Hunalpa Nyugdíjpénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunalpa Nyugdíjpénztár"

Átírás

1 Hunalpa Nyugdíjpénztár évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1

2 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára SZÉKHELYE: 1675 Budapest, Ferihegy 1. ADÓSZÁM: A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó nyitott, országos, területi alapon szerveződő kiegészítő nyugdíjpénztár. Jogi személy. A pénztár határozatlan időre alakult. Alakulás időpontja: november 21. Nyugdíjpénztár engedélyszáma: E/20/94. Bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Felügyelete: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénztár szolgáltatásai: A pénztár fő szolgáltatása az egyösszegű és járadék formájában nyújtott nyugdíjszolgáltatás. Emellett és ennek érdekében a pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint egyéb szolgáltatások teljesítéséről. A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése A pénztár alkalmazottat nem foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet megbízási szerződés keretében végzik. A pénztár közgyűlése 3 fős igazgatótanácsot és 3 fős ellenőrző bizottságot választott. 2

3 Az igazgatótanács elnöke: tagjai Schnörch Pál Óvári Tamás Pozsa Ferenc Az ellenőrző bizottság elnöke tagjai Veigli Szabolcs Dózsa Sándor Fuchs János A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Vagyonkezelő: Letétkezelő: Adminisztráló szervezet: Könyvvizsgáló: K&H Bank Zrt. Budapest Alapkezelő Rt. K&H Bank Zrt. Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva hites könyvvizsgáló (Ept /05). Patai Lászlóné egyéni vállalkozó cég, pénztári minősítés nyilvántartási szám: TPT Könyvvizsgáló: Patai Lászlóné kamarai tag könyvvizsgáló (Ept /05). A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál. 3

4 A pénztár számviteli politikájának ismertetése I../ A mérlegkészítés napja: február 28. II./ Amortizációs politika: A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásának elkerülése érdekében a 1000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes értékét a használatba vételkor értékcsökkenésként kell elszámolni. A 1000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a 223/2000. (XII.19.) korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik, negyedévente. III./ Értékelési szabályok: A módosított 223/2000.(XII.19.) korm. rend. előírásai alapján az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell. IV./ A pénztár szabályzatai: Alapszabály Számviteli politika Számlarend Pénzkezelési szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Befektetési politika Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Hozamfelosztási szabályzat Tartalékképzési szabályzat 4

5 A pénztárnál lefolytatott ellenőrzések hatásai Az üzleti év folyamán a pénztárnál állami adóhatóság, pénztári felügyelet által végzett ellenőrzés nem történt. II. A pénztár mérlegének bemutatása A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár által készítendő összes kimutatásban jelentkezik. A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár speciális szabályozásából fakadnak. A pénztár december 31-i vagyona mérlegfőösszege ezer Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegnél 2,3 %-kal kevesebb. Eszközök A pénztár mérlegében eszközként mutatja ki a pénztár rendelkezésére álló, használatára bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összege A mérlegfőösszeg %-ában A) Befektetett eszközök ,16% B) Forgóeszközök ,84% C) Aktív időbeli elhatárolások,00% Eszközök összesen ,00% A) Befektetett eszközök A pénztár immateriális javakkal nem rendelkezik, tárgyi eszközök értéke ezer forint, ebből a befektetési célú ingatlanok nagyságrendje ezer forint. 81 ezer Ft értékben gépek, berendezések találhatók december 31-én a befektetett eszközök között. 5

6 B) Forgóeszközök A forgóeszközökön belül az értékpapírok állománya ezer forint. Az értékpapírok forgatási céllal történő vásárlásával a pénztár kamat, hozam illetve árfolyamnyereség elérésére törekszik. A pénzeszközök (elszámolási betét, elkülönített betétszámlák) a forgóeszközök között ezer forinttal szerepelnek. C) Aktív időbeli elhatárolások (0 ezer forint) Nincs ilyen tétel. Források A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összege A mérlegfőösszeg %-ában D) Saját tőke ,23% E) Céltartalékok ,89% F) Kötelezettségek ,82% G) Passzív időbeli elhatárolások 397 0,06% Összes forrás: ,00% E) Céltartalékok ( ezer forint) A pénztár kinnlevőségeivel kapcsolatos várható veszteségeire működési tartalékot nem képez. A fedezeti céltartalék ezer forint, mely mögött a tagok egyéni és szolgáltatási számlákon vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. Likviditási céltartalék 109 ezer forint. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetére a pénztár 7 ezer Ft összegben rendelkezik tartalékkal. 6

7 F) Kötelezettségek (5.665 ezer forint) A pénztár hosszú távú kötelezettséggel nem rendelkezik. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra forint. Azonosítatlan munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések összege ezer forint. Szállító kötelezettség 156 ezer Ft. Azonosítatlan tételek alakulását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Megnevezés Munkáltatóhoz rendelhető azonosítatlan befizetések Munkáltatóhoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Azonosítatlan befizetések összesen Nyitóérték I. név II. név III. név IV. név Záró érték Záró állományból negyedéven túli A pénztár kötelezettségeinek állománya (ezer forintban): Pénztártagokkal, kedvezményezettek szemben fennálló kötelezettség 0 Más pénztárba átlépő tagokkal szembeni kötelezettségek 0 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 156 Telefonszámla utáni EHO 4 Ingatlan bérbeadással kapcsolatos kapott kaució 340 Telefonszámla utáni SZJA 2 Téves APEH utalások miatt 25 Letétkezelővel szembeni kötelezettségek 175 Vagyonkezelő szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek Felügyelettel szembeni kötelezettségek 9 Azonosítatlan függő befizetések

8 G) Passzív időbeli elhatárolások A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő azon költségeket, ráfordításokat mutatja, melyek összege a mérlegkészítés napjáig a pénztár tudomására jutott, illetve szerződésből meghatározható ban 397 ezer Ft értékben könyvvizsgálati díjból adódó tétel volt ilyen. III. A pénztár eredményeinek bemutatása A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból Működési tevékenység A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek küldöttgyűlése által meghatározott hányada szolgáltatja. Működési célú befektetés 2013-ban nem volt. A működési tartalék összege a bankszámlán volt található egész évben. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nyugdíjcélú tevékenység A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából, és a pénzügyi műveletek eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. A nyugdíjszolgáltatások nyújtása érdekében felhalmozódó vagyont elkülönítetten tartja nyilván a pénztár: a felhalmozási időszakban lévő tagok vagyonát tartalmazó egyéni számlák tartalékára, valamint a már szolgáltatásban részesülő tagok követeléseit tartalmazó szolgáltatási tartalékra. Likviditás biztosítása A pénztár működőképességének és a szolgáltatások nyújtásának zökkenőmentes biztosítása érdekében bevételeinek meghatározott részét likviditási célra számolja el. A likviditási tevékenységre elszámolt ráfordításokkal csökkentett bevételből különböző célokra tartalékokat képez a pénztár. 8

9 A tagdíjbevételek százalékos megoszlása az egyes tartalékok között: Megnevezés Fedezeti Működési Likviditási Egységes tagdíj 94,0 5,9 0,1 Többlettagdíj 98,0 1,0 1,0 Támogatóktól befolyt összeg Szerződéstől függő Befektetések hozama 100,0 100,0 100,0 Belépő tagok egyéni fedezete 100,,,0 Egyéb bevételek 100,0 100,0 100,0 Egységes tagdíj 200 Ft Tevékenység eredményének bemutatása A pénztár működési tevékenységének eredménye egyrészt a szokásos működési tevékenység eredményéből ami a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözete másrészt a befektetési tevékenység eredményéből ami a befektetésekből származó bevételek illetve ráfordítások különbözete- tevődik össze. Tárgyévi működési eredmény megoszlása Megnevezés Összeg (ezer Aránya % forint) Szokásos működési tevékenység eredménye ,19% Befektetési tevékenység eredménye 7-0,19% Rendkívüli eredmény,00% Mérleg szerinti eredmény ,00% A pénztár előző évi működési eredménye ezer forint, melynél a tárgyévi működési eredmény ezer forinttal kedvezőtlenebb. Működési tartalékot érintő tagdíjbevételek az előző évben összesen 530 ezer forint volt, tárgyévben 494 ezer forint. 9

10 A pénztár működési bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei évben évben Változás % (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj ,18% Munkáltatói hozzájárulás ,37% Támogatás, adomány 2 50 Tagok egyéb befizetései Utólag befolyt tagdíjak 191,00% Meg nem fizetett tagdíjak ,13% Pénzügyi műveletek bevételei ,00% Egyéb bevételek ,07% Rendkívüli bevételek Működési összes bevétel ,30% A Hunalpa Közforgalmi Pilóták Egyesületétől 2013-ban nem érkezett működési adomány, szemben a 2012-es évvel. A működési tartalék kiadásait, ráfordításait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja (ezer forintban): Kiadások, ráfordítások jogcímei évben évben Változás % (2013/2012) Folyó működési költségek ,35% Egyéb, ill. rendkívüli ráf ,46% Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen ,18% Pénzügyi műveletek ráf. 0-5 Összesen ,11% 10

11 Működési költségek, ráfordítások megoszlása (ezer forintban): Megnevezés Megoszlás Megoszlás % évben % évben anyagköltség 47 0,67%,00% személyi jellegű kifizetések 616 8,72% 79 1,38% adminisztrációs díj ,20% ,85% tagszervezési díj számla alapján,00%,00% könyvvizsgálati díj 381 5,39% 396 6,90% aktuárius díj,00%,00% szaktanácsadás díja,00% 32 0,56% marketing-, hirdetés-, prop.- reklám 125 1,77% 33 0,58% pénztárfelügyeleti díj 320 4,53% 272 4,74% egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége ,33% ,46% egyéb ráfordítás ,39% ,53% rendkívüli ráfordítások,00%,00% Összesen: ,00% ,00% A nyugdíjcélú tevékenység eredményének bemutatása A pénztár fedezeti tartalék bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei évben évben Változás % (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj ,32% Munkáltatói hozzájárulás ,42% Támogatás, adomány Tagok egyéb befizetései ,63% Utólag befolyt tagdíjak 4 986,00% Meg nem fizetett tagdíjak ,13% Pénzügyi műveletek bevételei ,20% Egyéb bevételek ,04% Fedezeti összes bevétel ,64% 11

12 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. Fedezeti célú ráfordítást ezer forint összegben számolt el a pénztár, ebből ezer forint a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége. A befektetési tevékenység eredménye A fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos ezer forint bevétel az állampapírok forgalmából realizált kamat és kamatjellegű bevételből, a részvény, kötvény forgalmazásából, valamint osztalékból, részesedésből, árfolyamnyereségből, befektetési célú ingatlanok hasznosításából és a piaci értékváltozásból származik. A fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai, ami az árfolyamveszteségeket, a befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordításokat, a vagyonkezelői és letétkezelői díjrészt tartalmazzák, ezer forintot tettek ki. A fedezeti eredménykimutatásban szerepelő vagyonkezelési díj, nemcsak a 2013 évre járó díjat tartalmazza, hanem a évi teljesítmény alapján járó vagyonkezelési sikerdíj összegét is ,- Ft összegben. A sikerdíj megállapítására és számlázására a IV. negyedéves zárás, hozamfelosztás, a 2013 évi mérlegkészítés után került sor, ezért lett 2013 évi ráfordításként könyvelve. Fedezeti célú befektetési tevékenység eredménye ezer forint. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások ezer forint egyenlegének ezer forint hozammal növelt összege, azaz a nyugdíjcélú tevékenység eredménye ezer forint, melyből a pénztár céltartalékot képzett. Az ingatlan befektetési tevékenység eredménye A pénztár fedezeti célú ingatlanjait bérbeadás útján hasznosította 2013-ban. A bérleti díjakból és a bérlők által megtérített közüzemi díjakból összesen ezer Ft keletkezett. A befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatosan 2013-ban összesen ezer Ft költséget kellett elszámolni. Az elszámolt költségek között az értékcsökkenés összege ezer Ft volt. Az ingatlanbefektetések értékcsökkenéssel együtt számított nyeresége 115 ezer Ft. Amennyiben az ingatlanok után elszámolt értékcsökkenést figyelmen kívül hagyjuk, akkor ezer Ft nyereséggel zárult az ingatlan befektetés. 12

13 Likviditási célú eredmény bemutatása A pénztár likviditási tartalékának bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Bevételek jogcímei évben évben Változás % (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj ,14% Munkáltatói hozzájárulás 2,00% Támogatás, adomány Tagok egyéb befizetései Utólag befolyt tagdíjak 27 0 Meg nem fizetett tagdíjak ,57% Pénzügyi műveletek bevételei ,67% Egyéb bevételek ,00% Likviditási összes bevétel ,00% Likviditási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. Likviditási célú ráfordítást 24 ezer forint összegben számolt el a pénztár, ebből 24 ezer forint a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége. A bevételek és kiadások egyenlege 24 ezer forint. A befektetési tevékenység eredménye Likviditási célú befektetés nem volt. A likviditási tartalék összege a bankszámlán volt található egész évben. A likviditási célú bevételek és ráfordítások 24 ezer forint egyenlegének 4 ezer forint hozammal növelt összege, azaz a likviditási célú tevékenység eredménye 32 ezer forint, melyből a pénztár likviditási tartalékot képzett. Likviditási céltartalékképzés Összeg (ezer forint) Megoszlás % Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -8-25,00% Egyéb likviditási célra ,75% Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 2 6,25% 13

14 IV. A pénztár céltartalékainak bemutatás Működési céltartalék A pénztár működési céltartalékot 0 ezer Ft összegben a működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalékra képezett 2013-ban. Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlák tartalékának alakulása I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon 88 0 (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba ( ) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya

15 II. Szolgáltatási tartalék alakulása A szolgáltatási tartalék nyitó állomány az üzleti év első napján 0 ezer forint. II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya A pénztár nyugdíjszolgáltatásként évben egyösszegű kifizetést írt elő, járadékszolgáltatás nem történt. A pénztár a tagokkal történő elszámolások alkalmával, a kalkulációval alátámasztott Ft elszámolási költséget és az utalás költségét érvényesíti. A szolgáltatási tartalék záró állománya 0 ezer forint. 15

16 Likviditási tartalék alakulása (ezer forint) Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány 9 0 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) -8-8 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (- 1-8 ) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány 0 5 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

17 Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- ) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- ) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 5 7 III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Tartalékok közötti átcsoportosításra 2012-ben közgyűlési döntés alapján 900 ezer Ft összegben került sor a likviditási tartalékból a tartaléktőkébe. 17

18 V. A gazdálkodást befolyásoló egyéb tényezők A taglétszám alakulása A pénztár évi nyitó taglétszáma 154 fő, míg a záró taglétszám 139 fő, ami 10 %-os csökkenést jelent. Taglétszám alakulása PSZÁF kód Megnevezés Fő 73OF1 Időszak elején OF2 Időszak alatti változás OF21 Új belépő 0 73OF22 Átlépő más pénztárból 0 Ebből Önsegélyező pénztárból 73OF221 átlépő 0 73OF23 Átlépő más pénztárba 2 73OF24 Szolgáltatásban részesült 8 73OF25 Elhalálozott 0 73OF26 Kilépett 5 73OF27 Egyéb megszűnés 0 73OF3 Időszak végén OF31 Ebből: szüneteltető 0 73OF32 járadékot igénybe vevő 0 73OF331 73OF3 sorból: férfi OF332 nő 7 A pénztár éves átlagos taglétszáma 147 fő. Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma én 101 fő volt. Tagi követeléseik összege ezer Ft. Tagdíjat 2013-ban 34 fő fizetett. Pénztári tagsági jogviszonyt megszüntetők számának alakulása A pénztártól az üzleti év folyamán szolgáltatás teljesítését követően 8 fő lépett ki, más pénztárba 2 fő lépett át és 5 fő pénztártag kilépett a pénztárból. 18

19 Alkalmazottak és választott tisztségviselők Megnevezés Létszámadatok a Éves béradatok tárgyévben Bér és egyéb Járulékok kifizetések Munkaviszonyban 0 foglalkoztatottak Tisztségviselők A pénztárnál 3 fős Igazgatótanács és 3 fős Ellenőrzőbizottság működik. A tisztségviselők nem vettek fel gépkocsi költségtérítést és nem részesültek egyéb más juttatásban 2013-ban. A bérjárulékok az IT tagok által használt telefonok költsége után fizetendő EHO és SZJA összegek. A pénztár bevételeinek és kiadásainak alakulása a pénzügyi terv tükrében A pénztár taglétszáma december 31-én 137 fő, ami a pénzügyi tervben év végére tervezett 143 fő záró létszámnál 6 fővel kevesebb. Az üzleti év során elért tényleges fedezeti pénzügyi eredmény ezer Ft volt, a tervezettet ezer Ft befektetési hozammal ellentétben. A bevételek alakulására további jelentős hatást a tagdíjjellegű bevételek nagysága tesz. A táblázat a tervezett és tényleges, különböző jogcímeken teljesített befizetések tervtől való eltérését mutatja. Megnevezés Tervezett (ezer forint) Tényleges (ezer forint) Tény/Terv (%) Tagdíj (egyéni és munkáltatói) ,88% Támogatás ,00% A tervezés során feltételezett jövőbeni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem növekedése) alapján a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakult: (A terv számolt 2,5 millió Ft-os működési adománnyal, de ez nem realizálódott.) Tartalékok záró állománya Tervezett záró állomány Tényleges záró állomány Változás Tartaléktőke + Tárgyévi eredmény ,44% Fedezeti tartalék ,24% Likviditási tartalék ,83% 19

20 A pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükröző cash-flow A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait tartalmazza a következő táblázat: Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 0-5 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/- ) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 88 0 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)

21 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 90 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása A pénztár gazdálkodására jelentős hatást kifejtő események, tényezők A pénztár az év folyamán 1 határozatképes közgyűlést tartott. Első közgyűlés időpontja: május 21. Napirendi pontjai: 1. A évi éves beszámoló megtárgyalása 1.1. Vagyonkezelői beszámoló 1.2. Az Igazgatótanács beszámolója a évi gazdálkodásról 1.3. Az ingatlanszakértő beszámolója 1.4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 1.5. A könyvvizsgáló beszámolója 1.6. A évi mérleg megállapítása időszakra készült éves pénzügyi terv három éves pénzügyi terv 4. Könyvvizsgáló választás 5. Egyebek 21

22 Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése Munkáltatói tagok: Malév Zrt. Hungarocontrol Zrt. A pénztár jövőjére alapvetően meghatározó, hogy a Malév Zrt. csődbe ment. A tagdíjbevételek jelentős része innen érkezett évben innen már nem érkezett befizetés. A Hungarocontrol Zrt. egy pénztártag után utal munkáltatói hozzájárulást. Az átutalásokat a szerződésnek megfelelően teljesítette. 22

23 VI. Biztosításmatematikai jelentés A csatolt melléklet a következő biztosításmatematikai táblázatokat tartalmazza: Tagdíjfizetők létszáma korévenként Megnevezés Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás Tagsági viszony évközi megszűnése igénybevétele Egyéb megszűnés** Év végén

24 Összesen

25 Szolgáltatást igénybevevők korévenként Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mindösszesen Egyösszegű Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen

26

27 VII. A pénztár befektetései A Pénztár befektetési tevékenységének fő célja, hogy a tagjaitól begyűjtött összegeket befektesse annak érdekében, hogy a tagoknak a törvényi szabályozás figyelembevételével rendszeres, vagy a törvényben szabályozott esetekben, és a tag kérése alapján a pénztár folyamatos likviditásának fenntartása mellett nyugdíjszolgáltatásokat tudjon eszközölni. A fő cél a tőke és a bevételek reálértékének gyarapítása, a befektetési eszközök, és a vagyonkezelők közötti, a hatályos magyar jogszabályok alapján megvalósított kockázatmegosztás, diverzifikáció segítségével. A tárgyévben a pénztár befektetési tevékenységében határidős és opciós ügylet, kockázatitőkealap-jegy vásárlás, értékpapír kölcsönzés nem voltak évre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás: Eszközcsoport Cél Minimum Maximum 1. Hazai állampapírok, hazai jegybankképes értékpapírok, vagy jellemzően ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok 1 40% 75% 100% jegyei 2. Hitelintézeteknél elhelyezett betétek, repok 2 0% 0% 25% és 2. együtt 40% 75% 100% 4. Forintban kibocsátott jelzáloglevelek 0% 5% 10% 5. Forintban kibocsátott vállalati kötvények 0% 0% 5% 6. Külföldi devizában kibocsátott hitelpapírok 0% 0% 10% 7. Forintban kibocsátott ingatlanalapok 0% 5% 8% befektetési jegyei * 8. Külföldi devizában denominált hitelpapírok 0% 0% 10% 9. Hazai és közép-európai (CETOP országbeli)* részvények vagy jellemzően ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei 10. Egyéb külföldi részvények vagy jellemzően ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei 0% 25% 30% 0% 0% 30% A táblázat adatai kitettséget mutatnak, így például a fedezeti ügylet tárgyát képző részvények, nem növelik a részvénykitettséget. 1 Többféle eszközcsoportot is tartalmazó befektetési alap esetén az alapban legnagyobb súlyt képviselő eszközcsoportot tekintjük jellemzőnek. 2 A portfolió kis mérete és a taktikai eszközallokációk időzítési sajátosságai miatt elképzelhető, hogy a portfolió összetételének változtatása közben néhány napra, átmeneti jelleggel, viszonylag magas számlapénz-aránnyal rendelkezik. A bankközi kihelyezések nem képezik a befektetési stratégia integráns részét, de technikai okok miatt nem tekinthetünk el ezen eszközcsoport alkalmazásától. 27

28 Referenciahozam Súly MAX Composite index 75 % BWORLD 25 % Befektetések eszközcsoportonként december 31-én A pénztár befektetéseinek eszközcsoportonkénti megbontását tartalmazó táblázat a bankszámlák és készpénzállomány, az értékpapír állomány, a származtatott termékek, az ingatlan és tagi kölcsön könyv szerinti és piaci értékét mutatja. 28

29 Megnevezés Fedezeti portfolió Könyv szerinti érték Piaci érték Működési portfolió Könyv szerinti érték Piaci érték Likviditási és kockázati portfolió, azonosítatlan befizetések Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Összesen Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Pénzforgalmi számla és befektetési számla, házipénztár Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Piaci érték Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Ingatlan Követelés értékpapír ügyletekből Kötelezettségek értékpapír ügyletekből 29

30 Befektetések földrajzi megoszlás szerint december 31-én Megnevezés Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Franciaország Írország Luxemburg Magyarország Egyéb ország Amerikai Egyesült Államok Egyéb más országok 0 Befektetések devizán nemenkénti megoszlás szerint december 31-én Megnevezés Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken HUF EUR USD Egyéb Összesen

31 Hozamszámítás A pénztár a január 1. és december 31. között eltelt üzleti év során 8,13% bruttó, 7,43 % nettó hozamot ért el a befektetett pénztári vagyon tekintetében. A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. A pénztár élt a jogszabály és az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel, miszerint a tagdíjat nem fizető tagjaival szemben érvényesíti a tagdíj nem fizetés kezdő időpontjától a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozam csökkentését a mindenkori egységes tagdíj, működési és likviditási tartalékra jutó összegével, legfeljebb a hozam erejéig. Ilyen jogcímen az egyéni számlák tartaléka ezer forinttal csökkent, ebből a tőketartalék növekedése ezer forint, az egyéb likviditási tartalék növekedése 18 ezer forint. 31

32 A pénztár hozamainak alakulása az előző években Bruttó hozam Pénztár egésze I. név II. név III. név IV. név 2013 éves TELJES VAGYON 4,07% -0,14% 2,59% 1,42% 8,13% Nettó hozam Pénztár egésze I. név II. név III. név IV. név 2013 éves TELJES VAGYON 4,00% -0,21% 2,50% 0,99% 7,43% Referencia hozam Pénztár egésze I. név II. név III. név IV. név 2013 éves TELJES VAGYON 5,25% -0,32% 2,80% 2,65% 10,71% Megnevezés/Év éves Nettó hozam 14,42% 9,07% 6,35% 7,29% -9,82% 16,36% 8,63% 4,19% 6,33% 7,43% 6,81% Bruttó hozam 15,31% 9,74% 6,71% 7,87% -9,30% 17,00% 8,83% 4,44% 6,61% 8,13% Referencia hozam 16,88% 12,08% 8,12% 7,09% -11,90% 14,52% 9,58% 2,97% 15,84% 10,71% 8,27% Vagyonnövekedési mutató 6,50% Budapest, február 28. Schnörch Pál IT elnök 32

33 Megnevezés A befektetett eszközök 2013 évi alakulása (növekedés, csökkenés, értékcsökkenés, értékelési különbözet) Bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó érték csökkenés Bruttó érték Nettó érték Nettó érték Écs. ny. érték Écs. növekedés Écs. csökkenés Összes écs évi écs. Ingatlanok Gépek, berendezések, járművek Tárgyi eszközök összesen

34 Sorszám PSZÁF kód Céltartalékok állománya összesen Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mód c d e z OEC01 Működési céltartalék OEC011 jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési 73OEC012 különbözetére OEC02 Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési 73OEC021 különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési 73OEC022 különbözettel együtt) OEC03 Likviditási céltartalék OEC031 értékelési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési 73OEC033 hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka OEC041 működési célú OEC042 fedezeti célú OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen:

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei

Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika. 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei Vagyonkezelési irányelvek Befetetési politika 1. Az Első Kalocsai Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) befektetéseinek célja, alapelvei 1.1 Általános rendelkezések A Pénztár Befektetési Politikája a

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: 18068849-1-41 Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74 Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) Forgalmazó: Sberbank Magyarország Zrt. (Székhely:

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben