Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása"

Átírás

1 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása

2 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 4 Konszolidált eredménykimutatás 5 Konszolidált saját tőke változása 6 Konszolidált cash-flow kimutatás

3 Független könyvvizsgálói jelentés A Synergon Informatika Rt. Részvényesei Részére Elvégeztük a Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai (továbbiakban: a Csoport ) -i konszolidált mérlegének, valamint az akkor véget ért évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának, konszolidált saját tőke változás-kimutatásának, konszolidált cash flow kimutatásának, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásának és az egyéb magyarázó megjegyzéseknek vizsgálatát. A pénzügyi kimutatások elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. A fenti standardok értelmében a pénzügyi kimutatások tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához. Véleményünk szerint, a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Csoport december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, valamint a tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól, összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta. Ernst & Young Kft. Budapest, Magyarország március 24. 3

4 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Konszolidált mérleg (Adatok eft-ban) ESZKÖZÖK Megj december december 31. módosított Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 3 2,121,092 2,186,188 Befektetések 11,546 15,561 Goodwill 4 564, ,072 Halasztott adó 22,308 13,381 Befektetett eszközök összesen 2,719,364 2,745,202 Forgóeszközök: Készletek 6 1,038, ,362 Vevők, nettó 7 6,853,210 5,979,665 Egyéb forgóeszközök 9 891, ,650 Adóvisszaigénylés 22, ,457 Értékesíthető pénzügyi eszközök 10 57, ,076 Pénztár és rövid lejáratú betétek 11 1,146,320 1,892,908 Forgóeszközök összesen 10,009,580 10,033,118 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 12,728,944 12,778,320 FORRÁSOK Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése: Jegyzett tőke 12 1,910,926 1,910,926 Saját részvény 12 (118,870) (87,600) Ázsió 5,643,179 5,643,179 Tőketartalék 28,685 28,685 Eredménytartalék (528,471) (1,055,876) Halmozott átváltási különbözet 52,966 40,076 Az anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke rész 6,988,415 6,479,390 Konszolidált leányvállalatban lévő kisebbségi részesedés , ,668 Saját tőke összesen 7,122,110 6,657,058 Hosszú lejáratú kötelezettségek 3,020 6,316 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek 14 46, ,724 Szállítók 15 3,944,998 3,223,813 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás 16 1,593,497 1,929,047 Céltartalék a várható kötelezettségekre és költségekre 17 19, ,362 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 5,603,814 6,114,946 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 12,728,944 12,778,320 Az egyenlegek kibontását lásd a kiegészítő melléklet megfelelő pontjain. 4

5 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Konszolidált eredménykimutatás (Adatok eft-ban) Megj december december 31. Árbevétel 18 19,458,170 20,135,929 Értékesítés önköltsége 19 (13,548,485) (13,996,266) Fedezet 5,909,685 6,139,663 Egyéb bevételek 22 95,989 55,764 Céltartalék visszavezetése , ,474 Értékesítési, általános és igazgatási költségek 20 (5,959,351) (6,302,218) Egyéb ráfordítások 22 (51,132) (3,170) Pénzügyi bevételek , ,219 Pénzügyi ráfordítások 21 (43,771) (46,504) Adózás előtti eredmény 487, ,231 Adófizetési kötelezettség 23 (19,494) (10,243) Adózott eredmény 467, ,988 Felosztás: Anyavállalat tulajdonosaira jutó 496, ,173 Kisebbségi részesedésre jutó 13 (28,572) (43,185) Mérleg szerinti eredmény 467, ,988 Részvényenkénti (veszteség) nyereség (Ft-ban): 24 - törzsrészvényre jutó átváltható részvényre jutó Az egyenlegek kibontását lásd a kiegészítő melléklet megfelelő pontjain. 5

6 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Konszolidált saját tőke változásai (Adatok eft-ban) Anyavállalat tulajdonosaira jutó Jegyzett Saját Ázsió Tőke- Eredmény Átváltási Tőke részvény tartalék tartalék tartalék Összesen Kisebbs. részesed. Saját tőke összesen január 1-i egyenleg 1,910,926 (109,330) 5,643,179 28,685 (1,287,735) 57,269 6,242, ,882 6,485,876 Saját részvény értékesítés - 133, (21,730) - 111, ,300 Saját részvény vásárlás - (111,300) (111,300) - (111,300) Átváltási különbözet (17,193) (17,193) - (17,193) Mérleg szerinti eredmény , ,173 (43,185) 103,988 Kisebbségi részesedére jutó osztalék (22,029) (22,029) december 31-i egyenleg 1,910,926 (87,600) 5,643,179 28,685 (1,162,292) 40,076 6,372, ,668 6,550,642 IFRS 3 átvételének hatása (5. pont) , , , december 31-i egyenleg (IFRS) 1,910,926 (87,600) 5,643,179 28,685 (1,055,876) 40,076 6,479, ,668 6,657,058 Saját részvény értékesítés - 111, , , ,570 Saját részvény vásárlás - (142,570) (142,570) - (142,570) Átváltási különbözet ,890 12,890-12,890 Kisebbségi részesedés vásárlása (15,401) (15,401) Mérleg szerinti eredmény , ,135 (28,572) 467,563 -i egyenleg 1,910,926 (118,870) 5,643,179 28,685 (528,471) 52,966 6,988, ,695 7,122,110 Az egyenlegek kibontását lásd a kiegészítő melléklet megfelelő pontjain. 6

7 Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Konszolidált cash flow kimutatás (Adatok eft-ban) Megj december december 31. Működésből származó cash flow: Adózás és kamatfizetés előtti eredmény ,583 75,610 Értékcsökkenés és amortizáció 620, ,073 Tárgyi eszközök leírása 51,926 - Készletek leírása 129,857 68,348 Követelések leírása 14,899 (37,366) Árfolyamkülönbözet 2,319 (84,922) Tárgyi eszköz értékesítés eredménye (44,512) 3,107 Saját részvény értékesítésének eredménye 12 (31,270) 21,730 Kisebbségi részesedés 13 (28,572) (43,185) Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök (930,133) 1,338,744 Készletek (318,969) 157,034 Kötelezettségek és passzív elhatárolások (29,430) (1,669,626) Működéshez felhasznált nettó cash-flow (145,354) 609,547 Kapott kamatok 120, ,786 Fizetett kamatok (21,701) (46,504) Fizetett jövedelemadó 128,430 (8,308) Működésből származó nettó cash-flow 227, ,521 Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyieszköz-beszerzés (625,166) (643,085) Rövid távú befektetések beszerzése, értékesítése 242, ,502 Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése (4,015) 3,456 Akvizíció, leányvállalatok 25(i), 25(iv) (38,348) (27,830) Tárgyieszköz-értékesítés nyeresége 81, ,642 Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow (343,759) (212,315) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow: Hitelkötelezettség növekedése, csökkenése (440,225) 54,980 Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék 13 - (22,029) Saját részvény értékesítés hozama 142, ,300 Saját részvény akvizíciója, vétele (142,570) (111,300) Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash-flow (440,225) 32,951 Pénz és pénzjellegű eszközök nettó csökkenése, növekedése (701,815) 509,157 Pénz és pénzjellegű eszközök Nyitóállománya 11 1,848,135 1,338,978 Záróállománya 11 1,146,320 1,848,135 Az egyenlegek kibontását lásd a kiegészítő melléklet megfelelő pontjain. 7

8 1. Általános információk A Synergon Informatika Rt. (későbbiekben a Társaság vagy Synergon ) -i konszolidált éves beszámolóját a Társaság Igazgatósága március 24-én hagyta jóvá. A Synergon Informatika Rt. Magyarországon bejegyzett részvénytársaság. A Synergon Informatika Rt. székhelye: 1047 Budapest, Baross utca A Synergon vállalatok informatikai rendszereinek tervezésével, megvalósításával, valamint azok karbantartásával foglalkozik. 2.1 A beszámolókészítés alapja A Synergon Rt. saját éves beszámolója a magyar számviteli törvénnyel (2000. évi C. törvény) összhangban készül. A törvény egyes rendelkezései a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoktól (IFRS) eltérnek. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. A Csoport konszolidált beszámolójában megadott adatok ezer forintban (eft) értendők. Valamennyi összeg a legközelebbi ezres értékre kerekítve szerepel a beszámolóban. Alkalmazott standardok A Synergon Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS), valamint az EU által átvett más vonatkozó beszámolási standardokkal összhangban készült. Az IFRS a Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASB), valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardértelmező Bizottság (IFRIC) által elfogadott standardokat és értelmezéseket tartalmaz január 1-jétől a számviteli törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a Csoport a konszolidált éves beszámolóját az EU által elfogadott IFRS standardok szerint készítse el. Az EU átfutási ideje, illetve a Csoport tevékenysége következtében nincs eltérés a Csoport által alkalmazott és az EU által elfogadott IFRS standardok között. A konszolidáció alapja A konszolidált éves beszámoló a Synergon Informatika Rt. (anyavállalat) és azon leányvállalatainak december 31-i beszámolóit tartalmazza, amelyekben a Csoport több mint 50%-os szavazati joggal rendelkezik. A leányvállalatok beszámolóinak fordulónapja, valamint az általuk alkalmazott számviteli politika az anyavállalat fordulónapjával, illetve az általa alkalmazott számviteli politikával egyező. Valamennyi Csoporton belüli tranzakció - beleértve a nem realizált Csoporton belüli nyereséget is - a konszolidáció során kiszűrésre kerül. Az év során megszerzett leányvállalatok azon naptól kerülnek konszolidálásra, amikor a megvásárolt befektetés eszközei és működése feletti irányítási jog a Csoportra átszáll. Az értékesített leányvállalatok az értékesítés napjáig kerülnek konszolidálásra, azaz, addig az időpontig, amíg a Csoportnak az adott Társaság eszközei és működése feletti irányítási joga meg nem szűnik. A kisebbségi részesedés a Csoportnak az Infinity a.s, valamint a Span d.o.o eredményében és nettó eszközeiben meglévő részesedését mutatja, amely a konszolidált mérlegben a saját tőkén belül az anyavállalat saját tőkéjétől elkülönítve, valamint a konszolidált eredménykimutatásban ugyancsak külön került kimutatásra. 8

9 2.2 A számviteli politika változásai január 1-jével kezdődően a Csoport valamennyi, a tevékenységére vonatkozó, az IASB, illetve az IFRIC által kiadott új és átdolgozott standardot és értelmezést átvette. A számviteli politika változásai az alábbi új, illetve átdolgozott standardok átvételéből adódik: az üzleti kombinációkról szóló IFRS 3, az eszközök értévesztéséről szóló (átdolgozott) IAS 36, valamint az immateriális javakról szóló (átdolgozott) IAS 38 a devizaárfolyamok változásainak hatásáról szóló (átdolgozott) IAS 21. A fenti változások legjelentősebb hatásait az alábbiakban mutatjuk be. Az üzleti kombinációkról szóló IFRS 3, az eszközök értévesztéséről szóló (átdolgozott) IAS 36, valamint az immateriális javakról szóló (átdolgozott) IAS 38 Az IFRS 3 a március 31-i vagy azutáni keltezésű üzleti kombinációk elszámolására vonatkozik. Az akvizíciókor a Csoport az azonosítható eszközöket, kötelezettségeket és mérlegen kívüli kötelezettségeket az akvizíciókori valós értékükön számolja el, így a befektetésben lévő esetleges kisebbségi részesedés az arra jutó eszközök és források nettó valós értéke alapján kerül meghatározásra. Ezen kívül az IFRS 3 és az átdolgozott IAS 36 átvétele következtében január 1-től megszűnt a goodwill éves amortizációja, és bevezetésre került az értékvesztés pénztermelő egységenkénti éves vizsgálata. (ezalól kivételt képez, ha az év során olyan esemény következett be, amely miatt a goodwill év közben is átértékelésre szorul). Az IFRS 3 átmeneti rendelkezései értelmében a Csoportnak január 1-jével a goodwillel szemben ki kellett szűrnie Ft összegű halmozott amortizációt. A március 31. utáni akvizíciók esetében a Társaságnak a befektetés nettó azonosítható eszközök, források és mérlegen kívüli kötelezettségek valós értékében a befektetés költségét meghaladó részesedése (korábban negatív goodwill) közvetlenül a konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra. Az IFRS 3 átmeneti rendelkezései előírják, hogy a Csoport január 1-jével a negatív goodwill eft összegű könyv szerinti értékét visszavezesse az eredménytartalék nyitóegyenlegének egyidejű korrekciója mellett. Ezen felül az átdolgozott IAS 38-nak megfelelően az üzleti kombináció részeként megszerzett immateriális javak hasznos élettartama eszközszinten és ezen belül is határozott, illetve határozatlan élettartam kategóriákban állapítandó meg. A határozott élettartamú immateriális javak esetében annak értéke a hasznos élettartam alatt kerül leírásra. A határozott élettartamú immateriális javakra vonatkozó leírási éveket és az alkalmazott amortizációs módszert legalább évente, illetve értékvesztésre utaló jel esetén korábban felül kell vizsgálni. A határozatlan élettartamú immateriális javak esetén értékcsökkenés elszámolására nem kerül sor, mivel az eszköz által a Csoport számára eredményezett pénzbeáramlás időbeni korlátja belátható időn belül nem ismert. Ezzel együtt, évente a határozatlan élettartamú immateriális jószágok is felülvizsgálandók, hogy azok könyv szerinti értéke ne haladja meg a megtérülési értéküket. A devizaárfolyamok változásainak hatásáról szóló (átdolgozott) IAS január 1-jével a Csoport átvette az átdolgozott IAS 21 alkalmazását. Ennek eredményeként a külföldi befektetésből származó goodwill, illetve a megszerzett eszközök és források valós értékének esetleges korrekciója mostantól a külföldi befektetés eszközeiként, illetve forrásaiként kezelendő és az év végi árfolyamon váltandó át. Az IAS 21 átmeneti rendelkezéseinek megfelelően a változás nem visszamenőleges hatályú. Ezen kívül, a január 1-je előtti kombinációkból származó goodwill és valós érték korrekciók az anyavállalat eszközeiként, illetve forrásaiként kerülnek számításba. A változás a -i egyenlegekre nincs jelentős hatással. 9

10 2.3 Jelentős számviteli becslések A becslések bizonytalansága Az IFRS szerinti éves beszámoló készítéséhez becslésekre és feltételezésekre van szükség, amelyek befolyásolják a beszámolóban szereplő adatokat. Bár az ilyen becslések a vezetésnek az aktuális eseményekkel és ügyekkel kapcsolatos legjobb ismereteit tükrözik, a későbbi tényadatok a becsült adatoktól eltérhetnek. Az alábbiakban ismertetjük azokat a jövőre vonatkozó feltételezéseket és a mérlegfordulónapon fennálló, a becslések alapjául szolgáló olyan más fő bizonytalansági forrásokat, amelyek esetében jelentős a kockázata annak, hogy az eszközök és források könyv szerinti értéke a következő pénzügyi év folyamán módosulni fog. Goodwill értékvesztése A Csoport legalább éves szinten felméri, hogy a goodwill-re kell-e értékvesztést elszámolni. Ehhez a goodwillhez allokált pénzáram-termelő egységek használati értékének becslésére van szükség. A használati érték megítéléséhez a Csoportnak meg kell becsülnie az egyes pénzáram-termelő egységek várható jövőbeni pénzáramát, és ki kell választania a jelenérték-számításhoz szükséges megfelelő diszkontlábat. A goodwill december 31-i értéke Ft (2004: Ft). További részletek a 4. pontban találhatók. 2.4 A számviteli politika jelentős vonatkozásai Devizatételek átváltása A Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai által könyvviteli és beszámolási célra alkalmazott devizanem a magyar forint. A külföldi devizában keletkezett nem pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a tranzakció napján érvényes árfolyamon váltják át forintra. A külföldi devizában keletkezett pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket a mérlegfordulónapi árfolyamon váltják át forintra. A keletkező árfolyam-különbözet az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A bekerülési értéken értékelt, külföldi devizában keletkezett nem pénzügyi eszközök a tranzakció fordulónapján érvényes árfolyamon kerülnek átváltásra. A valós értéken értékelt külföldi devizában keletkezett nem pénzügyi eszközök a valós érték meghatározásakor érvényes árfolyamon kerülnek átváltásra. A Csehországban, Szlovákiában, illetve Horvátországban működő befektetések funkcionális devizaneme a cseh korona (CZK), a szlovák korona (SK), illetve a horvát kuna (HRK). A leányvállalatok külföldi devizanemben készült éves beszámolóiban szereplő mérlegadatokat a Csoport a mérlegfordulónapon érvényes árfolyamon váltja át a Synergon Informatika Rt. által alkalmazott devizanemre, míg az eredménykimutatás adatai a beszámolási időszak alatti árfolyamot megközelítő átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. A külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintra történő átváltásából eredő árfolyam-különbözet az átváltási különbözetben szerepel. A külföldi befektetések értékesítésekor, a saját tőkén belül a befektetésre jutó halmozott elhatárolás az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. Tárgyi eszközök Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel lineárisan csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kulcsát az eszköz becsült hasznos élettartama alapján állapítják meg. A Társaság által alkalmazott leírási kulcsok: 15-20% a műszaki berendezések, járművek és gépek estében, 25% a szoftverek tekintetében. Az épületekre aktivált felújítási költségek értékcsökkenését az adott épület bérletének élettartama alatt számolják el. A földterületre a Társaság nem számol el értékcsökkenést. A saját előállítású tárgyi eszközök előállítási költsége az anyagköltséget és a közvetlen munkaköltséget tartalmazza. A tárgyi eszközök jövőbeni gazdasági célú karbantartásának és javításának költségét annak felmerülésekor ráfordításként számolja el a Társaság. 10

11 A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke esetleges értékvesztés szempontjából felülvizsgálatra kerül, amennyiben a körülmények változása arra utal, hogy az adott eszköz könyv szerinti értéke nem térül meg. Ilyen esetben, amennyiben az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülési értéket, az eszköz, illetve pénztermelő egység a megtérülési értékre kerül leírásra. A tárgyi eszközök megtérülési értéke a nettó eladási ár, illetve az alkalmazott érték közül a magasabb. Az alkalmazott érték megállapításához a becsült jövőbeni pénzáramot egy az eszközre vonatkozó pénz időértékének piaci megítélését mutató piaci adózás előtti diszkontráta alkalmazásával jelenértékre diszkontálják. Az önálló pénzáramot nem termelő eszközök megtérülési értéke a vonatkozó pénztermelő egység függvényében kerül meghatározásra. Az eszközök értékvesztését az eredménykimutatáson belül az értékesítési, általános és igazgatási költség soron mutatjuk ki. A tárgyi eszközök kivezetésére azok értékesítésekor, illetve akkor kerül sor, ha annak további folyamatos működéséből gazdasági előny már nem várható. A tárgyi eszközök kivezetésének eredményhatása (az értékesítésből befolyó haszon és az eszköz könyv szerinti érétkének különbözete) a kivezetés évének eredményével szemben kerül elszámolásra. Hitelezési költség A hitelezési költségeket a felmerülés időszakában ráfordításként számoljuk el. Goodwill Az akvizíción keletkező goodwill (azaz a befektetésben megszerzett meghatározó eszközök nettó valós értéke és a fizetett vételár pozitív különbözete) bekerülési értéken kerül kimutatásra. A bekerülést követően a goodwill halmozott amortizációval, illetve értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül a mérlegben az immateriális javak között kimutatásra. Az esetleges értékvesztés megállapítására legalább évente illetve értékvesztésre utaló körülmények esetén hamarabb - kerül sor. Az akvizíció fordulónapján a megszerzett goodwill felosztásra kerül a kombináció által létrehozott szinergiák eredményeként előnyökből várhatóan részesülő pénzáram-termelő egységek között. Az értékvesztés mértéke az adott, a goodwill-hez allokált pénzáram-termelő egység megtérülési értékének megállapításával kerül meghatározásra. Ha az ilyen egység megtérülési összege elmarad a könyv szerinti értéktől, értékvesztés kerül elszámolásra. Amennyiben a goodwill olyan pénzáram-termelő egység részét képezi, amelynek tevékenységét részben értékesítik az értékesítés eredményhatásának kiszámítása szempontjából az értékesített tevékenységhez kapcsolódó goodwill beleszámít az értékesített tevékenység könyv szerinti értékébe. Az ilyen körülmények között értékesített goodwill értéke az értékesített tevékenység relatív értékei alapján, valamint a pénztermelő egység megtartott részének tükrében kerül meghatározásra. A kisebbségi részesedés elszámolásának változásai A kisebbségi részesedés változásainak elszámolásához a Társaság az anyavállalat-bővítés módszert alkalmazza. Ennek értelmében a leányvállalatban szerzett további részesedés bekerülési értéke és a konszolidált mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban a kisebbségi részesedés megszerzésekor az arra jutó kisebbségi részesedés értéke közötti különbözet goodwill-ként kerül elszámolásra. Befektetett eszközök megtérülési értéke Az eszközök esetleges értékvesztését a Csoport minden fordulónapon ellenőrzi. Értékvesztésre mutató körülmény esetén a Csoport az adott eszköz megtérülési értékét hivatalosan felméri. Amennyiben az eszköz meghaladja annak megtérülési összegét, a Csoport értékvesztést számol el és az eszköz értékét a megtérülési értékre írja le. A megtérülési érték az eszköz, illetve pénztermelő egység értékesítési költséggel csökkentett valós értéke, illetve alkalmazott értéke közül a magasabb, amely egyedileg kerül meghatározásra, kivéve, ha az eszköz önálló más eszközöktől, illetve eszközcsoportoktól független pénztermelésre nem képes. Befektetések A befektetések bekerülési értéken a befektetéshez kapcsolódó beszerzési árat is magában foglaló, fizetett ellenértéken kerülnek kimutatásra. E bekerülés után a forgatási célú és értékesíthető befektetések valós értéken kerülnek értékelésre. A forgatási célú befektetések eredménye az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. Azon befektetések esetében, ahol piaci ár nem áll rendelkezésre, illetve az nem megbízható mutató, a valós érték megállapítására hasonló befektetések piaci értékének összehasonlításával, illetve a jövőbeni várható pénzáramok 11

12 figyelembevételével kerül sor. Amennyiben a valós érték nem mérhető megbízhatóan, a befektetés értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. A befektetés értékében bekövetkezett tartós értékvesztés a tárgyidőszakban ráfordításként kerül elszámolásra. A pénzügyi eszközök szabályos vétele vagy értékesítése azon a napon kerül elszámolásra, amikor a Csoport az eszköz megvétele mellett elkötelezi magát. Szabályos értékesítésnek, illetve vételnek minősülnek azon tranzakciók, amelyek keretében az adott eszköz átadásának jogszabály vagy piaci gyakorlat által előírt idő alatt meg kell történnie. Készletek A készleteket FIFO alapon, bekerülési, vagy a nettó realizálható értéken tartják nyilván, attól függően, melyik az alacsonyabb. A nettó realizálható érték a teljesítés és értékesítés költségével csökkentett várható eladási ár. A félkész termékek előállítási költségen, a fordulónapkori készültségi fok figyelembevételével kerülnek kimutatásra. Vevők A vevők és egyéb követelések a behajthatatlan követelésekre képzett céltartalék összegével csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Kétes követelésekre céltartalék képzésére akkor kerül sor, ha a teljes összeg behajtása már nem valószínűsíthető. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések bekerülési értéken vannak nyilvántartva. A behajthatatlan követeléseket a vállalat folyamatosan leírja. Pénzeszközök A mérlegben kimutatott pénzeszközök és rövid lejáratú betétek soron a pénztár, a bankszámlák és a rövid lejáratú maximum három hónapos lejáratú - bankbetétek összege szerepel. A pénzeszközök között a definíció szerint a pénztár, a látra szóló betétek, valamint előre tudott összegű készpénzre azonnal átválható rövid lejáratú, igen alacsony kockázatú likvid befektetések szerepelhetnek. A cash flow kimutatásban a pénzeszközök között a házipénztár, valamint a folyószámlahitelek összegével csökkentett bankbetétek összege szerepel. Szállítók és egyéb kötelezettségek A szállítók és egyéb kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Ez a kapott árukért és szolgáltatásokért fizetendő valós érték, függetlenül attól, hogy azt kiszámlázták-e a Csoportnak. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Kamatozó hitelek és kölcsönök A hitelek és kölcsönök bekerülési értéke azok költsége, azaz a hitel/kölcsön folyósítási költségével csökkentett ellenérték valós értéke. A bekerülést követően a kamatozó hitelek és kölcsönök az érvényben lévő kamatláb figyelembevételével az amortizációval csökkentett bekerülési értéken kerülnek elszámolásra. Az amortizált bekerülési érték tartalmazza a folyósítás költségét, az esetleges kedvezményeket és rendezéskori juttatás értékét. A kötelezettség kivezetésekor, illetve leírásakor a keletkezett árfolyamkülönbözetet a mérleg szerinti eredményben számolja el a Társaság. 12

13 Céltartalék Céltartalék képzésre kerül sor, amennyiben a Csoportnak egy korábbi esemény folytán - törvényes vagy értelemszerűen adódó - kötelezettsége keletkezik és valószínűsíthető, hogy a kötelezettség teljesítéséhez gazdasági hasznot hajtó források kiáramlására lesz szükség, valamint, ha megbízható becslés készíthető a kötelezettség összegéről. A Társaság céltartalékot képez a tevékenysége kapcsán vevőinek nyújtott garanciák fedezetére. A céltartalék összegét az árbevétel alakulása és a garanciákkal kapcsolatban korábban felmerült kötelezettségek nagysága alapján állapították meg. Nyugdíj A nyugdíjjárulék összege a munkavállaló bruttó fizetéséből kerül levonásra és magánalapokba vagy az állami társadalombiztosítási alapba kerül befizetésre. Lízingelt eszközök A tulajdonjoggal járó kockázatokat és előnyöket átruházó pénzügyi lízingszerződések alapján lízingelt eszközöket a lízingdíjnak a futamidő megkezdésekori jelenértékén aktiválják és a lízingelt tárgyi eszközök között mutatják ki. A lízingdíj a törlesztések és a lízingkötelezettség között kerül arányos felosztásra, így a fennmaradó lízingdíj kamattartalma állandósul. A vonatkozó lízingkötelezettség jelenértéke a hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek között értelemszerűen kerül kimutatásra. A fizetett lízingdíjat közvetlenül az eredménnyel szemben számolja el a Társaság. Az aktivált lízingelt eszközöket a becsült hasznos élettartam vagy a lízing futamideje alatt írják le, attól függően, melyik rövidebb. Operatív lízingnek minősülnek azon lízingügyletek, ahol a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázatok és előnyök a lízingbeadót illetik, tulajdonában maradnak. Az ilyen lízing tárgyalásaival kapcsolatban felmerült kezdeti költségek a lízingelt eszköz könyv szerinti értékét növelik, ami a lízingből származó bevételekhez hasonlóan a lízing futamideje alatt kerül elszámolásra. Az operatív lízing törlesztését a Társaság a lízing futamideje alatt lineárisan számolja el költségként az eredménnyel szemben. Bevételek A bevételek a csoport számára várhatóan realizálódó gazdasági haszon mértékéig kerülnek elszámolásra, ha a bevétel nagysága megbízhatóan meghatározható. A bevételek elszámolásával kapcsolatban meghatározott kritériumok az alábbiak: Áruértékesítés Bevételeit a Társaság abban az időpontban ismeri el, amikor az áru tulajdonjogával járó kockázatok és előnyök átszállnak a megrendelőre, és az árbevétel mértéke megbízhatóan megállapítható. Folyamatban lévő szerződéses munka A szolgáltatások esetében, annak bevétele a tranzakció mérlegfordulónaphoz viszonyított teljesítése arányában kerül elismerésre. Az alkalmazott módszer alapján a nyújtott szolgáltatások az összes nyújtandó szolgáltatás - és ennek megfelelően várható összbevétel - arányában kerülnek százalékosan meghatározásra. Amennyiben a szerződés kimenetele megbízhatóan nem mérhető, a bevétel elszámolására csak a megtérülő költségek mértékéig kerül sor. Kamatok A kamatbevételek elszámolására az effektív kamat módszer alapján, a kamatelhatárolással párhuzamosan kerül sor. Az e módszer szerint alkalmazott kamatláb az, amely az adott pénzügyi instrumentum hasznos élettartama alatt várható jövőbeni becsült pénzbefolyást pontosan a pénzügyi eszköz nettó könyv szerinti értékére diszkontálja. 13

14 Osztalék Az osztalékbevétel elszámolására akkor kerül sor, amikor a tulajdonos az osztalékfizetésre jogosulttá válik. Szegmens információ A Csoport elsődleges beszámolási formája az üzleti szegmensenkénti, másodlagos formája a földrajzi szegmensenkénti beszámolás. Az egyes egységeket a Társaság külön kezeli a nyújtott szolgáltatás jellegének megfelelően. Az egyes szegmensek stratégiai különböző piacokra különböző szolgáltatásokat nyújtó tevékenységeket jelölnek. Az informatikai rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások (ISS) az informatikai infrastruktúra fejlesztését és telepítését foglalják magukban. Az üzletfejlesztési megoldások (BSD) részleg elsősorban a korábban telepített rendszerek folyamatos frissítését végzi. A szegmensek eredménye a közvetlenül hozzájuk rendelhető bevételeket és ráfordításokat, valamint a cég teljes eredményéből a szegmenshez rendelhető (akár külső, akár a Csoport más szegmenseivel folytatott tranzakciókból származó) eredménytételeket foglalja magában. A szegmensek eszközei és forrásai a szegmenshez közvetlenül, illetve indokolhatóan hozzárendelhető működő eszközökből és forrásokból állnak. A szegmens eszközeinek meghatározására a vonatkozó, a Csoport mérlegében megképzett tartalékok levonása után kerül sor. A szegmens egyenlegek jövedelemadót nem tartalmaznak. A fel nem osztott tételek többnyire a csoport egészére vonatkozó általános költségeket, valamint a szegmensek működéséhez közvetlenül hozzá nem rendelhető eszközöket (mint pl. finanszírozási tevékenységből és nem a rendes üzletmenetből eredő rövid- és hosszú lejáratú befektetések) tartalmaznak. A szegmensek eredményét a kisebbségi részesedés levonása előtt, bruttó módon kerül meghatározásra. A beruházások összege az időszak során a hosszú távon használatos szegmenseszközök megszerzésére fordított összes költséget jelöli. A földrajzi szegmensek bevétele az adott földrajzi szegmens által kimutatott földrajzilag odatartozó ügyfeleket, valamint a földrajzi szegmenshez tartozó eszközöket és beruházásokat tartalmazza. Jegyzett tőke A jegyzett tőke a Társaság által kapott ellenértéken kerül kimutatásra. A tőkekibocsátásból származó névérték feletti többlethozam ázsióként kerül elszámolásra. Saját részvények A visszavásárolt saját részvények beszerzési áron, a saját tőkét csökkentő tételként kerülnek kimutatásra. A saját részvények értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásárlásakor keletkezett különbözetet az eredménytartalékkal szemben számolja el a Társaság. Jövedelemadó A tárgyévi és az előző évekre vonatkozó adókövetelés és adókötelezettség az adóhatóságtól visszaigényelt, illetve a befizetendő adó mértékében kerül megállapításra. Halasztott adó elszámolásra kerül sor minden olyan esetben, ha a mérleg fordulónapján az eszközök és források pénzügyi beszámolóban bemutatott értéke és az adóalapként figyelembevett értéke között különbség mutatkozik. Halasztott adókötelezettségként van kimutatva minden adóköteles átmeneti különbözet: (i) kivéve, ha az goodwill amortizációból ered, vagy olyan eszköz ill. forrás bekerüléséből, mely nem üzleti egyesülésből származó tranzakció kapcsán merült fel, és a tranzakciókor nem érinti sem a számvitelileg megállapított, sem az adóköteles eredményt; és (ii) a leányvállalati befektetésekkel és közös vállalati érdekeltségekkel kapcsolatos adóköteles átmeneti különbözetek tekintetében, kivéve akkor, ha az átmeneti különbözet visszavezetésének ütemezése irányítható, és valószínűsíthető, hogy ezen különbözet a közeljövőben nem fordul vissza az ellenkező irányba. 14

15 Halasztott adókövetelésként van kimutatva minden levonható átmeneti különbözet, illetve átvitt, fel nem használt adókövetelés és veszteség, olyan mértékig, ameddig valószínűsíthető, hogy a Társaság rendelkezni fog ezen halasztott adókövetelés ellentételezésére fordítható adóköteles nyereséggel: (i) kivéve, ha a levonható különbözet olyan eszköz ill. forrás eredeti bekerüléséből ered, mely nem üzleti egyesülésből származó tranzakció kapcsán merült fel, és a tranzakciókor nem érinti sem a számvitelileg megállapított, sem az adóköteles eredményt; és (ii) a leányvállalati befektetésekkel és közös vállalati érdekeltségekkel kapcsolatos levonható átmeneti különbözetek tekintetében a halasztott adókövetelés csak olyan mértékig vehető figyelembe, ameddig valószínűsíthető, hogy a közeljövőben az átmeneti különbözet visszafordítható lesz, és a Társaság rendelkezni fog akkora adóztatható nyereséggel, mellyel szemben a különbözet felhasználható. A halasztott adókövetelés nagysága minden mérlegidőszakban felülvizsgálandó, és olyan mértékben csökkentendő, ameddig már nem valószínű, hogy elég adóköteles nyereség lesz az adókövetelés ellentételezésére. Az elhatárolt adókövetelések és kötelezettségek azon időszakra érvényes adókulcs, illetve adószabályozás alapján kerülnek meghatározásra, amely időszakban a követelés, illetve kötelezettség várhatóan kifut. Részvényenkénti hozam A részvényenkénti hozamot a felosztható adózott eredmény és az év során forgalomban lévő törzsrészvények (kivéve a saját részvényként visszavásárolt részvények) súlyozott átlagának hányadosa adja. A teljesen átváltható részvények hozama a normál részvényenkénti hozammal egyezően számolandó, amit a potenciálisan átváltható értékpapírok esetleges kibocsátásának becsült értékével korrigálunk. A teljesen átváltható részvények hozamának nettó eredménytartalmát a potenciálisan átváltható értékpapírok várható eredményével módosítjuk. Pénzügyi instrumentumok Rövid lejáratú jellegükből kifolyólag a pénzeszközök, követelések, szállítók és egyéb kötelezettségek könyv szerinti értéke megközelíti a valós értéküket. A Csoportnak hitelezési kockázat koncentrációja nem jelentős. A hitelek és kölcsönök bekerülési értéken kerülnek a könyvekbe. Ezt követően a kamatozó hitelek és kölcsönök amortizációval csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. Mivel valamennyi hitel változó kamatozású, a valós értékük megközelíti a könyv szerinti értéküket. A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározásához a Csoport a jelenlegi piaci kamatlábak és futamideje alapján felméri annak kockázatát. Mivel a jelenlegi piaci kamatlábakat általában több meghirdetett kamatláb közül választják ki, más effektív kamatláb és/vagy valós érték is lehetséges. A pénzügyi instrumentumok kivezetésére akkor kerül sor, ha a Csoport elveszíti az adott instrumentumhoz való szerződéses jogát, azaz az instrumentumot eladja vagy az abból származó pénzáramokat független harmadik félnek engedi át. Mérlegen kívüli tételek A mérlegen kívüli kötelezettségek a beszámolóban meg nem jelenő tételek és csak abban az esetben nem kerülnek kimutatásra, ha gazdasági előnyöket megtestesítő források kiáramlása időben igen távoli. A mérlegen kívüli eszközök szintén nem jelennek meg a beszámolóban, ha viszont azokkal kapcsolatban gazdasági előny beáramlása valószínű, kimutatásra kerülnek. Fordulónap utáni események A Csoport pozíciójáról információt adó fordulónap utáni események (korrekciós események) tükröződnek az éves beszámolóban. A nem korrekciós hatású fordulónap utáni események amennyiben jelentősek a kiegészítő mellékletben kerülnek kimutatásra. 15

16 Összehasonlító adatok Néhány esetben a bázis egyenlegek közötti átsorolásra volt szükség ahhoz, hogy a tárgyév és a bázis adatai összehasonlíthatók legyenek. 2.5 Kiadott, de még nem hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok A mellékelt éves beszámoló jóváhagyásakor az alábbi standardok és értelmezések már megjelentek, de még nem voltak hatályban: A beszámoló bemutatásáról szóló, 2005-ben módosított IAS 1 A munkavállalói juttatásokról szóló, 2004-ben módosított IAS 19 A devizaárfolyamok változásainak hatásáról szóló, 2005-ben módosított IAS 21 A pénzügyi instrumentumok elszámolásáról és értékeléséről szóló, a valós érték opció vonatkozásában 2005-ben módosított IAS 39 A pénzügyi instrumentumok elszámolásáról és értékeléséről szóló, a csoporton belüli tranzakciók előrejelzése során a cash flow fedezeti tranzakciók elszámolásának vonatkozásában módosított IAS 39 A biztosítási szerződésekről szóló IFRS 4 A pénzügyi instrumentumok közzétételéről szóló IFRS 7 A szerződések esetleges lízingtartalmának meghatározásáról szóló IFRIC 4 Az eszközök üzemen kívül helyezésével, helyreállításával, valamint a környezetvédelmi helyreállítási alapokkal kapcsolatos kamathoz való jogról szóló IFRIC 5 A különleges piacon való részvételből eredő kötelezettségekről szóló IFRIC 6 az elektromos és elektronikus berendezés-hulladék vonatkozásában A hiperinflációs gazdaságban történő pénzügyi beszámolásról szóló IAS 29 szerinti mérlegrendezésről szóló IFRIC 7 Az IFRS 2 hatóköréről szóló IFRIC 8 A rejtett derivatívák átértékeléséről szóló IFRIC 9 A Csoport szerint a fenti szabályok átvétele az első alkalmazáskor várhatóan nem lesz jelentős hatással a csoportbeszámolóra. 16

17 3. Ingatlanok, gépek és berendezések A tárgyi eszközök évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti: Műszaki berendezések, járművek és gépek Beruházások Ingatlanok Számítógépes szoftver Összesen január 1., nettó 846,297 92, , ,655 2,186,188 Növekedés 337,056 9, , ,667 Átsorolás (1,492) (29,555) 11,176 19,871 - Beszerzés - 0 8,499 8,499 Értékesítés/leírás (83,609) (662) (4,794) (89,065) Éves elszámolt écs. (355,237) (52,944) (212,767) (620,948) Átváltási korrekció 1,132 8,670 9,949 19,751.nettó 744,147 63, , ,833 2,121, január 1. Bekerülési érték 2,549,501 92,713 1,244,728 1,037,764 4,924,706 Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés (1,703,204) - (355,205) (680,109) (2,738,518) Nettó könyv szerinti érték: 846,297 92, , ,655 2,186,188. Bekerülési érték 2,574,306 63,158 1,273,765 1,287,480 5,198,709 Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés (1,830,159) - (408,811) (838,647) (3,077,617) Nettó könyv szerinti érték: 744,147 63, , ,833 2,121,092 Beszerzések A fenti beszerzések a Span Rijeka április 28-i megvételével kapcsolatos tételeket jelölik. Teljesen leírt eszközök A tárgyi eszközök -i egyenlege Ft bruttó értéken (2004: Ft) tartalmaz teljesen leírt, de továbbra is használt műszaki berendezéseket. Pénzügyi lízing A lízingelt tárgyi eszközök -i egyenlege Ft (2004: Ft). A lízing fedezetéül maga a lízingelt eszköz szolgál. 17

18 3. Ingatlanok, gépek és berendezések A tárgyi eszközök évi mozgását az alábbi táblázat szemlélteti: Műszaki berendezések, járművek és gépek Beruházások Ingatlanok Számítógépes szoftver Összesen január 1., nettó 987,708 63, , ,886 2,425,754 Növekedés 397,126 29,253 9, , ,563 Átsorolás (489) - Beszerzés 4, ,474 Értékesítés/leírás (124,631) (321) (6,146) (25,651) (156,749) Éves elszámolt écs. (373,922) - (53,170) (225,749) (652,841) Átváltási korrekció (44,947) (16) 454 (5,504) (50,013) december 31.nettó 846,297 92, , ,655 2,186, január 1. Bekerülési érték 2,567,710 63,797 1,242, ,052 4,849,907 Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés (1,580,002) - (302,985) (541,166) (2,424,153) Nettó könyv szerinti érték: 987,708 63, , ,886 2,425, december 31. Bekerülési érték 2,549,501 92,713 1,244,728 1,037,764 4,924,706 Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés (1,703,204) - (355,205) (680,109) (2,738,518) Nettó könyv szerinti érték: 846,297 92, , ,655 2,186,188 A fenti táblázat az Infinity Data s.r.o március 25-én bekövetkezett akvizíciója utáni állapotot tükrözi 4. Goodwill A korábbi befektetéseken keletkezett goodwill és év végi állományát az alábbi táblázat szemlélteti: január 1-jei nyitó Bruttó érték 1,699,970 Halmozott amortizáció és értékvesztés (1,037,952) Nettó könyv szerinti érték 662, december Növekmény 23,048 Éves leírás (94,282) Éves értékvesztés (60,712) Nettó könyv szerinti érték, záró 530, december 31. Bruttó érték 1,723,018 Halmozott amortizáció és értékvesztés (1,192,946) Nettó könyv szerinti érték 530,072 18

19 . Halmozott értékcsökkenéssel és goodwill értékvesztéssel csökkentett IFRS szerin nyitó bruttó érték 530,072 IFRS szerinti nyitó könyv szerinti érték 530,072 Növekmény 34,453 Éves leírás - Éves értékvesztés 564,418 Nettó könyv szerinti érték, záró Bruttó érték 564,418 Halmozott amortizáció és értékvesztés - Nettó könyv szerinti érték 564,418 Ebből: Infinity a.s 508, ,137 Span d.o.o 20,751 20,751 Infinity Data s.r.o 23,646 22,184 Span Rijeka d.o.o 11, , ,072 A növekmény az Infinity a.s. kisebbségi részesedésének megszerzésén keletkezett goodwill ( Ft) (lásd a 25 (ii) pontot), az Infinity Data s.r.o ellenértéke (1.462 Ft lásd a 25 (i) pontot), valamint a Span Rijeka d.o.o.akvizícióján elszámolt goodwill összege (lásd a 25 (iv) pontot). A goodwill értékvesztés-vizsgálata A Társaság független tanácsadót bízott meg az Infinity a.s valós értékének és a vonatkozó megvásárolt goodwill értékének meghatározására. Az értékvesztés-vizsgálat szempontjából az üzleti kombináció során szerzett goodwill-t a jövedelemtermelő egységhez rendelte a Társaság. A jövedelemtermelő egység megtérülési értékét a használati érték alapján határozták meg a felső vezetés által jóváhagyott öt éves költségvetés cash flow előrejelzései alapján. A vizsgálat eredményeként értékvesztés elszámolására nem került sor az éves beszámolóban. A Span d.o.o éves értékvesztés-vizsgálata az előző évi valós érték modellen alapult, amit egy független szakmai tanácsadó készített, mivel a társaság évi üzleti teljesítménye összhangban volt a évi előrejelzésekkel. Az értékvesztés-vizsgálat eredményeként értékvesztés elszámolására nem került sor. Az Infinity Data s.r.o március 25-i akvizícióján keletkezett goodwill HUF Ft-tal (168 TCZK) nőtt, mivel az eredeti adás-vételi szerződés alapján - a Csoportnak további 168,000 cseh koronát kellett kifizetnie az Infinity Data s.r.o korábbi tulajdonosainak. A befektetésen keletkezett goodwill-lel kapcsolatban értékvesztés elszámolására 2005-ben nem került sor április 28-án a Csoport 100%-os részesedést szerzett a Span Rijeka d.o.o.-ban. Az akvizíciókor Ft goodwill került elszámolásra. További részleteket a 25(iv) alpont tartalmaz. Mivel a Span Rijeka d.o.o. akvizíciója a közelmúltban történt, -én a kapcsolódó goodwill vonatkozásában értékvesztés-vizsgálatra nem került sor. Az Infinity a.s. és a Span d.o.o és december 31-i használati érték számításához felhasznált fő feltételezések (i) Span d.o.o. A Span d.o.o cash flow előrejelzéséhez alkalmazott diszkontráta 2005-ben 16% volt (2004: 16%). A goodwill értékvesztésének kiszámításához használt cash flow előrejelzések alapjául szolgáló fő 19

20 feltételezéseket az alábbiakban ismertetjük. Tervezett árbevétel-növekedés a vezetés a vissza nem térő, egyszeri tételek levonása után 9-15%-os árbevételnövekedéssel számol, ami megfelel a részlegek tevékenysége szerinti IT szektorban elvárt normáknak. Üzemi eredmény fedezet a vezetés 2-4%-os fedezeti hányaddal számol, ami megfelel a részlegek tevékenysége szerinti IT szektorban elvárt normáknak. Vételár-infláció a vételár-inflációhoz rendelt értéket a költségvetési évre vonatkozó előrejelzett árindikátorok alapján határozzák meg. A fő feltételezésekhez használt értékek megfelelnek a külső információforrásokból szerzett értékeknek. (ii) Infinity a.s. Az Infinity a.s. cash flow előrejelzéséhez alkalmazott diszkontráta 2005-ben 17,5% volt (2004: 16%). A goodwill értékvesztésének kiszámításához használt cash flow előrejelzések alapjául szolgáló fő feltételezéseket az alábbiakban ismertetjük. Tervezett árbevétel-növekedés a jelenlegi előrejelzések szerint a vezetés 2006-ban 3,5%-os árbevételnövekedéssel számol. A vezetés becslése szerint 2006 után stabil 4,8%-os árbevétel-növekedést prognosztizálnak, ami jelentősen elmarad az IT szektor hosszú távú becsült növekedésétől. Üzemi eredmény fedezet a vezetés 2-6%-os fedezeti hányaddal számol, ami megfelel a részlegek tevékenysége szerinti IT szektorban elvárt normáknak. Vételár-infláció a vételár-inflációhoz rendelt értéket a költségvetési évre vonatkozó előrejelzett árindikátorok alapján határozzák meg. A fő feltételezésekhez használt értékek megfelelnek a külső információforrásokból szerzett értékeknek. 5. Negatív goodwill november 1-jén a Synergon Informatika Rt Ft-ért 100%-os részesedést szerzett a Synergon Atos Origin Kft-ben, egy ugyanazon üzleti szegmensben működő magyar törvények szerint bejegyzett vállalkozásban. Mivel a megszerzett eszközök valós értéke a nettó vételárat meghaladta, Ft összegben került sor negatív goodwill elszámolására, amit a Társaság az igazgatóság által becsült 5 éves hasznos élettartam során december 31-ig egyenletesen vezetett ki az eredménnyel szemben. Az IFRS 3 átmeneti rendelkezéseinek megfelelően a negatív goodwill könyv szerinti értéke ( Ft) január 1-jén visszavezetésre került a nyitó eredménytartalék egyidejű korrekciója mellett. A negatív goodwill és év végi állománya az alábbiak szerint alakult: január 1-jei nyitó Bruttó érték 138,805 Eredménnyel szembeni halmozott kivezetés (4,627) Nettó könyv szerinti érték 134, december 31-i záró Növekmény - Eredménnyel szemben tárgyévben leírt (27,762) Nettó könyv szerinti érték, záró 106, december 31-i záró Bruttó érték 138,805 Eredménnyel szembeni halmozott kivezetés (32,389) Nettó könyv szerinti érték 106,416 -i záró - IFRS 3 hatása Negatív goodwill átvezetése az eredménytartalékba (106,416) 20

21 IFRS szerinti nyitó könyv szerinti érték - Növekmény - Eredménnyel szemben tárgyévben leírt - Nettó könyv szerinti érték, záró - -i záró Bruttó érték - Eredménnyel szembeni halmozott kivezetés - Nettó könyv szerinti érték - 6. Készletek Bemutató készlet 6,415 13,901 Viszonteladásra szánt készlet 1,015, ,492 Karbantartási készletek 333, , , ,844 Elfekvő készletekre képzett céltartalék (317,339) (187,482) Összes nettó készlet (a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken) 1,038, ,362 A költségként elszámolt készletleírás összege Ft (2004: Ft). 7. Vevők, nettó Vevők Mínusz: kétes követelésekre képzett tartalék Szerződés szerinti bruttó követelés (8. pont) 6,823,690 5,815,714 (96,207) (81,308) 6,727,483 5,734, , ,259 Vevők összesen, nettó 6,853,210 5,979,665 A követelések kamatmentesek és többnyire 60 napon belül megtérülnek. 8. Folyamatban lévő szerződéses munka Az alábbi összegek hosszú lejáratú, folyamatban lévő szerződéses munkákra vonatkoznak, az adott év végének állapota szerint: Vonatkozó árbevétel az adott évben 391,853 1,031,312 A fordulónapig felmerült költségek és elismert (veszteséggel csökkentett) nyereség 394,925 1,065,239 Résszámlázás (269,198) (819,980) Projektekkel kapcsolatos szerződés szerinti követelés, bruttó 125, ,259 Projektekkel kapcsolatos szerződés szerinti kötelezettség, bruttó

22 9. Egyéb forgóeszközök Ki nem számlázott szerződéses munka Aktív időbeli elhatárolások Letét Adott előlegek Dolgozóknak adott előlegek Elhatárolt kamatkövetelés Adott rövid lejáratú hitelek Egyéb 601, ,234 41,452 63,716 80,611 80,595 48,989 93,110 18,668 9,396 1,830 2,878 19,691 20,553 78,224 78,168 Összes egyéb forgóeszköz 891, ,650 A harmadik feleknek nyújtott rövid lejáratú hitelek piaci alapúak és 2006-ben fizetendők vissza. 10. Értékesíthető pénzügyi eszközök Az értékesíthető pénzügyi eszközök -i egyenlege átlagosan 5,9% (2004: 9,5%) éves kamatozású, lejáratkor fizetendő kincstárjegyeket tartalmaz. 11. Pénzeszközök és rövid lejáratú betétek Pénzeszközök Rövid lejáratú betétek Pénzeszközök és rövid lejáratú betétek összesen 958, , ,000 1,405,574 1,146,320 1,892,908 A bankbetétek napi, változó kamatozásúak. A rövid lejáratú betétek futamideje a Csoport készpénzigényének függvényében - egy nap és három hónap között változik. A betétek többsége forintbetét és az adott bank napi betétkamatainak megfelelően kamatozik. A pénzeszközök valós értéke Ft (2004: Ft). A konszolidált cash flow kimutatás szempontjából a pénzeszközök december 31-i egyenlege az alábbiak szerint alakul: 22 Pénzeszközök 958, ,334 Rövid lejáratú betétek 188,000 1,405,574 Folyószámlahitel (14. pont) - (44,773) 12. Jegyzett tőke és tartalékok Törzstőke 1,146,320 1,848,135 -én a Csoport által kibocsátott és teljes egészében befizetett törzstőke db, egyenként 200 Ft névértékű részvényből állt. Saját részvény -én a Társaság birtokában db (2003: db) egyenként 200 Ft névértékű saját részvényként tartott törzsrészvény volt. E részvényeket a Társaság nyílt piaci kereskedelemben az év során

23 értékesítette, majd visszavásárolta, ami Ft nyereséget (2004: Ft veszteség) eredményezett. A tárgyév elején és végén forgalomban lévő részvények mennyiségét az alábbiakban mutatjuk ki: Saját Törzsrészvény részvény Összesen Aktuális részvényszám: január 1. 9,554,630 (265,000) 9,289,630 Saját részvény értékesítés - 265, ,000 Visszavásárolt saját részvény - (265,000) (265,000). 9,554,630 (265,000) 9,289,630 Halmozott átváltási tartalék A halmozott átváltási tartalék a külföldi leányvállalatok beszámolóinak átváltásából eredő árfolyamkülönbözet rögzítésére szolgál. 13. Konszolidált leányvállalatokban lévő kisebbségi részesedés A kisebbségi részesedés a kisebbségi tulajdonosoknak a Csoport leányvállalatainak saját tőkéjében lévő részesedését mutatja. Nyitó 177, ,882 Kisebbségi tulajdonosokra jutó veszteség (28,572) (43,185) Kisebbségi részesedés vétele az Infinity-ben (15,401) - Infinity a.s által a kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék - (19,871) SPAN d.o.o által a kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék - (2,158) Kisebbségi részesedés 133, ,668 Ebből: Infinity a.s. 71, ,533 Span d.o.o 61,845 54,135 Kisebbségi részesedés 133, , Banki hitelek és kölcsönök Banki folyószámlahitel - 44,773 Rövid lejáratú hitel 46, ,951 Banki hitelek és kölcsönök 46, ,724 A Csoport kamatozó hiteleinek és kölcsöneinek becsült valós értéke megközelíti azok -i könyv szerinti értékét. A súlyozott átlagkamatokat a 21. sz. mellékletpont mutatja. A Társaság egy Ft (HRK ) összegű bankhitellel rendelkezik, a fennmaradó összeg egy korábbi tulajdonos részére fizetendő vissza Szállítók Szállítói tartozások 3,944,998 3,223,813 Összes szállítói tartozás: 3,944,998 3,223,813 A szállítói kötelezettségek kamatmentesek és általában 60 napon belül rendezésre kerülnek. 23

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések az éves rendes közgyűlés számára Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2016. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15. Dr. Rózsa Ildikó, ACCA. Elhatárolások SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. április 15 Dr. Rózsa Ildikó, ACCA Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események 1 Elhatárolások Céljuk: A megbízható valós kép (eredmény) pontosítását célzó elszámolások.

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ru. ~.a... a aycuwl a r amányszám : 71 GG s 1 5 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV 1 6. ` Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2012. HARMADIK NEGYEDÉV 2012. november 20.

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Banif Plus Bank Zrt. részvényesének

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA

AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA 2006 AZ EKB ÉVES BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK AZ EKB MÉRLEGE 3 AZ EKB EREDMÉNYKIMUTATÁSA 5 AZ EKB SZÁMVITELI POLITIKÁJA 6 A MÉRLEGSOROKAT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ ADATOK 15 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAIT LEÍRÓ, RÉSZLETEZŐ

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben