ezer Ft, mérleg szerinti eredménye ezer Ft. A Társaság befektetett eszközállománya ezer Ft-ról ezer Ft-ra változott. Növekedést jelentett az év során végrehajtott ezer Ft értékű aktivált beruházás, csökkenést pedig az amortizáció illetve a selejtezés jelentette. A forgóeszköz állomány ezer. Ft-ról ezer Ft-ra emelkedett. Ennek oka elsősorban a társaság pénzeszközeinek, valamint az teljesítmény növekedés miatt az OEP-pel szembeni követelés növekedése. A vevők állománya a évihez képest csökkenést mutat, melynek oka, hogy a kezelésünkben lévő ingatlanokhoz tartozó közvetített szolgáltatások kiszámlázása már nincs olyan mértékű csúszásban mint a év során, így az ehhez kapcsolódó bevételek ténylegesen be is folytak. A vevők záró egyenlege ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent.

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához Hévíz, 2012. április 06. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal)

Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) Kiegészítı melléklet a 2010. évre (Üzleti jelentéssel megegyezı tartalommal) A Kiegészítı melléklet szerkezet és tartalma: Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész - mérleghez kapcsolódó - eredménykimutatáshoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi éves beszámolójához SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 9023 Gyır, Tihanyi Á.u.2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L ET Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 6500 Baja Bajcsy-Zsilinszky u. 50. Statisztikai számjel: 10208474-3600-133-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000008 K I E G É S Z Í T İ M E L L É K

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben