6720 Szeged, Klauzál tér november 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér november 3.

2 DÉMÁSZ Rt I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás...4 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás....5 II.3. Mérleg...6 II.4. Cash-Flow...7 III. Időszak elemzése...8 III.1. Villamosenergia mérleg...8 III.2. Villamosenergia elosztás, közüzemi értékesítés és kereskedelem elemzése...8 III.3. Eredménykimutatás...11 III.4. Mérleg...14 III.5. Társaság érdekeltségei...16 IV. Időszak lényeges eseményei...17 IV.1. Tulajdonosi struktúra változása...17 IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások...17 IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása...19

3 Előszó A DÉMÁSZ Rt háromnegyed éves gyorsjelentése konszolidált, a nemzetközi pénzügyi jelentéskészítési standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Rt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Rt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. A korábbi gyorsjelentésekben szereplő becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően alacsonyabb a második, illetve a harmadik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír február 1-jétől a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az értékesítési oldalon átlagosan 10,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 14,1 %-os áremelkedés következett be a évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. Az év folyamán további tarifa módosításra került sor augusztus 1-jei hatállyal. Ennek mértéke az értékesítési oldalon átlagosan 9,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 12,0 %-os mértékű volt. A fogyasztói infláció további csökkenést mutatott, háromnegyed évének végére 4,4 %-ra csökkent az egy évvel azelőtti 5,4 %-hoz képest. A részvényeket április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Rt. két fő tevékenysége a villamosenergia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység villamosenergia szinten került megbontásra, de mivel számottevő hatással nem volt a Társaság gazdálkodására, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység. 1

4 I. Az időszak leglényegesebb adatai I-III n.év I-III n.év Változás (%) 2002 III. n.év 2003 Változás III. n.év (%) Elosztói hálózatba betáplált vill.energia (GWh) , ,71 Elosztott villamosenergia (GWh) , ,46 Hálózati veszteség (%) 10,39 9,79-5,77 9,46 7,15-18,07 Közüzemben értékesített vill.energia (GWh) , ,80 Energiaértékesítés és elosztás árbevétele (M Ft) , ,16 Bruttó fedezet (M Ft) , ,94 EBITDA (M Ft) , ,72 Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) , ,12 Adózott eredmény (M Ft) , ,92 EPS (Ft) , , január 1-jétől, a piaci liberalizáció kezdetétől, a DÉMÁSZ Csoport tevékenységében az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek elkülönülnek első félévében, a csekély gyakorlati hatása miatt, nem került külön elemzésre e két terület. A harmadik negyedévben jelentkező hatások ezzel szemben szükségessé tették a villamosenergia-mérleg ilyen szinten történő megbontását. A DÉMÁSZ Csoport első háromnegyed évében az elosztói tevékenység keretében GWh villamosenergiát szállított közüzemi-, és feljogosított fogyasztók, valamint villamosenergia kereskedelemre feljogosított társaságok részére. A hálózatba betáplált villamosenergia mennyisége ezen időszakban GWh volt, melyből 311 GWh jelentkezett hálózati veszteségként. Ez a hálózatba táplált villamosenergia 9,79 %-át jelentette, ami jelentős javulásnak mondható az előző év hasonló időszakára jellemző 10,39 %-hoz viszonyítva. A javulás legnagyobb része a harmadik negyedévben jelentkezett, melyet jól szemléltet, hogy az időszak egészéhez viszonyítva e negyedévben a hálózatba betáplált villamosenergia kisebb, az elosztott villamosenergia pedig nagyobb növekedést mutatott. A jelentős javulás a 12 havi göngyölt hálózati veszteség értékében is jelentkezett. Ennek értéke 10,53 %-ra csökkent a bázis időszak végére jellemző 11,14 %-ról. A DÉMÁSZ Rt. közüzemi szolgáltatás keretében GWh villamosenergiát értékesített a közüzemi fogyasztók számára, mely értékesítés 2,47 %-kal volt magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Továbbra is kiemelkedő bővülést mutatott a lakossági, illetve az alapdíjas fogyasztás, mind a harmadik negyedévben, mind az időszak egészét tekintve. A teljesítménydíjas fogyasztóknak értékesített villamosenergia ezzel szemben 2,28 %-kal csökkent, aminek oka a DÉMÁSZ Rt. egyes nagyfogyasztóinak közüzemi szektorból történő kilépése. Ennek hatása a harmadik negyedévben jelentkezett, a bázisidőszakhoz képest 14,53 %-kal csökkentve az ezen időszakra jellemző teljesítménydíjas értékesítést. Az energiaértékesítés háromnegyed éves árbevétele M Ft volt, ez 17,46 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Külön a harmadik negyedéves növekedés ennél erőteljesebb volt, az energiaértékesítés árbevétele e negyedévben M Ft volt, ami 23,16 %-os növekedést jelent harmadik negyedévéhez viszonyítva. Ez utóbbi növekedésben legnagyobb szerepe a augusztus 1-jével bevezetett, 9,0 %-os 2

5 értékesítési átlagár növekedésnek volt. Ugyanakkor az árrés növekedése mind a harmadik negyedévben, mind a háromnegyed év egészében elmaradt az árbevétel növekedéstől. Ennek oka az energia vásárlási költségének erőteljes növekedése, amit a február, illetve augusztus hónapjában bevezetett, vásárlási és eladási oldalakat tekintve eltérő mértékű árnövekedés okozott. Ez természetesen fokozottabban jelentkezett külön a harmadik negyedévet tekintve. Mindezek ellenére a háromnegyed év egészét tekintve a költségek kedvező alakulását mutatja, hogy az EBITDA 12,94 %-os növekedése az árrés növekedését meghaladta. Mivel az értékcsökkenés növekedése mindkét időszakban az EBITDA növekedésénél jóval szerényebb mértékű volt, az üzemi tevékenység eredménye mind az időszak egészét, mind pedig külön a harmadik negyedévet tekintve meghaladta az EBITDA növekedését. Az üzemi tevékenység eredménye M Ft volt a teljes háromnegyed évben és M Ft külön a harmadik negyedében. A pénzügyi műveletek eredménye mindkét időszakban tovább csökkent és a bázis időszakokhoz hasonlóan negatív lett, amit a megnövekedett beruházások finanszírozása okozott. Ez az üzemi tevékenység eredményéhez képest kisebb növekedést tett lehetővé az adózott eredményben. Adózott eredmény Millió Ft Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 A DÉMÁSZ Rt háromnegyed éves adózott eredménye M Ft volt, 7,37 %- kal magasabb a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Külön a harmadik negyedévet tekintve az adózott eredmény M Ft volt, ez 10,92 % növekedést jelent harmadik negyedévéhez viszonyítva. 3

6 II. Pénzügyi kimutatások II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) Oldal I-III. n.év I-III. n.év változás (%) hivatkozás Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,64 Hőértékesítés árbevétele ,63 Energiaértékesítés árbevétele ,46 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,59 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,41 Energiaértékesítés költsége ,49 Bruttó fedezet ,27 Egyéb árbevétel ,94 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények ,14 Bér és bérjellegű költségek ,18 Anyagköltségek ,09 Értékcsökkenési leírás ,46 Egyéb működési költségek ,18 Működési költségek összesen ,74 Üzemi tevékenység eredménye ,59 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek ,20 Kamatráfordítások ,40 Pénzügyi műveletek eredménye ,51 Adózás előtti eredmény ,37 Társasági jövedelemadó ,37 Adózott eredmény ,37 4

7 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS Oldal hivatkozás III. n.év III. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,46 Hőértékesítés árbevétele ,83 Energiaértékesítés árbevétele ,16 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,98 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,10 Energiaértékesítés költsége ,83 Bruttó fedezet ,94 Egyéb árbevétel ,49 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények ,24 Bér és bérjellegű költségek ,38 Anyagköltségek ,91 Értékcsökkenési leírás ,76 Egyéb működési költségek ,29 Működési költségek összesen ,10 Üzemi tevékenység eredménye ,12 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek ,98 Kamatráfordítások ,66 Pénzügyi műveletek eredménye ,84 Adózás előtti eredmény ,92 Társasági jövedelemadó ,92 Adózott eredmény ,92 5

8 II.3. Mérleg (adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,42 Immateriális javak ,74 Befektetések társult vállalkozásban ,02 Egyéb befektetett eszköz ,00 Halasztott adó ,20 Befektetett eszközök összesen ,08 Forgóeszközök Pénzeszközök ,84 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök ,00 Vevők és egyéb követelések ,93 Készletek ,87 Egyéb forgóeszközök ,57 Forgóeszközök összesen ,28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,96 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,76 Mérleg szerinti eredmény ,53 Saját tőke összesen ,46 Külső tagok részesedése ,88 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,48 Halasztott adó 0 0 0,00 Elhatárolt bevételek ,53 Céltartalékok ,61 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,84 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,27 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,21 Rövid lejáratú céltartalékok ,86 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,68 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,37 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,96 6

9 II.4. Cash-Flow (adatok ezer forintban) 2002 I-III. n.év 2003 I-III. n.év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül ,59 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,46 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,57 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ,84 a működő tőke változásai előtt Nettó követelések változása ,48 Készletek változása ,03 Aktív időbeli elhatárolások változása ,08 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált ,75 Működő tőke változásai: ,73 Fizetendő társasági adó ,97 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó ,06 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye ,78 Kapott kamatok ,20 Fizetett kamatok ,40 Hosszútávú befektetések változása ,96 Leányvállalatok vásárlása Üzleti vagy cégérték Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,37 Befektetési tevékenységből származó cash flow ,56 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Saját részvény eladás ,00 Saját részvény vásárlás ,00 Hitel felvétel ,42 Hitel törlesztés ,66 Fizetett osztalék ,06 Pénzügyi műveletekből származó cash flow ,39 Pénzeszköz szeptember 30-án ,57 Pénzeszköz január 1-én ,35 Nettó pénzeszköz változás ,02 7

10 III. Időszak elemzése III.1. Villamosenergia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Változás (%) Elosztó hálózatba betáplált villamosenergia GWh , ,82 Elosztott villamosenergia GWh , ,53 Hálózati veszteség GWh , ,27 Időszaki % 9,46 7,15-18,07 10,39 9,79-5,77 12 havi göngyölt % 11,14 10,53-5,48 11,14 10,53-5,48 Közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Változás (%) Lakossági GWh , ,06 Teljesítménydíjas GWh , ,28 Alapdíjas GWh , ,99 Egyéb GWh , ,04 Értékesített villamosenergia GWh , ,47 Saját felhasználás GWh 2 2 0, ,29 Közüzemi energia forgalom GWh , ,43 Villamos energia kereskedelmi tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Fogyasztói GWh Egyéb GWh Értékesített villamosenergia GWh III.2. Villamosenergia elosztás, értékesítés és kereskedelem elemzése Változás (%) Jelen gyorsjelentéstől a január 1-jétől hatályos új villamosenergia-piaci modellnek megfelelően mutatjuk be a Társaságcsoport villamosenergia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamosenergia-szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció jogilag lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező szolgáltató társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli fogyasztók számára is szolgáltassanak villamosenergiát. III.2.1. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002-es időszakban az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamosenergia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával. A háromnegyed éves elosztott volumen már meghaladja ugyanezen időszak közüzemi értékesítéseit, melynek magyarázata, hogy a 8

11 DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók is, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. A háromnegyed évben elosztott villamosenergia értékének 5,53 %-os növekedése megfelel az előző időszakokra jellemző növekedések mértékének. Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség GWh II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I ,53% Hálózati veszteség (GWh) Elosztott villamosenergia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 2003 III. A tárgyidőszaki 9,79 %-os hálózati veszteség javulást mutat a bázisidőszaki 10,39 %-os értékhez viszonyítva. A kedvező érték kialakulása elsősorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek, valamint az intenzívebb műszaki fejlesztéseknek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a hálózati veszteségre kedvező hatást gyakorolt, hogy a fogyasztásban enyhén megnövekedett a nagy- és középfeszültség szerepe, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem jelentkezett, másrészt a műszaki veszteség is alacsonyabb. A 12 havi göngyölt hálózati veszteség szintén csökkenést mutatott, a október és szeptember közötti időszakban a vásárolt villamosenergia 10,53 %-a jelentkezett veszteségként, míg az egy évvel korábbi időszakot lefedő veszteség 11,14 % volt. A fentieken túl a Társaság leolvasó leányvállalata által május 1-jétől alkalmazott új leolvasási szisztéma következtében, az előző negyedév végén a korábbiaktól eltérő új becslési módszert alkalmazott a Társaság az adott időszak fogyasztásának meghatározására. Az egyszeri alkalommal alkalmazott új becslési eljárás óvatosabbnak bizonyult a korábban alkalmazott rendszerhez képest. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a második negyedévi értékesítés egy része a harmadik negyedévben kimutatott többletfogyasztásban jelenik meg, látszólag csökkentve a harmadik negyedév hálózati veszteségét. III.2.2. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III Lakossági fogyasztás A háromnegyed éves lakossági fogyasztás 6,06 %-kal emelkedett, ez igen jelentősnek mondható. A nagy növekedés okozója elsősorban a rendkívüli hideg tél volt, a első negyedévi átlaghőmérséklet csaknem 6 o C-kal volt alacsonyabb a bázis negyedév hőmérsékletéhez képest. A második negyedéves növekmény szintén jelentős volt, amit elsősorban a június havi szélsőségesen magas hőmérséklet miatt megnövekedett klíma és öntöző berendezések használata okozta. Külön a harmadik negyedéves növekedés mértéke 9

12 4,31 % volt a bázis negyedévhez viszonyítva, amely növekedés összhangban van az előző időszakok tendenciájával. Az időszak egészére jellemző erős növekedést a szélsőséges időjárási tényezők mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvő tendenciája is elősegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentősen támogattak. III Teljesítménydíjas fogyasztás A teljesítménydíjas fogyasztás háromnegyed évében 2,28 %-os csökkenést mutat. A fogyasztás visszaesésének oka, hogy az ellátási területen található legjelentősebb feljogosított fogyasztó (MOL Rt.) július 1-jei hatállyal kilépett a liberalizált piacra. Ezen tényező figyelmen kívül hagyásával a teljesítménydíjas fogyasztás az előző időszakokra jellemző bővülést mutatott. III Alapdíjas fogyasztás Az alapdíjas szegmensben a háromnegyed év során mutatkozó 5,99 %-os értékesítési többlet elsősorban a sok éves átlag alatti első negyedéves hőmérséklettel magyarázható, mely megnövelte a fűtőberendezések alkalmazását. A harmadik negyedévet vizsgálva az e szegmensbe tartozó fogyasztás is jelentősen, 11,84 %-kal növekedett, mely változás elsősorban az átlagosnál magasabb nyári hőmérsékleti értékekkel magyarázható. E tényező még inkább fokozta a előző évhez képest széles körben elterjedt légkondicionáló berendezések használatának jelentősségét. III Egyéb fogyasztás Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,04 %-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, külön a harmadik negyedévet vizsgálva sem tapasztalható jelentős változás a volumenben. A közvilágítási fogyasztás csökkent, ennek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerűsítése. 10

13 III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamosenergia értékesítés árbevétele 17,64 %-kal emelkedett a háromnegyed évben a bázis időszakhoz viszonyítva. A közüzemi szektorban értékesített villamosenergia háromnegyed éves szinten 2,47 %-kal nőtt, külön a harmadik negyedévet tekintve viszont 2,80 %-kal csökkent. Az értékesítés csökkenésében legjelentősebb szerepe a legnagyobb fogyasztónk közüzemi szektorból való, július 1-jével történő kilépésének volt. Ezt kis mértékben kompenzálni tudta a Társaság leányvállalata által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamosenergia, mely elsősorban a Társaság területén található fogyasztók részére történt. A közüzemi szektort érintette a február 1-jei 10,00 %-os, illetve a augusztus 1- jei 9,00 %-os átlagár emelkedés az értékesítési átlagárakban, melyek pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben az árbevétel is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 23,46 %-os növekedést mutatott. Az árbevételre szintén pozitív hatást gyakorolt a fogyasztói struktúra módosulása is, a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkező lakossági, illetve alapdíjas fogyasztás tudta felmutatni. Ez utóbbi hatás jóval erőteljesebb volt külön a harmadik negyedévet tekintve. A hőértékesítés árbevétele gyakorlatilag szinten maradt, mindössze 11,5 M Ft-tal csökkent, ami 2,63 %-kal jelent alacsonyabb értéket a bázisidőszakhoz viszonyítva. A csökkenést egyik szegedi fogyasztónk fogyasztásának kiesése okozza. A villamosenergia vásárlási költsége 20,59 %-kal emelkedett háromnegyed évében a bázisidőszak értékéhez viszonyítva. A közüzemi szektort érintette a február 1-jei 14,10 %-os, illetve a augusztus 1-jei 12,00 %-os átlagár emelkedés a vásárlási átlagárakban, melyek erős hatást gyakoroltak az villamosenergia vásárlási költségre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben a vásárlási költség is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 24,98 %-os növekedést mutatott. Pozitív hatást gyakorolt ugyanakkor a költségekre a hálózati veszteség csökkenése, mely a társaság elosztói engedélyes tevékenységét érintette. A háromnegyed éves villamosenergia forgalomban az árrés M Ft volt, ez az M Ft villamosenergia árbevétel 31,18 %-a. A bázisidőszak 32,86 %-os értékéhez viszonyítva ez csökkenést jelent, amit legnagyobb részben a február 1-jétől, illetve augusztus 1-jétől életbe lépett, eltérő mértékű vásárlási és értékesítés átlagár emelkedés okozott. Ezzel szemben a szélsőséges időjárási tényezők, illetve a fogyasztói struktúra módosulása ellenére jelentkező hálózati veszteség csökkenés pozitív hatással volt az árrésre. Külön a harmadik negyedévet tekintve a fenti hatások szintén megfigyelhetők, év ezen időszakában a villamosenergia árbevételéhez viszonyított árrés 33,30 % volt szemben a bázis negyedév 34,11 %-os értékével. 11

14 Milliárd Ft ,98 3,82 4,66 4,16 4,36 4,53 4,99 Villamosenergia árrés (Ft, %) 4,26 4,74 5,14 4,39 4,92 4,66 5,05 5,56 5,28 5,18 33,30% 5,46 6,70 36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 2003 III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I. Az egyéb árbevétel sor a leányvállalatok konszolidációs körön kívüli árbevételét, illetve a visszaforgatott hálózatfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza. A 768 M Ft-os növekmény legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. leányvállalat szolgáltatásának DÉGÁZ Rt.-től származó árbevétele okozza. A 65 %-os arányban DÉMÁSZ Rt., 35 %-os arányban DÉGÁZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat január 1-jével kezdte meg szolgáltatási tevékenységét. Ezen túl az egyéb leányvállalatok ESCO tevékenységeinek csoporton kívüli értékesítésének bővülése is kedvező hatással volt az árbevételre. III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál háromnegyed évében M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 25,41 %-a, ami enyhe csökkenést mutat a bázis háromnegyed éves 26,01 %-hoz viszonyítva. Ennek jelentőségét növeli, hogy a költségek nagy része a leányvállalatokhoz kapcsolódott, melyek egyben jelentős árbevétel növekedést is mutattak. A működési költségek összességében erősebb növekedést mutattak külön a harmadik negyedévet tekintve az időszak egészére jellemző növekedéshez viszonyítva. Ennek ellenére az energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított működési költségek a harmadik negyedévben megegyeztek a bázis időszak értékével, amit a negyedévre jellemző erőteljes energiaértékesítés árbevétel növekedés okoz. Az e negyedévre jellemző érték 24,95 % volt, ami gyakorlatilag megegyezik a bázis negyedév 24,96 %-os értékével. Az aktivált saját teljesítmények értéke a bázisidőszakhoz képest 5,14 % növekedést mutatott. A beruházások növekedése főleg a villamosenergia hálózathoz kapcsolódott és elsősorban az első félévben jelentkezett. A harmadik negyedéves érték gyakorlatilag megegyezett a bázis negyedéves értékkel. A háromnegyed éves bér és bérjellegű költségek 14,18 %-kal növekedtek a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A viszonylag jelentős emelkedést elsősorban a munkaerő piaci versenyképesség megőrzésének érdekében életbe léptetett év eleji átlagbér emelkedés okozza. A fennmaradó növekedés legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Leányvállalat megnövekedett létszáma okozza. A 65 %-ban a DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat teljes körűen kerül konszolidálásra, azonban a leányvállat 12

15 munkavállalóinak csak alig több, mint fele került át a DÉMÁSZ Rt. munkavállalói állományából. A dolgozói létszám fennmaradó részét a leányvállalat társtulajdonosa biztosította, amely szintén megjelenik a jelen gyorsjelentésben bemutatott számokban. Ez okozza a konszolidált dolgozói létszám emelkedését is. Szintén szerepet játszott a bérköltség emelkedésében, hogy a DÉL-ÁSZ Autó Kft. leányvállalat a bázis időszakban még nem volt bevonva a konszolidációs körbe. A harmadik negyedévet külön vizsgálva a bér és bérjellegű költségek jóval dinamikusabb, 22,38 %-os emelkedést mutatnak. A fent leírt tényezők hatását figyelmen kívül hagyva azonban a növekedés ennél jóval alacsonyabb, 17,5 % volna. Az anyagköltségben történt 15,09 %-os növekedés oka részben a leányvállalatok tevékenységeinek volumen növekedése, mely az egyéb árbevétel sor növekedésében is megfigyelhető. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve. A augusztus 1-jén bevezetett tarifa módosítások ugyanakkor lehetővé tették, hogy a Társaság többlet forrást biztosítson a hálózat minőségének javítását célzó karbantartási munkákra. Az értékcsökkenési leírás növekménye 10,46 % volt a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve, és összhangban van a beruházások növekedésével. Az egyéb működési költségek szintje 7,18 %-kal növekedett a bázis háromnegyed évhez képest. E sor tartalmazza a képzett céltartalékokat, melyek közül a szerződési kockázatokra képzett, illetve a személyi jellegű költségekre képzett céltartalékok növekedtek jelentősen. A Pro Estate Kft. és Groppo Rt. leányvállalatoknál felmerült kockázatokra év végén 161 M Ft céltartalékot képzett a Társaság. Ez a céltartalék a második negyedévben 100 M Ft-tal növekedett. Az érintett tevékenységi kör, mely jellemzően hő- és villamosenergia ellátására kötött hosszú-távú szerződéseket igényel, jelenleg stratégiai felülvizsgálat alatt van. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység háromnegyed éves eredménye M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 9,36 %-a. A bázisidőszakot tekintve ez az arány 9,51 % volt. Az év folyamán életbe lépett különböző mértékű értékesítési és vásárlási átlagárak hátrányosan befolyásolták az említett arányt, ezt az egyéb árbevételek kedvező alakulása kompenzálta. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye további csökkenést mutatott és a bázis háromnegyed évhez hasonlóan negatív lett. A 380 M Ft-os csökkenést elsősorban a megnövekedett mértékű, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza. A Társaság hitelállománya jelentősen nőtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. 13

16 III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény M Ft volt, amiből M Ft-ot tett ki a harmadik negyedév eredménye. Ez 7,37 %-os növekedést jelent a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A Társaság-csoport előzetes, háromnegyed éves adózott eredménye M Ft volt háromnegyed-, M Ft negyedéves szinten. Háromnegyed éves szinten ez szintén 7,37 %-os javulást jelent a bázis háromnegyed éves M Ft-hoz képest. A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye háromnegyed évében Ft volt, szemben a bázis háromnegyed éves 984 Ft-tal. III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök A tárgyi eszközök értéke a háromnegyed év során M Ft-tal növekedett. Ez 7,42 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékéhez enyhén alacsonyabb szintű beruházásokat tükröz. A beruházások döntően hálózati eszközökhöz, kisebb részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. A Társaság a korábbiakban nem szerepeltette külön soron az immateriális javakat, azok a tárgyi eszközök között szerepeltek. Jelen gyorsjelentés időszakában az immateriális javak 5,74 %-os csökkenést mutattak. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban változatlan maradt. Az egyéb befektetett eszközök 18,00 %-os növekedést mutattak. Ezt döntően a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okozta. A pénzeszközök állománya közel 1 Mrd Ft-tal nőtt a bázis év végéhez viszonyítva. Ez összhangban van a hitelállomány növekedésével. A vevők és egyéb követelések 3,93 %-kal nőttek. A mérsékelt növekedés oka a kintlévőségek viszonylag kedvező szintje, de szerepet játszott a magas bázis is. Az év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része jellemzően csak a következő év első napjaiban kerül kifizetésre. A készletek növekménye 22,87 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnőttek. Az egyéb forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolásokat tartalmazza és M Ft-tal, 32,57 %-kal növekedtek. Ezen sor növekedését elsősorban az okozza, hogy a fogyasztás növekedést a részszámlák nem teljes mértékben tartalmazták, és aktív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a E Ft harmadik negyedév végi jegyzett tőke az év végi állapothoz hasonlóan megegyezik a részvények össznévértékével. 14

17 A év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék nélküli ( E Ft) éves adózott eredmény növeli háromnegyed évében. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 19,27 % volt. A M Ft növekedés egy részét a készpénz állomány növekedése tükrözi, a maradék növekedést a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek, illetve a beruházások miatt megnövekedett hosszú lejáratú kölcsönök okozzák. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 4,472 M Ft, ami 40,37 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve egyes passzív időbeli elhatárolások, valamint a jóváhagyott osztalék által megnövelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek okozzák. Hosszú lejáratú hitelállomány változása december Növekedés Csökkenés szeptember III.4.3. Mérlegen kívüli tételek III. negyedév végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 27,7 M Ft, lejárata Az állományban lévő dolgozók számára kezességvállalás a dolgozók vállalati mobil telefon előfizetői és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. egyik projektjéhez kapcsolódóan végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a DÉMÁSZ Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. A Pro Estate Kft. melyben a DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. 51 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik - beruházása során felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges összeget a tulajdonosok kötelesek tőkeemeléssel vagy tulajdonosi kölcsönnel biztosítani. A DÉMÁSZ Rt. szavatossági nyilatkozat alapján vállalja, hogy ezt az összeget az E-Partner Kft. részére tőkeemeléssel vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátja. 15

18 III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok Átszervezések Késedelmi kamat Szerződéskötés Egyéb Összesen december Növekedés Csökkenés szeptember III.4.5. Saját tőke változása A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék és Összesen számviteli eredmény Kezdő érték ( ) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Számviteli eredmény Záró érték ( ) III.5. Társaság érdekeltségei Név Jegyzett tőke (E Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L HEBÜ Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged ,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged ,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged ,00 100,00 L Groppo Rt., Szeged ,00 51,00 L D-Energia Kft., Szeged ,00 90,00 L Termostar Kft., Kecskemét ,49 30,49 T Unicotec Kht., Szeged ,00 45,00 T DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged ,00 65,00 L Pro Estate Kft., Szeged (E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) ,00 51,00 L * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) 16

19 IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) december június szeptember 30. EDF International S.A.* 60,91 60,91 60,91 Intézményi befektetők 25,05 19,55 19,66 - belföldi 17,64 17,80 17,72 - külföldi (Morgan Guaranty Trust**) 7,41 1,75 1,94 Magánszemélyek 1,79 1,64 1,04 - belföldi 1,62 1,47 0,92 - külföldi 0,17 0,17 0,12 Saját tulajdonban lévő 0,00 0,00 0,00 Egyéb jogi személyek 11,92 17,56 18,09 - belföldi 7,93 12,01 12,28 - külföldi 3,99 5,55 5,81 Nem bejegyzett 0,33 0,34 0,30 Összesen: 100,00 100,00 100,00 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelõ társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező befektetők Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. francia ,91 Szakmai befektető IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.2.1. Első negyedév A Magyar Energia Hivatal január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamosenergia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamosenergia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erőmű Rt. tulajdonában lévő D-Energia Kft. részére villamosenergia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamosenergia határon túl történő szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévő törzsbetétjét, 65 %- os tulajdoni arányának megfelelően, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %. Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét nyugdíjba vonulása miatt február 1-jétől Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. 17

20 IV.2.2. Második negyedév A április 25-én megtartott évi rendes Közgyűlés a következő lényeges változásokról döntött: - A Társaság évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált E Ft adózott eredményéből E Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó Ft-ot jelent. A fennmaradó E Ft eredménytartalékba kerül. - A Közgyűlés elfogadta a DÉMÁSZ Rt. által kibocsátott részvények dematerializált részvényekké alakítását. - A Közgyűlés újraválasztotta Dervarics Attila urat az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés elfogadta Alain Chupin úr az igazgatóság tagságáról április 25. napjával történő lemondását és Yves Autret urat megválasztotta az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával Markos András urat i hatállyal igazgatósági tagságából visszahívta és Dr. Szöllösi László urat az igazgatóság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával dr. Tiszavári Klára úrhölgyet i hatállyal felügyelő bizottsági tagságából visszahívta és Dr. Hajdú László urat a felügyelő bizottság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a Deloitte & Touche Kft-t (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) a Társaság könyvvizsgálójává választotta tól a üzleti évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig. Az E-Partner Kft. leányvállalat 51 %-os tulajdonában lévő Pro Estate Kft. törzstőkéje E Ft-ról E Ft-ra csökkent. IV.2.3. Harmadik negyedév A MOL Rt július 1-jei hatállyal felmondta a DÉMÁSZ Rt.-vel kötött közüzemi szerződését. A szerződés felmondása a villamosenergia-árrésre, és ezen keresztül a DÉMÁSZ Rt. eredményére számottevő hatást nem gyakorol. A DÉMÁSZ Rt. a D-Energia Kft. leányvállalatban lévő törzsbetétjét, 90 %-os tulajdoni arányának megfelelően, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos Budapesti Erőmű Rt. törzsbetét-emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében E Fttal, E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 90 %. A D-Energia Kft. törzstőkéjének emelésére az üzleti forgalom tervezett növekedése miatt 18

21 került sor. A leányvállalat taggyűlése szintén döntött a 3 tagú felügyelő bizottság létrehozásáról. IV.2.4. Lezárt időszakot követő lényeges események A DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának október 1-jén megtartott ülésén Daniel Dumont úr az igazgatóság elnöke lemondott elnöki pozíciójáról. A lemondás indoka, hogy Daniel Dumont úr az EdF székhelyén, Párizsban, új kinevezést kapott. Daniel Dumont úr továbbra is a DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának tagja marad. Az igazgatóság megköszönte Dumont úr elnöki munkáját és lemondását elfogadta. A DÉMÁSZ Rt. igazgatósága október 2-ai hatállyal Dervarics Attila urat, a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatóját választotta az igazgatóság elnökévé november 3-án a Társaság névre szóló, papír alapú részvényei dematerializálásra kerültek. A Társaság az átalakításra be nem nyújtott részvényeket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 6 hónapon belül tőzsdei forgalom keretében értékesíti. IV.2.5. Alkalmazotti záró létszámok Társaság Társaságcsoport IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása január 3: Engedélyek megszerzése január 29.: DL Kft. törzstőke emelése, személyi változás a DÉMÁSZ Rt.-nél március 21.: Közgyűlési meghívó április 16.: Közgyűlési előterjesztések megtekinthetősége április 28.: Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató, dematerializációs folyamat közzététele május 7.: Pro Estate Kft. törzstőke csökkentése július 1.: Közüzemi szerződés felmondása július 14.: D-Energia Kft. törzstőke emelése augusztus 7.: A augusztus 1-jén hatályba lépett új villamosenergia árak hatása október 2.: Személyi változás a DÉMÁSZ Rt. Igazgatóságában Szeged, november 3. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága 19

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2005. év 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Éves eredménykimutatás....

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb Oberbank / féléves eredmény 2014: A lehető legnagyobb mértékű ismételt eredmény-növekedés! Franz Gasselsberger, az Oberbank vezérigazgatója 2014 első félévére ismételten bankja kiemelkedő fejlődéséről

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.

DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉSKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 1 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I féléves

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I negyedéves, nem auditált eredményeit.

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról

Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról 6. SZ. MELLÉKLET FB/094/2007. Az FB véleménye az MTV Zrt. 2006. évi beszámolójáról Budapest, 2007. április 25. 77 Az MTV Zrt. Vezetősége által összeállított és a Társaság könyvvizsgálója véleményével ellátott

Részletesebben

az MTV Rt. 2004. évi beszámolójának véleményezése

az MTV Rt. 2004. évi beszámolójának véleményezése 6. SZ. MELLÉKLET FB/168/2005. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1054 Budapest Szabadság tér 17. telefon: +36 1 373 5148 fax: +36 1 373 5168 az MTV Rt. 2004. évi beszámolójának véleményezése Budapest, 2005. május 02.

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Pénzügyi helyzet vizsgálata Musinszki Zoltán Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok,

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. negyedéves. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Keresztesi János vezérigazgató 2008. május 29. FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2003. december 31.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2003. december 31. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2003. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése - 1

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így Profit és árbevétel növekedés az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. féléves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Rt. a nemzetközi szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2001. III. negyedévi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

ü É Í ü ü ü Í ü ű ü ü ü ű ü ű ű ű ü ü ü ű ü Í ü ű ü ü ü Ű Í É É Á Ő Á Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á Í Á Á Í Í ű Á É É Á Á Ö Í Á Á Á Á Á É Á Á Ó ű Í ü ü ü ű ű ü ü ű ü Á ü ű ü Í Í Í ü Í Í ű ű ü ü ü ü ű ü ű ü ü

Részletesebben

Ű Í ó Ü Ö Á Á Ó Ö Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Á Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Í Í Á Í Í Ü Í Í Ü Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ő Ö Á ÁÍ Á Ü Ü Á Í Ü Í Á Ü Á Í ó Í Í Ü Ü ő Í Ü Ű Ü Ü Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Ü Á Ü Ö Á

Részletesebben

Í Á Á É ö ö ö ö ö ű ü ö ű ű ű ö ö ö ü ö ü í ü í í í ü í ü Á ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ö ö ü ö ü í ö ü ű ö ü ö ü í ö í ö ű ű ö ö ú ö ü ö ű ű ű í ö ű í ű ö ű ü ö í ű í í ö í ö ö Ó Í ö ű ű ű ű í í ű ű í í Ü ö

Részletesebben

ű í ú ü Á ü ü ü ü ü É É É Ü í ü Á í í ű í ú É É É Ü Í í í í Á í í Á í Á Í É Ő Ú ú Ú í í í íí í ú í í Í í Í Í É í í Í Í í ú í ü Ó í Í ú Í Í ű í ű í í í Í É Ü ű í ü ű í ú É É É Ü ű í í í í ü í Í í Ú Í í

Részletesebben

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól a 2014. június

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Hosszú lejáratú követelések 13 535 14 205 5,0% Eszközök összesen 1 078 826 1 054 583 (2,2%)

Hosszú lejáratú követelések 13 535 14 205 5,0% Eszközök összesen 1 078 826 1 054 583 (2,2%) JAVULÓ LEMORZSOLÓDÁSI RÁTÁK A MOBIL SZEGMENSBEN, KEDVEZŐ EREDMÉNYEK A MAKTELNÉL, LASSULÓ VONALSZÁMCSÖKKENÉS A VEZETÉKES SZEGMENSBEN 2003 ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVBEN BUDAPEST 2003. november 13. A Matáv (NYSE:

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Üzleti jelentés A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. évi I. negyedéves tevékenységéről

Üzleti jelentés A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. évi I. negyedéves tevékenységéről Üzleti jelentés A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. évi I. negyedéves tevékenységéről 1. A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Norbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK A Tőkepiaci Törvény 2008. január 1-től kötelezővé tette időközi beszámoló közzétételét a B kategóriájú részvények esetén. Az RFV Nyrt. Igazgatósága élve a törvény által külön is biztosított lehetőséggel

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Kiegészítő melléklet a 2005. évi Éves beszámolóhoz Keltezés: Budapest, 2006. április 30. P.H... vállalkozás vezetője (képviselője) A Mindentudás Egyeteme Tudományos

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben