ZALAKERÁMIA RT évi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése"

Átírás

1 Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/ / Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/ Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása cím Idõszak év Befektetõi kapcsolattartó Albrecht Lórántné Gazdasági vezérig.h. ZALAKERÁMIA RT évi gyorsjelentése Az alábbiakban közöljük a Zalakerámia Vállalatcsoport évi konszolidált, nem auditált pénzügyi kimutatásait, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint állítottunk össze. Röviden bemutatjuk gazdálkodásunk fõbb eseményeit és legfontosabb jellemzõit. A Csoport mûködését jelentõsen befolyásoló fõbb események: december végén a Zalakerámia Rt. a konzorciális hitel törlesztésre és kamatfizetésre a módosított hitelszerzõdés elõírásainak megfelelõen eft-ot fizetett ki a következõk szerint: tõketörlesztés összege: EUR eft kamatráfordítás EUR eft Az év végén fennálló hitelállomány összege: EUR. A terveknek megfelelõen az év utolsó szakaszában megkezdõdött Tófejen a B-IV. üzemi beruházás, december 31-i záró-állománya eft. A Zalakerámia Rt. anyavállalat évre vonatkozó fõbb adatai (az anyavállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele meghaladta a 7,9 milliárd Ft-ot, ez az elõzõ évhez viszonyítva 10,9 %-os növekedést jelent. A saját elõállítású burkolólapokból közel 5,2 millió m 2 t, vásárolt burkolólapokból 377 ezer m 2 -t értékesített. A bruttó fedezet megközelítette a millió Ft-ot. A bruttó fedezeti hányad évben 34,2 % volt. A konzorciális hitelhez kapcsolódóan a forint jelentõs mértékû erõsödése következtében a december végén regisztrált 245,30 Ft/EUR árfolyammal számolva millió Ft nem realizált árfolyamnyereség keletkezett. A kamatráfordítás összege éves szinten 541 millió Ft. A Zalakerámia Rt. 950 millió Ft-tal leértékelte a Hussar Holding AG-ban lévõ befektetését. (Konszolidált szinten nincs hatása.) Az anyavállalat nettó nyeresége eft volt.

2 Az S.C. Cesarom S.A. leányvállalat évre vonatkozó fõbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele forintban számolva a bázis idõszakhoz viszonyítva 9,4 %- kal csökkent. A bruttó fedezeti hányad a tárgyidõszakban 39,2 % volt. A év során az S.C. Cesarom S.A. közel ezer m 2 saját termelésû burkolólapot értékesített. A szaniter üzem termelése a bázis idõszakhoz viszonyítva 2,0 %-kal növekedett és megközelítette a 549 ezer db-ot. Halasztott adóként 452 millió Ft veszteség, a Nettó monetáris pozíció soron pedig 182 millió Ft nyereség került elszámolásra. Ezek figyelembevételével a román leányvállalat adózás utáni nyeresége 571 millió Ft. Az Inker d.d. leányvállalat évre vonatkozó fõbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Szaniter termékekbõl közel 332 ezer db-ot értékesített, ez 10,7 %-kal haladja meg a bázis idõszak mennyiségét. Porcelán termékekbõl több mint ezer db-ot adott el, ez 10,3 %-kal volt több, mint a bázis idõszakban értékesített mennyiség. A leányvállalat árbevétel-növekedése 9,3 %-os volt a bázis idõszakhoz viszonyítva. A bruttó fedezeti hányad 15,9 %, ez 1,9 % ponttal magasabb, mint a bázis idõszak adata volt (14,0 %). Az értékesítési, igazgatási és általános költségeknek az árbevételhez viszonyított aránya 14,8 % volt. A horvát leányvállalat adózás utáni nyeresége 197,7 millió Ft volt. A Hussar Holding Ag-nak 50 %-nyi tulajdont eladott az Inker Trgovina részvényeibõl. (Ez a konszolidált mutatót értelemszerûen nem befolyásolja.) 2

3 I. A konszolidált, nem auditált eredménykimutatás elemzése Az értékesítés árbevétele A Vállalatcsoport értékesítésének árbevételét az alábbiakban mutatjuk be. Megnevezés év év Belföld Export Összesen Belföld Export Összesen Zalakerámia Rt Inker d.d S.C.Cesarom S.A Inker Trgovina Jászberényi Kft Összesen: A Csoport szintû árbevétel 1,8 %-kal haladta meg a bázis idõszak értékeit. Az anyavállalat árbevétel-növekedése 10,7 %, a horvát leányvállalat árbevétel-növekedése 7,3 % volt. A román leányvállalat nem tudta megközelíteni tavalyi teljesítményét, csaknem 10 %-os árbevétel-csökkenés következett be. Az export árbevétel csoport szinten 16,4 %-kal növekedett, az árbevétel 20,8 %-a származott export értékesítésbõl. Az Inker Trgovina tevékenységébõl eft árbevétel származott. Burkolólapok évben a Zalakerámia Csoport összesen m 2 saját termelésû és m 2 vásárolt burkolólapot értékesített. Ezek az értékesítési adatok elmaradnak a bázistól, ennek fõ oka: a román piacon az import és a belföldi konkurencia erõsödése miatt 600 ezer m 2 -rel kevesebb burkolólap volt csak eladható. Az értékesítés-csökkenéssel egyidejûleg a burkolólap készlet-állományban jelentõs növekedés következett be, a román leányvállalatnál az év végén 899 ezer m 2 volt a saját és vásárolt burkolólap készlet, a magyarországi anyavállalatnál a saját burkolólap készletállomány ezer m 2, a vásárolt burkolólap készlet 78,6 ezer m 2 volt az év végén. Az anyavállalat burkolólap exportját továbbra is kedvezõtlenül érintette a forint erõsödése, ennek ellenére 4,8 %-kal sikerült a burkolólap export árbevételét növelni. e Ft 3

4 Szaniter termékek Termelés (db) Értékesítés (db) Inker d.d S.C. Cesarom S. A A termelést tekintve a két szaniter üzemben azonos tendencia figyelhetõ meg: Horvátországban 6,7 %-kal nõtt a termelés, Romániában pedig 2,0 %-os volt a növekedés mértéke a bázishoz képest. Az értékesítés mindkét leányvállalatnál növekedett. Az Inker d.d. szaniter termékekbõl darabot gyártott. Az értékesített mennyiség 10,7 %-kal növekedett, amely db szaniter termék eladását jelentette. Az értékesítésbõl származó árbevétel 18,5 %-kal nõtt és az árbevétel 42,2 %-a realizálódott exportból. A román leányvállalatnál a tárgyidõszakban termelt szaniter mennyisége db volt évben összesen db szaniter terméket értékesítettek a bázis idõszakban értékesített db-bal szemben, ez 11,3 %-os növekedést jelentett. A leányvállalat szaniter árbevételének 70,4 %-a realizálódott exportból, míg a bázis idõszakban 54,4%. Porcelán áruk évben az elõállított porcelán termékek összes mennyisége meghaladta a 10,4 millió db-ot, ez 8,5 %-kal volt nagyobb a tavalyi év hasonló idõszakának mennyiségénél. Az értékesített mennyiség megközelítette a termelt mennyiséget, amely 10,3 %-kal magasabb a évben értékesített 9,2 millió db-nál. Az árbevétel 8,2 %-kal haladta meg a bázis értéket, ezen belül az export értékesítés az árbevétel 66,2 %-át tette ki. Kályhacsempe Kályhacsempébõl csempeegység került értékesítésre, az árbevétel 17,3 %-kal haladta meg a bázis árbevételt. Bruttó fedezet eft Megnevezés év év Index % Zalakerámia Rt ,4 Inker d.d ,2 S.C. Cesarom S.A ,7 Inker Trgovina Összesen: ,0 Zalakerámia Csoport-szinten a bruttó fedezet bázis szinten alakult. A legjobban az Inker d.d. teljesített, a tavalyi bruttó fedezetet 24,2 %-kal lépte túl, ami 115,5 millió forint többle- 4

5 tet jelent. A román leányvállalat csak 92,7 %-át tudta elérni tavalyi eredményének, ez a viszszaesett értékesítés miatt következett be. Bruttó fedezet százalék értékek Megnevezés év év Index % Zalakerámia Rt. 33,63% 35,66% 94,3 Inker d.d. 15,74% 13,59% 115,8 S.C. Cesarom S.A. 43,65% 42,54% 102,6 Inker Trgovina 24,98% Összesen: 33,64% 34,26% 98,2 A bruttó fedezeti százalékok is az Inker d.d.-nél javultak legjobban, a bázis idõszakhoz viszonyított növekedés több mint 2 % pont volt. Az anyavállalatnál a költségek növekedése miatt a bruttó fedezet csökkent. Ebben jelentõs szerepe volt többek között a júliusi gázáremelésnek, aminek hatása a termelési költségeken keresztül gyûrûzött be az értékesítési költségekbe. Jelenleg az anyavállalat gazdálkodása és mûködése átvilágítás alatt áll. Az átvilágító cég közel 500 millió forint költségmegtakarítást vállalt, ennek hatása részben 2002-tõl válik érezhetõvé, míg a teljes megtakarítás 2003-ban jelentkezik. Értékesítési, igazgatási és általános költségek eft Megnevezés év év Index % Zalakerámia Rt ,2 Inker d.d ,9 S.C. Cesarom S.A ,8 Összesen: ,7 Inker Trgovina Jászberényi úti Kft ,1 Lakópark Kft ,5 Hussar Holding AG ,5 Mindösszesen: ,4 Csoportszinten az értékesítési, igazgatási és általános költségek 23,4 %-kal növekedtek. A konzorciális hitel átütemezésével kapcsolatban még felmerült szakértõi és jogi költségek 275 millió Ft-ot tettek ki. Az anyavállalatnál folyamatban lévõ átvilágítás költségkihatása évben 65 millió Ft. Új tételként jelent meg az Inker Trgovina általános költsége, ami 35,5 millió Ft többletet jelent a bázishoz képest. 5

6 Mûködésbõl származó egyéb bevételek, és egyéb mûködési költségek eredménye A mûködésbõl származó egyéb bevételek soron a Cesarom tárgyieszköz-értékesítésébõl származó bevételek miatt keletkezett növekedés. Az Egyéb mûködési költségek soron szerepel a bázis idõszakban a román leányvállalat téglagyárának 123 millió forintos értékvesztése, amely a tárgyidõszakban nem jelentkezik. Árfolyamveszteség/árfolyamnyereség A magyar fizetõeszköz erõsödésébõl nem realizált árfolyamnyeresége származott a Társaságnak. Az árfolyamnyereség nagy részét, több mint 694 millió Ft-ot a konzorciális hitelen keletkezett árfolyamnyereség tette ki. További árfolyamnyereség keletkezett a Hussar Holding AG alaptõke-leszállításán 252 millió Ft összegben. Az árfolyamveszteség egyrészt a román leányvállalat gazdasági helyzetébõl adódóan, másrészt a horvát kuna relatív erõsödésébõl keletkezett. Külön soron, bruttó módon mutatjuk be az árfolyamveszteség/árfolyamnyereség alakulását, amelynek egyenlege nyereség. Árfolyamnyereség: ezer Ft Árfolyamveszteség: ( ) ezer Ft Egyenleg: ezer Ft A hitelen keletkezett nem realizált árfolyamnyereség a késõbbiekben jelentõs mértékben változhat a forint árfolyammozgásának függvényében. Pénzügyi mûveletek eredménye Kamatbevétel, Kamatkiadás A kamatbevétel és a kamatkiadás egyenlegének csökkenése a konzorciális hitelszerzõdés szerinti és a rendkívüli hiteltörlesztések következtében lecsökkent hitelállományhoz kapcsolódik. A bázis idõszakban kamatbevétel képzõdött a hiteltörlesztés elõtt meglévõ pénzeszközökön, a tárgyidõszakban hasonló kamatbevételt nem lehetett realizálni. A konzorciális hitellel összefüggésben a bázis idõszakban 865 millió Ft, a tárgyidõszakban 541 millió Ft kamatráfordítás merült fel. Nettó monetáris pozíció A tárgyidõszakban a monetáris források értéke meghaladta a monetáris eszközökét, így a nettó monetáris pozíción a Társaságnál nyereség keletkezett. 6

7 Társasági adó kötelezettség Ez a sor évben az S.C. Cesarom S.A. leányvállalatnál képzõdött eredmény után a román adó-törvények szerint fizetendõ társasági adókötelezettséget tartalmazza. Halasztott adó Az eredménykimutatásban megjelenõ halasztott adó egyrészt az S.C. Cesarom S.A.-nál a pénzügyi tételek infláció miatti korrekciója következtében keletkezõ teljes halasztott adófizetési kötelezettségnek a tárgyévre vonatkozó részét tartalmazza. Nettó eredmény Mindezen tételek figyelembe vételével a Vállalatcsoport konszolidált, nem auditált eredménye évben ezer Ft. 7

8 II. A konszolidált, nem auditált mérleg elemzése A csoport mérlegének fõösszege a tárgyidõszakban 4,7 %-kal nõtt. Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök csökkenésének mértéke 4,2 %. A készpénz és készpénzzel egyenértékû eszközök 50,7 %-kal csökkentek. Ennek okai a következõk: a Zalakerámia Rt. pénzügyi befektetéseket eszközölt jövõbeni stratégiai céljai érdekében, ennek következtében egyrészt az egyéb forgóeszközök 26,5 %-kal növekedtek a bázis idõszakhoz viszonyítva, másrészt a pénzügyi befektetések állománya nõtt meg jelentõs mértékben; a Zalakerámia Rt. a szabad pénzeszközeibõl állampapírokat vásárolt, ezek a rövid távú befektetések soron szerepelnek. A Vállalatcsoport idõszakvégi akcióinak hatására a vevõkövetelések 11,0 %-kal emelkedtek az elõzõ év végi állományhoz képest. Továbbá növekedést okozott, hogy a román leányvállalatnál a készpénzes fizetési mód helyett bevezetésre került az átutalás. A készletek értéke 26,2 %-kal növekedett, amelynek fõ oka, hogy román leányvállalatunknál a saját és vásárolt burkolólap készletállomány mintegy 655 ezer m 2 -el növekedett. Mindhárom termelõ társaságra jellemzõ készletnövelõ tényezõ volt a termelési költségek elmúlt idõszaki növekedése. A befektetés társult vállalkozásba soron szerepelt évben a Keramika HOB részesedésünk, amelyet év elején értékesített a Társaság, ezért a tárgyidõszakban ezen a soron érték nem szerepel. Állóeszközök és egyebek Az állóeszközök és egyebek 11,7 %-kal növekedtek. A tárgyi eszközök nettó értéke változatlan szinten maradt. Az immateriális javak nettó értéke 26,1 %-kal kisebb volt, mint a bázis idõszakban, mivel az eszközpótlás elmaradt az ezen a soron elszámolt amortizáció mértékétõl. A halasztott adó sor tartalmazza a Zalakerámia Rt-nek az adótörvény szerint elhatárolt veszteség miatt képzett halasztott adóját. A pénzügyi befektetések jelentõsen növekedtek a fent említett stratégiai befektetések miatt. 8

9 Kötelezettségek és saját tõke Rövid lejáratú kötelezettségek 60,1 %-kal növekedtek. A kötelezettségek és passzív idõbeli elhatárolások 27,5 %-kal növekedtek, egyrészt az anyavállalat beruházási szállítóállományának 145 millió Ft-os növekedése miatt, másrészt a konzorciális hitelhez kapcsolódó jogi költségek miatt, melyeknek ki nem fizetett állománya 113 millió Ft volt. Az anyavállalat szállítóállománya a fizetési futamidõk növekedése miatt 90 millió Ft-tal emelkedett a bázis idõszakhoz viszonyítva. A rövid lejáratú tartozások összege bázis szinten alakult, csupán 4,1 %-kal nõtt. Hosszú lejáratú tartozások éven belül esedékes része Ezen a soron szerepel a konzorciális hiteltörlesztési kötelezettség egy éven belül esedékes része, melynek összege ezer EUR, forintra átszámítva millió Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenésének mértéke 37,9 %. Itt szerepel a konzorciális hitel december 31-én meglévõ állományának az egy éven túl esedékes része, valamint a Zalakerámia Rt. beruházási hitelének eddig lehívott eft összegû része. A csökkenést a évben módosított hitel-szerzõdés szerinti és rendkívüli hiteltörlesztések okozták. Halasztott adó Az S.C. Cesarom S.A. a tárgyi eszközeinek értékét az IAS szerinti pénzügyi beszámolókban az inflációs gazdaságra vonatkozó elõírások szerint indexálja. A mérlegben kimutatott halaszott adófizetési kötelezettség az átértékelt és az adózás alapját képezõ, romániai könyv szerinti érték közötti különbség IAS szerint számítandó adóvonzatát takarja. A Környezetvédelmi céltartalék értékváltozása mögött a Pietra területeken a Zala Gergely utcai bányaterületre képzett eft céltartalék képzés, illetve a Jászberényi úti Kft-nél elkezdett rekultivációs munkák miatti céltartalék-felszabadítás áll. A kisebbségi részesedés 8,9 %-kal csökkent a bázis idõszakhoz viszonyítva. A Zalakerámia Csoport év nyarán alaptõke-emelést hajtott végre az S.C. Cesarom S.A-nál, ennek következtében részesedése a román leányvállalatban 98,67 %-ra nõtt. A saját tõke állománycsoport 23,6 %-kal növekedett. 9

10 2001. I. negyedévében a Zalakerámia Rt. a jegyzett tõkéjét, db Ft névértékû - részvénnyel emelte, ez 16,6%-os növekedésnek felel meg. Az alaptõke-emelés árfolyama Ft volt, ennek névérték feletti része a tõketartalékot növelte. Az idei nyereség hatására az eredménytartalék több mint 3,5-szeresére nõtt. Az átértékelési különbség a konszolidálás során a forintra történõ átszámításkor keletkezõ árfolyamkülönbségek egyenlege, itt az eltérést a devizák keresztárfolyamának változásai okozták. III. Cash Flow év során csökkentek a pénzeszközök. Ez a következõkben részletezett okok miatt következett be. Az év során konzorciális hiteltörlesztést, illetve elõtörlesztést teljesítettünk. A Zalakerámia Rt. illetve egyik leányvállalata a szabad pénzeszközeibõl bármikor eladható értékpapírokat vásárolt. A Hussar Holding AG pénzeszközöket helyezett ki jövõbeni stratégiai célok érdekében. A megnövekedett készletek - elsõsorban S.C. Cesarom S.A. - finanszírozása szintén csökkentette a szabad pénzeszközöket. IV. Mutatószámok Vagyoni helyzet 1. Kötelezettségek aránya az összes forráson belül: 41,2% 49,6 % 2. Készletek hatékonysága: 341,4% 423,1 % 3. Készletek fordulatszáma: 3,87 4,58 4. Készletek kronológikus átlaga Pénzügyi helyzet alakulása 1. Eladósodottság foka: 41,2 % 49,6 % 2. Likviditási mutató I.: 2,64 4,42 3. Likviditási mutató (gyors ráta): 1,61 3,1 Jövedelmezõség alakulása Árbevétel arányos jövedelmezõség: 10,9 % -8,9 % Árbevétel aránya az összes bevételen belül: 96,9 % 96,6 % 10

11 V. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Hussar Holding AG ezer EUR 100,0 100,0 L S.C Cesarom S.A ezer USD 98,67 98,67 L Inker d.d ezer HRK 93,79 93,79 L Inker Trgovina ezer HRK 100,0 100,0 L Jászberényi úti Ingatlanfejlesztõ Kft ezer HUF 100,0 100,0 L Lakópark Kft ezer HUF 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 11

12 PK3. Mérleg ZALAKERÁMIA Rt. Konszolidált mérleg, nem auditált Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Index FORGÓESZKÖZÖK Készpénz és készpénzzel egyenértékû eszközök ,3% Vevõkövetelések ,0% Készletek ,2% Rövid távú befektetések Befektetés társult vállalkozásban Egyéb forgóeszközök ,5% Forgóeszközök összesen ,8% ÁLLÓESZKÖZÖK ÉS EGYEBEK Tárgyi eszközök nettó értéke ,7% Immateriális javak nettó értéke ,9% Halasztott adó ,5% Pénzügyi befektetések Állóeszközök összesen és egyéb ,7% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÕKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív idõbeli elhatárolások ,5% Rövid lejáratú tartozások ,1% Hosszú lejáratú tart. esedékes része ,6% Rövid lejáratú köt. összesen ,1% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség ,1% Halasztott adó ,5% Környezetvédelmi céltartalék ,3% Hosszú lejáratú kötelezettség összesen ,5% Kisebbségi részesedés ,1% SAJÁT TÕKE Jegyzett tõke ,6% Visszavásárolt saját részvény 0 - Tõketartalék ,2% Eredménytartalék ,4% Árfolyam korrekció (átértékelési különbség) ,4% Saját tõke összesen ,6% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN ,7% 12

13 PK4. Eredménykimutatás ZALAKERÁMIA Rt. Konszolidált eredménykimutatás, nem auditált Adatok ezer Ft-ban Index Értékesítés árbevétele ,8% Értékesítés önköltsége ( ) ( ) 102,8% BRUTTÓ FEDEZETI EREDMÉNY ,0% Értékesítés, általános és igazgatási költségek ( ) ( ) 123,4% Mûködésbõl származó egyéb bevétel ,0% Egyéb mûködési költségek ( ) ( ) 83,6% ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE ,8% Nettó árfolyamveszteség/nyereség ( ) - Kamatbevétel ,3% Kamatkiadás ( ) ( ) 67,7% Tartós csökkenés társult vállalati befektetésben ( ) - Nettó monetáris pozíció (17 205) - ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY ( ) - Társasági adókötelezettség ( ) ( ) 104,2% Halasztott adó ( ) ( ) 77,4% NETTÓ EREDMÉNY ADÓZÁS UTÁN ( ) - Eredmény társult vállalati részesedésbõl 0 - Kisebbségi részesedés (19 873) (11 465) - NETTÓ EREDMÉNY ADÓ ÉS KISEBBSÉGI ( ) - RÉSZESEDÉS UTÁN 13

14 PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás eft Megnevezés Nyitó pénzeszközkészlet Nettó eredmény Értékcsökkenés Befektetések értékvesztése Készletváltozás ( ) Követelések változása ( ) Rövid lejáratú befektetések ( ) Kötelezettségek változása Kisebbségi részesedés változása (61 852) Környezetvédelmi céltartalék (43 436) Nem realizált árfolyam-különbségek ( ) Halasztott adó változása Mûködésbõl származó Cash-flow ( ) Befektetett eszközök beszerzése/eladása ( ) Pénzügyi befektetések változása (58 715) Befektetésbõl származó Cash-flow ( ) Tõkeváltozás Inker osztalék (4 278) Hitelállomány változása ( ) Finanszírozásból származó Cash-flow ( ) Szabad Cash-Flow (ezer Ft) ( ) Záró pénzeszközkészlet (ezer Ft) PK6. Nincs mérlegen kívüli jelentõsebb tétel. TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége Zalakerámia Csoport

15 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke Bevezetett sorozat Idõszak elején (január 1-én) Idõszak végén (december 31-én) Idõszak elején (január 1-én) Idõszak végén (december 31-én) % db % db % db % db Belföldi intézményi 54, , , , Külföldi intézményi 29, , , , Belföldi magánszemély 15, , , , Külföldi magánszemély 0, , , , Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 0, , , , Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos 0, , , , Egyéb , , Összesen 3 100, , , , RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2001. December 31.) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 Arago Rt. B I ,13 P Általános Értékforgalmi Bank Rt. B L ,13 P 15

16 TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Takáts Imre elnök-vezérigazgató IT Sasinszki Ágnes igazgató IT Doleschall György igazgató IT dr. Zala László igazgató IT Jellen Sándor igazgató IT Polgár Viktor igazgató IT Karikás György igazgató SP Soós Tibor* ált.vezérigazgató-h SP Albrecht Lórántné gazd.vezérigazgató-h SP Tóth István ker.és marketing vezérigazgató-h. FB Gránicz János elnök FB Borsos Ferencné tag FB Dr. Tóth Ervin tag FB Donald Sharpe tag FB Egyed Sándor tag *Soós Tibor munkaviszonya január 31-ével közös megegyezéssel megszûnt. Jelleg 1 : Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelõ Bizottsági tag (FB). ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tõkepiac Keramika Horni Bríza tulajdonrész értékesítés Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés lejegyzése Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés cégbírósági bejegyzése Magyar Tõkepiac évi gyorsjelentés Magyar Tõkepiac év gazdálkodás adatai Magyar Tõkepiac S.C. Cesarom S.A. leányvállalat alaptõke-emelés, hitelnyújtás Magyar Tõkepiac Közgyûlési határozatok Magyar Tõkepiac I. negyedévi gyorsjelentés Magyar Tõkepiac Hussar Holding AG alaptõke-leszállítás Magyar Tõkepiac Beruházási szerzõdés aláírása Magyar Tõkepiac Közgyûlési határozatok Magyar Tõkepiac I. félévi gyorsjelentés Magyar Tõkepiac Bank Austria részvényállomány csökkenése Magyar Tõkepiac ING N-N Magyarországi Biztosító Rt. tulajdonszerzése Magyar Tõkepiac I.-III. negyedévi gyorsjelentése Magyar Tõkepiac ING N-N Magánnyugdíjpénztár tulajdonszerzése és részvényállományának csökkenése Magyar Tõkepiac ING N-N Magyarországi Biztosító Rt. részvényállományának csökkenése Zalaegerszeg, február 13. A ZALAKERÁMIA RT. IGAZGATÓSÁGA 16

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31.

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31. Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2001. december Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Nádor u.21. Kevélcím: 1397 Budapest Pf.503

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT I./1. Gazdasági környezet, ágazat helyzete A legutóbbi években számos új jelenség tanúi vagyunk a világban és az EU-ban is, amelyek mélyrehatóan változtatják meg a mezgazdaságot,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. I. félévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2002. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bank és leányvállalatai konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Tekintettel arra, hogy a leányvállalatok tevékenysége döntõ módon a bank üzletmenetét segítik elõ, ezért

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. éves, A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2005. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG 2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG BUDAPEST - 2002. május 15. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke A Vezetés tagjai 1 A PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. Igazgatósága Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné az Igazgatóság tagja vezérigazgató Buri Istvánné az Igazgatóság tagja Kőteleky László az

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben