Szöveges kiegészítés a időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG"

Átírás

1 MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő rendszer (bruttó értéken 684 ), a műszaki folyamatirányító rendszer (bruttó értéken 90 e Ft) folyamatos fejlesztése, valamint telefonkártyák (összesen 7 bruttó értékben) beszerzése történt. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vonatkozó időszakában e vagyonelemek körében változás nem történt. 3. Műszaki berendezések, gépek, járművek érintett időszakában 1 darab tompahegesztő gép (bruttó értéken ), 2 darab motoros fűkasza (bruttó értéken 351 ), 1 darab vákuumszivattyú (bruttó értéken 325 e Ft), valamint 280 bruttó értékben műszerek, szerszámok, gyártóeszközök beszerzése történt e területen. 4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A számítástechnikai eszközök körében szerver és számítógépek, valamint szünetmentes áramforrások és egyéb számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre és üzembe helyezésre bruttó értékben. Az üzemi gépek, járművek vonatkozásában fémkereső eszköz, illetve klímaberendezés vásárlása, valamint a rakodógép bővítése történt meg, összesen 617 bruttó értékben. Emellett kommunikációs eszközök, telefon, asztali számológép, fényképezőgép és irodai és egyéb berendezések beszerzése történt, összesen 288 bruttó értéken. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök (bruttó és nettó értékek, illetve a ig elszámolt értékcsökkenés) alakulását a következő táblázatok mutatják: Tettye Forrásház Zrt. 1/19. oldal Cégjegyzékszám:

2 Kimutatás az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulásáról időszak Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Ingatlanok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezés, gép, jármű Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Selejtezés, leltárhiány, káresemény Értékesítés Térítés nélküli átadás Záró Tettye Forrásház Zrt. 2/19. oldal Cégjegyzékszám:

3 Kimutatás az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulásáról időszak Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Ingatlanok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezés, gép, jármű Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi amortizáció Tárgyévi csökkenés Selejtezés, leltárhiány, káresemény Értékesítés Térítés nélküli átadás Záró Tettye Forrásház Zrt. 3/19. oldal Cégjegyzékszám:

4 5. Beruházások, felújítások Befejezetlen beruházásként mutatjuk ki a még folyamatban próbaüzem alatt - levő szennyvíziszap rothasztó beruházás beszerzési értékét értékben, illetve kisebb, folyamatban levő beruházások értékét 136 értékben. 6. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban március 31-én a társaság megalapította a Tettye Vízház Kft-t (székhelye Pécs, Széchenyi tér 1; cégjegyzékszám ; képviseli Pallaghy Orsolya Márta ügyvezető), 500 törzstőkével. A társaság fő tevékenységi köre Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A társaság törzstőkéjét az alapító június 7-én készpénzzel ra emelte. A tőkeemelés a cégbíróságon évben bejegyzésre került évben vételi jogot alapító szerződés alapján, a vételi jog gyakorlásával társaságunk megvásárolta SIÓ MENTI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ FENNTARTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (SIÓ-VÍZ Kft. székhelye 7081 Simontornya, József A u 1. fszt. 1. cégjegyzékszám képviseli Szokodi József ügyvezető) 48,99% szavazati jognak megfelelő üzletrészét. A társaság fő tevékenységi köre: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Az üzletrész névértéke , nyilvántartási értéke A társaság jelenleg től - felszámolás alatt áll december 16-án társaságunk részvételével létrejött a PKKE Pécsi Követeléskezelő Egyesülés (PKKE Egyesülés; székhelye 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8; cégjegyzékszám ; képviseli Vida János). Az egyesülés cégbírósági bejegyzése január 15-én megtörtént. A társaság fő tevékenységi köre: Követelésbehajtás A társaság alapításkori jegyzett tőkéje volt, ebből társaságunk részesedése 33,33%. Vonatkozó vagyoni hozzájárulási fizetési kötelezettségét társaságunk január 21-én teljesítette ben társaságunk az önkormányzati lakások bérlőinek július 31-i állapot szerint 365 napot meghaladóan lejárt és elismert díjtartozását apportálta az egyesülésbe. Az apportként bevitt követelések könyv szerinti értéke Ft, melyből Ft a PKKE Pécsi Követeléskezelő Egyesülés törzstőkéjét emelte meg, míg a fennmaradó Ft az egyesülés tőketartalékba került. Az apport átadása december 12-én megtörtént. Tettye Forrásház Zrt. 4/19. oldal Cégjegyzékszám:

5 án tehát társaságunk az alábbi részesedésekkel rendelkezik: Név Jegyzett tőke () Részesedés névértéke () Tulajdoni hányad Tettye Vízház Kft % SIÓ VÍZ Kft ,99% PKKE Egyesülés ,36% 7. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban E mérlegsoron a Tettye Vízház Kft. részére 2010-ben nyújtott tagi kölcsönből fennálló, augusztus 1-én lejáró kölcsön összege szerepel. 8. Anyagok án a mennyiségi és értékbeli nyilvántartás adatai alapján - az anyagkészlet értéke Befejezetlen termelés és félkész-termékek Az üzemeltetési terület közműhálózatán végzett, s án még folyamatban levő, műszakilag be nem fejezett, ki nem számlázott rekonstrukciós munkák tényleges közvetlen önköltségen kimutatott értéke Egyéb, társaságunktól megrendelt, de még folyamatban levő munka án nincs a nyilvántartásunkban. 10. Késztermékek Késztermékként palackozott vizet 414 értékben, saját előállítású beton fedlapot pedig 23 értékben tartunk nyilván. Tettye Forrásház Zrt. 5/19. oldal Cégjegyzékszám:

6 11. Áruk Az árukészlet (vízórák, palackozási göngyölegek) értéke án a mennyiségi és értékbeli nyilvántartás adatai alapján Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Kapcsolt vállalkozásainkkal szembeni követeléseink összege án Összetétele az alábbi: Számlázott tételek (vevő): Társaságunk kapcsolt vállalkozásai, mint vevők felé kiállított számlák összege E követelések kapcsán I. félévben értékben került sor értékvesztés képzésére. Ennek következtében az e tételekre vonatkozóan nyilvántartott értékvesztés összege , így a követelések mérleg szerinti értéke Követelés-vásárlásból (engedményezés) származó tételek: Aquainvest Kft. (2 tétel) Vár-Vi-Za Kft. (2 tétel) Bekerülési érték Nyilvántartott értékvesztés Mérleg szerinti érték SióVíz Kft Dunaág Kft. (2 tétel) Pécsi Vízmű Zrt vonatkozó időszakában az e tételek kapcsán elszámolt értékvesztés nem volt, a visszaírt értékvesztés összege 145. A fenti összes, kapcsolt vállalkozással szembeni követelésekre vonatkozóan nyilvántartott értékvesztés összege Tettye Forrásház Zrt. 6/19. oldal Cégjegyzékszám:

7 13. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) A fogyasztóink, partnereink részére kiszámlázott alaptevékenység és egyéb tevékenység általános forgalmi adót is tartalmazó, elszámolt értékvesztéssel csökkentett értéke. A határidőn belüli és a lejárt követelések is e mérlegsoron szerepelnek. A vevőállományra vonatkozó értékvesztés képzése az alábbiak szerint történt: Vevőállományunkra vonatkozóan a vevőállomány számosságára való tekintettel százalékos mértékek felhasználásával számolunk el értékvesztést. A számítás a mellékelt táblázatban látható. Egyes kiemelt vevő partnereink esetében az adósok egyedi minősítése alapján történik az értékvesztés meghatározása. Összességében a mellékelt táblázat szerinti részletezésben összegű értékvesztést tartunk nyilván a vevőállományra vonatkozóan. Ebből a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésként nyilvántartott vevőállományra vonatkozó értékvesztés összege , a nem kapcsolt vevőállományra vonatkozó pedig A nem kapcsolt vevőállományra vonatkozó fenti összegből az előző évek során összesen értékvesztést számoltunk el. Ezt az elszámolt értékvesztést PKKE Pécsi Követeléskezelő Egyesülésbe apportként bevitt követelések kivezetett értékvesztése tal csökkentette ben pedig további értékvesztés képzése történt. Azon felhasználóink esetében, ahol a társaságunknak áll fenn tartozása a partner felé (negatív vevő egyenleg), az így keletkező kötelezettségünk összegét átvezettük a rövid lejáratú kötelezettségek közé ( ). Tettye Forrásház Zrt. 7/19. oldal Cégjegyzékszám:

8 Követelések Vevők Lakosság Közület Egyéb Kötelezettség Együtt Nyitott tételek Befolyt Befolyt tételek aránya 27% 26% 19% 24% Nyitott tételek Nyitott tételekből eljárás alá vont nap nap nap nap felett értékvesztés kulcs: 90%xsúlyozás 90% 90% 90% 90% 90% Képzett értékvesztés Nyitott tételekből határidő szerint nap nap nap nap felett Értékvesztés kulcs 71% 71% 75% 84% 74% nap 10%xsúlyozás 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% nap 45%xsúlyozás 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% nap 60%xsúlyozás 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 360 nap felett 90%xsúlyozás 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Képzett értékvesztés határidő szerint nap nap nap nap felett Képzett értékvesztés eljárás alá vont és határidő szerint Ebből: Kapcsolt vállalkozás értékvesztés Ebből: Nem kapcsolt vállalkozás értékvesztés Tettye Forrásház Zrt. 8/19. oldal Cégjegyzékszám:

9 14. Egyéb követelések Követelések megnevezése Nyitó Záró egyenleg Munkavállalókkal szembeni követelés Visszatérítendő adók, járulékok Egyéb Összesen Pénzeszközök (pénztár, csekkek, bankbetétek) Pénzeszköz megnevezése Nyitó Záró egyenleg Pénztár, csekkek CIB Bank Zrt. elszámolási számlák K&H Bank Zrt. elszámolási számlák Hungária Takarék elszámolási számla Lekötött betét, K&H Bank Zrt Lekötött betét, Hungária Takarék Összesen Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként az alaptevékenység ig teljesített, de a mérlegkészítésig még ki nem számlázott, kalkulált összege ( ), társaságunk részére még járó vízterhelési díj (4 800 ), a Tettye Vízház Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök után járó kamatok összege ( ), illetve egyéb árbevétel és járó kamat tételek (898 ) szerepelnek. Költségek aktív időbeli elhatárolásaként előtt kifizetett, de a következő időszakot terhelő bérleti díjak, szoftver-követési díjak, tagdíjak, biztosítási díjak, előfizetési díjak kerültek kimutatásra (4 356 ). Tettye Forrásház Zrt. 9/19. oldal Cégjegyzékszám:

10 17. Jegyzett tőke Társaságunk október 1-én alaptőkével alakult meg évben a tulajdonos a társaság eredménytartalékban szereplő vagyonából a jegyzett tőkét tal, majd további tal megemelte. E tőkeemelések cégbírósági bejegyzése évben megtörtént. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2011 (05. 26) számú alapítói határozata a társaság törzstőkéjét az eredménytartalék terhére tal megemelte. Az alapítói határozat alapján a tőkeemelés cégbíróság felé benyújtásra került, s a cégbírósági bejegyzés 2012-ben megtörtént ben a jegyzett tőke újabb tal került megemelésre, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2014 (11.27) határozata alapján. A tőkeemelés cégbírósági bejegyzése december 23-án megtörtént. A tulajdonos a befizetési kötelezettségét 2014.december 30-án tagi kölcsönnel szembeni kompenzálással teljesítette. A jegyzett tőke összege a üzleti év végén ben a jegyzett tőke összegében változás nem történt, annak összege jelenleg is Eredménytartalék Az eredménytartalék tartalmazza az előző évek évi mérleg szerinti eredményeit ( e Ft), csökkentve az alaptőke emeléséhez felhasznált összeggel ( ), valamint a BIOMŰ-Baranya Kft. beolvadása következtében történő eredménytartalék csökkenés ( ) összegével. 19. Lekötött tartalék án lekötött tartalékot nem tartunk nyilván könyveinkben. 20. Céltartalék a jövőbeni költségekre évben a szennyvíztelepen elvégzendő, hatóság által előírt, jövőbeni környezetvédelmi költségekre céltartalék képeztünk összegben. Átlagos fajsúlyt és várható évi árakat figyelembe véve ekkora összegben volt várható a félkész komposzt felrakodásának elszállításának költsége. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának 118/2015. (08.25) számú határozata forrást biztosít a fenti feladat elvégzésére. Mivel a határozat alapján a felmerülő költségek nem társaságunkat terhelik, a korábban képzett céltartalék összege 2015-ben megszüntetésre került. Tettye Forrásház Zrt. 10/19. oldal Cégjegyzékszám:

11 21. Beruházási és fejlesztési hitelek A K&H Bank Zrt. által 2014-ben nyújtott hitel keretében kiváltásra került társaságunk korábbi, a CIB Bank Zrt. által nyújtott beruházási és fejlesztési hitele. Az igénybe vett hitel teljes összege , ebből a án még fennálló összeg Ennek egy éven túl esedékes része A hitel lejárata május 30. Visszafizetése tól kezdődően havonta összegben történik, az utolsó törlesztés összege A hitel biztosítéka Pécs Megyei Jogú Város egyes ingatlanjait, valamint a Tettye Vízház Kft. ingatlanjait terhelő jelzálog. 22. Hosszú lejáratú hitelek A korábbi években hosszú lejáratú hitelként mutattuk ki a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök vételárából egy éven túl fennálló fizetési kötelezettségeinket. A lízingügyletek egy része I. félévében lezáródott, a folyamatban levő lízingügyleteink közül pedig nincs már olyan, melynek hosszú lejáratú része lenne. Jelenlegi lízingügyleteink még évben lezárulnak. 23. Rövid lejáratú hitelek E mérlegsoron szerepel a K&H Bank Zrt. által nyújtott hitel egy éven belül esedékes összege ( ). A hitel biztosítéka Pécs Megyei Jogú Város egyes ingatlanjait, valamint a Tettye Vízház Kft. ingatlanjait terhelő jelzálog. Rövid lejáratú hitelként mutatjuk ki, továbbá a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök vételárából egy éven belül esedékes fizetési kötelezettségeinket, az alábbi táblázat szerinti részletezésben: Hitel nyújtója Egy éven belül esedékes lízingdíj CIB Lízing Zrt. 181 CIB Lízing Zrt. 94 CIB Lízing Zrt. 338 Összesen: 613 Tettye Forrásház Zrt. 11/19. oldal Cégjegyzékszám:

12 24. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A partnereink által részünkre kiszámlázott, teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások általunk elismert, pénzügyileg még nem rendezett, általános forgalmi adót is tartalmazó értéke ( ) szerepel e mérlegsoron. 25. Kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettség Kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségként szállítói számlák összege szerepel összegben. 26. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Követelések megnevezése Nyitó Záró egyenleg Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség Társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettség Költségvetési kapcsolatok Egyéb kötelezettség Összesen Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A költségek, ráfordítások elhatárolása elsősorban közmű és egyéb bérleti díj ( ), valamint hitelkamatok ( ), személyi jellegű ráfordítások ( ), szoftverkövetés (493 ), illetve egyéb kisebb tételek (242 ) összegéből adódik. 28. Halasztott bevétel Halasztott bevételként mutatjuk ki a társaságunk által beszedett közműfejlesztési hozzájárulás még fel nem használt részét (3 731 ). E mérlegsoron szerepel továbbá a többletként fellelt készletek és eszközök értéke (4 099 e Ft), valamint a TÁMOP /1 projekt keretében eszközbeszerzésre kapott támogatás elhatárolt összege (58 ) is. Tettye Forrásház Zrt. 12/19. oldal Cégjegyzékszám:

13 vel a szennyvíziszap rothasztó üzem megvalósítását végző BIOMŰ-Baranya Kft. átalakulással megszűnt, s beolvadt a társaságunkba. Ennek megfelelően eszközei és forrásai már a mi beszámolónkban már szerepelnek. A KEOP-4.4.0/ projekt keretében BIOMŰ-Baranya Kft. támogatást kapott a szennyvíziszap rothasztó üzem megvalósításához. Mivel a társaság beolvadt társaságunkba, így mind az általa kapott, mind pedig jogutódként a társaságunk által kapott támogatás összegét (mindösszesen ) a halasztott bevételek között mutatjuk ki. Tettye Forrásház Zrt. 13/19. oldal Cégjegyzékszám:

14 EREDMÉNYKIMUTATÁS Az eredmény-kimutatás adatai az alábbiakban a ra vonatkozóan elkészített közbenső eredmény-kimutatás adataival kerültek összevetésre. Mivel a jelenlegi közbenső mérleg hat hónap adatait tartalmazza, szemben a évi hét hónappal, e tényt figyelembe kell venni az összehasonlításokból történő következtetések levonásakor. 1. Értékesítés nettó árbevétele Az árbevétel mind az alaptevékenység (víz- és csatornaszolgáltatás), mind az egyéb tevékenységek kiszámlázott, illetve elhatárolással kalkulált összegét tartalmazza. Alaptevékenység árbevétele Egyéb árbevétel Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Az üzemeltetési terület közműhálózatán végzett rekonstrukciós munkák állományváltozása, valamint a saját előállítású eszközök aktivált értéke. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele Kapott bírságok, kötbérek Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Késedelmi kamat Kapott támogatás Külön eljárási költség (KEK) bevétel Követelések visszaírt értékvesztése Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása Különféle egyéb bevételek III. Egyéb bevételek Tettye Forrásház Zrt. 14/19. oldal Cégjegyzékszám:

15 4. Anyagjellegű ráfordítások Üzemanyag Vegyianyag Villamos energia Földgáz Alapanyagok Egyéb anyagok Anyagköltség Szállítás, rakodás, csomagolás költségei Bérleti és lízing díjak Más vállalkozó által végzett javítás Hírdetés, reklám, propaganda költség Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költségek Posta és telefon Szakértői, ellenőrzési, tanácsadási díjak Takarítás, terepkarbantartás, köztisztasági díjak Ügyvédi, per, végrehajtási költségek Minőségvizsgálati és vízmérő hitelesítési díjak Őrzés, védelem Adatszolgáltatási díj (vízdíjszámlázáshoz) Hulladék-kezelés Egyéb igénybe vett szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások értéke Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Vízkészlet használati díj Felügyeleti díj Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Személyi jellegű ráfordítások 10. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) Tettye Forrásház Zrt. 15/19. oldal Cégjegyzékszám:

16 A személyi jellegű egyéb ráfordítások összetétele a következő: Betegszabadság Végkielégítés Étkezési hozzájárulás Adómentes lakáscélú támogatás Nyugdíjpénztári hozzájárulás Egészségpénztári hozzájárulás SZÉP kártya Bérlettérítés Külső reprezentáció Természetbeni juttatás Egyéb személyi jellegű kifizetés Egyéb személyi jellegű kifizetés után fizetendő adók Összesen: Értékcsökkenési leírás Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése Egyéb berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés Összesen: Tettye Forrásház Zrt. 16/19. oldal Cégjegyzékszám:

17 7. Egyéb ráfordítások Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értéke Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések Késedelmi kamat Adott támogatások Elszámolt értékvesztés (követelés, elhatárolás) Céltartalék a jövőbeni költségekre Behajthatatlan követelés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Innovációs járulék Vízterhelési díj Közművezeték-adó Behajtási költségátalány Egyéb VII Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( IX ) Tettye Forrásház Zrt. 17/19. oldal Cégjegyzékszám:

18 9. Rendkívüli eredmény Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke Térítés nélkül átvett eszközök, kapott szolgáltatások forgalmi, piaci értéke Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás 61 - Hitelező által elengedett kötelezettség értéke X. Rendkívüli bevételek Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke Térítés nélküli átadás nyilvántartási értéke Elengedett követelés könyv szerinti értéke XI. Rendkívüli ráfordítások Tettye Forrásház Zrt. 18/19. oldal Cégjegyzékszám:

19 10. Társasági adó Adóalapot csökkentő tételek Előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalap) az adóévben leírt összeg - Kapott (járó) osztalék - Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás és az eszközök kivezetés-kori, számított nyilvántartás szerinti értéke Követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés 145 Támogatás, juttatás meghatározott összege - Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg Fejlesztési tartalék - Adóalapot növelő tételek Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege - A számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, és az eszközök nyilvántartásból való kivezetéskor ráfordításként elszámolt összege Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek Jogerős határozatban megállapított bírság és egyéb jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege 27 Követelésekre az adóévben elszámolt értékvesztés összege Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés adóévben leírt összege Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg - Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adózás előtti eredményt növelő tételek Adóalap az eredmény korrekciójával Adóalap a jövedelem (nyereség) minimum alapján Számított adó (10%) Adókedvezmények időszak társasági adókötelezettsége Adózott eredmény Tettye Forrásház Zrt. 19/19. oldal Cégjegyzékszám:

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben