2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13"

Átírás

1 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait tartalmazza. A 2011 utolsó negyedévi javuló teljesítmények folytatódtak 2012 első félévében, amely 9-os bevétel növekedést valamint 1,1 milliárd Ft EBITDA javulást eredményezett csoport szinten. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió EUR 1 Millió EUR 1 Összes bevétel ,7 44, ,6 72,2-1 EBITDA ,0 7, ,6 3,2 104 Működési eredmény ,1 4, ,2-4,3-73 Pénzügyi eredmény n.a. 0,1-0,7 n.a ,5 1,7 51 Adózás előtti eredmény ,2 3, n.a. 1,4-2,6 n.a. Működési cash flow ,6 3, ,8 0, CAPEX ,9 4, ,2 10,2-69 HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266, ,6 269, A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 21,1 milliárd Ft volt, ami 9-kal magasabb a tavalyi első félévhez képest, a valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 1-kal csökkent csoport szinten a deviza árfolyamok következtében. A csoport foglaltság 2012 ében 56,4 volt szemben a i 56,1-kal. Az árbevétel javulásának és a múltbéli költségcsökkentéseknek köszönhetően az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat. A növekmény 0,6 milliárd Ft, azaz 1,3 millió EUR volt az idei év második negyedévet 2011 második negyedévéhez hasonlítva, és 1,1 milliárd Ft, azaz 3,4 millió EUR az idei év első félévét a tavalyi év első félévéhez hasonlítva. A első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2012 ében 11,5 milliárd Ft volt, ami 2-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 52,9-ról 53,3-ra nőtt. Az üzemi veszteség 10-kal mérséklődve 1,0 milliárd Ft volt. A cseh szállodák jelentős, 24-os bevétel növekedést, és az akvizíció óta elért legmagasabb nyereséget mutatták. Az üzemelési nyereség 2012 ében 643 millió Ft volt, egy igen jelentős javulás a tavaly első félévi 205 millió Fthoz képest. A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 12-kal emelkedett, részben a gyengülő forint hatására. A működési nyereség az első félévben 32 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 166 millió Ft veszteséggel. A román szegmens bevétele 17-ot emelkedve 645 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, aminek hatására a tavalyi első félévben elért 45 millió Ft veszteséggel szemben idén az első félévben már 16 millió Ft profitot ért el. A pénzügyi eredmény 2012 ében 749 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves 451 millió Ft nyereséggel, elsősorban az árfolyamváltozásoknak köszönhetően ében millió Ft (többsége nem realizált) árfolyamnyereség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a első félévi 893 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 ében 584 millió Ft-ra növekedtek a i 459 millió Ft-ról, ami elsősorban az árfolyamváltozások és a kamatlábak emelkedésének következménye volt. Az adózás előtti nyereség ben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a i 0,7 milliárd Ft veszteséggel. A működésből származó nettó pénzeszköz állomány 2012 ében 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett a I. félévben elért 19 millió Ft-ról, a működő tőke kedvező változása miatt. A beruházások és befektetések értéke 2012 ében 0,9 milliárd Ft-ot tett ki szemben a i 2,8 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első félévében 5-kal tovább csökkent, így fő volt, szemben a tavalyi munkavállalóval.

2 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 2/13 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió EUR Millió EUR MAGYARORSZÁG Összes bevétel ,0 26, ,8 41,6-7 EBITDA ,1 3, ,3-0,6-47 Operatív eredmény ,5 1, ,5-4,3-18 Pénzügyi eredmény n.a. 0,4-0,6 n.a ,8 1,9 45 Adózás előtti eredmény ,9 1, ,7-2,4-69 CAPEX ,2 1, ,2 2,3-46 Az összes működési és egyéb bevétel 2-ot emelkedve 11,5 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, főként az euróval szembeni gyengébb forint illetve a foglaltság 52,9-ról 53,3-ra történő javulása következtében. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele év első félévében 7-kal növekedett és így 5,9 milliárd Ft volt, a foglaltság emelkedésének valamint a magasabb átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására. Ugyanakkor, a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülése, a jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezte. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 2,8 nap, amely mérsékelt növekedés a tavalyi első félévi 2,7 naphoz képest. A vendégéjszakák száma 2012 ében ra növekedett ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 18-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 22-hoz képest. Az első félévben a fő küldő piacaink közül Oroszországból 28-kal, Olaszországból 20- kal, Németországból pedig 4-kal érkezett több vendég. Japánból e növekmény 82 volt a tavaly évi nagyfokú csökkenést követően. A szobakiadás eredménye az első félévben 9-kal, azaz 354 millió Ft-tal javult 2011 I. félévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2012 ében 3,3 milliárd Ft volt, ami egy enyhe, 118 millió forintos csökkenés a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banqueting és konferenciából származó bevétel. Utóbbi részben az ÁFA kulcs 25-ről 27-ra történő emelésének, részben pedig a MALÉV összeomlásának következtében átrendeződött vendégszerkezetnek tulajdonítható. Az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedett, amit részben ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2012 első negyedévében 143 millió Ft-tal mérséklődött a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2012 első féléves bevétele 10 millió Ft-tal, azaz 2-kal, míg a működési eredmény 40 millió Ft-tal lett magasabb a tavalyi évhez képest, elsősorban egy tavalyi egyszeri tranzakció következményeként. A gyógyászati bevétel 2012 ében 681 millió Ft volt, amely 12-os javulást mutat éhez viszonyítva, az értékesített kezelések száma és az árak növekedése miatt. Ráadásul a költségszint növekedését nem engedve a gyógyászat eredménye 62 millió Ft-tal, 30-kal javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2012 ében 353 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 14-os csökkenést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 7-kal növekedett szállodáinkban és 2,6 milliárd Ft volt 2012 ében. Ezen belül az energia költség 1,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami 15-kal magasabb, az energia árak növekedése, valamint a télen tapasztalt rendkívül hideg napok következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012 első félévében 6-os növekedés mellett 2,6 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 7-kal emelkedve 317 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2-os csökkenést mutat, tükrözve a tavaly évi létszámleépítések hatását, ráadásul az idei évi adat tartalmazza a személyi jövedelemadó változása révén negatívan érintett, alacsonyabb bérkategóriákba tartozó munkavállalók bér kiegészítését. A kamatlábak emelkedésének és az időszaki áltagos euró árfolyam gyengülésének együttes hatására 2012 első félévében a kamatráfordítások összege 360 millió Ft-ról 472 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban az időszak végi euró árfolyam év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a ben elszámolt 875 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 363 millió Ft-ot tett ki első félévben, amely főként a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a i 607 millió Ft-tal. Összességében a

3 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 3/13 magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2012 első félévében 0,22 milliárd Ft veszteség volt, szemben a i 0,64 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény Pénzügyi eredmény n.a Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/CZK átlagárfolyam 11,7 11,0 6 11,7 11,1 6 CZK/EUR átlagárfolyam 25,3 24,3 4 25,2 24,3 3 A működési és egyéb bevétel 24-kal növekedve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, míg a forint cseh koronával szembeni gyengülése az összes növekedésből csupán 6-ot tett ki. Az összes bevételgyarapodásból a szobabevétel 25-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétele pedig 28 és 27-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, 2012 első félévében 75,0 volt, szemben a tavalyi 78,2- kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, a kiadott szobák száma viszont ról re emelkedett. Ráadásul a szoba átlagára (ARR) CZK-ről CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 9,5 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 8,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2012 ében volt a tavalyi tel szemben. A német piac 13-os és a belföldi piac 9-os csökkenését több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 30-os növekedése első félévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7-os növekedés mellett 1,8 milliárd Ft-ot tett ki, ami jobbára csak a 6-os árfolyam átváltási hatást tükrözi a vendégszám növekedés és az infláció hatása ellenére. Ezen belül az energiaköltség 18-kal növekedett és így 408 millió Ft volt, a karbantartási költségek pedig 176 millió Ft-ot tettek ki, amely 30-os csökkenés a Maria fürdő projekt kapcsán a tavalyi időszakban felmerült jelentős egyszeri költségeknek tulajdonítható. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011 ében millió Ft volt, amely 14-os növekedést mutat, és a 6-os árfolyam-átváltási hatást kiszűrve összhangban van a bérfejlesztéssel és a vendégszám növekedése által megkövetelt többlet munkaerő igénnyel. A cseh szállodák üzemelési eredménye jelentősen javult, 2012 ében 643 millió Ft profit volt szemben a 2011 I. félévi 205 millió Ft veszteséggel. Mindez rendkívül pozitív jel, valamint a korábbi évek kiváló teljesítményével együtt megerősíti a választott üzleti és fejlesztési stratégiánkat. A kamatlábak növekedése, a forint időszaki átlagos árfolyamának gyengülése, valamint az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a I félévi kamatráfordítások összege 27 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 21 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 23 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a i 15 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2012 ében 356 millió Ft volt, amely 65-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest, ami jelentős költéseket tartalmazott a Mária és a Vltava gyógyászati beruházások miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2012 ében 640 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 199 millió Ft veszteséggel.

4 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 4/13 Szlovák szegmens SZLOVÁKIA Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény n.a. Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266, ,6 269,4 10 Az összes működési és egyéb bevétel 2012 ében 12-kal növekedve 4,6 milliárd Ft volt, főként a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülésének következtében. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 59,9 volt, ami kismértékű javulás a tavaly évi 59,1-hoz viszonyítva, azonban az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,1 EUR-ról 41,9 EUR-ra csökkent. Mindezek következtében a szoba bevétel euróban kifejezve 0,2-os javulást mutat. Az értékesített szobák száma ról re emelkedett 2012 első félévében, ezzel szemben a vendégéjszakák száma 2012 első félévében volt szemben a tavalyi vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 10,5 nap volt szemben a tavaly első félévi 9,8 nappal. A belföldi piac, amely az összes kereslet több mint 40-át adja 4-os csökkenést mutat, melyet részben ellensúlyozott a orosz vendégek számának 40-os, az Afrikából érkező vendégek számának 386-os és az Ázsiából érkező vendégek 8-os növekedése ében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - az euróval szemben 9,7-kal gyengébb forint átváltási hatása ellenére - csupán 1-kal növekedve 1,7 milliárd Ft-ot tett ki. A szigorú költséggazdálkodás következtében az euróban meghatározott működési költségek csökkentek, még a 10,5-os energiaköltség-növekedés ellenére is. (Az energia költségek ennek ellenére továbbra is közel 20-kal alacsonyabbak, mint az energiamegtakarítási fejlesztéseket megelőző időszakokban.) A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 9-kal növekedve 1,8 milliárd Ft volt, ami 9,7 átváltási hatást kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám-leépítési intézkedéseket. A kamatlábak növekedése, valamint az időszaki átlagos euró árfolyam jelentős gyengülése következtében a kamatráfordítások összege 2012 ében 13-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összege ben alacsony szinten voltak tartva és ezáltal 200 millió Ft volt, ezzel szemben ben a beruházások értéke 768 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős költéseket. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2012 első félévében 36 millió Ft volt, a tavalyi hasonló időszaki 227 millió Ft veszteséggel szemben.

5 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 5/13 Román szegmens ROMANIA Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény n.a. Pénzügyi eredmény 1-3 n.a Adózás előtti eredmény n.a. CAPEX HUF/RON átlagárfolyam 66,5 64,4 3 67,4 64,5 5 RON/EUR átlagárfolyam 4,4 4,1 7 4,4 4,2 5 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2012 első félévében jelentősen, 17-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A i foglaltság a tavalyi 47,3-os szinten maradt, míg az átlagos szobakiadási ár (ARR) 102 RON-ról 118 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye forintban kifejezve 25-kal javult 2012 ében. A vendégek száma 2012 első félévében főről főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 303 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, amely 10-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 103 millió Ft volt, ami 25-os növekedés első félévéhez viszonyítva az új gyógyászati létesítmények megnövekedett energia igénye miatt, illetve a karbantartási költség 35-os növekedés mellett 21 millió Ft volt. A többi költségelem növekedése az infláció és a foglaltság növekedésének szintje alatt maradt. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel a következő 12 hónapon belül teljes egészében visszafizetésre kerül. A hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt melyet a kamatlábak emelkedése némileg kompenzált a kamat ráfordítások összege első félévben 3 millió Ft volt a tavalyi 5 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2012 első félévében 24 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 356 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő terület utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége első félévben 22 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 40 millió Ft-os veszteséggel..

6 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 6/13 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 86,2 milliárd Ft volt június 30-án, amely a 2011 első félév végi állományhoz képest 2-os csökkenés. A készpénzállomány 26-kal csökkent a június 30-i értékhez képest, köszönhetően a bankhitelek első félévi törlesztéseinek. A vevő követelés állomány 7-kal csökkent 2,4 milliárd Ft-ról 2,2 milliárd Ft-ra, az intenzív behajtási kampányunk sikerének hatására. A készletek értéke tovább csökkent, így 8-kal alacsonyabb június 30-án, mint június 30-án. A tárgyi eszközök állománya 75,9 milliárd Ft volt első félévének végén. Az előző év végéhez viszonyítva 5-os csökkenést mutat, a 0,9 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 2,3 milliárd Ft amortizáció, valamint hozzávetőleg -2,8 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2012 első félévének végén 34,6 milliárd Ft volt, amely 5-os csökkenés december 31-hez viszonyítva. A csoportnak június 30-án 78,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a december 31-én fennálló 83,3 millió EUR állománnyal. A forint erősödésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány még ennél is jelentősebb csökkenést mutat. A saját tőke értéke 4-kal csökkent december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,2 milliárd Ft adózás utáni nyereség, valamint az átváltási tartalék 2,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként, melyet javarészt a forint erősödése okozott. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2012 első félévében 1,4 milliárd Ft volt, amely a első félévi elenyésző összeghez képest egy igen jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,9 milliárd Ft volt 2012 I. félévében, amely jelentős, 66-os csökkenés hasonló időszaki értékéhez viszonyítva, mivel a tavalyi adat tartalmazza a termék- és szolgáltatásminőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógykomplexumokra fordított jelentős kiadásainkat első féléve során általános vállalati finanszírozási célokra 2,5 millió EUR értékben történt hitellehívás és 7,5 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés.

7 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 7/13 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió ió Ft) december 31 Eszközök június 30 június Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség - 1 n.a Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Források összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék n.a Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források és Saját tőke összesen

8 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 8/13 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) f Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség Pénzügyi eredmény n.a Adózás előtti eredmény n.a. Adott időszakra vonatkozó adóköltség n.a n.a. Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény n.a. Anyavállalatra jutó rész n.a. Kisebbségi részesedésre jutó rész n.a. Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény) n.a.

9 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 9/13 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) Adózás utáni eredmény n.a. Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete n.a Derivatív ügyletek piaci értékének változása - - n.a n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem n.a Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Ebből: Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésre jutó rész Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

10 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 10/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen december Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

11 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 11/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált MUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen december Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

12 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 12/ számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Céltartalék változása n.a Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek növekedése (-)/csökkenése n.a Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó n.a Működésből származó nettó pénzeszköz Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása n.a Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz n.a n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) n.a Nyitó nettó pénzeszközök Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön n.a n.a. Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 13/ számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7.. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK év második negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Tulajdonos 1 II.n.év.év III.n.év Időszak vége IV.n.év I.n.év II.n.év CP Holdings és befektetései 2 77,74 77,94 78,03 78,03 78,95 melyből: CP Holdings Ltd. 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 Interag Zrt. 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 Israel Tractors 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 Külföldi pénzügyi befektetők 9,36 9,31 8,96 8,78 8,78 Belföldi pénzügyi befektető 4,87 5,02 5,35 5,50 4,60 Belföldi magánszemély 3,51 3,21 3,14 3,17 3,15 Saját részvény 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,95-os részesedése 82,69-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is. 8.. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP Tartalom Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 6 A Felügyelőbizottság tagjai 7 Idegenforgalom 2013-ban 8 Az Igazgatóság jelentése 11 A Felügyelőbizottség jelentése 31

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség 2007 4 Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról A Danubius Hotels Rt. Igazgatósága az I.n. éves gyorsjelentésében, majd az első öt havi előzetes eredmények ismeretében a Magyar Tőkepiac

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit A Danubius Csoport konszolidált szinten 47,3 milliárd Ft-os bevételt termelt 2006-ban,

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11

2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 2012 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/11 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén.

A társaság összes eszközértéke 2004. március 31-én 66,8 milliárd Ft volt, 53 millió Ft-tal több, mint tavaly első negyedév végén. Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2004 I. negyedéves gazdálkodásáról. Biztató jelek A háborús előkészületek, a SARS járvány, majd az iraki háború kitörésének következményeivel sújtott bázis időszakkal

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A DANUBIUS HOTELS CSOPORT. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. III. negyedéves

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN KISMÉRTÉKŰ OPERATIV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I negyedéves, nem auditált eredményeit.

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A folytatódó magyarországi nehéz üzleti feltételeket ellensúlyozta a leányvállalatok eredmény hozzájárulása IV.n.év IV. n.év.

A folytatódó magyarországi nehéz üzleti feltételeket ellensúlyozta a leányvállalatok eredmény hozzájárulása IV.n.év IV. n.év. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta es és IV. negyedes, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

2012 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14

2012 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 2012 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE MOL CSOPORT IV. NEGYEDÉVI ÉS ÉVES GYORSJELENTÉSE KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MÁR HARMADIK ÉVE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14

2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 2014 ELSŐ NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/14 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta első negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben