KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, a működés eredményének bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők és a hitelezők számára A számviteli törvény a tételesen felsorolja a kiegészítő melléklet kötelező tartalmát 1 Általános rész 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Neve angolul : TERMOSTAR Heat Supply Ltd Kecskemét Neve németül : TERMOSTAR Fernwärme GmbH Kecskemét Az alakulás időpontja : 1995 október 1 Cégjegyzék száma : /95 Alapítói, tagjai : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1 Képviseli : Dr Zombor Gábor polgármester EDF DÉMÁSZ Zrt 6720 Szeged, Klauzál G tér 9 Képviseli : Jean-Noel Reimeringer elnök-vezérigazgató Jogelődök : Az átalakulás módja : TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft Kecskemét, Akadémia krt4 Kecskeméti Hőszolgáltató Kft Kecskemét, Szultán u1 egyesüléssel (összeolvadással), általános jogutódlással Megalakuláskori és a jelenlegi törzstőke : E Ft Üzletrészek megoszlása: Kecskemét MJV Önkormányzata E Ft, 69,51 % EDF DÉMÁSZ Zrt Szeged E Ft, 30,49 % A tagok szavazati joga az üzletrészek arányának megfelelő A Kft az EDF DÉMÁSZ Zrt vállalatcsoporthoz társult vállalkozásként tartozik A tulajdonosi szerkezetben 1995 óta változás nem történt Székhelye : 6000 Kecskemét, Akadémia krt 4 Weblap : wwwtermostarhu KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

2 A cég fő tevékenysége : távhő- és melegvíz szolgáltatás, villamos energia termelés Bejegyezve: gőzellátás (TEÁOR: 3530) villamos energia termelés (TEÁOR: 3511) A Felügyelőbizottságban 2010 december 1-jétől kezdődően az önkormányzatot Engert Jakabné, Fejes Ferenc és Szalay Gábor, az EDF DÉMÁSZ Zrt-t Vinkovits András és Kalmár Sándor képviseli A Kft kettős könyvvezetésre kötelezett Vállalkozási tevékenységéből származó éves nettó árbevétele két egymást követő üzleti év átlagában meghaladja az 100 M Ft-ot, így az éves beszámoló könyvvizsgálatra is kötelezett Könyvvizsgáló: Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft Kecskemét, Kerkápoly u 9 Fenyvesi Gáborné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK ) A vállalkozás képviseletére jogosult: Horváth Attila ügyvezető igazgató, önállóan lakóhelye: Kecskemét, Zsigmond F u 25/B illetve: Tuskóné Tokovics Klára és Pék Gáspár együttesen A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy : Tuskóné Tokovics Klára (mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló) Kecskemét, Dsida Jenő u 11 PM regisztrálási száma : A 2013 december 31-i mérlegfőösszeg: E Ft, amely 110,9 %-a az előző évi értéknek 2013-ban a cég összes bevételének (nettó árbevétel, egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek) E Ft-nak 51,9 %-a távhő és melegvízszolgáltatásból, 17,3 %-a villamos energia értékesítésből, 1,5 %-a egyéb tevékenységből származott A társaság lakossági közszolgáltatási tevékenysége árkiegészítéseként ban E Ft támogatásban részesült Ez az összbevétel 22,4 %-a 2010 január 1- jétől társaságunk tevékenysége bővült az önkormányzati cégeknek végzett gazdasági adminisztrációs szolgáltatással A tevékenység részaránya az összes tevékenységen belül mindössze 0,9 %, de jelentős minőségi változást jelent az önkormányzatnak a beszámolók, üzleti tervek, pályázati pénzekkel való elszámolások egységes formáját, azonos tartalmát, és szakmai színvonalát tekintve 12 A Kft társasági jogi státusza: A társaságban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 69,51 %-os üzletrészével a szavazatok többségét egyedül birtokolja, e tulajdon hányadával a Kft-ben meghatározó befolyással rendelkezik Az önkormányzati cégek közös adminisztrációjának bevezetésével kapcsolt vállalkozási viszony alakult ki a cégek között A kapcsolt vállalkozások tényét figyelembe vesszük mind a beszámoló készítés, mind az adóbevallások, mind pedig a transzferár kialakítás során KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

3 A kapcsolt vállalkozási viszonyban álló társaságok 2013 december 31-én: a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közös tulajdonos, KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft, mint a szolgáltatást végző társaság, valamint az szolgáltatást 2013 évben igénybevevő társaságok: Hírös Sport Nonprofit Kft, Kecskemét, Olimpia u 1/A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft, Kecskemét, Béke fasor 71/A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft, Kecskemét, Csányi János krt 14* Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft, Kecskemét, Deák tér 1 Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft, Kecskemét, Szabadság tér 2 Kecskeméti Városfejlesztő Kft, Kecskemét, Csányi J krt 14 Kecskeméti Városgazdasági Kft, Kecskemét, Béke fasor 71/A* Kecskeméti Kortárs Művészet Műhelyek Nonprofit Kft, Kecskemét, Kápolna u11 *-gal jelölt társaságok részére csupán a szerverszolgáltatást biztosítja a társaság b) 2012 szeptember 12 napján a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft létrehozta a Hírös Zöld Energia Korlátolt Felelősségű Társaságot Székhelye: 6000 Kecskemét, Akadémia krt 4 Képviseli: Horváth Attila ügyvezető A társaság 100 %-ban a tulajdona, jegyzett tőkéje 500 E Ft évben a Kft-ben minimális gazdasági esemény volt, mérleg szerinti eredménye -166 E Ft c) A EDF DÉMÁSZ Zrt a társaságban alapítóként 30,49 %-os üzletrésszel szerepel Miután sem a vezető tisztségviselők megválasztásában, sem egyéb szerződés alapján a társaságban döntő irányítást, ellenőrzést nem szerzett, így a Kft-ben mértékadó befolyással rendelkezik Az EDF DÉMÁSZ Zrt vállalatcsoport a konszolidált éves beszámolójában a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft-t társult vállalkozásként veszi számításba, a tőkekonszolidáció az equity ( részesedés értékelés ) módszerrel történik 13 A profil és a piac bemutatása: A hőszolgáltatás, mint főtevékenység gazdaságosságának javítása, a minőségi ellátás fenntarthatósága érdekében továbbá a gáz tüzelőanyag hatékonyabb felhasználása és az árbevétel növelése céljából 2000 év végén beindítottuk a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést Jelenleg négy gázmotor üzemel a cégnél, melyek összes villamos energia teljesítménye 6,2 MW, hőteljesítménye 6,8 MW A kapcsoltan termelt villamos energia átvételére vonatkozó jogszabály változásával a kötelező átvétel rendszere megszűnt, az értékesítésre a szabadpiacon van lehetőség 2013 évben a VPP Erőmű Üzemeltető és Kereskedelmi Zrt részére éves szerződés alapján értékesítettük a villamos energiát A tevékenységből elért árbevételünk a piaci lehetőségek függvényében ingadozik 2013 december 31-én összesen lakossági és 678 közületi fogyasztót láttunk el távhővel Ebből fogyasztó részesült használati melegvíz szolgáltatásban KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

4 A fűtött légtérfogat meghaladja a 2 millió légköbmétert Mindezidáig összesen 6546 lakásban, a távfűtött lakások több, mint 59 -%-ában szabályozható radiátoronként a fűtés, és fogyasztónként - költségosztók adatai alapján - számolható el a fűtés hődíja Ez országos összehasonlításban is igen kedvező arány 14 A vállalkozás számviteli politikájának fő vonásai: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft Számviteli Politikája és Értékelési Szabályzata a 2000 évi C számú Számviteli Törvény előírásai alapján készült A Kft a következetesség és összehasonlíthatóság elvét betartva a kiegészítő melléklet elkészítésénél a korábbi években alkalmazott logikai és formai sorrendet követte A törvény nyújtotta választási lehetőségek közül a 8 (2) bekezdésében meghatározott A variációjú éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá 2010 évtől kezdődően, az önkormányzati cégek gazdasági adminisztrációjának elvégzése óta, külön mutatjuk be a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követeléseket és kötelezettségeket A beszámoló adatai összehasonlíthatók a bázisidőszak adataival Üzleti évnek tekintjük a január 1-től december 31-ig terjedő időszakot A mérleg forduló napja: december 31 A mérlegkészítés időpontja: február 28 Az egyes mérlegtételekhez tartozó, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váló gazdasági eseményeket a beszámolási időszakra könyveljük le Ugyanezen időpontig ismertté váló információk birtokában végezzük el továbbá a szükséges értékelési feladatokat is A mérleg fordulónapja és február 28-a között minden olyan esemény ismertté vált, melyek az előző évi mérlegadatok alátámasztásához, kiegészítéséhez szükségesek A cég számviteli politikájának főbb elvei: Amortizációs politika A társaságnál a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének leírási módja lineáris Épületeknél évi 2 %-os, távvezetékeknél 4 %-os, erőművi berendezéseknél 9 %-os, a gázmotoroknál 2008 január 1-től 8,3 %-os amortizációs kulccsal számolunk A számítástechnikai eszközöknél 33 %-os, járműveknél 15, illetve 20 %-os az amortizációs kulcs, ha az arányosnak tekinthető a várható fizikai és erkölcsi avulás mértékével Vállalkozásunk nem állapít meg maradványértéket, ha az eszköz elavulásakor ez az érték várhatóan nagyon alacsony (5 % alatti) lenne Szintén nem számolunk maradványértékkel az épületek és a távvezetékek esetében, mert a rendkívül hosszú hasznos időtartam miatt ezeknél az eszközöknél a maradványérték nem értelmezhető KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

5 Terven felüli értékcsökkenés: elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik Terven felüli értékcsökkenés visszaírását akkor alkalmazzuk, ha az eszköz terven felüli értékcsökkenéssel korrigált könyv szerinti értéke a piaci értéket 20 %-kal meghaladja A társaság a 100 E Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja Ez alól a számítástechnikai eszközök, szoftverek kivételt képeznek, ezek leírási kulcsa minden esetben 33 % 2004 óta élünk a társasági adó törvényben adott adóalapot csökkentő - fejlesztési tartalék képzési lehetőséggel Ezt az alapot négy éven belül beruházásra kell fordítani A képzett és fel nem használt fejlesztési tartalék összegét átvezetjük lekötött tartalékba A CO 2 kibocsátás és kereskedelem számvitele 2006 évben rögzítettük számviteli politikánkban a széndioxid kvóták mozgásával kapcsolatos szabályokat - A térítésmentesen kapott egységeket a kibocsátáskori EUR áron és árfolyamon könyveljük, az áruk és az egyéb bevételek között vesszük nyilvántartásba - A tényleges kibocsátásnak megfelelő, visszaadott mennyiséget a nyilvántartási értéken egyéb ráfordításként vezetjük ki a készletek közül - A készleten maradó mennyiséget december 31-én a tőzsdén jegyzett EUR árra és MNB középárfolyamra korrigáljuk egyéb ráfordításokkal, vagy egyéb bevételekkel szemben - A tárgyévi tényleges kibocsátásnak megfelelő visszaadás határideje a következő év április 30-a A visszaadás a mérlegkészítésig nem történik meg, ezért erre a kötelezettségre céltartalékot képezünk Immateriális javak: Alapítás-átszervezés értékeként tartjuk nyilván a minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése érdekében felmerült költségeket, valamint a 2010-ben bevezetett egységes vállalatirányítási rendszer kialakításával kapcsolatos kiadásokat Vagyoni értékű jogként tartjuk nyilván a használati jogokat, az ISO tanúsítvány megszerzésének jogát, valamint a szoftver termékek (LIBRA, NEXONbér, és egyéb irodai szoftverek) használatának jogát Szellemi termékként aktiváljuk azoknak a szakértők által készítetett elemzéseknek, hatástanulmányoknak az értékét, melyek a vezetői döntések előkészítéséhez szükségesek, de nem kapcsolhatók konkrét beruházásokhoz Immateriális javak esetében általánosan 33 %-os leírási kulcsot alkalmaztunk Befektetett eszközök: a tárgyi eszközök bekerülési, előállítási értékét az általános számviteli szabályok szerint állapítjuk meg KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

6 Értékhelyesbítés: bár a tárgyi eszközök egy részénél (pl ingatlanok) a mérlegkészítéskori piaci érték ingadozhat, és valamelyest eltérhet a fordulónapi könyv szerinti értéktől, a Kft értékhelyesbítést nem alkalmaz, mert ezen eszközök nagyrészt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (pl: fűtőművek, távhővezetékek, stb) Befektetett pénzügyi eszközök: A Kft-nek jelenleg egy társaságban van tartós részesedése én megalakult a Hírös Zöld Energia Kft 500 E Ft jegyzett tőkével, melynek tulajdonosa 100 %-ban a TERMOSTAR Kft Készletek értékelése: A társaság a vásárolt készleteit súlyozott átlagáron tartja nyilván Vásárolt készletekre értékvesztést a nyilvántartási ár és a piaci ár jelentős 20 %-nál nagyobb eltérése esetén számolunk el Az áruk között nyilvántartott CO 2 kvóták értékét december 31-én a fordulónapi árra és árfolyamra korrigáljuk Az adott kölcsönök, pénzeszközök névértéken szerepelnek a mérlegben Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) A főkönyvi és analitikus számlákon a vevőkövetelések összege a számlázott, vevők által elismert összegben szerepel Az év végi záráskor a mérlegbe az értékvesztéssel csökkentett összeg kerül A számviteli szabályok szerint a követelést a fizikai teljesülés (pl: fűtés, melegvíz szolgáltatás igénybevétele) időpontjában könyveljük Behajthatatlanná vált követelést a mérlegben nem szerepeltetünk, azt egyéb ráfordításként elszámoljuk A behajthatatlanná minősítést a Számviteli Törvénynek megfelelően dokumentáljuk A december 31-én fennálló határidőn túli vevőkövetelésekre a társaság a nagy tételszámra és egyenként viszonylag kis összegre tekintettel csoportos értékvesztést számol el: napos követelésekre 10 % " 25 % 361 napon túli követelésekre 50 %-os mértékben A társaság számviteli politikája lehetőséget ad az egyedi értékelésre is az önkormányzati lakásokra, a jelentős összegű, illetve az egy évnél régebbi követelések esetében Az egyéb követelések könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli Törvény ainak megfelelően azokat a ráfordításokat, melyek a mérleg forduló napja előtt felmerültek, de a mérleg forduló napját követő időszakot kell, hogy terheljék Aktív időbeli elhatárolások között kell szerepeltetnünk azokat a járó bevételeket, - a vevőkövetelés értékelésénél leírtakat is figyelembe véve - melyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik A saját tőke, az eredménytartalék, és az egyéb kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban Tőketartalék: A tulajdonosoktól a megalakuláskor véglegesen kapott pénzeszköz KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

7 Lekötött tartalék soron szerepeltetjük az adómentesen képezhető fejlesztési tartalékot, annak felhasználásáig, valamint az alapítás-átszervezés értékének nettó értékét Értékelési tartalék: a Kft a tárgyi eszközeire, immateriális javaira értékhelyesbítést nem számol el, ezért e mérlegsoron nincs adat A céltartalék képzés soron a későbbi években valószínűsíthető garanciális, függő, környezetvédelmi, fenntartási, átszervezési kötelezettségek, a CO 2 kibocsátási egységek következő évi visszaadási kötelezettségének jövőbeni értéke szerepel 2012 évtől kezdődően MEKH ajánlás alapján - szintén céltartalékot képzünk a távhőszolgáltatási tevékenység eszközarányos nyereségének 2 % feletti részére a következő indokok miatt: A távhőtámogatásra jogosultság feltétele az 50/2011 NFM rendelet szerint az, hogy a támogatást igénybevevő társaság távhőszolgáltatási tevékenységén elért eszközarányos nyereség a 2 %-ot nem haladhatja meg A figyelembe vehető eszközértéket az Energia Hivatal határozta meg A 78/2012sz NFM rendelet szerint a 2 % feletti részt nem kell visszafizetnie annak a szolgáltatónak, aki azt célzott, engedélyezett beruházásra fordítja A céltartalék feloldása a megvalósított beruházás értékcsökkenésének arányában történik Szállítóállományt a számlázott értéken vesszük figyelembe A számviteli szabályok szerint a kötelezettség a fizikai teljesüléskor keletkezik A számbavétel feltétele, hogy a számla a mérlegkészítés időpontjáig megérkezzen Devizás kötelezettségeinket (értelemszerűen a készleteket, költségeket is) a gazdasági esemény teljesítésének napján érvényes MNB középárfolyamon értékeljük Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli Törvény ának megfelelően a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de később felmerült ráfordításokat, és a mérleg fordulónapja utáni időszakot érintő, de a mérleggel lezárt időszak előtt befolyt bevételeket Beruházásainkra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, pályázati források értékét a felhasználásával létesített berendezés értékcsökkenésével azonos ütemben arányosítva számoljuk el a rendkívüli bevételek között Az adott időszakig még el nem számolt részt a halasztott bevételek soron kell kimutatnunk A saját előállítású eszközök értékelése közvetlen önköltségen történik Társaságunk az Eredménykimutatás -t mind összköltség eljárással, mind forgalmi költség eljárással elkészíti A Kft a költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban - költségnemek szerint - számolja el, emellett controlling célra alkalmazza a 6-7 számlaosztályokat is Az éves beszámoló összeállítása érdekében a társaság a mérlegsémához igazodó számlarendet használ KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

8 A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között társaságunknál a betételhelyezések kamatait, a devizás kifizetések árfolyam különbözeteit, a beruházási hitelek kamatait, valamint a befektetési, illetve fedezeti célú devizaügyletek árfolyam különbözetet szerepeltetjük A rendkívüli bevételek és ráfordítások között szerepelnek a vállalkozás főbb tevékenységeitől független, a rendes üzletmeneten kívül eső, a szokásos vállalkozási tevékenységgel közvetlen kapcsolatban nem álló tételek A Számviteli Törvény előírásai szerint itt számoljuk el a beruházásokra kapott támogatások tárgyévre jutó részét A cash flow kimutatást a Törvény szerinti séma alapján a mérleg, eredménykimutatás, a főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások segítségével, közvetett módszerrel készítjük el Társaságunk havonta tulajdonosok folyamatos tájékoztatása céljából gyorsjelentést (nyers mérleget és eredménykimutatást) készít Ennek megfelelően havonta történik az értékcsökkenési leírás, az időbeli elhatárolások, az értékvesztések elszámolása is Számviteli szétválasztás szabályozása, elvei A távhőszolgáltató társaságok több jogszabály alapján is kötelesek egyes tevékenységeiket elkülöníteni, a tevékenységek mérlegét, és eredménykimutatását a kiegészítő mellékletben közzétenni A számviteli szétválasztást szabályozza: évi LXXXVI törvény a villamos energiáról (VET): 105 (2) Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és a több engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást 105 (3) A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az engedélyes tevékenységet oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent A több engedéllyel rendelkező villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló eredménykimutatást jelent évi CLXXXII törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról, mely a távhőszolgáltatásról szóló 2005 évi XVIII törvény módosítása: 18/A (2) Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

9 tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást 18/A (3) Az engedélyes köteles a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban, b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva, 18/A c) az egyéb tevékenységeit a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont alá eső esetben telephelyenként, a b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent 18/A (4) A több tevékenységre engedéllyel rendelkező engedélyes számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a (3) bekezdés szerint a különböző engedélyes tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló eredmény-kimutatást jelent Fentieken túlmenően figyelembe vettük a Magyar Energia Hivatal 1/2013 sz módszertani ajánlását A számviteli szétválasztás elvei a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél A számviteli szétválasztás során az alábbi szempontok szerint kell ez elkülönítéseket elvégezni: A hőtermelés Széchenyi városi és Árpád városi telephelyre történő elkülönítése A villamosenergia-termelés Széchenyi városi és Árpád városi telephelyre történő elkülönítése A hőszolgáltatást az egész településen egy tevékenységnek tekintjük egyéb tevékenységek egyben telephelyi megkülönböztetés nélkül vannak elkülönítve A tevékenységek elkülönítéséhez elsősorban a bevételek és költségek közvetlen hozzárendelését, általános költségek és egyéb tételek esetében pedig vetítési alapok alkalmazását választjuk A távhőellátási tevékenységen belül a hőtermelés és hőszolgáltatás elkülönítésének általános elve: Az előállítás költségei közé tartoznak a fűtőművek területén jelentkező hőtermeléshez kapcsolódó közvetlen költségek A szolgáltatás költségei közé tartoznak a termelt hő továbbításához, a felhasználókhoz történő eljuttatásához kapcsolódó költségek A gázmotor kapcsoltan termelt mért adatként jelentkező - villamos energia és hő mennyisége alapján történik a termelő egység üzemeléséhez és fenntartásához kapcsolódó költségek felosztása a hőtermelés és a villamosenergia termelés, mint tevékenység, valamint a telephelyek között KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

10 Eszközök szétválasztása, meghatározása Immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök esetén az analitikus nyilvántartás szerinti tételes elkülönítés alkalmazzuk Készletek Anyagok esetén:- az immateriális javak + tárgyi eszközök + vevők aránya a vetítési alap Áruk esetén: az egyéb bevételként kapott széndioxid kvóták arányában (földgáz felhasználás alapján) Készletekre adott előlegek esetén: analitikus nyilvántartás szerint tételes elkülönítéssel Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők), valamint a követelés kapcsolt vállalkozással szemben esetén: analitikus nyilvántartás szerint tételes elkülönítéssel Egyéb követelések esetén: az anyagjellegű ráfordítások arányában felosztva, mivel azok legfőbb tétele a tüzelőanyag beszerzéshez kapcsolódó ÁFA követelés Pénzeszközök Pénztár esetén: az immateriális javak + tárgyi eszközök + vevők arányában Bankbetétek esetén: az adózott eredmény arányában Aktív időbeli elhatárolások esetén: analitikus nyilvántartás szerint tételes elkülönítéssel Források szétválasztása, meghatározása Saját tőke Jegyzett tőke és tőketartalék az induló évben a befektetett eszközök arányában, ezt követően megegyezik az induló év értékével Lekötött tartalék esetén: a befektetett eszközök arányában Eredménytartalék esetén: az adózott eredmény arányában Céltartalék várható kötelezettségekre: a széndioxid kereskedelemhez kapcsolódó tétel esetén: az egyéb bevételként kapott széndioxid kvóták arányában (földgáz felhasználás alapján) Tételesen kerül meghatározásra a nyereségkorláton felüli eredmény céltartalékba átvezetett értéke, figyelembe véve az elszámolandó fejlesztést Hosszú lejáratú kötelezettségek Felosztása tételes elkülönítéssel történik, figyelembe véve az igénybe vétel célját Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) esetén: analitikus nyilvántartás szerint tételesen, költséghely kód alapján elkülönítéssel Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: analitikus nyilvántartás szerint, ezen belül az osztalék kötelezettség értéke az adózott eredmény arányában Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek esetén: az eszközök mérlegfőösszege arányában Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása az analitikus nyilvántartás szerint tételes elkülönítéssel Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása legfőbb tételét tartalmazó bérköltség arányában Halasztott bevételek megállapítása: tételesen Rendező tételek A mérlegegyezőséghez rendező tételekként a hőtermelési és hőszolgáltatási tevékenységek esetében a szállító, a villamosenergia termelés és egyéb tevékenység esetében az eredménytartalék alkalmazható KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

11 Eredménykimutatás, bevételek, ráfordítások elkülönítése Bevételek elkülönítése Értékesítés nettó árbevétele esetén: főkönyvi számlaszámok alapján közvetlenül a tevékenységekhez rendelve A telephely szerinti bontás a távhőértékesítésnél a főkönyvhöz rendelt üzemkód alapján történik Az egyéb bevételek minősítése: tételesen gazdasági eseményenként Ezen belül a széndioxid kereskedelem bevételének felosztása: a telephelyenkénti földgáz felhasználás arányában A pénzügyi műveletek bevétele esetén: elsősorban közvetlenül, gazdasági eseményenként tételesen, vagy, az értékesítés nettó árbevétele alapján A rendkívüli bevételek elkülönítése elsősorban közvetlenül, gazdasági eseményenként tételesen történik A költségtételek elkülönítése A közvetlen elkülöníthető költségeket a felmerüléskor megfelelő alábontással, kódolással a tevékenységekre és telephelyekre terheljük az önköltségszámítás szabályzatának megfelelően A közvetett költségeket, melyek a felmerülés pillanatában még nem rendelhetők a tevékenységekhez és a telephelyekhez, az önköltség számítási szabályzatban meghatározott vetítési alapok (felosztási kulcsok) alapján osztjuk fel Egyéb ráfordítások és bevételek elkülönítése Az egyéb ráfordítások esetén: gazdasági eseményenként tételesen Ezen belül a széndioxid kvóta kereskedelem ráfordításainak felosztása: a telepenkénti földgáz felhasználás arányában A pénzügyi műveletek ráfordítása elkülönítése gazdasági eseményenként tételesen A rendkívüli ráfordítások és bevételek elkülönítése Az értékesítés nettó árbevétele alapján tevékenységekre és azon belül a telephelyekre A tevékenységek Számviteli Politika melléklete szerinti szétválasztását és a fő tevékenységek eredményeit a 9 sz melléklet tartalmazza 15 A Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemző bemutatása A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft vagyoni helyzetét, az eszközök, források összetételét tükröző vagyonkimutatást a csatolt 1 sz táblázat tartalmazza A vállalkozás anyagi helyzetében bekövetkezett változások átfogó elemzését jelző mutatókat a 2/a és 2/b táblázatok tartalmazzák A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 60,9 %, ezen belül a tárgyi eszközök aránya 59,3 % 2013 év során E Ft értékű műszaki fejlesztéssel szemben E Ft amortizációt számoltunk el Ebben az évben a befektetett eszközök állománya E Ft-tal, 28,3 %-kal növekedett KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

12 A forgóeszközérték aránya 38,7 % az eszközök értékében Ezen belül 8,7 %-kal csökkent a készletek, 11,9 %-kal a pénzeszközállomány értéke, 20,6%-kal növekedett viszont a követelésállomány A vagyoni helyzetet és a tőkestruktúra alakulását jelző mutatók: (lásd 2/a sz táblázat) A tőke hatékonysága (ROE) amely az adózott eredmény és a saját tőke viszonyát mutatja az előző évi 6,9 %-os értékhez képest 6,5 %-ra csökkent Az eszközhatékonysági mutató (ROA) (az adózás előtti eredmény és az eszközök aránya) szintén javult, a 2012 évi 4,9 %-ról 4,1 %-ra csökkent Az EBITDA mutató (üzemi eredmény + értékcsökkenés) a tevékenység jövedelemtermelő képességét fejezi ki Ez az érték a 2012 évi E Ft-ról 2013 évben E Ft-ra növekedett KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

13 A mutató javulását a hőalapú támogatás, és a villamosenergia-értékesítés eredményessége okozta, hiszen a hőtermelésre és szolgáltatásra 2 %-os eszközarányos nyereségkorlát érvényes 2012-től A tárgyi eszközök hatékonysága, vagyis az egységnyi tárgyi eszközre jutó nettó árbevétel 28,0 %-kal csökkent A csökkenés egyik oka, hogy a távhőszolgáltatási tevékenység bevételének jelentős hányada nem a nettó árbevételben, hanem az egyéb bevételek között, állami támogatásként realizálódik A másik tényező a nagy összegű beruházás, mely az eszközök értékét jelentősen megnövelte, de árbevétel növekedést a beruházás nem eredményezett A távvezeték beruházás célja nem feltétlenül a bevételnövelés volt, hanem a szolgáltatás, az ellátás színvonalát, biztonságát hivatott javítani A tapasztalatok azt igazolják, hogy a fűtőműbe beépített füstgáz hőhasznosítóval együtt kb4 % földgázköltség takarítható meg A távvezeték mentén piacbővítő beruházások valósulhatnak meg A saját tőke növekedési mutató a saját tőke és a jegyzett tőke arányát mutatja A saját tőke nem növekedett sem 2012-ben, sem 2013-ban, mert a keletkezett adózott eredményt 100 %-ban osztalékként fizettük ki a tulajdonosoknak A tárgyi eszköz megújulási mutató (beruházások aránya az eszközállományhoz képest) a 2013-ban jelentősen növekedett Tárgyévi beruházásaink összege 651,9 M Ft a sikeres pályázatoknak köszönhetően a legmagasabb az utóbbi tíz évben 2013 évben három pályázaton összesen 392,7 M Ft támogatási összeget tudtunk lehívni A tárgyi eszközök saját tőkével való fedezettsége jó, az idegen források aránya a működésben az elmúlt évben az összes forrásoknak 40,2 %-át tette ki, a saját források pedig az 59,8 %-át A saját tőke és a befektetett eszközök aránymutatója 100,8 % A tőkeszerkezetet vizsgálva tehát megállapíthatjuk, hogy a társaság kockázatviselő és önfinanszírozó képességét az utóbbi évek szigorodó jogszabályi környezete sem rontotta számottevően KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

14 Likviditással, adósságállománnyal összefüggő mutatók (lásd 2/b sz táblázat): A mérleg fordulónapjára számított likviditási mutatók jók A mérlegkészítés napjáig minden esedékes szállítói számla és rövidlejáratú kötelezettség pénzügyi rendezése megtörtént Az eladósodottság mértéke 27,9 %-os A társaságnak lejárt kötelezettsége nincs A Kft statikus likviditási mutatói mely a kötelezettségek pénzeszközökkel, követelésekkel, készletekkel való fedezettségét mutatja be kedvezőek Bár a követelésállomány évről évre nő, az eladósodottság mértéke nemzetközi viszonylatban is elfogadhatónak mondható Az árbevétel arányos nyereség (adózott eredmény és árbevétel aránya) az előző évivel azonos, 4,7 % Az üzemi (üzleti) eredmény saját tőkéhez viszonyított aránya az előző évi 7,1%-ról 8,6 %-ra növekedett Mutatók alakulása az elmúlt években 2009év 2010év 2011év 2012év 2013év ROE 8,5% 8,9% 1,1% 6,9% 6,5% ROA 6,9% 6,7% 1,1% 4,9% 4,1% EBITDA Tárgyi eszköz hatékonyság 185,4% 197,3 204,0% 193,3% 139,2% Tárgyi eszköz megújulás 19,8% 15,7% 4,0% 12,7% 34,7% Eladósodottság mértéke 23,8% 26,6% 29,7% 31,4% 27,9% Árbevétel arányos nyereség 4,8% 5,5% 0,7% 4,7% 4,7% Tőkearányos eredmény 8,8% 4,6% 1,0% 7,1% 8,6% Termelékenység (támogatással korrigált) KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

15 2 Kapcsolódó kiegészítések 21 Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések 211 Eszközök, aktívák: Az eszközök leltározása, tételes egyeztetése a mérlegkészítésig megtörtént A mérleg főösszege, vagyis a társaság vagyona az előző évinek 110,9 %-a 2111 Befektetett eszközök: összértéke a 2012 év végi adathoz viszonyítva 28,3 %-kal növekedett Az elszámolt E Ft-os értékcsökkenéssel szemben a beruházások, felújítások és eszközbeszerzések összértéke 2013-ban 651,9 E Ft volt a) Immateriális javak: 2013-ban az állománycsökkenés 9997 E Ft, 19,9 % Vagyoni értékű jogok soron 2013-ben 9310 E Ft-ot aktiváltunk, ezt a dokumentumkezelési rendszer kialakítása, valamint a LIBRA rendszer fejlesztései tették ki Immateriális javak alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2012 % 2013 % %-a Alapítás átszervezés aktivált értéke ,8% ,2% 49,1% Vagyoni értékű jogok ,2% ,8% 84,3% Szellemi termékek 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Összesen ,0% ,0% 80,1% A tárgyi eszközök - Számviteli Törvényben előírt szerkezetű - állományváltozási kimutatását a 3 sz táblázat tartalmazza A tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon E Ft volt, ez E Ft-tal, vagyis 30,3 %-kal magasabb az előző évi értéknél Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok adatok E Ft-ban Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2012 % 2013 % %-a ,3% ,0% 156,5% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,7% ,8% 102,5% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tárgyi eszközök alakulása ,9% ,6% 110,6% Beruházások, felújítások ,1% ,7% 68,7% Összesen ,0% ,0% 130,3% 1 Az ingatlanok könyv szerinti értéke E Ft-tal, 56,5 %-kal növekedett az összekötő távvezeték aktiválása miatt KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

16 Megnevezés Az ingatlanok alakulását az alábbi táblázat mutatja: adatok E Ft-ban Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2012 % 2013 % %-a Telkek ,4% ,5% 100,0% Épületek (fűtőművek, hőközpontok) ,4% ,4% 98,2% Távvezetékek ,3% ,4% 211,5% Egyéb építmények ,8% ,8% 99,2% Összesen ,0% ,0% 156,5% 2 A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke 2,5 %-kal, E Ft-tal növekedett Legjelentősebb beruházás a füstgáz hőhasznosító kivitelezése, valamint az 1sz gázmotor órás nagyfelújítása volt Műszaki berendezések, gépek, járművek alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Összetétel Tárgy év Összetétel Változás 2012 % 2013 % %-a Erőgépek, erőművi berendezések ,0% ,5% 101,9% Gépek, műszerek, szerszámok ,2% ,0% 115,7% Hírközlő berendezések ,1% ,1% 83,1% Gépjárművek ,6% ,6% 99,9% Összesen ,0% ,0% 102,5% 3 Az egyéb berendezések, felszerelések nettó értéke 10,6 %-kal, 2856 E Ft-tal növekedett 4 Év végén a beruházások befejezetlen állománya E Ft Ez döntő részben a biomassza erőmű beruházás előkészítésének tevékenységéből, tanulmányokból, valamint egy folyamatban lévő informatikai fejlesztés költségeiből adódik c) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések: A Kft-nek jelenleg egy társaságban van tartós részesedése én megalakult a Hírös Zöld Energia Kft 500 E Ft jegyzett tőkével, melynek tulajdonosa 100 %-ban a TERMOSTAR Kft Adott kölcsön rovaton a Kft által a munkavállalók részére nyújtott lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsön mérlegforduló napon meglévő, egy éven túli lejáratú állománya szerepel Értéke 9553 E Ft A mérleg fordulónapon 34 dolgozónak összesen E Ft összegű tartozása állt fenn a Kft-vel szemben, melyből 2482 E Ft - egy éven belüli megtérülés miatt - az egyéb rövidlejáratú követelések között szerepel KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

17 2013-ben 2 fő kapott lakásépítési kölcsönt összesen 1400 E Ft értékben Az adózott nyereség 3 %-ának lakásépítési alapba helyezése a tulajdonosi taggyűlési határozat alapján történik az éves beszámoló jóváhagyásával együtt A dolgozóknak nyújtott hosszúlejáratú kölcsön fedezetét a visszafizetési garanciaként az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog biztosítja A visszafizetés elmaradásának kockázata minimális 2112 A forgóeszközök összértéke E Ft-tal, 7,9 %-kal növekedett Ezen belül: a) Az anyagkészlet értéke 1553 E Ft-tal, 5,6 %-kal csökkent b) Áruk között nyilvántartott széndioxid kvóták mérleg szerinti értéke a bázisidőszaki E Ft-ról E Ft-ra változott A csökkenés oka a kvóták egységárának csökkenése A 2012 évi záró kvótaár 6,43 EUR/egység, míg a 2013 évi záró kvótaár 4,69 EUR/egység volt A társaság kvóta készlete a következő években jelentősen csökkenhet a kiosztott kibocsátási egységek csökkenése miatt 2012 évben még to kibocsátási egységet, 2013 évre már csak to kibocsátási egységet kapott ingyenesen társaságunk A 2014 évi kiosztás már csak egység c) Az értékvesztéssel korrigált vevőállomány értéke a mérlegben E Ft, ez E Ft-os, vagyis 17,6 %-os csökkenés bázisidőszakhoz képest A mérleg szerinti összeg tartalmát, illetve a vevők fizetési hajlandóságát az alábbi két táblázat mutatja 1sz táblázat Megnevezés Mérleg szerinti vevőállomány összesen Elszámolt értékvesztés Bruttó vevőállomány Határidőn belüli követelés Határidőn túli követelés Határidőn túli követelésből távhőszolg lakossági vevőállomány Határidőn túli követelésből távhőszolg közületi vevőállomány Határidőn túli követelésből egyéb - nem távhő -vevőállomány Bruttó vevőállomány Behajthatatlan követelés Értékvesztéssel, behajthatatlan követeléssel együtt: adatok E Ft-ban % ,4% ,9% ,4% ,3% ,6% ,6% ,4% ,8% ,4% ,4% ,7% KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

18 2sz táblázat adatok E Ft-ban Részletezés vevőcsoportok szerint: % 1 Lakossági vevőállomány ,2% Elszámolt értékvesztés lakosság ,1% Értékvesztéssel korrigált lakossági vevőállomány ,7% 2 Közületi vevőállomány ,4% Elszámolt értékvesztés közület ,8% Értékvesztéssel korrigált közületi vevőállomány ,7% 1+2 Távhőszolgáltatás vevőállománya ,6% Elszámolt értékvesztés ,6% Értékvesztéssel korrigált vevőállomány távhőszolgáltatás ,9% 3 Vevőállomány egyéb tevékenységből ,7% Elszámolt értékvesztés ,1% Értékvesztéssel korrigált vevőállomány egyéb tevékenység ,8% 4 Fűtéskorszerűsítés vevőállománya (részletfizetés miatt) ,0% 1-4 Bruttó vevőllomány összesen ,4% Elszámolt értékvesztés összesen ,9% Mérleg szerinti vevőállomány összesen ,4% Távhőszolgáltatás mérleg szerinti ( értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének értéke E Ft-tal, 29,1 %-kal csökkent az előző év záró értékéhez képest Ezen belül a lejárt követelések összege 14,9 %-kal növekedett Jól látható, hogy a rezsicsökkentések következtében a számlák értéke, így a vevőállomány értéke csökken, ennek ellenére folyamatosan nő a tartósan nem fizető vevők száma, a bizonytalan fizetés miatt mind az értékvesztés állománya, mind a behajthatatlanként leírt követelésállomány növekszik A lakossági lejárt vevőkövetelések behajthatatlan követeléssel növelt értéke 2012 évben E Ft volt, 2013-ban ez a mutató E Ft (108,97 % ) volt A mérlegben szereplő követelések egyeztetése a felhasználókkal egyenlegközlők kiküldésével megtörtént A bírósági végrehajtók dokumentumai alapján, továbbá az elköltözött és fel nem kutatható fogyasztók kisösszegű tartozásaira 8971 E Ft-ot számoltunk el behajthatatlan követelésként Leírásuk a Számviteli Törvénynek megfelelő dokumentumokkal (végrehajtói, felszámolói, bírósági végzés), igazolásokkal, nyilatkozatokkal alátámasztott KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

19 Csoportos értékvesztés elszámolása a hőszolgáltatás díjhátralékaira Hátralékok i állományra február 28-án adatok E Ft-ban Értékvesztés napon napos napos túli Távhőszolgáltatás vevőállománya E Ft 796, , ,0 Képzett mérték % 10% 25% 50% Értékvesztés E Ft 79, , ,0 A csoportos értékvesztés értéke E Ft, ezen felül 2013 évben egyedi értékelés alapján az önkormányzati bérlakások vevőállományára további 1874 E Ft, az egy éven túl tartozó lakossági felhasználók vevőállományára további 5301 E Ft értékvesztést számoltunk el Így a távhőszolgáltatás vevőállományára elszámolt értékvesztés E Ft, egyéb vevőállományra elszámolt értékvesztés E Ft, összesen E Ft A 2012 december 31-i állomány E Ft volt A növekedés (tárgyévi ráfordításként elszámolt értékvesztés) E Ft Társaságunknak kapcsolt vállalkozásaival szemben együttesen E Ft követelése állt fenn 2013 december 31-én: Kapcsolt vállalkozások Követelés Ebből lejárt Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft Hírös Sport Nonprofit Kft KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft Kecskeméti Városgazdasági Kft Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft Kecskeméti Városfejlesztő Kft Összesen: A Kecskeméti Foglalkoztatási Kft tartozásából 7067,0 E Ft lejárt követelés, a társaságnak 2013 évben folyamatos likviditási problémái voltak d) Egyéb követelésként E Ft-ot tartunk nyilván Ennek legjelentősebb tétele a lehívott, de még ki nem utalt távhőtámogatás, értéke E Ft Másik jelentős összeg a november és december hónapban visszaigényelt, és december 31- ig ki nem utalt ÁFA, valamint a 2013 évi számlák 2014 évben bevallásba kerülő ÁFA összege (Jellemzően gáz- és egyéb rezsiköltségek fizetési határidővel egy időben esedékes ÁFA visszaigénylésének összege) Az ÁFA követelés együttes értéke 2013 december 31-én E Ft 2010 évtől kezdődően a távhő ÁFA kulcsának 5 %-ra történő csökkentése miatt folyamatosan ÁFA visszaigénylő pozícióban vagyunk KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

20 A lakossági távhőszolgáltatás céljára felhasznált földgáz visszaigényelhető energiaadója 9669 E Ft Az egyéb követelések esedékes részének pénzügyi rendezése 2014 I negyedévében megtörtént Egyéb követelések összetétele Megnevezés 2012 Megoszlás %-ban adatok E Ft-ban 2013 Megoszlás %-ban Lehívott távhő támogatás 0 0, ,1 Visszaigényelt, ki nem utalt ÁFA , , ban bevallásba kerülő ÁFA , ,0 Visszaigényelhető energiaadó , ,3 Visszaigényelhető egyéb adók, túlfizetések , , ban törlesztendő lakásépítési kölcsön , ,5 Munkabér és egyéb előleg , ,3 Egyéb tételek 15 0,0 0 0,0 Összesen: , ,0 f) A pénzeszközök fordulónapi értéke E Ft, az előző évi értéknek több mint 88,1 %- a Az év során a szabad pénzeszközöket kockázatmentes kamatozó betétekben helyeztük el, 2013-ban 14 M Ft bevétele keletkezett a társaságnak a lekötésekből Ez az előző évi értékkel azonos nagyságrend 2113 Az aktív időbeli elhatárolások értéke E Ft Az adatok részletezését a 4/a számú táblázat tartalmazza Ezen a soron szerepel a mérőórák év végi állása alapján számított, de még ki nem számlázott melegvíz díja, 4458 E Ft értékben, 7370 E Ft-ot tesz ki a gázfelhasználás januári bevallásba kerülő visszaigényelhető energiaadója 212 Források, passzívák 2121 A saját tőke növekedése nulla, az adózott eredmény a tulajdonosok részére osztalékként kifizetésre kerül a) A jegyzett tőke az 1995 évi cégegyesítés óta változatlanul E Ft, és az üzletrészek aránya is változatlan b) A tőketartalék a tulajdonosok által a Kft jogelődjének 1993 évi megalakulásakor nyújtott végleges finanszírozási forrásának összege (csökkentve a 1996-ban átadott hálózatfejlesztési hozzájárulással, mely 444 E Ft volt) A tőketartalék értéke 1997-től nem változott, összege E Ft c) Az eredménytartalékban a Kft 1995 október 1-i megalakulásától 2013 december 31-éig tartó időszakának kumulált adózott eredményei szerepelnek Az eredménytartalék 2013 december 31-én E Ft KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

21 Az elmúlt 10 évben az eredménytartalék alakulását az alábbi táblázat mutatja Évszám Eredménytartalék növekedése lekötött tartalék feloldásból Eredménytartalék növekedése előző évi mérleg szerinti eredményből Eredménytartalék csökkenése lekötött tartalékképzés miatt Halmozott egyenleg E Ft E Ft E Ft E Ft 2004-ig d) Lekötött tartalék: 2013-ben az eredménytartalékból lekötött tartalékba vezettünk át összesen E Ft-ot Fejlesztési tartalékot képzünk az adózás előtti nyereség 50 %- ára Az átvezetett összeget legkésőbb a lekötés utáni negyedik adóév végéig kell beruházásra felhasználni 2013-ben a képzett fejlesztési tartalék összege E Ft A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően itt kell nyilvántartani az alapítás - átszervezés aktivált értékéből a még le nem írt összeget Ennek értéke 2013 december 31-én 2919 E Ft e) A mérleg szerinti eredmény: nulla A E Ft adózott eredményt a tulajdonosoknak fizeti ki a társaság osztalékként a tulajdonosi taggyűlés határozata alapján 2122 Céltartalék mérleg szerinti értéke a bázisidőszaki E Ft-hoz képest E Ft-ra csökkent December 31-i egységáron és árfolyamon képzünk céltartalékot a tárgyévi - készleten lévő - CO 2 kvóta visszaadására A 2013 évben kibocsátott mennyiség hitelesítése 2014 március 31-ig történt, az egységek ezzel arányos visszaadása április 15-én esedékes, emiatt, mint várható kötelezettségre céltartalékot kell képezni Ennek összege: E Ft 2123 Kötelezettségek: értéke az előző évhez képest 11,0 %-kal csökkentek A hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összetételében történő változásokat a következő táblázat mutatja: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

22 Kötelezettségek alakulása adatok E Ft-ban Megnevezés Bázis Összetétel Tárgy év Összetétel 2012 % 2013 % I Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,0% 0 0,0% II Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,0% 0 0,0% Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek 0 0,0% 0 0,0% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) ,2% ,7% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8% ,3% III Rövid lejáratú kötelezettségek ,0% ,0% Kötelezettségek összesen : ,0% ,0% b) Rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki a kötelezettségek 100 %-át A szállítói kötelezettségek értéke E Ft Ez nagyrészt a decemberi gáz- és egyéb közüzemi számlák értéke (Pl gáz: 289,1 M Ft, villamos energia: 9,5 M Ft, vízdíjak: 18,5 M Ft) A mérleg fordulónapon lejárt szállítói kötelezettsége a Kft-nek nem volt A szállítókkal a fordulónapi egyeztetések megtörténtek A számlák kifizetése esedékességig megtörtént Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: e soron szereplő összegek a fordulónapon fennálló, januári esedékességű adótartozások, melyeket az esedékességi határidőig kiegyenlítettünk Itt szerepel a tulajdonosoknak a beszámoló jóváhagyását követően fizetendő osztalék értéke, E Ft Egyéb kötelezettségek összetétele Megnevezés 2012 Megoszlás %-ban adatok E Ft-ban Megoszlás 2013 %-ban Társasági adó kötelezettség ÁFA kötelezettség Munkabér, és bérből levont egyéb kötelezettségek , ,9 Munkabér után fizetendő adók, járulékok , ,9 Egyéb adók , ,7 Tulajdonosoknak fizetendő osztalék , ,4 Ajánlattételi biztosíték ,8 0 Egyéb 327 2, ,1 Összesen: , ,0 KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

23 2013-ben a Kft az állami adóhatóságnak megközelítőleg 290 M Ft, a helyi önkormányzatnak 10 M Ft adót fizetett be Energiaadóból 52 M Ft, ÁFA-ból 500 M Ft visszaigénylésére volt jogosult Összességében tehát a társaság adó visszaigénylő pozícióban volt A Kft-nek 2013 év végén lejárt köztartozása nem volt A Kft vezetése 2013-ben sem vállalt kezességet, vagy más, nem említett kötelezettséget A társaságnak garanciális és környezetvédelmi kötelezettsége továbbra sincs 2124 Passzív időbeli elhatárolás Az adatok részletezését a 4/b sz táblázat tartalmazza Passzív időbeli elhatárolások állománya E Ft Az elhatárolt bevételek között szerepel 2013 december 31-én E Ft fűtési hődíj különbözet (kiszámlázás és a leolvasott adat közötti eltérés), a hozzátartozó támogatáskülönbözet E Ft értékben, valamint 7101 E Ft EVR szoftverhasználati díj, melynek értékét a szerződések időtartamát figyelembe véve, 2010 január 1-től 2014 december 31-ig (5 év alatt) időarányosan kell bevételként elszámolni Passzív elhatárolásban szerepel E Ft bér és bérjárulék, melynek kifizetése ben fog megtörténni A halasztott bevétel soron szerepel E Ft, mely a beruházásokra elnyert pályázati támogatások későbbi évekre elhatárolt összege A kapott támogatások bevételként történő elszámolása a beszerzett eszközök értékcsökkenésével arányosan történik meg A 2013 évben folyósított beruházási támogatások összege E Ft volt Ebből az összekötő távvezetékre a mérlegkészítés időpontjáig E Ft-ot folyósítottak, 2014évben még 18,7 M Ft kifizetését várjuk Az elhatárolt támogatásokból 2013 évi bevételként elszámolt összeg E Ft volt Halasztott bevételként elhatárolt támogatások: (folyósításkori teljes értéken E Ft) E Ft Széchenyi terv program keretében kapott állami támogatás: Felhasználása: 2 számú gázmotorblokk megvalósítása Üzembe helyezés: 2002 december 23 Leírása: 2014 december E Ft Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében elnyert állami támogatás: Felhasználása: 3 számú gázmotorblokk megvalósítása Üzembe helyezés: 2003 december 23 Várható leírása: 2015 január E Ft Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében folyósított támogatás: Felhasználása: 212/A höközponti körzet felhasználói hőközpontok, valamint a hozzátartozó távvezetékek kiépítése Üzembe helyezés 2009 december 31 Várható leírása: hőközpontok , távvezetékek KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft Kiegészítő melléklet 2013

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft Kerekegyháza, Szent István tér 2. Statisztikai szám: 10589203-6110-113-03 Cégszám: 03-09-100743 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KEREKEGYHÁZA,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben