ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 25.

2 M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár május 25-én órakor tartandó küldöttközgyűlésére tisztelettel meghívom. Helye: Honvédelmi Minisztérium II. objektum tanácsterme Budapest XIII. ker. Lehel út Megközelíthető a kék metróvonal Lehel téri megállójától a 14-es villamossal (két megálló), vagy a 75-ös, 79-es trolibusszal (Lehel úti megálló). Gépkocsival történő parkolásra javasoljuk a Szabolcs utcát. Tervezett napirendi pontok: 1. Az Igazgatótanács beszámolója a évben végzett tevékenységéről. Az éves beszámoló ismertetése. 2. Az ingatlanértékelő beszámolójának, az aktuárius jelentésének, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a Pénztár évi beszámolójának jóváhagyása. 3. Az Alapszabály módosítása. 4. Tájékoztató a befektetési politika módosításáról. Az Önkéntes yugdíjpénztár Választható Portfóliós Szabályzat módosítása. Tájékoztató a Magánnyugdíjpénztár Választható Portfóliós Szabályzat módosításáról. 5. A PSZÁF célvizsgálat határozatainak ismertetése. Az Intézkedési terv végrehajtásának helyzete. 6. Egyéb kérdések. Tájékoztatom, hogy a küldöttközgyűlés napirendi pontjait képező teljes dokumentáció május 03-tól a honlapon ( illetve a Pénztár ügyfélszolgálatán (1135 Budapest, Aba u. 4.) megtekinthető. Kérjük, akadályoztatása esetén gondoskodjon a megválasztott pótküldött megjelenéséről, és erről az ügyfélszolgálatot is tájékoztatni szíveskedjen. Határozatképtelenség esetén változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal a küldöttközgyűlést május 25-én órára ismételten összehívom. Ebben az esetben az eredeti napirendi pontok tekintetében a küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Pénztár a közforgalmi közlekedési eszközön történő utazási költséget számla, a saját gépkocsija használatának költségét kiküldetési rendelvény alapján megtéríti, melyet átutalással teljesít. Menetlevéllel történő utazás esetén az utazás megtörténtét igazolja. Budapest, április 30. Tisztelettel: Tömböl László IT elnök

3 1. sz. napirendi pont Az Igazgatótanács beszámolója a évben végzett tevékenységéről. Az éves beszámoló ismertetése.

4 Tisztelt Küldött! Az elmúlt évben a világgazdaság túljutott a pénzügyi válság szélsőségesen magas kockázatú szakaszán, illetve az annak nyomán bekövetkezett szokatlanul nagyarányú makrogazdasági visszaesésen, így a hazai pénzügyi szektor évi teljesítményét alapvetően a globális- és a hazai tőkepiacot megrázó válsághatások mérséklődése, normalizálódása határozta meg. A trend megfordulásában a gazdasági recesszió lassítására törekvő erőteljes kormányzati- és jegybanki intervenció, valamint ennek köszönhetően a befektetői bizalom viszonylag gyors helyreállítása játszott meghatározó szerepet. A gazdaságélénkítő intézkedések, a tőkepiacokra visszatérő likviditás, valamint az optimista üzleti magatartás- és a globális kockázatvállalási hajlandóság erősödése összességében mind-mind az értékpapírpiacok szárnyalását váltották ki. A kiváló nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően a magyar állampapírpiac gyorsan stabilizálódott, a hazai részvényindexek pedig értéküket mintegy megduplázva a válság előtti szintjükre tértek vissza. Az elmúlt két év igen intenzív, de ellentétes irányú folyamatai a tavalyi befektetési sokk idején megfogalmazott várakozások beigazolódását mutatják, mely szerint az értékpapírok leértékelődéseként kimutatott veszteségek visszarendeződése akár már rövid távon bekövetkezhet. Az egyes instrumentum-típusok értékvesztésük teljes hányadát visszanyerték, ezáltal a év befektetési eredménye teljes mértékben kompenzálni tudta az egy évvel korábban felhalmozott vagyonvesztést. Ily módon az előző évben elszenvedett drámai veszteségeik után a év kiemelkedő befektetési eredményeket, ismét pozitív reálhozamokat hozott a hazai nyugdíjpénztáraknak. Látni kell azonban, hogy a kétségkívül kedvező irányban változó alaptrend ellenére a válsággal összefüggő negatív tendenciák és a veszteségek teljes feldolgozása még korántsem ért véget. A legfontosabb pénzügyi piacok pályája, a reálgazdasági hatások mélysége és elhúzódása, az esetleges környezeti kockázatok mibenléte továbbra is csak nagy bizonytalansággal jelezhető előre. A tartós és kockázatmentes fellendülés, vagyis a pénzügyi teljesítmények hosszú távon pozitív tartományban maradása a jelenleg ugyan kedvező, de összességében még sérülékeny jövedelmezőségi kilátások függvényében alakulhat.

5 A magánpénztári szektorban működő intézmények száma az előző évhez képest eggyel csökkent, a 19 hazai magánnyugdíjpénztár a év végén 3,10 millió tag milliárd forintnyi nyugdíj-megtakarítását kezelte. A pénztári össztaglétszám a évben 4,7 %-kal növekedett, az összesített vagyon ugyanakkor ezt meghaladóan, 14,8 %-kal emelkedett. A magánpénztári piac szerkezetének lassú átrendeződését eredményezheti, hogy az elmúlt évben a tagság pénztárak közti migrációja számottevően erősödött. A tendenciát jól jellemzi, hogy a év első felében összesen 108 ezer magánpénztári tag a teljes tagság 3,4 %-a váltott szolgáltatót. A mobilitás növekedésének hátterében az ügynöki közvetítés útján történő tagszervezés térnyerése, illetve a évi rossz hozamteljesítmények által motivált személyes döntések állnak. A tagság pénztárak közötti áramlásának gyorsulása kedvezően hatott a szolgáltatói verseny élénkülésére, ugyanakkor bizonyos fogyasztóvédelmi kockázatok felerősödésével is járt. A tagság érdekvédelme céljából az átlépések eljárási szabályai azon belül különösen a tájékoztatási- és adminisztrációs kötelezettség bizonyos elemei egy évközi jogszabályváltozásból eredően jelentősen szigorodtak. A HOVÉD yugdíjpénztár magánpénztári ágazatának piaci részaránya a vagyon alapján az átlagosnál kedvezőbb jövedelmi viszonyokból adódóan 2,23 %-ról 2,38 %-ra emelkedett, a taglétszám alapján kimutatott piaci részarányunk ugyanakkor minimálisan csökkent, 0,78 %-ban fejezhető ki. A magánpénztári egyéni számláink átlagos értéke a év végére 1 millió 949 ezer Ft/fő összeget tett ki, mely az előző év véginek másfélszerese, a szektorátlagnak pedig több mint kétszerese. A magánpénztári intézményrendszer tagdíjbevételeinek növekedése a évben tovább lassult, és érdemben elmaradt a korábbi években tapasztalható bővüléstől. Bár a magánpénztári rendszer kötelező jellege korlátozza a jelentős keresleti sokk kialakulásának valószínűségét, e kör bevételeit mégis jelentős mértékben sújtotta, hogy a makrogazdasági környezet kedvezőtlen folyamatai a foglalkoztatottság és a bruttó átlagkereset visszaesését, a lakosság jövedelmi helyzetének romlását, ezáltal a befizetések dinamikájának csökkenését eredményezték. A bevételi volumen, illetve a vagyon kisebb mértékű csökkenését eredményezte az az eseti rendelkezés is, amely az 52 éven felüli pénztártagok számára július 09. és december 31. között megnyitotta a társadalombiztosítási rendszerbe történő rendkívüli visszalépés lehetőségét. A jogszabályváltozás a szektor egészét tekintve potenciálisan kb. 120 ezer aktív tagot érintett, akiknek átlagosan valamivel több mint a fele döntött az év végéig a visszalépés 2

6 mellett. A HOVÉD Magánnyugdíjpénztár tagságának mindössze 1 %-a (276 fő) volt érintett a lehetőségben, a tényleges visszalépők száma 153 főt, azaz közel 57 %-ot tett ki. A évben számottevő javulás következett be a pénztárak függő állományának alakulásában, abból adódóan, hogy az APEH és a pénztárak közötti adatszolgáltatási folyamat hatékonysága érdemben javult. A felhalmozódott beazonosítatlan állományok szinte teljes egészében feldolgozásra kerültek, ily módon a korábban akadozó információáramlásból-, valamint a jelentős késedelmekből eredő pénztári kockázatok a szektor egészét tekintve jelentősen csökkentek. A évben pénztárunk is jelentős előrelépést tett ezen a területen, a évi tagdíjak beazonosítása és tartalékokra történő felosztása az év közepére befejeződött, a évi vonatkozási idejű bevallások és befizetések feldolgozása pedig az év végéig folyamatosan, az átfutási idő számottevő csökkenése mellett folytatódott. A évtől a magánpénztárak számára kötelezővé vált a választható portfóliós rendszer bevezetése, ennek következtében az év elejétől a magánpénztári szektor teljes tagsági- és eszközállománya e rendszer szabályai szerint működik. A differenciált egyéni érdekeken, valamint az életciklusból fakadó sajátosságok kombinációján alapuló befektetési rendszer az elmúlt két év tapasztalatai alapján beváltotta a hozzá fűzött eredményeket. A legfontosabb szempont azaz, hogy a kockázatok az egyéni döntési hajlandóság, illetve az aktuális életkor alapján differenciálódjanak, ily módon magasabb vagy alacsonyabb hozamokban öltsenek testet a rendszer kétéves működtetése alapján igazolódni látszik. A év rendkívül rossz teljesítménnyel nyitott, bár az átállás kockázatainak csökkentése, valamint a pénzügyi válság következményeinek orvoslása érdekében a jogalkotó többszöri korrekciót alkalmazott, az egyes portfóliókra vonatkozóan törvényileg előírt minimális részvényarány elérésének határideje végül június 30-ig került meghosszabbításra. A negatív hozamokból fakadó tapasztalatok arra is rámutattak, hogy az életkor alapján differenciált eszközállományok valóban képesek csökkenteni a veszteségeket. A év eredményeit értékelve a működtetés előnyei a hozamokban már látványosan jelentkeznek, az elért hozamok a kockázati szint növekedésével emelkedtek; a növekedési portfóliók átlagos hozama mintegy másfélszerese a kiegyensúlyozott portfóliók átlagos hozamának, amely szintén hasonló arányban múlja felül a klasszikus portfóliók jövedelmezőségeit. Ugyanakkor látni kell, hogy a kockázatos eszközök minimum arányára vonatkozó döntések igen jelentős pénztárankénti eltérései miatt az egyedi magánpénztári teljesítmények szórása számottevően növekedett az előző évekhez képest. Az eszközállományok összetételében jelentős 3

7 átrendeződések következtek be, ugyanakkor a még mindig magas állampapír-állomány miatt továbbra is azok árfolyamhatása elsődleges a teljesítmények alakulásában. A magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó új szabályozási elemként január 1-jétől egy jövőbeni garanciális elem, a hozamgarancia került bevezetésre. Ez az intézmény a tagok számára a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése mellett az inflációval megegyező hozamot garantál, a nyugdíjba vonuláskor hiányzó esetleges különbözetet pedig a pénztárak által feltöltött Garancia Alapból téríti meg. Ezt a jogosultságot mindazon pénztártagok elveszítik, akiknek a pénztárak közötti átlépései között nem telt el bármikor legalább öt év, a portfólióváltás esetén pedig két év. Az intézkedés jelentős pozitív eleme, hogy a tagok kedvezőtlen hozamteljesítményből származó kockázatát érdemben csökkenti, ily módon a választható portfóliós rendszer előnyeit meghaladó védettséget biztosít. A magánpénztári terület befektetési tevékenységét számottevően befolyásolhatja a magánpénztári portfóliókra meghatározott devizamegfeleltetési szabályozás. Az új rendelkezések értelmében az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalék a klasszikus portfólió esetében 5 %, a kiegyensúlyozott portfólió esetében 20 %, a növekedési portfólió esetében 35 %-ot meg nem haladó részét lehet a forinttól eltérő pénznemben denominált eszközökbe fektetni. Ez utóbbi szabályozás számos pénztár esetében a befektetési politika újragondolását és a portfólió ismételt átrendezését teszi szükségessé, különösen a növekedési portfóliók tekintetében. Az eszközösszetétel megváltoztatásának kockázatát azonban jelentősen mérsékli, hogy a rendelkezéseknek a növekedési portfólió esetében csak októberétől kell megfelelni, az átmeneti időszakban pedig az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalék 45 %-át lehet devizaeszközökbe fektetni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak száma az elmúlt években tapasztalt lassú ütemű tendenciát követve a évben tovább csökkent, az év végén már csak 63 pénztár tevékenykedett a piacon. Az önkéntes nyugdíjpénztárak közötti élénkebb verseny következménye, hogy a piac a magánpénztári intézményekhez viszonyítva kevésbé koncentrált, és e területen a magánpénztárakhoz képest jelentősebb szerepet játszanak az egyes munkáltatók által alapított pénztárak. Az öt legnagyobb pénztár a év végén a teljes vagyon közel 60 %-át birtokolta, ami az önkéntes ág esetében is a piaci koncentráció változatlanságát mutatja. A pénztárak 1,30 millió pénztártag 710 milliárd forintnyi megtakarítását kezelték, aminek eredményeképpen az egy főre jutó átlagos pénztári vagyon az előző év végén kimutatott 509 ezer Ft/fő összegről 546 ezer Ft/fő összegre emelkedett. A HOVÉD 4

8 yugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának piaci részaránya a szektorban a vagyon alapján 5,19 %-ot, a taglétszám alapján 3,25 %-ot tesz ki. Pénztárunkban az önkéntes pénztári egyéni számlák átlagos értéke a év végén kimutatott 684 ezer Ft/fő összegről 845 ezer Ft/fő összegre emelkedett, mely éves átlagban 23 %-os növekedésnek felel meg évben is folytatódott az önkéntes pénztári kifizetések évről évre tapasztalható dinamikus növekedése. Bár jelentős mértékben nőttek a nyugdíjkorhatárt elérő tagok számára történő kifizetések, az összes fedezeti célú kifizetés átlagosan 70 %-át a még felhalmozási szakaszban járó, de a várakozási időt már letöltött tagok veszik ki a pénztárakból. Ez utóbbi teljesítések növekvő szintje abból fakad, hogy folyamatosan bővül az adómentes kifizetésekre jogosult tagok száma. A évben már a tagság közel fele, összesen 634 ezer fő tartozott az igényjogosultak, illetve a jogosultságot egy éven belül elérők körébe, számlaköveteléseik összege pedig 491 milliárd forintot, azaz a teljes pénztári vagyon 71 %-át tette ki. A évben a megelőző évekhez képest jóval magasabb volt azon pénztártagok száma, akik a hozamok mellett a tőkerészre is igényeltek kifizetést, továbbá korábban nem tapasztalt mértékben nőtt a kilépések száma. Ily módon a év volt az első olyan esztendő, amelyben a 10 év utáni kifizetések jogcímén kivett tőke összességében meghaladta az ugyanezen jogcímen kifizetett hozamot. Ennek egyik oka, hogy jelentősen megnőtt azon kilépési igények száma, amelyek esetében a megelőző három éven belül a pénztártag már kivette számlájáról a teljes- vagy a részhozamot, de még nem telt le az újabb három év várakozási idő, ily módon az önkéntes pénztári számlán lévő megtakarításhoz való hozzáférés egyetlen módja a kilépés volt. A jelenség nyilvánvalóan befolyásolta a nyugdíjpénztárak likviditását és vagyoni helyzetét, de a fedezeti tartalékban kimutatott összegek hirtelen bekövetkező, gyors kiáramlása az egyes kifizetések között előírt hároméves limit, illetve a tőkerészre jutó adóteher következtében egyelőre nem jelent valós kockázatot a pénztárak számára. A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak alapvetően konzervatív befektetési politikát folytatnak, a pénztári portfóliókon belül jellemzően továbbra is az állampapírok állománya a legmagasabb. Az önkéntes nyugdíjpénztárak számára 2001-től kezdődően teszi lehetővé a jogszabály, hogy különböző kockázati kitettségű portfóliókat alakítsanak ki. Választható portfóliós rendszert a évben mindössze 12 önkéntes pénztár tartott fenn, a választási lehetőség azonban a befektetések összetételében jelentősebb differenciálódást nem jelentett, 5

9 tekintettel a tagság széles körben megnyilvánuló passzivitására és kockázatkerülő hajlandóságára. A PSZÁF által az önkéntes- és a magánpénztári tevékenységi formára elkülönítetten közzétett befektetési teljesítmény-mutatók alapján pénztárunk évi eredményei a korábbi években elért erős pozícióinkat erősítik, különösen a magánpénztári ágban. A évben a 19 hazai magánnyugdíjpénztár növekedési portfólióinak összesített átlagos nettó hozama 25,62 % volt, ezen belül a legjobb eredményt elérő pénztár 34,18 %-os, a legrosszabb teljesítményt nyújtó pénztár 8,21 %-os nettó hozamot mutatott ki. Pénztárunk a növekedési portfólión a évben elért 26,04 %-os nettó hozamrátájával a pénztárak rangsorában a 7. helyezést jelentő teljesítményt mondhat magáénak. A kiegyensúlyozott portfólió vonatkozásában a szektor átlagos éves nettó hozama 17,42 % volt, ezen belül a legmagasabb eredmény 23,17 %, a legrosszabb teljesítmény pedig 5,19 %, pénztárunk a legmagasabb átlaghozamtól 3,03 százalékponttal elmaradva, 20,14 %-os átlagteljesítménnyel a 6. helyen végzett. A klasszikus portfólió vonatkozásban a évre közzétett szektorátlag 11,45 %, ezen belül a legmagasabb nettó hozam 18,65 %, míg a legalacsonyabb 8,38 % volt, pénztárunk klasszikus portfólión elért 14,90 %-os teljesítményéhez képest mindössze három magánpénztár ért el jobb eredményt. Látható, hogy az előző évhez képest, melyben a válaszható portfóliók alkalmazása még nem volt teljeskörű, a évre vonatkozó teljesítmények reális összehasonlítási lehetősége már adott, bár az esetenként erősen különböző kockázati besorolások miatt az azonos portfóliók teljesítményének szórása rendkívüli mértékben megnőtt. A szórás mértéke a klasszikus portfólióban volt a legalacsonyabb, a növekedési portfólióban pedig a legmagasabb. A kockázatosabb portfólióknál a hazai részvények tartása, a kiegyensúlyozott portfóliókban az egyedi értékpapír befektetések és a helyesen meghozott vagyonkezelői döntések a részvények felülsúlyozása, a megfelelő részvénypiaci időzítés, az aktívan kezelt állampapír portfólió, az éve elejére jellemző magas kamatkörnyezet- és a hazai fizetőeszköz árfolyammozgásainak kiaknázása, valamint egyes pénztárak esetében a merészebb nemzetközi diverzifikáció mind-mind támogatták a jó eredményeket. Az éves nettó hozamráta mellett az előző évtől kötelező az átlagos 10 éves hozamráta közzététele a Felügyelet honlapján, melyet a pénztárak a évek hivatalosan közzétett, pénztári szintű nettó éves hozamok alapján, mértani átlagformulával kötelesek 6

10 kiszámítani. Mivel átlagos mutató, értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 év mindegyikében ez lett volna a pénztár hozama. A 10 éves átlagos hozamok (klasszikus 7,22 %, kiegyensúlyozott 6,64 %, növekedési 5,77 % a évek átlagában) alapján megállapítható, hogy a magánnyugdíjpénztári fedezetek a nyugdíjhoz már közel álló pénztártagok megtakarításainak reálértékét megőrizték. Pénztárunk 10 éves mutatói az átlagot meghaladóan alakultak, a klasszikus portfólió 8,78 %, a kiegyensúlyozott portfólió 8,02 %, a növekedési portfólió vonatkozásában pedig 7,05 % átlagos nettó hozammal. A kiemelkedően jó befektetési teljesítménynek köszönhetően az elmúlt 10 évre számított éves átlagos reálhozam azaz az infláció feletti hozam mindhárom választható portfóliótípusnál pozitív, mértéke éves szinten átlagosan 0,35-1,02 százalék közötti. A magasabb kockázatokat felvállaló portfóliók és pénztárak esetében a hosszú távú teljesítmények kedvező változása előrevetíti, hogy a évi nagy veszteségek hatásai az elkövetkező években a 10 éves átlagokban is egyre inkább kisimulnak. A teljesítménymérésre szolgáló mutatók a évtől egy új elemmel bővültek, ez a vagyonnövekedési mutató, vagyis az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. Ez a mutató a pénztártagok egyéni számlájának tízéves intervallumra vonatkozó átlagos hozamát jellemzi. A vagyonnövekedési mutató vonatkozásában pénztárunk a szektorban legmagasabb egy főre jutó egyéni számlákból adódóan a pénztárak rangsorában továbbra is az első helyet foglalja el (klasszikus portfólió 8,60 %, kiegyensúlyozott portfólió 7,69 %, növekedési portfólió 6,50 %). Az önkéntes nyugdíjpénztárakra közzétett ugyanezen adatok alapján az eredményekben jóval kisebb mértékű szórás figyelhető meg, a teljesítmények reális összehasonlítását azonban jelentősen megnehezíti, hogy a pénztárak mindössze egyötöde alkalmaz választható portfóliós rendszert esetenként három-négy-öt különféle kockázati sorrendet alkotó portfólióval a többi pénztár lényegében erősen állampapír-orientált, a közepes kockázatú kiegyensúlyozott összetételnek megfelelő egyetlen fedezeti portfóliót működtet. Pénztárunk önkéntes ágazata által a évben elért éves nettó hozamrátáival (klasszikus portfólió 11,42 %, kiegyensúlyozott portfólió 19,83 %, növekedési portfólió 25,70 %) pozíciónk a választható portfóliókat működtető pénztárakkal történő összehasonlításban lényegesen javult az előző évhez képest. (Összehasonlításul: a 63 hazai önkéntes pénzár átlagosan 16,76 %-os nettó hozamot ért el tavaly). A 10 éves átlaghozamok tekintetében önkéntes ágazatunk az erős középmezőnyben helyezkedik el, a klasszikus 8,01 %, a kiegyensúlyozott 7,49 % és a növekedési portfóliót jellemző 6,65 %-os tízéves hozamrátáink lényegében az átlagosnak megfelelően alakultak. 7

11 A valamennyi intézményre kiterjedő a pénztárak adatszolgáltatásán alapuló hozamadatokat tartalmazó tájékoztató a Felügyelet honlapján ( megtalálható. 2. A bevételek alakulása A pénztár évi bevételeit az alábbi táblázatok tartalmazzák: 2.1. A fedezeti tartalék bevételei Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Megnevezés Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Eseti adomány Egyéb bevételek Befektetések bevételei Összesen: Az önkéntes pénztárban az egyes tartalékokon jóváírt bevételek a sávos tagdíjmegosztás alapján, a január 1-jétől módosított megoszlási arányoknak megfelelően alakultak, a magánpénztári ág folyó bevételei pedig a központosított tagdíjbevallási és befizetési rendszer működési sajátosságai által meghatározott körülmények szerint teljesültek. Az összesített adatok alapján látható, hogy a fedezeti tartalék bevétele az előző évhez viszonyítva mindkét pénztári ágban többszörösére növekedett. Az önkéntes pénztár évi fedezeti célú bevételei több mint 10 milliárd Ft-tal meghaladják az előző évi bevételeket. A bevételi többlet meghatározó része a tavalyi év során elszenvedett hozamveszteségek azon belül is elsősorban a markánsan negatív értékelési különbözetek visszarendeződéséből származik. A tagdíjbevételek összességében valamivel kedvezőtlenebbül alakultak, ezen belül a többlet tagdíj-befizetésből származó bevétel az előző évhez képest egynegyedével csökkent. A magánpénztári bevételek a év bevételeit többszörösen túlszárnyalták, mely az előző évi hozamveszteségek jelentős része visszarendeződésének, valamint a kincstári bevallások és befizetések felgyorsult beazonosítási ütemének köszönhető. A két egymást követő üzleti év 1 A magánpénztári tagdíjbevételek a években is a vonatkozási időtől eltérő feldolgozás függvényében alakultak. 8

12 viszonylatában látható igen jelentős forgalombeli eltérés alapvetően azon két körülményből adódik, hogy mind a tagdíjak feldolgozottsága, mind a befektetések eredményessége igen különbözően alakult. A bevételi növekmény a magánpénztári ágban is elsősorban a befektetések eredményességével összefüggésben jelentkezett, ehhez járult a tagdíjbevallási- és befizetési rend központosításából eredő sajátos helyzet, melynél fogva az államkincstári utalások foglalkoztatóra-, illetve bevallási adatokra és tagokra történő azonosítása, valamint a tagdíjbevételek pénztári tartalékokra történő felosztása és bevételként történő elszámolása az elmúlt három üzleti évben elszakadt a valós vonatkozási időtől, így a forgalmi adatok és a bevételi szerkezet a kincstári utalások elhúzódó feldolgozása következtében tartalmilag a vonatkozási idő eltéréseiből adódóan közvetlenül nem hasonlítható össze. 2.2 A működési tartalék bevételei Megnevezés Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység Összesen: A működési tartalékon képződött bevételek a tartalék-megosztási arányok, valamint a tárgyévi befektetési lehetőségek függvényében alakultak. Emlékeztetünk rá, hogy január 1-jétől az önkéntes pénztárban bevezetésre került a sávos tagdíj-megosztási módszer. Az első teljes év tapasztalatai alapján elmondhattuk, hogy az egyes tartalékokon jóváírt tagdíjbevételek a bevezetéskor előrelátható átlagos megoszlási arányoknak megfelelően alakultak, érdemi eltérés a várt és a tényleges bevételek között éves összesítésben nem mutatkozott. A évre vonatkozóan a sávhatárok, illetve az egyes tartalékokat megillető arányok nem változtak, január 1-jétől azonban az egyes sávhatárok egyenként 50 ezer forinttal, a hozzá tartozó működési tartalék-hányadok pedig 0,5 %-kal megemelésre kerültek. A központosított tagdíjbevallási- és befizetési rendszer sajátos körülményei miatt a magánpénztár működési célú bevételei közel 4 %-kal elmaradtak az előző évi bevételektől. A év során mintegy 10,7 milliárd forint kincstári utalás beazonosítása és 9

13 tartalékokra történő felosztása történt meg, melyből 5,9 milliárd forint előző évi utalásra jutó működési bevételhányad a működési kiadások fedezetéül már a év során elszámolásra került. Az előző évi tagdíjak beazonosítása és tartalékokra történő felosztása a év során befejeződött, így a pénztári tartalékok tárgyévben elszámolt tagdíjcélú bevételei lényegében az előző évi bevételeket is tartalmazzák A likviditási tartalék bevételei Megnevezés Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Tagdíjbevételek összesen Egyéb bevételek Befektetések bevételei Összesen: Az önkéntes pénztár likviditási tartalékának bevétele csak befektetési tevékenységből származik, tekintettel arra, hogy január 1-jétől a tagdíjakból történő likviditási tartalékképzést az önkéntes ágazatban megszüntettük. A likviditási tartalék szabad pénzeszközeinek befektetéséből származó bevételek mérsékelten növekedtek az előző évhez képest. A magánpénztári ágban a likviditási tartalék képzés belső arányai a évhez képest nem módosultak. A évre elfogadott tartalékképzési szabályok alapján továbbra is a likviditási tartalékot megillető bevételek és ráfordítások különbözetének 99 %-a saját tevékenységi kockázatra képzett tartalékon-, 1 %-a pedig az egyéb kockázatokra képzett likviditási tartalékon került jóváírásra. A magánpénztár évi likviditási célú bevételei az előző évhez képest 25 %-kal túlteljesültek, a növekedésben a tagdíjbevételek alakulása volt meghatározó. Tekintettel arra, hogy a tárgyévben a kincstári utalások beazonosítása felgyorsult, az előző év végéig függő befizetésként nyilvántartott összegek utólagos feldolgozása a tartalékok évi bevételeit növelte. 10

14 3. A kiadások alakulása 3.1. A fedezeti tartalék kiadásai Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Megnevezés Szolgáltatási célú egyéb ráford Befektetések ráfordításai Összesen: A fedezeti tartalék ráfordításai az előző évhez képest mindkét pénztári ágban növekedtek. A befektetési kiadásokat mindkét pénztári ágban a legnagyobb mértékben az értékpapírok eladásakor, beváltásakor jelentkező árfolyamveszteségek határozták meg. A szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 45 millió forintos összege az önkéntes ágazat esetében a behajthatatlanná vált és véglegesen kivezetett tagdíjkövetelések leírásból adódott, mely a év során kizárólag a tagsági jogviszony lezárásához kapcsolódóan került elszámolásra, az éven túli hátralékok kivezetése februárjában történt meg Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása A pénztár a évben a fedezeti tartalék terhére összesen fő részére teljesített kifizetést, melynek jogcímenkénti megoszlásáról a következő táblázat ad rövid áttekintést: Kifizetés jogcíme Fő EFt fő EFt - Egyösszegű szolgáltatás Elhalálozás Átlépés Járadékszolgáltatás Várakozási idő utáni kifizetés Összesen: Az önkéntes pénztár vagyoni-jövedelmi helyzetének meghatározó eleme a szolgáltatások igénybevételének alakulása. Látható, hogy a kifizetési igények esetszáma az előző évhez képest jelentős mértékben emelkedett, ezzel egyidejűleg az egyéni számlaegyenlegek apadása miatt az egy pénztártagra jutó átlagos szolgáltatási célú kifizetés összege csökkent az előző évhez viszonyítva. 11

15 A pénztár a évben a 10 éves várakozási időt elérő igényjogosultak köréből összesen fő részére teljesített kifizetést, ez az előző évhez viszonyítva 32 %-os növekedést jelent. Az elszámolások teljes összege eft-ot tett ki, melyből eft adóköteles tőkeösszegként, eft adómentes hozamként került kifizetésre. Az igénybejelentések esetben a tagsági jogviszony fenntartása mellett szóltak, fő teljes elszámolást kért és tagságát megszüntetve a pénztárból kilépett. A kilépők száma jelentősen nőtt, az előző évinek több mint a két és félszerese. A várakozási idő utáni kifizetések tekintetében az adóköteles kivétek és a kilépések száma az utóbbi időben érezhetően megnövekedett, mindez azonban továbbra sem jelent komolyabb vagyonkiáramlási kockázatot a pénztár számára A tagi kölcsön folyósítások alakulása A pénztár a évben a fedezeti tartalék befektetéseként összesen 997 fő részére teljesített tagi kölcsön kifizetést. Az előző két évhez viszonyított igen jelentős növekedést az alábbi táblázat adatai szemléltetik: Kifizetés jogcíme fő EFt fő EFt fő EFt Tagi kölcsön folyósítás A évtől kezdődően hatályos, kedvező jogszabályi változás következtében mely szerint a visszafizetési feltételek teljesítése esetén a tagsági jogviszony időtartama alatt a tagi kölcsön többször is felvehető a tagság körében folyamatosan növekedett az igénylési gyakoriság, és emellett a folyósításra került összegek volumene is folyamatosan nőtt. A évben feltehetőleg szoros összefüggésben a pénzügyi válsággal a kölcsönigénylések száma intenzívebben növekedett, az egyéni számla terhére történő érvényesítések visszafogása érdekében a pénztár a visszafizetésre 150 napos türelmi időt vezetett be. Az Igazgatótanács 62/2006. számú határozata alapján november 1-jét követően a kihelyezhető maximális összeg 250 millió forintban került meghatározásra, a keret összege ezt követően december 31-ig nem változott. A kérelmek magas száma, továbbá a kedvező hozamok következtében ismét jelentős mértékben megnövekvő számlaegyenlegek miatt a év során a keretösszeg megemelése szükségessé válik. 12

16 3.4 A tagi lekötések alakulása A több mint három éve őszén vezette be pénztárunk az MKB Bankkal kötött együttműködési szerződés alapján a tagi lekötés hitelfelvételi konstrukciót. A következő táblázat az igénylések, valamint a hitelbiztosítékként nyilvántartott összegek alakulását mutatja be az előző két évhez képest: Kifizetés jogcíme Tagi lekötés (egyéni számla fedezete mellett) fő EFt fő EFt Fő EFt A magánpénztári kifizetések alakulása Kifizetés jogcíme fő EFt fő EFt - TB felé visszalépés Elhalálozás Átlépés Egyösszegű kifizetés Összesen: A táblázat összehasonlító adatsorai alapján látható, hogy a magánpénztári ág fedezeti célú kifizetései az előző évi nagyságrendet közel kétszeresen meghaladóan alakultak. A más pénztárba elvitt fedezetek és a TB felé történő visszalépések együttes összege közel 3,5 milliárd forint összegű tartalékcsökkenést jelentett a pénztárnak, szemben az előző évi 2 milliárd forintos vagyonkiáramlással. Az évközben életbelépett jogszabályi változás alapján 153 fő 52 év feletti pénztártag összesen 345 millió forint összegű fedezetét utalta vissza a pénztár az év végéig társadalombiztosítási visszalépés címén. Az elszámolások összege 238 millió forint összegben állampapír-transzferrel, 107 millió forint összegben pedig pénz átutalásával került teljesítésre a Magyar Államkincstár felé. 13

17 A TB visszalépések évi gyakorisága az egyéb eseteket tekintve az előző évi nagyságrend szerint alakult. A pénztárnak ugyanakkor a évben az igények várható növekedésével kell számolnia, ugyanis a hivatásos állomány legalább húsz év szolgálati idővel és magánpénztári tagsággal rendelkező még aktív dolgozói részére a december 31-ig biztosított visszalépési lehetőség az év végével lejár. Az idei év során a magánpénztári ágazatban láthatóan romlott az átléptetésekben megmutatkozó, korábban stabilan kedvező pozíciónk. Az elvitt és hozott fedezet egymáshoz viszonyított arányát tekintve visszaesés tapasztalható a korábbi évekhez képest. A jelenséget a pénzügyi válság hatásaitól függetlennek kell tekinteni, és ez a körülmény elsősorban a pénztári tagszervezés hatékonyságának további javítására irányítja a figyelmet. Ugyanakkor látnunk kell, hogy nem kizárólag pénztárunkra jellemző sajátosságról van szó a szektor egészében a tagság növekvő mobilitása figyelhető meg, mely döntően az ügynökök útján történő tagszerzésre erősebben támaszkodó, jellemzően nagyobb méretű pénztárak agresszív üzletpolitikájának következménye. Jelentősen befolyásolta a magánpénztári átléptetésekben megmutatkozó negatív tendenciát, hogy a tagságot érintő fogyasztóvédelmi kockázatok enyhítése érdekében a pénztári átlépések szabályai az év július 24-től jelentősen szigorodtak A működési tartalék kiadásai Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység Összesen:

18 Az előző évhez képest mindkét ágazatban visszaestek a működési kiadások, az önkéntes ágazatban erőteljesebben, a magán ágazatban valamivel mérsékeltebben. A csökkenő kiadási szerkezet elsősorban a válságkörülményekhez igazított költségtakarékosság eredménye. A kiadások szerkezetén belül az előző évhez viszonyítva a felügyeleti díjak és az amortizácó kivételével - valamennyi költségnem és ráfordítás esetében csökkenés következett be. Jelentősebb mértékben mérséklődtek az anyagjellegű ráfordítások, valamint egyes szolgáltatástípusok költségei, visszafogottabban nőttek a személyi jellegű kiadások. A felügyeleti díj emelkedése a vagyonarányos számítási módból adódóan a tárgyévi kedvező hozameredmények miatt javuló vagyoni helyzet következménye. Az amortizáció évről évre való növekedése a pénztári nyilvántartó rendszerhez kapcsolódó funkcionális fejlesztésekkel összefüggésben jelentkezik. A magánpénztári egyéb kiadások bővülése a tagdíjbevételek késedelmes beazonosítása miatt utólag jelentkező felügyeleti- és garancia díjakból származott, melyek éves szinten közel 50 millió forintos kiadást jelentettek a pénztár számára A likviditási tartalék kiadásai Megnevezés Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Egyéb likviditási célú ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Összesen: A likviditási célú ráfordítások mindkét pénztári ágban csak letétkezelői díjakat tartalmaznak, abból adódóan, hogy a likviditási portfólióból értékpapír vagyonkezelés a év során nem történt, a befektetés kizárólag betéti kamatoztatás formájában valósult meg A költségmegosztás évi szabályai A két pénztári ágra összevontan felmerülő működési kiadások megosztására a Szeparációs Szabályzat előírásai alapján került sor, melynek szabályozásában az előző évhez képest változás nem történt. A megosztás fő iránya továbbra is az egyenlő arányban történő költségterhelés, a következők szerint: 15

19 A szeparációs szabályzat kivonata 51. Anyagköltség Költségnemek yomtatvány, irodaszer, nyomdai, informatikai anyagok Arány kiértesítések aránya Többi anyagköltség % 52. Igénybe vett szolgáltatások % 53. Egyéb szolgáltatások költségei % 54. Bérköltségek Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Munkakör függvényében meghatározott arányban Megbízási díjak % IT EB tiszteletdíja % Pénztári megbízottak % 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkáltatói hozzájárulások nyugdíj- és egészségpénztárakba Bérarány Útiköltség térítés, természetbeni juttatások, egyéb kifizetések Bérarány Reprezentáció % Munkáltató által fizetett táppénz Bérarány 56. Bérjárulékok Bérarány 57. Értékcsökkenési leírás % 867. Adók illetékek, hozzájárulások % 3.9. A függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék alakulása Magánnyugdíjpénztár (EFt) Megnevezés Befektetési tevékenység bevételei Befektetési tevékenység ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti tartalékba Átcsoportosítás likviditási tartalékba Átcsoportosítás tartaléktőkébe Összesen:

20 A függő portfólió tárgyévi befektetési bevételei elmaradtak az előző évi bevételektől, mely elsősorban a beazonosítatlan összegek átlagos állományának folyamatos csökkenéséből adódott. Az átcsoportosított összegek a évben beazonosított, évi vonatkozási időt megillető, a függő portfólióban bruttó módon befektetett összegek hozamainak visszapótlásából származtak, melyből eft a fedezeti tartalékot, eft a likviditási tartalékot, eft pedig a működési tartalékot illette meg. 4. A tevékenység értékelése a pénzügyi tervhez képest 4.1. A évi működési tevékenység az éves pénzügyi terv tükrében Az alábbi táblázat a évi működési célú terv- és tényadatok jogcímenkénti összehasonlítását mutatja be pénztári áganként: Megnevezés Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Terv Tény Terv Tény Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység Működési tartalék bevételei összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység Működési tartalék kiadásai összesen Szokásos működési eredmény Befektetési tevékenység eredménye Kiegészítő váll. tevékenység eredménye Működési eredmény összesen A terv- és tényadatok összehasonlítása alapján elmondhatjuk, hogy a évi gazdálkodás eredményeként mindkét ágazat veszteséggel - a tervezettől jelentős mértékben eltérő összegű veszteséggel - zárta az évet. 17

21 A két pénztári ág által elért éves működési eredmény (veszteség) közel azonos nagyságrendű, tényleges mértékét tekintve azonban ez a magánpénztári ágban a tervezettnek közel fele, míg az önkéntes ágban a tervezettnek mintegy kétszerese. Ily módon a pénzügyi tervben alkalmazott feltételezések az önkéntes ágban kedvezőtlenebb-, a magánpénztári ágban kedvezőbb megvalósulást mutatnak. A két pénztári ág vesztesége a pénztári tevékenység egészén belül lényegében kiegyenlített; az elért összpénztári működési eredmény - 41,3 millió forint, melyben a magánpénztári ág 21,6 millió forint, és az önkéntes pénztári ág 19,7 millió forint negatív működési eredménye összegződött. Az eredmény összetevőit vizsgálva mindkét pénztári ágról elmondható, hogy mind a működést megillető bevételek, mind a működést terhelő ráfordítások a tervtől eltérően alakultak. A két ágban ezenfelül még ellentétes irányú tendenciák is megfigyelhetők. A tagdíjcélú bevételek a magán ágban mintegy 14 %-kal túlteljesültek (a kincstári utalások növekvő volumenéből-, valamint a tárgyévi APEH-feldolgozás gyorsított üteméből adódóan), ezzel egyidejűleg az önkéntes pénztári ágban az éves szinten realizált tagdíjcélú bevétel jelentősen, mintegy 17 %-kal elmaradt az előirányzattól. Az önkéntes ágban tapasztalható bevételkiesés mely nemcsak a pénzügyi tervhez, hanem a korábbi évek tényadataihoz képest is jelentős elmaradást mutat - a tervezésben rejlő nagyfokú bizonytalanság mellett egyértelműen a taglétszám - mint a bevételt meghatározó legfőbb tervezési paraméter - tervtől való jelentős elmaradásával magyarázható. (Tervezés: fős növekedés, tényleges: fős csökkenés). Ugyancsak eltérő tendencia figyelhető meg a két pénztári ágazatban a működési célú ráfordítások esetében; a költségtakarékosan, alacsony tartalékkal összeállított tervhez képest az önkéntes ágban 8,5 %-os megtakarítást sikerült realizálni, ezen belül valamennyi költségnem a terv szerinti előirányzat alatt teljesült. A magánpénztári ágban ugyanakkor a ráfordítások - mindössze 0,5 %-kal meghaladva a kiadási főösszeget - lényegében az előirányzatnak megfelelő összetételben és mértékben merültek fel. A működési kiadások a évben mindkét pénztári ágban jelentősen csökkentek az előző évhez képest, így a taglétszám stagnálása, csökkenése mellett is csökkentek az egy főre és egy hónapra vetített fajlagos működési költségek. (Összehasonlításképpen: az egy pénztártagra jutó havi működési költség a magánpénztári ágban a év átlagában 988 Ft/fő/hó, az önkéntes pénztári ágban 531 Ft/fő/hó volt. Ugyanez a mutató a évben 896 Ft/fő/hó, illetve 464 Ft/fő/hó). 18

22 5. A pénztári tartalékok állományának alakulása 5.1. A pénztári tartalékok záró állományának alakulása A tartalékok záró állományának alakulását a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Önkéntes pénztár (EFt) Magánnyugdíjpénztár (EFt) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék APEH függő Összesen A pénztár fedezeti- és biztonsági céltartalékai az általános jövedelmi viszonyoknak, valamint a jellemző makrogazdasági tendenciáknak megfelelően alakultak, a tartalékok egymás közötti arányai az üzemszerű működést biztosították. A tartalékhányadok évközi módosítására nem került sor egyik ágazatban sem. Tartalékok közötti átcsoportosítás egyetlen alkalommal történt, az önkéntes ágban 40 millió forint a likviditási tartalékból a működési tartalékba került átcsoportosításra végleges felhasználás céljából. Ez a döntés a évi bevétel-kiesés negatív hatásainak ellentételezése, továbbá az év végéig előre nem látható kockázatok mérséklése érdekében született. A magánpénztári tartalékok alakulása csak bizonyos kiegészítésekkel értelmezhető, hiszen a bevallás-befizetés központosítása (2007. január 1.) óta a bevételek kimutatása nem a tényleges vonatkozási időszakra történik. A tartalékok állományai az előző évi tagdíjak utólagos feldolgozásából adódóan a év során a felosztott tagdíjbevételekkel, valamint az erre jutó jelentős összegű hozamok visszapótlásával arányosan emelkedtek. A pénztári tartalékok állománya a év során jelentősen növekedett, az előző évi vagyonvesztést jelentősen meghaladó növekményt elsősorban a befektetési környezet konszolidációja-, illetve a magán ágazatban a kincstári tételek gyorsuló beazonosítása révén sikerült elérnie a pénztárnak. Mindezek alapján a pénztár összesített tartalékállománya december 31-re 85 milliárd forintra, a pénztár teljes vagyona (egyesített mérleg fő összege) 19

23 pedig 87,9 milliárd forintra emelkedett év végére a pénztár összesített vagyona várhatóan eléri a 100 milliárd forintos nagyságrendet. Az előző évben a két ágazat által együttesen elszenvedett 5,5 milliárd összegű vagyoncsökkenéssel szemben a év során mintegy 19 milliárd forint éves vagyonnövekedés következett be, mely a pénztár történetében a legnagyobb összegű éves vagyonnövekmény, átlagosan 31,3 %-os növekedésnek felel meg. A pénztári ágak közötti vagyonmegoszlás alapján jól látható, hogy tovább növekedett a magánpénztári ág súlya a pénztári tevékenység egészén belül. (Összehasonlításképpen: a magán ágazat vagyona az előző év végén mintegy 20 %-kal, a év végére azonban már több mint 40 %-kal haladta meg az önkéntes pénztárét) A tagdíjak tartalékok közötti megoszlása Önkéntes pénztár Az önkéntes pénztári tagdíjak tartalékok közötti megosztási arányait az alábbi táblázat mutatja be: Sávos tagdíjmegosztási módszer (hatályos január 01-től december 31-ig) Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) A pénztár január 1-jétől alkalmazza a hatékonyabb, igazságosabb és a piaci megoldásokhoz jobban igazodó sávos tagdíjmegosztási módszert a tagdíjak tartalékok közötti megosztására. Az áttéréskor megfogalmazott szempontok beigazolódása már az első teljes év bevételeinek elemzése alapján kimutatható volt. A bevezetés tapasztalatai és a pénztár jövedelmi viszonyai alapján a tagdíjak megosztására szolgáló sávhatárok és az egyes tartalékokat megillető hányadok az első két év során, január 01. és december 31. között nem változtak. Tekintettel azonban a növekvő működési kiadásokra, valamint az elhúzódó pénzügyi- és gazdasági válsággal összefüggésben valószínűsíthető további bevételkiesésre, a pénztár január 1-jétől a sávhatárok 20

24 egyenkénti Ft-os megemelését és a tartalékhányadok sávonkénti 0,5 %-os növelését látta indokoltnak Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztári tagdíjak tartalékok közötti megosztási arányait az alábbi táblázatok mutatják be: Tartalék megnevezése Arány Fedezeti célú 96 % Működési célú 3,5 % Likviditási célú 0,5 % A korábbi üzleti években elért pozitív működési eredmény és a tartalékképzési szabályok módosulása (hozamkiegyenlítés megszüntetése) következtében II. félévétől egyidejű lehetőség nyílt a magánpénztári működési és a likviditási tartalékhányad csökkentésére, mellyel párhuzamosan a fedezeti tartalékhányad egy százalékponttal, 96 %-ra emelkedhetett. Az arányok a és év során nem változtak. 6. A befektetések alakulása 6.1. A vagyonkezelés helyzete A pénztár kezelt eszközeinek (pénztári tartalékok, ingatlan, tagi kölcsön) piaci értéke december 31-én 85,7 milliárd Ft volt, a vagyon letétkezelési feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan a Raiffeisen Bank Zrt. végezte. A pénzintézet eközben mindkét pénztári ágazat folyószámla vezetési feladatait is ellátta. A Pénztár befektetett vagyonát a tárgyév során mindvégig három portfóliókezelő, a Concorde Alapkezelő Zrt., a Generali Alapkezelő Zrt., valamint az MKB Bank Zrt. kezelte. A Concorde Alapkezelő Zrt. a évben lezajlott portfóliókezelői tenderen való sikeres szereplése révén január 1-től vette át az ERSTE Bank Alapkezelő Zrt. helyét. A portfóliókezelési szerződések azonos portfóliókezelési irányelveket szabtak meg a portfóliókezelőknek, azonban eltérés volt a kezelt portfóliók számában. A pénztár a befektetéseinek eszközcsoportok közötti megosztását a évre vonatkozó befektetési politikában előirányzott elveknek megfelelően határozta meg a portfóliókezelőknek. 21

25 A pénztár vezetése, a korábbi döntésnek megfelelően, a vagyont eltérő arányban osztotta meg a portfóliókezelők között, melynek nagysága a portfóliókezelők előző évben elért eredményei alapján került meghatározásra. A befolyó tagdíjbevételek befektethető részéből a évben 34 %-ot adott át a pénztár mindkét ágazat esetében a Generali Alapkezelő Zrt.-nek, 33 %-ot a Concorde Alapkezelő Zrt.-nek, és 33 %-ot az MKB Bank Zrt.-nek. A különböző instrumentumok referencia index súlya a hasonló elnevezésű portfóliókban, ágazatonként megegyezik. Az Igazgatótanács illetve az önkéntes ágazat esetében a küldöttközgyűlés jóváhagyta az index súlyok július 1-től történő megváltoztatását, a Befektetési Politika ezirányú módosítását. Ugyancsak az év második felétől az önkéntes pénztári fedezeti tartalékon belül bevezetésre került egy negyedik portfólió, mely kizárólag kockázatmentes pénzpiaci befektetéseket tartalmaz január 1-jétől mindkét ágazatban bevezetésre került az elszámoló egység alapú rendszer a fedezeti portfóliók és a függő portfóliók esetében. Ezek a változások jelentősen átalakították a pénztár napi feladatait, működését. Az elszámoló egység alapú rendszer bevezetésével egyidejűleg felmerülő portfólió váltások, illetve a portfóliókból történő folyamatos kifizetések miatti likviditás kezelés egyszerűsítése, és költségvonzatának minimalizálása céljából a pénztár a korábbiaknál nagyobb összegeket tartott a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett bankszámláján. A számla folyószámlaként működik, de a napi záró egyenlegek egynapos lekötött betétként kamatoznak, a kedvező megállapodás szerint a számlához kapcsolódó betéti kamat naponta jóváírásra kerül. A tőkepiacokon mutatkozó fellendüléssel összhangban a pénztár az év második felében jelentősen csökkentette a saját kezelésben lévő állományokat A portfólió-kezelői értékpapír-befektetések főbb mutatói A következő táblázatok a külső vagyonkezelésben lévő egyes portfóliók főbb mutatóit tartalmazzák portfólió-kezelőnkénti és pénztári ágankénti bontásban: Önkéntes yugdíjpénztár Klasszikus portfólió Klasszikus portfólió Bruttó Klasszikus portfólió Megnevezés átlagos lekötött tőke hozamráta záró piaci értéke (Ft) (Ft) (%) Generali Alapkezelő Zrt ,18% 22

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014.

Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. ÜZLETI JELENTÉS 2014. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4 3.A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013)

a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) a 2009. április 30-i igazgatótanács ülés elfogadta HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) 1 HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖTÉVES STRATÉGIÁJA (2009-2013) Előszó A HONVÉD Nyugdíjpénztár 2009. végén

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához 2 I. Általános rész A VIT Nyugdíjpénztár az éves beszámolóját a Számviteli

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I.

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I. KOCKÁZATI JELENTÉS 213/I. 213. június 213. június Kockázati jelentés A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

BIZALOM Nyugdíjpénztár

BIZALOM Nyugdíjpénztár Fontosabb mutatószámaink ( december 31.): BIZALOM Nyugdíjpénztár taglétszám 8 147 fő, vagyon 7 499 mft, egyéni számlák átlagos értéke 920 eft, 140 db munkáltatói szerződés, amiből 56 db a vízügyi ágazat

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007)

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Pénzügykutató Zrt. Sajtótájékoztató 2007. április 3-án A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2006-2007) Összegző A magyar gazdaság a 2006-ban kedvezően alakuló világgazdasági háttér lehetőségeit a kikényszerülő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26.

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS 2010. május 26. 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja 1996. augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben