A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése"

Átírás

1 A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a I. félévi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 1. Általános megállapítások 1.1. A gazdasági környezet Míg az év első negyedévében az iraki háborús várakozás, a háború tartósságával kapcsolatos bizonytalanság fokozatosan egyre magasabbra emelte az olaj árát és a műanyag-alapanyag szektorban alapanyagkészlet-gyűjtési folyamatokat indított el, addig a II. negyedévben az iraki háború gyors befejezése után kínálati piaci várakozások alakultak ki mind az ásványolajjal, mind a műanyag-alapanyagokkal kapcsolatban, ami a műanyagalapanyag-készlet leépítéséhez vezetett. Ennek következtében a commodity műanyag-alapanyagárak jelentősen csökkentek. A negyedéves kontrakt árbázisú intermedier árak, köztük az etilénár, a II. negyedévben magasan maradt, csökkentve ezzel az etilénig nem integrált műanyagalapanyaggyártók profit lehetőségeit. Az 575 EUR/t jegyzési áron értékesített etilén és a május-júniusban 600 EUR/t árszínvonal alatt értékesíthető PVC por alacsony, időnként negatív fedezete miatt a BorsodChem a klór, VCM és PVC termelő vertikumát oly mértékig visszaterhelte, hogy a PVC értékesítésen a veszteséget elkerülje. A nem commodity műanyag-alapanyagok mint TDI és MDI árszínvonal változására az olaj árszínvonalának változásával kapcsolatos várakozások nem voltak hatással. A termékek árait a piaci kereslet-kínálati viszonyok alakították. A reálpiaci folyamatok mellett a jelentős devizahitellel rendelkező társaságok részére a pénzpiaci folyamatok Magyarországon rövidtávon negatívan alakultak. A magyar pénzügyi kormányzat exportőröket segíteni szándékozó, a forint leértékelésében megnyilvánuló árfolyam-politikája rövidtávon a jelentős devizahitellel rendelkező vállalkozásokat hátrányos helyzetbe hozta. A forintleértékelés a BorsodChem-nek 3,4 milliárd forintot meghaladó árfolyamveszteséget okozott, amit a negyedéven belül az üzemi eredmény nem tudott

2 2 kompenzálni, hisz a forint leértékelésre a negyedév végén került sor. A társaságok üzemi eredménye a 250 Ft/EUR átlagos negyedéves árfolyamon képződött, míg az árfolyam veszteségeiket a június 30-i 266,3 Ft/EUR árfolyamon mutatták ki. A nehéz piaci körülmények ellenére a BorsodChem Vállalatcsoport I. félévében 2002-höz képest árbevételét 11,2 százalékkal, míg üzemi eredményét 3,6 százalékkal tudta növelni. A millió Ft értékű árbevétel mellett millió Ft, azaz 11,2 százalékos árbevétel arányos üzemi eredményt ért el. A Társaság nettó eredménye a pénzügyileg kimutatott jelentős árfolyamveszteség miatt millió Ft lett. A Társaság millió Ft értékű EBITDA mutatója 3,1 százalékkal haladja meg a évit. Az egyre javuló cash-termelő képesség jó pénzügyi hátteret ad az induláskor 60 kt/év - de 120 kt/év kapacitásig bővíthető - MDI projekt októberi indításához. A Társaság főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et) TDI (et) I. félév 133,7 98,2 28,8 46,1 25, I. félév 128,7 80,8 30,5 48,4 30,1 Változás (%) -3,7-17,7 5,9 5,0 20,4 Amint azt a korábbi gyorsjelentéseinkben jeleztük, a TDI Üzem magas szintű termelése negatívan befolyásolja vinilklorid üzemünk termékkapacitását. A PVC por termelés csökkenését, a jövedelmezően értékesíthető termék iránti keresletcsökkenés okozta. A II. negyedévben jelentősen romlott a termék jövedelmezősége, így a Társaság nem törekedett a PVC por gyártó kapacitás minden áron való kihasználására Termékeink piaci megítélése II. negyedévben: A PVC port II. negyedévben átlagosan 688 EUR/t, míg az alapanyag etilént 575 EUR/t áron jegyezték. A PVC por valós piaci ára azonban jóval elmaradt a jegyzett ártól. Az átlagos PVC por jegyzési ár 34 EUR/tonnával maradt el az I. negyedévi ártól, míg az etilén ára változatlan maradt. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezősége az I. negyedévhez képest romlott. A PVC por I. félévi átlagos jegyzési ára 705 EUR/tonna, a I. félévi árhoz képest 48 EUR/tonnával nőtt. Az etilén ára 68 EUR/tonnával haladta meg a bázisidőszakit, így a termék jövedelmezősége kismértékben csökkent. A klór ikerterméke a marónátron oldat átlagos jegyzési ára I. félévben 151 USD/tonna volt, amely a bázishoz képest 63 USD/tonna növekedést jelent.

3 3 A jegyzett ár az I. negyedévhez képest 76 USD/tonnával csökkent és a II. negyedévben átlagosan 113 USD/tonna volt. A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI termékek közül a nyers MDI átlagos jegyzési ára II. negyedévében EUR/tonna volt, szemben a I. negyedévi EUR/tonna átlagos jegyzési árral. Az I. féléves jegyzési ár EUR/tonna volt a bázis időszaki EUR/tonnával szemben, a növekedés tehát 8,7 %. A tiszta MDI I. félévi átlagos jegyzési áránál a bázishoz képest kis mértékű lemorzsolódás volt tapasztalható. A tiszta MDI I. félévi átlagos jegyzési ára EUR/tonna volt a bázis időszaki EUR/tonnával szemben. Az I. negyedévhez képest a jegyzési ár nem változott lényegesen. A termék jövedelmezőségét negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol átlagos jegyzési ára a I. félévi 319 EUR/tonnáról I. félévben 490 EUR/tonnára emelkedett. A TDI európai jegyzési ára I. félévben EUR/t volt, amely 271 EUR/tonnás növekedést jelent a I. félévi EUR/tonnához képest. A TDI ár a I. negyedévhez képest 5,5 %-kal csökkent, a II. negyedévi átlagos jegyzett ár EUR/tonna volt. Az anilin értékesítési ára az alapanyag benzol árnövekedését követve jelentősen nőtt a bázisidőszakhoz képest. PVC kompaundok iránti kereslet az export piacokon kismértékben nőtt a bázishoz képest. Tovább tartott a nyugat-európai építőipar recessziója, melyhez csatlakozott a 2002-ben még prosperáló magyar építőipar is. A PVC alapú késztermékek, mint PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek piacán továbbra is jelentős a konkurenciaharc, amely alapvetően árversenyben nyilvánul meg.

4 4 2. Megállapítások a I. félévi gazdálkodásról A I. félévben a BorsodChem Rt. fontosabb mutatói az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés I. félév (M Ft) I. félév (M Ft) Index % Árbevétel ,2 Üzemi tev. eredmény ,6 Adózás előtti eredmény ,7 Nettó eredmény ,7 1 részvényre jutó eredmény; EPS (Ft) ,7 EBITDA ,1 Saját tőke összege ,2 Mérleg főösszeg , I. félévben az árbevétel arányos jövedelmezőségek üzemi tevékenység eredménye : 11,2 % adózás előtti eredmény : 4,9 % nettó eredmény : 4,7 % A Társaság I. félévi beruházási teljesítményértéke 3,3 Mrd Ft volt, melyből 0,4 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Rt. eladósodottsági mutatói az I. félév végén: BC-Vállalatcsoport: 0,53 BorsodChem Rt. : 0,45 A Társaság konszolidált létszáma június 30-án fő, ami a december 31-i létszámhoz képest 23 fős csökkenést jelent. A létszámcsökkenés úgy következett be, hogy az anyavállalat BorsodChem Rt. létszáma nőtt, aminek hátterében a jövőbeni adókedvezmény eléréséhez szükséges létszámigény húzódik meg, a konszolidált körbe bevont társaságok létszáma viszont csökkent, aminek oka a BC-MCHZ tevékenységének átszervezése. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató 16,5 M Ft/fő/félév.

5 5 3. A I. félévi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés I. félév I. félév Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 2.279,6 3, ,3 2,6-542,3-23,8 Export ,7 24, ,5 21,8 88,8 0,6 Összesen ,3 27, ,8 24,4-453,5-2,7 PVC kompaundok Belföld 407,0 0,7 424,3 0,6 17,3 4,3 Export 1.786,5 2, ,9 2,7 23,4 1,3 Összesen 2.193,5 3, ,2 3,3 40,7 1,9 MDI termékek Belföld 105,5 0,2 37,6 0,1-67,9-64,4 Export 8.951,8 14, ,2 14, ,4 13,1 Összesen 9.057,3 14, ,8 15, ,5 12,2 TDI termékek Belföld 436,3 0,7 559,6 0,8 123,3 28,3 Export 9.046,1 14, ,1 19, ,0 47,9 Összesen 9.482,4 15, ,7 20, ,3 47,0 Marónátron Belföld 1.829,6 3, ,7 2,0-450,9-24,6 Export 1.302,3 2, ,7 1,6-242,6-18,6 Összesen 3.131,9 5, ,4 3,6-693,5-22,1 Anilin Export 2.131,4 3, ,3 4,3 760,9 35,7 Műa.félk. és készterm. Belföld 2.178,9 3, ,6 3,6 279,7 12,8 Export 2.875,5 4, ,8 4,1-70,7-2,5 Összesen 5.054,4 8, ,4 7,7 209,0 4,1 Egyéb termékek Belföld 4.460,0 7, ,8 6,5-47,2-1,1 Export 8.497,6 14, ,7 14, ,1 17,4 Összesen ,6 21, ,5 21, ,9 11,0 Összes árbevétel ,8 100, ,1 100, ,3 11,2 Belföldi árbevétel ,9 19, ,9 16,2-688,0-5,9 Export árbevétel ,9 80, ,2 83, ,3 15,3

6 6 A Társaság I. félévben a bázishoz képest 11,2 %-kal növelte árbevételét. Az árbevétel-növekedés a TDI terméknél volt jelentős. Az összes árbevételből a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 27,8 %-ról 24,4 %-ra csökkent. A 2,7 %-os árbevétel csökkenés, 5,1 %-os volumencsökkenés és az egységárak növekedése mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 3,4 %-os volumennövekedés mellett 1,9 %-kal nőtt. Az értékesítés volumenét exportpiacokon sikerült növelni. Az MDI termékek árbevétele 8,9 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 12,2 %-kal nőtt. A TDI értékesítés árbevétele 4.458,3 M Ft-tal, 47 %-kal nőtt. A termék, összes árbevételen belüli aránya 20,5 %-ra nőtt, így a PVC por után a második legnagyobb árbevételt produkáló termék lett. A marónátron termék árbevétele a 4,6 %-os volumencsökkenés mellett 22,1 %-kal csökkent. Az árbevétel-csökkenés döntően annak tudható be, hogy az értékesítési ár jelentősen elmaradt a bázisidőszakitól. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 4,1 %-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel-növekedés egyértelműen az értékesítési árak növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 4 %-os volumennövekedés mellett 35,7 %-kal nőtt. A bázishoz képest a termék ára a benzol ár növekedése miatt jelentősen nőtt. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 11 %-kal nőtt. Az egyéb termékek export árbevételének 17,4 %-os növekedésében jelentős szerepet játszott, hogy a BC-MCHZ egyéb termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 5,3 Mrd Ft-ról 6,5 Mrd Ft-ra nőtt. Az értékesítési árbevétel 83,8 %-a származik exportból. Ez az arány 3 %-kal magasabb, mint a bázis időszakban. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 48,5 % Nyugat-Európa : 47,5 % Egyéb : 4,0 %

7 Az eredmény alakulása Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2003 I. félévben az üzemi tevékenység szinten M Ft eredményt realizált, amely 3,6 %-kal több a bázisidőszaki M Ft-os eredménynél. Mindezt 11,2 %-kal növekvő árbevétel mellett érte el. Az eredménynövekedés mögött a bázishoz képest 7,3 kt-val magasabb, jó fedezetű TDI értékesítés áll. Az értékesítés közvetlen költségei 13,2 %-kal nőttek. A költségek növekedését döntően a növekvő alapanyagárak és a többletértékesítés okozták. Az értékesítési költségek 6,9 %-os emelkedését szintén a többletértékesítés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 11,1 %-os növekedésének oka, hogy a bázishoz képest jelentősen nőttek a vagyon- és üzemszünet biztosítás költségei, valamint a személyi jellegű kifizetések Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege 673 M Ft, amely kedvezőbb a bázis időszaki M Ft-nál. Az egyenleg javulását az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenése eredményezte. A forint gyengülése miatt az árfolyamnyereség/veszteség egyenlege M Ft a bázis időszaki 560 M Ft-tal szemben. Az egyenleg romlása M Ft eredmény csökkenést jelent a bázishoz képest Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény M Ft, ami 47,7 %-a a bázis időszaki M Ft-os eredménynek. A BorsodChem Rt ban is teljesíteni fogja az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így az adófizetési kötelezettség csupán 119 M Ft. Az eredményből külső tagok Dynea Austria GmbH, AliaChem AS csupán 16 M Ft-tal részesednek, így a nettó eredmény M Ft, ami 46,7 %-a a bázisidőszaki eredménynek.

8 8 A Társaság cash-termelő képessége 3,1 %-kal javult a bázishoz képest. M Ft Megnevezés 2002 I. félév 2003 I. félév Index (%) Üzemi eredmény ,6 Értékcsökkenési leírás ,4 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) ,1 4. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 160,2 Mrd Ft, amely 4 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-os, azaz 11,8 %-os növekedést mutat. A forgóeszközök között a követelések M Ft-tal, a készletek pedig 794 M Ft-tal nőttek. A követelések növekedését az exportorientált árbevétel-növekedés indokolja. Az egyéb forgóeszközök 914 M Ft-os, 18 %-os növekedésének oka, az ÁFA követelések, a biztosítóval szembeni követelés növekedése, valamint az egész évre kifizetett vagyonbiztosítás költségként még el nem számolt 400 M Ft-os összegének időbeli elhatárolása. A pénzeszközök 484 M Ft-tal csökkentek. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése M Ft, ami a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredője. Az összes kötelezettség M Ft, amely 154 M Ft-tal, 0,2 %-kal kevesebb a bázisidőszaki értéknél. A rövid lejáratú hitelek állománya 2,1 %-kal, a hosszú lejáratú hitelek állománya pedig 1,3 %-kal nőtt. Az egyéb elhatárolt kötelezettségek 18,8 %-os csökkenését döntően az okozta, hogy a bázisban még szerepelt a III. negyedévben kifizetésre került osztalék, 2003-ban pedig a II. negyedévben került sor az osztalékfizetésre. A saját tőke összege M Ft, a bázisidőszakit 7,2 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 10,6 %-kal emelkedett. 5. Cash-flow alakulása A június 30. és június 30. közötti időszak szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétele M Ft volt. A M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással

9 9 nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentősebb, amit az eszközök értékesítéséből származó nyereség, a nem konszolidált vállalkozások nyereségéből való részesedés és az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen 17 M Ft-tal növeltek. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása M Ft-tal csökkentette a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevételt. A M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz beszerzés. A pénzügyi műveletekből származó M Ft pénzeszközváltozás a hitelállomány 729 M Ft-os növekedése és a M Ft osztalék kifizetés együttes hatásaként alakult ki. A nettó pénzeszközállomány 484 M Ft-tal csökkent, az időszak végén M Ft-ot tett ki. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások Az II. negyedévben a Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások: BC-MCHZ, s.r.o. leányvállalat a Dukol-Formalin üzletrész én történő apportálásával 338 eczk-ról eczk-ra növelte a DUKOL Ostrava, s.r.o. 100 %-os tulajdonú leányvállalatban lévő részesedését. 7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a II. negyedévben nem változott, változatlanul ,7 e Ft Saját részvény állományának változásai június 30-án a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, azaz az előző negyedévhez képest változás nem történt Személyi változások A BorsodChem Rt. április 30 án megtartott éves rendes közgyűlése az Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságában az alábbi változásokról döntött.

10 10 - Boris Y. Titov urat az Igazgatóság tagjai közül visszahívta. - Bartha Ferenc és Dr. Christoph Herbst urakat az Igazgatóság tagjaivá választotta. - Dr. Heinrich Georg Stahl urat április 30. napjáig a Társaság igazgatósági elnökének újra választotta. - Yury A. Golubev urat a Felügyelő Bizottságból visszahívta. - Blaha Imréné és Fáczán Csaba a munkavállalói oldalról delegált Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása án lejárt. - Helyettük Balázs Attila és Fejes Bertalan urakat választotta a Közgyűlés munkavállalói küldöttként BorsodChem Felügyelő Bizottságába 3 évre május 1-től. - Dr. Christian Riener urat május 1-től 3 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. - Dr. Varga Zoltán és Heinrich Pecina urakat április 30. napjáig a Társaság felügyelő bizottsági tagjának újra választotta. A könyvvizsgáló személyében változás nem történt, a társaság könyvvizsgálója továbbra is az Ernst & Young Kazincbarcika, augusztus 12. Kovács F. László vezérigazgató

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 BC-Ongropack Kft e Ft L BorsodChem Polska Sp.z o.o PLN L BC-Ongromechanika Kft e Ft L BC-Ongrobau Kft e Ft L BC ONGRO BENELUX B.V EUR L BC-Ongroelektro Kft e Ft L BC Handelsges. m.b.h EUR L BC-KC Formalin Kft e Ft 66,66 66,66 L Panoráma Kft e Ft L BC-Ablakprofil Kft e Ft L BC-MCHZ s.r.o e CZK 97,5 97,5 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK3. Mérleg IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) június június 30. Index % Forgóeszközök Pénzeszközök ,4 Követelések nettó értéke ,6 Készletek nettó értéke ,6 Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök ,0 Forgóeszközök összesen ,8 Ingatlanok, gépek és berendezések ,8 Immateriális javak ,1 Hosszú távú befektetések ,1 Negatív goodwill ,1 Eszközök összesen ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók ,0 Egyéb elhatárolt kötelezettségek ,2 Rövid lejáratú hitelek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,0 Hosszú lejáratú hitelek ,3 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Kötelezettségek összesen ,8 Külső tagok részesedése ,4 Saját tőke Jegyzett tőke ,0 Részvénykibocsátási felár ,0 Halmozott nyereség ,6 Halmozott átszámítási különbözet ,9 Saját tőke összesen ,2 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen ,0

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) I. félév M Ft-ban I. félév M Ft-ban Index % Értékesítés nettó árbevétele ,2 Értékesítés közvetlen költsége ,2 Bruttó nyereség ,7 Értékesítési költségek ,9 Általános és adminisztrációs költségek ,1 Egyéb működési bevétel/ráfordítás ,4 Üzemi tevékenység eredménye ,6 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség ,0 Társult váll.-tól származó bevétel Árfolyamnyereség/veszteség Összes egyéb bevétel/költség ,6 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény ,7 Adófizetési kötelezettség ,5 Külső tag részesedése ,6 Nettó eredmény ,7

14 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK5. Cash-flow kimutatás. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás Eszközök értékesítéséből származó nyereség -113 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -104 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések növekedése Készletek növekedése -794 Egyéb eszközök növekedése -914 Szállítók és elhatárolt kötelezettségek csökkenése -883 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Hosszú távú tőkebefektetések 297 Rövid távú befektetések növekedése Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 196 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Kifizetett osztalék Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz Nettó pénzeszközállomány növekedés -484 Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén 2.434

15 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1* megnevezése Tárgyév elején Időszak végén Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 2, , Külföldi intézményi 89, , Belföldi magánszemély 2, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, ,00 8 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 4, ,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Összesen: 100, , *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól.

16 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Megjegyzés 5 Név Nemzetiség Tevé- Mennyiség Részesedés 3 Szavazati 1 kenység 2 (db) (%) arány (%) 3,4 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I ,23 59,23 Pénzügyi befekt. VCP Industrie Beteiligungen AG K I ,74 29,74 Pénzügyi befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten

17 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl Itelnök IT Kovács F. László IT tag IT S. Varga Béla IT tag IT Dr. Nyíri Iván IT tag IT Márton Ferenc IT tag IT Dr. Christoph Herbst IT tag IT Bartha Ferenc IT tag FB Dr. Varga Zoltán FB elnök FB Dr. Christian Riener FB tag FB Heinrich Pecina FB tag FB Bankó Judit FB tag FB Balázs Attila FB tag FB Fejes Bertalan FB tag SP Kovács F. László Vezérigazgató SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági vezérig.h SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h SP Gaál Gyula Üzletágigazgató SP Dr. Szakállas István Üzletágigazgató SP Seres András Üzletágigazgató SP Szentmiklóssy László Üzletágigazgató SP S. Varga Béla Beszerzési ig SP Szabó János Szolgáltatási ig SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi ig Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN: 8 Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy, rövid tartalom január 02. Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél január 29. Villamos energia szállítási és átvételi keretszerződés aláírása január 31. Személyi változás a BC-MCHZ s.r.o. élén február 13. BorsodChem Rt évi gyorsjelentése március 13. Tájékoztatás befolyásszerzésről március 27. Éves Rendes Közgyűlés meghívója április 11. Tulajdonos és részesedés változások 2003.április 16. A VCP Industrie Beteiligungen AG BorsodChem Rt.-ben való tulajdon szerzése 2003.április 28. BorsodChem Rt I. negyedévi gyorsjelentése április 29. A BorsodChem Rt évi éves jelentésének megtekintési helyei május 14. A BorsodChem Rt. Igazgatóságának hirdetménye a üzleti év

18 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán után járó osztalék kifizetésének rendjéről május 21. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról május 26. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. éves, A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2005. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. :BorsodChem Rt. 2003. április 30-án megtartott éves rendes Közgyűlésén. Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

J E GY Z Ő K Ö NY V. :BorsodChem Rt. 2003. április 30-án megtartott éves rendes Közgyűlésén. Budapest, Apáczai Csere János utca 4. BorsodChem Részvénytársaság Kazincbarcika Bolyai tér 1. 3702 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Helyszín: :BorsodChem Rt. 2003. április 30-án megtartott éves rendes Közgyűlésén Marriott Szálló Budapest, Apáczai

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003. évi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

2002. évi gyorsjelentés

2002. évi gyorsjelentés BorsodChem Rt. 2002. évi gyorsjelentés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2002. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2006. évi rendes közgyűlését 2006. április 28-án 9 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2004. I-III. negyedéves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2004. I-III. negyedéves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2004. I-III. negyedéves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

BorsodChem Rt ÉVI GYORSJELENTÉS. BorsodChem

BorsodChem Rt ÉVI GYORSJELENTÉS. BorsodChem BorsodChem Rt. 2001. ÉVI GYORSJELENTÉS BorsodChem BorsodChem Rt. 2001. évi gyorsjelentés 1. Bevezetés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG 2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG BUDAPEST - 2002. május 15. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI

A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI A MATÁV 2001. HÁROMNEGYED ÉVES EREDMÉNYEI BUDAPEST, 2001. november 13. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezetõ távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. háromnegyed éves gazdasági

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Negyedéves jelentése

Negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Negyedéves jelentése 2011. I. negyedévre vonatkozóan a Tpt. 54.. alapján 2011. május 31. Vezetőségi Jelentés A

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló

A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló A PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2013. I. féléve I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok 2013. augusztus 15. I. PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nem auditált féléves beszámolója 2013. els félév

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben