M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 16-án 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 16-án 16 órakor kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Dísztermében. Napirend: 1. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi beszámolója 2. A Regionális Hulladékkezelő Kft évi beszámolójának az elfogadása, valamint a évi üzleti terv a jóváhagyása 3. Regionális Hulladékkezelő Kft. székhelyhasználatához való hozzájárulás, valamint az ügyvezető megbízatásának módosítása 4. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 5. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadása 6. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai feladat ellátásának megszűntetése 7. Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése 8. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, május 15. Várfi András s.k. polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület május 16. napján tartandó rendkívüli üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 16-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi beszámolója Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő testület elé a 2011 évi beszámolót. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót és az alábbiak szerint fogadta el: - eszköz-forrás oldal egyezően: eft - adózás előtti eredmény: eft - mérleg szerinti eredmény: eft. A társaságnál vagyonvesztés következett be. A veszteség miatt nem rendelkezik a kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény több helyen szabályozza azokat az eseteket, amikor a társaság vagyonvesztése miatt a tulajdonosoknak, vezető tisztségviselőknek, könyvvizsgálóknak be kell avatkozniuk a gazdasági folyamatokba. Ez a beavatkozás általában a beszámoló ismeretében válik szükségessé. A mérlegelfogadó közgyűlés (taggyűlés) a tulajdonos jogán döntéseket hoz a vagyonvesztés megállítása, illetve az elvesztett vagyon pótlása tárgyában. Minden egyéb időszakban, ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, kérnie kell a legfőbb szerv összehívását. Amennyiben a társaság legfőbb szervét az arra jogosultak nem hívják össze, illetve nem hoznak a vagyonvesztés pótlására megfelelő döntést, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. A vagyonvesztés következményei Abban az esetben, ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerint készített beszámolójának adatai alapján egymást követő két évben nem rendelkezik a társaság formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével, és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását. Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. Ebben az esetben kötelező az átalakulás. Ha a tulajdonosok nem akarják, vagy nem tudják az átalakulást véghezvinni, a jogutód nélküli megszűnés sem kifogásolható. A tőkepótlással, az átalakulással vagy a jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos társasági döntést meg kell hozni. Ha a tőkepótlási kötelezettséget a tulajdonosok a tőke rendelkezésre bocsátásával teljesítik, akkor nem elegendő három hónapon belül a döntést meghozni, hanem a tőkét is rendelkezésre kell bocsátani. A tőkepótlás lehetséges tőkeemelés formájában, tőketartalék-juttatás formájában (csak tőkeemeléssel egyidejűleg), pótbefizetés teljesítésével, vagy támogatás formájában, ami a beszámoló végén az eredményelszámolás keretében növeli az eredménytartalékot. A könyvvizsgálónak ilyenkor értelemszerűen meg kell vizsgálnia azt, hogy a döntésre jogosultak határozatát végrehajtották-e. Vagyonvesztés korlátolt felelősségű társaságnál Korlátolt felelősségű társaságnál és részvénytársaságnál nagyobb arányú tőkevesztés esetén (nem kell megvárni a két egymást követő év eredményeit) a gazdasági társaságokról szóló törvény kötelező előírásokat fogalmaz meg. Eszerint korlátolt felelősségű társaságnál haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve hárommillió forint (azaz a törzstőke törvényi minimuma) alá csökkent, valamint ha a társaság fizetéseit beszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 2

4 A vagyonvesztés következményeinek, illetve a szükséges intézkedések összevetése Az intézkedések előnyei A tőke pótlásával a társaság nem szűnik meg. Nem kell intézkedni a vagyonvesztés miatt más társasági formába való átalakulásra, illetve a jogutód nélküli megszűnésre. A vagyonvesztés hátrányai A tőkepótlás elmaradása estén a társaságnak át kell alakulnia, vagy jogutód nélkül megszűnik. Más társasági formába való átalakulás esetén plusz kiadások keletkeznek és nem garantált a hatékonyabb működés. A társaság a 2010 év beszámolási időszakot eft, 2011 évet pedig eft veszteséggel zárta. Ahhoz, hogy a társaságot ne kelljen átalakítani, illetve jogutód nélkül megszüntetni, ahhoz eft összegben pótolni kell a vagyonvesztést. Ez az összeg a eft saját tőke, valamint a eft jegyzett tőke pótlásából tevődik össze. A vagyonvesztés pótlására vonatkozóan a Felügyelő Bizottság ülésén javaslat hangzott el, melynek az összefoglalása az alábbi. A társaság saját tőkéjének rendezéséhez, amihez eft tőkepótlás szükséges megosztva %-ban a társaság tulajdonában lévő eszközök piaci értékelésével, vagyonérték növeléssel illetve pótbefizetés teljesítésével, vagy támogatás formájában lehet megoldani. Tehát a T. Képviselő testületnek döntenie kell a tőkepótlás végrehatásának módjáról. A könyvvizsgálói vélemény szerint a Kft. tulajdonát képező bejárati épületek, valamint az eszközök értékhelyesbítését kellene elvégezni, ami azt jelentené, hogy értékelési tartalékkal és tőkepótlással állna helyre a saját tőke. A társaság 2011 évi beszámolójában a befektetett eszközök állománya eft-ot tesz ki, amin a könyvvizsgálói vélemény szerint 10%-kot lehet emelni. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény értelmében a T. Képviselő testületnek intézkednie kell a vagyonvesztés pótlására a más társasági formába való átalakulás, illetve a jogutód nélküli megszűnés elkerülése érdekében. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. Az Állami Számvevőszék szeptember hónapban vizsgálta Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének alakulását és közötti időszakban. Az ellenőrzés megállapításai, javaslatai között szerepelt, hogy az önkormányzat írjon elő számadási kötelezettséget a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai részére nyújtott pénzeszköz átadások felhasználásáról. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évben működési kiadásainak finanszírozására 58 millió Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült. A Kft. ügyvezető igazgatója az éves beszámoló mellékletében bemutatta, hogy a évben kapott önkormányzati támogatást mely működési kiadásai finanszírozására fordította.. 1. döntési javaslat "A évi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően ezer Ft. 3

5 A társaság évi mérleg szerinti eredménye ezer Ft. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 2. döntési javaslat "A felmentvény megadása az ügyvezető részére" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Vass Ignác ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 3. döntési javaslat "Intézkedés a vagyonvesztés helyreállítására" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a ezer Ft összegű vagyonvesztésének helyreállítására az alábbiak szerint intézkedik. 1. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete utasítja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítését végeztesse el a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében. A társaság az értékhelyesbítés eredményét köteles közölni a tulajdonos felé a további tőkepótlási intézkedés érdekében. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítése eredményének függvényében intézkedik a társaság saját tőkéjének helyreállítása érdekében a pótbefizetés vagy támogatás végrehajtására. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a pótbefizetés vagy támogatás végrehajtásának forrására a. jelöli ki. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 4. döntési javaslat 4

6 "Számadás az önkormányzati támogatás felhasználásáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. számadását a évre nyujtott 58 millió Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 5

7 Tisztelt Képviselő Testület! A Liget Fürdő Kft. elkészítette az Egyszerűsítetett éves beszámolóját a üzleti évről, és a szükséges kiegészítő mellékleteket, melyet a Felügyelő Bizottság megtárgyalt és elfogadott. Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen, egyben hozzon döntést a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének felmentvényéről. A Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT évi gazdálkodásának bemutatása A Liget Fürdő KFT ügyvezetői tisztségét április 29-én Vass Ignác vette át. Részletes összehasonlítás a és a 2011.év között Bevételek alakulása havi viszonylatban eft-ban Hónap évi évi Eltérés Össz: Költségek összehasonlítása éves viszonylatban eft-ban Költségnemek évi évi Alapanyagok, alkatrész Üzemanyagok Tisztítószer Egyéb anyagköltsége Nyomtatvány irodaszer

8 Kartonkártya, karszalag Vezetékes gáz Villamos energia Vízdíj Védőruha, munkaruha összesen Posta, telefon Szemétszállítás Bérleti díjak Javítás, karbantartás Hirdetések Oktatás, továbbképzés Kiküldetési költségek Könyvelés, könyvvizsg Egyéb eü szolg.,szakfelü Rendezvények költségei Munkavéd Vízsgálati díj /víz/ 1535 Egyéb szolg. /érdekképv. Szám.t.szolg. egyéb sz összesen Hatósági díj,illetékek Bankköltség Biztosítási díj Adók, termékdíjak 4 11 Tagsági díjak Egyéb szolg. 97 Összes Bérköltség Tiszteletdíjak 789 Személyi jellegű, betegszabadság, telefon szja stb. Járulékok Összesen Értékcsökkenés Mindösszesen

9 Anyagköltségek esetében eFt megtakarítás történt, Szolgáltatások esetében 6.191eFt költség növekedés, Bér és járulékok esetében 11644eFt költség növekedés, Értékcsökkenés esetében 486eFt költség növekedés összesen: -3571eFt költség növekedés történt ezen költségek között. A táblázatban a évben a gázdíj tartalmazza a évet terhelő, de április 18-án kiállított számlákat is, melynek összege e Ft. A évben kifizetett bérleti díjak is tartalmaznak egy évet terhelő ezer Ft összegű december havi Önkormányzati bérleti díjat, amely összeg február hónapban lett kiszámlázva. A évben folyósított 58 millió Ftos Önkormányzati támogatásból ezer Ft el lett határolva és évi energia számlák kiegyenlítésére lett felhasználva, ennek következtében a bevételi oldalon évben 55,5 millió Ft támogatás jelent meg a főkönyvünkben. Amennyiben az 58 millió Ft-os támogatás van elkönyvelve bevételként, és az előzőleg említett évi számlák kifizetése, kiszámlázása nem húzódik át év áprilisára, úgy a Kft a évet nem zárta volna negatív eredménnyel, hanem 573 ezer Ft pozitív eredményt mutatna a mérleg. A gazdálkodásáról elmondható, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, megpróbált nyereségesen működni. Az emberek figyelmét megpróbálta reklámokkal, újságcikkekkel, programokkal, rendezvényekkel felkelteni a fürdő iránt. Az összehasonlításokból kitűnik, hogy az anyagköltségek esetében 14750ezer Ft megtakarítás történt úgy, hogy ebben szerepel a 2010 évről áthozott 3096 ezer Ft gázszámla összege is. A szolgáltatásoknál 6191 ezer Ft költség növekedést, több olyan tényező okozta, amely a 2010-es évben nem volt. Ezek a termálvíz ismételt gyógyvízminősítése, a hirdetések és reklámok költsége, a rendezvények költsége, valamint a megemelkedett bérleti díjak (Önkormányzat) és a halpedikűr után fizetett bérleti díj. A bér és járulék a legnagyobb volumenű emelkedést mutatja ezer Ft tal, ezt csökkenteni kell a Munkaügyi központ által visszautalt Ft bér és járuléktámogatással. Jelentős növekedést okozott Szabados Krisztina Gyes-ről történt márciusi visszatérése. A hat órás munkaidő 2,5 millió Ft bér és járulék növekedést jelentett. Ugyanakkor végre kellett hajtani a minimál bér központi emelésének megfelelő bérkompenzációt. Az értékcsökkenés is 486 ezer Ft költségnövekedést okozott 2010 évhez képest. Továbbá fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre Ft értékben:

10 - Betegirányító rendszer Ft - Kemping zuhanyblokk Ft - Fűtés átalakítás Ft - Gyógytorna szoba Ft - Kihangosítás Ft - Szauna Fa rész kicserélése Ft - ezzel szemben 2010 évben semmilyen fejlesztés, beruházás nem volt- Ezek a fejlesztések, beruházások a későbbiek során térülnek meg. Mivel több vendég várható azáltal, hogy ha eljön a gyógytornára, akkor már a fürdő egyéb szolgáltatásait is igénybe veszi. A mai kor megköveteli, a folyamatos fejlődést és a tevékenységek állandó bővítését, melyet év során is folytatni kívánnak. - A fűtés korszerűsítés is a költségek csökkentésére irányult, mivel ezzel a beruházással a gáz /fűtés/ számla összegét csökkentik hosszú távon. Támogatás: évben kapott támogatás összege: Támogatás felhasználása: - Villamos energia Vezetékes gáz Vízdíj Bérleti díj Tisztító és takarítószer Könyvviteli szolg. Költségei Kartonkártya. Karszalag Irodaszer, nyomtatvány Vizsgálati díjak A könyvvizsgáló tájékoztatása alapján : A 2011.január 26-án önkormányzati támogatásként kapott Ft a bevételek aktív időbeli elhatárolására került lekönyvelésre. Ennek az az oka, hogy ez célzott támogatás volt, melynek alapja a i levél, amely tartalmazza, hogy milyen számlák kifizetésére használják a megküldött összeget. Felhasználás célja: A/13 szla 2010 évi áramdíj ( könyvelve 482-es számlára ) A/15, 16 szla 2010 évi vízdíj ( könyvelve 482-es számlára ) A/27 szla betegirányítási rendszer szla. részkiegy.

11 Az elhatárolásra a bevételek, illetve költségek párhuzamba állítása miatt volt szükség. A január 26.-án kelt támogatási igényből nem derül ki, hogy a 2,5 millió Ft tulajdonosi támogatás célzott támogatás lett volna és aktív időbeli elhatárolás alá fog esni. Kitekintés: A évi Üzleti terv már részben ezekre a évben meghozott intézkedésekre alapozva készült el. - természetesen tovább folytatva a már megkezdett és a gazdaságosabb működésre irányuló elkötelezettséget, - az elmúlt évek során elmaradt fejlesztéseket, mindezt úgy, hogy tovább javuljon a gazdálkodás színvonala. Gyomaendrőd, május 02 Vass Ignác ügyvezető

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló A eredménykimutatás (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Adatok Eft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 2 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés 4 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.sor) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: április 10. vállalkozás vezetője

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT a vállalkozás megnevezése 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. a vállalkozás címe, telefonszáma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ üzleti évről Keltezés: április 10. vállalkozás vezetője

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév Adatok Eft-ban a b c d E A. A Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: immateriális javak értékhelyesbítése 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 7 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 11 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN( sor) Keltezés: április 10. vállalkozás vezetője

15 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg A változat Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Adatok Eft-ban módosításai a b C d e D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 17 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE /-/ 18 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 21 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 22 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 24 F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek 26 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 27 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN( sor) Keltezés: április 10. vállalkozás vezetője

16 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Vállalkozás megnevezése GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT Vállalkozás címe, telefonszáma: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Gyomaendrőd, április 10. Vass Ignác A vállalkozás vezetője 1

17 Általános Fejezet 1.1. A társaság bemutatása Cég neve: Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. Az alapítás időpontja: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos neve Törzstőke névértéke Ft Tulajdoni hányad % Gyomaendrőd Város ,- 100 Önkormányzata évben törzstőke emelés nem volt A társaság fő tevékenységének bemutatása: TEÁOR szám Tevékenység megnevezése 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 1.4. Általános számviteli információk a vállalkozásról: A számviteli politika fő vonásai, jellemzői A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel Az üzleti év fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A beszámoló formája: éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással. A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az A változatot alkalmazza. A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt. A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat a június 1-től december 31-ig a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit KFt látta el. E feladatok elvégzését Szabó Mihály Ferencné végezte. Nyilvános adata a következők: regisztrációs száma: A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása: A társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1. MKVK: A könyvvizsgálónak tárgyévben fizetett nettó havi díja: ,-Ft/hó Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 2

18 A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztvben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszaírását a Sztv-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határoztuk meg az év végi értékelés során. A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt. A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt. A társaság készleteiről év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. A ,-Ft egyedi beszerzési érték alatti (un.kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. Által meghatározott esetekben kerülhet sor Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti éves beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani. A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát. Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor. Nem tért el a vállalkozás a Sztv. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben. 3

19 RÉSZLETEZŐ FEJEZET 2.1. Immateriális javak Immateriális javak bruttó értékének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Összesen: Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Összesen: Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Terven Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen felüli leírás Szellemi termékek Összesen: Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben. 5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között. Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó értékének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezése, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Összesen: Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezése, felszerelések, járművek Összesen:

20 Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezése, felszerelések, járművek Összesen: Terven felüli leírás Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznok élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak. Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás. A Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt Készletek Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló eszközök esetében A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzértékre szóló követelések, sem pénzeszköz A hátrasorolt eszközök bemutatása A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság Értékpapírok Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen:

21 A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet érintő bevételek, melyek követő évben merültek fel. A kiadások aktív időbeli elhatárolása a követő évet érintő kiadások, melyek tárgyévben merültek fel Saját tőke Saját tőke tárgyévi változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Összesen: A saját tőke elemei közül csak az eredménytartlék, a mérleg szerinti eredmény és a tőketartalék változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található, a tőketartalékot a tulajdonos bocsátotta a vállalkozás rendelkezésére A lekötött tartalékok jogcímek szerinti bemutatása Céltartalékok Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre a céltartalék képzését Kötelezettségek A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása A tulajdonos eft hitelhez garanciát vállalt A devizavételi vagy csak a deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél. 6

22 A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása. Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás a tárgyévben Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Rendezés Mérleg sz. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott 0 0 előlegek Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú köt.kapcsolt váll. Szemben Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bevételek passzív időbeli elhatárolása Főbejárat, fürdő Passzív időbeli elh. Termálkút Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Összesen: A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak. 7

23 2.13. Bevételek Belföldi értékesítés árbevételének részletezése ezerft-ban Fők.szám Megnevezés Árbevétel 911 Fürdő stb. bevétel I. félév Fürdőbelépők árbevétele ÁFÁ-s Bérbeadás árbevétele ÁFÁ-s Közüzemi díj tovább számlázása Egyéb szolgáltatás halpedikűr Humán Eü. Szolgáltatás T.M. önrésze Bevétel EÜ. Szolg. MEP T.M Bevétel MEP ÁFÁ-s Szállás bevétel ÁFÁ-s Vízkészletjárulék Anyag eladás bevétele Bevétel egyéb szolgáltatásból 24 Összesen A társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele. Tárgyévben támogatási program keretében a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központtól eft bér és járulék támogatást kapott a KFT Költségek Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben. 3.A beszámolóval összefüggő egyéb információk 3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése Megnevezés Előző év ezerft Tárgyév ezerft Változás % Előző év eloszlása % Tárgyév %eloszlása A.BEFEKTETETT ,166 68,84 78,12 ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök , III. Befektetett pénzügyi eszközök B.FORGÓESZKÖZÖK ,83 26,10 17,82 I. Készletek ,30 2,60 4,80 II. Követelések ,76 35,59 41,20 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,71 61,82 54,00 C.AKTIV IDŐBELI ,61 5,07 4,06 ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0275 8

24 Megnevezés Előző év ezerft Tárgyév ezerft Változás Előző év eloszlása Tárgyév eloszlása D.SAJÁT TŐKE ,620 1,22-10,27 I. Jegyzett tőke ,62-55,76 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék ,57-347,39 IV.Eredménytartalék , ,08 391,55 V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti , ,12 111,60 eredmény E.CÉLTARTALÉK F.KÖTELEZETTSÉGEK , ,08 82,20 I. Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN , , ,69 28, ,0275 Táblázat értékelése: az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest javult. 3.2.A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói A vagyoni helyzet alakulása Mutató Előző év Tárgyév Forgóeszközök aránya = 31,16 21,88 Forgóeszközök +aktív időb.elhat x 100 Összes eszköz Tőkeerősség = 1,22-10,27 Saját tőke x 100 Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. = Saját tőke x 100 Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. = Saját tőke+hosszú lej. köt x 100 Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke x 100 Jegyzett tőke 1,78-13,15 1,78-13,15 20,81-179,35 9

25 A pénzügyi helyzet értékelése I. Mutató Előző év % Tárgyév % Hitelfedezeti mutató = 14,72 8,93 Követelések x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi helyzet értékelése II. Likviditási gyorsráta = Likvid pénzeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató = Forgóeszközök x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 25,57 11,71 41,37 21,68 A jövedelmezőség alakulása Mutató Előző év Tárgyév Saját tőke jövedelmezősége -437,36 119,96 Szokásos váll. Eredmény + fiz. kamatok x 100 Saját tőke Alaptőke jövedelmezősége -75,97-199,77 Adózott nyereség x 100 Jegyzett tőke Árbevétel arányos üzleti eredmény -2,76-6,98 Üzleti tevékenység eredménye x100 Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás előtti eredmény -1,53-4,02 Adózás előtti eredmény x 100 Összes árbevétel + bevétel Élőmunka ráf. Arányos jövedelmezőség -6,12-11,18 Üzleti tevékenység eredménye x 100 Személyi jellegű ráfordítások Eszközarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény x 100 Eszközök összesen -4,47-11, Az adózott eredmény felhasználása A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása. 10

26 Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentő összegű hiba A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk Munkavállalók állományának részletezése Állománycsoport Átlagos stat.létsz Jövedelem eft Teljes munkaidős fizikai 17, Teljes munkaidős szellemi 8, Részmunkaidős fizikai 3, Részmunkaidős szellemi 0, Munkavégzésre irányuló egyéb jogv Összesen: 30, A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások A társaság ügyvezetője ,-Ft/hó juttatás fejében látja el feladatát. A felügyelő bizottság tagjai évben 789 eft tiszteletdíjat kaptak. A társaságnál a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjainak előleg folyósítás nem történt. 11

27

28 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 16-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Csényi István Előterjesztő: A Regionális Hulladékkezelő Kft évi beszámolójának az elfogadása, valamint a évi üzleti terv a jóváhagyása Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő - testület! A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő testület elé a 2011 évi beszámolót, valamint a évi üzleti tervét elfogadásra. A Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottsága április 23-án tárgyalta a társaság évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót. A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága 26/2012. (IV.23.) számú FEB határozata alapján elfogadta a társaság évi mérlegét az alábbiak szerint: - eszköz-forrás oldal egyezően: eft - adózás előtti eredmény: eft - mérleg szerinti eredmény: eft. A Felügyelő Bizottsága javasolja a tulajdonos képviselő - testületeknek és a taggyűlésnek, hogy a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba legyen helyezve. A társaság a évi üzleti tervét benyújtotta jóváhagyásra a T. Képviselő testület márciusi ülésére. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft évi üzleti tervéről a döntést elnapolta (166/2012. (III.29.) Gye.Kt. határozat ) és májusban a Kft évi mérlegbeszámolójával együtt újra tárgyalja. Az üzleti terv ismételten benyújtásra került, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Regionális Hulladékkezelő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. 1. döntési javaslat "A évi beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően ezer Ft. A társaság évi mérleg szerinti eredménye ezer Ft. 6

29 Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 2. döntési javaslat "A mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete, mint a társaság résztulajdonosa egyetért a mérlegszerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a évi IV. törvény 30. (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Berkes Zsuzsanna ügyvezető a 2011 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 4. döntési javaslat "A évi üzleti terv jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt évi üzleti tervét. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

30 Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 8

31 Tárgy: évi mérlegbeszámoló megküldése Tisztelt Címzett! A Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelőbizottsága április 23-án tárgyalta a társaság évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezetői igazgató által készített beszámolót. A Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága 26/2012. (IV.23.) számú FEB határozata alapján elfogadja a társaság évi mérlegét az alábbiak szerint: - eszköz-forrás oldal egyezően: eft - adózás előtti eredmény: eft - mérleg szerinti eredmény: eft. Továbbá a Regionális Hulladékkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a tulajdonos képviselőtestületeknek és a taggyűlésnek, hogy a évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba való elhelyezését. A Felügyelő Bizottság utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy gondoskodjon a mérleg eljuttatásáról a tulajdonos képviselő-testületek és a taggyűlés felé. A fentieknek megfelelően mellékleten megküldjük tárgyalásra a tulajdonos tag önkormányzatok részére a évi mérlegbeszámolót és mellékleteit. Melléklet: évi egyszerűsített mérlegbeszámoló - Kiegészítő melléklet - Független könyvvizsgáló jelentése évi gazdasági beszámoló Gyomaendrőd, április 23. Kapják: Tisztelettel: Berkes Zsuzsanna Ügyvezető igazgató sk. - Szarvas Város Önkormányzata (5540 Szarvas, Szabadság út ) - Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) - Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) - Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551 Csabacsűd, Szabadság út 41.) - Kétsoprony Község Önkormányzata (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.) - Kardos Község Önkormányzata (5552 Kardos, Gyomai út 24.) - Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19.) - Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17.) - Örménykút Község Önkormányzata (5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26.) 1

32 BESZÁMOLÓ a Regionális Hulladékkezelő Kft évi gazdálkodásáról Gyomaendrőd, április 13. Berkes Zsuzsanna ügyvezető igazgató

33 Cégadatok A Vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft. Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Telephely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. Adószám: KSH szám: Alapítás dátuma: július 13. Cégbírósági bejegyzés száma: Elérhetőségek: Telefon/fax: 66/ Számlavezető bank, bankszámlaszám: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.) Tevékenységi kör: Fő tevékenység: Egyéb tevékenységek: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék gyűjtése Hulladék újrahasznosítása Tulajdonosok Tagok Törzsbetét (Ft) Törzsbetét (%) Szavazat Szarvas Város Önkormányzata , Szarvas, Szabadság út Gyomaendrőd Város Önkormányzata , Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Kondoros Nagyközség Önkormányzata , Kondoros, Hősök tér 4-5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata , Csabacsűd, Szabadság út 41. Kétsoprony Község Önkormányzata , Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kardos Község Önkormányzata , Kardos, Gyomai út 24. Hunya Község Önkormányzata , Hunya, Rákoczi út 19. Csárdaszállás Község Önkormányzata , Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. Örménykút Község Önkormányzata , Örménykút, Dózsa Gy. út 26. Összesen:

34 Felügyelő Bizottsági Tagok Név Lakcím Várfi András (elnök) 5500 Gyomaendrőd, Damjanics utca 10/1. Brlás János 5552 Kardos, Petőfi S. u. 17. Pákozdi János 5540 Szarvas, Petőfi u. 17. Könyvvizsgáló Serákné Balogh Zsuzsanna Balogh és Tsai Kft. Gárdony, Csók I. tér 1. 3

35 Előzmények A hulladékkezelő mű próbaüzemére június január 15. közötti időszakban került sor. A társult önkormányzatok a próbaüzem lefolytatására a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bízta meg. A próbaüzemet követően a társult önkormányzatok közbeszerzési eljárás során választották ki a telep üzemeltetőjét. A pályázatot a REMONDIS Kft. nyerte el és ennek megfelelően a társult önkormányzatok szeptemberében szerződést kötöttek a REMONDIS Kft.-vel a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás eredményét a másik ajánlattevő megtámadta és a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság Pfv. IX /2009/6. sz. ítélete alapján a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló keresetet a Békés Megyei Bíróság 15.G /2008/5. sz. ítéletének megfelelően helybenhagyta. A perköltségekre vonatkozó rendelkezések kivételével a fentieket meghaladóan a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartja. Az ítéletnek megfelelően az Önkormányzati Társulás és a REMONDIS Kft. között létrejött szerződés érvénytelen, így a hulladékkezelő mű üzemeltetését a REMONDIS Kft június 6-ig végezhette május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni a telepet. Így június 1-jével a Regionális Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet, valamint a hozzátartozó gépeket, berendezéseket. A Regionális Hulladékkezelő Kft. feladata az üzemeltetési szerződés alapján a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű, valamint a hozzátartozó gépek, berendezések üzemeltetése és a települési szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A társaság célja, hogy ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. A társaság a hulladékgazdálkodási piacon hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési tevékenységet folytat. Ennek keretén belül legfőbb feladata a 9 tulajdonos önkormányzat településeiről származó települési szilárd hulladékok, valamint a termelő üzemek ipari és hasznosítható hulladékainak begyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása a környezetvédelmi előírások betartásával. Ezen beszámolóval a társaság évi működését kívánom bemutatni. 4

36 Tárgyi feltételek A Regionális Hulladékkezelő Kft. a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű (Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) telephelyén működő társaság. A telephely rendelkezik a társaság működéséhez szükséges infrastruktúrával, így a Kft. székhelyekén is működik. A telephelyen lévő szociális építményben irodahelységek, női és férfi fekete-fehér öltőzők és raktár helység biztosítja a tevékenységekhez szükséges működési feltételeket. A telephelyen három környezetvédelmi létesítmény működik, mely meghatározza a társaság tevékenységeit is: depónia hulladékártalmatlanítás, válogatócsarnok és a nyitott hulladéktároló hulladékkezelés, komposztáló hulladék újrahasznosítás. Továbbá a tevékenységekhez hozzátartozik a hulladékszállítás is, melyhez a telephelyen nyitott gépszín és egy műhely is tartozik. A telephelyen lévő egyéb kiegészítő létesítmények: hídmérleg, kerékfertőtlenítő, gépjármű és konténermosó, veszélyes hulladéktároló épület, gáztartály (fűtés és meleg víz előállításra), csurgalékvíz gyűjtő rendszer és medence, csapadékvíz gyűjtő rendszer és medence, monitoring kutak. A telephely kerítéssel ellátott és őrzéssel biztosított. A telephelyen lévő kiegészítő létesítmények és a jelentős szabad területtel (cc. 15 ha) biztosítható az új hulladékgazdálkodási törvénynek való megfeleléshez szükséges új hulladékkezelési technológia fejlesztésének megvalósítása. A társaság a létesítmény mellett a hozzátartozói gépeket, eszközöket is bérli üzemeltetésre a tulajdonosoktól: aprítógép, kompaktor, MTZ, Renault multiliftes tehergépkocsi. A gépeket elhanyagolva vette át a társaság a Remondis Kft.-től, melyek javítása és felkészítése folyamatosan történt az átvételtől kezdődően a tavalyi évvel bezárólag. A társaság műszaki felszereltsége szűkösek, ezért bérlettel oldotta meg a működéshez szükséges feltételek megteremtését évben a feladatok ellátásához az alábbi eszközöket is bérelte a társaság: - 3 db 3 m 3 -es nyitott konténer (bérleti díj: 5000 Ft/db/hó) - 3 db 5 m 3 -es konténer (bérleti díj: Ft/2 db/hó; 8000 Ft/db/hó) - 1 db konténerszállító tehergépkocsi (bérleti díj: Ft/hó) - 1 db tömörítőhátfalas hulladékgyűjtő tehergépkocsi (bérleti díj: Ft/hó) - multiliftes tehergépkocsihoz pótkocsi (bérleti díj: Ft/hó) - bálázógép (bérleti díja: Ft/hó) - komposztálási technológia (bérleti díja: Ft/hó) 5

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 18821914-2-16 Cégjegyzék szám Nysz: 389 Vállalkozás megnevezése Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Vállalkozás címe, telefonszáma 5 Szolnok, Kossuth tér 9 Kiegészítő melléklet a

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: 19550204-1-03 Bíróság: Kecskeméti Törvényszék Bírósági végzés száma: Pk.60215/2007/6/I 6500 Baja, Bartók Béla utca 5. fszt. 1. 2014. Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről

A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről A vagyon értékelésének egyes kérdései a zárási feladatokhoz kapcsolódóan (180 perc) a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről 1. A vagyon megjelenítése, nyomon követése és kommunikálása ÜZLETI ÉV Közzététel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben