CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT."

Átírás

1 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN HARMADIK NEGYEDÉV november 13. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 1

2 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a évi harmadik negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált évi harmadik negyedévének adatait publikálja. A negyedéves jelentés előállítása az IAS 34 standard előírásaival összhangban történt. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves tájékoztatókban publikálja a Kibocsátó, valamint leányvállalata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: EMABIT). A év harmadik negyedévének főbb eredményei, eseményei: - Az előző év hasonló időszakához képest jelentősen, millió forinttal javította adózott eredményét a Csoport 1, amely így 2013 első három negyedévében -337 millió forintos adózott eredményt ért el. A teljes átfogó jövedelem 303 millió forint veszteség, mely a nehéz piaci helyzet ellenére továbbra is összhangban áll a vezetőség várakozásaival. - Miközben az általános piaci tendenciáknak megfelelően, a rossz gazdasági környezet következtében az életbiztosítási szegmens tovább esett, a nemélet ág látványos növekedést tudott felmutatni. A Kibocsátó a év harmadik negyedévéig millió forint bruttó díjbevételt ért el, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva 5 százalékos csökkenést jelent. Az életbiztosítási szegmens díjbevételei 17 százalékkal csökkentek 2012 harmadik negyedévéhez képest, a kieső életbiztosítási díjbevételt ugyanakkor csaknem kompenzálni tudta a nemélet-biztosítási szegmens felfutó teljesítménye, mely 75 százalékos díjbevétel növekedést produkált. A biztosítási piac helyzetében továbbra sem látszik jelentős javulás, mely a CIG Csoport teljesítményére is rányomja bélyegét. Az erre válaszul végrehajtott szervezeti racionalizálás, hatékonyabb működés és folyamatos, szigorú költségkontroll azt eredményezte, hogy az igazgatási költségek jelentősen, 19 százalékkal csökkentek harmadik negyedévéhez viszonyítva. A Csoport meglévő rendszeres díjas életbiztosítási szerződésállománya stabil alapokat teremt és a befektetési portfolió növekedésével és érésével párhuzamosan költségviselő képessége egyre javul és ezáltal már nagyobb mértékben képes fedezetet teremteni a működési költségekre. - A Biztosító igazgatósága új stratégiai irányvonal bevezetéséről döntött, amelynek értelmében a hazai, kihívásokkal teli biztosítási környezetben a hatékonyság növelése és a nyereséges működés érdekében, továbbá a részvénytulajdonosok érdekeit maximálisan szem előtt tartva a termékek, szolgáltatások, értékesítési csatornák és a földrajzi megjelenés diverzifikációjára helyezi a hangsúlyt a jövőben. - A Kibocsátó új értékesítése 2013 harmadik negyedév végéig életbiztosítási ágon millió forint volt, a záró életbiztosítási állomány millió forint. Az EMABIT 2013 első három negyedévében millió forint új állományt szerzett, a nettó állományfejlődés millió forint volt, így a harmadik negyedév végén mintegy millió forintos állománnyal rendelkezett. Az összesített állomány a év végi millió forintról millió forintra növekedett. - A CIG Csoport működésében az EMABIT szerepe tovább erősödött. A nemélet biztosítások közül jelenleg a gépjárműbiztosítás a legnagyobb üzletág. A gépjárműflották 75 százaléka a kiemelt célpiacként kezelt kis flották közül kerül ki. Jelentősen növekszik és második legjelentősebb üzletággá fejlődött a fuvarozói, szállítmányozói piacokon értékesített biztosítások köre, ide értve a sikeres lengyelországi és baltikumi piacralépés eredményeit is. - Az EMABIT fokozta értékesítési aktivitását a kis- és középvállalkozások számára nyújtott vagyon- és felelősségbiztosítási területen, illetve megkezdte működését további ígéretes réspiacokon, mint a kezességvállalással kapcsolatos, és a kiterjesztett garancia biztosítások, miután július 5-én engedélyt kapott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, hogy a kezesség, garancia ágazatban is végezzen biztosítási tevékenységet. 1 Csoport, illetve CIG Csoport alatt a Kibocsátót és a konszolidálásba bevont leányvállalatait kell érteni. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 2

3 - A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. saját eszközalapjai szeptember 24-én ismét jelentős eredménnyel képviseltették magukat az immáron harmadik alkalommal megrendezésre kerülő MoneyMoon Awards gálán. A meghirdetett tíz kategóriából a tavalyi évhez hasonlóan - háromban tudtak CIG eszközalapok győzedelmeskedni. - A Kibocsátó stratégiai partnere, a Pannónia Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatába július 1-ével beolvadt a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. A Nyugdíjpénztár magán ágazatának végelszámolása megkezdődött, így a Pannónia Nyugdíjpénztár a jövőben egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. - Járai Zsigmond és Solymár Attila urak szeptember 26-án lemondtak a Kibocsátó felügyelő bizottságában betöltött tisztségeikről. Az elnöki teendőket a következő közgyűlésig az új elnök megválasztásáig Dr. Bayer József látja el. Mérlegfordulónap utáni események: - A Biztosító október 2-án közös megegyezéssel megszüntette a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited ( GEM ), illetve a GEM Management Ltd. között május 31-én létrejött tőkebefektetési szerződéseket az ugyanazon a napon kelt, és január 26-án módosított - Call Option Agreement kivételével. - A Kibocsátó további 200 millió forint tőkeemelésről döntött leányvállalatában, így az EMABIT jegyzett tőkéje 5 millió forinttal millió forintra növekszik. A fennmaradó 195 millió forint az EMABIT tőketartalékába kerül, ami így millió forintra nő. A tőkeemelést a mérlegfordulónapot követően október 17-én jegyezte be a Cégbíróság. - A Kibocsátó november 4-én az alapítási szerződésben rögzített vagyonnövekményi vételi opcióval élve 4%-ot hívott le a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. tulajdonrészéből. Mindemellett további 1 %-os részesedést megtestesítő részvénycsomagot vásárolt a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.-ben, a Pannónia Nyugdíjpénztártól, így immár 46%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Ezzel egyidejűleg a Társaság a Pénztárnak értékesítette a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt-ben meglévő 20%-os részesedését. A tranzakciót követően a Pénztár, a Pénztárszolgáltató által kibocsátott részvények 100%-os tulajdonosa. Az új struktúra a Biztosító és a Pénztár működéséhez is megfelelően illeszkedik, hiszen a Pénztárszolgáltató főként a Pénztár és a Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. számára nyújt adminisztrációs, könyvelési és informatikai szolgáltatásokat. - Az EMABIT menedzsmentje a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (KGFB) elsősorban céges flottákra koncentráló - üzleti portfóliójával kapcsolatban az alábbi döntést hozta: A társaság évben jelentősen csökkenti üzleti jelenlétét a KGFB szegmensben. Helyette olyan célterületekre fókuszál, amelyeken jobban tud érvényesülni az EMABIT innovatív, hazai kis- és közepes vállalkozásokat, családokat, illetve réspiacokat megcélzó érték- és szolgáltatás orientált, növekedést eredményező üzletpolitikája. A döntést az indokolja, hogy új biztosító társaságról lévén szó, a kisebb méret és gyors növekedés miatt is folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy állományának minden eleme rentábilisan illeszkedjen a hazai biztosítási piacon történő megerősödést célzó stratégiába. Budapest, november 13. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 3

4 2. Pénzügyi kimutatások Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás Adatok millió forintban 2013Q1- Q3 (A) 2012Q1- Q4 (B) 2012Q1 - Q3 (C) Változás % (A-C)/(C) Biztosítási díjak % Meg nem szolgált díjak tartalékváltozása % Bruttó megszolgált díj % Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj % Biztosítási díjak, nettó % Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből % Befektetések bevétele % Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség) % Egyéb működési bevételek % Egyéb bevételek % Bevételek összesen % Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek % Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása % Befektetések ráfordítása % Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása % Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték változása Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó % Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek % Igazgatási költségek % Működési költségek % Adózás előtti eredmény % Adóbevételek / (ráfordítások) Adózott eredmény % Értékesíthető pénzügyi eszközök valós érték változása % Egyéb átfogó jövedelem % Teljes átfogó jövedelem % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 4

5 2013Q1- Q3 (A) 2012Q1- Q4 (B) 2012Q1 - Q3 (C) Változás % (A-C)/(C) A Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény % Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó adózott eredmény Adózott eredmény % A Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem % Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó teljes átfogó jövedelem Teljes átfogó jövedelem % Egy részvényre jutó eredmény Egy részvényre jutó eredmény alap (Ft) % Egy részvényre jutó eredmény hígított (Ft) % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 5

6 ESZKÖZÖK szeptember 30. (A) december 31. (B) szeptember 30. (C) Változás % (A-B)/(B) Immateriális javak % Ingatlanok, gépek és berendezések % Halasztott szerzési költségek % Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból % Befektetés közös vezetésű vállalatokban % Értékesíthető pénzügyi eszközök % Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott % befektetések Pénzügyi eszközök befektetési szerződések % Pénzügyi eszközök beágyazott derivatívák % Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések % Egyéb eszközök és elhatárolások % Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek % Eszközök összesen % KÖTELEZETTSÉGEK Biztosítástechnikai tartalékok % Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás % szerződői javára Befektetési szerződések % Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek % Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás % Kötelezettségek biztosítási ügyletekből % Egyéb kötelezettségek és céltartalékok % Kötelezettségek összesen % NETTÓ ESZKÖZÖK % SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Részvény alapú szolgáltatások % Egyéb tartalékok % Eredménytartalék % A Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke % Ellenőrzést nem biztosító részesedések Saját tőke összesen % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 6

7 Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2013 Q3 Adatok millió forintban Jegyzett tőke Tőke-tartalék A Társaság Egyéb Egyéb Eredménytartalék biztosító részesedések összesen Ellenőrzést nem Saját tőke tulajdonosaira jutó tőkehozzájárulások tartalékok saját tőke Egyenleg december 31-én Teljes átfogó jövedelem Egyéb átfogó jövedelem Tárgyévi veszteség Tőketulajdonosokkal folytatott tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében elszámolva Egyéb tőkehozzájárulások Egyenleg szeptember 30-án CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 7

8 Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 2012 Q3 Adatok millió forintban Jegyzett tőke Tőke-tartalék A Társaság Egyéb Egyéb Eredménytartalék biztosító részesedések összesen Ellenőrzést nem Saját tőke tulajdonosaira jutó tőkehozzájárulások tartalékok saját tőke Egyenleg december 31-én Teljes átfogó jövedelem Egyéb átfogó jövedelem Tárgyévi veszteség Tőketulajdonosokkal folytatott tranzakciók, közvetlenül a saját tőkében elszámolva Egyéb tőkehozzájárulások Egyenleg szeptember 30-án CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 8

9 Konszolidált cash flow kimutatás Adatok millió forintban 2013Q1 - Q3 2012Q1 - Q3 Adózott eredmény Módosító tételek Értékcsökkenés és amortizáció Elszámolt értékvesztés Egyéb tőkehozzájárulások Árfolyamváltozások Közös vezetésű vállalatok eredménye Beágyazott derivatív eszközök, és kötelezettségek nettó változása Kamatráfordítás Működő tőke elemeinek változása: Halasztott szerzési költségek növekedése/csökkenése (-/+) Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések növekedése/ csökkenése (-/+) Pénzügyi eszközök befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (-/+) Biztosítási ügyletekből származó és egyéb követelések növekedése/ csökkenése (- /+) Viszontbiztosító részesedésének növekedése/ csökkenése a biztosítástechnikai tartalékokból (-/+) Egyéb eszközök és aktív időbeli elhatárolások növekedése/ csökkenése (-/+) Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése (+/-) Biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) Befektetési szerződések növekedése/ csökkenése (+/-) Biztosítástechnikai tartalékok növekedése/ csökkenése a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításból adódóan (+/-) Egyéb kötelezettségek növekedése/ csökkenése (+/-) Működési tevékenységből származó cash flow-k CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 9

10 Konszolidált cash flow kimutatás folytatás Befektetési tevékenységből származó cash flow-k 2013Q1 - Q3 2012Q1 - Q3 Adósságinstrumentumok beszerzései / eladásai (-/+) Tőkeinstrumentumok beszerzései/ eladásai (-/+) Tárgyi eszközök és immateriális eszközök beszerzései (-) Tárgyi eszközök és immateriális eszközök eladása (+) Részesedések vásárlása (-) 0-20 Befektetési tevékenységből származó cash flow-k Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k Kölcsönök felvétele Kölcsönök törlesztése Részvénykibocsátás bevétele Finanszírozási tevékenységből származó cash flow-k Árfolyamváltozások hatásai Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek nettó növekedése/ csökkenése (+/-) Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak elején Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek az időszak végén CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 10

11 3. A számviteli politika változásai A Csoport 2013 harmadik negyedévében nem változtatott az IFRS számviteli politikáján. 4. Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása a évi harmadik negyedéves az EU által befogadott pénzügyi beszámolási standardok (IAS 34) alapján készített konszolidált, nem auditált adatai A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a CIG Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött életbiztosítás, kockázati, vegyes életbiztosítás, egészségbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve általános biztosítás, azon belül elsősorban casco, kötelező gépjármű felelősség és általános felelősség biztosítás értékesítésével foglalkoznak. A Csoport tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint anyavállalat; működésének felfutásával azonban az EMABIT teljesítménye egyre inkább számottevő a Csoport eredményében. A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele millió forint volt, amely a év hasonló időszaki bevételek 95 százaléka. Ebből millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások, 361 millió forint a hagyományos életbiztosítások, 92 millió forint az egészségbiztosítások és millió forint a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. A nem-életbiztosítási szegmens millió forint díjbevételt eredményezett 2013 első három negyedévében, ez 75%-os növekedést jelent az egy évvel ezelőtti díjbevételhez (2 211 millió forint) képest. Az életbiztosítási portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 11 százalékkal csökkentek harmadik negyedévéig a megújításokból származó bruttó díjbevétel millió forint, szemben az előző év millió forintjával. Az értékesített szerződések első éves díjaiból származó bruttó díjbevétel millió forint, amely 37 százalékos csökkenés 2012 harmadik negyedéves adathoz (2 212 millió forint) képest. A biztosítási piac helyzete továbbra sem kedvez a rendszeres díjas szerződéseknek, az új szerződések és a megújítások szempontjából sem. Az életbiztosítási ügyfelek jelentős része (mintegy 14 százaléka) szünetelteti a díjfizetést, elsősorban ez okozza a megújítások visszaesését. A díjbevételeket ez a hatás csökkenti, de a biztosító nyereségére gyakorolt hatása kevésbé jelentős, mivel díjszüneteltetés csak a szerződés élettartamának későbbi kevéssé profitábilis szakaszában kérhető. Az eseti díjak az előző évi eseti díjbevétel 71 százalékát, millió forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A teljes millió forintos életbiztosítási díjbevételen belül az eseti díjak aránya 11 százalékos. Az eseti díjak alacsony aránya rövid távon nincs számottevő hatással a Kibocsátó eredményességére, mivel azok költségviselő képessége nem jelentős. A meg nem szolgált díjak tartalékváltozásának növekedésének oka elsősorban az általános biztosítások állományának növekedése, mely porfolióban jelentős arányban vannak az éves díjfizetésű szerződések első három negyedévében a viszontbiztosítónak átadott megszolgált díj összege 587 millió forint volt. A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS-ek alapján nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 162 millió forint díj- és jutalékbevétele keletkezett. Az egyéb működési bevételek (685 millió forint) elsősorban a Kibocsátó portfoliókezelésből származó bevételeit tartalmazzák, illetve ezen a soron kerülnek elszámolásra a reaktívált szerződésekhez kapcsolódó bevételei is. A ráfordítások között az egyik legnagyobb tétel a kárfizetések és szolgáltatások, valamint a kárrendezési költségek (együttesen millió forint), ebből millió forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlása és millió forint az általános biztosítások kárráfordítása. Szintén jelentős a nettó tartalékváltozások ráfordítása (3 509 millió forint), amelyből millió forint kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A törlési tartalékok a kintlevőségek csökkenésével párhuzamosan csökkentek, mintegy 293 millió forinttal. Elsősorban a nem-élet ági működésből következően a függőkár tartalékok 353 millió forinttal nőttek 2013 első három negyedév. Az életbiztosítási szerződésállomány kapcsán az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék 14 millió forinttal csökkent. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 11

12 A Kibocsátó összes működési költsége összesen millió forint volt 2013 első három negyedévében, amelyből millió forint a fizetett megbízási díj, jutalék és egyéb szerzési költség, millió forint igazgatási költség. A szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan visszaestek. Az igazgatási költségek jelentősen, 19 százalékkal csökkentek az előző év hasonló időszakához képest, mely a Kibocsátó következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedéseinek és egyre hatékonyabb működésének eredménye. A befektetési eredmény 62 millió forint nyereség. Ebből a befektetéshez kötött életbiztosítások nem realizált eredménye 224 millió forint nyereség. Az eszközalapok mögöttes befektetései a kedvező globális hangulatban összességében növekedni tudtak a harmadik negyedévben. Azonban a növekedés mértéke elmaradt a részvénypiacokon tapasztalt emelkedés szintjétől, mivel a második negyedév során jelentősen átalakult a vagyon megoszlása az eszközalapok között, mikor a fejlődő piaci részvény eszközalapokból jelentős tőke áramolt át a menekülő, pénzpiaci eszközalapokba. A befektetési eredményre negatív hatással volt a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 165 millió forint értékben. A Kibocsátó saját befektetésein elért hozama mintegy 185 millió forint nyereség 2013 első három negyedévében. A kamatozó részvény eredményhatása 2013 három negyedévében 182 millió forint kamatráfordítás, illetve 106 millió forint beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték változási nyereség, vagyis összességében 76 millió forint veszteség. Az adózás előtti eredmény mindezekre tekintettel 318 millió forint veszteség (2012 harmadik negyedévéig millió forint veszteség), összhangban a Kibocsátó terveivel. Az adóráfodítások soron 19 millió forint társasági adó jelenik meg. Az egyéb átfogó jövedelem elsősorban az értékesíthető pénzügyi eszközök 34 millió forintos valós érték változását tartalmazza, a teljes átfogó jövedelem így 2013 első három negyedévében 303 millió forint veszteség. A Kibocsátó mérlegfőösszege millió forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága június 30-án millió forint, a magyar számviteli törvény szerinti rendelkezésre álló szavatoló tőkéje millió forint, ezzel a törvényi tőkeszükségletet 229%-ban fedezi. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 12

13 5. Vezetői beszámoló A gazdasági életben és a biztosítási piacon zajló folyamatok, illetve az EMABIT tevékenységének felfutása az elmúlt évhez képest jelentősen átrendezte az új értékesítés alakulását. A millió forint éves állománydíjú új értékesítésből millió forint az általános biztosítások (elsősorban KGFB, CASCO és felelősség) állománynövekedése, míg millió forint a befektetési egységekhez kötött életbiztosításokból (ebből 60 millió forint befektetési szerződés), 172 millió forint a hagyományos életbiztosítási szerződésekből és 93 millió forint az egészségbiztosítási szerződésekből származik. Az előző év első három negyedévében az új értékesítés állománydíja millió forint volt, ebből millió forint származott az általános biztosítások értékesítéséből. Az értékesítés jelentős része, millió forint a befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz (ebből 17 millió forint befektetési szerződés) és 92 millió forint a hagyományos életbiztosításokhoz kapcsolódott. Új értékesítés Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (A) (B) (C) Változás D=(A)-(C) Változás % (D)/(C) Darab - biztosítási szerződések % Állománydíj - biztosítási szerződések millió Ft % Darab - befektetési szerződések % Állománydíj - befektetési szerződések millió Ft % Darab - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások összesen Állománydíj - befektetési egységekhez kötött életbiztosítások összesen millió Ft Hagyományos életbiztosítások % % Darab % ebből egészségbiztosítás Állománydíj % ebből egészségbiztosítás Általános biztosítások Darab % Állománydíj % Összesen új értékesítés darab: % Összesen új értékesítés állománydíja millió Ft % 2013 harmadik negyedévéig összesen darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 625 darab hagyományos életbiztosítás. Ugyanakkor a nemélet ágon mintegy db szerződést értékesítettek. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási szerződésállománya darabra, záró állománydíja millió forintra változott, míg a nem életbiztosítási állományt db szerződés alkotja millió forint állománydíj mellett. A év első három negyedévében eladott életbiztosítási szerződések esetében a Quantis Csoport termelésének aránya 29 százalék. A saját hálózat teljesítménye 24 százalékot, míg az egyéb értékesítési csatornák Magyarországon 42 százalékot, Szolvákiában 5 százalékot tettek ki. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 13

14 Piaci részesedési mutatók* 2013 Q Q Q2 millió Ft Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés millió Ft Piaci részesedés Életbiztosítási ág díjbevétele alapján ,4% ,4% ,6% Életbiztosítási ág korrigált díjbevétele alapján ,0% ,8% ,1% * Jelen negyedéves jelentés készítésekor második negyedévre vonatkozó MABISZ piaci adatok állnak rendelkezésre. A korrigált díjbevételeket vizsgálva elmondható, hogy a Kibocsátó meghatározó piaci szereplővé nőtt az életbiztosítási piacon: 5 százalékos piaci részesedéssel a 7. legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság volt a év második negyedéves adatai alapján. Az EMABIT második negyedévében a díjbevétel tekintetében 1,3%-os részesedést szerzett a nem-élet piacon. A CIG Csoport működésében az EMABIT szerepe tovább erősödött, amelyben a nemélet biztosítások közül továbbra is a gépjárműbiztosítás a legnagyobb üzletág. Jelentősen növekszik és második legjelentősebb üzletággá fejlődött a fuvarozói, szállítmányozói piacokon értékesített biztosítások köre, ide értve a sikeres lengyelországi és baltikumi piacralépés eredményeit is. Az EMABIT fokozta értékesítési aktivitását a kis- és középvállalkozások számára nyújtott vagyon- és felelősségbiztosítási területen, illetve megkezdte működését további ígéretes réspiacokon, mint a kezességvállalással kapcsolatos, és a kiterjesztett garancia biztosítások, miután július 5-én kapott engedélyt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől, hogy a kezesség, garancia ágazatban is végezzen biztosítási tevékenységet. Az EMABIT a lakossági biztosítások piacán elsősorban utasbiztosítási és lakásbiztosítási, termékeivel van jelen. Az értékesítési csatornák további fókuszálásával a társaság a KKV és intézményi piacot alkuszi partnerei közreműködésével szolgálja ki, a lakosságot pedig elsősorban direkt értékesítési eszközökkel. A Kibocsátó további 200 millió forint tőkeemelésről döntött leányvállalatában, így az EMABIT jegyzett tőkéje 5 millió forinttal millió forintra növekszik. A fennmaradó 195 millió forint az EMABIT tőketartalékába kerül, ami így millió forintra nő. A tőkeemelést a mérlegfordulónapot követően október 17-én jegyezte be a Cégbíróság. A Kibocsátó stratégiai partnere, a Pannónia Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatába július 1-ével beolvadt a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. A Nyugdíjpénztár magán ágazatának végelszámolása megkezdődött, a tagok számára meghirdetett, más magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre nyitva álló határidő szeptemberében lejárt. A tagok mintegy 60%-a döntött más magánnyugdíjpénztárba történő átlépés mellett, amellyel magánnyugdíjpénztári tagságukat továbbra is fenntartják ez az arány végelszámolási tapasztalatok alapján igen magasnak tekinthető. A Pannónia Nyugdíjpénztár a jövőben egyágazatos modellben, önkéntes nyugdíjpénztárként működik tovább. A Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. saját eszközalapjai szeptember 24-én ismét jelentős eredménnyel képviseltették magukat az immáron harmadik alkalommal megrendezésre kerülő MoneyMoon Awards gálán. A meghirdetett tíz kategóriából a tavalyi évhez hasonlóan- háromban tudtak CIG eszközalapok győzedelmeskedni. A Biztosító tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése, azonban a folyamatosan csökkenő rendszeres unit-linked életbiztosítási piac mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt céljaként kezeli a hagyományos életbiztosítási, egészségbiztosítási és általános biztosítási portfoliójának növelését. Az idei első három negyedévben a hagyományos életbiztosítások értékesítése állománydíjban csaknem megkétszereződött 2012 hasonló időszakához képest. Az egészségbiztosítás és a hagyományos életbiztosítás értékesítése a teljes új életbiztosítási állomány mintegy 13 százalékát teszi ki és aránya növekszik. (2012 hasonló időszakában 3 százalék volt.) A Kibocsátó meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója stabil alapokat teremt a működéshez és költségviselő képessége egyre javul, amiből következően év első félévében a működési költségek jelentős fedezetét már elő tudta teremteni. Az adózás előtti eredmény az első három negyedévben -318 millió forint, ami millió forintos javulást jelent az előző év hasonló időszakához képest. A meglévő unit-linked portfolió, a Kibocsátó hagyományos életbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése, a nem-élet üzletág profitábilis működtetése, illetve az új egészségbiztosítási termékcsalád bevezetése is hozzájárul a mielőbbi nyereségessé váláshoz. Szintén ezen célt szolgálják a végrehajtott költségracionalizálási intézkedések, a hatékonyabb működés és a szigorú költségkontroll. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 14

15 6. Működési szegmensek A Kibocsátó a év első negyedévétől megváltoztatta a működési szegmensek bemutatását, hogy az a lehető legjobban tükrözze a menedzsment által az egyes szegmensekben használt pénzügyi kimutatásokat. Az életbiztosítási szegmenset a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a nem életbiztosítási szegmenset a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., míg az egyéb szegmenseket a Csoport további leányvállalatai alkotják. Szegmens információk 2013 Q1-Q3 (adatok millió forintban) 2013 Q1-Q3 ESZKÖZÖK Életbiztosítási szegmens Neméletbiztosítási szegmens Egyéb Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Immateriális javak Ingatlanok, gépek és berendezések Halasztott adó követelések Halasztott szerzési költségek Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból Leányvállalatok Befektetés közös vezetésű vállalatokban Értékesíthető pénzügyi eszközök Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Pénzügyi eszközök befektetési szerződések Pénzügyi eszközök beágyazott derivatívák Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések Egyéb eszközök és elhatárolások Tőketulajdonosokkal szembeni követelés Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Kapcsolt követelések Eszközök összesen *HAL Hungarian Accounting Law, magyar számviteli törvény CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 15

16 (adatok millió forintban) 2013 Q1-Q3 KÖTELEZETTSÉGEK Életbiztosítási szegmens Neméletbiztosítási szegmens Egyéb Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Biztosítástechnikai tartalékok Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára Befektetési szerződések Pénzügyi kötelezettségek - beágyazott derivatívák Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás Kötelezettségek biztosítási ügyletekből Kapcsolt kötelezettségek Egyéb kötelezettségek és céltartalékok Kötelezettségek összesen NETTÓ ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Egyéb tőkehozzájárulások Egyéb tartalékok Eredménytartalék Saját tőke összesen CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 16

17 (adatok millió forintban) Életbiztosítási ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS szegmens Neméletbiztosítási Egyéb szegmens 2013 Q1-Q3 Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Biztosítási díjak Meg nem szolgált díjak tartalékának változása Bruttó megszolgál díj Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj Biztosítási díjak, nettó Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből Befektetések bevétele Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség) Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek összesen Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása Befektetések ráfordítása Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (veszteség) Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték változása Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek Igazgatási költségek Működési költségek Adózás előtti eredmény Adóráfordítások Mérleg szerinti eredmény Egyéb átfogó jövedelem Teljes átfogó jövedelem CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 17

18 Összehasonlító adatok a 2013 harmadik negyedéves szegmens információkhoz (2012 Q1-Q3) (adatok millió forintban) 2012 Q1-Q3 ESZKÖZÖK Életbiztosítási szegmens Neméletbiztosítási szegmens Egyéb Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Immateriális javak Ingatlanok, gépek és berendezések Halasztott adó követelések Halasztott szerzési költségek Viszontbiztosító részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból Leányvállalatok Befektetés közös vezetésű vállalatokban Értékesíthető pénzügyi eszközök Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Pénzügyi eszközök befektetési szerződések Pénzügyi eszközök beágyazott derivatívák Biztosítási szerződésből származó és egyéb követelések Egyéb eszközök és elhatárolások Tőketulajdonosokkal szembeni követelés Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Kapcsolt követelések Eszközök összesen *HAL Hungarian Accounting Law, magyar számviteli törvény CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 18

19 (adatok millió forintban) 2012 Q1-Q3 KÖTELEZETTSÉGEK Életbiztosítási szegmens Neméletbiztosítási szegmens Egyéb Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Biztosítástechnikai tartalékok Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára Befektetési szerződések Pénzügyi kötelezettségek - beágyazott derivatívák Kamatozó részvény kibocsátásából származó kötelezettségek Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás Kötelezettségek biztosítási ügyletekből Kapcsolt kötelezettségek Egyéb kötelezettségek és céltartalékok Kötelezettségek összesen NETTÓ ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Egyéb tőkehozzájárulások Egyéb tartalékok Eredménytartalék Saját tőke összesen CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 19

20 (adatok millió forintban) Életbiztosítási ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS szegmens Neméletbiztosítási Egyéb szegmens 2012 Q1-Q3 Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (IFRS - HAL) Módosító tételek a pénzügyi kimutatások levezetéséhez (konszolidáció) Összesen Biztosítási díjak Meg nem szolgált díjak tartalékának változása Bruttó megszolgál díj Viszontbiztosítóknak átadott megszolgált díj Biztosítási díjak, nettó Díj -és jutalékbevételek befektetési szerződésekből Befektetések bevétele Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség) Egyéb működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek összesen Kárfizetések és szolgáltatások, valamint kárrendezési költségek Biztosítástechnikai tartalékok és befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási tartalékok nettó állományváltozása Befektetések ráfordítása Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (veszteség) Befektetési szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek valós érték változása Beágyazott derivatívákhoz kapcsolódó eszközök és kötelezettségek valós érték változása Befektetési ráfordítások, tartalékváltozások és szolgáltatások, nettó Díjak, jutalékok és egyéb szerzési költségek Igazgatási költségek Működési költségek Adózás előtti eredmény Adóráfordítások Mérleg szerinti eredmény Egyéb átfogó jövedelem Teljes átfogó jövedelem CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 20

21 IFRS HAL módosító tételek részletes magyarázata A) Alapítási költségek és hasznos élettartam újramegállapítása A magyar számviteli törvény alapján a Csoport aktiválta az általános, nem-életbiztosítási leányvállalat alapítási költségeit. Az alapítási költségek nem felelnek meg az IFRS-ek szerinti immateriális eszköz megjelenési kritériumainak, ezért IFRS-ben felmerüléskor költségként elszámolásra kerültek. A Csoport korábban a magyar számvitelben használttól eltérő értékelési kulcsokat alkalmazott az immateriális javak esetében, amelynek hatása különbözetként megjelenik. B) Befektetési szerződések átsorolásai A Csoport az IFRS számviteli politika alapján azon unit-linked szerződéseit, melyek nem tartalmaznak jelentős biztosítási kockázatot befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési szerződésekhez kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket eredménnyel szemben valós értéken értékeli. A kapcsolódó díj, kár, és jutalék tételek elszámolása a befektetési szerződések esetében az IAS 39 alapján történik. C) Közös vezetésű vállalatok Csoportra jutó eredményének elszámolása A magyar számviteli törvény szerint a közös vezetésű vállalatokban lévő befektetések könyv szerinti értékének, és piaci értékének különbözeteként beállított módosító tétel. D) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése A csoport az IFRS számviteli politikának megfelelően az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelte az értékesíthető pénzügyi eszközöket. A kapcsolódó árfolyamnyereség/árfolyamveszteség, és elhatárolás tételei az IAS 39 alapján kerülnek elszámolásra. E) Kamatozó részvénykibocsátás A kibocsátott kamatozó részvények az EU IFRS-ek szerint a feltételek alapján törzsrészvénnyé történő konverzióig kötelezettségként kerülnek bemutatásra. Mindezek miatt a Csoport által kimutatott jegyzett tőke és tőketartalék eltér a magyar számviteli törvény szerint kimutatott jegyzett tőkétől és tőketartaléktól. Az átváltásig a kötelezettségek között szereplő érték megbontásra kerül egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott alapinstrumentumra, illetve kamatra. A kötelezettség változása kamatráfordításként a Befektetések ráfordítása soron kerülnek elszámolásra. Az alap instrumentumról leválasztásra kerül két kapcsolódó derivatív elem, melyek értékelése az eredménnyel szemben valós értéken történik. F) Európai Uniós pályázaton nyert állami támogatás elszámolása Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó állami támogatások bevételeként az összemérés elvével összhangban- a felmerült költségekre járó támogatási összeg kerül beállításra az IFRS pénzügyi kimutatásokba. A bevétel időszakok közötti megbontása a felmerült költségek arányában történik. G) GEM opció A Csoport a GEM Global Yield Fund Limited-el ( GEM ) kötött szerződést, a GEM által nyújtott szolgáltatás (rendelkezésre-állás, valamint a Társaság lehívása esetén történő tőkebefektetés), valamint az érte nyújtott ellenszolgáltatásként (a GEM lehívása esetén történő tőkebefektetés, call-opció) az IFRS 2 Részvény-alapú kifizetések standard szerint tőkével rendezett részvény-alapú kifizetésként értékeli. Korábbi időszakok módosító tételeinek tőkén belüli átrendeződést eredményező különbözetei H) Tőkebevonás költségeinek elszámolása I) Részvényopciós program J) Dolgozói részvénykibocsátás költsége Konszolidációs módosító tételek magyarázata Szegmensek között lévő részesedések, követelések és kötelezettségek, bevételek és ráfordítások, és a szegmensek közötti tranzakciókból származó közbenső eredmények, a konszolidációkor kiszűrésre kerültek

22 7. Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra A Kibocsátó alkalmazottainak száma szeptember 30-án 138 fő. A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2013. szeptember 30.)* Részvénysorozat Névérték (Ft/darab) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) A sorozat B sorozat C sorozat Alaptőke nagysága *Magyar számviteli törvény szerinti adatok A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2013. szeptember 30.) Szavazati jogra Részvénysorozat Kibocsátott jogosító Részvé-nyenkénti Összes szavazati Saját-részvények darabszám részvények szavazati jog jog száma darabszáma A sorozat B sorozat C sorozat Összesen: A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2013. szeptember 30.) Részvény darabszám Tulajdoni hányad Szavazati jog Belföldi magánszemély ,02% 58,02% Belföldi intézmény ,42% 39,42% Külföldi magánszemély ,46% 0,46% Külföldi intézmény ,63% 0,63% Nominee, külföldi magánszemély ,04% 0,04% Nominee, külföldi intézmény ,08% 0,08% Nem nevesített tétel ,35% 1,35% Összesen ,00% 100,00% A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER Zrt-t bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés során van olyan számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, azonban nem szolgáltat adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily módon be nem azonosított részvények tulajdonosai Nem nevesített tétel megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 22

23 A Kibocsátó befektetései szeptember 30-án Név Székhely Kibocsátó részesedése CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt Budapest, Flórián tér % CIG Pannónia Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Flórián tér % S.C. Tisia Expert SRL Románia - Bukarest, str. Povernei nr. 20, etaj 4, apartament 9, sector 100% 1. Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Flórián tér % Pannónia CIG Alapkezelő Zrt Budapest, Nyár utca % Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt Budapest, Nyár utca % CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 23

24 Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Tárgy, rövid tartalom Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalata újabb biztosítási ágazatban tevékenykedik Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél évi első féléves jelentés közzététele Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személye CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel való ügyletéről A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági tagjának lemondása A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági elnökének lemondása Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalata új felügyelőbizottsági elnökéről A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. leányvállalatának tőkeemeléséről Rendkívüli közlemény a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a GEM Global Yield Fund Limited, GEM Management Ltd. között létrejött szerződésekről A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabály módosításait a cégbíróság bejegyezte A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó ( a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság ( valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( honlapján. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 24

25 6. Felelősségvállalási nyilatkozat A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a harmadik negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a évi első három negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről. Budapest, november Dr. Csurgó Ottó Barta Miklós Elnök-vezérigazgató, első számú vezető Pénzügyi vezérigazgató-helyettes, számviteli rendért felelős vezető Befektetői kapcsolattartás dr. Lódi Kata, befektetői kapcsolattartó ; CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., harmadik negyedéves jelentés 25

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2011. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2012. február 16. 1.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2013. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2014. március 12.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. MÁSODIK NEGYEDÉV 2012. augusztus 16. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2012. HARMADIK NEGYEDÉV 2012. november 20.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Negyedéves jelentése

Negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Negyedéves jelentése 2011. I. negyedévre vonatkozóan a Tpt. 54.. alapján 2011. május 31. Vezetőségi Jelentés A

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Könyvvizsgálat, elfogadás, letétbehelyezés, közzététel

Könyvvizsgálat, elfogadás, letétbehelyezés, közzététel MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Könyvvizsgálat, elfogadás, letétbehelyezés, közzététel Dr. Pál Tibor A konszolidált

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21. GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév 2011. február 21. ÜZLETI JELENTÉS 2010. NEGYEDIK NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2009. 2010. 2009. 2010.

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.09.30

TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.09.30 TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság III. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.09.30 1 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Audit Bizottság jelentés

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2014

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2014 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2014 1 A főbb mutatószámok alakulása 2012 2012 Változás 2013 2013 Változás 2014 2014 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió Bruttó díjbevétel 132 286

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Változások a biztosítói szektor

Változások a biztosítói szektor Változások a biztosítói szektor adatszolgáltatásában Tunner Tünde vezető statisztikus-közgazdász Adatszolgáltatási és monitoring főosztály Budapest, 2012. május 3. Tartalom I. A felügyeleti adatszolgáltatás

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam

Részletesebben

A parlament elfogadta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvényt.

A parlament elfogadta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvényt. IFRS Hírlevél Adószabályok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazása során A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

2014. 1. féléves jelentése. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. 1. féléves jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált, nem auditált jelentés

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről

Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Közzétéve: 2009. március 13. Tájékoztató a Synergon Csoport 2008. évi eredményéről Növekvő árbevétel a romló üzleti környezet ellenére A jelentésben

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008.

Raiffeisen Ingatlan Alap. Féléves jelentés 2008. Raiffeisen Ingatlan Alap Féléves jelentés 2008. I. A Raiffeisen Ingatlan Alap (RAIA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Ingatlan Alap Lajstrom száma: 1211-04 Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben