Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2011. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft évi beszámolójához Hévíz, április 06.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság időtartama: 1.3. A társaság tevékenységi köre: 1.4. A társaság tulajdonosa 1.5. A társaság működése 1.6. A társaság vagyona, alaptőkéje 1.7. A piaci helyzet rövid értékelése 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI A számviteli politikánk célja, az elszámolások alapjai 2.2. Eszközök értékelése Befektetett eszközök Forgóeszközök 2.3. Értékcsökkenés meghatározása 2.4. Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása 2.5. Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai 3. SZÁMVITELI ALAPELVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 7. A. Befektetett eszközök A.I. Az immateriális javak értéke A.II. A tárgyi eszközök értéke B. Forgóeszközök 9. B.I. Készletek változásának bemutatása B.II. Követelések 9. B.IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolás E. Céltartalékok 11. F/II. Hosszúlejáratú kötelezettségek F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek tételes bemutatása G. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása 5. EREDMÉNY-KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE 12. I. Az értékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek bemutatása IV. Anyagjellegű ráfordítások bemutatása V. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása VI. Értékcsökkenési leírás bemutatása VII. Egyéb ráfordítások bemutatása VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások XII. Társasági adófizetési kötelezettség 6. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Környezetvédelmi tevékenység 6.2. Minőségbiztosítás 6.3. Kötelezettségvállalások 6.4. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák bemutatása 6.5. A foglalkoztatott munkavállalók és javadalmazásuk 7. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 2. oldal

3 Az évi C. törvénymódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a számvitelről - szabályozza az éves beszámoló készítésének elveit. III. FEJEZET (19. (1) bekezdés) alapján mely AZ ÉVES BESZÁMOLÓ címet viseli. Az éves beszámoló részei: - mérleg - eredmény-kimutatás - kiegészítő melléklet - üzleti jelentés. A kiegészítő melléklet tartalmi követelményeit a Számviteli törvény alapján a Számviteli politika határozza meg. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Hunguest Hotel Aquamarin Kft-t április 1.-én alapították. A Hunguest Hotels Szállodaipari Rt. leányvállalata volt augusztus 05-ig február 28.-tól a nevét Aquamarin Szállodaipari Kft-re változtatta az alapító augusztus 6.-ával a Kft. értékesítésre került, az üzletrészek új tulajdonosa Hévíz Város Önkormányzata lett. Az új tulajdonos továbbra is használja a évben választott megnevezést. Jelenleg is 100%-ban Hévíz Város Önkormányzatának a tulajdonában van A társaság cégneve és székhelye A társaság cégneve: AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. A társaság rövidített cégneve: AQUAMARIN KFT. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Honvéd utca A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakult A társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Szállodai szolgáltatás Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Előadó művészet kiegészítő tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (pld. szauna, szolárium) Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3. oldal

4 1.4. A társaság tulajdonosa 100 %-os tulajdonos Hévíz Város Önkormányzata Tulajdon megszerzése: augusztus 05. A társaság cégbírósági bejegyzésének száma: időpontja: május A társaság működése Főtevékenysége a szállodai szolgáltatás, amelyhez szorosan kapcsolódik az éttermi vendéglátás. Jelentős még a gyógyszolgáltatásból származó bevétel is. Az összbevétel közel harmada ezen szolgáltatásból származik. Szakorvos irányítása mellett a bel-és külföldi vendégek részére megelőző jelleggel fizikoterápiás kezeléseket végzünk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral együttműködve a biztosított belföldi vendégeknek lehetősége van kedvezményes fizikoterápiás kezelések igénybe vételére. A Kft. tevékenységét ügyvezető-igazgató irányítja. Az ellenőrzési feladatokat a Tulajdonos által választott három főből álló felügyelőbizottság végzi, amely a Társasággal munkaviszonyban nem álló természetes személyekből áll. A Tulajdonos a könyvvezetés és a beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőriztetése végett egy hivatalosan bejegyzett független könyvvizsgálót is választ az Alapító okiratnak megfelelően A társaság vagyona, alaptőkéje D. Saját tőke e Ft A jegyzett tőke évi záró érték Eredménytartalék változása Nyitóérték január 1-én Beruházási deviza hitel értékelésből Az előző évi mérleg szerinti veszteség átvezetése e Ft e Ft e Ft e Ft évi záró érték e Ft Lekötött tartalék változása Nyitóérték január 1-én Beruházási deviza hitel értékelésből e Ft e Ft évi záró érték e Ft Mérleg szerinti eredmény 2011.év e Ft A 2010.évi mérleg szerinti veszteség, az eredménytartalékba került ( e Ft). A Sztv. 38. (3) bekezdésének d, pontja szerint az eredmény tartalékból a lekötött tartalékba került a beruházási célra felvett deviza hitelértékelésből származó elhatárolt nem realizált árfolyamveszteség és az erre a célra képzett céltartalék különbsége.( =7.554 e Ft) évben a saját tőke a évi adózott eredménnyel nőtt (1.001 e Ft -al az ezer Ft-ra kerekítés miatt) Az eredménytartalék negatív előjelű, ennek felszámolása a nyereség eredménytartalékba helyezésével javulhat. Sajnos a forint gyengülése miatt az Euróban felvett beruházási hitel miatt az eredménytartalék csökkent. 4. oldal

5 1.7. A piaci helyzet rövid értékelése Az Aquamarin Kft. a jelenlegi tulajdonosi szerkezetben augusztus 6-tól működik év zárásakor elértük, hogy a tulajdonosi feltöltés és a Kft. gazdálkodási eredménye együttesen képes volt a megvásárláskor igen jelentős tőkehiányt felszámolni. A Tulajdonosváltáskor is felújításra várt a teljes szálloda. A B épület 56 szobája év elején felújításra került. Vevőkörünket jelenleg a gyógyulni, pihenni vágyó szerényebb igényű és jövedelmű. zömében belföldi vendégek alkotják. A kft szállodaipari, vendéglátó és gyógyászati tevékenységet folytat. Rendelkezünk fitnesz teremmel, amely belső és külső vendégek számára is nyitva áll. A gyógyászat Tb által finanszírozott szolgáltatásokat is nyújt. Tulajdonosi elvárás alapján a hévízi lakosok számára is biztosítjuk a gyógyászat, fitnesz, vendéglátó szolgáltatásainkat. A vendég éjszakák alapján a külföldi vendégek aránya 16,5%. Az átlagos tartózkodási idő 3,81vendégéjszaka. Kedveltek a magyar lakosság körében a pár napos úgynevezett hosszú hétvégék. Hévízen nagyon sok a szálloda, de a legnagyobb kínálat a jobb módú vendégkörnek kedvez. Ezen felfogás helytállóságát bizonyítja a jelenlegi gazdasági gyengülés is. A nívósabb szállodák kihasználtsága a gazdasági helyzet miatt sem csökkent olyan mértékben, mint a közepes, vagy annál olcsóbb kategóriáknál. A szálloda színvonalának emelésével a kieső magyar vendégkört külföldi vendéggel tudnánk kiegészíteni évben fokoztuk az internetes marketinget, kialakítottuk az on-line értékesítést. 2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI 2.1. A számviteli politikánk célja, az elszámolások alapjai A Számviteli törvény keretein belül - a szolgáltatási tevékenységek hozamai és ráfordításai pontosan körülhatárolhatók, megállapíthatók. o A mérlegben szereplő eszközök és források valós értéken vannak nyilvántartva. o Az általunk hozott döntések nem sértik a számviteli alapelveket. o Biztosítjuk a gazdasági események, a számviteli munka egyértelmű végrehajtását és ellenőrizhetőségét. Megfelelő és megbízható vezetői információt szolgáltatunk. o Rendelkezünk a Számviteli törvénnyel összhangban elkészített pénzkezelési, leltározási, értékelési szabályzatokkal. o Az értékcsökkenést az 1996.évi LXXXI. társasági adó és osztalékadó törvény 2. számú mellékletében található leírási kulcsok jegyzéke alapján számoljuk el. A következő leírási kulcsok szerint: -ingatlanok után: szálláshely szolgáltatás és a vendéglátás körébe tartozó hosszú élettartamú épület után 3 százalék, egyéb ingatlanok után 2 százalék. -gépek berendezések, felszerelések, járművek után: számítástechnikai berendezés 33 százalék, jármű 20 százalék, bútorok egyéb berendezések 14,5 százalék, elektromos szerelvényezés 8 százalék, belső csatorna és kútvíz elvezetés 10 százalék, 100 ezer forint alatti beszerzési értékű eszköz azonnali leírással 100 százalékos kulccsal számolandó. o A számviteli politikában rögzítésre került, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítjuk a számviteli alapelvek érvényesülését. o A Kft. beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja. o Az Aquamarin Kft. a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a számvitelről szóló évi C. törvény 9. -a szerint éves beszámolót készít. 5. oldal

6 o A társaság az A (Összköltség eljárással készülő) eredmény-kimutatást, az A típusú mérleget választotta. o Az Alapító Okirat és a évi IV. törvény 40. (1) bekezdés alapján a társaság az éves beszámolóját hivatalosan bejegyzett független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatta. o Az éves beszámoló aláírására jogosult személy Czurda Gábor ügyvezető igazgató (címe: 8380 Hévíz, Dr. Babocsay utca 29/B 1/3) Eszközök értékelése Befektetett eszközök A Számviteli törvény előírásainak megfelelően egyedi beszerzési, illetve előállítási költségen történt. Az elhasználódott eszközeinket folyamatosan leselejteztük. A maradandókat megvizsgáltuk, hogy a - Számviteli törvény előírásainak megfelelően - a vállalkozási tevékenységet rendeltetésük szerint szolgálják-e? E folyamatos vizsgálat eredményeként selejteztünk 443 e Ft nyilvántartási értékű immateriális javat és tárgyi eszközt. Ezek: 7 e Ft értéken kávéfőző gépet 436 e Ft értéken egyéb gépet (262 e Ft) és kis értékű berendezést, felszerelést (174 e Ft) Ezek elhasználódásuk miatt már nem tudták a gazdálkodást tovább szolgálni. Ezen eszközök a 262 e Ft-os vízkőmentesítő kivételével O -ra leírt, ténylegesen ráfordítást nem jelentő tételek. A kis értékű tárgyi eszközök között fax készülék, műanyag napozóágyak, kézi hajszárító szerepel. A rendszerbe épített vízkőmentesítőt a szállító visszavásárolta, értékét teljes összegben jóváírta számlán, mivel nem töltötte be funkcióját. Nagyon óvjuk meglevő eszközeinket, rendszeresen karbantartjuk, rendeltetésszerűen használjuk, így költséget tudunk megtakarítani. Az üzleti évben tárgyi eszközt nem értékesítettünk. A leselejtezett eszközök elszállításáról gondoskodtunk. Befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk. A befektetett eszközöket könyv szerinti értéken mutattuk ki Forgóeszközök A készleteinket átlagos beszerzési áron tartjuk nyilván. A készletek számbavételekor - a Számviteli törvény 56. -át figyelembe véve évben értékvesztést nem számoltunk el. Követelésekre a vevőállomány egyedi értékelésével ez évben nem számoltunk el értékvesztést évben behajthatatlannak minősülő követelésünk nem volt Értékcsökkenés meghatározása A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris módszerrel határozzuk meg a 2.1 pontban fentebb leírt társasági adónak megfelelő leírási kulcsokkal. Az értékcsökkenést az állományba vétel napjától számoljuk el havonta, kivéve a kis értékű tárgyi eszközöket. A 100 e Ft egyedi érték alatti kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenését aktiváláskor teljes összegben költségként elszámoljuk Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes MNB közép árfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének 6. oldal

7 időpontjában érvényes árfolyam különbözet árfolyam nyereség vagy veszteségként kerül elszámolásra. A külföldi pénznemű számlaforgalom 2011.évben nem volt jelentős. Rendelkezünk EUR-ban vezetett bankszámlával és pénztárral évben a beruházáshoz EUR alapú beruházási hitelt vettünk igénybe. Év végén a Sztv. 60. (2) bekezdés szerint az árfolyamváltozás miatt értékeltük pénzeszközeinket és hitelállományunkat. A hitelállomány értékelésénél a Sztv. 33. (2) bekezdést alkalmaztuk, az aktív időbeli elhatárolások között mutattuk ki halasztott ráfordításként a nem realizált árfolyam veszteséget. A Sztv. 41. (4) bekezdés szerint céltartalékot is képeztünk rá. Valamint a saját tőke bemutatásánál már kimutatott összeget lekötött tartalékba helyeztük az eredmény tartalék terhére. A továbbiakban még a mérleg és az eredmény kimutatás vonatkozó részéinél bemutatásra kerül Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai Rendkívüli bevételnek, ráfordításnak minősülnek azok a tételek, amelyek a vállalkozás szokásos üzletmenetén kívül esnek, eseti jellegűek, ritkán előfordulók vagy értékük miatt tekinthetők rendkívülinek. A káreseményekkel kapcsolatos tételek, értéküktől függetlenül rendkívülinek minősülnek. A rendkívüli bevételek és kiadások között kell kimutatni az előző évek beszámolójában elkövetett olyan hibák eredményre gyakorolt hatásait is, amelyeket önrevízióval állapítottunk meg, vagy az adóhatóság tárt fel. A Kft jelentős összegűnek minősít mindazon hibát, amelynél a különböző ellenőrzések során a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő / csökkentő értékének előjeltől független együttes összege eléri, vagy meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át, vagy a e Ft-ot. 3. SZÁMVITELI ALAPELVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS Az év során a számviteli alapelvektől nem tértünk el. 4. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A.I. Az immateriális javak értéke év közben az alábbiak szerint alakult e Ft Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Bruttó érték Szellemi termékek Immateriális javak bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Szellemi termékek Immateriális javak értékcsökkenése összesen: Nettó érték: oldal

8 Az immateriális javak bruttó értékének változása: - növekedés: 1 db iktató program, 8 db szoftver vásárlása (Windows és Office) - csökkenés: nem volt Az immateriális javak értékcsökkenésének változása: - növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása - csökkenés: nem volt A.II. A tárgyi eszközök értéke év közben az alábbiak szerint alakult: eft Bruttó érték Ingatlanok Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró állomány Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások és beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök ért. csökk. leírása össz: Nettó érték Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Az ingatlanoknál nem volt változás Műszaki berendezés -növekedés: web kamera, szauna kályha, monitor, nyomtatok, interferenciagép vásárlása -csökkenés: 1 db kávé főzőgép selejtezése Egyéb berendezés: -növekedés: vízkőmentesítő rendszer beépítése, kis értékű tárgyak beszerzése -csökkenés: több kis értékű tárgyi eszköz selejtezése (fax készülék, kerti bútor) Beruházások: -növekedés: a fentebb bemutatott vásárlások -csökkenés: a vásárolt eszközök berendezések aktiválása 8. oldal

9 Tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása: Ingatlanok -növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása Műszaki berendezés: -növekedés: éves értékcsökkenés elszámolása -csökkenés: a bruttóértéknél említett eszköz (kávéfőző) selejtezése Egyéb berendezés: -növekedés: értékcsökkenés elszámolása -csökkenés: több kis értékű tárgyi eszköz selejtezése (fax készülék,kerti bútor) Nettó érték: -a bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenési érték változásokkal Beruházások A befejezetlen beruházás év végén e Ft értékben maradt. Ez a szállodai teljes nagy felújítás tervezését foglalja magába. B. Forgóeszközök B.I. Készletek változásának bemutatása e Ft Nyitó Záró Anyag Áru Összesen A készletek záró értéke az elmúlt évhez képest 402 e Ft -al csökkent. Készlet csökkenés van az anyagoknál 345 e Ft, az áruknál kisebb mértékű 57 e Ft. A felhasználandó zömében étkezési anyagok rugalmasan és gyorsan beszerezhetők. A zavartalan működéshez ez a készlet elégséges és nem köti le a szűkös pénzeszközünket. Elfekvő készletünk nincs. A szállítókkal megbízható stabil kapcsolatunk van, időben és megfelelő minőségben szállítanak. B.II. Követelések Az összes követelés e Ft A vevőkövetelések összege: e Ft Egyéb követelések összege: e Ft Ebből - bankkártyás, üdülési csekkes fizetés: e Ft - államháztartástól (Tb, adók): e Ft A követelések értéke az elmúlt évhez képest e Ft -al alacsonyabb. A vevőknél ebből 496 e Ft, az egyéb követeléseknél 572 e Ft látszik. A vevőknél szorgalmaztuk az előlegutalást és a készpénzes fizetést. Az utalásos kiegyenlítésnél a határidőket szűkítettük. A fizetések többnyire határidőre érkeznek. Amennyiben 8 napnál több késés van, fizetési felszólítást 9. oldal

10 küldtünk az ügyfélnek évben a bankkártyás fizetések népszerűsége fokozódott, az üdülési csekkes fizetés apadó tendenciát mutat a kibocsátás megszüntetése miatt. Az üdülési csekket felváltó Széchenyi pihenő kártya indulása lassú, nehézkes. Az egyéb követelések az államháztartással elszámolt éves adó elszámolási különbözetek, havi ÁFA és a Tb-vel szemben fennálló követelések összege (Tb kifizetőhelyként működünk). B.IV. Pénzeszközök készpénz állomány: bankbetét állomány: pénzeszközök: e Ft e Ft e Ft A készpénz állomány e Ft. A forint pénztárban e Ft, a valuta pénztárban 943 Eur, amely 293 e Ft-nak felel meg értékelés után. (MNB közép árfolyamon.) Az átlagos napi záró állományhoz képest magasabb (napi záró maximum 500 e Ft). A többletet a recepció elszámolása okozza. A bevételeinket a helyi OTP fiókba fizetjük be folyószámlánkra. Bankbetét állományunk e Ft. A fizetési számlaforgalmat bonyolító Ft bankszámlánk folyószámla hitellel zárta az évet. A bankbetétből 166 e Ft az elkülönítetten kezelt betét számlán volt. Deviza számláinkon Eur azaz e Ft volt. A devizát a kamatok és a hiteltörlesztés miatt tartalékoljuk. Sajnos nem rendelkezünk megfelelő pénzeszközzel, így a bevétel szempontjából szűkösebb hónapokban folyószámlahitelt veszünk igénybe. C. Aktív időbeli elhatárolás A mérlegben szereplő értéke : költség jellegű tételek: halasztott ráfordítás: e Ft, 412 e Ft e Ft A költség jellegű tételek teljes összege 2012.évben elszámolható költség. Összetétele: Költség tételek 412 e Ft - újság, szaklap elő fizetés 139 e Ft - hirdetések 232 e Ft - egyéb költség 41 e Ft A halasztott ráfordítás az Euróban felvett beruházási hitelhez kapcsolódik. A fennálló ( Euró) hitel felvételkori és 2011.dec.31 árfolyamon számított értéke e Ft-al magasabb. 10. oldal

11 E. Céltartalékok 2011.évi nyitó érték 2011.évi könyvelés növekedés Árfolyam veszteség miatt Munkaügyi per, kártérítés miatt 2011.évi záró érték - e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 2011.évben céltartalékot képeztünk a Sztv. 41. (4) bekezdése alapján e Ft értékben az Euróban felvett beruházási hitelhez kapcsoltan. Továbbá egy munkaügyi per újra felvétel kapcsán 700 e Ft-ot, és egy folyamatban levő 10 millió forintos kártérítési per kapcsán 6 millió forintot. F/II. Hosszúlejáratú kötelezettségek A Kft évben a szálloda felújításához e Ft-nak megfelelő EUR hitelt vett fel 10 éves futamidőre évben EUR tőketörlesztés volt. Az összes tőketörlesztés EUR, tehát az évvégén fennálló hitel állomány EUR. A 2012.évi törlesztő részlet rövid hitelre való átvezetése után EUR-nak megfelelően e Ft hosszú lejáratú kötelezettséget tartunk nyilván a könyveinkben. Az értékelés MNB közép árfolyamon történt. F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek tételes bemutatása A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegértéke e Ft Rövid lejáratú hitel: e Ft Vevőktől kapott előleg összege: 348 e Ft Szállítói kötetezettségek: e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: e Ft Ebből - államháztartási és helyi adók: e Ft - dec. havi munkabér: e Ft - munkabér utáni adó és járulékok: e Ft - m.bérből vonandó tételek p.ü. rend. 178 e Ft A rövid lejáratú kötelezettségeink e Ft. Jelentős a rövid hitel állományunk e Ft. Ide került a 2012.évben fizetendő beruházási hitel tőketörlesztése EUR, amely e Ft és a folyószámlahitel december 31.-i fennálló e Ft-os összege. A folyószámlahitel segítségével a fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesíteni tudtuk. Lejárt határidejű ki nem fizetett számlánk, lejárt adó és hiteltartozásunk nincs, így a partnerek és bankok bizalmát élvezzük. Harmincmillió forintos folyószámla hitelkeretünk van, az év első negyedében ez nem elégséges, így éven belüli tízmillió forintos forgóeszköz hitellel egészítjük ki. A pénz állományra jelentős hatással van a e Ft aktiválatlan beruházási terv, ez év közepe óta jelentősen leköti a pénzeszközünket. A szállítói tartozásunk e Ft. A december havi munkabér és közterhei e Ft értékkel szerepel még a rövid 11. oldal

12 kötelezettségek között valamint az államháztartással és helyi adóhatósággal szemben fizetendő adók e Ft, ebből innovációs járulék 582 e Ft és Idegenforgalmi adó 916 e Ft. Lejárt határidejű kötelezettségünk nincs. G. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása A passzív időbeli elhatárolás mérlegértéke e Ft. Ebből - Bevétel jellegűek 410 e Ft - Költség jellegű tételek e Ft - Halasztott bevételek e Ft Bevétel jellegű elhatárolás 410 e Ft, amely az év végén a szállodában pihenő vendégek előre terhelt és fizetett számlájából adódik. A költség jellegű tételek összege e Ft közüzemi díjak, telefon, mosatás, vagyonvédelemi költség, gyógyvíz használati díjakat tartalmaz, valamint a vezetői prémium elhatárolását. A e Ft halasztott bevétel a vízforgató berendezéshez kapott támogatás azon része, amely csak a következő években számolhatók el, az értékcsökkenés ellentételezésére. 5. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK I. Az értékesítés nettó árbevétele A teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az értékesítés nettó árbevétele belföldi értékesítésből áll. Az árbevétel alakulása egységenként Szálloda Vendéglátás Gyógyászat, sport Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft III. Egyéb bevételek bemutatása Beázás kártérítése Elkülönített alapból kapott támogatás Tanulóval ellentételezett szakképzési hozzájárulás Egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen: 57 e Ft e Ft e Ft 509 e Ft e Ft évben a biztosító egy csőtörésből fakadó beázás kapcsán az önrész levonása után 57 e Ft-ot utalt. 2 fő rehabilitált dolgozót foglalkoztattunk a TÁMOP keretén belül a foglalkoztatás költségeinek teljes térítése mellett, ennek összege e Ft. A második félévtől 8 fő szakmunkás tanulót is alkalmaztunk, ez a szakképzési hozzájárulásból e Ft os megtakarítást hozott. Gyakorlatilag a szakképzési hozzájárulást ellentételezte, mert az összes 12. oldal

13 szakképzési hozzájárulás e Ft volt. Az egyéb bevételek között olyan tételek, mint reklámfelület biztosítás, Tb kifizetőhely miatti térítés szerepelnek. IV. Anyag jellegű ráfordítások bemutatása 05 - Anyagköltség e Ft 06 - Igénybe vett szolgáltatás e Ft 07 - Egyéb szolgáltatás e Ft 08 - Eladott árúk beszerzési értéke e Ft Összesen: e Ft 05 Az anyagköltség a következőket tartalmazza - energia e Ft - karbantartó anyag e Ft - irodaszer e Ft - tisztítószer,munkaruha e Ft - étkezési alapanyag e Ft - szállodai anyagok: e Ft - vendéglátó ipari anyagok e Ft - gyógyászati anyagok e Ft Összesen : e Ft 06 Az igénybe vett szolgáltatások között szerepelnek : - bérleti díjak e Ft - ingatlan karbantartás 571 e Ft - gép, berendezés karbantartás e Ft - hirdetés, reklám e Ft - jutalékok e Ft - mosatás e Ft - egyéb igénybevett szolgáltatások e Ft Összesen: e Ft A bérleti díjak között a Flexys komplex szállodai program és a telefonközponti rendszer bérlése látható. Ingatlan karbantartásra 571 e Ft nagyon kevés lett fordítva 2011.évben, ezt a következő évben pótolni szükséges. Gép berendezésnél a TMK megelőző karbantartások valamint a gép park életkora miatti alkalomszerű szakember által végeztetett javítások szerepelnek. Kiemelendő a gyógyászati gépek, fűtésrendszer, vízkivételi rendszer. Reklámra költöttük a nettó árbevétel 2 %-át e Ft-ot. A jutalék is jelentős ennek fele az üdülési csekk elfogadásból, másik fele a közvetítői jutalék. A mosatás a rövidülő tartózkodás miatt egyre jelentősebb. Az egyéb szolgáltatások között megtalálható a telefon, hulladék elszállítás, könyvvizsgálat, hardver, szoftver felügyelet. 13. oldal

14 07 Egyéb szolgáltatások: - hatósági díjak (gyógyvíz használat) 676 e Ft - pénzügyi szolg. díjak (bank ktg,hitelkártya jutalék) e Ft - biztosítások (gépjármű után) 103 e Ft - különféle egyéb költségek e Ft Összesen : e Ft A különféle egyéb szolgáltatások között kerül elszámolásra a vagyonvédelem 6 millió forint értékben, valamint a tűzvédelmi, munkaegészségügyi költségek, valamint a zene és műsorszolgáltatási jogdíjak értéke. 08 Eladott áruk beszerzési értéke : e Ft Az eladott áruk beszerzési értéke alacsony ahhoz, hogy két üzlet a presszó és az étterem az év minden napján nyitva tart. A e Ft os beszerzés szerény forgalmat mutat. Sajnos a vendég körünknek nincs nagy igénye ezen szolgáltatásra. V. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 10 - Bérköltség e Ft 11 - Személyi jellegű egyéb kifizetések e Ft 12 - Bér járulékok e Ft Összesen : e Ft A bérköltség és bérjárulékok tartalmazzák a vezetői prémium elhatárolt tételét is. A kiegészítések között 6.5. alatt a munkavállalók javadalmazása bemutatásra kerül. VI. Értékcsökkenési leírás bemutatása - Terv szerint értékcsökkenés: e Ft - Használatba vételkor egy összegben elszámolt: e Ft Összesen: e Ft A 4. mérleghez kapcsolódó kiegészítésnél az immateriális javak és tárgyi eszközöknél tételesen bemutatva. VII. Egyéb ráfordítások bemutatása helyi adók, iparűzési adó építmény adó gépjármű adó költségvetéssel elszámolt hozzájárulás vissza nem igényelhető ÁFA céltartalék képzés egyéb Egyéb ráfordítások összesen e Ft e Ft 28 e Ft 798 e Ft e Ft e Ft 184 e Ft e Ft 14. oldal

15 A költségvetéssel elszámolt hozzájárulások között az innovációs járulék 671 e Ft és a környezet terhelési díj 121 e Ft-al szerepel évben céltartalékot képeztünk a Sztv. 41. (4) bekezdése alapján e Ft értékben az Euróban felvett beruházási hitelhez kapcsoltan. Továbbá egy munkaügyi per újra felvétel kapcsán 700 e Ft-ot, és egy folyamatban levő 10 millió forintos kártérítési per kapcsán 6 millió forintot. A TB finanszírozott gyógyászati tevékenység - közérdekre való tekintettel - mentes az ÁFA alól. Ezen tevékenységre jutó költségek ÁFA vonzata a vissza nem igényelhető ÁFA. Az egyéb költségeknél 107 e Ft értékben, késedelmi kamat szerepelnek évben 10 e Ft bírságot fizettünk egy rendezvény késedelmes bejelentése végett a NAV Vám részlegének. Az értékvesztés elszámolásának alakulása évi nyitó érték e Ft - Latour Utazási Iroda Kft(1998) 51 e Ft - Pannónia Travel Kft (2002) e Ft - Vasas Labdarugó Kft. (2002) 133 e Ft - Felmondott dolgozó tartozása (2002) 85 e Ft - Kiss Lajos vendég (2001) 15 e Ft - Grafoner Kft (2002) 80 e Ft - MÓR Travel Kft(2002) 145 e Ft - OPTIMAL Travel Kft(2002) 126 e Ft - Kinder Tourist Kft(2002) 52 e Ft - Andrási István (2003) 9 e Ft - Ingóker-Építő Kft (2002) 32 e Ft - Mobil Szépítész Bt (2002) 42 e Ft - Kovács Ferenc Viktor (2006) 482 e Ft - Grand Travel Kft (2006) 69 e Ft - Egertourist Kft (2009) 61 e Ft évi záró érték e Ft évben értékvesztést nem számoltunk el. A Kovács Ferenc Viktorhoz kapcsolódó értékvesztés megtérítésére pert indítottunk. A végrehajtást már többször megkísérelte a végrehajtó iroda, de eddig nem járt eredménnyel, idő közben a perelt elhunyt. A fentebb nyilván tartott értékvesztéseknél még nem volt megtérülés. Elég csekély a realitása, mivel a legnagyobb értékű volt vevőnk a Pannonia Travel Kft 2003-ban felszámolásra került, a vagyona akkora volt, hogy a sorban állás miatt a partnerek kártérítésére semmi nem jutott. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei kapott kamatok külföldi pénzeszköz követelés jellegű árfolyam nyeresége Összesen 21 e Ft e Ft e Ft 15. oldal

16 A kamat bevételből 21 e Ft származott, a szinte folyamatosan folyószámlahitel igénybevétele mellett ez nyilvánvaló. A külföldi pénznemű számlaforgalomban nem jelentős, az év folyamán 108 e Ft árfolyam nyereséget számoltunk el. Az értékelési különbözet e Ft. A devizahitelhez kapcsolódóan e Ft törlesztésre jutó elhatárolás feloldásból bevételt értünk el, mivel elég magas árfolyamon (295 Ft/Eur) vettük fel a hitelt 2009.évben. Az Eur bankszámlák év végi értékelése 200 e Ft. IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása fizetett kamatok átváltási árfolyam veszteség Összesen e Ft 271 e Ft e Ft A pénzügyi műveletek ráfordítása e Ft. Ebből kamatok e Ft, egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai 271 e Ft. Kamatot fizettünk a számlavezető banknak e Ft-ot folyószámlahitel igénybevétel kapcsán. Hitelkamatot utaltunk e Ft-ot a beruházási hitel miatt. A gázszolgáltatónak részletfizetés miatt 31 e Ft hitel merült fel. A külföldi pénznemű számlaforgalom után 271 e Ft egyéb pénzügyi ráfordítás keletkezett. A folyószámlahitel után fizetett kamat mutatja a likviditási helyzetünket. Nagy figyelmet és átcsoportosítást kíván a pénzügyi helyzet kézbentartása. Likviditási problémát az alacsony pénzkészlet, illetve a viszonylag magas inaktív pénzeszköz okoz. A befejezetlen beruházás viszonylag magas, nem termelő pénzeszközt köt le. A szálloda állapota megújítási, pótlási kényszert hoz, ez pénzt igényel. X. Rendkívüli bevételek Pályázati támogatás megtérülése 2011.évben 265 e Ft évben a külső medencéhez vízforgató berendezés került megépítésre, ehhez pályázati támogatást kaptunk. A 265 e Ft értékcsökkenés arányos megtérülés. XI. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás az év folyamán nem merült fel XII. Társasági adófizetési kötelezettség A társaságnak az üzemi tevékenységéből évben e Ft nyeresége származott. Ezt rontotta a pénzügyi veszteség e Ft-al, így a szokásos vállalkozási eredmény e Ft lett. A rendkívüli eredmény 265 e Ft-al szépítette az adózás előtti eredményt, amely e Ft nyereség. Az adóalap módosító tételeket is figyelembe véve (céltartalék képzés) az adófizetési kötelezettségünk e Ft. Az adózott eredmény e Ft. 16. oldal

17 6. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 6.1. Környezetvédelmi tevékenység Működésünk során, a gyógyászaton és a konyhán keletkező veszélyes hulladékokat rendszeresen megsemmisítésre elszállíttatjuk. A leselejtezett gépek, berendezések szintén elszállításra kerülnek a telephelyről. A környezetterhelési díjat a levegő-és vízterhelés alapján bevalljuk és megfizetjük, összege 2011.évben 121 e Ft. A bevalláshoz szükséges méréseket előírás szerint ötévente külsős szakemberekkel végeztetjük el. A veszélyes hulladék elszámolását megbízási szerződés alapján külsős szakember végzi el a vállalkozás részére Minőségbiztosítás A vendéglátásban május 1.-vel bevezetésre került az un. HACCP minőségbiztosítási rendszer, azóta folyamatosan alkalmazzuk a konyhai munkák során. Jelentős hiányosság nem került feltárásra. Speciális szálloda sztenderd alapján működő vezetési és minőségbiztosítási rendszert nem alkalmazunk Kötelezettségvállalások A tulajdonosi döntés és gazdasági helyzet okán a könyveinkben levő e Ft aktiválatlan beruházási terv megvalósítása tolódik, ez a szálloda teljes felújítási terveit tartalmazza. A jelenlegi engedélyek alapján 2014.március 13-ig érvényes az építési terv dokumentáció évben a B épület felújítására felvett EUR hitel (100 millió Ft) tőke törlesztése és kamatai ig kötelezettséget jelent a vállalkozás számára. A jelenleg fenn álló hitel Eur. A hitelfedezet miatt az ingatlanra jelzálog van bejegyezve. Egy évi munkaügyi per felülvizsgálati kérelmünkre újra feléledt, itt helyben hagyták az előző ítéletet, ezt újra felülvizsgáltatjuk mivel a kártérítési perhez kapcsolódik év óta egészségkárosítás címén egy 10 millió forintos kártérítési per is folyik a Kft. ellen. Az első fokú bíróságról, másodfokra került, majd a másodfok újra visszautalta első fokra eljárási hibára hivatkozva. A peres ügyekre óvatosságból e Ft céltartalékot képeztünk. A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét lényegesen befolyásoló egyéb kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák bemutatása A Társaság önálló belső ellenőrt nem alkalmaz. Az Üzemeltetési Kézikönyv tartalmazza a működési folyamatba épített teendőket. A tulajdonos beszámoltatással ellenőrzi a Kft. működését, és célellenőrzéseket is végeztet. A vállalkozás a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátására és ellenőrzésére külsős szakembert alkalmaz. Az ÁNTSZ folyamatos ellenőrzéseket végzett 2011.évben is szolgáltatási tevékenységünkből adódóan, kirívó hiányosságot nem állapított meg. Eredményt érintő önellenőrzés, adóellenőrzés a évben nem volt. 17. oldal

18 6.5. A foglalkoztatott munkavállalók és javadalmazásuk Az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma Az összjövedelem A személyi jellegű juttatások összege Egy főre jutó havi átlagkereset 70 fő e Ft e Ft Ft A jövedelmek összetétele tevékenységenként, állománycsoportonként Részleg Létszám Éves jövedelem Havi jöv./fő Szálloda 21 fő e Ft ,- Ft Vendéglátás 20 fő e Ft ,- Ft Gyógyászat 23 fő e Ft ,- Ft Általános 6 fő e Ft ,- Ft 70 fő e Ft ,- Ft Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai 44 fő e Ft Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi 19 fő e Ft Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 7 fő e Ft Állományba nem tartozó e Ft Fizikai dolgozók 1 főre jutó havi átlagkeresete Szellemi dogozók 1 főre jutó havi átlagkeresete ,- Ft ,- Ft A Kft évben átlag 70 főt foglalkoztatott ez a létszám 1 fővel magasabb a évinél. Ezen kívül a második félévtől tanulószerződéssel 8 fő szakmunkás tanulót gyakorlati szakképzésbe részesítettünk. A nem teljes munkaidőben dolgozók között 4 fő rehabilitált dolgozót alkalmaztunk, ezen belül 2 főt támogatással. A munkabértömeg e Ft-al emelkedett az elmúlt évhez képest. Az emelkedés zömében a kötelező minimálbérre való felzárkózásból adódott. Az általunk végzett szolgáltatásoknak magas az élőmunka igénye. Ennek köszönhetően a személyi jellegű költségek 42,1%-ot képviselnek az összes költség és ráfordításon belül. Az elmúlt évben a kötelező minimálbér biztosításán kívül bérfejlesztést nem tudtunk végre hajtani, aminek indoka a gazdasági visszaesésben keresendő. Az átlag kereset az országos átlagot meg sem közelíti. A minimál bérek bevezetésével, szinte megszűnt a differenciálás lehetősége a jól és kevésbé jól dolgozók között. Az esetleges évi egyszeri jutalmazás ezt nem pótolja. A differenciálás hiánya teljesítmény visszatartó hatású. 18. oldal

19 7. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 7.1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató megnevezése számítása évi évi 1. Tárgyi eszközök aránya % Tárgyi eszközök értéke Összes eszköz értéke 96,6 94,5 2. Forgó eszközök aránya % Forgó eszközök értéke Összes eszköz értéke 3,2 3,8 3. Tőkeellátottság % Saját tőke Összes forrás 50,1 51,8 4. Források aránya % Kötelezettségek Saját tőke 89,2 78,9 5. Likviditás % Forgóeszközök Kötelezettségek 7,1 9,3 6. Gyorsráta % Forgóeszközök - Készletek R.lej. kötelezettségek 13,9 22,7 7. Árbevétel arányos Adózás előtti eredmény jövedelmezőség Nettó árbev. - 4,2 0,6 8. Eszköz arányos jövedelmezőség 9. Vagyoni jövedelmezőség Adózott eredmény Összes eszköz Adózás előtti eredmény Saját tőke - 4,5 0,4-9,0 1,4 1/A tárgyi eszközök aránya az elmúlt években is 90 % feletti értéken mozgott. Ez a magas lekötött eszköz arány alacsony likvid eszközállományról árulkodik. Sajnos a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon alacsony a pénzeszközünk. 2/A forgóeszközök aránya rendkívül alacsony, évek óta 5 % alatt van, az utolsó évben 3,8%. Ez az előző megállapításból adódik a két mutató ellentétesen mozog, ha tárgyi eszköz magas a forgóeszköznek alacsonynak kell lennie. A készletet alacsony szinten tartjuk, mert naponta többször is van kiszállítás. A követelések értéke is alacsony. Sok a kézpénzes, illetve a bankkártyás fizetés, mely előnyös számunkra is. Értékpapír és rövid megtakarításunk nincs. A pénzeszközök csekély volta hátrányunkra van, költséges a pótlása. A pénzeszközt folyószámlahitelből biztosítjuk. 3/A saját tőke alacsony az összes forráshoz viszonyítva 51,8 %. Ez előre vetíti a kötelezettségek magas voltát évi megvásárlás idején a saját tőke a jegyzet tőke alatt volt. A tulajdonos segítségével és az elmúlt évek nyeresége hozzájárult, hogy a saját tőke a jegyzett tőke fölé kerüljön. 4/ A kötelezettség emelkedésére jelentős hatással volt a 2009.évben felvett beruházási hitel. Ez február hóig elkötelezettséget jelent a vállalkozás számára. 19. oldal

20 5/ A likviditási ráta 9,3 %, azt mutatja magas kötelezettséghez alacsony forgóeszköz tartozik, tehát gond ehet a fizetési kötelezettségek időbeli teljesítésével. Szerencsére úgy gazdálkodunk, hogy lejárt fizetési kötelezettségünk nincs. Az viszont előfordult, hogy haladékot kértünk a fizetési idő kitolására. 6/A gyorsráta 22,7 %, a likviditási rátát erősíti a rövid lejáratú kötelezettségekre vetítve. 7/ Az árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató 0,6 %, szerény eredményt mutat, éppen rentábilis a gazdálkodás. Az adózott eredmény e Ft 8/ Az eszköz arányos jövedelmezőségi mutató 0,4 %, az előző állítást alátámasztja. 9/ A vagyoni jövedelmezőség 1,4 %. A sajáttőke tőketermelő képessége alacsony. Ennek oka, hogy a folytatott tevékenységek, mint szállodai, vendéglátó, gyógyászati szolgáltatások folytatásához nem elégséges a jelenlegi tőke. Látványos, hathatós megújításra van szükség minden területen. A 2001.évi megvásárlás előtt évtizedeken át a megtermelt jövedelem,nem lett a szállodára visszaforgatva, az amortizáció nem lett pótolva. A szálloda állapota ezt tükrözi. Az általános állagmegóvásra nagy gondot fordítunk, ez fontos szempont a működtetés és a megújulás miatt. Az üzemeltetés jelen állapotában éppen rentábilis. Átlagosan 70 főnek biztosítottunk munkát. A helyi adók mint iparűzési, építmény, és idegenforgalmi adó befizetésével hozzájárultunk a Városunk bevételeihez. Hévíz, április 06. Czurda Gábor ügyvezető igazgató 20. oldal

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet az Aquamarin Szállodaipari Kft. 2010. évi beszámolójához Hévíz, 2011. április 08. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 3. 1.1. A társaság cégneve és székhelye 1.2. A társaság

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít.

A RÁBA Rt. 1995. évtől anyavállalati minőségben összevont (konszolidált) éves beszámolót készít. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár Rt. ( a "Társaság") a magyar törvények szerint bejegyzett társaság. A Társaság 1992. január 1-én alakult részvénytársasággá, az 1989. évi XIII. (átalakulási)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok...

TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9. 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok... 11 Gyakorló feladatok... TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ / 9 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1...................... 11 Tanórai megoldásra ajánlott feladatok....................... 11 Gyakorló feladatok.................................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS 6. A Rendelet a következő 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft. 2O15~ évi. Egyszerűsített éves beszámoló Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeletetési Kft 2O15~ évi Egyszerűsített éves beszámoló I Azonosító: 1218116-460035622876-1137562405-1313408 (~ Nyomtatás D KETFŐS KÖNYWITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY. 2012. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY 212. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben