Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 A SYNERGON INFORMATIKA NYRT DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, február 13.

12 I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyrt. A cég székhelye: 1047 Budapest, Baross u Az alapítás időpontja: október 01. Működési forma: Nyilvánvosan működő részvénytársaság Cégbírósági bejegyzés száma: A társaság október 01-jén, az Optorans Kommunikációs Rt. jogutódjaként jött létre február 14-től a cég neve Synergon Informatika Rt. A Synergon Informatika Nyrt április 08-án nyilvános tőzsdei részvénykibocsátást hajtott végre. A részvényeket a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában jegyzik. A társaság jegyzett tőkéjének összege e Ft, amely db, egyenként 200 Ft névértékű részvényből tevődik össze. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása: Tulajdonoi struktúra 5% feletti nevesítéssel: Százalékban Értékben Százalékban Értékben Cashline Befektetési Holding Zrt 13,36% ,74% Pannonplast Nyrt 11,26% ,09% AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt 5,49% ,00% 0 ERSTE ARBITRAGE RÉSZVÉNY 0,00% 0 6,74% Pénzügyi befektetők, egyenként 5 %.-os tulajdonrész alatt 65,34% ,48% Saját részvény 4,55% ,95% Összesen 100% % Változás a december 31-i tulajdonosi struktúrához képest, hogy új befektetőként megjelent az ERSTE Arbitrage részvény, 6,74 % tulajdonrésszel. Az Aegon Zrt. a 2008-as év folyamán értékesítette részvényeit. Ezzel együtt kismértékben növekedett a Cash Line Zrt. részesedése, és kismértékben csökkent a Pannonplast Nyrt. részesedése. 4,55 %-ról 7,95 %-ra növekedett a társaság által visszavásárolt saját részvények aránya. 2

13 Társaság tevékenységi körei: Híradástechnikai és elektronikai alkatrészgyártás Ipari híradástechnikai termékek gyártása Mérõmûszergyártás Ipari folyamatirányító berendezések gyártása Építési és épületgépészeti szerelõipar Vegyes cikk nagykereskedelem Termelõgépek és berendezések nagykereskedelme Közvetítõ nagykereskedelem Külkereskedelem Hardver szaktanácsadás Szoftverkészítés, szaktanácsadás és ellátás Egyéb számítástechnikai tevékenység Mûszaki, természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mûszaki tesztelés és elemzés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás Felnõtt és egyéb oktatás Villamosipari gépek és készülékek javítása Látszerészeti, optikai és fényképészeti eszközök gyártása Épületfenntartás és korszerûsítés Szakmai, tervezési tanácsadás Építészeti, mérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás Nyomozási és biztonsági tevékenység Távközlés Számítógép, készülék gyártása Áramelosztó, szabályozó készülék gyártása Szigetelt vezeték, kábel gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Ipari híradástechnikai termék gyártása Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása Mérõmûszer gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Épület, híd, alagút, közmû, vezeték építése Villanyszerelés 3

14 Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme Irodagép, berendezés nagykereskedelme Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelme Vegyestermékkörû nagykereskedelem Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Egyéb máshová nem sorolt iparcikkkiskereskedelem Távközlés Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Információtechnológiai szaktanácsadás Szoftverkészítés, szaktanácsadás Adatfeldolgozás Adatbázis szolgáltatás, online kiadás Iroda, számítógépjavítás Egyéb információtechnológiai szolgáltatás Mûszaki kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Mûszaki vizsgálat, elemzés Nyomozási, biztonsági tevékenység Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás Gép, hajó, repülõgép ügynöki nagykereskedelme Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme Piac, közvéleménykutatás Munkaerõközvetítés Szoftverkiadás Egyéb szoftver szaktanácsadás, ellátás Főtevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármû kölcsönzése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Egyéb irodagép, bútor nagykereskedelme Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme Hirdetés 4

15 A részesedési viszonyban állók jellemző adatai december 31-én Belföldi székhelyű leányvállalatok Megnevezés Synergon Rendszerintegrátor Kft Fibex Kft SRS Kft Székhely 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u Budapest, Baross u Budapest, Baross u Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Részesedés aránya 100% 100% 100% Üzemi eredménye Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény én a Synergon Nyrt. új leányvállalatot alapított, ,- Ft alaptőkével, 100 % tulajdonosi részesedéssel. A cég neve: Synergon Retail Systems Kft (SRS Kft) december 03-án a Sao-Synergon Kft. leányvállalat tekintetében névváltozás történt. A vállalat új neve: Synergon Rendszerintegrátor Kft. A névváltozást a Cégbíróság január 05-én bejegyezte. A Synergon Informatika Nyrt december 15-i közgyűlése egy új vállalat kiválással történő létrehozásával kapcsolatos első döntését meghozta. Majd a január 30-i közgyűlésen határozat született a Synergon IT Invest Zrt., a Synergon Informatika Nyrt. 99,5%-os tulajdonú leányvállalatának megalakulásáról. Az új Zrt-be a Synergon support és outsourcing jellegű tevékenysége került kiszervezésre, tovább örökítve ezzel a tevékenységekhez kapcsolódó referenciákat is, amelyek a sikeres pályázások elengedhetetlen kellékei. Az új Zrt. cégbírósági bejegyzéssel jön létre, ami előre láthatólag április 30. Külföldi székhelyű leányvállalatok i dátummal a Span d.o.o.-ban lévő részesedés teljes mértékben értékesítésre került. Az értékesítési tranzakcióval társaságunk eft árfolyam nyereséget realizált i dátummal a Infinity a.s.-ben újabb részesedés vásárlás történt, összesen eczk értékben. Ezzel részesedésünk aránya 98,59 %-ra nőtt. 5

16 Megnevezés Infinity a.s. Csehország, Starocernská Ul.1799, Székhely Pardubice Saját tőke Jegyzett tőke Tartalékok Részesedés aránya 98,59% Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény A devizában lévő befektetés értékének megfizetése a leányvállalat székhelyétől, illetve a részesedés megvásárlására irányuló szerződéstől függően a szerződésben meghatározott devizanemekben történt. A Ft-ra történő átszámításnál az MNB által jegyzett devizaárfolyamot használtuk. Egyéb részesedések én a Synergon Nyrt. értékesítette a Hunedu Kft-ben lévő, ,- Ft névértékű üzletrészét. Az értékesítés névértéken történt, az értékesítésen sem veszteség, sem nyereség nem keletkezett. Az Integra ZRt-ben való részesedés tekintetében a 2008-as évben változás nem történt. Integra RT 1034 Budapest, Bécsi Székhely: út Részesedés aránya: 2% A évi C. törvény változásával összhangban, hivatkozva az 1606/2002/EK rendelet 4. cikkelyére, a Synergon Informatika Nyrt-nek 2005-től a konszolidált éves beszámolóját az Európai Unióban elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) figyelembevételével kell, hogy összeállítsa. A Synergon csoport összevont (konszolidált) éves beszámolója közzétételre kerül az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatánál, illetve megtekinthető a Synergon Nyrt. telephelyén (Budapest, IV. Baross u szám alatt). 2. A számviteli politika főbb vonásai A könyvvezetés módja Az éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős könyvvitel rendszerében rögzítjük a számviteli törvény ban meghatározott alapelveket alapul véve. A főkönyvi és az analitikus nyilvántartás rendjét és kapcsolatát a társaság számviteli politikája tartalmazza. Az önköltség számítás rendje A saját vállalkozásban megvalósított beruházások aktiválása során a közvetlen önköltséget vesszük figyelembe. A beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló elkészítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő január hó 10. napja. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az éves beszámolóval együtt az üzleti jelentés is elkészül. 6

17 Az eredménykimutatás választott formája A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban, költségnemek szerinti gyűjtésben könyveljük. Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltség eljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk évben A típusú mérleget és eredménykimutatást készít. Értékelési eljárások Amortizációs politika a) Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. A ,- Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal (a részletes adatokat a 2-es számú melléklet tartalmazza). Az értékcsökkenést az üzembe helyezés első napjától, kivezetéskor pedig a használat utolsó napjáig számoljuk el. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre osztjuk fel, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a számviteli törvénynek megfelelő esetekben történik. Amennyiben ilyen esemény előfordul, eredményre gyakorolt hatása a kiegészítő mellékletben minden esetben kimutatásra kerül Értékvesztés elszámolása A számviteli törvény előírásaival összhangban értékvesztés kerül elszámolásra azokban az esetekben, amikor valamely eszköz értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb annak piaci értékénél. a) Részesedések Külföldi leányvállalataink cégértékének megállapításához december 31-re a vállalat menedzsmentje készített becslést. A vállalat értékét használati érték módszerrel készítettük el. A cégértékelésre használt modell a jövőbeni hozamok diszkontált értéke. A diszkont kamatlábban az aktuális gazdasági helyzetet és a vállalat kockázatait értékelő tényezőket figyelembe vettük. A számítás szerinti CZK-ban teljesülő cégérték meghaladja az Infinity a.s CZK-ban kifejezett befektetés értékét, amely alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. b) Egyéb befektetések A számviteli törvény 57. -a szerint járunk el, a tételeket bekerülési értéken tartjuk nyilván, csökkentve azt az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírással. c.) Vásárolt készletek, szerviz készlet A nyilvántartási értékünk a tényleges beszerzési ár, ezt csökkenti az adóévre elszámolt értékvesztés összege. Az értékvesztés mértékét a készlet piaci értéke határozza meg. A számviteli politikában rögzítettük, hogy a szervizeléshez használt eszközökre az avulást, elhasználódást, illetve szerződésben rögzített kötelezettségek időtartamának figyelembe vételével évi 20 % értékvesztést számolunk el, illetve az 5 éven belüli elhasználódás, vagy szerződés megszűnés esetén a szerviz készletet kiselejtezzük, ezzel biztosítva, hogy ezen készletelemek az elhasználódásuknak megfelelő értéken szerepeljenek az éves beszámolóban. 7

18 d.) Készlet értékvesztés elszámolása 2008-ban A készletekre egyrészt a szervizkészlettel kapcsolatban számoltunk el értékvesztést a számviteli politikában rögzítettel összhangban, másrészt a raktárunkban meglévő készletet értékeltük át az aktuális piaci értékre. Eszközök és források értékelése A mérlegben szereplő eszközök és források értékelésénél a hatályos számviteli törvény előírásainak megfelelően járunk el. Az értékelési elvekben a 2008-as évben változások nem történtek. Az év során figyelembe vettünk minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, mely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érintette és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Társaságunk a 2008-as évben nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével. A devizás tételek forintra történő átszámításánál az MNB hivatalos devizaárfolyamát alkalmazzuk. A határidőn túli követeléseket egyedileg a számviteli politikában rögzített módon értékeljük, és számolunk el rá értékvesztést. Céltartalék képzés Társaságunk a számviteli törvény adta előírások alapján a jövőben várható kötelezettségek fedezetére, amennyiben ilyen tételek felmerülését valószínűsítjük, céltartalékot képzünk. Árbevétel elismerése Árbevételként azokat a befejezett projekteket és rész-projekteket ismerjük el, melyek szerződésen alapulnak, ahol a teljesítés megtörtént, a vevő elismerte a projekt vagy rész-projekt teljesítését. Befejezetlen projektek elszámolása A befejezetlen projektekhez kapcsolódó alvállalkozói számlákat készletre vesszük és áruként mutatjuk be a beszámolóban, a saját munkaráfordítást pedig belső munkaóra kimutatások alapján kalkuláljuk, és befejezetlen termelésként szerepel a mérlegben. A lényeges és jelentős tételek elkülönítésének szempontjai A számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek tekintjük az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt olyan hibákat, amelyek az egyes évek vonatkozásában a már közzétett beszámoló adatait és ezen keresztül vállalkozásunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének megítélését jelentősen megváltoztatják. Jelentős hibák a vállalkozásnál, amelyek az ellenőrzés, önellenőrzés következtében az előző év mérleg főösszegét 2 %-kal, vagy 500 millió Ft-tal meghaladóan módosítják (növelik, vagy csökkentik). A év során lényeges, jelentős hibát sem az ellenőrzés, sem az önellenőrzés nem tárt fel. 8

19 2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása A típusú mérlegünk adatai A tétel megnevezése Előző év Tárgy év Változás %-ban A. Befektetett eszközök ,61% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,54% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,71% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,08% B. Forgóeszközök ,10% I. KÉSZLETEK ,54% II. KÖVETELÉSEK ,52% III. ÉRTÉKPAPIROK ,37% IV. PÉNZESZKÖZÖK ,43% C. Aktív időbeli elhatárolások ,21% ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ,15% D. Saját tőke ,05% I. JEGYZETT TÔKE ,00% II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 0,00% III. TŐKETARTALÉK ,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,09% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK ,79% VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0,00% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,84% E. Céltartalékok ,91% F. Kötelezettségek ,00% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,14% G. Passzív időbeli elhatárolások ,86% FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ,15% 9

20 Főbb mutatók Mutató Mutató tartalma Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz *100 Összes eszköz 26,05% 26,44% 101% Forgóeszközök aránya Forgeszk. + aktív időbeli *100 73,95% 73,56% 99% Összes eszköz Saját tőke *100 Tőkeerősség 67,72% 53,01% 78% Mérleg főösszeg Céltartalékok *100 Céltartalékok aránya 0,91% 0,77% 85% Mérleg főösszeg Saját tőke Befektetett eszk.k fedezete I. 2,5999 2, % Befektetett eszközök Saját tőke Sajáttőke növekedési mutató 3,8471 2, % Jegyzett tőke A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 2,9, mely az mutatja, hogy a cég saját tőkéje csaknem háromszorosa a jegyzett tőkének, az arány a 2007-ben kimutatotthoz képest csökkent, melynek oka a 2008-ban elszámolt, a pénzügyi műveleveletek eredményeként kimutatott 1,7 milliárd forint veszteség. A saját tőkében lévő tartalékok (tőketartalék eredménytartalék és lekötött tartalék) közel 5 milliárd forintot tesznek ki. A 2007-es évhez képest csökkent a céltartalékok aránya, a 2008-as évben összességében mintegy 18 mft tal csökkentek a céltartalékok. A saját tőke növekedését kifejező mutató, a 2007-es évhez képest csökkent, melynek oka a évi mérleg szerinti eredmény saját tőkét csökkentő hatása. Pénzügyi helyzet értékelése Az adósságállománnyal és a likviditás alakulásával kapcsolatos mutatók: Mutató Mutató tartalma Előző év Tárgyév Változás %- ban Hitelfedezeti mutató Követelések *100 Rövid lejáratú kötel. 181,08 144,87 80% Vevőállomány *100 Vevő-szállító állomány összemérés Szállítóállomány 215,74 186,98 87% Likvid pénzeszközök Likviditási gyorsráta mutató Rövid lejáratú kötel. 0,2999 0, % Forgóeszközök Likviditási mutató Rövid lejáratú kötel. 2,6974 1, % A cég likviditási helyzete jónak mondható, annak ellenére, hogy a likviditási mutatók a 2008-as évben csökkentek. Mind a szállítóállomány, mind pedig a rövid lejáratú kötelezettségek a megfelelő likviditású eszközcsoporttal kellően le vannak fedezve, így nem várható, hogy likviditási gondok merülnek fel a közeljövőben. 10

21 Cash flow kimutatás tagolása I. Működési cash flow (45 200) 1 Adózás előtti eredmény ( ) 2 Elszámolt amortizáció Értékvesztés Befektetés elszámolt értékvesztése Saját részvény elszámolt értékvesztése Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (17 970) 7 Befeketetett eszközök értékesítésének nyeresége (21 919) (623) 8 Szállítói kötelezettség változása ( ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (15 862) 10 Hosszú lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolás változása (43 226) 12 Vevőkövetelés változása ( ) 13 Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ( ) (24 761) 15 Fizetett adó (nyereség után) (15 583) 0 16 Fizetett osztalék, részesedés 0 17 Korábbi évekkel kapcsolatban ténylegesen megkapott osztalék ( ) 0 18 Árfolyam különbözet TE csökkenések (selejtezés, átminősítés) II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás ( ) ( ) 20 Befektetett eszközök beszerzése ( ) ( ) 21 Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (89 254) 23 Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz Értékpapír állomány változása ( ) IV. Pénzeszközök változása ( ) Nyitó pénzeszköz állomány Záró pénzeszköz állomány Pénzeszköz állomány változás a mérlegből ( ) 11

22 Jövedelmi helyzet alakulása Változás %- Mutató Mutató tartalma Előző év Tárgyév ban Árbevétel arányos üzleti eredmény Üzemi (üzleti) tev.eredménye Értékesítés netto árbevétele 0,0292 0,0008 2,71% Árbevétel arányos adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény Összes árbev. + összes bevétel Üzemi (üzleti) tev.eredménye Bérköltség arányos jövedelmezőség 0,2724 0,0091 3,36% Bérköltség Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség Üzemi (üzleti) tev.eredménye Személyi jellegű ráfordítások 0,0301-0, ,33% 0,1830 0,0059 3,20% Adózás előtti eredmény Eszközarányos jövedelmezőség 0,0350-0, ,58% Eszközök összesen Értékesítés netto árbevétele Tárgyi eszköz arányos jövedelem Tárgyi eszközök 12, , ,86% Az üzemi üzleti tevékenység eredménye 2008-ban nyereséget mutat, ezért a kapcsolódó mutatók, mint az árbevétel arányos üzleti nyereség, élőmunka ráfordítás arányos jövedelmezőség javultak a 2007-es évhez képest. Az adózás előtti erdményhez kapcsolódó mutatókban, a negatív pénzügyi eredmény miatt, negatív változás látható. II. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz A vállalkozás a évi számviteli politikája alapján a 2008-as beszámolóban szereplő adatok a éves adatokkal összehasonlíthatók, tételek mérlegen belüli átrendezése a két év között nem történt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök változásainak bemutatása A tárgyévi értékcsökkenési leírás bemutatása és a tárgyévi, valamint a halmozott értékcsökkenés eszközcsoportonkénti változása: Az adatok részletes bemutatása az 1. és a 2. sz. mellékletben található. A befektetett pénzügyi eszközök változásainak bemutatása Megnevezés Előző év Tárgy év Részesedések értéke

23 A 2008-as évben, a 2007-eshez képest, sem további részesedés vásárlások, sem értékesítések nem voltak. A részesedések értékében bekövetkező változás az árfolyamváltozás hatásának, valamint a FIBEX Kft-re elszámolt értékvesztésnek együttes hatása. A részesedések nyilvántartási értéke december 31-én Részesedéseink nyilvántartási értékét a 2008-as évben az Infinityvel kapcsolatban elszámolt árfolyamkülönbözet, valamint a FIBEX Kft-vel kapcsolatban elszámolt értékvesztés módosította. Egyéb leányvállalatokkal kapcsolatban sem értékvesztés, sem árfolyamkülönbözet elszámolása nem történt. Leányvállalat megnevezése Részesedés beszerzési értéke Árfolyam különbözet Értékvesztés Nyilvántartási érték FIBEX KFT Infinity Integra RT SAO - Synergon Kft Retail Kft Részesedések összesen: A vállalkozás befektetéseivel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés tárgyévi alakulása Értékvesztés elszámolására a 2008-as évben a FIBEX Kft-vel kapcsolatban került sor. A befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan elszámolt értékvesztések mérlegben látható értéke csökkent. Ennek oka az, hogy az év közben a Span-ban lévő részesedés értékesítésre került. A részesedés értékének könyvekből történő kivezetése során az addig elszámolt értékvesztés is kivezetésre került. Nyitó állomány én Készletek Értékvesztés kivezetés Értékvesztés visszaírás Tárgyévben elszámolt értékvesztés Záró állomány én Készleteinkkel kapcsolatban, ahol a piaci érték a készletek nyilvántartási értékénél tartósan és jelentősen alacsonyabb, a szükséges értékvesztéseket elszámoltuk. A 2003-as évben először a szervizkészletekkel kapcsolatban is számoltunk el értékvesztést, melynek mértékét és módját a számviteli politikában rögzítettük. Az elszámolt értékvesztés társaságunk eredményét a 2008-as üzleti évben összességében eft-tal rontotta. 13

24 A 2007-ben elszámolt értékvesztés alakulása: Nyitó állomány Értékvesztés visszaírás Tárgyévben elszámolt értékvesztés Záró állomány A 2008-ban elszámolt értékvesztés alakulása: Nyitó állomány Értékvesztés visszaírás Tárgyévben elszámolt értékvesztés Záró állomány Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok Követelések állományváltozása A követelések állománya mintegy 1 milliárd forintos növekedést mutat a évhez képest. Az áruszállításból és szolgáltatások értékesítéséből adódó követelések értéke a 2007-es évhez képest jelentős, mintegy 1 milliárd forintos növekedést mutat. Ennek oka néhány nagy összegű kiszámlázás, ahol a fizetés a évben esedékes. A hatékony pénzgazdálkodás ellenére december 31-én voltak határidőn túli kintlévőségeink is. Ezekkel kapcsolatosan, egyedi minősítés alapján, az értékvesztéseket az eredmény terhére elszámoltuk. Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő követelésekkel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés értékének tárgyévi alakulása: Nyitó állomány nyitó korrekció Behajthatatlan követelésként leírva Értékvesztés visszaírás Tárgyévben elszámolt értékvesztés Záró állomány A 2008-as üzleti évben az eredmény terhére összesen eft követelésekkel kapcsolatos értékvesztést számoltunk el, míg a korábbi évek eredménye terhére képzett értékvesztésből a követelések kiegyenlítése miatt eft értékvesztés visszaírása történt meg. Korábban már értékvesztésként az eredmény terhére elszámolt tételeink közül eft értékű követelést leírtunk, mert ezen tételeket behajthatatlannak minősítettük. 14

25 A 2008-as üzleti évben sor került a FIBEX Kft-vel szemben fennálló eft-os osztalékköveteléssel kapcsolatosan 100 %-os mértékű értékveszés elszámolására. Az anyavállalat vezetése úgy ítélte meg, hogy a Kft. veszteséges működése és alacsony készpénzállománya nem teszi lehetővé, hogy az osztalékkövetelés a Kft. által megfizetésre kerüljön. adatok eft-ban Nyitó állomány Résztörlesztés ban Tárgyévben elszámolt értékvesztés Záró állomány Kapcsolt vállalkozásokkal, leányvállalatokkal kapcsolatos követelések, kötelezettségek 2008-ban: Leányvállalatainkkal kapcsolatos követelések, kötelezettségek a szokásos üzletmenettel kapcsolatos tételekből, valamint a Synergon Rendszerintegrátor Kft. által az anyavállalatnak nyújtott rövid lejáratú hitelből adódnak. A táblázatban szereplő tételek mindegyike rövid lejáratú követelés illetve kötelezettség. Leányvállalatainkkal szemben hosszú lejáratú, illetve hátrasorolt kötelezettségünk nincsen. Kapcsolt vállalkozás/leányvállalat Követelés 2007 Követelés 2008 Kötelezettség 2007 Kötelezettség 2008 Fibex Kft Infinity a.s Synergon Rendszerintegrátor Kft Retail Kft Cash Line /tulajdonos Összesen: A Synergon Rendszerintegrátor Kft-től felvett kölcsön részletezése: Kölcsön devizaneme Kölcsön összege devizában Kölcsön összege (eft ) Záró állomány (eft) HUF EUR összesen: A kölcsönnel kapcsolatos feltételek: Forintban meghatározott kölcsön tekintetében a visszafizetés határideje A kölcsönt az MNB által jegyzett 3 havi BUBOR + 1 % p.a. kamatfelár mértékű ügyleti kamat terheli. Az EUR ban meghatározott kölcsön tekintetében a visszafizetés határideje A kölcsönt a Reuters honlapján jegyzett 3 havi LIBOR + 1 % p.a. kamatfelár mértékű ügyleti kamat terheli. 15

26 Az egyéb rövid lejáratú követelések részletezése Megnevezés Egyéb előlegek Fizetési előlegek Elszámolási előleg 0 16 Étkezési jegyek 0 18 Rövidlejáratú kölcsön magánszemélyeknek Letétek (bérleti díjakkal kapcsolatos) Egyéb követelés dolgozókkal szemben Utólagos jóváíráshoz kapcsolódó követelés Különféle egyéb követelések Kölcsönnel kapcsolatos adókövetelés dolgozóval szemben Adóhatósággal szembeni túlfizetés Tartozik egyenlegű szállító Társasági adó túlfizetés Innovációs járulék túlfizetés Gépjármű adó túlfizetés 0 6 Összesen: Az egyéb rövid lejáratú követelések tételeinek struktúrájában, mérlegben való értékelésében a 2008-as évben változás nem volt, ezen tételek értéke a 2007-es évhez képest csökkent. Visszavásárolt saját részvények A 2008-as üzleti év végén társaságunk db, egyenként 200 Ft névértékű visszavásárolt saját részvénnyel rendelkezett. A részvények tőzsdei záró árfolyama 489 Ft/db volt az üzleti év végén, így a visszavásárolt saját részvények névértéke eft, könyv szerinti értéke eft. Mivel a részvények átlagos bekerülési értéke Ft volt, és a részvényár csökkenése a tőzsdén tartós és jelentős, a nyilvántartási és a piaci érték közti különbséget ( eft ot), az óvatosság elve figyelembe vételével társaságunk 2008-ban az üzleti év eredménye terhére elszámolta. A tulajdonunkban lévő részvények száma alapján a társaság tulajdonában lévő saját részvények aránya 7,95 %. A Közgyűlés december 18-án részvényopciós programot hagyott jóvá, melynek kedvezményezettjei az igazgatóság tagjai és néhány kiemelt felsővezető. A részvényopciós program március 1-jétől december 18-áig tartó időszakra szól december 17-én a társaság Közgyűlése újabb részvényopciós programot hagyott jóvá (Vezetői részvényopciós program II.), melynek kedvezményezettjei az Igazgatóság tagjai. A Program december 17-én lépett hatályba és december 17. napjáig marad hatályban. Részvényekre szóló határidős megbízási szerződés december 19-én db Synergon részvényre irányuló határidős megbízási szerződés került megkötésre a Cashline Zrt-vel. A szerződés lejárata: december. A nyitott pozícióval kapcsolatban társaságunk a december 31-én végződő üzleti évben eft veszteséget könyvelt le December 20-án a db részvényre újabb határidős szerződés került megkötésre a Cashline Zrt-vel, melynek lejárata december 20. Ennek tárgyévi eredményre gyakorolt hatása eft veszteség. 16

27 Aktív, passzív időbeli elhatárolások Társaságunk jelentős mértékben értékesít olyan szolgáltatásokat, melyeket a mindenkor hatályos ÁFA törvény időszaki elszámoláshoz kötött szolgáltatásnak nevez. Egy-egy ilyen szerződés alapján gyakran 1 hónapnál hosszabb időszak teljesítéseit számoljuk el, melyekre jutó árbevételt és költséget a számviteli törvény előírásai szerint aktív és passzív elhatárolásként kell könyveinkben kimutatni. Ez a magyarázata annak, hogy éves beszámolónkban magas az aktív illetve passzív időbeli elhatárolások aránya. Aktív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Elhatárolt összeg 2007 Elhatárolt összeg 2008 Járó, de nem realizált kamatok (banki és értékpapír után járó) Egyéb bevételek (bérleti díjak) közül időarányosan járó összegek Cégcsoporton belül végzett szolgáltasásokért járó, időarányos bevétel Más vállalkozónak adott hitelek után járó, időarányos kamat Bevételek elhatárolása Folyamatosnak minősülő szolgáltatásnyújtások időarányosan elszámolt költsége Tárgyidőszakban felmerült, de nem az időszakot érintő költség Költségek, ráfordítások elhatárolása

28 Passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Elhatárolt összeg 2007 Elhatárolt összeg 2008 Folyamatosnak minősített, szolgáltatás értékesítéséből származó, nem tárgyévet érintő bevételek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Működési költségek elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolások összesen A 2007-es évhez képest növekedett a bevételek aktív és a kapcsolódó költségek passzív elhatárolásának mértéke. Ennek oka a szerződések állományának változásában van: hez képest több olyan tételt számláztunk ki a 2008-as üzleti évben, mely időszakhoz kötött szolgáltatásokat tartalmaz, és a szolgáltatás időtartama átnyúlik az üzleti év fordulónapján. A működési költségek passzív időbeli elhatárolásait olyan tételek képezik, ahol a szállító általi teljesítést társaságunk elismerte, azonban a szállító számlája a 2008-as év könyveinek lezárásáig társaságunkhoz nem érkezett meg. A halasztott bevétel közül teljes egészében tényleges bevételként elszámolásra került a Synergon Atos Origin Kft ban történt megvásárlása során keletkezett negatív goodwill értéke, melyet, a számviteli politikában meghatározott 5 év alatt számoltunk el, mint egyéb bevételt. A halasztott bevételként még nyilvántartott eft egy Európai Uniós pályázaton nyert támogatás (e-ten Village Projekt) 2007-ben bankszámlánkon jóváírt értéke, mellyel szemben az elszámolást a pályázatot kiíró részére 2008-ban társaságunk elküldte, de a mérleg zárási határidőre ennek elfogadása még nem érkezett meg. Saját tőke üzleti éven belüli változása A 2008-as évben a saját tőke elemei közül a változások az eredménytartalékot, és a lekötött tartalékot érintették. Az eredménytartalék javára átvezettük a év mérleg szerinti eredményét, terhére pedig a lekötött tartalékot. Lekötött tartalék képzésére a visszavásárolt saját részvényállomány változása, valamint a visszavásárolt részvény értékvesztésének elszámolása miatt volt szükség. A 3. sz. melléklet mutatja a saját tőke elemeinek üzleti éven belüli változását. Összeg Változás Megnevezés Előző év Tárgyév E Ft-ban %-ban Saját tőke ,05% Jegyzett tőke ,00% Tőke tartalék ,00% Eredménytartalék ,09% Lekötött tartalék ,79% Mérleg szerinti eredmény ,84% 18

29 Lekötött tartalék jogcímenkénti részletezése A 2008-as évben meglévő lekötött tartalék teljes összege az eredménytartalék terhére lett elkülönítve. Mivel a társaság saját tőkéjének értéke magasabb, mint a jegyzett tőke, ezért pótbefizetésre a 2008-as évben nem volt szükség. A 2008-as üzleti évben lekötött tartalékot a társaság tulajdonában lévő, visszavásárolt saját részvények nyilvántartási értékére kellett elkülöníteni. Egyéb jogcímen lekötött tartalékképzési kötelezettségünk nem volt. Jogcím növekedés csökkenés Visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értéke Összesen: Mérleg szerinti eredmény levezetése Megnevezés 2008 Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek Adóalapot csökkentő tételek Ebből: előző évek elhatárolt veszteségének feloldása 0 Adóalap Számított különadó 0 Számított társasági adó 0 Adókedvezmények 0 Fizetendő társasági adó 0 Adózott eredmény Fizetendő osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény Céltartalék képzés A 2008-as üzleti évben a korábban megképzett céltartalékok egy részének visszaírása vált lehetővé, mert a céltartalékképzés alapjául szolgáló költség a tárgyévben költségként elszámolásra került. Újabbb céltartalékok képzése is szükségessé vált, várható késedelmi kamat terhelésre való tekintettel. A céltartalékok záró állománya a évihez képest csökkent. Megnevezés Előző évi Növekedés Csökkenés Tárgyévi Céltartalék várható kötelezettségekre Összesen:

30 Kötelezettségek Kötelezettségek változása A kötelezettségek értékelése, mérlegben való szerepeltetése a 2008-as évben nem változott. Hátrasorolt kötelezettsége társaságunknak nincsen ban változás következett be a tárgyi eszközök, ezen belül is a gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó cégpolitikában. Az új gépjárműveket pénzügyi lízing keretében szerezzük be, melyek 4 éves futamidejű szerződések, így a cég kötelezettségei között megjelentek a hosszú lejáratú kötelezettségek. A lízingszerződésekből eredő rövid lejáratú kötelezettségeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük az éves beszámoló mérlegében. Lízingkötelezettségek részletezése: én fennálló összes lízingdíj fizetési kötelezettség Ebből éven belül esedékes rövid lejáratú kötelezettség Ebből éven túl esedékes hosszú lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú illetve jelzáloggal terhelt kötelezettségek A társaságnak 2008-ban nincs 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve nincs jelzáloggal terhelt kötelezettsége sem. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Társaságunk rövid lejáratú kötelezettségei a decemberi tételekkel kapcsolatban az adóhivatallal elszámolandó adókból, melyek a tárgyévet követő év januárjában pénzügyileg rendezésre kerülnek, valamint lízingdíj fizetési kötelezettségből, melyek a 2009-es év során kerülnek pénzügyi rendezésre. Megnevezés Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Kereset elszámolás Társadalombiztosítási járulék Pénzeszközök K egyenleg 0 4 Egyéb rövid lej. kötelezettség Lízingdíj fizetési kötelezettség rövid lejáratú része Helyi iparűazési adó Kommunális adó Rehabilitációs hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Egészségügyi hozzájárulás Magánszemély különadója Összesen:

31 A környezetvédelemmel kapcsolatos megállapítások A jelenlegi bérelt telephelyen gáznemű- illetve hangszennyezést kibocsátó forrás nem található. A szennyvízen kívül káros anyag kibocsátásunk nincs, környezetterhelő tevékenységet nem folytatunk. Az üzemi konyha üzemelése során kommunális hulladék keletkezik, továbbá az itt keletkező szennyvíz kezeléséhez előtisztító berendezéssel (zsírfogóval) rendelkezünk. Ennek karbantartását félévente elvégezzük. A zsírfogóból kikerült anyagot szerződéses partner szállítja el a jogszabályoknak megfelelő feltételekkel. A telephelyen szelektív papírhulladék gyűjtést és hulladéktömörítést valósítottunk meg ben kiépítettük az ISO szabvány szerinti környezetirányítási rendszert, melyet az Első Magyar Tanúsító Kft. / NQA Hungary akkreditált tanúsító évente felülvizsgál. Legközeleb 2009 februárjában kerül sor auditra. Elvégezzük a tevékenységekhez kapcsolódó környezeti tényezők azonosítását és értékelését, valamint meghatározzuk azokat az intézkedéséket, amelyek az esetleges környezeti hatásokat csökkentik. A Synergon Nyrt. által forgalmazott informatikai termékek egy része környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség alá esik. A keletkező elektronikus hulladék elszállítására és újrahasznosítására, valamint az egyéb kötelezettségek teljesítésére a társaság szerződést kötött erre jogosult szervezettel. A szerződés alapján a Synergon Informatika Nyrt. valamint az azonos telephelyen működő leányvállalatai a termékdíj fizetési kötelezettség alól mentesülnek. Az egyéb hulladékok elszállítása (papír, fa) szintén szerződéses partneren kersztül történik az aktuális jogszabályok nyújtotta keretek között. 2. Kiegészítés a mérlegben nem szereplő tételekhez A 0 ás számlaosztályba átvezetett, de még használatban lévő tárgyi eszközök bruttó értéke: eft Fennálló garanciális kötelezettségeink eft értékűek, melyek mögött nincsen jelzálog. Ebből eft a Fibex Kft. halasztott vámfizetési engedélyéért vállalt kezesség. 3. Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Árbevétel megoszlása feladat-típusonként Megnevezés Hardver, szoftver eladásából származó bevétel Hardverrel, szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások Oktatási tevékenység bevétele Bérleti díj Exportértékesítés Egyéb értékesítési bevétel Értékesítés nettó árbevétele: Az árbevétel az előző évhez képest növekedést mutat, ezen belül a termékeladásokból származó bevétel növekedett nagyobbb mértékben, míg a szolgáltatások árbevételében kismértékű csökkenés látható. 21

32 Exportértékesítés megoszlása devizanemenként és forintban Az értékesítés nettó árbevételéből jelentéktelen hányadot képvisel az export értékesítés. Célországok az Európai Unio országai. A 2008-as évben az Egyesült Államok, illetve Ázsia (Kína) felé is történt értékesítés. Devizanem Devizás összeg 2007 Devizás összeg 2008 HUF összeg 2007 (eft) HUF összeg 2008 (eft) EUR USD összesen: Az exportértékesítés megoszlása földrajzi területenként Földrajzi terület Egyesült Államok Európai Unió tagállamok Ázsia Összesen: A kutatás kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei Kutatás kísérleti fejlesztés címen 2008-ben eft költséget könyvelt el a társaság. A évben igénybevett szolgáltatások részletezése Megnevezés Bérleti és lízingdíjak Reklám és hirdetési költségek Számítástechnikai és szakértői díjak Oktatási, utazási költségek Tagsági díjak Épületfenntartás Javítási és karbantartási költségek Szállítási és rakodási költségek Telefon és postaköltségek Alvállalkozói, számítástechnikai szolgáltatások Kutatás, fejlesztés költségei Munkaerőkölcsönzés Ügyviteli, üzletviteli tanácsadás Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt költségek Összesen: Társaságunk könyvvizsgáló cége, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, a 2008 as üzleti év során eft könyvvizsgálói díjat számított fel az általa végzett könyvvizsgálati szolgáltatásért. Egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadói szolgáltatásokat, és egyéb, nem a könyvvizsgálat körébe tartozó szolgáltatásokat társaságunk számára nem végeztek. 22

33 Kapott támogatások A 2008-as évben bevételeink illetve halasztott bevételeink között új kapott támogatásokat nem mutattunk ki. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások részletezése Az egyéb bevételek és ráfordítások között 2007 hez képest jelentősen csökkent a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel és ráfordítás ben a viszonylag magas értéket személygépkocsik értékesítéséből származó bevétel és ráfordítás okozta, mely nem a szokásos üzletmenettel összefüggő gazdasági esemény társaságunk életében. A es évhez képest jelentősen megnőtt az értékvesztésből elszámolt veszteség, melynek oka a FIBEX Kft vel szemben fennálló osztalékkövetelés leírása, mely eft veszteséget eredményezett társaságunknak. Egyéb bevételek Megnevezés Előző év Tárgyév Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételek Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek Kapott bírságok, késedelmi pótlékok Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények Céltartalék visszaírása Követelések visszaírt értékvesztése Badwill Egyéb Összesen:

34 Egyéb ráfordítások Megnevezés Előző év Tárgyév Befektetett eszközök értékesítéséből származó ráfordítások Céltartalék Bírság, kötbér, késedelmi kamat Készletek és követelések értékvesztése, terven felüli értékcsökkenés Adójellegű ráfordítások (iparűzési adó, vissza nem igényelhető ÁFA) Tárgyi eszközök és készletek selejtezése Behajthatatlan követelés miatti leírások Egyéb Összesen: Kiegészítés az üzemi eredménykimutatásban nem szereplő tételekhez Eszközök és források év végi átértékelése A mérleg fordulónapján devizában fennálló követelések és kötelezettségek fordulónapi árfolyammal történő értékeléséből adódó, nem realizált árfolyam különbözetek Megnevezés Árfolyamkülönbözet 2007 Árfolyamkülönbözet 2008 Pénzeszközök Szállítóállomány Vevőállomány Befektetések Devizában nyilvántartott hitel visszafizetési kötelezettség Halasztott bevételként nyilvántartott támogatás Összesen: Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevételeket társaságunk a 2008-as évben nem könyvelt. 24

35 Rendkívüli ráfordítások Megnevezés Térítés nélküli eszközátadásra felszámított ÁFA Térítés nélküli eszköz és szolgáltatás átadás Elengedett követelés Véglegesen átadott pénzeszköz Összesen: Kapott osztalék részletezése Osztalékot a 2008-as üzleti évben nem kaptunk. III. Tájékoztató rész Kapcsolt vállalkozások felé kiszámlázott évi árbevétel, egyéb bevétel A társaság életében nem jelentős a leányvállalatok felé történő értékesítés, mely részben a szokásos üzletmenet része, részben a Synergon, mint anyavállalat által nyújtott bérleti, back office és egyéb szolgáltatások alkotják. Egyéb bevételt társaságunk a leányvállalatokkal kapcsolatban sem 2007-ben, sem 2008-ban nem számolt el: Értékesítés árbevétele 2007 Egyéb bevétel 2007 Értékesítés árbevétele 2008 Egyéb bevétel 2008 Megnevezés Infinity Fibex Kft Synergon Rendszerintegrátor Kft Synergon Retail Systems Kft Összesen: A munkavállalók létszámának és jövedelmének részletezése: (A táblázatok adatai a közterheket nem tartalmazzák.) A 2007-es évre vonatkozó adatok Munkavállalók besorolása Átlagos statisztikai állományi létszám Munkaviszonyból származó kereset Egyéb személyi jellegű kifizetések Vezető beosztású Szellemi foglalkozású Adminisztratív Fizikai Összesen:

36 A 2008 as évre vonatkozó adatok Munkavállalók besorolása Átlagos statisztikai állományi létszám Munkaviszonyból származó kereset Egyéb személyi jellegű kifizetések Vezető beosztású Szellemi foglalkozású Adminisztratív Fizikai Összesen: Az egyéb személyi jellegű kifizetések eredménykimutatásban szereplő összege eft, ez a fenti táblázatban szereplő összegtől eft-tal tér el. Ez a választott tisztségviselők részére kifizetett összeg, melynek felosztását a táblázat nem tartalmazza. A választott tisztségviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege Megnevezés Igazgatósági tagok részére Felügyelő bizottsági tagok részére Tiszteletdíj összesen: A társaság korábbi tisztségviselőivel, korábbi felügyelő bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettségünk nincsen. A vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók részére a 2008-ban hitelnyújtás nem történt, tőlük hitelt a társaság nem vett igénybe. A tulajdonos által nyújtott hitelek Tulajdonostól származó hitelfelvétel, illetve a tulajdonosok részére hitelnyújtás a 2008-as évben nem volt. Részvények száma, névértéke részvénytípusonként A társaság 1999-ben történt tőzsdére való bevezetése során db egyenként 200 Ft névértékű részvény jegyzése történt meg, e Ft értékben. 26

37 A évi társasági adót módosító tételek ismertetése Adózás előtti eredmény 2008 Adózás előtti eredmény Adóalap csökkentő tételek Céltartalék felhasználás Értékcsökkenési leírás Értékvesztés visszaírás Adóalap csökkentő tételek összesen Adóalap növelő tételek Céltartalékképzés Értékcsökkenési leírás Bírság Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség 823 Értékvesztés Adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása 57 Egyéb 238 Adóalap növelő tételek összesen Társasági adó alapja Adófizetési kötelezettség: 0 Előző évek elhatárolt veszteségének levezetése Megnevezés Adóalap elhatárolt veszteség levonása nélkül (eft) Felhasználás 0 0 Adóalap (eft) 0 0 A korábbi időszakról (2003) hozott halmozott negatív adóalap, eft, mint pozitív adóalapot csökkentő tétel, elszámolásának lehetősége 2008-ban megszűnt. 27

38

39 1. számú melléklet: Befektetett eszközök bruttó értékének változása Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Telekomm csatl. díj Vagyon értékű jogok Szoftverhasználati jog Bérbe adott szoftverhasználati jog Vagyon értékű jogok Szellemi termékek 4 év Szellemi termék beruházás (1 617) 1 Immateriális javak TF écs Szellemi termékek (1 617) Immateriális javak (1 617) Épületek Építmények Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok Ingatlanok Termelőgépek Egyéb gépek Képzőművészet Járművek Irodai berendezés Irodatechnika Irodatechnika Számítógépek Bérbe adott számtech Telekomm Mobiltelefonok Terven felüli écs TE 30 eft alatt Egyéb berendezések Beruházások Befektetett eszközök össz

40 2. sz. melléklet: Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó Telekomm csatl. díj Vagyon értékű jogok Szoftverhasználati jog Bérbe adott szoftverhasználati jog Vagyon értékű jogok Szellemi termékek 4 év Szellemi termék beruházás Immateriális javak TF écs (9) Szellemi termékek Immateriális javak Épületek Építmények Ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jogok Ingatlanok Termelőgépek Egyéb gépek Képzőművészet Járművek Irodai berendezés Irodatechnika Irodatechnika Számítógépek Bérbe adott számtech Telekomm Mobiltelefonok Terven felüli écs TE 30 eft alatt Egyéb berendezések Beruházások Befektetett eszközök össz

41 3. sz. melléklet: Saját tőke mozgástábla Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény Tőketartalék Eredménytart alék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény saját tőke 2007.évi nyitó évi mérleg szerinti eredmény átvezetés Visszavásárolt saját részvény vásárlás névértéken Visszavásárolt saját részvény vásárlás árfolyam értéken Visszavásárolt saját részvény vásárlás értékvesztés elszámolás évi mérleg szerinti eredmény évi záró

42 A SYNERGON INFORMATIKA NYRT DECEMBER 31-i ÜZLETI JELENTÉSE Budapest, február 13.

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Közzétéve: 2009. március 13. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Növekvő árbevétel a romló üzleti környezet ellenére A jelentésben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz 2015 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 TANÓRAI MEGOLDÁSRA AJÁNLOTT FELADATOK 1. feladat (költségek, ráfordítások

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu

GYORSJELENTÉS. e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2003. január 1-től június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. 1. féléves jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről

Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport 2009. első negyedévi eredményéről Közzétéve: 2009. május 5. Növekvő eredmény kiemelkedő árbevétel mellett A jelentésben található negyedéves adatok nem auditáltak.

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben