6720 Szeged, Klauzál tér november 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3."

Átírás

1 GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér november 3.

2 DÉMÁSZ Rt I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás...4 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás....5 II.3. Mérleg...6 II.4. Cash-Flow...7 III. Időszak elemzése...8 III.1. Villamosenergia mérleg...8 III.2. Villamosenergia elosztás, közüzemi értékesítés és kereskedelem elemzése...8 III.3. Eredménykimutatás...11 III.4. Mérleg...14 III.5. Társaság érdekeltségei...16 IV. Időszak lényeges eseményei...17 IV.1. Tulajdonosi struktúra változása...17 IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások...17 IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása...19

3 Előszó A DÉMÁSZ Rt háromnegyed éves gyorsjelentése konszolidált, a nemzetközi pénzügyi jelentéskészítési standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült, a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével. Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva mind a DÉMÁSZ Rt., mind leányvállalatai esetében. A DÉMÁSZ Rt-t illető szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal, a Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik. A korábbi gyorsjelentésekben szereplő becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna. Az elemzett időszakban olyan rendkívüli tényező nem fordult elő, ami természete, mérete vagy előfordulási gyakorisága miatt jelentősen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tőke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást. A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az időjárási tényezők miatt jellemzően alacsonyabb a második, illetve a harmadik negyedévekben, ennek hatását a gyorsjelentésben szereplő adatok elemzésekor figyelembe kell venni. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír február 1-jétől a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az értékesítési oldalon átlagosan 10,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 14,1 %-os áremelkedés következett be a évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. Az év folyamán további tarifa módosításra került sor augusztus 1-jei hatállyal. Ennek mértéke az értékesítési oldalon átlagosan 9,0 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 12,0 %-os mértékű volt. A fogyasztói infláció további csökkenést mutatott, háromnegyed évének végére 4,4 %-ra csökkent az egy évvel azelőtti 5,4 %-hoz képest. A részvényeket április 1-jétől jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktőzsdén. A DÉMÁSZ Rt. két fő tevékenysége a villamosenergia elosztás és szolgáltatás. A piaci liberalizáció megvalósulásával célszerű lehet e két tevékenységet külön vizsgálni és elemezni. Jelen gyorsjelentésben e két tevékenység villamosenergia szinten került megbontásra, de mivel számottevő hatással nem volt a Társaság gazdálkodására, nincs egyéb szempontok alapján részleteiben külön vizsgálva a két tevékenység. 1

4 I. Az időszak leglényegesebb adatai I-III n.év I-III n.év Változás (%) 2002 III. n.év 2003 Változás III. n.év (%) Elosztói hálózatba betáplált vill.energia (GWh) , ,71 Elosztott villamosenergia (GWh) , ,46 Hálózati veszteség (%) 10,39 9,79-5,77 9,46 7,15-18,07 Közüzemben értékesített vill.energia (GWh) , ,80 Energiaértékesítés és elosztás árbevétele (M Ft) , ,16 Bruttó fedezet (M Ft) , ,94 EBITDA (M Ft) , ,72 Üzemi tevékenység eredménye (M Ft) , ,12 Adózott eredmény (M Ft) , ,92 EPS (Ft) , , január 1-jétől, a piaci liberalizáció kezdetétől, a DÉMÁSZ Csoport tevékenységében az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek elkülönülnek első félévében, a csekély gyakorlati hatása miatt, nem került külön elemzésre e két terület. A harmadik negyedévben jelentkező hatások ezzel szemben szükségessé tették a villamosenergia-mérleg ilyen szinten történő megbontását. A DÉMÁSZ Csoport első háromnegyed évében az elosztói tevékenység keretében GWh villamosenergiát szállított közüzemi-, és feljogosított fogyasztók, valamint villamosenergia kereskedelemre feljogosított társaságok részére. A hálózatba betáplált villamosenergia mennyisége ezen időszakban GWh volt, melyből 311 GWh jelentkezett hálózati veszteségként. Ez a hálózatba táplált villamosenergia 9,79 %-át jelentette, ami jelentős javulásnak mondható az előző év hasonló időszakára jellemző 10,39 %-hoz viszonyítva. A javulás legnagyobb része a harmadik negyedévben jelentkezett, melyet jól szemléltet, hogy az időszak egészéhez viszonyítva e negyedévben a hálózatba betáplált villamosenergia kisebb, az elosztott villamosenergia pedig nagyobb növekedést mutatott. A jelentős javulás a 12 havi göngyölt hálózati veszteség értékében is jelentkezett. Ennek értéke 10,53 %-ra csökkent a bázis időszak végére jellemző 11,14 %-ról. A DÉMÁSZ Rt. közüzemi szolgáltatás keretében GWh villamosenergiát értékesített a közüzemi fogyasztók számára, mely értékesítés 2,47 %-kal volt magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Továbbra is kiemelkedő bővülést mutatott a lakossági, illetve az alapdíjas fogyasztás, mind a harmadik negyedévben, mind az időszak egészét tekintve. A teljesítménydíjas fogyasztóknak értékesített villamosenergia ezzel szemben 2,28 %-kal csökkent, aminek oka a DÉMÁSZ Rt. egyes nagyfogyasztóinak közüzemi szektorból történő kilépése. Ennek hatása a harmadik negyedévben jelentkezett, a bázisidőszakhoz képest 14,53 %-kal csökkentve az ezen időszakra jellemző teljesítménydíjas értékesítést. Az energiaértékesítés háromnegyed éves árbevétele M Ft volt, ez 17,46 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Külön a harmadik negyedéves növekedés ennél erőteljesebb volt, az energiaértékesítés árbevétele e negyedévben M Ft volt, ami 23,16 %-os növekedést jelent harmadik negyedévéhez viszonyítva. Ez utóbbi növekedésben legnagyobb szerepe a augusztus 1-jével bevezetett, 9,0 %-os 2

5 értékesítési átlagár növekedésnek volt. Ugyanakkor az árrés növekedése mind a harmadik negyedévben, mind a háromnegyed év egészében elmaradt az árbevétel növekedéstől. Ennek oka az energia vásárlási költségének erőteljes növekedése, amit a február, illetve augusztus hónapjában bevezetett, vásárlási és eladási oldalakat tekintve eltérő mértékű árnövekedés okozott. Ez természetesen fokozottabban jelentkezett külön a harmadik negyedévet tekintve. Mindezek ellenére a háromnegyed év egészét tekintve a költségek kedvező alakulását mutatja, hogy az EBITDA 12,94 %-os növekedése az árrés növekedését meghaladta. Mivel az értékcsökkenés növekedése mindkét időszakban az EBITDA növekedésénél jóval szerényebb mértékű volt, az üzemi tevékenység eredménye mind az időszak egészét, mind pedig külön a harmadik negyedévet tekintve meghaladta az EBITDA növekedését. Az üzemi tevékenység eredménye M Ft volt a teljes háromnegyed évben és M Ft külön a harmadik negyedében. A pénzügyi műveletek eredménye mindkét időszakban tovább csökkent és a bázis időszakokhoz hasonlóan negatív lett, amit a megnövekedett beruházások finanszírozása okozott. Ez az üzemi tevékenység eredményéhez képest kisebb növekedést tett lehetővé az adózott eredményben. Adózott eredmény Millió Ft Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 A DÉMÁSZ Rt háromnegyed éves adózott eredménye M Ft volt, 7,37 %- kal magasabb a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Külön a harmadik negyedévet tekintve az adózott eredmény M Ft volt, ez 10,92 % növekedést jelent harmadik negyedévéhez viszonyítva. 3

6 II. Pénzügyi kimutatások II.1. Háromnegyed éves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) Oldal I-III. n.év I-III. n.év változás (%) hivatkozás Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,64 Hőértékesítés árbevétele ,63 Energiaértékesítés árbevétele ,46 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,59 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,41 Energiaértékesítés költsége ,49 Bruttó fedezet ,27 Egyéb árbevétel ,94 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények ,14 Bér és bérjellegű költségek ,18 Anyagköltségek ,09 Értékcsökkenési leírás ,46 Egyéb működési költségek ,18 Működési költségek összesen ,74 Üzemi tevékenység eredménye ,59 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek ,20 Kamatráfordítások ,40 Pénzügyi műveletek eredménye ,51 Adózás előtti eredmény ,37 Társasági jövedelemadó ,37 Adózott eredmény ,37 4

7 II.2. Harmadik negyedéves eredménykimutatás (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS Oldal hivatkozás III. n.év III. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele ,46 Hőértékesítés árbevétele ,83 Energiaértékesítés árbevétele ,16 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége ,98 Tüzelőanyag vásárlás költsége ,10 Energiaértékesítés költsége ,83 Bruttó fedezet ,94 Egyéb árbevétel ,49 Működési költségek 12 Aktivált saját teljesítmények ,24 Bér és bérjellegű költségek ,38 Anyagköltségek ,91 Értékcsökkenési leírás ,76 Egyéb működési költségek ,29 Működési költségek összesen ,10 Üzemi tevékenység eredménye ,12 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek ,98 Kamatráfordítások ,66 Pénzügyi műveletek eredménye ,84 Adózás előtti eredmény ,92 Társasági jövedelemadó ,92 Adózott eredmény ,92 5

8 II.3. Mérleg (adatok ezer forintban) Oldal hivatkozás változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,42 Immateriális javak ,74 Befektetések társult vállalkozásban ,02 Egyéb befektetett eszköz ,00 Halasztott adó ,20 Befektetett eszközök összesen ,08 Forgóeszközök Pénzeszközök ,84 Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthető pénzügyi eszközök ,00 Vevők és egyéb követelések ,93 Készletek ,87 Egyéb forgóeszközök ,57 Forgóeszközök összesen ,28 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,96 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,76 Mérleg szerinti eredmény ,53 Saját tőke összesen ,46 Külső tagok részesedése ,88 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök ,48 Halasztott adó 0 0 0,00 Elhatárolt bevételek ,53 Céltartalékok ,61 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,84 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,27 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ,21 Rövid lejáratú céltartalékok ,86 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,68 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,37 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,96 6

9 II.4. Cash-Flow (adatok ezer forintban) 2002 I-III. n.év 2003 I-III. n.év változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül ,59 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés ,46 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás ,57 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás ,84 a működő tőke változásai előtt Nettó követelések változása ,48 Készletek változása ,03 Aktív időbeli elhatárolások változása ,08 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált ,75 Működő tőke változásai: ,73 Fizetendő társasági adó ,97 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó ,06 pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye ,78 Kapott kamatok ,20 Fizetett kamatok ,40 Hosszútávú befektetések változása ,96 Leányvállalatok vásárlása Üzleti vagy cégérték Hálózatfejlesztési hozzájárulások ,37 Befektetési tevékenységből származó cash flow ,56 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Saját részvény eladás ,00 Saját részvény vásárlás ,00 Hitel felvétel ,42 Hitel törlesztés ,66 Fizetett osztalék ,06 Pénzügyi műveletekből származó cash flow ,39 Pénzeszköz szeptember 30-án ,57 Pénzeszköz január 1-én ,35 Nettó pénzeszköz változás ,02 7

10 III. Időszak elemzése III.1. Villamosenergia mérleg Elosztói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Változás (%) Elosztó hálózatba betáplált villamosenergia GWh , ,82 Elosztott villamosenergia GWh , ,53 Hálózati veszteség GWh , ,27 Időszaki % 9,46 7,15-18,07 10,39 9,79-5,77 12 havi göngyölt % 11,14 10,53-5,48 11,14 10,53-5,48 Közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Változás (%) Lakossági GWh , ,06 Teljesítménydíjas GWh , ,28 Alapdíjas GWh , ,99 Egyéb GWh , ,04 Értékesített villamosenergia GWh , ,47 Saját felhasználás GWh 2 2 0, ,29 Közüzemi energia forgalom GWh , ,43 Villamos energia kereskedelmi tevékenység: Mennyiségi egység III. n.év III. n.év Változás (%) I-III. n. év I-III. n. év Fogyasztói GWh Egyéb GWh Értékesített villamosenergia GWh III.2. Villamosenergia elosztás, értékesítés és kereskedelem elemzése Változás (%) Jelen gyorsjelentéstől a január 1-jétől hatályos új villamosenergia-piaci modellnek megfelelően mutatjuk be a Társaságcsoport villamosenergia mérlegét. A liberalizáció kezdetéig, január 1-jéig az elosztói engedélyes és a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenységek nem különültek el. Az új villamosenergia-szabályozás kötelezővé tette az elosztói és a közüzemi szolgáltatói tevékenységek számviteli szétválasztását. A piaci liberalizáció jogilag lehetővé tette, hogy az engedéllyel rendelkező szolgáltató társaságok kereskedelmi tevékenységként területükön kívüli fogyasztók számára is szolgáltassanak villamosenergiát. III.2.1. Elosztói engedélyes tevékenység elemzése A fent leírtaknak megfelelően a 2002-es időszakban az elosztói engedélyes tevékenységként elosztott villamosenergia megegyezett a közüzemi szolgáltatói engedélyes tevékenység keretében értékesített villamos energiával. A háromnegyed éves elosztott volumen már meghaladja ugyanezen időszak közüzemi értékesítéseit, melynek magyarázata, hogy a 8

11 DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén már vannak olyan fogyasztók is, akik nem a Társaságtól vásárolják a villamos energiát. A háromnegyed évben elosztott villamosenergia értékének 5,53 %-os növekedése megfelel az előző időszakokra jellemző növekedések mértékének. Az elosztói tevékenységen jelentkező hálózati veszteség GWh II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I ,53% Hálózati veszteség (GWh) Elosztott villamosenergia (GWh) 12 havi göngyölt hálózati veszteség (%) 2003 III. A tárgyidőszaki 9,79 %-os hálózati veszteség javulást mutat a bázisidőszaki 10,39 %-os értékhez viszonyítva. A kedvező érték kialakulása elsősorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek, valamint az intenzívebb műszaki fejlesztéseknek köszönhető. Ezzel párhuzamosan a hálózati veszteségre kedvező hatást gyakorolt, hogy a fogyasztásban enyhén megnövekedett a nagy- és középfeszültség szerepe, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem jelentkezett, másrészt a műszaki veszteség is alacsonyabb. A 12 havi göngyölt hálózati veszteség szintén csökkenést mutatott, a október és szeptember közötti időszakban a vásárolt villamosenergia 10,53 %-a jelentkezett veszteségként, míg az egy évvel korábbi időszakot lefedő veszteség 11,14 % volt. A fentieken túl a Társaság leolvasó leányvállalata által május 1-jétől alkalmazott új leolvasási szisztéma következtében, az előző negyedév végén a korábbiaktól eltérő új becslési módszert alkalmazott a Társaság az adott időszak fogyasztásának meghatározására. Az egyszeri alkalommal alkalmazott új becslési eljárás óvatosabbnak bizonyult a korábban alkalmazott rendszerhez képest. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a második negyedévi értékesítés egy része a harmadik negyedévben kimutatott többletfogyasztásban jelenik meg, látszólag csökkentve a harmadik negyedév hálózati veszteségét. III.2.2. Közüzemi szolgáltatói tevékenység elemzése III Lakossági fogyasztás A háromnegyed éves lakossági fogyasztás 6,06 %-kal emelkedett, ez igen jelentősnek mondható. A nagy növekedés okozója elsősorban a rendkívüli hideg tél volt, a első negyedévi átlaghőmérséklet csaknem 6 o C-kal volt alacsonyabb a bázis negyedév hőmérsékletéhez képest. A második negyedéves növekmény szintén jelentős volt, amit elsősorban a június havi szélsőségesen magas hőmérséklet miatt megnövekedett klíma és öntöző berendezések használata okozta. Külön a harmadik negyedéves növekedés mértéke 9

12 4,31 % volt a bázis negyedévhez viszonyítva, amely növekedés összhangban van az előző időszakok tendenciájával. Az időszak egészére jellemző erős növekedést a szélsőséges időjárási tényezők mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvő tendenciája is elősegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentősen támogattak. III Teljesítménydíjas fogyasztás A teljesítménydíjas fogyasztás háromnegyed évében 2,28 %-os csökkenést mutat. A fogyasztás visszaesésének oka, hogy az ellátási területen található legjelentősebb feljogosított fogyasztó (MOL Rt.) július 1-jei hatállyal kilépett a liberalizált piacra. Ezen tényező figyelmen kívül hagyásával a teljesítménydíjas fogyasztás az előző időszakokra jellemző bővülést mutatott. III Alapdíjas fogyasztás Az alapdíjas szegmensben a háromnegyed év során mutatkozó 5,99 %-os értékesítési többlet elsősorban a sok éves átlag alatti első negyedéves hőmérséklettel magyarázható, mely megnövelte a fűtőberendezések alkalmazását. A harmadik negyedévet vizsgálva az e szegmensbe tartozó fogyasztás is jelentősen, 11,84 %-kal növekedett, mely változás elsősorban az átlagosnál magasabb nyári hőmérsékleti értékekkel magyarázható. E tényező még inkább fokozta a előző évhez képest széles körben elterjedt légkondicionáló berendezések használatának jelentősségét. III Egyéb fogyasztás Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,04 %-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, külön a harmadik negyedévet vizsgálva sem tapasztalható jelentős változás a volumenben. A közvilágítási fogyasztás csökkent, ennek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerűsítése. 10

13 III.3. Eredménykimutatás III.3.1. Energia értékesítés A villamosenergia értékesítés árbevétele 17,64 %-kal emelkedett a háromnegyed évben a bázis időszakhoz viszonyítva. A közüzemi szektorban értékesített villamosenergia háromnegyed éves szinten 2,47 %-kal nőtt, külön a harmadik negyedévet tekintve viszont 2,80 %-kal csökkent. Az értékesítés csökkenésében legjelentősebb szerepe a legnagyobb fogyasztónk közüzemi szektorból való, július 1-jével történő kilépésének volt. Ezt kis mértékben kompenzálni tudta a Társaság leányvállalata által, a szabadpiaci kereskedelemben értékesített villamosenergia, mely elsősorban a Társaság területén található fogyasztók részére történt. A közüzemi szektort érintette a február 1-jei 10,00 %-os, illetve a augusztus 1- jei 9,00 %-os átlagár emelkedés az értékesítési átlagárakban, melyek pozitív hatást gyakoroltak az árbevételre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben az árbevétel is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 23,46 %-os növekedést mutatott. Az árbevételre szintén pozitív hatást gyakorolt a fogyasztói struktúra módosulása is, a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkező lakossági, illetve alapdíjas fogyasztás tudta felmutatni. Ez utóbbi hatás jóval erőteljesebb volt külön a harmadik negyedévet tekintve. A hőértékesítés árbevétele gyakorlatilag szinten maradt, mindössze 11,5 M Ft-tal csökkent, ami 2,63 %-kal jelent alacsonyabb értéket a bázisidőszakhoz viszonyítva. A csökkenést egyik szegedi fogyasztónk fogyasztásának kiesése okozza. A villamosenergia vásárlási költsége 20,59 %-kal emelkedett háromnegyed évében a bázisidőszak értékéhez viszonyítva. A közüzemi szektort érintette a február 1-jei 14,10 %-os, illetve a augusztus 1-jei 12,00 %-os átlagár emelkedés a vásárlási átlagárakban, melyek erős hatást gyakoroltak az villamosenergia vásárlási költségre. Mivel az utóbbi tarifa emelkedés kizárólag a harmadik negyedévet érintette, e negyedévben a vásárlási költség is az időszak egészéhez képest dinamikusabb, 24,98 %-os növekedést mutatott. Pozitív hatást gyakorolt ugyanakkor a költségekre a hálózati veszteség csökkenése, mely a társaság elosztói engedélyes tevékenységét érintette. A háromnegyed éves villamosenergia forgalomban az árrés M Ft volt, ez az M Ft villamosenergia árbevétel 31,18 %-a. A bázisidőszak 32,86 %-os értékéhez viszonyítva ez csökkenést jelent, amit legnagyobb részben a február 1-jétől, illetve augusztus 1-jétől életbe lépett, eltérő mértékű vásárlási és értékesítés átlagár emelkedés okozott. Ezzel szemben a szélsőséges időjárási tényezők, illetve a fogyasztói struktúra módosulása ellenére jelentkező hálózati veszteség csökkenés pozitív hatással volt az árrésre. Külön a harmadik negyedévet tekintve a fenti hatások szintén megfigyelhetők, év ezen időszakában a villamosenergia árbevételéhez viszonyított árrés 33,30 % volt szemben a bázis negyedév 34,11 %-os értékével. 11

14 Milliárd Ft ,98 3,82 4,66 4,16 4,36 4,53 4,99 Villamosenergia árrés (Ft, %) 4,26 4,74 5,14 4,39 4,92 4,66 5,05 5,56 5,28 5,18 33,30% 5,46 6,70 36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,00% 30,00% 29,00% 28,00% 27,00% 26,00% 2003 III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I. Az egyéb árbevétel sor a leányvállalatok konszolidációs körön kívüli árbevételét, illetve a visszaforgatott hálózatfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza. A 768 M Ft-os növekmény legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. leányvállalat szolgáltatásának DÉGÁZ Rt.-től származó árbevétele okozza. A 65 %-os arányban DÉMÁSZ Rt., 35 %-os arányban DÉGÁZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat január 1-jével kezdte meg szolgáltatási tevékenységét. Ezen túl az egyéb leányvállalatok ESCO tevékenységeinek csoporton kívüli értékesítésének bővülése is kedvező hatással volt az árbevételre. III.3.2. Működési költségek A működési költségek értéke a Társaságcsoportnál háromnegyed évében M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 25,41 %-a, ami enyhe csökkenést mutat a bázis háromnegyed éves 26,01 %-hoz viszonyítva. Ennek jelentőségét növeli, hogy a költségek nagy része a leányvállalatokhoz kapcsolódott, melyek egyben jelentős árbevétel növekedést is mutattak. A működési költségek összességében erősebb növekedést mutattak külön a harmadik negyedévet tekintve az időszak egészére jellemző növekedéshez viszonyítva. Ennek ellenére az energiaértékesítés árbevételéhez viszonyított működési költségek a harmadik negyedévben megegyeztek a bázis időszak értékével, amit a negyedévre jellemző erőteljes energiaértékesítés árbevétel növekedés okoz. Az e negyedévre jellemző érték 24,95 % volt, ami gyakorlatilag megegyezik a bázis negyedév 24,96 %-os értékével. Az aktivált saját teljesítmények értéke a bázisidőszakhoz képest 5,14 % növekedést mutatott. A beruházások növekedése főleg a villamosenergia hálózathoz kapcsolódott és elsősorban az első félévben jelentkezett. A harmadik negyedéves érték gyakorlatilag megegyezett a bázis negyedéves értékkel. A háromnegyed éves bér és bérjellegű költségek 14,18 %-kal növekedtek a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A viszonylag jelentős emelkedést elsősorban a munkaerő piaci versenyképesség megőrzésének érdekében életbe léptetett év eleji átlagbér emelkedés okozza. A fennmaradó növekedés legnagyobb részét a DL Délalföldi Leolvasó Leányvállalat megnövekedett létszáma okozza. A 65 %-ban a DÉMÁSZ Rt. tulajdonában lévő leányvállalat teljes körűen kerül konszolidálásra, azonban a leányvállat 12

15 munkavállalóinak csak alig több, mint fele került át a DÉMÁSZ Rt. munkavállalói állományából. A dolgozói létszám fennmaradó részét a leányvállalat társtulajdonosa biztosította, amely szintén megjelenik a jelen gyorsjelentésben bemutatott számokban. Ez okozza a konszolidált dolgozói létszám emelkedését is. Szintén szerepet játszott a bérköltség emelkedésében, hogy a DÉL-ÁSZ Autó Kft. leányvállalat a bázis időszakban még nem volt bevonva a konszolidációs körbe. A harmadik negyedévet külön vizsgálva a bér és bérjellegű költségek jóval dinamikusabb, 22,38 %-os emelkedést mutatnak. A fent leírt tényezők hatását figyelmen kívül hagyva azonban a növekedés ennél jóval alacsonyabb, 17,5 % volna. Az anyagköltségben történt 15,09 %-os növekedés oka részben a leányvállalatok tevékenységeinek volumen növekedése, mely az egyéb árbevétel sor növekedésében is megfigyelhető. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve. A augusztus 1-jén bevezetett tarifa módosítások ugyanakkor lehetővé tették, hogy a Társaság többlet forrást biztosítson a hálózat minőségének javítását célzó karbantartási munkákra. Az értékcsökkenési leírás növekménye 10,46 % volt a bázis háromnegyed évhez viszonyítva. Az emelkedés hasonló mértékű volt külön-külön mind a három negyedévet tekintve, és összhangban van a beruházások növekedésével. Az egyéb működési költségek szintje 7,18 %-kal növekedett a bázis háromnegyed évhez képest. E sor tartalmazza a képzett céltartalékokat, melyek közül a szerződési kockázatokra képzett, illetve a személyi jellegű költségekre képzett céltartalékok növekedtek jelentősen. A Pro Estate Kft. és Groppo Rt. leányvállalatoknál felmerült kockázatokra év végén 161 M Ft céltartalékot képzett a Társaság. Ez a céltartalék a második negyedévben 100 M Ft-tal növekedett. Az érintett tevékenységi kör, mely jellemzően hő- és villamosenergia ellátására kötött hosszú-távú szerződéseket igényel, jelenleg stratégiai felülvizsgálat alatt van. III.3.3. Üzemi tevékenység eredménye Az üzemi tevékenység háromnegyed éves eredménye M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 9,36 %-a. A bázisidőszakot tekintve ez az arány 9,51 % volt. Az év folyamán életbe lépett különböző mértékű értékesítési és vásárlási átlagárak hátrányosan befolyásolták az említett arányt, ezt az egyéb árbevételek kedvező alakulása kompenzálta. III.3.4. Pénzügyi eredmény A pénzügyi műveletek eredménye további csökkenést mutatott és a bázis háromnegyed évhez hasonlóan negatív lett. A 380 M Ft-os csökkenést elsősorban a megnövekedett mértékű, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza. A Társaság hitelállománya jelentősen nőtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. 13

16 III.3.5. Nettó eredmény Az adózás előtti eredmény M Ft volt, amiből M Ft-ot tett ki a harmadik negyedév eredménye. Ez 7,37 %-os növekedést jelent a bázis háromnegyed év értékéhez képest. A Társaság-csoport előzetes, háromnegyed éves adózott eredménye M Ft volt háromnegyed-, M Ft negyedéves szinten. Háromnegyed éves szinten ez szintén 7,37 %-os javulást jelent a bázis háromnegyed éves M Ft-hoz képest. A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye háromnegyed évében Ft volt, szemben a bázis háromnegyed éves 984 Ft-tal. III.4. Mérleg III.4.1. Eszközök A tárgyi eszközök értéke a háromnegyed év során M Ft-tal növekedett. Ez 7,42 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékéhez enyhén alacsonyabb szintű beruházásokat tükröz. A beruházások döntően hálózati eszközökhöz, kisebb részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. A Társaság a korábbiakban nem szerepeltette külön soron az immateriális javakat, azok a tárgyi eszközök között szerepeltek. Jelen gyorsjelentés időszakában az immateriális javak 5,74 %-os csökkenést mutattak. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban változatlan maradt. Az egyéb befektetett eszközök 18,00 %-os növekedést mutattak. Ezt döntően a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okozta. A pénzeszközök állománya közel 1 Mrd Ft-tal nőtt a bázis év végéhez viszonyítva. Ez összhangban van a hitelállomány növekedésével. A vevők és egyéb követelések 3,93 %-kal nőttek. A mérsékelt növekedés oka a kintlévőségek viszonylag kedvező szintje, de szerepet játszott a magas bázis is. Az év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része jellemzően csak a következő év első napjaiban kerül kifizetésre. A készletek növekménye 22,87 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnőttek. Az egyéb forgóeszközök az aktív időbeli elhatárolásokat tartalmazza és M Ft-tal, 32,57 %-kal növekedtek. Ezen sor növekedését elsősorban az okozza, hogy a fogyasztás növekedést a részszámlák nem teljes mértékben tartalmazták, és aktív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra. III.4.2. Források Mivel a Társaság saját részvényt nem birtokol, a E Ft harmadik negyedév végi jegyzett tőke az év végi állapothoz hasonlóan megegyezik a részvények össznévértékével. 14

17 A év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék nélküli ( E Ft) éves adózott eredmény növeli háromnegyed évében. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 19,27 % volt. A M Ft növekedés egy részét a készpénz állomány növekedése tükrözi, a maradék növekedést a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek, illetve a beruházások miatt megnövekedett hosszú lejáratú kölcsönök okozzák. A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 4,472 M Ft, ami 40,37 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsősorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve egyes passzív időbeli elhatárolások, valamint a jóváhagyott osztalék által megnövelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek okozzák. Hosszú lejáratú hitelállomány változása december Növekedés Csökkenés szeptember III.4.3. Mérlegen kívüli tételek III. negyedév végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következők: A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 27,7 M Ft, lejárata Az állományban lévő dolgozók számára kezességvállalás a dolgozók vállalati mobil telefon előfizetői és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év. Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. egyik projektjéhez kapcsolódóan végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a DÉMÁSZ Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll. A Pro Estate Kft. melyben a DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. 51 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik - beruházása során felmerült többletköltségek finanszírozásához szükséges összeget a tulajdonosok kötelesek tőkeemeléssel vagy tulajdonosi kölcsönnel biztosítani. A DÉMÁSZ Rt. szavatossági nyilatkozat alapján vállalja, hogy ezt az összeget az E-Partner Kft. részére tőkeemeléssel vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátja. 15

18 III.4.4. Céltartalék képzések Céltartalékok Átszervezések Késedelmi kamat Szerződéskötés Egyéb Összesen december Növekedés Csökkenés szeptember III.4.5. Saját tőke változása A Társaság saját tőkéje a következőképpen alakult: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék és Összesen számviteli eredmény Kezdő érték ( ) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Számviteli eredmény Záró érték ( ) III.5. Társaság érdekeltségei Név Jegyzett tőke (E Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L HEBÜ Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged ,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged ,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged ,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged ,00 100,00 L Groppo Rt., Szeged ,00 51,00 L D-Energia Kft., Szeged ,00 90,00 L Termostar Kft., Kecskemét ,49 30,49 T Unicotec Kht., Szeged ,00 45,00 T DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged ,00 65,00 L Pro Estate Kft., Szeged (E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona) ,00 51,00 L * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) 16

19 IV. Időszak lényeges eseményei IV.1. Tulajdonosi struktúra változása Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) december június szeptember 30. EDF International S.A.* 60,91 60,91 60,91 Intézményi befektetők 25,05 19,55 19,66 - belföldi 17,64 17,80 17,72 - külföldi (Morgan Guaranty Trust**) 7,41 1,75 1,94 Magánszemélyek 1,79 1,64 1,04 - belföldi 1,62 1,47 0,92 - külföldi 0,17 0,17 0,12 Saját tulajdonban lévő 0,00 0,00 0,00 Egyéb jogi személyek 11,92 17,56 18,09 - belföldi 7,93 12,01 12,28 - külföldi 3,99 5,55 5,81 Nem bejegyzett 0,33 0,34 0,30 Összesen: 100,00 100,00 100,00 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelõ társaság 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező befektetők Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. francia ,91 Szakmai befektető IV.2. Szervezeti felépítésben, munkaerőben bekövetkezett változások IV.2.1. Első negyedév A Magyar Energia Hivatal január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamosenergia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamosenergia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erőmű Rt. tulajdonában lévő D-Energia Kft. részére villamosenergia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamosenergia határon túl történő szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévő törzsbetétjét, 65 %- os tulajdoni arányának megfelelően, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében E Ft-tal, E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %. Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét nyugdíjba vonulása miatt február 1-jétől Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette. 17

20 IV.2.2. Második negyedév A április 25-én megtartott évi rendes Közgyűlés a következő lényeges változásokról döntött: - A Társaság évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált E Ft adózott eredményéből E Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó Ft-ot jelent. A fennmaradó E Ft eredménytartalékba kerül. - A Közgyűlés elfogadta a DÉMÁSZ Rt. által kibocsátott részvények dematerializált részvényekké alakítását. - A Közgyűlés újraválasztotta Dervarics Attila urat az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés elfogadta Alain Chupin úr az igazgatóság tagságáról április 25. napjával történő lemondását és Yves Autret urat megválasztotta az igazgatóság tagjává április 26. napjától üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával Markos András urat i hatállyal igazgatósági tagságából visszahívta és Dr. Szöllösi László urat az igazgatóság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő tulajdonosi jogok gyakorlójának igenlő szavazatával dr. Tiszavári Klára úrhölgyet i hatállyal felügyelő bizottsági tagságából visszahívta és Dr. Hajdú László urat a felügyelő bizottság tagjává választotta tól a üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig. - A Közgyűlés a Deloitte & Touche Kft-t (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) a Társaság könyvvizsgálójává választotta tól a üzleti évet lezáró rendes Közgyűlés napjáig. Az E-Partner Kft. leányvállalat 51 %-os tulajdonában lévő Pro Estate Kft. törzstőkéje E Ft-ról E Ft-ra csökkent. IV.2.3. Harmadik negyedév A MOL Rt július 1-jei hatállyal felmondta a DÉMÁSZ Rt.-vel kötött közüzemi szerződését. A szerződés felmondása a villamosenergia-árrésre, és ezen keresztül a DÉMÁSZ Rt. eredményére számottevő hatást nem gyakorol. A DÉMÁSZ Rt. a D-Energia Kft. leányvállalatban lévő törzsbetétjét, 90 %-os tulajdoni arányának megfelelően, E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos Budapesti Erőmű Rt. törzsbetét-emelésével együtt a leányvállalat törzstőkéje összességében E Fttal, E Ft-ra emelkedett, melyből a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 90 %. A D-Energia Kft. törzstőkéjének emelésére az üzleti forgalom tervezett növekedése miatt 18

21 került sor. A leányvállalat taggyűlése szintén döntött a 3 tagú felügyelő bizottság létrehozásáról. IV.2.4. Lezárt időszakot követő lényeges események A DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának október 1-jén megtartott ülésén Daniel Dumont úr az igazgatóság elnöke lemondott elnöki pozíciójáról. A lemondás indoka, hogy Daniel Dumont úr az EdF székhelyén, Párizsban, új kinevezést kapott. Daniel Dumont úr továbbra is a DÉMÁSZ Rt. igazgatóságának tagja marad. Az igazgatóság megköszönte Dumont úr elnöki munkáját és lemondását elfogadta. A DÉMÁSZ Rt. igazgatósága október 2-ai hatállyal Dervarics Attila urat, a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatóját választotta az igazgatóság elnökévé november 3-án a Társaság névre szóló, papír alapú részvényei dematerializálásra kerültek. A Társaság az átalakításra be nem nyújtott részvényeket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 6 hónapon belül tőzsdei forgalom keretében értékesíti. IV.2.5. Alkalmazotti záró létszámok Társaság Társaságcsoport IV.3. Soronkívüli közzétételek felsorolása január 3: Engedélyek megszerzése január 29.: DL Kft. törzstőke emelése, személyi változás a DÉMÁSZ Rt.-nél március 21.: Közgyűlési meghívó április 16.: Közgyűlési előterjesztések megtekinthetősége április 28.: Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató, dematerializációs folyamat közzététele május 7.: Pro Estate Kft. törzstőke csökkentése július 1.: Közüzemi szerződés felmondása július 14.: D-Energia Kft. törzstőke emelése augusztus 7.: A augusztus 1-jén hatályba lépett új villamosenergia árak hatása október 2.: Személyi változás a DÉMÁSZ Rt. Igazgatóságában Szeged, november 3. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága 19

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I. félév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. augusztus 4. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Pénzügyi kimutatások...4 II.1. Féléves eredménykimutatás...4

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. GYORSJELENTÉS 2003. I. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. május 9. TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2 II. Kimutatások...3 II.1. Eredménykimutatás...3 II.2. Mérleg...4 II.3.

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG 2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG BUDAPEST - 2002. május 15. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam

Részletesebben

Shopline-webáruház Nyrt.

Shopline-webáruház Nyrt. shopline bookline Shopline-webáruház Nyrt. IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜZLETI JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jóváhagyta a Társaság 2013. április 25-i éves közgyűlése Budapest, 2013.április 2. 1. Összefoglaló

Részletesebben