a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u Éves beszámoló üzleti évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u Éves beszámoló üzleti évről Keltezés: Budapest, március 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesìtés nettó árbevétele Exportértékesìtés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 386 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz.-ban lévő vállalk. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTLÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz.-ban lévő vállalkozással sz Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek, aktív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások aktív ikőbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék, részesedés sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegû ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordìtásai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F ) Keltezés: Budapest, március 22. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 TSZ1. Általános cégadatok Név: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Telefon: Cím: 1033 Budapest, Polgár u Fax: Ágazati besorolás: 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Időszak: évi éves jelentéshez cím: és Befektetői kapcsolattartó: dr.kiss Péter Pál és Csidei Laura Hatályos alapszabály kelte: április 25. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye: Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje: Utolsó cégbírósági bejegyzés száma: Cg /74. A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor: A Társaság működésének időtartama: E Ft Határozatlan A Társaság üzleti éve: január december 31. A Társaság auditorának neve: Szuper-Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Németh Tamás) A Társaság auditorának címe: 1104 Budapest, Lavotta u. 33. A Társaság közleményeinek közzétételi helye: Napi Gazdaság, Magyar Tőkepiac A Társaság tevékenységi köre: 7020 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése 4511 Épületbontás, földmunka 4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építés 4522 tetőszerkezet építés, tetőfedés, vízszigetelés 4523 Autópálya, út, repülőtér építés 4525 Egyéb speciális szaképítés 4531 Villanyszerelés 4532 Szigetelés 4533 Víz-, gáz-, fűtés szerelés k/bifbes03/tsz103 1

9 TSZ1. Általános cégadatok 4534 Egyéb épületgépészeti szerelés 4541 Vakolás 4542 Épületasztalos-szerkezet szerelés 4543 Padló-, falburkolás 4544 Festés, üvegezés 4545 Egyéb befejező építés 5020 Gépjárműjavítás 5511 Szállodai szolgáltatás, étteremmel 5523 Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás 6321 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység 6523 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység 7011 Ingatlanberuházás, - eladás 7012 Ingatlanforgalmazás 7031 Ingatlanügynöki tevékenység 7032 Ingatlankezelés 7414 Üzletviteli tanácsadás 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 7470 Takarítás, tisztítás 7484 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Budapest, április Küllői Péter dr. Ungár András az Igazgatóság tagja az Igazgatóság elnöke k/bifbes03/tsz103 2

10 RS4. A Társaság értékpapír struktúrája Név: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Telefon: Cím: 1033 Budapest, Polgár u Fax: Ágazati besorolás: 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Időszak: évi éves jelentéshez cím: és Befektetői kapcsolattartó: dr. Kiss Péter Pál és Csidei Laura A Társaság jegyzett tőkéje: Az értékpapír előállítási módja: Az értékpapír típusa: Az értékpapír fajtája: Névértéke: Tőzsdei értékpapír: Ft Dematerializált Törzsrészvény Névre szóló Ft Igen A bevezetés éve: Sorozat és sorszáma: A sorozat Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok felsorolása: Alapszabály 6. pont Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege): Ft Budapest, április Küllői Péter dr. Ungár András az Igazgatóság tagja az Igazgatóság elnöke

11 RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) (bevezetett sorozat=teljes alaptőke) Név: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Telefon: Cím: 1033 Budapest, Polgár u Fax: Ágazati besorolás: 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Időszak: évi éves jelentéshez cím: és Befektetői kapcsolattartó: dr. Kiss Péter Pál és Csidei Laura Szavazati Megjegyzés 5 Név Nemze- Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés tiség 1 (db) (%) 3 jog (%) 3,4 Dr.Nobilis Kristóf B M ,64 32,64 PIÓ-21 Kft. B I ,10 27,10 Küllői Péter B M ,07 10,07 Árkopás Kft. B I ,74 7,74 Lantos Csaba B M ,29 6,29 A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tiszt.viselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. Budapest, április Küllői Péter dr. Ungár András az Igazgatóság tagja az Igazgatóság elnöke k/bifbes04/rs304

12 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Név: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Telefon: Cím: 1033 Budapest, Polgár u Fax: Ágazati besorolás: 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Időszak: évi éves jelentéshez cím: és Befektetői kapcsolattartó: dr. Kiss Péter Pál és Csidei Laura Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 1.) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 69,42 70, ,68 44, Külföldi intézményi 6,18 6, ,37 0, Belföldi magánszemély 22,09 22, ,53 11, Külföldi magánszemély 0,20 0, ,05 0, Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,30 0, ,37 43, Saját tulajdon 1,64 0, Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,17 0, Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb ÖSSZESEN 100,00 100, ,00 100, Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. Budapest, április Küllői Péter dr. Ungár András az Igazgatóság tagja az Igazgatóság elnöke k/bifbes04/rs104

13 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt Budapest, Polgár u Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Budapest, 2005.

14 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt január 31-én átalakulással jött létre. Jogelődje a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft., amelyet január 1- jén E Ft törzstőkével alapított az Állami Vagyonügynökség. Az január 31-én létrejött Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság E Ft jegyzett tőkével alakult ben a jegyzett tőke E Ft-ra felemelésre került. Az Rt. jegyzett tőkéje jelenleg darab Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll novemberében sor került a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára, majd február 16-án a Budapesti Értéktőzsde "B" kategóriájába történő bevezetésére. A Társaság saját tulajdonú ingatlanjainak hasznosításával foglalkozik évben az alábbi ingatlanokat, ingatlan részeket birtokolta: Ingatlan megnevezése Madách tér 3-4. Bajcsy u. 57. Üllői út 48. Városmajor u. 12. (64,43 % tulajdonrész) Victor H. u (45 % tulajdonrész) Teréz krt. 62. Polgár u (84 % tulajdonrész) Király u. 46. Aranykéz u Illatos u. 38/a (81,44 % tulajdonrész) Illatos u. (hrsz /609) Verseg-Fenyőharaszt Ingatlan jellege Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Parkolóház Raktárbázis Telek Kastélyszálló 2. A Társaság számviteli politikájának meghatározó elemei, illetve azok változása A beszámolóra, a beszámoló elkészítésére vonatkozó általános információk A Társaság a Számviteli Törvényben foglaltakat figyelembe véve éves beszámolót készít. Jelen beszámoló a január 1. és december 31. közötti időszak gazdálkodásának 1

15 adatait, eredményét tartalmazza. A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a mérleg fordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja február 28-a. Az eredménykimutatás összköltség eljárással ("A" típusú) készült. A gazdasági események a beszámolás időszakára vonatkozóan tisztázottak, pontosítottak, a bizonylatok hiánytalanok és hézagmentesen feldolgozottak. A gazdasági események elszámolása és rögzítése a kettős könyvvitel és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások keretében történik. Az éves beszámolóban foglalt tételek a főkönyvi könyvelés adataival és az analitikákkal egyezőek. A mérlegben található értékek megfelelő sorai leltárral alátámasztottak. A Társaság számítógépes könyvelési rendszert alkalmaz, amely biztosítja a tárgyi eszközök, a szállítók és vevők, valamint a bank- és pénztári forgalom analitikus nyilvántartását, feldolgozását, továbbá a főkönyvi kivonat, illetve a mérleg és az eredménykimutatás előállítását. A könyvelés belső szabályait a számviteli politika és az ahhoz szervesen kapcsolódó számlarend tartalmazza Az alkalmazott értékelési eljárások A mérleg, illetve eredménykimutatás összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a Számviteli Törvény előírásaival egyezőek. Az immateriális javak között csak szellemi termékekkel rendelkezik a Társaság. A szellemi termékekre alkalmazott leírási kulcs 33 %. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben kerültek kimutatásra. A tárgyi eszközök használatbavételi bizonylat (üzembehelyezési jegyzőkönyv) alapján, a bizonylaton szereplő napon kerültek aktiválásra. Az értékcsökkenés a bruttó érték alapján, lineáris elszámolás módszerével, egyedi értékelés útján került meghatározásra. A Társaság tevékenységi körének megfelelően kiemelt szerepet kapnak a bérbe adott ingatlanok, melyekre az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcs 6 %. A Társaság készletekkel nem rendelkezik. A vevők és szállítók analitikájának vezetése a számítógépes kettős könyvelés rendszerében, név szerint elkülönített folyószámlákon történik, a vevő állomány leltározása a december 31-ei állapotnak megfelelően - egyenlegközléssel megtörtént. Az értékpapírok nyilvántartása FIFO módszerrel történik. A megfelelő időszakokban lezárt adatok az analitikus nyilvántartásokban, a főkönyvi könyvelésben és az adóbevallásban egyezőek. 3. A év összefoglaló értékelése A Társaság évi üzemi eredménye E Ft, amely 90,58 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredményt alakító tételek közül 2

16 - az árbevételek 3,20 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedést a parkolási díj bevételek és a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek emelkedése okozta), - az egyéb bevételek 27,14 %-kal, E Ft-tal csökkentek (a tárgyévben késedelmi kamat bevételek, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, illetve kártalanításból származó bevétel szerepel ezen a soron), - az anyagjellegű ráfordítások 6,49 %-kal, E Ft-tal csökkentek (az anyagjellegű ráfordítások alakulását az anyagköltségek növekedése, az igénybe vett szolgáltatások csökkenése és a közvetített szolgáltatások emelkedése befolyásolta), - a személyi jellegű ráfordítások 122,41 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedés részben az ingatlanok üzemeltetését végző Castrum Kft. dolgozóinak június 1-jével az anyavállalatba történő áthelyezésével, részben további létszám növekedéssel és béremeléssel függ össze), - az értékcsökkenési leírás összege stagnált, - az egyéb ráfordítások 18,87 %-kal, E Ft-tal növekedtek (a növekedés oka, hogy a telek- és építmény adók mértéke emelkedett, továbbá a tárgyévben egyszeri ráfordítások (selejtezés, kártérítés) elszámolására is sor került). A Társaság évi pénzügyi eredménye E Ft, amely 63,97 %-kal magasabb az előző évi eredménynél. A növekedést a kamatbevételeknek (a magasabb kamatszint és a magasabb tárgyévi átlagos szabad pénzeszköz állomány hatására történt) emelkedése okozta. A évi E Ft rendkívüli veszteség alapítványi támogatáshoz kapcsolódik E Ft társasági adó fizetési kötelezettség után a évi adózott eredmény E Ft, melyből E Ft osztalék kifizetését javasolja az Igazgatóság a közgyűlésnek. Amennyiben a közgyűlés ezen javaslatot jóváhagyja, úgy E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárja a Társaság az évet. Az Rt. jegyzett tőkéje változatlanul E Ft, saját tőkéje Ft. A december 31-ei mérlegfőösszege E Ft. Forrás oldalon a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (65,81 %), ezenkívül csekély összegű hosszú lejáratú kötelezettsége (920 E Ft), rövid lejáratú kötelezettségei (melynek kiemelkedő tételei a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan megvásárlásának finanszírozásához felvett E Ft összegű hitel, az előírt osztalék fizetési kötelezettség, a Társaság részvényeinek dematerializációjához kapcsolódó tulajdonosokkal szembeni kötelezettség és a vevői előleg kötelezettsége) és passzív időbeli elhatárolásai (döntő része a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan várható illetékének elhatárolt összege és az Aranykéz utcai parkolóház kapcsán elhatárolt bérleti díj) vannak a Társaságnak. Az eszköz oldalon az ingatlan vagyon, a leányvállalati befektetés állomány, az egyéb követelés állomány (melynek fő tétele a Teréz krt.-i ingatlan megvásárlásával összefüggő E Ft összegű általános forgalmi adó követelés), illetve az értékpapír állomány jelentik a legnagyobb tételeket. Az év legkiemelkedőbb eseményei a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan (részben hitelből történő) megvásárlása (az ingatlan aktiválása a mérleg fordulónapjáig nem történt meg), a 3

17 2003. évi osztalék kifizetése, a Társaság részvényeinek dematerializációja, illetve az ingatlanok üzemeltetését végző Castrum Kft. dolgozóinak a Társaságba történő áthelyezése. 4. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évben lefolytatott, évekre vonatkozó átfogó ellenőrzésének összefoglalása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a tárgyévben a és évekre vonatkozóan átfogó ellenőrzést végzett a Társaságnál. Az Adóhatóság az elsőfokú határozatában nem tartotta megalapozottnak az Aranykéz utcai parkolóház kapcsán a fenti időszakra elhatárolt, összesen E Ft összegű bérleti díjat (ld. passzív időbeli elhatárolások sor), így a Társaságot E Ft társasági adó különbözet, E Ft késedelmi pótlék, E Ft adóbírság megfizetésére kötelezte, melynek befizetése megtörtént. A Társaság fenti határozat ellen fellebbezett, azonban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatal Hatósági Főosztálya az elsőfokú határozatot helyben hagyta. A Társaság február 9-én - a törvényes határidőn belül - közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti keresetet terjesztett elő a Fővárosi Bíróságon, melyben kérte, hogy a Fővárosi Bíróság állapítsa meg, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogsértően alkalmazta a határozataiban foglalt jogszabályhelyeket, továbbá a Fővárosi Bíróság állapítsa meg, hogy adókülönbözet ezen ügy kapcsán nem merült fel, így a kiszabott késedelmi pótlékot és adóbírságot törölje. Amennyiben a Fővárosi Bíróság helyben hagyná az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal határozatait, úgy az üggyel kapcsolatos tételek rendezésének hatására a passzív időbeli elhatárolások sor E Ft-tal csökkenne, míg az ehhez kapcsolódó E Ft összegű társasági adó fizetési kötelezettség a rövid lejáratú kötelezettségeket, a különbözetből adódó E Ft adózott eredmény a Társaság saját tőkéjét növelné. Tekintettel arra, hogy a Társaság nem fogadta el az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal határozatait és a kiszabott adókülönbözet, késedelmi pótlék és adóbírság megfizetése mellett - felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Fővárosi Bíróságon (melyben kéri a befizetett tételek visszafizetését is), a döntés megszületéséig a Társaság nem rendezi könyveiben az adóhatóság határozatából adódó fenti tételeket, mivel az óvatosság elve alapján vitatott határozat hatására nem tartja indokoltnak saját tőkéjének megnövelését. II. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 4

18 Az immateriális javak között szellemi termékekkel (szoftverek, weblap) rendelkezik a Társaság. A szellemi termékekre alkalmazott leírási kulcs 33 %. Az immateriális javak állomány mozgásait (E Ft-ban) az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Szellemi termékek Összesen Záró A szellemi termékek bruttó értékének növekedése szoftverek vásárlásából, csökkenése 0 -ra leírt eszközök kivezetéséből adódott. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése 0 -ra leírt eszközök kivezetéséhez kapcsolódik. Az immateriális javak mérleg értéke ennek megfelelően: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ez a sor a Társaság tulajdonát képező ingatlanok, illetve ingatlan tulajdoni hányadok értékét mutatja. Az ingatlanok összegét a telkek, épületek és építmények együttes összege adja meg. A telkek esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Az épületek és építmények vonatkozásában a bérbe adott épületekre, építményekre 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság. Az adótörvény által érvényesíthető leírási kulcs bérbe adott ingatlanra 5 %. Az ingatlanok állomány mozgását (E Ft-ban) az alábbi táblázat ismerteti: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Növekedés Csökkenés Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés Az ingatlanok bruttó értéke a meglévő ingatlanokban végzett felújítási munkák ( E Ft) és a Victor H. u. ingatlan kapcsán fizetett közműfejlesztési hozzájárulás (4.916 E Ft) hatására növekedett. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódik. 5

19 Az ingatlanok mérleg értéke ennek megfelelően: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II/2. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ez a mérleg sor az ingatlanok működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközöket foglalja magába. Ezek műszakilag nem szerves részei az ingatlanoknak. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelési módjában, a besorolás elveiben az előző évhez viszonyítva nem történt változás. Az értékcsökkenés meghatározásánál az eszközök várható élettartama, elhasználódási ideje, fizikai és erkölcsi avulása került figyelembe vételre. A Társaság számviteli politikájával összhangban az 50 E Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor, egy összegben értékcsökkenésként elszámolásra kerültek, az E Ft beszerzési érték közötti eszközök két év alatt kerülnek leírásra, a 200 E Ft feletti eszközök vonatkozásában a járműveknél 20 %, a számítástechnikai gépeknél, berendezéseknél 33 %, az ügyviteltechnikai eszközöknél ugyancsak 33 %, az egyéb eszközöknél 14,5 % az alkalmazott leírási kulcs. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek állomány mozgásait az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Egyéb berendezések, felsz., járművek Záró A bruttó érték növekedése beszerzésből, csökkenése 0 -ra leírt eszközök kivezetéséből (7.883 E Ft) és értékesítésből (3.000 E Ft) adódott. Az értékcsökkenési leírás növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése a 0 -ra leírt (7.883 E Ft) és az értékesített (2.407 E Ft) eszközök értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódik. A tárgyévben döntően számítógépek, monitorok, projektor, fénymásoló, egy személyautó, illetve különböző kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A személyautó esetében a beszerzési ár 25 %-ának megfelelő maradványérték került meghatározásra, míg a többi beszerzett eszköz esetében nulla maradványérték került megállapításra, tekintettel arra, hogy ezen eszközök csekély maradványértékkel bírnak a használati idő végén. A tárgyévi értékesítéshez kapcsolódó elszámolás gépkocsi értékesítéshez kapcsolódott. 6

20 Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek mérleg értéke ennek megfelelően: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) Az adótörvény, illetve a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összehasonlítása A bérbe adott ingatlanok vonatkozásában 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság, míg az adótörvény által megengedett leírási kulcs 5 %. Így az ingatlanokra számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A személyautók vonatkozásában a beszerzési ár 25 %-nak megfelelő maradványérték került elszámolásra, így ennek hatásaként a számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A Társaság többi eszközeinek vonatkozásában a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés megegyezik a társasági adó törvény szerint érvényesíthető értékcsökkenéssel. A számvitelileg elszámolt értékcsökkenés mindösszesen E Ft, az adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés mindösszesen E Ft. II/3. Beruházások, felújítások A beruházások állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beruházások A növekedést ingatlan vásárlás és ehhez kapcsolódó illeték (Teréz krt. 62.), illetve egyéb eszköz beszerzés, valamint az ingatlanokban végzett felújítási munkák indokolják. A csökkenés a beruházások megvalósulásából adódik. A december 31-ei E Ft beruházás állomány az alábbi ingatlanokhoz kapcsolódik: Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Teréz krt Harsánylejtő ingatlan Verseg-Fenyőharaszt Polgár u. 825 Üllői út 275 Összesen:

21 II./4 Beruházásokra adott előlegek A beruházásokra adott előlegek állománya mindkét évben E Ft, mely a Budapest, III. kerületben fekvő ún. Harsánylejtő ingatlanok megvásárlása érdekében kifizetett összegeket tartalmazza. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban december 31-én a Castrum-BIF Kft.-ben (3.000 E Ft), a BU-MA Kft-ben ( E Ft), a Kastélyszálló Kft-ben ( E Ft), a Katlan Rt-ben ( E Ft), valamint a Budapesti Ingatlan d.o.o-ban (660 E Ft) való részesedés nyilvántartási értékét mutatja ez a sor. A mérlegsor évi állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban A 660 E Ft növekedés a Budapesti Ingatlan d.o.o. megalapításával van összefüggésben. Ezt a céget a Társaság decemberben, Horvátországban alapította horvátországi ingatlan befektetések megvalósítása céljából. A Budapesti Ingatlan Rt. a Castrum-BIF Kft.-nek, a BU-MA Kft-nek, a Kastélyszálló Kftnek, valamint a Budapesti Ingatlan d.o.o.-nak 100 %-ban a tulajdonosa. A vállalatcsoportba tartozik még a Katlanka B Kft., melynek a BU-MA Kft. (99,99 %) és a Kastélyszálló Kft. (0,01 %) a tulajdonosa, továbbá a Katlan Rt., melynek 74,83 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Rt., 25,17 %-ban a Katlanka B Kft. a tulajdonosa. Valamennyi leányvállalat bevonásra kerül a Budapesti Ingatlan Rt. konszolidált beszámolójába. (A Budaspeti Ingatlan d.o.o. a Társaság adatainak nagyságrendje miatt - társult vállalkozásként, míg a többi leányvállalat 100 %-os leányvállalatként, teljeskörűen kerül konszolidálásra.) A leányvállalatok közül a Castrum-BIF Kft. az Rt. tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetését végezte május 31-ig, a Kastélyszálló Kft. kiemelten a Verseg-Fenyőharaszti Kastélyszálló üzemeltetését végzi, a BU-MA Kft., a Katlan Rt. és a Katlanka B Kft. fő tevékenységi köre az ingatlanforgalmazás, míg a Budapesti Ingatlan d.o.o. tevékenységi köre ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások végzése Horvátországban. 8

22 A leányvállalatok december 31-ei saját tőke állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja (A Budapesti Ingatlan d.o.o december 17-én került bejegyzésre, saját tőkéje 20 E kuna): B. Forgóeszközök I. Készletek Készletekkel sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezik a Társaság. II. Követelések II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Értékvesztés Záró érték Megnevezés Katlan Rt. Castrum- BIF Kft. BU-MA Kft. Kastélyszálló Kft. Katlanka B Kft. Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés A vevő követelések záró értéke mindkét évben döntően a december havi bérleti díjak és továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (telefon-, és közüzemi díjak) kifizetetlen összegeit tartalmazzák. A követelések jelentős része a mérlegkészítésig befolyt. A vevő követelések mérlegértéke: Megnevezés

23 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron jelennek meg a vállalatcsoportba tartozó cégekkel szembeni (ld. tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sorhoz fűzött információk) követelések. Ezen követelések részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Castrum Kft-vel szembeni követelés Kastélyszálló Kft-vel szembeni követelés Katlanka B Kft-vel szembeni követelés Katlan Rt-vel szembeni követelés 0 32 Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összesen A Castrum Kft-vel szembeni követelés osztalék fizetéshez kapcsolódódó követelés, a Kastélyszálló Kft-vel szembeni követelésből E Ft kölcsön követelés, E Ft az üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó követelések, a Katlanka B Kft-vel és a Katlan Rt-vel szembeni követelés vevő jellegű követelés. II/3. Egyéb követelések Az egyéb követelés állomány, az előző évvel összehasonlítva az alábbi tételekből áll: Megnevezés Általános forgalmi adó követelés Rövid lejáratra adott kölcsönök Üzemeltetési és egyéb adott előlegek Vevői előlegek ÁFÁ-ja Társasági adó követelés Egyebek (szállítói előrefizetések stb.) Önkormányzati adó követelés Keler-nél vezetett osztalék számla Munkavállalókkal szembeni követelés Értékpapír számlához kapcs. pénzszámla követelés Összesen Az egyéb követelések döntő részét kitevő általános forgalmi adó követelés a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan decemberi megvásárlásával van összefüggésben. 10

24 III. Értékpapírok A Társaság tárgyévi értékpapír állománya E Ft, amely 55,12 %-a a bázis időszaki E Ft összegű állománynak. Az értékpapírok állományának csökkenését a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan (részben hitelből történő) megvásárlása okozta. Mindkét évben kizárólag forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal rendelkezett a Társaság. IV. Pénzeszközök A pénzeszköz állomány 283 E Ft készpénzből és E Ft bankszámla pénzből állt. (A bázis évet 392 E Ft készpénzzel és 188 E Ft bankszámla pénzzel zárta a Társaság.) A tavalyi évhez viszonyított magasabb év végi állományt a fordulónap előtt befolyó vevői előrefizetések indokolják. C. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Bérleti-, parkolási és közüzemi díj bevételek Rövid lejáratra adott kölcsönök kamata Telefon díjakkal kapcsolatos bevételek Különféle költségek (előfiz. díjak, biztosít. díjak) Értékpapírokhoz kapcsolódó kamatbevételek Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni költségek 0 36 Egyéb bevételek 98 0 Összesen Az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi összege 73,23 %-a a bázis időszaki összegnek. A csökkenést döntően az értékpapírokhoz kapcsolódó kamatbevétel elhatárolások csökkenése okozta. D. Saját tőke 11

25 A saját tőke nagysága a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével, E Ft-tal emelkedett. A saját tőke összetételét az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A mérlegkészítés időpontjában db BIF részvény a Társaság követelése (kölcsön nyújtás) fejében zárolva van a Társaság javára. Amennyiben ezek a részvények a közgyűlés időpontjában is zárolva vannak a Társaság javára, úgy ezen részvények a közgyűlésen nem szavazó részvények. E. Céltartalékok A Társaság sem évben, sem évben céltartalékot - indokok hiányában - nem számolt el. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségekkel a Társaság sem a bázis időszakban, sem a tárgyévben nem rendelkezett. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek A Társaságnak 2003-ban hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. A december 31-én kimutatott 920 E Ft hosszú lejáratú kötelezettség gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven túli összege. III. Rövid lejáratú kötelezettségek III/1. Rövid lejáratú kölcsönök 12

26 A Társaságnak 2003-ban rövid lejáratú kölcsön kötelezettsége nem volt. A december 31-én kimutatott 497 E Ft gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven belül esedékes összege. III/2. Rövid lejáratú hitelek A bázis évben rövid lejáratú hitel kötelezettsége a Társaságnak nem volt. A tárgyévben kimutatott E Ft a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan megvásárlásának finanszírozásához felvett hitel összege. III/3. Vevőktől kapott előlegek Megnevezés (E Ft) (E Ft) Vevőktől kapott előlegek A vevőktől kapott előlegek összege a bérlők által befizetett három havi bruttó bérleti díj előlegeket tartalmazza. III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés (E Ft) (E Ft) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból A szállítói állomány közüzemi-, telefon- és egyéb igénybe vett szolgáltatási kötelezettségeket tartalmaz. A kimutatott kötelezettségek a mérlegkészítés időszakában rendezésre kerültek. III/5. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Mind a bázis időszakban kimutatott összeg (8.554 E Ft), mind a tárgyévben ezen a soron szereplő összeg (114 E Ft) teljes egészében a Castrum Kft-vel szembeni (szállítói jellegű) kötelezettség. III/6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya az alábbi főbb tételekből áll: 13

27 Megnevezés (E Ft) (E Ft) Osztalék fizetési kötelezettség a év után Dematerializációval kapcsolatos, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség Osztalék fizetési kötelezettség a évek után Vevői előrefizetések Adó- és járulék fizetési kötelezettségek (ÁFA, magán nypt, SZJA, TB stb.) Jövedelem elszámolás Egyebek Egyéb rövid lejáratú kötelez. összesen A kötelezettség állomány döntő részét a tárgyévi eredmény terhére elfogadott osztalék fizetési kötelezettség (részvényenkénti 100 Ft, mindösszesen E Ft) és a Társaság részvényeinek dematerializációjával összefüggő, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség teszi ki. G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan illetéke Aranykéz utcai parkolóházzal kapcs. bérleti díj Közüzemi- és telefon költségek Hitelkamatok és kezelési költség Perköltség Tiszteletdíjak és járulékai Könyvvizsgálati díj Egyéb költségek (üzemeltetési költségek stb.) Kapcsolt vállalkozással szembeni költségek Bérleti díj bevétel Kapcsolt vállalkozással szembeni bevételek 0 15 Összesen

28 A passzív időbeli elhatárolások legjelentősebb tételei a Teréz krt. 62. szám alatti ingatlan kapcsán fizetendő illeték elhatárolás és az Aranykéz utcai parkolóházzal kapcsolatos bérleti díj elhatárolás. Az Aranykéz utcai parkolóház 40 % tulajdoni hányadát birtokolta csak a Társaság, azonban a teljes parkolóházat üzemeltette és bérleti díjat fizetett a 60 %-os tulajdoni részt birtokló Fővárosi Önkormányzatnak. A Fővárosi Önkormányzat 1999-ben értékesítésre meghirdette tulajdoni hányadát, melynek pályázatát a Budapesti Ingatlan Rt. megnyerte. Az V. kerületi Önkormányzat elővásárlási jog érvényesítése iránti pert kezdeményezett az ügyben. Ezen pert a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítélete alapján az Rt januárjában megnyerte, így az ingatlant februárjában megvásárolhatta. A jogerős ítélettel összhangban, az óvatosság elve alapján a parkolóház 60 %-os tulajdoni hányada után december 31-ig bérleti díj került elhatárolásra. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004-ben folytatott és évekre vonatkozó átfogó ellenőrzése nem tartotta megalapozottnak a bérleti díj fenti időszakra történő elszámolását. Az Adóhatóság a Társaság fellebbezését nem fogadta el. A Társaság közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróságon. A mérlegzárás időpontjáig az ügy nem zárult le, így a Társaság a kiszabott társasági adó hátralék, késedelmi pótlék és adóbírság megfizetése mellett a Bíróság döntéséig nyilvántartja fenti kötelezettséget (Ld. az adóhatósági ellenőrzésról szóló összefoglalást: I. fejezett 4. pont). 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2.1. Az üzemi tevékenység eredményének alakulása évben az értékesítés árbevétele az alábbi forrásokból származott: az ingatlanok bérbe adásából származó bérleti díj bevételek (alábbi táblázat 1. sora), közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek (2. sor), parkolási díj bevételek (3. sor), egyéb árbevételek (4. sor). Ezen bevétel források alakulását (E Ft-ban), összehasonlítva a évi bevételekkel az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bérleti díj bevételek Közvetített szolgáltatásokhoz kapcs. bevételek Parkolási díj bevételek Egyéb árbevételek Értékesítés nettó árbevétele

29 A bérleti díj bevételek 4,72 %-os csökkenése a bérbe adott területek csökkenésével és a bérleti díjak stagnálásával van összefüggésben. (A bérleti díj bevételből E Ft a Kastélyszálló Kft., mint leányvállalat által a Verseg-Fenyőharaszti Kastélyszállóért fizetett bérleti díj.) A közvetített szolgáltatások között a társaság által kifizetett, majd a bérlők felé változatlan tartalommal továbbszámlázott közüzemi- és telefon díjak összege jelenik meg. (A közvetített szolgáltatások bevételéből 557 E Ft a Castrum Kft-től, E Ft a Kastélyszálló Kft-től, 419 E Ft a Katlan Rt-től származó telefon- és áram közvetítéssel kapcsolatos bevétel.) A parkolási díj bevételek sor az Aranykéz utcai parkolóház, illetve az egyes irodaházak parkolási díj bevételeit tartalmazza. A 12,92 %-os növekedést az Aranykéz utcai parkolóház kihasználtságának növekedése és parkolási díjainak emelése okozta. Az egyéb árbevételek között az előző csoportokba nem sorolható értékesítési bevételek szerepelnek (leányvállalatoknak végzett könyvelési szolgáltatás bevétele, telefon alközponti szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek stb.). (Az egyéb árbevételekből 749 E Ft a Castrum Kft-nek, 176 E Ft a Kastélyszálló Kft-nek, 396 E Ft a BU-MA Kft-nek, 396 E Ft a Katlanka B Kft-nek és 240 E Ft a Katlan Rt-nek, mint leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatás bevétele.) Egyéb bevételek A tárgyévben E Ft egyéb bevétele volt a Társaságnak, szemben a tavalyi E Ft bevétellel. Az egyéb bevételek között mindkét évben kisebb tárgyi eszköz értékesítések, káreseménnyel kapcsolatos biztosító térítések, illetve késedelmi kamat bevételek jelentik a fő tételeket. Ezenkívül a tárgyévben E Ft összegben visszaírt értékvesztés is megjelenik az egyéb bevételek között. (Kapcsolt vállalkozástól származó egyéb bevétele nem volt a Társaságnak.) Az üzemi tevékenység költségei, ráfordításai Az üzemi tevékenység költségeit és ráfordításait az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés

30 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások 6,49 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Ezen belül: - az anyagköltségek 23,98 %-os növekedését az okozta, hogy a távhő- és szennyvíz díj a tárgyévtől az anyagköltségek között került kimutatásra (a korábbi években ez az igénybe vett szolgáltatások között szerepelt.) - az igénybe vett szolgáltatások 27,36 %-os csökkenését az alábbi tételek befolyásolták: a.) a távhő- és szennyvíz díjak átsorolásra kerültek az anyagköltségek közé, b.) az ingatlanok üzemeltetését végző Castrum Kft. dolgozói június 1-jétől áthelyezésre kerültek a Budapesti Ingatlan Rt-hez, így az ingatlanok üzemeltetésére fordított vállalkozói díjak csökkentek, c.) a karbantartási-javítási költségek csökkentek, d.) az ügyviteli, műszaki és egyéb szolgáltatások költségei ugyanakkor emelkedtek. - az egyéb szolgáltatások költségei 26,29 %-kal emelkedtek. Ezen a soron az ingatlanok biztosítási díjai, a dolgozók biztosítási díjai, illeték és perköltségek, valamint bankköltségek jelentik a fő tételeket. - az eladott áruk beszerzési értéke soron a bázis évben a Kiscelli Lakóparkban lévő két, még eladatlan garázshely azévi értékesítésével összefüggő kivezetés jelentette a fő tételt, míg a tárgyévben kisebb, értékesítésre beszerzett eszköz kivezetése szerepel (ebből 115 E Ft leányvállalatoknak értékesített eszköz kivezetése). - az eladott szolgáltatások soron a bérlők felé tovább számlázásra kerülő telefon- és közüzemi díjak kerültek kimutatásra. A 42,62 %-os növekedést egyrészt a bérlők által igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások emelkedése, másrészt a Társaság az irányú törekvése okozta, hogy a közüzemi nagyfogyasztó bérlők külön almérő órák alapján fizessék fogyasztásukat, a korábbi átalánydíjak helyett. A személyi jellegű ráfordítások növekedését létszám növekedés (mely részben a Castrum Kft-ben dolgozó üzemeltetési személyzet anyavállalatba történő áthelyezésével van összefüggésben), illetve béremelés okozta. Az értékcsökkenési leírás lényegében a tavalyi szinten maradt. Az egyéb ráfordítások fő tételei mindkét évben az ingatlanok építmény- és telek adója, valamint az iparűzési adó. Ezenkívül a tárgyévben selejtezéshez kapcsolódó ráfordítás (5.540 E Ft) és kártérítés (2.774 E Ft) szerepel nagyobb összegben ezen a soron. A tárgyévi ráfordítások 386 E Ft vevő követelésekhez kapcsolódó értékvesztést tartalmaznak Értékelés 17

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben