A társaság alapadatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társaság alapadatai"

Átírás

1 A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai számjele Székhelye: 7200 Dombóvár, Ady u. 8. Telephelye: Gazdálkodó szerv vezetője: 7200 Dombóvár, Erzsébet u. 291/19. hrsz. Somfalvi József Könyvvizsgáló: Régió Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft. MKVK száma Könyvvizsgálatot végzi: Kiszler Ferencné MKVK száma: Kötelező könyvvizsgálati díj: 480 +ÁFA/év A könyvvizsgálaton kívül egyéb szolgáltatást nem végez. A beszámolót készítette: Schultz Mihály Reg. szám.: Dombóvár, február 20. Hitelesítésül a cég vezetője: Somfalvi József ügyvezető igazgató 7200 Dombóvár Ady u. 8.

2 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

3 3 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.. 4 I.1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet... 4 I.2. A társaság számviteli politikájának főbb vonásai... 6 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK. 8 II.1. Eszközök.. 8 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 B. FORGÓESZKÖZÖK.. 10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS.. 14 II.2. Források D. SAJÁT TŐKE. 15 F. KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK III.1. A bevételek alakulása.. 19 III.2. Ráfordítások alakulása IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 24 IV.1. A társasági adó és ágazati különadó alapja. 24 IV.2. Létszám, bér és kereset adatok.. 25 IV.3. A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és átlagbére 25 IV.4. Környezetvédelemmel kapcsolatos információ. 26 V. CASH FLOW-KIMUTATÁS. 27

4 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1 I.1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet Az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft án aláírt társasági szerződés alapján adta be cégbejegyzési kérelmét a Cégbírósághoz. A kérelemre a Cégbíróság én rendelte el a társaság bejegyzését Cg cégjegyzékszámon. A társaság április 20. és június 01. között előtársaságként működött. A cég rövidített elnevezése: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft november 1-től kezdődően törvényi előírás alapján. Törvényi kötelezettség, hogy minden hulladékszállítást, kezelést végző gazdasági társaság nonprofit szervezeti formában működjön től. Ennek a társaság től felel meg, ettől a naptól nonprofit gazdasági társaság. Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése A cég jegyzett tőkéje: Ft, A társaság tulajdonosai év folyamán a saját tőke rendezése miatt 26 millió forint jegyzett tőke csökkentést hajtottak végre a negatív eredménytartalékkal szemben, hogy a cég saját tőke, jegyzett tőke aránya megfeleljen a törvényi előírásoknak. A tagok vagyoni hozzájárulása Tulajdonos Vagyoni hozzájárulás Szavazati arány () Minősítés Dombóvár Város többségi befolyás Önkormányzat Dél-Kom Nonprofit jelentős befolyás Kft. A cég székhelye: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 8. Adószáma: Társaságunkat, a BIOKOM Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.), mint a cégcsoport tagját közös vezetésű vállalkozásnak minősítette, és az éves beszámolónkat felhasználja a BIOKOM vállalatcsoport konszolidált éves beszámolójának készítése során. A társaság beszámolási időszakában a következő tevékenységeket végezte: Dombóvár területéről lakossági hulladékszállítás, Erzsébet úti hulladékudvar üzemeltetése,

5 5 hulladéktároló konténerek bérbeadása, konténeres hulladékszállítás, szelektív hulladékszállítás, lomtalanítás. A társaságnak a számlavezető bankjánál folyószámlahitel kerete van, amelynek fedezetéül az önkormányzattal kötött szerződése szolgál. A 2013-as gazdasági év jellemző adatai A begyűjtött 5 767,544 tonna hulladék az Európai Unió normáinak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba, 32,767 tonna hulladék átadása, pedig hasznosítás céljából a BIOMARK 2000 Kft. telephelyére kerül. vagy ártalmatlanításra átvett hulladékmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza: EWC Hulladéktípus A évben begyűjtött, Mennyiség (kg) Egyéb települési hulladék Beton, tégla cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke Biológiailag lebomló hulladékok Papír és karton csomagolási hulladékok Egyéb, kevert csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Gyógyszermaradvány Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Festék és oldószer maradék Elemek és akkumulátorok, melyek között , , vagy kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátosok is megtalálhatók Használt autógumi Összesen kg/év A szolgáltatás végrehajtásához a Társaság egy, az önkormányzattól bérelt Renault Premium szállítójárművel, illetve egy lízingelt 2007-ben beszerzett szintén Renault Premium járművel rendelkezett december közepéig. A lízingelt gépjárművet a futamidő lejártával tulajdonosi döntés alapján értékesítettük a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére, bruttó Ft értékben. A döntést az indokolta, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti szerződés keretén belül az eladott teherautónál nagyobb tárolókapacitással rendelkező szállítójárművet bocsátott a rendelkezésünkre, így egy fordulóval a két jármű összesen 36 m 3 öntömörítős szállítókapacitással rendelkezik, a járatok átszervezése után 5 teljes műszak alatt tudjuk a járattal a hulladékmennyiséget begyűjteni, így a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést csak szombaton tudjuk elvégezni. A két öntömörítős járművön kívül egy VOLVO típusú

6 6 konténeres szállítójárművel rendelkezünk, melyet az inert hulladékszállítására használunk. A törvényi változások eredményeként, mint közszolgáltató nem lehet csak háztartási jellegű hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával foglalkozni, ezért az autó üzemeltetése saját célra erősen kérdésessé vált, A létszám nagyságát a vonatkozó munkaügyi és balesetvédelmi jogszabályok indokolják, mivel a szükséges pihenőidők kiadása, illetve a szabadságok biztosítása ezt kívánja meg. A hulladékudvar üzemeltetését 1 fővel oldjuk meg, adminisztrációs területen 3 fő dolgozik, a vezetési tevékenységet 1 fő végzi. 1 fő alkalmazását a szerződéses viszonyok ellenőrzése, a szerződések betartásának és a hiányzó szerződések megkötésének érdekében kezdtük el. Szolgáltatással ellátottak köre Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. szolgáltatásait Dombóváron a lakosság, illetve az ipari fogyasztók körében végzi, a szállítási kapacitás lehetőségei miatt elsősorban öntömörítős szállítójárművekkel. Törvényi változás hatására valamennyi háztartási jellegű hulladék gyűjtését és ártalmatlanítását csak a településen kijelölt közszolgáltató végezheti január 1-től kezdődően, ezért valamennyi vállalkozással szerződést kötöttünk, azonban ez nem történt könnyen és időben is 4 hónapig tartott. A szelektív hulladékgyűjtés költségeinek fedezet nélkül történt a második félévben, mivel jogszabályban meghatározott árképlet a április 14-én hatályos szolgáltatói árat kellett alapul venni, amely többek között nem tartalmazta e tevékenység költségfedezetét, mivel csak a szeptemberben végrehajtott díjemeléstől került a szolgáltatási díjban elfogadásra. I.2. A társaság számviteli politikájának főbb vonásai A mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő év január 31. Célja: - a megbízható, valós beszámoló elkészítése - az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, fordulónapja december könyvvezetés módja kettős könyvvitel - beszámoló formája: éves beszámoló és üzleti jelentés - mérleg formája: Szv. Tv. 1.sz. melléklet A változata szerint - eredmény-kimutatás: összköltségeljárással A változata szerint - érték helyesbítést, értékelési tartalékot a társaság nem számol el - jelentős összegű hiba, ha a hibahatás abszolút értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2 -át - amortizációs politika: a társaság a lineáris leírást alkalmazza, maradványértéket a személygépkocsiknál állapít meg, havi leírási gyakoriságot alkalmaz.

7 7 - A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél a lakossági szállításnál - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összegét a következők szerint határozzuk meg az esedékesség napjától számított időszak eltelte szerint: Esedékesség napjától eltelt idő Elszámolt értékvesztés aránya nap nap nap 100 A felszámolás alatt álló ipari partnerek követelésére 100 értékvesztés kerül elszámolásra. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 1. Saját tőke aránya = (Saját tőke/idegen tőke) x Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek/ Saját tőke) x Tőkeerősség = (Saját tőke /Mérleg főösszeg) x Likviditási mutató = (Forgóeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek) x Likviditási gyorsráta = (Forgó eszközök-készlet /Rövid lejáratú köt.) x Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény /Saját tőke) x Árbevétel arányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény /Nettó árbevétel) x Eszközarányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény /Eszközök összesen) x100 Megnevezés Bázis Tárgy Index - Saját tőke aránya 18,16 39,7 218,6 - Eladósodottsági mutató 550,7 251,8 45,7 - Tőkeerősség 15,0 28,4 189,3 - Likviditási mutató 81,9 107,1 130,8 - Likviditási gyorsráta 81,5 107,0 131,3 - Tőkearányos jövedelmezőség -38,3 28,5 174,4 - Árbevétel arányos jövedelmezőség -2,22 2,7 221,6 - Eszközarányos jövedelmezőség -5,7 8,1 242,1 Eladósodottsági mutató szerint a társaság eladósodottsága csökkent. Az eladósodottság csökkenése mögött az áll, hogy a szállítói tartozás a kisebbségi tulajdonossal szemben év végi tartozáshoz képest val csökkent év végére. Megjegyezendő, hogy ez amiatt következett be, hogy a társaság eladta a Dél-Kom Nonprofit Kft-nek a tulajdonában lévő Renault tehergépkocsit bruttó 12 millió forintos vételárért, amit kompenzálással rendeztek hónap folyamán a felek. Az eredményesség nagymértékű növekedése is ennek az eladásnak köszönhető, mivel a tehergépkocsi nettó értéke már nulla volt a

8 8 könyvekben így a nettó eladási ár teljes mértékben eredményképző tényező volt. E nélkül a társaság üzemi eredménye veszteség lenne. A társaság kizárólag közszolgáltatást végez, ezért nem köteles a kiegészítő mellékletben bemutatni külön eredmény kimutatásban és mérlegben a közszolgáltatási tevékenységét. Tételszám II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II.1. Eszközök Eszközök A mérleg eszköz oldalának fő összetevői Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Részarány Részarány A. Befektetett eszközök , , ,2 B. Forgóeszközök , , ,1 C. Aktív időbeli elhatárolás , , ,0 Eszközök összesen: , , ,6 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök (immateriális javak) könyv szerinti értékének alakulása Megnevezés Immateriális javak Vagyon értékű jogok Szellemi termékek adatok -ban Összesen Bruttó érték változás Bruttó érték évi növekedés évi csökkenés 0 0 Ebből: Értékesítés Selejtezés Egyéb Bruttó érték Értékcsökkenési változás szerinti értékcsökkenés évi növekedés (tárgyévi écs 0 leírás) 2013.évi csökkenés 0

9 szerinti értékcsökkenés Megnevezés Könyv szerinti nettó érték A befektetett eszközök (tárgyi eszközök) könyv szerinti értékének alakulása Ingatlan Műszaki ber., felsz., jármű Egyéb ber.,felsz er,jármű vek Kisért. Összesen eszközök Beruhá zási előleg adatok -ban Összesen Bef.-len beruh., felújítás Bruttó érték változás Bruttó érték évi növekedés 2013.évi csökkenés Ebből: - Selejtezés Értékesítés Egyéb jogcímen Bruttó érték szerinti értékcsökkenés évi növekedés (tárgyévi écs. leírás) Egyéb növekedés 2013.évi csökkenés Egyéb csökkenés szerinti értékcsökkenés Értékcsökkenés Nettó érték

10 10 Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft-nél évben aktivált beruházások Adatok.-ban Megnevezés év év Irodatechnika, berendezés 0 21 Hulladéktároló edény, konténer Konténerszállító tehergépkocsi Összesen B. FORGÓESZKÖZÖK A készletek értékének alakulása Adatok -ban Tételszám Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány 1. Anyagok , ,9-74,7 2. Befejezetlen termelés és félkész termék 3. Növedék, hízó és egyéb állat 4. Késztermék 5. Áruk 48 23,3 5 11,1-89,6 6. Készletre adott előlegek Készletek összesen: 206 0,5 45 0,01-78,2 Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a készletek összes értékéhez viszonyított, a készletek értéke pedig a forgóeszközök összesen adatához. Készletek értéke a mérleg főösszegének arányában Megnevezés Bázis Tárgy Készletek aránya a mérleg főösszeghez -ban 0,3 0,07

11 11 Követelések értékének alakulása Tételszám Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány 1. Követelések áruszállításból , ,1 11,7 és szolgáltatásból Ebből: + Nyilvántartott követelés ,2 - Nyilvántartott ,8 értékvesztés 2. Követelések kapcsolt 776 1, ,6-68,0 vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési visz. 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések , ,3-42,0 Követelés összesen: , ,1 7,8 Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a követelések összes értékéhez viszonyított, a követelések értéke pedig a forgóeszközök összesen adatához. A követeléseink tal nőttek, értékük Az önkormányzat értékű tartozása azóta kifizetésre került, határidőben történt kifizetés esetén a követelésünk tal alacsonyabb lett volna a tavalyi évhez képest. Nyilvántartott értékvesztés Lakossággal szembeni követelésekkel szemben nyilvántartott értékvesztés Adatok -ban Megnevezés Követelés összege Értékvesztés Értékvesztés Számviteli tv. Számviteli tv. szerint szerint nap lakossági nap lakossági nap lakossági Értékvesztés tárgyévi növekedése 1231 Az ipari állományra 526 EFt értékvesztést számolt el a társaság a tárgyévben az egyedi minősítés alapján. A lakossági állományra tekintettel EFt értékvesztés került elszámolásra.

12 12 Megnevezés Lakossági vevőkövetelések után Összes Nyilvántartott értékvesztés Adatok -ban évi Kivezetés, évi képzés Értékvesztés záró visszaírás záró Ipari vevőkövetelések után Összesen A lakossági vevőkövetelés növekedése elsősorban a romló szociális helyzet, a fizetési morál, illetve a követelésbehajtás új szabályozásának eredménye. A CLXXXV/2012. számú Ht. alapján a december 31. előtt keletkezett tartozásokat továbbra is a helyi jegyző számára kell átadni behajtás végett, míg az utána keletkezett, de Ft-nál nagyobb összegek kerülnek a NAV illetékes megyei igazgatóságára. Év közben ez a gyakorlat is változott, mivel az első negyedévben sikerült több állásfoglalás megjelentetésével kialakítani a megfelelő gyakorlatot, így ma már a szélesebb jogkörökkel rendelkező NAV is behajtja a korábban keletkezett tartozást. Azonban ez a rendelkezés hátrányosan érintette a társaságunkat, mivel a Ft értékhatár a 110 literes edényméret alatti edénnyel rendelkezők esetében több, mint 12 hónap alatt adódik össze, addig nem tudunk jogszerűen eljárni a követeléseink behajtásával kapcsolatban. Ennek hatására jelentősen nőtt a követelésállományunk és az ahhoz kapcsolódó értékvesztés is Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések Megnevezés Bázis év Tárgy év Eltérés -ban BIOMARK 2000 Kft BIOKOM Nonprofit Kft Összesen Dombóvár Város Önkormányzatával szembeni követelés én E Ft. A mérleg készítéséig az követelés rendezésre került.

13 Megnevezés 13 Egyéb követelések Bázis év Tárgy év Eltérés -ban Kaució Város és Lakásgazd. NKft Elszámolás dolgozóval szemben Téves banki számla leemelése Számv.telj.dátum miatti áfa korr.telj..re Társasági adó túlfizetés Biztosítás előre utalás dolg-i juttatás Volt dolgozóval szemben fennálló követelés Összesen: Követelések értéke a mérleg főösszegének arányában Megnevezés Bázis Tárgy Követelés aránya a mérleg főösszeghez -ban 61,0 71,2 Pénzeszközök értékének alakulása Tételszám Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány 1. Pénztár, csekkek 74 1,9 69 2,2-6,8 2. Bankbetétek , ,8-18,7 Pénzeszközök , ,8-18,5 Megjegyzés: A rész arány oszlopban a tételek értéke a pénzeszközök összes értékéhez viszonyítottak, a pénzeszközök értéke pedig a forgóeszközök összesen adatához. Pénzeszközök záró állománya 18,5-val csökkent az előző időszakhoz képest. A kötelezettség és követelések különbözete 155 a fordulónapon. Pénzeszközök értéke a mérleg főösszeg arányában Megnevezés Bázis Tárgy Pénzeszközök aránya a mérleg főösszeghez -ban 5,9 5,2

14 14 C. Aktív időbeli elhatárolás Tételszám Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány C. Aktív időbeli elhatárolás , ,6-11,0 Megjegyzés: Az aktív időbeli elhatárolások értéke a rész arány számításakor a mérleg főösszegéhez viszonyított. Költségek elhatárolása Megnevezés Bázis Tárgyév Változás Hulladékszállító gépjármű bérleti díj Biztosítási díj Vírusirtó program használati díja Partnercontrol online használat Szakmai folyóírat Útdíj elhatárolása Hirdetési díj Összesen Megnevezés Bevételek aktív időbeli elhatárolása Adatok -ban Bázis Tárgyév Változás Gázolaj jövedéki adó IV. név OHÜ felé begyűjtői díj Összesen

15 15 II.2. Források D. SAJÁT TŐKE A mérleg Forrás oldalának fő összetevői Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány D. Saját tőke , , ,6 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek , , ,2 G. Passzív időbeli elhatárolás ,3 96 0, ,6 Források összesen: ,6 Tételszám Tételszám A társaság kötelezettségének a két év fordulónapi egyenlege tal csökkent. A kötelezettség csökkenése több összetevő együttes hatására következett be. Egyrészt a társaság a költségek csökkentése révén teremtett fedezetett a kötelezettségek csökkentésére, illetve a tehergépkocsi eladásából származó 12 milliós követelése került kompenzálásra a kötelezettséggel szemben. A tartozások rendezéséhez 6 millió forint folyószámlahitel áll a társaság rendelkezésére a számlavezető bankjánál. A saját tőke értékének alakulása Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól Rész arány Rész arány e Ft 1. Jegyzett tőke , , Tőketartalék , , Eredménytartalék , , ,0 4. Lekötött tartalék 5. Mérleg szerinti eredmény , , ,0 Saját tőke összesen: , , ,6 Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a saját tőke összes értékéhez viszonyított, a saját tőke értéke pedig a források összesen adatához. A társaság megfelel a tőke-megfelelőségi kritériumnak a saját tőke/jegyzett tőke aránya 95,6, de a társasági nagyfokú forráshiánnyal rendelkezik, amit a tulajdonosoknak rendezni szükséges, hogy tudja fizetni a társaság a fennálló kötelezettségeit. A mérleg szerinti eredmény különbözeteként megjelenő teljes egészében a tehergépkocsi eladásából származott. Megállapítható, hogy az eladás nélkül az eredmény megközelítőleg a évi eredmény lenne.

16 Tételszám 16 F. KÖTELEZETTSÉGEK A hosszúlejáratú kötelezettségek értékének alakulása Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól 1. Beruházási és fejlesztési hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3. Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: Részarány Rész- arány , n.ért , n.ért. Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a hosszú lejáratú kötelezettségek összes értékéhez viszonyított, a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke pedig a források összesen adatához. A társaság nem rendelkezik egy éven túli kötelezettséggel. tételszám A rövidlejáratú kötelezettségek értékének alakulása Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól összeg részarány részarány 1. Rövid lej. kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 845 1, , ,3 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból 5. Váltótartozások 6. Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben. 7. Rövid lej. köt. Egyéb rész visz. 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: , , , , , , , , , , , ,6 Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a rövidlejáratú kötelezettségek értékéhez viszonyított, a rövid lejáratú kötelezettségek értéke pedig a források összesen adatához. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség (ami egyben kisebbségi tulajdonos is) 16,168 -val csökkent, a szállító állomány nagymértékű növekedése mögött az áll, hogy a MOL Nyrt.-vel és Doszpod Bt-vel szemben fennálló kötelezettsége a társaságnak következő évben járt le. A társaság mindkét céggel szemben fennálló kötelezettségét rendezte.

17 17 Rövidlejáratú kötelezettség tulajdonossal szemben Megnevezés Bázis Tárgy Eltérés Dél-Kom Nonprofit Kft Polgármesteri Hivatal Dombóvár Összesen Az Dombóvár Város Önkormányzatával szemben fennálló kötelezettség az iparűzési adó év végi elszámolása miatt keletkezett, aminek a fizetési határideje május 31. A Dél-Kom Nonprofit Kft. felé fennálló tartozás teljes mértékben szolgáltatás ellenértékéből keletkezett, melyből a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett nem került rendezésre, a tartozás teljes egészében lejárt határidejű tartozás. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Bázis 2012 Tárgy 2013 Eltérés BIOKOM Kft. BIOMARK 2000 Kft. Dél-Kom Kft Összesen Egyéb rövidlejáratú kötelezettség Megnevezés Bázis év Tárgy év Eltérés -ban Lízingkötelezettség Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Jövedelem kifizetési kötelezettség Nyugdíjbiztosítási alap Egészségbiztosítási alap Szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Letiltás alkalmazottól Innovációs járulék Számviteli teljesítés miatti mód Iparűzési adó ÁFA Cég autóadó Egészségpénztárral szembeni köt Társasági adó Közszolgáltatók különadója Táppénz hozzájárulás Egyszerűsített fogl. járuléka Összesen:

18 január 01-től új adónemet vezettek be. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaságoknak a törvény szerint számított adóalap után 31-os különadót kell fizetni. A társaságnak adóterhelés növekedést eredményezett az új adó bevezetése. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A passzív időbeli elhatárolás értékének alakulása Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés a bázistól -ban rész- rész- összeg arány arány Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások elhat , ,6 Halasztott bevételek Összesen: , , ,6 Megjegyzés: A passzív időbeli elhatárolások értéke a részarány számításakor a mérleg főösszegéhez viszonyított. Kiadások passzív időbeli elhatárolása Megnevezés Bázis Tárgy Változás Begyűjtői díj Tisztítószerek, védőkesztyű Fűtési díj Iroda takarítás Kiküldetési költségtérítés Biztosítási díj Táppénz hozzájárulás Összesen:

19 19 Előző évek módosítása A társaság három oszlopos mérleget készített. A mérlegben megjelenő tételek egyrészt a évi kompenzáció leszámlázásából adódott a Dombóvár Város Önkormányzattal szemben, ami bruttó volt. Másrészt pedig egy időbeli elhatárolás módosításából, ahol az utólag számlázott összeg kevesebb lett, mint amit az előzetes számításnál mérlegkészítésig kiszámításra került. Ennek értéke 543 volt. III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK tételszám III. 1. A bevételek alakulása Mérlegtételek Bázis Tárgy Eltérés bázistól összeg Rész- Arány EFt részarány 1. Belföldi értékesítés , , ,2 nettó árbevétele 2. Export értékesítés 0 nettó árbevétele 3. Értékesítés nettó , , ,2 árbevétele (1+2) 4. Saját term. készletek vált. 5. Saját előáll. esz. aktivált értéke 6. Aktivált saját telj értéke 7. Egyéb bevételek , , ,6 8. Kapott kamatok és 4 0, , ,0 kamatjell. bevételek 9. Pénzügyi műveletek ,5 0 0,0-787 n.ért. egyéb bevétele 10. Pénzügyi műveletek bevétele 791 0,5 3 0, ,6 11. Rendkívüli bevételek Bevételek összesen , ,9 Megjegyzés: A részarányt jelölő adatok számításánál 100 -nak az egy szinttel magasabb összegfokozat a meghatározó (tehát pl. a belföldi értékesítés nettó árbevételét az értékesítés nettó árbevételével vetjük össze, míg ez utóbbit az összes bevétellel.) Az egyéb bevételek nagyarányú növekedése a tehergépkocsi eladásából származó bevétel elszámolása miatt következett be. A társaság beszámolója előző éveket érintő módosítás miatti középső oszlopában található bevétel. Ez a bevétel évhez kapcsolódik, a évi beszámoló elkészítése

20 20 utáni számlázás miatt. A dombóvári önkormányzat felé történt a számlázás a évi díjkompenzáció miatt. Tevékenységek árbevétele Tevékenység Bázis év Tárgyév Eltérés Eltérés -ban Dombóvári közszolgáltatási tevékenység ,0 Szelektív és zöldhulladék szállítás ,9 Erzsébet úti hulladékudvar üzemeltetés ,0 Hulladéktároló bérbeadása ,6 Konténeres és ipari hulladékszállítás ,0 Konténeres hull. szállítás saját autóval ,7 Hull.tároló edénymosás ,1 Egyéb tevékenységek (egyedi megrendelés alapján végzett munkák) ,3 Összesen: ,2 A közszolgáltatási tevékenységből származó bevétel csökkenése azért következett be, mert közszolgáltatási díjak a rezsicsökkentés miatt jelentős, 28,5-os mértékben csökkentek. Az egységár csökkenését nem tudta ellensúlyozni a vállalkozások számára kötelező szerződéskötés miatt növekvő konténeres ipari vevők száma, ami a 412-os növekedésben látható, mivel fél év alatt 16,7 millió árbevétel kiesést jelentett. A lakossági hulladékudvar üzemeltetés árbevétele a csökkentett nyitvatartási idő, és néhány költség megszüntetése miatt az üzemeltetési szerződés módosításából következett be. A bérletbe adott edények mennyiségi növekedése miatt nőtt az ebből a tevékenységből származó árbevétel, melynek alapja a közszolgáltatás jogi hátterének megváltozása volt. Egyéb bevételek alakulása Adatok -ban Megnevezés Bázis év Tárgy év Eltérés -ban Eltérés - ban Apasági támogatás MÁK-tól n.ért. Gázolaj jövedéki adó visszatérítés ,5 Kártérítés vállalkozótól n.ért. Felszólítási költségtérítés ,0 ügyfelektől,kamatbevétel magánszemélyektől Értékvesztés visszaírása n.ért. Kerekítési különbözet ,6 Tárgyi eszköz eladás ,5 Összesen: ,6

21 21 III. 2. Ráfordítások alakulása Összköltség eljárással készült eredmény-kimutatás tételszám Eredmény-kimutatás Bázis Tárgy Eltérés bázistól tételei E Ft e Ft E Ft 1. Anyagköltség , , ,3 2. Igénybe vett szolgáltatás , , ,5 3. Egyéb szolgáltatás értéke , , ,2 4. Eladott áruk beszerzési 270 0, , ,7 értéke 5. Eladott szolgáltatás értéke 0 0, ,2 247 n.ért. 6. Anyagjellegű ráfordítás , , ,4 ( ) 7. Bérköltség , , ,4 8. Szem. jellegű egyéb , , ,9 kifizetések 9.. Bérjárulékok , , ,4 10. Szem. jell. ráf.(7+8+9) , , ,0 11. Értékcsökkenés , , ,1 12. Egyéb ráfordítás , , ,0 13. Üzemi ráfordítás , , ,7 (6+1o+11+12) 14. Fizetett kamatok , , ,4 15. Pü. befekt. leírása 16. Pü. műv. egyéb ráf. 0 0, ,8 107 n.ért. 17. Pü. műv. ráford , , ,9 ( ) 18. Rendkívüli ráfordítás ,0 52 n.ért. Összesen ( ) , , ,4 Megjegyzés: A részarányt jelölő adatok számításánál 100 -nak az egy szinttel magasabb összegfokozat a meghatározó (pl. a bérköltséget az összes személyi jellegű ráfordítással, ez utóbbit az üzemi ráfordításokkal, végül az üzemi ráfordításokat az összes ráfordítással vetjük össze). A táblázat tartalmazza az aktivált saját teljesítmények ráfordításait is. Anyagköltség alakulása Adatok -ban Megnevezés Bázis Tárgy Változás Üzemanyag, kenőolaj ,5 Munka és védőruházat ,9 Nyomtatvány, irodaszer ,4 Tisztítószerek ,9 Alkatrészek ,3 Víz, áram ,9 Egyéb anyagköltség ,8 Összesen: ,3

22 22 Igénybevett szolgáltatás Megnevezés Bázis Tárgy Változások -ban Szállítási és rakodási költség ,3 Bérleti díj ,1 Karbantartási költség ,9 Hirdetés, reklám ,1 Közmű szolgáltatás 0 1 n.ért Kiküldetési költség ,3 Könyvviteli szolgáltatás ,2 Könyvvizsgálati díj ,0 Postaköltség ,8 Telefondíj ,8 Begyűjtői díj ,5 Hulladéklerakás díja ,1 Úthasználati díj n.ért Oktatási díj ,4 Munkavédelmi tevékenység n.ért Programok használati díja ,4 Hulladékudvar őrzési díj n.ért Számla borítékolás,nyomtatás ,6 Környezetvédelmi megbízott díja ,7 Jogi képviselet ,0 Hulladékudvar üzemeltetés ,9 Közbeszerzési eljárás lefolytatása n.ért Edénymosatás (bérmunka) ,4 Ügyfélszolgálat takarítási díj n.ért Nem veszélyes hull.kezelési díj n.ért Konténer szállítás n.ért Egyéb szolgáltatási díj ,3 Összesen: ,5 A szállítási és rakodási költség csökkenése abból az okból következett be, hogy a cég közvetlenül a hulladék szállító autókkal szállítja a lerakókba a gyűjtött hulladékot. De ennek következtében megnőtt az üzemanyag költség, illetve a javítási költség a tehergépkocsiknál, mivel nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Valamint még az is következményes ennek, hogy az alkalmazottaknak túlórát kell fizetni a közvetlen szállítással eltöltött többletmunka után. A bérleti díj növekedése is ennek a következménye, mivel tehergépkocsikat kell bérelni a javítás idejére, illetve a nem járat szerint történő hulladékgyűjtés elvégzésére. A begyűjtői díj csökkent jelentős mértékben, azonban a cég nem begyűjtői díjat fizet a szelektív hulladék feldolgozására, hanem nem veszélyes hulladék kezelési díjat, ami megtalálható a fenti táblázatban. A postaköltségek növekedése a követelések behajtására fordítandó levelezés növekedése miatt nőtt ilyen jelentősen, valamint a NAV által előírt tértivevényes levelek kötelező alkalmazása a követelés kezelés során, mivel a kézbesítési díja levelenként 510 Ft. A hulladékártalmatlanítás költsége a lerakási illeték bevezetése miatt növekedett, ennek mértéke Ft/tonna, ez 16 millió forintot meghaladó mértékű növekedés, mivel a hulladékmennyiség csökkent a bázisévhez képest. A felsorolásban szereplő többi szolgáltatásnál elért csökkentés szolgáltató

23 23 váltással (telefon), vagy az igények visszaszorításával (hirdetés) értük el. Azonban ezek nem tudták ellensúlyozni teljes mértékben a többi szolgáltatás költségeinek növekedését. Egyéb szolgáltatások értéke Adatok -ban Megnevezés Bázis Tárgy Változás -ban Hatósági szolg.díj, illeték ,2 Pénzügyi szolg. díjak ,9 Biztosítási díj ,0 Összesen: ,2 Személyi jellegű egyéb kifizetések Adatok -ban Megnevezés Bázis Tárgyév Eltérés -ban Változás -ban Üzleti vendéglátás ,0 Dolgozók étkezési térítése ,2 Betegszabadság ,2 Táppénz hozzájárulás ,0 Végkielégítés n.ért. Tiszteletdíj ,0 Életbiztosítás ,4 Egészségpénztári juttatás ,3 Beiskolázási támogatás ,2 Adómentes jutatás (szemüveg) n.ért. Összesen: ,9 Egyéb ráfordítások alakulása Megnevezés Bázis Tárgyév Eltérés EFt Bírság, késedelmi kamat,önell.pótlék ,0 Követelések értékvesztése ,3 Gépjárműadó ,6 Káresemények helyreállítása n.ért. APEH cégautóadó ,0 Kerekítési különbözet ,9 Iparűzési adó ,8 Innovációs járulék ,2 Környezetvédelmi termékdíj térítés n.ért. Összesen: ,0

24 24 Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli ráfordításként a Dombóvár Kupa támogatásként adott 40 EFt került elszámolásra, illetve az egészségbiztosítási pénztár rendezése miatt elszámolt 12 EFt került kimutatásra. IV. Tájékoztató adatok IV.1/1. A társasági adó alapja Sorszám Megnevezés Adózás előtti eredmény 7586 Adóalapot csökkentő tételek összesen: Előző évek veszteségéből elszámolt összeg Értékcsökkenés nagyértékű eszközök tao. 7. (1) d., pont Selejtezés eszköz, immat jav. Tao. 7. (1) d., pont 0 4. Eladás eszköz, immat. Jav tao. 7. (1) d., pont 0 5. Kisértékű eszközök egyösszegű elszámolása tao. 7. (1) d., pont 21 6 Visszaírt értékvesztés 0 Adóalapot növelő tételek összesen: Nagyértékű eszközök értékcsökkenése szvt. 8. (1) b., pont Selejtezés tárgyi eszközök, immat. Jav szvt. 8. (1) b., pont 0 3. Eladás tárgyi eszközök, immat. Jav szvt. 8. (1) b., pont 0 4. Kisértékű eszközök értékcsökkenése szvt. 8. (1) b., pont Mulasztási bírság, késedelmi pótlék 8. (1) e., pont Önellenőrzés, ellenőrzés előző éveket érintő tétel évben elszámolt értékvesztés 8. (1) gy., pont Egyéb növelő tétel (támogatás) 52 A társasági adó alapja 4719 A társasági adó összege 472 A társaság továbbvihető vesztesége, amit még nem számolt el az eredmény terhére és a jövőbeni eredménye során felhasználhat EFt. IV.1/1. Az ágazati különadó alapja A társaságnak évtől kezdődően a évi LXVII. törvény alapján 31-os különadót kell fizetnie az e törvény alapján megállapított adóalap után. Sorszám Megnevezés Adózás előtti eredmény 7586 Adóalapot csökkentő tételek összesen: Kapott támogatás 510 Adóalapot növelő tételek összesen: Nyújtott támogatás 52 Ágazati különadó alapja 7128 Ágazati különadó 2210

25 25 IV.2. Létszám, bér és kereset adatok A választott tisztségviselők évi járandósága Név Járandóság összege () Bogdán László 913 Molnár Tünde 458 Genczler István 458 Összesen: 1829 Magasabb vezetők bére, jövedelme Megnevezés Járandóság összege () Somfalvi József 3960 Összesen: 3960 A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és átlagbére IV. 3. Létszám, bér és kereset adatok A létszám alakulása A bér alakulása Megnevezés Létszám Változás Bér () változás Bér Ft/fő/hó Változás Teljes 15,0 15, munkaidős - fizikai 9,0 9, nem fizikai 6,0 6, Részmunkaidős 1,0 1, Állományon kívüli (megb.d.) Egyéb Összesen: 16,0 16,

26 IV.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 26 A 164/2003. (X.18.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Korm. rendelet szerint ebben az évben is határidőre elektronikus formában- elkészítettük a negyedéves veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó jelentéseket és az éves adatszolgáltatást. Tevékenységünkből adódóan a hulladék-kezelésre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk. Az Erzsébet utca 114., majd később a Lucza-hegyi utca 291/19 hrsz. alatt működtetett lakossági hulladékudvarban, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot is fogadtunk évben, melyet zárókészletként tartunk nyilván, az összesen 24 kg mennyiséget 2014-ben adunk át ártalmatlanításra: EWC kód Megnevezés Mennyiség (kg) Gyógyszermaradvány Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Festék és oldószer maradék Elemek és akkumulátorok, melyek között , , vagy kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 18 Dombóvár, február 20. Somfalvi József ügyvezető igazgató 7200 Dombóvár Ady u. 8.

27 27 V. CASH FLOW-KIMUTATÁS I. adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év év Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± /b. Előző évek módosítása miatti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötlezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelések változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 10. ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás II ( Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befeketett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás (Finanszírozási cash flow, III sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 18. bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 20. törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ± - IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (± I.± II.± III.) ±

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben