A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE"

Átírás

1 A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. A hagyományosan gyengébb első negyedévben az alacsony EUR árak valamint a forint és a korona erősödése az árbevétel csökkenését eredményezte, amelynek nagy részét ismételten sikerült a folyamatos költségcsökkentő intézkedésekkel kompenzálni. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió Ft I. Vált. % Millió EUR I. Vált. % Összes bevétel ,9 29,8-6 EBITDA ,5-1,9 90 Működési eredmény ,5-5,7 33 Pénzügyi eredmény ,0-11,8 Adózás előtti eredmény ,5-17,5-63 Működési cash flow ,5-5,8-22 CAPEX ,6 2,4-34 HUF/EUR átlagárfolyam 268,6 294,6-9 Az összes működési és egyéb bevétel az első negyedévben 15%-os csökkenés mellett 7,5 milliárd Ft volt. A forint-euró és cseh korona-euró árfolyam változásának jelentős negatív hatása volt az első negyedévi árbevételre I. negyedévéhez viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 6%-os csökkenést mutat. A csoport foglaltság 2010 I. negyedévében 45,1% volt szemben a I. negyedévi 48,5%-kal. Az 1,3 mrd Ft-os bevétel kiesés ellenére az EBITDA 0,4 mrd Ft-tal 0,9 mrd Ft-ra csökkent, az üzemelési eredmény is csak 0,3 mrd Ft-tal csökkent a tavalyi eredményekhez viszonyítva, a költségcsökkentő intézkedések jelentősen pozitív hatásának köszönhetően. A első negyedévi működési veszteség 2,0 milliárd Ft volt, amely 20%-os romlás a tavalyi 1,7 milliárd Fthoz képest, az alábbiak következtében: A magyarországi szegmens bevétele 2010 I. negyedévében 4,4 milliárd Ft volt, ami 12%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 1,8 százalékponttal, 43,6%-ról 41,8%-ra csökkent és a forint 9%-kal volt erősebb mint az összehasonlító időszakban, ezzel szemben az üzemi eredmény a tavalyi szinten maradt, mivel a bérés egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta a bevétel kiesést. A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 2010 I. negyedévében 198 millió Ft veszteség volt, szemben a tavaly első negyedévi 126 millió Ft veszteséggel, a bevétel 12%-os csökkenése következtében, amely a euróval szembeni erős koronának tulajdonítható. A szlovák szegmens működési vesztsége az első negyedévben 339 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 144 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 22% csökkenés mellett 1,7 mrd Ft volt, a forint euróval szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek. A román szegmens bevétele 16%-ot csökkenve 200 millió Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 81 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 57 millió Ft veszteséggel. A pénzügyi eredmény 2010 I. negyedévében 0,3 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első negyedéves jelentős 3,5 milliárd Ft veszteséggel, hiszen a forint euróval szembeni negyedéves leértékelődése miatt jelentős 3,0 milliárd Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009 első negyedévében, szemben a első negyedévi 0,4 mrd Ft kitevő nem realizált nyereséggel. A kamatköltségek 2010 I. negyedévében 204 millió Ft-ra csökkentek a I. negyedévi 560 millió Ft-ról, az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően, valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. Az adózás előtti veszteség negyedévben 1,7 milliárd Ft volt, szemben a I. negyedévi 5,1 milliárd Ft-tal. A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2010 I. negyedévében 1,2 milliárd Ft volt, amely jelentős javulás a I. negyedévi 1,7 milliárdhoz képest, a működő tőke kedvező változása miatt május 17. 1/13

2 A beruházások és befektetések értéke 2010 I. negyedévében 0,4 milliárd Ft-ot tett ki szemben a I. negyedévi 0,7 milliárd Ft-tal. A Csoport átlagos létszáma 2010 első negyedévében fő volt, szemben a tavalyi munkavállalóval. PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyar szegmens MAGYARORSZÁG Millió Ft I. Vált. % Millió EUR I. Vált. % Összes bevétel ,3 16,9-3 Operatív eredmény ,2-4,5 14 Pénzügyi eredmény ,9-11,3 Adózás előtti eredm ,3-15,9-73 CAPEX ,3 0,9-66 Az összes működési és egyéb bevétel 12%-ot csökkenve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése jelentős negatív hatással volt az első negyedévi árbevételre, 2009 hasonló időszakához viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2010 első negyedévében 41,8% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 43,6%-kal. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 15%-kal csökkent és így 2,0 milliárd Ft volt, a foglaltság csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) csökkenésének együttes hatására, ez utóbbi Ft-tal csökkent és Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében 2,9 nap volt a tavalyi első negyedévvel megegyezően. A vendégéjszakák száma 2010 I. negyedévében re csökkent ról, melyből a belföldi vendégéjszakák 22,3%-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 24,2%- hoz képest. Az első negyedévben leginkább a belföldi piacról, illetve Angliából és Németországból érkezett kevesebb vendég; azonban Ukrajnából, Japánból és Svédországból több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 19%-kal, azaz 322 millió Ft-tal csökkent I. negyedévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2010 I. negyedévében 1,5 milliárd Ft volt, amely 14%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb foglaltság, a hiányzó rendezvény forgalom valamint az ÁFA növekedés kedvezőtlen hatása miatt. A jelentős bevételcsökkenés ellenére a vendéglátás eredménye 2010 első negyedévében csak 116 millió Ft-tal mérséklődött, a bérköltségek és az anyagköltségek jelentős csökkentése miatt. A Gundel étterem első negyedéves bevétele 29 millió Ft-tal, 12%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költségcsökkentő intézkedések hatására 8 millió Ft-tal kedvezőbben alakult, mint a tavalyi év első negyedévben. A gyógyászati bevétel 2010 I. negyedévében 301 millió Ft volt, amely csak 9%-os mérséklődést jelent I. negyedévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat eredmény a tavalyi szinten maradt. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2010 I. negyedévében 196 millió Ft volt, amely 20 millió Ft növekedést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, a költségcsökkentő intézkedések valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 11%-kal csökkent és 1,1 mrd Ft volt 2010 I. negyedévében, ezen belül az energia költség 21%-kal mérséklődött és így 565 millió Ft-ot tett ki. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2010 első negyedévében 8%-os csökkenés mellett 1,1 mrd Ft volt., ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg viszont 6%-kal mérséklődve 116 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2010 I. negyedévében 2,5 mrd Ft volt, amely 8%-os csökkenést mutat, tükrözve az létszámleépítés hatását. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyeltek piaci értékbeli változása miatt az első negyedévben a kamatráfordítások összege 464 millió Ft-ról 166 millió Ft-ra mérséklődött. Elsősorban a 2010 első negyedévében tapasztalható forint euróval május 17. 2/13

3 szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent 389 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a I. negyedévben elszámolt millió Ft veszteséggel, amikor a forint jelentősen gyengült az euróhoz képest. A beruházások értéke jelentősen csökkenve 79 millió Ft-ot tett ki első negyedévben, szemben a már jelentős visszafogást tartalmazó I. negyedévi 252 millió Ft-tal. Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2010 első negyedévében 1,2 milliárd Ft veszteség volt, szemben a I. negyedévi 4,7 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Millió Ft I. Vált % Millió CZK I. Vált % Összes bevétel ,7 130,3-10 Operatív eredmény ,1-11,8 62 Pénzügyi eredmény ,3-6,0 Adózás előtti eredmény ,8-17,8-11 CAPEX ,1 18,7 19 HUF/CZK átlagárfolyam 10,38 10,66-3 CZK/EUR átlagárfolyam 25,87 27,63-6 A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 12%-kal csökkenve 1,2 mrd Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében főként a forint és a cseh korona euróval szembeni erősödésének hatására. A szobakiadási bevétel az első negyedévben 11%-kal mérséklődve 0,6 mrd Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága 2010 első negyedévében 68,8% volt, szemben a tavalyi 73,2%-kal, azonban a szoba átlagára (ARR) CZK-ról CZK-ra emelkedett az EUR árak emelkedése miatt. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében 7,6 nap volt szemben a tavalyi év hasonló időszak 7,9 napos átlagával. A vendégéjszakák száma 2010 I. negyedévében volt a tavalyi tal szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését a belföldi piacról érkező kevesebb vendég követte. Az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7%-kal mérséklődve 0,7 mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 7%-kal növekedett és így 176 millió Ft volt, a karbantartási költségek értke 40%-kal csökkent, amely így negyedévben 61 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első negyedévben 0,4 mrd Ft volt, amely 6%-os csökkenés, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot. A 3 hónapos EURIBOR illetve hitelállomány csökkenése következtében a I negyedévi kamatráfordítások összege 12 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 26 millió Ft-tal. A 2010 első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 46 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a I. negyedévi 39 millió Ft veszteséggel. A beruházások értéke a 2010 I. negyedévében 230 millió Ft volt, amely 15%-kal magasabb a tavalyi viszonylag alacsony értékhez képest. Összességében a csehországi adózás előtti veszteség 2010 I. negyedévében 164 millió Ft volt, amely 14%-os csökkenés szemben az összehasonlító időszaki 190 millió Ft veszteséggel május 17. 3/13

4 Szlovák szegmens SZLOVAKIA Millió Ft I. Vált % Millió EUR I. Vált % Összes bevétel ,3 7,4-15 Operatív eredmény ,3-0,5 158 Pénzügyi eredmény ,1-0,2-61 Adózás előtti eredmény ,3-0,7 95 CAPEX ,2 0,8-69 HUF/EUR 268,57 294,57-9 A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2010 I. negyedévében 22%-kal csökkenve 1,7 mrd Ft volt, amely részben az euróval szembeni erősebb forintnak köszönhető. A szlovák szegmensben realizált összbevétel euróban kifejezve 15%-kal csökkent első negyedévben I. negyedévhez viszonyítva. Az euróban kifejezett szoba árbevétel is 14%-os csökkenést mutat az első negyedévben mivel a szobák foglaltsága 58,4%-ról 50,7%-ra csökkent, illetve az átlagos szobakiadási ár (ARR) 36,1 EUR-ról 35,9 EUR-ra mérséklődött. Az értékesített szobák száma ről re csökkent 2010 első negyedévében. A vendégéjszakák száma 2010 első negyedévében volt szemben a tavalyi vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében is 8,7 nap volt szemben a tavaly első negyedévi 9,3 nappal. A német vendégek száma több mint 20%-kal csökkent első negyedévéhez viszonyítva, amely párosult a környező országokból, mint Ausztria és Csehország érkezett kevesebb számú vendéggel. Az összehasonlító I. negyedévi árbevétel tartalmaz 94 millió Ft (0,3 millió EUR) egyszeri nyereséget egy telek eladásából, ezzel szemben 2010 I. negyedévében nem történt eszközeladás. Részben a forint euróval szembeni jelentős erősödése miatt a első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 16%-kal csökkenve 0,7 mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 40%-kal mérséklődött - az energiatakarékos rendszerek és fejlesztések bevezetése miatt - és így 183 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 49 millió Ft volt, a tavalyi összegnél 13 millió Ft-tal magasabb. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2010 I. negyedévében 10%-kal csökkent, az erős forint miatti árfolyamhatást tükrözve. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010 I. negyedévében 23 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 64 millió Ft-tal. A beruházások negyedévben minimális szintre voltak szorítva, így értéke 63 millió Ft volt, szemben a I. negyedévi 222 millió Ft-tal. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2010 első negyedévében 360 millió Ft volt, amely 77%-os növekedés a tavalyi hasonló időszaki 203 millió Ft veszteséggel szemben május 17. 4/13

5 Román szegmens ROMANIA Millió Ft I. Vált% Millió RON I. Vált% Összes bevétel ,1 3,4-11 Operatív eredmény ,2-0,8 51 Pénzügyi eredmény ,2-0,4 Adózás előtti eredmény ,0-1,2-14 CAPEX ,7 0,4 79 HUF/RON átlagárfolyam 65,29 69,01-5 RON/EUR átlagárfolyam 4,11 4,27-4 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2010 első negyedévében 16%-kal csökkent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva, mivel a negyedévi foglaltság 3,9%-ot csökkenve 29,8% volt, ráadásul az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben 113 RON-ról 105 RON-ra mérséklődött. A szobakiadás eredménye RON-ban kifejezve 22%-kal mérséklődött 2010 I. negyedévében. A vendégek száma 2010 első negyedévében főről főre csökkent, elsősorban a kevesebb szabadidős és konferencia vendég következtében. Az infláció, a foglaltság csökkenés valamint a jelentősebb felújítási munkálatok együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 139 millió Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében, amely 9%-os emelkedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 7%-ot mérséklődve 41 millió Ft volt. A 3 hónapos EURIBOR illetve a hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege első negyedévben 3 millió Ft volt a tavalyi első negyedévi 7 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2010 első negyedévében 47 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 28 millió Ft-tal, amelynek döntő a hotel szobák felújításához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége első negyedévben 67 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 83 millió Ft-os veszteséggel május 17. 5/13

6 Konszolidált mérleg A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE Az összes konszolidált eszközállomány 86,6 milliárd Ft volt március 31-én, amely a első negyedév végi állományhoz képest 8%-os csökkenés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány éves szinten 25%-kal alacsonyabb, amely tükrözi az alacsonyabb bevételeket, deviza árfolyamváltozásokat és az adósságkezelési lépéseink pozitív eredményeit. A tárgyi eszközök állománya 76,2 milliárd Ft volt első negyedévének végén, amely 6%-os csökkenést mutat az elmúlt 12 hónapban. A csökkenés döntő része a külföldi leányvállalatok beszámolójának forintra történő átváltásának hatása augusztus hónaptól teljeskörűen kerül konszolidálásra az Egészségsziget Kft. a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk amelyben 50%-os részesedésünk van (ez időpont előtt társult befektetésként kezeltük). A CP Holdings 2009 augusztusában megvásárolta a maradék 50% tulajdonrészt és ezzel párhuzamosan a Danubius put és call opciós szerződést kötött ezen tulajdonrész megvásárlására. A CP Holdings által fizetett ellenérték és a Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg (1,7 millió EUR) megegyezik. Az opciós szerződés EUR összegű opciós díjat határoz meg és amennyiben releváns akkor kamatot ír elő 2010 augusztusától. Az összes kötelezettség állománya első negyedévének végén 35,9 milliárd Ft volt, amely 16%- os csökkenés március 31-hez viszonyítva, a bank hitelek illetve a szállítói kötelezettségek csökkenése valamint a nemzeti devizák euróval szembeni erősödése miatt. A csoportnak március 31-én 94,5 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt. A saját tőke értéke 2%-kal csökkent március 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 2,4 milliárd Ft adózás utáni nyereség (a nem realizált árfolyamveszteség visszafordulása következtében), az átváltási tartalék jelentős, 3,2 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,3 milliárd Ft-os csökkenésének eredménye. Az anyavállalat kamatkockázati kitettségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően az eredményben kerül kimutatásra. Cash flow A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2010 első negyedévében 1,2 mrd Ft volt, amely első negyedévi 1,7 mrd Ft-hoz képest jelentős javulást mutat a működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,4 mrd Ft volt 2010 I. negyedévében, amely 40%-os csökkenést mutat hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket első negyedéve során 5 millió EUR összegben történt hitellehívás és 0,5 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés május 17. 6/13

7 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) December 31. Eszközök Március Március Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések, derivatívákkal Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek ö Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Források ö összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék (1 162) Saját részvények Átváltási tartalék Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források és Saját tőke összesen Vált. % május 17. 7/13

8 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) I I. Vált. % Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség/veszteség (-) Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény május 17. 8/13

9 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) I I. Vált % Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség Céltartalék változása Követelés leírása - 11 Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek csökkenése Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó Működésből származó nettó pénzeszköz Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel - 98 Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz Nettó pénzeszköz csökkenés Nyitó nettó pénzeszközök , Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével május 17. 9/13

10 2010. május /13

11 7. számú MELLÉKLET Nem auditált DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT MÉRLEGE Ezer Ft Vált Március 31. Március 31 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakraadott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartós adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak Egyéb tartós részesedések Tartós adott kölcsön egyéb részesedésű válalatnak Egyéb tartós adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés, félkész term Növendék-,hízó-és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 0 II KÖVETELÉSEK Követelés áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalattal szemben Követelések egyéb részesedésű vállalattal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú értékpapirok 0 0 IV PÉNZESZKÖZÖK Pénztár csekkek Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHAT Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítás 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN május /13

12 Ezer Ft Március Március 31 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEGSZ.EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben 3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb vállalkozással szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozás kötvény kibocsátásából Beruházási és fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalattal szemben Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettség G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Vált május /13

13 DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA Ezer Ft I. n. év I. n. év Vált. Értékesítés nettó árbevétele Export bevétel Összes nettó árbevétel Saját termelésű készlet állományváltozás Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját telj. értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott (közvetített) szolgált. értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott osztalék és részesedés 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevétel Pénzügyi műveletek egyéb bevétele Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök. árfolyamvesztesége 0 0 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részvények, értékpapírok, betétek értékvesztése 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek 0 0 Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY május /13

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2014. április 2. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP Tartalom Az Elnök közgyűlési beszéde 2 Az Igazgatóság tagjai 6 A Felügyelőbizottság tagjai 7 Idegenforgalom 2013-ban 8 Az Igazgatóság jelentése 11 A Felügyelőbizottség jelentése 31

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS GROUP

DANUBIUS HOTELS GROUP DANUBIUS HOTELS GROUP ÉVES JELENTÉS 2007 Tartalom Elnöki köszöntô 2 Középpontban a minôség 2007 4 Az igazgatóság tagjai 8 A felügyelôbizottság tagjai 9 Idegenforgalom 2007-ben 10 Az igazgatóság jelentése

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2002 I. féléves gazdálkodásáról A Danubius Hotels Rt. Igazgatósága az I.n. éves gyorsjelentésében, majd az első öt havi előzetes eredmények ismeretében a Magyar Tőkepiac

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit

GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról. Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. év gazdálkodásáról Bevezetés javuló működési eredmény és adózás előtti profit A Danubius Csoport konszolidált szinten 47,3 milliárd Ft-os bevételt termelt 2006-ban,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gyorsjelentés a Danubius Hotels Rt. 2003. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Enyhén javuló piaci körülmények A világturizmus növekedésének megtorpanását eredményező nemzetközi események negatív hatását

Részletesebben

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Vált % A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben