M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1

2 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft évi gazdálkodásáról A Társaság tevékenységi keretei nem változtak. Fő tevékenységét három városi ingatlana és a nemesvámosi ingatlanegyüttes bérbeadása révén fejtette ki. Év közben döntés született a Társaság 100%-os leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. beolvadásáról, melyet a Veszprémi Törvényszék november 12. napján bejegyezett. A beolvadás időpontja december 31. Jelen Üzleti Jelentés csak a Társaság beolvadástól független tevékenységét értékeli. A Társaság a beolvadó leányvállalattal közös, összevont Üzleti Jelentést is készít. A Társaság nettó árbevétele eft, 7,1%-os növekedés mellett. Az egyéb bevételek az előző években történt ingatlanértékesítések miatt a bázisban nagyobb értékkel szerepelnek, a tárgyévi érték nulla. A Társaság összes költsége, ráfordítása eft, az előző évi eft-ról. A növekedés eft, mértéke 22,6%. A Társaság üzleti eredménye eft, eft csökkenés mellett. A csökkenés mértéke 8%. Az üzleti eredmény csökkenése kizárólag a költségek erőteljes növekedésének következménye. A tárgyévi üzleti tevékenységi eredmény teljes egészében működési tevékenységből származik. A Társaság gazdálkodása stabil, bérlői évek óta változatlanok, fizetőképességük és -készségük példaértékű. A bérleti szerződések néhány évre szólnak, de ez a multinacionális bérlők üzletpolitikájából, stratégiájából következik, a bérlők már évek óta rendre megújítják bérleti szerződéseiket. A Veszprém, Kossuth u. 6. szám alatti bérleményre új Bérlővel kötött a Társaság szerződést. Az új Bérlő, a Napcsillag Kft., az Eurofamily hálózat működtetője. Az ingatlanok műszaki értéke évről évre nő. A beruházások évben a Veszprém, Házgyári úti bérlőváltáshoz kapcsolódóan folytatódtak. 1. A Társaság bevételei A Társaság bevételei döntően bérleti díjbevételek, kisebb részben bérlők felé közvetített szolgáltatások és még kisebb arányban tárgyi eszközértékesítésből származó egyéb bevételek. A bevételek szerkezetének alakulását, szerkezeti változásait a következő táblázat mutatja: XII XII XII. 31. Nettó árbevétel eft eft eft Ebből: Bérleti díjbevétel eft eft eft Anyageladás bevétele eft 0 eft 0 eft E.ON visszatérítés 0 eft 0 eft 350 eft Közvetített szolgáltatás eft eft eft Egyéb bevételek eft 602 eft 46 eft Ebből: Tárgyi eszköz értékesítés eft 4 eft 0 eft Káreseménnyel kapcs.bevétel 88 eft 179 eft eft Egyéb, nem részletezett 62 eft 419 eft 46 eft 2

3 A bérleti díjbevételek évről évre növekednek az infláció mértékét megközelítő mértékben. Bérleti díjbevételek alakulása: Ingatlan címe Bérlő Alapterület m évi tényleges bérleti díj Veszprém, Kossuth u. 3. Invitel Zrt eft Veszprém, Kossuth u. 6. Napcsillag Kft eft Tapolca Fő tér 4. és 6-8. Raiffeisen Bank Zrt eft Városi ingatlanok összesen: eft Nemesvámosi ipari ingatlanok: 841/4 hrsz. raktárcsarnok /34 hrsz. raktárcsarnok /30 hrsz. raktárcsarnok /30 hrsz. raktárcsarnok eft MTD Hungária Kft. 841/30 hrsz. raktárcsarnok /31 hrsz. raktárcs /31 hrsz. iroda /4 hrsz. raktárcsarnok és iroda eft MTD Hungária Kft. bérlemény összesen: eft 010/1 hrsz. volt lucernapajta Kovács Zoltán eft Nemesvámosi bérleti díjbevételek összesen: évi bérleti díjbevétel: évi bérleti díjbevétel: eft eft eft A bérleti díjnövekmény mértéke az előző évhez viszonyítva 4,98%, összege eft. A továbbszámlázott szolgáltatások nettó árbevétele eft, az előző évi érték eft. Az egyéb bevételek alakulása: XII XII. 31. Ingatlanértékesítés külső, harmadik személy felé 4 eft 0 eft Támogatás (Veszprém, Kossuth u. homlokzat felújítás) 0 eft 46 eft Elszámolt értékvesztésre és egyéb követelésre befolyt összeg 393 eft 0 eft Káreseményekkel kapcsolatos bírság, kötbérbevétel 205 eft 0 eft Egyéb bevételek összesen: 602 eft 46 eft 2. Költségek, ráfordítások alakulása 2.1. Anyagjellegű ráfordítások alakulása Az anyagjellegű ráfordítások összege eft, 19% növekedés mellett, a növekedés összege eft. 3

4 Az anyagjellegű ráfordítások részletezése az előző két évi értékkel párhuzamba állítva: Anyagköltség (energia, nyomtatvány, irodaszer) eft 701 eft 923 eft Igénybevett szolgáltatás eft eft eft Ebből: Szállítás, rakodás, egyéb 50 eft 0 eft 0 eft Bérleti díj 980 eft 0 eft 0 eft Hirdetés, reklám 45 eft 29 eft eft Rendészet, őrzésvédelem, tűzvédelem 720 eft 720 eft 720 eft Társasházi közösköltség 94 eft 94 eft 100 eft Fenntartási költség,takaritás 981 eft 975 eft eft Posta, telefon, internet 51 eft 0 eft 0 eft Ügyvédi költség, könyvvizsgálat 612 eft 490 eft eft Ügyviteli szolgáltatás eft eft eft Egyéb szolgáltatások költsége, szakértői díj, értékbecslések, közvetítés 439 eft eft 525 eft Egyéb szolgáltatások értéke eft eft eft Ebből: Hatósági díj, illeték 266 eft 30 eft 96 eft Pénzügyi befektetési szolg eft eft eft Biztosítás 400 eft 217 eft 235 eft ELÁBÉ 0 eft 0 eft 0 eft Közvetített szolgáltatás eft eft eft Anyagjellegű ráfordítás összesen: eft eft eft Az igénybe vett szolgáltatásoknál a növekedés eft. Két jelentős területe a fenntartási költségek eft többlet és az ügyvédi költség, könyvvizsgálat eft többletköltsége a beolvadáshoz kapcsolódóan. Az igénybevett szolgáltatások értékben eft, 29% növekedéssel. A közvetített szolgáltatások értéke eft, a növekedés eft, mértéke 13,2% Személyi jellegű ráfordítások alakulása A személyi jellegű ráfordítások az ügyvezetés díjazását tartalmazzák. Személyi jellegű ráfordítások részletezése: Bérköltség eft eft eft Személyi jellegű egyéb kifizetések 238 eft 23 eft 0 eft Bérjárulékok 539 eft eft 80 eft Személyi jellegű ráfordítások összesen eft eft eft 2.3. Értékcsökkenési leírás változása és alakulása A tárgyi eszközöknél elszámolt értékcsökkenés eft. Az értékcsökkenés elszámolt értéke az előző évi értékéhez hasonlítva a növekedést mutat mértéke 1 % Értékcsökkenési leírás eft eft eft 2.4. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege eft. A növekedés értékben eft, mértéke 40%. A növekedés konkrét területei évben eft a követeléseknél elszámolt értékvesztés, magánszemélynek nyújtott kölcsön és kamat. Társaság 2013 évben eft támogatást nyújtott. 4

5 Az egyéb ráfordítások részletezése: Bírság, káresemény, kötbér 60 eft 3 eft 1 eft Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés eft 0 eft eft Értékesített tárgyi eszköz érték eft 0 eft 0 eft Építményadó eft eft eft Ebből: Nemesvámos eft eft eft Veszprém 388 eft 388 eft 388 eft Tapolca 161 eft 161 eft 322 eft Iparűzési adó eft eft eft Ebből: Nemesvámos 668 eft eft eft Veszprém eft eft eft Tapolca 81 eft 273 eft 229 eft Különféle egyéb ráfordítások 1 eft 0 eft eft Egyéb ráfordítások összesen eft eft eft 2.5. Összes költség és ráfordítás Az összes költség és ráfordítás összege eft. A növekedés értékben eft, mértéke 22,57% Költségek és ráfordítások mindösszesen eft eft eft A változás az igénybevett szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások, valamint a személyi jellegű és az egyéb ráfordítások növekedésének következménye. 3. Az üzleti tevékenység eredménye A Társaság ügyleti tevékenységének eredménye eft, az előző évi érték 98%-a. A működési tevékenység üzleti eredménye: Üzleti tevékenység eredménye eft eft eft Ebből ingatlanértékesítés eredménye eft 0 eft 0 eft Működési tevékenység eredménye eft eft eft Az üzleti tevékenység működéséből származó eredmény csökkenése a költségek növekedésének következménye. 4. A pénzügyi tevékenység bevételei, ráfordításai, eredménye A pénzügyi tevékenység bevételei eft értékkel az előző évi érték 53%-a. Az évközbeni átmeneti pénzeszközök elhelyezéséből és a Csoporton belüli kölcsönkihelyezésekből származó kamatbevételek eft értékkel, jelentősen csökkent az előző évhez képest, amely a Csoport tagjainak pénzügyi stabilitását mutatja. A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinél jelentkező eft, a lekötött betétek, határidős ügyletek eredménye. 5

6 A pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése: Kapott osztalék eft eft 0 eft Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek eft eft eft Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott eft eft eft Pénzügyi műveletek egyéb bevételei eft eft eft Pénzügyi műveletek bevételei összesen eft eft eft A pénzügyi műveletek ráfordításai az előző évi érték 44%-a, eft összegben zártak. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai körben a Raiffeisen Banknál fennálló beruházási hitel évben kiegyenlítésre került, ennek következménye a fizetett kamatok jelentős csökkenése. Az előző évi eft pénzügyi bevételből eft az osztalékbevétel a Házgyár-Székhely Kft.-től évben a beolvadás miatt ilyen osztalékbevétel nem keletkezik. A pénzügyi ráfordítások részletezése: Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások eft eft eft Ebből: kapcsolt vállalkozásnak fizetett 110 eft 0 eft 449 eft Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai eft eft eft Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen eft eft eft Pénzügyi műveletek eredménye eft eft eft A pénzügyi műveletek eredménye az előző évi érték 44%-a, elsősorban és döntő részben az előző évben kapott 160 MFt osztalék elmaradásának következménye. 5. Adózás előtti eredmény, A Társaság adózás előtti eredménye eft, az előző évi érték 67%-a. Az adózás előtti eredmény részletezése: Adózás előtti eredmény eft eft eft Ebből: Üzleti eredmény eft eft eft Pénzügyi eredmény eft eft eft Rendkívüli eredmény 0 eft 0 eft 0 eft 6. A Társaság eszközei, az eszközállomány változása A Társaság összes eszközértéke eft, az előző évi érték 80%-a. A befektetett eszközök értéke eft, az előző évi érték 99%-a, az összes eszközértéken belül képviselt aránya 98,6%. A tárgyi eszközök körében a eft összegű csökkenés a normál értékcsökkenés elszámolásnak következménye. A befektetett pénzügyi eszközök értékében változás nem történt. 6

7 A befektetett eszközök alakulása: Immateriális javak 0 eft 0 eft 0 eft Tárgyi eszközök eft eft eft Ebből: Ingatlanok eft eft eft Műszaki gépek, berendezések eft eft eft Egyéb berendezés, felszerelés 418 eft 354 eft 289 eft Beruházások 202 eft eft 0 eft Befektetett pénzügyi eszközök eft eft eft Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, Házgyár-Székhely Kft-ben (100%) eft eft eft Befektetett eszközök összesen eft eft eft A forgóeszközök záróértéke eft az előző évi eft, 4,78%-a. Szerkezeti változásai: Készletek 0 eft 0 eft 0 eft Követelések eft eft eft Ebből: Vevők eft eft eft Kapcsolt vállalkozásal szemben fennálló eft eft 33 eft Egyéb követelések eft eft 0 eft Értékpapírok 0 eft 0 eft 0 eft Pénzeszközök eft eft 213 eft Forgóeszközök összesen eft eft eft A Társaság kapcsolt vállalkozások felé fennálló követelései december 31-én: Markovszky Ingatlan Zrt. vevőkövetelés 33 eft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összesen 33 eft 7. A Társaság forrásai és a források változásai A saját tőke záróértéke eft, 0,43% növekedést mutat. A saját tőke alakulása: Jegyzett tőke eft eft eft Eredménytartalék eft eft eft Lekötött tartalék 0 eft eft eft Mérleg szerinti eredmény eft eft eft Saját tőke összesen eft eft eft A kötelezettségek záróértéke eft, értéke saját tőke 19,73%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek eft, az előző évi eft 40%-a évben teljes egészében kifizetésre került a Társaság, Raiffeisen Banktól felvett beruházási hitele. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség az előző évi eft-ról eft-ra csökkent. A jelentős csökkenés oka az osztalékfizetési kötelezettség csökkenése. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség eft előző évhez viszonyítottan jelentős mértékű növekedést mutat. 7

8 A kötelezettségek alakulása: Hosszú lejáratú kötelezettség eft 0 eft 0 eft Ebből: bankhitel eft 0 eft 0 eft Rövid lejáratú kötelezettség eft eft eft Ebből: hitel eft eft eft vevői előleg eft eft eft szállítók 169 eft 268 eft 10 eft kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 5 eft eft eft egyéb rövid lejáratú kötelezettség eft eft eft Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség részletezése: Mar&S Vagyonkezelő Kft. osztalék kötelezettség eft Markovszky Ingatlan Zrt. szállitói kötelezettség eft MARK-ET Holding Zrt kölcsön kötelezettség eft MARK-ET Holding Zrt szállitói kötelezettség 83 eft Összesen: eft 8. A Társaság tulajdonosi, likviditási, jogi és piaci helyzete A Társaság többségi tulajdonosa, a Mar&S Vagyonkezelő Kft., a törzsbetétek 89,1%-át tulajdonolja. Kisebbségi tulajdonosok Dr. Markovszky György és Dr. Fekete-Markowszky Eszter. A Társaság a Mar&S Vagyonkezelő Kft.-n keresztül a MARK-ET Holding Zrt. által képviselt Csoporthoz tartozik. Konszolidált beszámolót nem készít és leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. sem kötelezett konszolidált beszámoló készítésére. A Csoport egészére a MARK-ET Holding Zrt. készít konszolidált beszámolót. A Társaság társvállalkozásai a Markovszky Ingatlan Zrt. és annak 100%-os tulajdoni arányú leányvállalata, a Batta-CASYS Kft. A Társaság likviditása, hosszabb ideje tartós kapcsolatú bérlői fizetőkészsége okán biztosított. Ezt bizonyítja a saját tőke folyamatos, erőteljes növekedése. A Társaság piacán ipari bérlemények általában rövid, max. 2-3 éves szerződéseket kötnek a bérlők. Ugyanakkor a Társaság bérlőivel többévi folyamatos kapcsolat áll fenn, és rendre megújítják bérleti szerződéseiket. A Társaság a bérlők érdekében folyamatos beruházásokat végez, javítja a bérlemények műszaki színvonalát, komfortját. A Társaságba december 31. napjával beolvadt 100%-os leányvállalata, a Házgyár-Székhely Kft. A Veszprémi Törvényszék a beolvadást november 12. napján bejegyezte. A Társaság jelen Üzleti Jelentésen kívül összevont beszámolót, Üzleti Jelentést is készít, melyben bemutatja saját és a beolvadó Társaság együttes adatait, és a végleges vagyonmérleg szerinti eszközforrás értékeket. Veszprém, február 14. 8

9 M-Spirit Szolgáltató Kft. mérlegadatok ESZKÖZÖK (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás A. Befektetett eszközök ,14% I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,98% Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok ,10% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,56% Egyéb berendezések, felszerelések ,64% Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,00% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00% Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.áll v Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Bef. pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ,78% I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész term Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ,96% Követelések áruszáll. és szolg. (vevők) ,15% Követelések kapcsolt váll-sal szemben Követelések egyéb rész.visz-ban lévő váll-sal Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.p Bázis index IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek ,00% Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,03% Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,33% 9

10 M-Spirit Szolgáltató Kft. mérlegadatok FORRÁSOK (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás D. Saját tőke ,43% I. JEGYZETT TŐKE ,00% ebből: visszavásárol tulajdoni rész. névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,49% E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,62% I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt. kapcs. vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb r.visz-ban lévő váll Hátrasorolt köt. egyéb gazd-val szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.sz Tartós köt. egyéb r.visz-ban lévő váll.szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,62% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,99% Vevőtől kapott előlegek ,29% Kötelezettségek áruszállításból és szolg ,73% Váltótartozások Rövid lejáratú köt. kapcs.vállalk-val szemben ,89% Rövid lej. köt. egyéb rész.visz-ban lévő váll Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Bázis index G. Passzív időbeli elhatárolások ,77% Bevételek passzív időbeli elhatárlása ,76% Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh ,73% Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ,33% 10

11 M-Spirit Szolgáltató Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok: ezer Ft-ban) XII XII. 31. Tárgyévi változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,07% Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ,07% Saját term. készletek állományvált Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítm. értéke Egyéb bevételek ,64% Ebből: Visszaírt értékvesztés Anyagköltség ,67% Igénybe vett szolg. értéke ,44% Egyéb szolgáltatások értéke ,77% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,15% Anyagjellegű ráfordítások ,96% Bérköltség ,00% Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék ,63% Személyi jellegű ráfordítások ,38% Értékcsökkenési leírás ,03% Egyéb ráfordítások ,04% ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE ,00% Kapott osztalék és részesedés ,00% Részesedés értékesítésének árf.nyeresége Bef. pénzügyi eszk. kamatai és árf.nyer Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét ,55% ebből: kapcsolt vállalk-tól kapott ,34% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,58% Pénzügyi műveletek bevételei ,61% Bef. pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford ,80% ebből: kapcsolt vállalk-nak adott Rész-ek, ért.papírok, bankbetétek ért.veszt Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,22% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,28% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,07% SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY ,32% Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY Bázis index ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,32% Adófizetési kötelezettség ,01% ADÓZOTT EREDMÉNY ,57% Eredménytart.igénybev.oszt-ra, rész-re Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés ,23% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,49% 11

12 M-Spirit Szolgáltató Kft. CASH FLOW KIMUTATÁS (adatok: ezer Ft-ban) Működési cash flow Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 0 0 Céltartalékok növekedése 0 0 Bef. tárgyi eszk. értékesítésének eredménye 0 0 Bef. eszk.-ben bekövetkezett káresemény miatti veszteség 0 0 Apportált eszközök miatti veszteség 0 0 Térítés nélkül átadott eszköz értéke 0 0 Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevői követelés változása Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása Vevőktől kapott előlegek változása 0 0 Kapott osztalékként elszámolt összeg kiszűrése 0 0 Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék Működési tevékenység nettó pénzeszköz változása Befektetett tev.-ből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Részesedések változása 0 0 Kapott osztalék 0 0 Egyéb értékpapírok értékesítéséből befolyt pénzeszköz 0 0 Pénzeszközök kölcsönadása 0 0 Kölcsönadott pénzeszközök visszafizetése 0 0 Befektetési tevékenység által felhasznált nettó pénzeszköz Finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó cash flow Jegyzett tőke változása, tőkeemelés 0 0 Hitelfelvétel Beruházási és fejlesztési hitel 0 0 Rövid lejáratú hitel és kölcsön 0 0 Beolvadás miatt különbözetek kiszűrése eredm.tartalékból 0 0 Visszavásárolt saját részvény 0 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 Hitel visszafizetése 0 0 Finansz. tevékenység által biztosított nettó pénzeszköz Pénzeszközök változása Pénzeszközök nyitó állománya Pénzeszközök záró állománya

13 M-Spirit Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő ingatlanok kimutatása 8248 Veszprém Kossuth u /A/9 hrsz. 129 m 2 üzlethelyiség 8200 Veszprém Kossuth u /A/5 hrsz. 224 m 2 üzlethelyiség 8300 Tapolca Fő tér 4. A. ép. 1/A/7 hrsz. 147 m 2 üzlethelyiség 8300 Tapolca Fő tér 6-8. fsz. 3. 2/1/A/3 hrsz. 83 m 2 üzlethelyiség 8248 Nemesvámos Belterület 840/3 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/4 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/5 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/7 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 840/8 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/9 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 840/10 hrsz m 2 kivett major 8248 Nemesvámos Belterület 841/4 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/8 hrsz m 2 kivett beépítetlen terület 8248 Nemesvámos Belterület 841/17 hrsz. 404 m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/20 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/21 hrsz. 629 m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/26 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/27 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/28 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/29 hrsz. 222 m 2 kivett gázfogadó 8248 Nemesvámos Belterület 841/30 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/31 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Belterület 841/32 hrsz m 2 kivett út 8248 Nemesvámos Belterület 841/34 hrsz m 2 kivett telephely 8248 Nemesvámos Külterület 010/1 hrsz m 2 kivett major (gazdasági épület) m 2 13

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31.

Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31. Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31. Tartalom Összefoglaló az éves működésről 3 Tulajdonosi struktúra, vezetőség 2010-es tervek Mérleg 4 Erdemény kimutatás 5 Cash Flow kimutatás

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 18821914-2-16 Cégjegyzék szám Nysz: 389 Vállalkozás megnevezése Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Vállalkozás címe, telefonszáma 5 Szolnok, Kossuth tér 9 Kiegészítő melléklet a

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2053 Herceghalom Zsámbéki út 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Herceghalom, 2010.05.20. kuratóriumi titkár Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben