Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához"

Átírás

1 Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte helyét a vezető önkéntes pénztárak között. Létszám alakulása A pénztár taglétszáma év során 1,2%-kal, az előző év végi főről főre csökkent. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a évi pénzügyi válság negatív hatásaként a deviza alapú hitelek jelentősen megemelkedett törlesztő részleteinek finanszírozása és egyéb likviditási problémák megoldása miatt a magánszemélyek számára a hosszú távú így az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások iránti igény jelentősen háttérbe került. Ennek következtében az új tagok száma elmarad a 10 éves várakozási idő után kilépők, a más nyugdíjpénztárba átlépők, valamint a nyugdíjszolgáltatást igénylők együttes számától. Az év során a pénztárba összesen fő lépett be, ebből fő új tag (amelyből 202 fő a MAHAGÓNI Önkéntes Nyugdíjpénztár megszűnése miatt választotta), 917 fő más pénztárból átlépő tag, illetve fő a Település Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztárának (továbbiakban: TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár) beolvadásával átvett tag volt. Ezzel párhuzamosan fő távozott a Pénztárból. Ezen belül egyösszegű szolgáltatásban fő részesült, a 10 éves várakozási idő után fő szüntette meg tagsági viszonyát, fő átlépett más önkéntes nyugdíjpénztárba, 513 fő elhalálozott és 571 egyéb megszűnéssel távozott. (Ez utóbbi adat a kizárt tagokat is tartalmazza.) Pénztártagjaink közül 69 főnek folyósít pénzügyi járadékot a pénztár. Az Alapszabály 0-ás számlaegyenlegű pénztártagokkal kapcsolatos eljárásrendje alapján a Pénztárból kizárásra kerülnek azon pénztártagok, akik a záradékolást követő 90 napon belül nem kezdik meg a tagdíjfizetést, illetve egyéb jóváírás sem érkezik egyéni számlájukra. A pénztártagok korösszetételének változása Életkor (év) év év Fő % Fő % , , , , , , , , , , , , , ,8 61 felett , ,7 Összesen , ,00 1

2 Befektetési üzletmenet A tagdíj és tagdíjcélú bevételek a pénztártagok által választott portfólióba kerültek befektetésre. A évben az év eleji öt portfólión kívül- új választható portfólió nem került bevezetésre. A TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár pénztár beolvadása kapcsán átmeneti időszakra (2010. június december 31-ig) a pénztár létrehozta a TEKÖZ Beolvadási portfóliót, a beolvadó pénztártagok részére, az átállás megkönnyítése céljából. Erre azért volt szükség, mert a beolvadó pénztárnál nem elszámolóegységes és válaszható portfóliós rendszert üzemeltettek, így ezt a változást az átvett pénztártagokkal meg kellett ismertetni. A befolyt, egyéni számlára nem azonosított befizetések befektetésre Függő portfólióba kerülnek elhelyezésre. Az egyes portfóliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár Befektetési Politikája határozza meg. A nyugdíjszolgáltatást járadék formájában igénylő pénztártagok vagyona a Szolgáltatási portfólióban kerül befektetésre, amely alacsony kockázat vállalás mellett megfelelő likviditást biztosít a járadék szolgáltatás idejére. A pénztár a június 30-án beolvadó TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztártól átvett tagok megtakarításait a TEKÖZ Beolvadási portfólióba helyezte el, amelynek eszköz összetétel oly módon került kialakításra, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett a lehető legkedvezőbb hozam biztosított legyen. A portfólióban lévő pénztártagok december 31-ét megelőzően egyéni választásuk szerint átléphettek a számukra legkedvezőbbnek ítélt választható portfóliók bármelyikébe. Azon pénztártagok vagyona, akik a jelzett időpontig nem éltek a választás lehetőségével, december 31-én átsorolásra kerültek a Kiegyensúlyozott Portfólióba. Ezzel egyidejűleg a TEKÖZ Beolvadási Portfólió megszüntetésre került. Az egyes portfóliók eszköz összetételének minimális, illetve maximális korlátait a pénztár befektetési politikája határozza meg. A nyugdíjpénztár vagyonkezelését - mindegyik portfólióra vonatkozóan - az OTP Alapkezelő Zrt. látta el. Az év során a nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikát folytatott. A fedezeti tartalék befektetési portfólióinak éves teljesítménye a növekedési és a dinamikus portfóliók tekintetében elmarad az összetétel alapján meghatározott referenciaindextől, a többi portfólió esetében meghaladja azt. A választható portfóliók éves hozamainak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Pénztár (fedezeti alap) Referencia portfólió Kockázatkerülő Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Dinamikus 5,83 % 7,44% 11,15% 13,39% 15,89% 5,53% 6,11% 10,62% 13,47% 19,21% A pénztár vagyonkezelője a év során az igazgatótanács által jóváhagyott befektetési politikával összhangban álló befektetési stratégiát alakított ki. A tagdíj és egyéb bevételeket kizárólag forgatási céllal vásárolt értékpapírokba fektette be. A pénztár által számított portfóliók hozamrátait a beszámolási évre vonatkozóan a következő táblázat szemlélteti: 2

3 A pénztár fedezeti portfólióinak évesítetlen hozama I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév A fedezeti portfólióinak évesített hozama Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Kockázatkerülő 1,90% 1,69% 1,09% 0,87% 1,42% 1,20% 1,28% 1,07% 5,77% 4,91% Klasszikus 5,06% 4,85% -0,10% -0,32% 3,08% 2,87% -0,71% -0,92% 7,37% 6,53% Kiegyensúlyozott 6,86% 6,72% -0,27% -0,41% 3,78% 3,64% 0,49% 0,35% 11,09% 10,54% Növekedési 7,08% 7,00% -2,03% -2,11% 5,13% 5,05% 2,78% 2,71% 13,33% 13,01% Dinamikus 7,27% 7,16% 1,92% 1,85% 1,57% 1,50% 4,18% 4,10% 15,64% 15,31% TEKÖZ beolvadási* 7,44% 7,38% -1,81% -1,86% 5,10% 4,95% -0,19% -0,33% 10,65% 10,21% Szolgáltatási 1,89% 1,65% 1,10% 0,86% 1,40% 1,17% 1,24% 1,00% 5,72% 4,76% Fedezeti tartalék összesen: 6,67% 6,53% -0,44% -0,58% 3,75% 3,62% 0,68% 0,55% 10,98% 10,44% Az alábbi táblázat szemlélteti a pénztárvagyon alakulását negyedéves bontásban. adatok ezer Ft-ban A pénztár értékpapírba befektetett vagyonának alakulása 2010-ben* Beszerzési érték Negyedévek könyvszerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték január I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév (*Az értékelési különbözet tartalmazza az időarányos kamatot és piaci árhatásból adódó árfolyamváltozást. A beszerzési érték könyv szerinti értéke és a piaci érték különbözete mutatja az értékelési különbözet egyenlegét. A táblázat nem tartalmazza a pénzeszközállományt.) Az értékpapír állomány összetétele piaci értéken az alábbiak szerint alakult: - Egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke eft - Befektetési jegyek nyilvántartási értéke eft - Jelzáloglevelek nyilvántartási értéke eft - Deviza ügyletek eft - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke eft ebből: -Kincstárjegyek és más állampapírok nyilvántartási értéke eft -Kötvények nyilvántartási értéke eft Összesen eft 3

4 Tartalékok közötti tagdíjfelosztás módja a évben A működési és a likviditási tartalékokra jutó tagdíjbevételek megosztási arányait az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló évi XCVI. törvény 49. -ának figyelembe határozta meg a pénztár. A befolyt tagdíjak tartalékok közötti megosztása a évben nem változott. A megosztási arányok az alábbiak szerint alakultak: Tartalékonkénti megoszlás Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék év Ft/év-ig 90 % 9,9 % 0,10 % Ft/év-ig 94 % 6 % 0,00 % Ft/év-től 97,5 % 2,5 % 0,00 % Új belépők - ide nem értve a más pénztárból átlépőket - esetén az első megfizetett 2.000,- Ft. Tagdíj, működési célú felhasználásra kerül. Céltartalékok alakulása Az egyes céltartalékok záró értékei az alábbiak szerint alakultak december 31-én: adatok e Ft-ban december 31. Terv Tény Tény/Terv Működési céltartalék Fedezeti céltartalék ,34% Likviditási céltartalék ,45% Megjegyezzük, hogy működési céltartalékot kizárólag az értékpapírok és a pénzeszközök értékelési különbözetére, valamint hozam korrekcióra képez a pénztár, amely nagyságrendileg kis összeget képvisel, így a tervben e tétellel nem kalkulált. A pénztár működési tevékenységének alakulása A pénztár a évi működési tevékenységét 291,7 millió Ft veszteséggel zárta, amely 31,1%-kal (70,9 millió Ft-tal) magasabb a tervezett értéknél. Az előirányzottnál magasabb veszteség alapvetően a TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása kapcsán felmerült ráfordításokból adódott, amely a pénztár évi pénzügyi tervében nem szerepelt. A működési célú bevételek összesen 743,1 millió Ft-ot tettek ki, ami 5,1%-kal meghaladta a tervet. Ez részben a tagdíjbevételek, részben az eseti befizetések terven felüli realizálásából származott. 4

5 A működési célú bevételek az alábbi tételekből tevődnek össze: A ténylegesen befolyt tagdíj bevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke 629,3 millió Ft volt, ami 2,5%-kal (15,4 millió Ft-tal) magasabb a tervezett értéknél. A tagok eseti befizetéseiből működési célra jutó bevétel 36,2 millió Ft, ami 73,0%-kal (15,3 millió Ft-tal) meghaladta a tervet. Ennek oka, hogy az egyéni befizetések után igénybe vehető adókedvezmény a vártnál nagyobb ösztönző hatással volt a pénztártagok befizetési hajlandóságára. pénztári tevékenység egyéb bevételeként 59,7 millió Ft folyt be a évben. Ezen belül 7,3 millió Ft a más pénztárba átlépőktől, 39,2 millió Ft a 10 éves várakozási idő utáni kifizetésekből levont kilépési díjakból, 10,3 millió Ft a postai úton teljesített kifizetések (beleértve az egyösszegű nyugdíjszolgáltatásokat, átlépések, 10 éves várakozási idő utáni kifizetéseket és a tagi kölcsön folyósítást) után felszámított postai díjakból, 1,0 millió Ft tagi kölcsön érvényesítéséből, 1,2 millió Ft portfólióváltási költségből és, 0,7 millió Ft egyéb működési bevételből származott. Összességében e bevételek érteke 4,4%-kal (2,5 millió Ft-tal) meghaladta a tervezett értéket. A pénztár működésre jutó pénzügyi bevétele (vagyonarányos költségek nélkül) 17,9 millió Ft volt, amelynek összetétele: 27,6 millió Ft hozambevétel és - 9,7 millió Ft értékelési különbözet. A működési tevékenység ráfordítása összesen 1.034,8 millió Ft volt, amely 11,5%-kal magasabb a tervezettnél. A működési kiadások összetétele az alábbiak szerint alakult: Az anyagköltség 5,2 millió Ft-ot tett ki, ami a tervezett érték 86,1%-a volt. A személyi jellegű ráfordítások (tiszteletdíj, bérköltség, TB járulék) összege 90,6 millió Ft volt, amely 13,5%-kal (14,2 millió Ft-tal) volt alacsonyabb a tervezettnél. Ennek alapvető oka az áprilistól tervezett 6%-os béremelés és a decemberre tervezett jutalom kifizetés elmaradása. A taglétszám alapján fizetett adminisztrációs díjként 663,3 millió Ft merült fel a évben, ami 19,0%-kal (105,7 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A többletfelhasználás egyrészt a TEKÖZ Nyugdíjpénztár beolvadása kapcsán a szolgáltatónál felmerült, többletfeladatok kompenzálásaként megemelt díjból (a díj mértékének július 1-től 161 Ft ról 181 Ft-ra történő emeléséből), másrészt a vagyonnal rendelkező azaz díjfizetési kötelezettség alá eső tagok terven felüli számából adódott. A tagszervezési jutalék 17,9 millió Ft volt, ami 24,0%-kal magasabb az előirányzottnál. A többletköltség alapvetően a MAHAGÓNI Önkéntes Nyugdíjpénztárból történő átléptetés kapcsán merült fel (4,1 millió Ft). A könyvvizsgálati díjként 10,6 millió Ft került elszámolásra, ami 4,3 millió Ft-tal (68,6%-kal) meghaladta a tervezett értéket. a magasabb felmerülés alapvetően a TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadás kapcsán szükségessé vált évközi mérlegkészítéshez köthető. Marketing költségként 40,7 millió Ft-ot merült fel a pénztár, ami 1,8%-kal meghaladta a tervezett értéket. 5

6 Az egyéb költségek értéke összességében 178,2 millió Ft volt, ami a tervnél 7,3%-kal (12,2 millió Ft-tal) magasabb felmerülést jelentett. Terven felüli felhasználás döntően két költségtételnél jelentkezett, egyrészt a bérmunkaerő terven felüli igénybevételével összefüggésben (17,1 millió Ft a tervezett 10,0 millió Ft-tal szemben), a TEKÖZ Pénztár beolvadása kapcsán archiválandó dokumentumok nagyobb volumenével összefüggésben, amellyel a Pénztár tervében még nem kalkulált, másrészt a postaköltségek 4,1 millió Ft-tal magasabb felmerülése, szintén a beolvadással kapcsolatos levelezés következménye volt. A Felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (vagyonarányos felügyeleti díj) 35,3 millió Ft volt, ami 19,8%-kal magasabb a tervezett értéknél. Ennek oka, hogy a pénztár vagyona a tervezett szintnél kedvezőbben alakult. A befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás (vagyonkezelői és letétkezelői díj) 2,3 millió Ft volt. A nyugdíjpénztár a évben működési céltartalékot csak a befektetésekből származó értékelési különbözetre képzett, illetve vezetett vissza az előző időszaki képzésből 9,7 millió Ft értékben. A pénztár fedezeti céltartalékának alakulása A fedezeti tartalék nyitó állománya évben 116,4 millió Ft volt, ami 2,6%-kal (2.907,0 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A fedezeti tartalék összes bevétele ,7 millió Ft, ami 24,4%-kal (5.179,2 millió Ft-tal) magasabb a tervezett értéknél, alapvetően a befektetési tevékenységből származó bevételek, a pénztártagi eseti befizetések és a más pénztárból hozott fedezetek tervet meghaladó realizálásából adódóan. Az egyes bevételi elemek közül a ténylegesen befolyt tagdíjbevételek (tagok által fizetett tagdíj + munkáltatói tagdíj hozzájárulás meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) értéke ,5 millió Ft, ami nagyságrendileg a tervezett szinten alakult, azt mindössze 0,8%-kal (80,9 millió Ft-tal) haladta meg. Eseti befizetésként 1.046,6 millió Ft realizálódott, ami több mint kétszerese a tervezett (482,8 millió Ft) értéknek. Az előző évben teljesített tagi befizetések után rendelkező nyilatkozattal igénybevett, az adóhatóságtól érkező adójóváírások értéke 1.007,8 millió Ft volt, ami 18,6%- kal (157,8 millió Ft-tal) felülmúlta a várakozásokat. A tárgyévben 70 millió Ft eseti adománnyal kalkulált a pénztár tervében. Ezzel szemben 26,3 millió Ft folyt be. Emellett rendszeres támogatásként 2,8 millió Ft befizetés történt. E bevételek teljes egészében a tagok egyéni számláin került jóváírásra. A meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés értéke a fedezeti tartalékban évben 2.141,5 millió Ft volt. A pénztár hitelezési veszteségként a meg nem fizetett tagdíjakkal szemben 779,9 millió Ft-ot írt le, amely összeg a kifizetésben és szolgáltatásban részesült, illetve a felszólított pénztártagokkal szemben előirt és be nem fizetett tagdíjakból a fedezeti tartalékra jutó rész. A pénztár rendszeresen felszólította nem fizető pénztártagjait, ennek köszönhetően az utólag befolyt tagdíjak 1.063,2 millió Ft-tal csökkentették a meg nem fizetett tagdíjak céltartalékát. Fentiek együttes hatásaként a tartalék állomány 298,4 millió Ft-tal emelkedett az év során. 6

7 A fedezeti tartaléknál a pénzügyi műveletek nettó bevétele (vagyonarányos költségek nélkül számítva) ,6 millió Ft volt, ami 39,7%-kal (3.676,6 millió Ft-tal) túlszárnyalta a tervet. A befektetési piac az éven belüli ingadozások ellenére éves szinten növekvő teljesítménnyel zárt, így a pénztári portfóliók hozamai is emelkedtek az év során (a választható portfóliók közül legjobban teljesítő dinamikus portfólió árfolyama 15,3%-kal, a leggyengébben teljesítő kockázatkerülő portfólió 4,9%-kal nőtt). A hozzánk átlépő pénztártagok által hozott fedezeti tartalék összege 942,8 millió Ft volt, amely négy és félszerese a tervezett értéknek (206,1 millió Ft). A befolyt összegből 713,9 millió Ft-ot önkéntes nyugdíjpénztárakból, 228,9 millió Ft-ot magánnyugdíjpénztárakból hoztak a pénztártagok. A fedezeti tartalékon összességében ,4 millió Ft ráfordítást számolt el a pénztár, ami 19,0%-kal alacsonyabb az éves tervnél. A megtakarítás alapvetően a 10 éves várakozási idő után kifizetést kérők és a nyugdíjszolgáltatást igénylők tervezettnél kevesebb számához és ezzel összefüggésben az elvitt vagyon alacsonyabb összegéből származott. A ráfordításokon belül a befektetési tevékenységgel kapcsolatos vagyon-, és letétkezelő díjak 689,8 millió Ft-ot tettek ki, ami 28,6%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A megtakarítás részben a Vagyonkezelő által kibocsátott befektetési alapokba fektetett vagyon - amelyet díjmentesen kezel e társaság az előre jelzettnél nagyobb arányából, részben a növekedési és a dinamikus portfóliók hozamainak referencia érték alatti teljesítménye miatt a tervezett sikerdíj elmaradásából származott. A szolgáltatási célú kifizetések (beleértve a nyugdíjszolgáltatást, illetve a 10 éves várakozási idő lejárta után pénzfelvételt kérő, a más pénztárba átlépő, az elhunyt pénztártagok kifizetéseit, valamint a tagi kölcsön és a hitelfedezet érvényesítéseket, valamint a portfólióváltás költségét) ,8 millió Ft-ot tettek ki, ami 19,6%-kal (2.927,5 millió Ft-tal) alacsonyabb az előirányzottnál. A kifizetési jogcímek többségénél a pénztárból kivont vagyon a tervezett szintnél alacsonyabb, mindössze egy kategóriában - a más pénztárba átlépők esetében - történt a tervezettnél magasabb kiáramlás. Összességében a kifizetett összeg tervezett értéket el nem érő szintje a kilépések tervezettnél kisebb száma mellett az egy főre jutó kifizetés összegének vártnál alacsonyabb értékéhez köthető. A pénztári szolgáltatások közül a 10 éves várakozási idő utáni kifizetések jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Kilépés 10 év várakozási idő után Teljes kifizetés 10 év várakozási idő után Adómentes kifizetés 10 év várakozási idő után Fix összegű kifizetés 10 év várakozási idő után Összes kifizetés 10 év várakozási idő után 2010.évi terv létszám szolg., kifiz. (eft) (fő) létszám (fő) évi tény szolg., kifiz. (eft)

8 Más pénztárba átlépők száma a tervezett fővel szemben fő volt. A ténylegesen elvitt vagyon 999,4 millió Ft volt, ami 13,8%-kal (121,1 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. Az év során 513 tag hunyt el (a létszámterv 500 fővel számolt). Azonban a kedvezményezetteknek kifizetett összeg elmaradt a tervezettől, az előirányozott 239,9 millió Ft-tal szemben 227,7 millió Ft kifizetés történt. A fedezeti tartalék év végi záró állománya ,8 millió Ft volt, ami a tervezett záró értéknél 12,3%-kal magasabb. A terven felüli érték elsősorban a befektetési tevékenység várakozáson felüli eredményéből, a TEKÖZ pénztár beolvadása során hozott vagyonból valamint a kifizetések tervezettnél alacsonyabb értékéből származott. A pénztár likviditási céltartalékának alakulása A likviditási tartalék nyitó állománya a évben 161,9 millió Ft volt, 2,8%-kal (4,3 millió Ft-tal) magasabb a tervezettnél. A likviditási tartalék összes bevétele 15,3 millió Ft volt, ami 95,3%-kal, 7,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezett értéket. A magasabb állomány alapvetően a pénzügyi bevételek terven felüli realizálásához kapcsolódik. Az egyes bevételi elemek közül a ténylegesen befolyt tagdíjbevételként (tagdíjbevételek összesen meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés + utólag befolyt tagdíj) 1,5 millió Ft-ot realizált a likvid tartalék, ami nagyságrendileg megegyezik a tervezett összeggel, azt mindössze 0,1 millió Ft-tal haladta meg. A tartalékra jutó nettó pénzügyi bevétel 13,8 millió Ft-ot tett ki, amely jelentősen 114,0%-kal felülmúlta a évi tervet. Likviditási tartalék ráfordításai - a befektetési tevékenység kapcsán 1,5 millió Ft-ot értek el, ami 3,0%-kal magasabb a tervezettnél. Ezen belül vagyonkezelői díjként 1,3 millió Ft, letétkezelői díjként 0,2 millió Ft merült fel. A likviditási tartalék záró állománya 171,4 millió Ft volt, ami 4,5%-kal (7,3 millió Ft-tal) magasabb a tervnél. A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések alakulása A pénztár által a tagoknak nyújtott szolgáltatások a következők: 1. egyösszegű kifizetés; 2. határozott, 3 és 25 év közötti időtartamon keresztül folyósított, évente indexelődő járadék; azaz pénzügyi járadék; 3. az egyösszegű kifizetés és a járadék kombinációja. A pénztárnál a nyugdíjszolgáltatások elszámolási rendje a 281/2001 (XII. 26.) kormányrendelet 29/A -ában leírtak figyelembe vételével került kialakításra. A pénztár a kérelem, valamint a jogosultságot igazoló okiratok hiánytalan beérkezést követő 7. munkanapon készítette el az elszámolásokat. A kifizetéseket az elszámolást követő 8 munkanapon belül folyósította. 8

9 A szolgáltatást a pénztár bankszámlára, postai kézbesítéssel, vagy készpénz kifizetési utalvány kiállításával teljesítette a pénztártagok kérésének megfelelően. A szolgáltatás során fokozott figyelemmel kísérte a szolgáltatás megalapozottságát alátámasztó bizonylatok meglétét. A nyugdíjszolgáltatással, az átlépéssel kapcsolatos, valamint a kedvezményezettnek történő kifizetés során a pénztár az alapszabályban meghatározottak szerint járt el. A tárgyév folyamán nyugdíjpénztári szolgáltatásban tag részesült, a számukra kifizetett teljes összeg 5.653,5 millió Ft volt. Ezen belül egyösszegű kifizetés tag részére, 5.618,3 millió Ft értékben, pénzügyi járadék 69 tag részére, 35,2 millió Ft értékben történt. Az előző év azonos időszakának adataival való összehasonlítást az alábbi táblázat szemlélteti: ezer Ft-ban Szolgáltatás Változás % Egyösszegű kifizetés ,43% Pénzügyi járadék ,24% Összesen: ,49% A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagok többsége a pénztári szolgáltatást egyösszegű kifizetéssel vette igénybe, a járadékszolgáltatás címén teljesített kifizetések aránya a nyugdíjcélú szolgáltatások 0,6%-át fedte le. Ez utóbbi típusú szolgáltatást igénylők száma nem változott, a részükre kifizetett összeg 9,8%-kal csökkent az előző évhez képest. A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatos dologi kiadás a postai úton teljesített kifizetések esetén merült fel összesen 8,5 millió Ft értékben. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezetének összhangja az év folyamán folyamatosan érvényesült. Egyéb igénybe vehető szolgáltatások alakulása A pénztár évben 993 fő részére 294,8 millió Ft értékben folyósított tagi kölcsönt. A évi folyósítás, törlesztés (113,3 millió Ft), valamint a szükségessé vált érvényesítés értékét (81,0 millió Ft), valamint a kifizetések után járó, elhatárolt kamatot (14,1 millió Ft) figyelembe véve e kintlévőség tárgyidőszak végi záró állománya 279,1 millió Ft-ot tett ki, amely 896 pénztártagot érint. Az év során a 10 éves várakozási idő lejáratához kapcsolódó banki hitel fedezeti zárolást 153 fő részére, 117,0 millió Ft értékben vett nyilvántartásba a pénztár. Ezzel párhuzamosan 122 tagi lekötés megszüntetés 155,7 millió Ft zárolás feloldását jelentette. Összességében a tagi lekötéssel rendelkező pénztártagok száma december 31-én fő volt, részükre 954,3 millió Ft zárolt egyéni számla követelést tartott nyilván a pénztár. 9

10 II. 9. A pénztár alkalmazotti állományának alakulása A pénztár a évben átlagosan 16 fő főállású, és 4 fő részmunkaidős (jogász, tanácsadó) alkalmazottat foglalkoztatott. Megbízási szerződéses formában 2 fő belső ellenőr és 1 fő számítástechnikai rendszergazda és 1 fő irat archiválási feladatokkal megbízott munkatárs segítette a pénztár működését. A választott tisztségviselők száma (igazgatótanács létszáma: 9 fő, ellenőrző bizottság létszáma: 7 fő) az előző év végéhez képest 2 fővel nőtt, amelyből egy fő a Település- Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára beolvadásához kapcsolható. T tiszteletdíj értéke 2 fő díjával nőtt július hónaptól kezdődően. A pénztár takarékossági törekvéseinek figyelembe vételével június hónaptól kezdődően a vezető tisztségviselők havi tiszteletdíját oly módon állapította meg, hogy az OTP Csoport valamely tagjánál munkajogi jogviszonyban álló ellenőrző bizottsági és igazgatótanácsi tagok díjazásban nem részesülnek. A pénztár bérköltségének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: év összesen év összesen Változás Alkalmazottak bérköltsége Megbízási díjak Tiszteletdíjak Összesen: ezer Ft-ban A bérköltségek összességében 5,7%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az alkalmazotti bérköltség 6,4%-kal csökkent a évhez képest, amely a évben elmaradt béremelésből adódó költség. A személyi jellegű egyéb kifizetések 18,2 millió Ft-ot tettek ki a évben. A pénztár minden alkalmazottja szellemi tevékenységet végez. Az igazgatótanács hét tagja az OTP Bankban vagy a bankcsoportban rendelkezik munkaviszonnyal, ezért nem részesülnek tiszteletdíjban, két fő részére 1,0 millió Ft került számfejtésre. Az ellenőrző bizottság hét tagjából 1 fő részesül tiszteletdíjban, amely a évben összesen 1,0 millió Ft volt. Az ügyvezető igazgató bérköltsége a beszámolási időszakban összesen 10,4 millió Ft volt. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai, illetve az ügyvezető igazgató részére előlegfolyósítás és kölcsön kifizetés nem történt. A nyugdíjpénztár adminisztrációs tevékenységét az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., vagyonának befektetését az OTP Alapkezelő Zrt., letétkezelését a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. végzi megbízási szerződés keretében. A pénztár munkáltató tagjai az év során fizetési kötelezettségeiknek döntő többségében eleget tettek. A mérlegkészítés napja és a mérleg fordulónapja óta eltelt időszakban a pénztár működésében lényeges esemény nem történt. 10

11 Összefoglalás Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár évet a tervezettnél alacsonyabb taglétszám mellett a vagyon gyarapodásával zárta. A taglétszám csökkenés a deviza alapú hitelek jelentősen megemelkedett törlesztő részleteinek finanszírozása és egyéb likviditási problémák megoldása miatt a magánszemélyek számára a hosszú távú így az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások jelentős háttérbe kerülésének következménye. A pénztár a évi működési tevékenységét 291,7 millió Ft veszteséggel zárta, amely 31,1%-kal (70,9 millió Ft-tal) magasabb a tervezett értéknél. Az előirányzottnál magasabb veszteség alapvetően a TEKÖZ Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása kapcsán felmerült ráfordításokból adódott, amely a pénztár évi pénzügyi tervében nem szerepelt. A nem fizető pénztártagok hozamából az egységes tagdíjra jutó működés rész évben 136,4 millió Ft-tal növelte a pénztár tartaléktőkéjét. Az elszámoló egység alapú nyilvántartási rendszerben az e jogcímen elszámolt összeg a tárgyévet követően kerül a nem fizető pénztártagok megtakarításából átcsoportosításra. Ennek megfelelően a tárgyévben átcsoportosított összeg egy jelentős része 125,6 millió Ft még a évhez köthető. A fennmaradó 10,8 millió Ft történt meg a nem fizetők részére teljesített kifizetésekkel került átsorolásra. Az eredményszámlákon kimutatásra nem kerülő átcsoportosított hozam, valamint az azonosítatlan befizetésekből működési részre jutó hozam jóváírása a függő portfólióból (0,7 millió Ft) a pénztár működési veszteségét 137,1 millió Ft-tal csökkenti. Stratégiai célok a évre: A pénztár várakozásai szerint a kormány intézkedései ellenére is a évre még rányomja a bélyegét a gazdasági válság, amely jellemzően a munkahelyek és jövedelmek alacsony szinten stagnálását eredményezi, illetve továbbra is megnehezíti a tagszervezést és megnövelheti a kifizetések számát és volumenét. Január 1-től a munkáltatói tagdíjvállalások személyi jövedelemadója 16 %-ra csökkent, és a pénztártagok egyéni befizetései után az SZJA törvényben foglalt lehetőség szerinti rendelkezés alapján kiutalható összeg is 30%-ról 20%-ra változott, ezzel csökkentve az öngondoskodás állami támogatását. További cél, hogy a magánnyugdíjpénztárból a Társadalombiztosítási rendszerbe visszalépők esetén kiáramló bevétel (tagdíjkiegészítés, reálhozam) minél nagyobb része kerüljön a pénztárba közvetlen átutalással vagy közvetett befizetés jogcímén. A pénztár évi terve fő új belépésével kalkulál. A tervezett létszámnövekedés forrásai: - Újonnan belépő tagok fő. - Más pénztárból átlépő tagok fő. A évben fős tagsági jogviszony megszüntetés (más pénztárba átlépés, nyugdíjszolgáltatás, 10 éves várakozási idő utáni kilépés), valamint az alapszabály szerint tagdíjfizetést három hónapon belül nem teljesítő tagok automatikus törlése miatt (360 fő) az év végére fős záró taglétszámot tervezett a pénztár. 11

12 A pénztár főbb céljai: - A pénztár kiemelt feladatának tekinti a pénztártagok ösztönzését a magasabb összegű tagdíjfizetésre, a megfelelő szintű nyugdíjszolgáltatás felhalmozása érdekében. - A tagdíjmegosztáson a évben nem kíván változtatni a pénztár. Ezáltal a magasabb tagdíjak és az eseti befizetések tekintetében is marad a kedvező 97,5 % fedezeti és 2,5 % működési megosztás, amelyet évtől alkalmazunk a versenyképesség fokozása és a tagok díjfizetési szándékának ösztönzése céljából. - A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagokat szeretné ösztönözni arra, hogy megtakarításaikat a lehető legkedvezőbb formában (járadékszolgáltatás) vegyék igénybe. - A pénztártagok megtartásának erősítése az adminisztrációs szolgáltatások színvonalának fenntartása mellett. - Az újonnan nem fizető tagság számának mérséklése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a pénztár a rendszeres tagdíjfizetésre, így az év során az alapszabályban meghatározott legalább három alkalommal és az év végi tagi egyéni számlaértesítőben felszólítja a tagdíjfizetéssel elmaradó tagokat a tagdíj megfizetésére, ehhez részükre készpénz befizetési utalványt postáz ki. - Az eseti befizetések teljesítésére bátorítani a tagokat, akik a hatályos adójogszabályok miatt csak közvetetten - bármely önkéntes biztosítópénztárnál vezetett egyéni számlán történő jóváírással tudják az egyéni befizetések után járó 20 %-os adókedvezményt igénybe venni. A évben a működési bevételek várhatóan elegendő forrást biztosítanak a pénztár tevékenységének ellátásához, a szolgáltatások színvonalának további emeléséhez. Budapest, április 4. Nagy Csaba az igazgatótanács elnöke Tordi László az igazgatótanács tagja 12

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv felvéve az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. május 29-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: BM Duna Palota (Budapest V., Zrínyi u. 5. Színház terem) Jelen vannak:

Részletesebben

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306 A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 1. Általános információk A Honvéd Önkéntes Egészségbiztosító

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke

Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke A Vezetés tagjai 1 A PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt. Igazgatósága Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné az Igazgatóság tagja vezérigazgató Buri Istvánné az Igazgatóság tagja Kőteleky László az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. február 1-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. január 1-től hatályos

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben