Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az eszközök összetétele és értékének átalakulása"

Átírás

1 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a i értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) ,91% ,84% ,17% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) ,62% ,55% ,48% 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Vagyoni értékű jogok ,01% ,82% ,03% 06. Szellemi termékek ,61% ,73% ,72% 07. Üzleti vagy cégérték 0 0,00% 0 0,00% Immateriális javakra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,25% ,01% ,91% 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,04% ,53% ,93% 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,14% ,20% ,87% 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,02% ,23% ,45% 14. Tenyészállatok 0 0,00% 0 0,00% Beruházások, felújítások ,05% ,05% ,93% 16. Beruházásokra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) ,04% ,28% ,51% 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,48% ,60% ,33% 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 0 0,00% 0 0,00% 0 - viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön ,56% ,68% ,97% 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0,00% 0 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% B. Forgóeszközök ( sorok) ,57% ,51% ,08% 27. I. KÉSZLETEK ( sorok) ,69% ,45% ,54% 28. Anyagok ,62% ,51% ,12% 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,06% ,94% ,03% 30. Növendék-, hízó- é egyéb állatok 0 0,00% 0 0,00% Késztermékek ,01% 339 0,00% ,40% 32. Áruk 9 0,00% 9 0,00% 0 100,00% 33. Készletekre adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% II. KÖVETELÉSEK ( sorok) ,48% ,99% ,50% 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,03% ,65% ,34% 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% Követelések egyéb részesedési viszonyban 0 0,00% 0 0,00% 0 - lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 0 0,00% 0 0,00% Egyéb követelések ,46% ,34% ,83% 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) 0 0,00% 0 0,00% Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% Egyéb részesedés 0 0,00% 0 0,00% Saját részvények, saját üzletrészek 0 0,00% 0 0,00% Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 0 0,00% 0 0,00% 0 - értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) ,40% ,08% ,25% 46. Pénztár, csekkek 790 0,00% 22 0,00% ,78%

2 Eltérés a i Ssz. ESZKÖZÖK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% 47. Bankbetétek ,40% ,08% ,26% 48. C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) ,52% ,65% ,34% 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,91% ,08% ,37% 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,61% ,56% ,58% 51. Halasztott ráfordítások 0 0,00% 0 0,00% 0 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( SOR) ,00% ,00% ,32% 8. SZ. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS SOR VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Immateriális javak és tárgyi eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN INGAT-- LANOK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSZAKI GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK értékek ezer Ft-ban EGYÉB GÉPEK, BERENDE- ZÉSEK ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Beruházásból Felújításból 4 - Beszerzés Saját előállításból Átminősítés 7 - Egyéb növekedés 8 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés 12 - Egyéb csökkenés 13 - BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Éves értékcsökkenés Átminősítés 18 - Egyéb 19 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés 23 - Egyéb 24 - ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25)

3 MEGNEVEZÉS SOR JÁRMŰVEK TÁRGYI ESZKÖZÖK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE. EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. ÖSSZESEN értékek ezer Ft-ban MIND- ÖSSZESEN ESZKÖZÖK NYITÓ NETTÓ ÉRTÉKE BRUTTÓ ÉRTÉK TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Beruházásból Felújításból Beszerzés Saját előállításból Átminősítés Egyéb növekedés TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmisülés Értékesítés Átminősítés Egyéb csökkenés BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (1+2-9) ÉRTÉKCSÖKKENÉS TÁRGY ÉVI NYITÓ TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK Éves értékcsökkenés Átminősítés Egyéb TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK Selejtezés, megsemmísülés Értékesítés Átminősítés Egyéb ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉKE (14-25) SZ. MELLÉKLET Beruházások értékek ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS SOR INGAT- LANOK MŰSZAKI GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS EGYÉB GÉPI BEREN- DEZÉS, FEL- SZERELÉS JÁRMŰ- VEK MŰSOR- GYÁRTÁS KISÉRT. TE EGYÉB KISÉR- TÉKŰ TE. MIND- ÖSSZESEN NYITÓ Nyitó korrekció 1A - TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSEK SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSBÓL 3 - BERUHÁZÁSBÓL FELÚJÍTÁSBÓL 5 - TÁRGYÉVI CSÖKKENÉSEK AKTIVÁLÁS SAJÁT ELŐÁLL.-BÓL 7 - BERUHÁZÁSBÓL FELÚJÍTÁSBÓL 9 - SELEJT, HIÁNY, MEGSEMMISÜLÉS ÁTVEZETÉS /NYÍTÓ RENDEZÉS/ 11 - ÉRTÉKESÍTÉS 12 - ZÁRÓ ( )

4 10. SZ. MELLÉKLET Befejezetlen műsorok állománya kategória összesítő Kategória Összesen Összesen I. (1-6) Összesen II. (4-5) Összesen I.-II Megjegyzés I.: A befejezetlen műsorok állományában a 4-es és 5-ös kategóriát nem lehet figyelembe venni. Megjegyzés II.: A mérlegsor szcenikai félkész termékeket is tartalmaz 88 e Ft összegben Kategória januárban már adásba került műsorok Kategória 2 Műsorok, melyeknek konkrét kitűzött műsorideje van Kategória 3 Bizonyosan adásba megy, de még nincs konkrét adásidő Kategória 4 Bizonytalan sorsú műsorok Kategória 5 Elmaradt, törölt műsorok, bizonyosan nem kerülnek adásba Kategória 6 Joglejártáig biztosan leadásra kerülő műsorok 11. SZ. MELLÉKLET Vevőkkel szembeni követelések alakulása Megnevezés érték megoszlás % érték megoszlás % 1. Belföldi követelések ,12% ,63% 2. Külföldi követelések ,81% ,79% Összesen ,94% ,41% 3. Belföldi vevők értékvesztése ,28% ,66% 4. Külföldi vevők értékvesztése ,66% ,75% Vevőkkel szembeni követelések összesen : ,00% ,00% 85

5 12. SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás a behajthatatlan követelések leírásáról Jogcím Leírt követelések Belföldi vevőállományból - kétes vevőállomány éven túl lejárt vevőkövetelés 0 I. Belföldi vevőállomány összesen Belföldi vevőállomány Korábban elszámolt értékvesztés II. Külföldi vevőállomány összesen 0 III. Egyéb I. + II. + III. ÖSSZESEN SZ. MELLÉKLET Összesítő kimutatás az értékvesztés nélküli vevő állomány korosításáról Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) 0 30 nap nap nap nap 365 napon túl Összesen Megoszlás 77,77% 4,91% 2,15% 1,88% 4,82% 8,45% 100,00% Megoszlás 69,72% 6,13% 4,21% 2,72% 3,25% 13,97% 100,00% Eltérés * az értékvesztéssel csökkentett vevőállomány kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 14. SZ. MELLÉKLET Egyéb követelések részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% ORTT kötelezettségvállalásból származó követelés ,21% Késve érkezett szállítói számlák ÁFA-ja ,87% Koprodukcióra folyósított pénzösszeg ,00% Lakásépítési kölcsön (1 éven belül) ,77% Szállítókkal szembeni követelések ,82% Kaució ,60% Munkaadói járulék túlfizetés Munkavállalóknak adott fizetési előleg ,99% Szakképzési hozzájárulás ,79% Elszámolásra adott előleg ,33% Szolgáltatásokra adott előlegek Nemzeti kulturális járulék ,43% TB terhére kifizetések ,65% 86

6 Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Cafeteria Egyéb ,90% Összesen: ,83% 15. SZ. MELLÉKLET Cash flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözet Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele HL nyújtott kölcsön és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel- és kölcsöntörlesztés visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + - IV. Pénzeszközök változása pénzeszköz változás mérlegben eltérés

7 16. SZ. MELLÉKLET Az aktív időbeli elhatárolások részletezése Eltérés a i értékektől Megnevezés érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás elhatárolása ,36% Járó reorganizációs támogatás Járó bankkamat, értékpapír kamat ,42% Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen: ,37% Létszámleépítés áthúzódó költsége ,00% Egyéb ,94% Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: ,58% MINDÖSSZESEN: ,34% 17. SZ. MELLÉKLET Ssz. 53. FORRÁSOK D. Saját tőke ( sorok) A források összetétele és értékének alakulása Eltérés a i értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% ,94% ,28% ,79% 54. I. JEGYZETT TŐKE ,31% ,86% 0 100,00% 56. II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0,00% 0 0,00% III. TŐKETARTALÉK ,43% ,68% 0 100,00% 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% ,12% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0,00% 0 0,00% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,61% ,86% ,17% 62. E. CÉLTARTALÉKOK ( sorok) ,31% ,75% ,01% 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre ,31% ,75% ,01% 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0,00% 0 0,00% Egyéb céltartalék 0 0,00% 0 0,00% F. Kötelezettségek ( sorok) ,21% ,22% ,68% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ,28% 0 0,00%

8 Eltérés a i Ssz. FORRÁSOK értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték 2005=100% KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% Átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0,00% 0 0,00% Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,00% 0 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,15% 0 0,00% Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,13% 0 0,00% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és sorok) ,93% ,22% ,83% 81. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% sorból: az átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% Rövid lejáratú hitelek ,80% ,34% ,95% 84. Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,37% ,31% ,07% 86. Váltótartozások 0 0,00% 0 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0-0 0,00% 0 0,00% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,75% ,56% ,94% 90. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) ,54% ,75% ,94% 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,16% ,15% ,73% 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,74% ,79% ,98% 93. Halasztott bevételek ,64% ,81% ,29% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( SOR) ,00% ,00% ,32% 18. SZ. MELLÉKLET Saját tőke állomány változása Megnevezés Nyitó ( ) Növekedés Csökkenés Záró ( ) Jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

9 19. SZ. MELLÉKLET Céltartalék állományának változása Jogcím elszámolt Feloldás Képzés elszámolt Vagyoni (dologi) kártérítés Nem vagyoni (személyi) kártérítés Munkaügyi per Egyéb peres ügyek Kamatelőírás ORTT bűntetés BONUSZ Létszámleépítés hatása APEH késedelmi pótlék APEH önrevíziós pótlék Összesen : SZ. MELLÉKLET Megnevezés Faktorált koncessziós díj Nyitó állomány Tőke Kamat Hitelállomány kimutatása Növekedés Csökkkenés Záró állomány Késedelmi kamat Törlesztés Átvezetés Éven túli Éven belüli Összesen Forgóeszközhitel CIB Hitelkártya K&H lízing Porsche Bank Összesen

10 21. SZ. MELLÉKLET Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Műsorterjesztési költség támogatás ,87% ORTT bírság ,00% Adók és járulékok ,30% TB kötelezettség ,47% Vektor Rt.-vel szembeni kötelezettség ,00% Visszafizetendő EU csatlakozási támogatás ,00% ÁFA ,26% Magánnyugdíjpénztárak ,07% Létszámleépítés miatt kapott támogatás visszautalandó része ,05% Bérleti Díj (Székház) támogatás visszautalandó része Jövedelem elszámolás ,13% Fel nem vett járandóságok ,59% Vevő túlfizetés ,41% Étkezési utalvány Egyéb ,41% Összesen : ,91% 22. SZ. MELLÉKLET Megnevezés Nem lejárt (határidőn belüli) Összesítő kimutatás a szállítókorosításról 0 30 nap nap nap nap 365 napon túl Összesen Megoszlás 37,82% 6,53% 3,47% 4,29% 14,27% 33,63% 100,00% Megoszlás 76,75% 14,62% 4,86% 1,37% 1,30% 1,09% 100,00% Eltérés

11 23. SZ. MELLÉKLET A passzív időbeli elhatárolások részletezése Megnevezés Eltérés a i értékektől érték 2005=100% Létszámleépítésre kapott támogatás ,00% Kárrendezésre kapott támogatás Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,73% Kisjogdíjak ,66% 2007-ben elszámolandó le nem vonható Áfa ,15% Tárgyévet terhelő bankköltség és kamat ,35% 2007 évben elszámolandó, 2006-os évet érintő BÉR évben elszámolandó, 2006-os évet érintő HONOR ben fizetendó utólagos engedmény (bónusz) Egyéb ,40% Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,98% Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása ,14% Térítés nélkül átvett eszközök ,85% Struktúraátalakítási támogatás elhatárolása ,57% Egyéb elszámolásköteles támogatások ,52% Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: ,29% MINDÖSSZESEN: ,94% 24. SZ. MELLÉKLET Az eredménykimutatás összetétele és értékének alakulása Sorszám Megnevezés Eltérés érték 2005=100% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele ,58% I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) ,33% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) ,80% III. Egyéb bevételek ,42% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,27% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,39% VI. Értékcsökkenési leírás ,50% VII. Egyéb ráfordítások ,56% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,64% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,31% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek ,48% XI. Rendkívüli ráfordítások ,51% D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ,28% E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) ,17% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) ,17% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F ) ,17% 92

12 25. SZ. MELLÉKLET Az egyéb bevételek részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Üzembentartási díj ,98% Sugárzási díj támogatása ,42% Struktúra átalakításra kapott támogatás ,37% Immateriális javak értékesítésének bevétele ,56% Műsorszolgáltatási díjbevétel ,30% Előző évi céltartalék feloldása ,53% Létszámleépítés támogatása ,49% Követelések értékvesztésének visszaírása ,44% Egyéb kapott támogatások ,38% Elszámolás köteles káresemények Visszafoglalkoztatottak járandóságtérítése ,61% Go-Film nem számlázott szolgáltatás Külföldi előzetesen felszámított ÁFA visszatérítése Bosch alapítvány Egyéb ki nem emelt bevételek ,67% MTV Közalapítvány Kuratórium pénzmaradványa ,88% Káreseményekkel kapcsolatos bevételek ,12% Járó kártérítés, kötbér, késedelmi kamat ,60% Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele ,44% Összesen : ,42% 26. SZ. MELLÉKLET Anyagjellegű ráfordítások részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% Közvetítővonal költsége ,74% Műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás ,95% Bérleti és kölcsönzési díjak ,62% Anyagköltség ,30% Hírdetés, reklám, propaganda ,98% Zenei, irodalmi jogdíjak ,06% Híranyag költsége ,50% Nem műsorgyártással kapcsolatos szolgáltatás ,07% Posta és távközlés ,20% Utazás, kiküldetés költsége ,44% Számítástechnikai szolgáltatás ,85% Szállítás és raktározás ,66% Tagsági és részvételi díjak ,80% Utómunkálatok számlázott költségei Biztosítási díjak ,12% Sajtótermékek ,23% Bankköltségek ,55% Oktatási költség ,64% Szakértői díjak ,38% Hatósági díjak ,43% Egyéb ,08% Összesen ,27% 93

13 27. SZ. MELLÉKLET Személyi jellegű ráfordítások részletezése. A) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Alapbér Szabadság Fizetett ünnep Bérpótlék Helyettesítés Túlóra Műszakpótlék Készenlét Egyéb pótlék Prémium Jutalom Szabadságmegv Felmentési idő Bérköltség összesen: Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Nívódij Betegszab Temetési segély Szociális segély,segélyek Belföldi napidíj Külföldi napidíj Vékielégítés Jubileumi jutalom Kamat Személyi jellegű kifizetések összesen: Személyi jellegű ráfordítások részletezése. B) A bérköltség és személyi jellegű kifizetések alakulása részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Alapbér Szabadság Fizetett ünnep Bérpótlék Túlóra Műszakpótlék Készenlét Egyéb pótlék Prémium Jutalom

14 Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Szabadságmegv Felmentési idő Bérköltség összesen: Kifizetési jogcim Szellemi foglalkozásúak Fizikai foglalkozásúak Összesen Betegszab Temetési segély Szociális segély, segélyek Belföldi napidíj Külföldi napidíj Jubileumi jutalom Személyi jellegű kifizetések összesen: Személyi jellegű ráfordítások részletezése. C) Nem bontható költségek Kifizetési jogcim Megbízási díj Állományba nem tartózók részére tiszteletdíj Bérköltség összesen: Rt.-terhelő táppénz Szerzői díj Előadóműv.díj Közlekedési költség Munkába járás utazási költségt Étkezési hozzájárulás Tandíj költségtérítés Internet Iskolakezdési támogatás Hozzájárulás koreng.nyugdíj Szaksz.m.idő kedv Egyéb utalványok Üdülési csekk Ajándék,tárgyjutalom Egyéb jogviszony Nyereménytárgy,pénznyeremény Jövedelempótl.kártérítés Egészségbiztosítás Önkéntes nyugdíjpénztár Dolgozók javára kötött biztosítás Természetbeni j.szja Cégautó adó SZJA Előző évet terh. SZJA Vezetők személyi repr. 0 2 Reprezentáció Üzleti vendéglátás 0 7 Ajándékok Személyi jellegű kifizetések összesen: Nem bontható ráfordítások összesen:

15 Személyi jellegű ráfordítások részletezése. D) Összesítő Megnevezés teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége fentiek szerint nem bontható bérköltség Bérköltség összesen: teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetései fentiek szerint nem bontható személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű kifizetések összesen: Bérjárulékok összesen: SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK : Személyi jellegű ráfordítások részletezése. E) Az átlaglétszám alakulása (fő) Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Összesen Állománycsoport foglalkoztatottak Szellemi Fizikai Összesen: SZ. MELLÉKLET Az egyéb ráfordítások részletezése Megnevezés Eltérés érték 2005=100% ÁFA le nem vonható része ,65% Céltartalék képzése ,53% Utólag adott engedmény ,08% Bírság, kamat, kötbér ,95% Értékvesztés ,03% Önrevíziós és késedelmi pótlék ,35% Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások ,11% Adóbírság, mulasztási bírság ,00% Innovációs járulék ,87% Környezetterhelési díj Gépjárműadó ,18% Nem vagyoni kártérítés ,00% Hitelezési veszteség ,34% Nemzeti kulturális járulék ,31% Hiányzó, megsemmisült eszközök kivezetése Különféle egyéb ráfordítások ,65% Összesen : ,56% 96

16 29. SZ. MELLÉKLET Értékvesztés állományváltozása Megnevezés Nyitó ( ) Kivezetés Visszaírás Új képzés Záró ( ) Értékvesztés - készletekre befektetett pénzügyi eszközök (Monitoring Kft.) lakáskölcsönökre belföldi vevőkre külföldi vevőkre egyéb követelésekre szállítói túlfizetés értékvesztése ORTT követelés értékvesztése "Ragáts" követelés értékvesztése Összesen SZ. MELLÉKLET Pénzügyi műveletek eredményének részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Kapott bank kamatok ,92% Deviza, valuta árfolyamnyeresége ,59% Eladott értékpapír kamata Pénzügyi műveletek bevételei összesen: ,64% Hitelek fizetendő kamatai ,09% Valuta, deviza árfolyamvesztesége ,19% Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: ,31% Pénzügyi műveletek eredménye

17 31. SZ. MELLÉKLET Rendkívüli eredmény részletezése Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Fejlesztési célra kapott támogatás ,71% Ajándékba kapott eszközök ,18% Koncessziós díjból vásárolt eszközök elszámolása Költségvetés által elengedett kötelezettség Elévült kötelezettség Elengedett kötelezettség ,91% Rendkívüli bevételek összesen : ,48% Elengedett követelés könyv szerinti értéke Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök ,10% Rendkívüli ráfordítások összesen : ,51% Rendkívüli eredmény: ,28% 32. SZ. MELLÉKLET A támogatások részletezése. Egyéb bevételként elszámolt támogatások Eltérés Megnevezés érték 2005=100% Üzembentartási díj támogatás ,98% Műsorterjesztési támogatás ,42% Struktúraátalakítási támogatás ,79% Műsorszolgáltatási díjbevétel ,30% Létszámleépítés támogatása ,49% Elszámolás köteles káresemény térítése Egyedi műsortámogatás ,38% MTV Közalapítvány megtakarítás ,88% Összesen: ,37% 98

18 33.1. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. mérlege Megnevezés Tény Tény Tény Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % I. Immateriális javak % Alapítás-átszervezés aktivált értéke - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - Vagyonértékű jogok % Szellemi termékek % Üzleti vagy cégérték - Immateriális javakra adott előlegek - Immateriális javak értékhelyesbítése - II. Tárgyi eszközök % Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok % Műszaki berendezések, gépek, járművek % Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % Tenyészállatok - Beruházások, felújítások % Beruházásra adott előlegek - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - III. Befektetett pénzügyi eszközök % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban % Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - Egyéb tartós részesedés - Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön % Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - B. FORGÓESZKÖZÖK % I. Készletek % Anyagok % Befejezetlen termelés és félkész termékek % Növendék-, hízó- és egyéb állatok - Késztermékek % Áruk % Készletekre adott előlegek - II. Követelések % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) % Követelések kapcsolt vállalkozással szemben - Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések - Egyéb követelések %

19 Megnevezés Tény Tény Tény - III. Értékpapírok Tény / Részesedések kapcsolt vállalkozásban - Egyéb részesedés - Saját részvények, saját üzletrészek - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - IV. Pénzeszközök % Pénztár, csekkek % Bankbetétek % C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % Bevételek aktív időbeli elhatárolása % Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása % Halasztott ráfordítások - ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) % D. SAJÁT TŐKE % I. Jegyzett tőke % Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken - II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék % IV. Eredménytartalék % V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény % E. CÉLTARTALÉKOK % Céltartalék a várható kötelezettségekre % Céltartalék a jövőbeni költségekre - Egyéb céltartalékok - F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. Hátrasorolt kötelezettségek - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Átváltható kötvények - Tartozások kötvénykibocsátásból - Beruházási és fejlesztési hitelek - Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kölcsönök - Ebből: az átváltoztatható kötvények

20 Megnevezés Tény Tény Tény Tény / Rövid lejáratú hitelek % Vevőktől kapott előleg 40 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók) % Váltótartózások - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % Bevételek passzív időbeli elhatárolása % Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása % Halasztott bevételek % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) % SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges egyszerűsített mérlege Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény / A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK % I. Immateriális javak % II. Tárgyi eszközök % III. Befektetett pénzügyi eszközök % B. FORGÓESZKÖZÖK % I. Készletek % II. Követelések % III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök % C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) % D. SAJÁT TŐKE % I. Jegyzett tőke % II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) - III. Tőketartalék % IV. Eredménytartalék % V. Lekötött tartalék - VI. Értékelési tartalék - VII. Mérleg szerinti eredmény % E. CÉLTARTALÉKOK % F. KÖTELEZETTSÉGEK % I. Hátrasorolt kötelezettségek

21 Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény / II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek % G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK % FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) % 34. SZ. MELLÉKLET Az MTV Zrt. tervezett és tényleges eredménykimutatása Megnevezés Tény Tény 2006.Tény Tény/ Barter reklámbevételek ,37% Külső teljesítés reklámbevétele ,84% Reklámbevételek ,23% Szponzorbevételek ,76% Egyéb kereskedelmi bevételek ,54% Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,15% Export értékesítés nettó árbevétele ,56% I. Értékesítés nettó árbevétele ,04% Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,82% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,35% Üzembentartási díj ,89% Műsorterjesztési költség támogatása ,79% Egyéb támogatások ,90% Egyéb ,02% III. Egyéb bevételek ,75% Anyagköltség ,93% Igénybevett szolgáltatások értéke ,47% Egyéb szolgáltatások értéke ,79% Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ,38% Bérköltség ,09% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,34% Bérjárulékok ,87% V. Személyi jellegű ráfordítások ,40% VI. Értékcsökkenési leírás ,42% VII. Egyéb ráfordítások ,39% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - 102

22 Megnevezés Tény Tény Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2006.Tény Tény/ ,24% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,43% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,44% Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,74% Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,41% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,42% B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek ,16% XI. Rendkívüli ráfordítások ,76% D. Rendkívüli eredmény ,52% E. Adózás előtti eredmény ,52% XII. Adófizetési kötelezettség - F. Adózott eredmény ,52% Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés - G. Mérleg szerinti eredmény ,52% SZ. MELLÉKLET Az eszközök és források tervezett és tényleges összetétele és értékének alakulása. Az eszközök összetétele és értékének alakulása ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,91% ,56% ,84% 71,16% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,62% ,62% ,55% 95,50% Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Vagyoni értékű jogok ,01% ,01% ,82% 6125,71% Szellemi termékek ,61% ,61% ,73% 93,92% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,25% ,80% ,01% 34,57% Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok ,04% ,95% ,53% 15,58% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,14% ,90% ,20% 21,28% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,02% ,78% ,23% 192,19% Beruházások, felújítások ,05% ,17% ,05% 23,00% Beruházásra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,04% ,14% ,28% 96,17% Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,48% ,51% ,60% 100,33% Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb tartósan adott kölcsön ,56% ,63% ,68% 92,80% B. FORGÓESZKÖZÖK ,57% ,30% ,51% 131,00%

23 ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ I. KÉSZLETEK ,69% ,00% ,45% 79,90% Anyagok ,62% ,68% ,51% 64,41% Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,06% ,29% ,94% 81,68% Késztermékek ,01% ,01% 339 0,00% 18,39% Áruk 9 0,00% ,02% 9 0,00% 0,23% II. KÖVETELÉSEK ,48% ,23% ,99% 177,04% Követelések árszáll. és szolg. (vevők) ,03% ,35% ,65% 202,87% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb követelések ,46% ,88% ,34% 129,13% III. ÉRTÉKPAPĺROK 0 0,00% ,50% 0 0,00% 0,00% Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok 0 0,00% ,50% 0 0,00% 0,00% IV. PÉNZESZKÖZÖK ,40% ,57% ,08% 1226,28% Pénztár, csekkek 790 0,00% 535 0,00% 22 0,00% 4,11% Bankbetétek ,40% ,56% ,08% 1232,82% C. AKTĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,52% ,14% ,65% 116,94% Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,91% ,10% ,08% 106,26% Költségek, ráfordítások aktív id. elhatárolása ,61% ,04% ,56% 1231,36% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% 85,80% A források összetétele és értékének alakulása FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE Tény megoszlás megoszlás Tény megoszlás Tény/ D. SAJÁT TŐKE ,94% ,91% ,28% 388,47% I. JEGYZETT TŐKE ,31% ,74% ,86% 100,00% III. TŐKETARTALÉK ,43% ,39% ,68% 74,33% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,41% ,99% ,12% 73,01% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,61% ,77% ,86% 253,52% E. CÉLTARTALÉKOK ,31% ,54% ,75% 240,81% Céltartalék a várható kötelezettségekre ,31% ,54% ,75% 240,81% F. KÖTELEZETTSÉGEK ,21% ,34% ,22% 48,43% II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,28% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,15% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,13% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,93% ,34% ,22% 48,43% Rövid lejáratú hitelek ,80% ,84% ,34% 0,97% Vevőktől kapott előlegek 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Kötelezetts. áruszáll. és szolg. (szállítók) ,37% ,03% ,31% 46,17% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,75% ,47% ,56% 151,64% G. PASSZĺV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,54% ,21% ,75% 98,80% Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,16% ,10% ,15% 136,70% Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása ,74% ,06% ,79% 104,24% Halasztott bevételek ,64% ,05% ,81% 75,62% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,00% ,00% ,00% 85,80% 104

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése 0 1-0 9-9 8 0 0 7 5 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ek) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sorok) 3 612 3 439 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok) 2 000 2 000 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben