MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV"

Átírás

1 MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u Szombathely, Pf.: 265 Telefon: (06 94) Fax: (06 94)

2 2 A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA Az 1 főre jutó GDP értéke tekintetében a megye az elmúlt években az országos átlag fölött teljesített, amelyben az iparnak meghatározó szerepe volt: a megyében az ipar GDP-ből való részesedése tovább emelkedett és meghaladja a 40%-ot, szemben az országos átlaggal, amely nem éri el a 30%-ot. A megye gazdaságában hosszú évek óta - meghatározó szerepe van a döntően külföldi tulajdonban álló cégeknek. A külföldi tőke a térségünkben elsősorban az iparba, ezen belül is jellemzően a gépiparba eszközölt számottevő befektetéseket. A gazdaság fejlődésének napjainkban is a gépipar a motorja, aminek következtében országosan Vas megyében az egyik legnagyobb az ágazat termelése. Az ipar teljesítményének folyamatos bővülése elsősorban az erőteljes exportorientációnak köszönhető, amely napjainkban a megyébe települt külföldi vállalkozások mellett, részben a hazai cégeket is jellemzi. Az elmúlt években éven belül ugyan hullámzóan alakult az ipar kibocsátása, de az év egészét tekintve a termelési érték 2013-ban 4,8%-kal, 2014-ben 17,8%-kal emelkedett az előző évihez képest év során előállított termelési érték, elsősorban a járműipari exportnak köszönhetően, az országos átlagnál (7,9%) nagyobb ütemben nőtt, összességében 9,1%-kal meghaladta az egy esztendővel korábbit. Az ipar jelentőségét jól mutatja az egy lakosra jutó termelési érték nagyságrendje, amely meghaladja az országos átlagot és a megyék között az egyik legmagasabb évben emelkedett a beruházási aktivitás, a teljesítések összege meghaladta az előző évit. A megyei székhelyű, legalább öt alkalmazottal rendelkező gazdasági szervezetek összesen 108,2 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, 10,2 milliárd forinttal többet, mint 2014-ben.

3 3 A BEJELENTETT MUNKAERŐ-IGÉNYEK ALAKULÁSA A gazdaság fejlődésének következtében több területen az előző évihez hasonlóan - jelentős volt a munkaerő-iránti kereslet a megyében ben üres állást jeleztek a foglalkoztatók, amely elmaradt az előző évitől, de volumenében továbbra is jelentős maradt. A bejelentett munkaerő-igények közül 9335-höz nem igényeltek semmilyen támogatást a munkáltatók. A támogatással kínált üres álláshelyek számának az alakulását alapvetően a támogatási források volumene határozta meg. A támogatott állásbejelentések száma az elmúlt év azonos időszaki adatától jelentősen (28,1%-kal) elmaradt, amely döntően a közfoglalkoztatási programok évi működtetésének a következménye. A mérséklődés ellenére markáns maradt a közfoglalkoztatás jelenléte, ettől függetlenül a bejelentett betöltetlen álláshely-struktúrában - az elmúlt évhez hasonlóan - a nem támogatott munkahelyek dominanciája (63,8%) tovább erősödött a megye munkaerőpiacán. A nem támogatott állások túlsúlya azonban csak megyei szinten érvényesült. A kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű térségekben jellemzően, ahol a megyei átlagnál magasabb az álláskeresési ráta a támogatott állások voltak többségben, míg a fejlettebb körzetekben a nem támogatott állások túlsúlya érvényesült Az álláshely kínálat volumenét az idén is jelentősen befolyásolták a közfoglalkoztatási rendszer keretén belül megjelenő munkaerő-igények: az összes állás 36,2%-a a közfoglalkoztatás valamelyik eszközét takarta. Ezen belül a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás volt a meghatározó (közel fele), majd az országos közfoglalkoztatási programok (mintegy 25%). Legkevesebb munkaerőt a kistérségi Start mintaprogramok igényeltek (közel 15%). A nyári diákmunkához kapcsolódó munkaerő-igények a támogatott állások kevesebb, mint 8%-át tették ki, hasonlóan az EU-s programok keretében bérköltség támogatással kínált álláshelyek arányához. A támogatott üres állások több, mint 60%-át a közigazgatás területéről jelentették be, amelyeket döntően az önkormányzatok jeleztek a közfoglalkoztatási programok munkaerőigényéből következően.

4 4 Támogatás nélkül legtöbb álláskeresőt a feldolgozóipar ezen belül jellemzően a gépipar, a textilipar és az élelmiszeripar szándékozott felvenni, de a munkaerő-kölcsönzők is jelentős nagyságrendű munkaerő-igényt jeleztek. Ezek mellett a kereskedelem területére vártak még jelentős számban dolgozókat a munkáltatók. Míg a támogatott állásokra 80%-ban alacsony iskolai végzettségű álláskeresőket vártak, addig a támogatás nélküli munkahelyekre nagyobb részben legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkaerőt kerestek a munkáltatók. A MUNKAERŐPIACI FOLYAMATOK, JELLEMZŐK A megye gazdaságának szerkezete visszatükröződik a foglalkoztatási struktúra alakulásában is: magas, tartósan 40% fölötti az iparban alkalmazottak aránya. Vas megye az ország egyik legiparosodottabb térségének számít, az ipar szerepe a foglalkoztatásban számottevően magasabb, mint az országos átlag. A piaci folyamatok és a foglalkoztatáspolitikai intézkedések együttes hatásaként a megye munkaerő-piacán évben is kedvező folyamatok zajlottak. Tovább javult a népesség gazdasági aktivitása: a KSH felmérése szerint évben a éves népességnek 63%-a volt jelen a munkaerő-piacon, amely az országosnál 3,1%- ponttal magasabb és a főváros valamint a megyék közti sorban Budapestet követően a második legmagasabb. A foglalkoztatási ráta éves szinten 60,6%-ra emelkedett, 4,7%-kal meghaladva az országos átlagot, a területi sorban pedig a legmagasabb. A kiemelkedő foglalkoztatási mutatók alacsony munkanélküliséggel párosultak (3,8%). A regiszter alapú nyilvántartás szerint az év első hat hónapjában a korábbi évektől eltérő folyamatok érvényesültek a megye munkaerő-piacán, amelyben meghatározó szerepet töltöttek be a közfoglalkoztatási programok I. félévében - március kivételével minden hónapban kevesebben szerepeltek a nyilvántartási rendszerben, mint egy évvel korábban. A vizsgált időszakban márciusban kerestek legtöbben állást, mivel befejeződtek az elmúlt évben indított közfoglalkoztatási programok, így az onnan kikerült álláskeresők március folyamán ismét jelentkeztek a járási foglalkoztatási osztályokon, ami a nyilvántartásban szereplő álláskeresők számának átmeneti emelkedését vonta maga után. Áprilisban ismét csökkenő tendencia érvényesült a regisztrált álláskeresők körében, mivel újabb közfoglalkoztatási programok indultak, amelyek az elsődleges munkaerő-piac nyújtotta elhelyezkedési lehetőségek mellett - számos lehetőséget kínáltak a munkavállalásra. Az áprilisi csökkenést követően májusban és júniusban is fogyott a regisztrált álláskeresők száma, a csökkenés üteme azonban hónapról hónapra lassult. A mérséklődés folyamatát júliusban a pályakezdő fiatalok beáramlása szakította meg átmenetileg, amit augusztusban ismét jelentősebb csökkenés követett. Az év többi hónapjában körül mozgott a regisztrált álláskeresők száma ben havonta átlagosan 5478 álláskereső szerepelt a járási hivatalok nyilvántartási rendszerében, 13,8%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban.

5 5 Összességében megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők számának az éven belüli alakulását az elsődleges munkaerő-piaci kereslet mellett a közfoglalkoztatás döntően meghatározta. TÉRSÉGI KÜLÖNBSÉGEK A MEGYE MUNKAERŐ-PIACÁN Vas megyét hosszú évek óta az egyik legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségek között tartják nyilván, mivel megyénkben az egyik legalacsonyabb az álláskeresési ráta. A térségen belül azonban jelentős különbségek vannak az egyes körzetek között annak ellenére, hogy 2015-ben döntően a foglalkoztatáspolitikai döntések következtében, amelyek a közfoglalkoztatási programokat a hátrányosabb helyzetű térségekben nagyobb volumenben működtették a különbségek mérséklődtek a korábbi évekhez képest. A korábbi években Szentgotthárd és Vasvár térségében volt legmagasabb az álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. Mára csak Vasvár térségében kiugró a mutató

6 6 értéke, annak ellenére, hogy itt csökkent a munkanélküliség szintje legerőteljesebben az előző évhez képest. A nagy ütemű csökkenésnek köszönhetően a térség mutatójának megyei átlagtól való eltérése jelentősen mérséklődött a korábbi évekhez képest. Szombathely térségében volt a legkedvezőbb a munkaerő-piaci helyzet 2015-ben, de Sárvár, Kőszeg és Körmend vonzáskörzetében is havonta átlagosan 5% alatt maradt a mutató értéke. Szentgotthárd és Celldömölk térségének álláskeresési rátája 0,7-1,1%-ponttal meghaladta a megyei 4,3%-os átlagot. A Vasvár járás területén a 2,2%-pontos javulás ellenére 3,1%-ponttal magasabb a relatív mutató éréke a megyei rátánál. A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, VÁLTOZÁSA, ÖSSZETÉTELE 10%-ot meghaladó csökkenést mutatnak az adatok mind a regisztrált álláskereső férfiak mind a nők körében. A férfiak csökkenési üteme kissé meghaladta a nőkét, ennek ellenére éves szinten némileg több férfi szerepelt az álláskeresők között, mint nő.

7 7 A férfiak az éven belüli szezonális foglalkoztatás hatásainak jobban ki vannak téve, mint a nők, mivel nagyobb arányban dolgoznak azokban az ágazatokban, amelyeket a szezonalitás erőteljesen érint. Az utóbbi években azonban a közfoglalkoztatás felülírta a korábbi évekre jellemző trendeket, mivel ezekben az évről-évre nagyobb létszámot érintő közfoglalkoztatási programokban a férfiak vannak többségben. Az álláskeresők korcsoportok szerinti száma és összetétele is módosult az előző évhez képest. Legnagyobb ütemű csökkenést a fiatalok körében mutatnak az adatok, a éves korosztály körében is nagyobb volt a fogyás az átlagosnál, az 50 éven felüliek körében volt a csökkenés üteme a legkisebb, alig haladta meg az 5%-ot. Az eltérő csökkenési ütem megváltoztatta az összetételt: az 50 évnél fiatalabbak aránya 2,7%-ponttal csökkent, az idősebbeké ugyanennyivel növekedett. Az idősebb korosztály regisztrált álláskeresőkön belüli aránynövekedésének az is oka lehet, hogy a nyugdíjkorhatár növekedése miatt egyre nagyobb részük kénytelen aktív maradni (akár álláskeresőként is) a munkaerő-piacon. Az 50 év felettiek elhelyezkedési problémáit jól jelzi, hogy körükben lényegesen magasabb a tartós álláskeresők aránya. Az összes álláskereső 24,5%-a nem talált már egy éve munkát, az 50 év felettiek körében ez az arány 42,3% volt. A nyilvántartásban szereplő személyek iskolai végzettség szerinti struktúrája érdemben nem változott az előző évhez képest évhez hasonlóan a regisztrált álláskeresők között legtöbben (35,9%) legfeljebb 8 általános iskolával rendelkeznek. A szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek aránya megközelítette a 30%-ot. Szakközépiskolába, technikumba, gimnáziumba a regisztrált álláskeresők mintegy 28%-a járt, a diplomások aránya 6-7% körül mozgott. Az utóbbiak száma csökkent legkisebb ütemben az előző évhez képest. Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételében jelentős területi különbségek vannak. A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű térségekben (Celldömölk, Vasvár) a megyei átlagnál lényegesen magasabb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Az előbbi térségben mintegy 40%, az utóbbiban pedig némileg meghaladja az 50%-ot. Ugyanez az arány a legalacsonyabb rátával jellemzett Szombathelyi térségben alig haladja meg a 30%-ot. Ezzel szemben a diplomások aránya a legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségekben a legmagasabb: Szombathelyen 9,6% és Kőszegen is erősen megközelíti a megyei átlagot (6,6%). A tartós (legalább 1 éve) regisztrált álláskeresők száma az átlagosnál valamelyest kisebb mértékkel csökkent, így a regisztráltakon belüli arányuk megközelítette a 25%-ot, azaz közel minden negyedik álláskereső 12 hónapnál hosszabb ideje nem talált megfelelő munkát. Az álláskeresési járadékban/ segélyben részesülők száma éves szinten közel 3%-kal tovább csökkent, így minden negyedik álláskereső részesült ezekben a juttatásokban. Az FHT-ban részesülők száma fogyott legkisebb ütemben: körükben kevesebb, mint 2%-os csökkenést mutatnak az adatok. Ennek következtében a járadék/segélyesekhez hasonlóan minden negyedik álláskereső számára folyósítják ezt a pénzügyi támogatást. A számuk annak ellenére nem változott számottevően, hogy az év második felétől a közfoglalkoztatási programoknak kiemelt célcsoportjai voltak azok az álláskeresők, akik foglalkoztatási támogatásban részesültek. Az ellátásban nem részesülők száma fogyott legerőteljesebben

8 évben, a csökkenés üteme meghaladta az átlagost, így részarányuk mintegy 50%-ra csökkent, amely a tavalyinál 5,8%-ponttal alacsonyabb. A pályakezdő álláskeresők létszámának az alakulását - a szokásos éven belüli ciklikusságon túl a közfoglalkoztatási programok indulása és befejeződése is befolyásolta, mivel (a korábbi éveknél ugyan kevesebben, de továbbra is) jelentős számban vettek részt pályakezdő fiatalok is ben havonta átlagosan 523 pályakezdő álláskereső szerepelt a nyilvántartási rendszerben, amely 23%-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. Az év minden hónapjában alacsonyabban alakult a számuk, mint egy évvel korábban. Az év első két hónapjában mérséklődött a pályakezdők száma. Márciusban azonban a közfoglalkoztatási programok befejeződése megszakította a csökkenő folyamatot: egy hónap alatt 14%-kal emelkedett a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma. A közfoglalkoztatási programok áprilisi indulása ismét kedvezően hatott a számuk alakulására: 14%-os csökkenést eredményezett körükben. Májusban is folytatódott a tendencia, de a csökkenés üteme kissé elmaradt az előző havitól. A nyári hónapokat emelkedő trend jellemezte, amely a tanév végével van összefüggésben. A növekedés üteme azonban elmaradt az előző évitől, amelyben szerepe volt, hogy a nyáron induló GINOP projekt által biztosított elhelyezkedési támogatással a tanulmányaik befejezését követően jelentős számban tudtak munkaviszonyt létesíteni. A pályakezdő álláskeresők számának az alakulását az utolsó negyedévben a munkaerő-piaci képzések befolyásolták kedvezően, mivel jelentős számban kapcsolódtak be tanfolyami képzésekbe, emellett számottevő maradt az elhelyezkedés is. A pályakezdő álláskereső fiatalok közül legtöbbnek (29,9%) legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége van. Hasonló arányban fordulnak elő közöttük azok a munkát kereső fiatalok, akik szakközépiskolába vagy technikumba jártak korábban. Minden ötödik szakmunkásképzőben vagy szakiskolában szerezte a szakképzettségét, gimnáziumban 15% érettségizett, a diplomások aránya alig haladta meg a 6%-ot.

9 9 Az előző évhez képest legkevésbé a 8 általános iskolát végzettek száma csökkent, amely azt igazolja, hogy alacsony iskolai végzettséggel a legnehezebb a munkába állás. A regisztrációs rendszerből kikerülő pályakezdő álláskeresők a kilépés módja szerint: Az év során a pályakezdő fiatalok 37%-ának sikerült önállóan, közvetítéssel vagy támogatással állást találni, közfoglalkoztatási programokban 15,2% vállalt munkát, munkaerő-piaci képzésekbe közel 5% kapcsolódott be ben az előző évinél nagyobb arányban tudtak a pályakezdő álláskeresők az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedni, így a közfoglalkoztatás szerepe a körükben kissé visszaszorult a évihez viszonyítva. Az iskolai végzettség erősen befolyásolja, hogy a pályakezdő fiatal milyen módon kerül ki a nyilvántartási rendszerből. A legalább középfokú végzettséggel rendelkezők kétszer nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, mint az alapfokú végzettséggel rendelkezők. Rövid idejű kereső tevékenységet is nagyobb arányban végeznek a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. A közfoglalkoztatók is szívesebben alkalmaznak magasabb iskolai végzettségű fiatalokat. Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők hamarabb szakítják meg az együttműködést.

10 10 A kilépés módja Alapfokú Középfokú Felsőfokú Összesen iskolai végzettség Elhelyezkedett 19,7% 38,9% 39,0% 34,2% Rövid idejű kereső tevékenység 1,6% 3,2% 2,9% 2,8% Közfoglalkoztatás 13,2% 15,0% 23,5% 15,2% Együttműködés hiánya 29,5% 10,8% 10,3% 15,3% Egyéb kilépési ok 30,2% 28,4% 19,9% 28,2% Képzés 5,9% 3,8% 4,4% 4,4% Összes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A regisztrációs rendszerbe történő be és kilépések alakulása évben belépés történt a nyilvántartási rendszerbe, 23,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belépők közül fő (93,2%) a munkaviszonya elvesztését követően jelentkezett, pályakezdőként 1628 fő regisztráltatta magát. A pályakezdők beáramlása 29,1%-kal elmaradt a évitől, nem pályakezdők is 22,6%-kal kevesebben léptek be a regisztrációs rendszerbe az elmúlt évinél. A belépőknek 12,3%-a első alkalommal regisztráltatta magát munkanélküliként, túlnyomó többségük azonban már korábban is volt álláskereső. Megnevezés 2014.év 2015.év Belépők Kilépők Belépők Kilépők Nem pályakezdők Pályakezdők Összesen Belépőkből: - első ízben jelentkező visszalépő A be- és kiáramlás adatai Vas megyében Az év során munkanélkülivé váltaknak egynegyede a feldolgozóiparban, 9%-a kereskedelemben, 6-8%-a az építőiparban illetve a vendéglátásban dolgozott korábban, további 7%-nak a munkaerő-kölcsönző cégek biztosítottak munkát. A kilépők száma 2015-ben 21,6%-kal elmaradt az előző évitől. Legnagyobb volumenű kiáramlásra a szezonális munkák és a közfoglalkoztatás következtében - a tavaszi és azokban a hónapokban került sor, amikor a közfoglalkoztatási programok indultak. A kilépők 41,3 %-a önállóan, közvetítéssel vagy támogatás segítségével helyezkedett el, 22,5%-ának a közfoglalkoztatási programok adtak munkalehetőséget, további 1,8% munkaerő-piaci képzésbe kapcsolódott be.

11 11 Kilépés oka Alapfokú Középfokú Felsőfokú Összesen iskolai végzettség Önállóan 23,0% 37,0% 41,8% 32,9% Rövid idejű kereső tevékenység 1,7% 1,8% 2,0% 1,8% Együttműködés hiánya 17,6% 10,4% 8,7% 12,6% Egyéb kilépési ok 18,5% 20,9% 19,6% 20,0% Képzés 1,9% 1,7% 2,0% 1,8% Foglalkoztatási osztályok közreműködésével elhelyezkedett Ebből: 37,3% 28,2% 25,9% 31,0% Közvetítéssel elhelyezkedett 4,6% 7,7% 7,4% 6,7% Támogatással elhelyezkedett 0,8% 2,2% 1,5% 1,7% Közfoglalkoztatás 31,9% 18,3% 17,0% 22,5% A táblázat jól szemlélteti, hogy az iskolai végzettség növekedésével egyre nagyobb eséllyel helyezkedtek el az álláskeresők az elsődleges munkaerő-piacon. Amennyiben a foglalkoztatási osztályok közreműködésével sikerül munkát találniuk, az iskolai végzettség emelkedésével nagyobb arányban kaptak közvetítéssel vagy támogatással állást. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők munkához juttatásában töltenek be a foglalkoztatási osztályok legnagyobb szerepet, amely a legfeljebb 8 általánossal rendelkező álláskeresők vonatkozásában jellemzően közfoglalkoztatási programba történő bevonást jelent. Hátrányos munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők elhelyezkedésének segítése 2015-ben fejeződött be a évben indult EU-s forrásból finanszírozott TÁMOP projekt, amelynek a célja volt a célcsoportjába tartozó személyek munkaerő-piacra segítése komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt ideje alatt 4829 fő lépett be a programba, akiknek a célcsoport szerinti megoszlását a következő ábra mutatja:

12 12 A projekt résztvevői közül 2610 főt munkaerő-piaci képzésbe vontunk be. A tanfolyamok közül a(z) - targoncavezető, - német nyelv, - ESR híváskezelő, - angol nyelv, - eladó, - CNC forgácsoló, - szociális gondozó és ápoló, - pénzügyi-számviteli ügyintéző voltak a legnépszerűbbek álláskeresők körében. Támogatással 2609 főt sikerült munkához jutatni, közülük 472 fő vállalkozást indított. A program valamennyi résztvevője részére nyújtottunk humán szolgáltatást, leggyakrabban munkaerő-piaci és foglalkozási információt, egyéni álláskeresési tanácsadást, munkaközvetítést illetve mentori segítségnyújtást. A projekt eredményességét mutatja, hogy a bevont személyek közül 4329-en sikeresen befejezték a programot, közülük 63% pedig a program sikeres befejezése után 180. napon támogatás nélkül dolgoztak illetve vállalkozók voltak. A TÁMOP Újra tanulok program, amely szintén 2015-ben fejeződött be, célja volt az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A projekt keretében 148 tanfolyamot bonyolítottunk le, amelyekre 2605 fő került bevonásra. A legnépszerűbb képzéseink a(z) - motorfűrész kezelő, - építő és anyagmozgató gépkezelő, - számítástechnika - kisgépkezelő, - betanított parkgondozó, - alapkompetencia fejlesztés. A képzésbe bevontak közül 2469 fő (95%) fejezte be sikeresen a megkezdett tanfolyamokat. A GINOP Ifjúsági Garancia program 2015-ben indult, amelynek célja azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, konkrét lehetőséget ajánljon az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat szerzésre vagy a tanulásra. Az elmúlt év során 402 fő lépett be a programba. Munkaerő-piaci képzésbe 131 fiatalt vontunk be, akik - logisztikai ügyintéző - társadalombiztosítási, bérügyintéző - raktáros+építő- és anyagmozgató gép kezelője - kőműves és hidegburkoló - élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó, - német nyelv tanfolyamokon vehettek részt. Támogatással 270 fiatal munkavállalását segítettük, közülük 26-an vállalkozást indítottak.

13 13 A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők munkához jutását szolgálják a közfoglalkoztatási programok is, amelyek átmeneti jelleggel, hosszabb-rövidebb időre biztosítanak munkalehetőséget azoknak, akiknek a gazdaság piaci szereplői nem tudnak munkát adni. A foglalkoztatás mellett képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal igyekszünk segíteni a közfoglalkoztatottakat, hogy minél előbb kikerüljenek az elsődleges munkaerő-piacra től kezdődően a közfoglalkoztatás alapvetően három program keretében valósult meg: - hosszabb időtartamú - országos - kistérségi startmunka mintaprogram 2015-ben tovább erősödött a közfoglalkoztatás szerepe a foglalkoztatásban. Havonta átlagosan 14,6%-kal többen vettek részt a közfoglalkoztatási programokban, mint az előző évben. A közfoglalkoztatottak közel fele országos közfoglalkoztatási programokban dolgozott, minden harmadik az önkormányzatok programjait tartalmazó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, minden ötödik pedig a kistérségi startmunka mintaprogramokban tevékenykedett. Az önkormányzatok által szervezett, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak nevezett programok célja a helyben felmerülő közfeladatokkal, a helyi közösség érdekeit szolgáló munkaerő-igényekkel kapcsolatos foglalkoztatás ben a hosszabb időtartamú, jellemzően önkormányzati közfoglalkoztatók keretében dolgozók átlagos létszáma több mint 25%-kal mérséklődött, részben a pénzügyi források csökkenése miatt, több esetben azonban létszámfeltöltési problémák is adódtak, illetve a közfoglalkoztatók sem igényeltek több munkaerőt. A program végrehajtását nehezítette, hogy közepétől előírásra került a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők (FHT) minél nagyobb számú bevonása a közfoglalkoztatási projektekbe, akiknek a munkaképessége valamint munkavállalási hajlandósága általában az átlagosnál alacsonyabb. Összegzés: A Kormány foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban 2015-ben is elsődleges célunk volt a népesség gazdasági aktivitásának további növelése, a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése. A célok elérése érdekében szoros kapcsolatot tartottunk a térségben működő gazdálkodó szervezetekkel - különös tekintettel a létszámfejlesztést realizáló munkáltatókkal - a gazdaság munkaerő-igényének a feltárása érdekében. Arra törekedtünk, hogy minél rövidebb időn belül kerüljön kielégítésre a gazdaság szeplőinek munkaerő-igénye, illetve az álláskeresők minél hamarabb kapjanak akár a foglalkoztatás költségeinek átmeneti támogatásával - számukra megfelelő munkalehetőséget.

14 14 Az elsődleges munkaerő-piacról kiszorult munkavállalók aktivitásának megőrzése céljából közfoglalkoztatási programok működtetésében vettünk részt. A közfoglalkoztatás átmeneti jellegének az erősítésére törekedtünk: kizárólag azok az álláskeresők végezzenek munkát a közfoglalkoztatási programok keretében, akiknek a versenyszféra nem kínál munkalehetőséget. Képzésekkel és szolgáltatások nyújtásával segítettük a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra történő kilépés lehetőségét. Szem előtt tartottuk az FHT-sok minél nagyobb arányú bevonását a közfoglalkoztatási programokba. A programok sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködtünk a bonyolító önkormányzatokkal, közfoglalkoztatókkal. A rendelkezésre álló uniós források hatékony felhasználásával a 25 év alatti fiatalok munkaerő-piaci integrációját szolgáló Ifjúsági Garancia rendszer eredményes működtetésére törekedtünk. A program sikereses megvalósítása érdekében további együttműködéseket alakítottunk ki a gazdaság szereplőivel, civil szervezetekkel, oktatási rendszer szereplőivel. A munkaerő-piac igényeit figyelembe vevő képzési struktúra kialakítását, működtetését tartottuk szem előtt, ahova a GINOP célcsoportba tartozó 25 év alatti fiatalok és TÁMOP célcsoportba tartozó hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők, közfoglalkoztatottak kerültek bevonásra. Közreműködtünk a kereslet vezérelt pályaválasztásban, a helyi igényekhez igazodó szakképzési struktúra kialakításában. A partnerek igényeinek kielégítése érdekében - figyelembe véve szervezetünk humánerőforrásait munkaerő-piaci tapasztalatokkal rendelkező civil szervezetektől szolgáltatásokat vásároltunk. Foglalkozási Információs Pontokat (FIP) működtettünk Csepregen és Őriszentpéteren, hogy az elhelyezkedéshez szükséges munkaerő-piaci információk a hátrányos helyzetben lévő, kistelepüléseken élő állampolgárokhoz is eljussanak. A szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében - a megye határ menti fekvéséből adódóan - a nemzetközi kapcsolatokban, együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázására törekedtünk.

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13.

Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13. Vas megyei szakképzés-fejlesztési koncepció (2013-2020) Szombathely, 2013. május 13. 1 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 5 2.1. SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSÉT ALAPVETŐEN MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK... 5 2.2.

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon

A közfoglalkoztatás. Közfoglalkoztatás Magyarországon A közfoglalkoztatás jó gyakorlatai Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014-2015 Felelős kiadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Weboldal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium Nyomda: Duna-Mix Kft.,

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév

A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév A válság munkaerő-piaci következményei, 2010 2011. I. félév Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglaló... 2 Bevezető... 2 Az Európai Unió munkaerőpiaca a válság után... 2 A válság

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2003 Férfi 2002. Január 1. Nő 90-85-89 80-84 75-79 Munkaerő-felmérés

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2010 2011 2012 A i zárónapon

Részletesebben

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE:

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE: ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE KÉSZÍTETTE: 2015. OKTÓBER Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 2 1. Közfoglalkoztatás rövid, általános bemutatása...

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2 év december hó 2-én tartandó ülésére Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató Tájékoztató

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Készítette: BFH Európa Kft. Győr, 2013. május 2.

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Tisztelt Olvasó! Köszöntöm a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nevében. Engedje meg,

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos

Részletesebben

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE - FELÜLVIZSGÁLAT - 2007. TARTALOEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 2. Természeti adottságok, térségi erőforrások... 6 3. A kistérség társadalmi területi folyamatai...7

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 2 2. Alkalmazott munkamódszer... 6 3. Tényállapot összefoglalása, várható tendenciák előrejelzése...

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben