DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP , és programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató

2 Tájékoztató a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedésének időarányos végrehajtásáról 1. A komplex rehabilitáció célja, feladatai A rehabilitációval kapcsolatos célok megvalósításának területén 2008-tól módosult a megváltozott munkaképességhez kapcsolódó ellátások rendszere, valamint ehhez kapcsolódóan a minősítés rendszere is. Bevezetésre került a rehabilitációs járadék intézménye, melynek szakmai célja a megváltozott munkaképességű ügyfelek komplex rehabilitáción keresztül történő visszavezetése a foglalkoztatásba. Ez az új rendszer harmonizál az Európai Unió hátránykezelési, társadalmi beilleszkedési stratégiáival, és ezen keresztül a foglalkoztatottak számának növelését célzó irányelveivel. Az Európai Unióban hosszú évek óta meghatározó program a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) emberek maradéktalan társadalmi befogadásának segítése, ezzel összefüggésben fontos szerepet játszik a diszkrimináció elleni harc és társadalmi szerepvállalás támogatása. A hátrányok kezelésében a hangsúly áttevődött a társadalmi beilleszkedést segítő szemléletről a társadalom átalakításának globális filozófiájára, amely minden személy szükségleteinek befogadására és ellátására irányul. 2. Rehabilitációs járadékosok száma és összetétele Az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva a rehabilitációs járadékosok száma ugrásszerűen megnőtt októberében ez a szám 1725 fő volt, 2010 októberében már 3488 járadékos szerepelt a kirendeltségek nyilvántartásában, tehát egy év alatt megduplázódott az ügyfelek száma. Az ORSZI szükséglet meghatározása szerint orvosi rehabilitáció 3204, foglalkozási rehabilitáció 3371, szociális rehabilitáció 765 személy esetében lett meghatározva. A kirendeltségek a náluk jelentkezett rehabilitációs járadékosok közül 3405 fővel kötöttek rehabilitációs megállapodást. A rehabilitációs járadékban részesülők körében a nők vannak többségben (57%). Az iskolai végzettség szerinti megoszlás a szakmunkás végzettségűek magas arányát mutatja (47%). Az álláskeresők összetételével összehasonlítva kisebb (31%) a legfeljebb általános iskolát végzettek hányada. Speciális jellemző, hogy az érintettek több mint fele (56%) a év közötti korcsoportba tartozik, a 31 évnél fiatalabbak aránya viszont mindössze 2,3%. 3. A TÁMOP program végrehajtása a dél-dunántúli régióban A TÁMOP országos program célja: az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A program elsősorban a rehabilitációs járadékban részesülő megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának, munkavégző képességének javítását támogatja. A program március 1-jével kezdődött és február 28-ig tart. Teljes költségvetése a megemelt keret (2010. április 28.) után meghaladja az 1.8 milliárd forintot. Célindikátorok: Eredetileg 1099 fő bevonása volt a cél, közülük a programot sikeresen befejezők tervezett aránya 80 százalékban, valamint a program befejezését követő 180. napon 2

3 foglalkoztatottak aránya 35 százalékban lett meghatározva. Az arányok változatlansága mellett a célértékek módosultak, mivel több embert sikerült bevonnunk a programba. A program végrehajtásának időszakos mutatói A bevonandó létszám célértékét már októberében teljesítettük. A bevonási időszak augusztus 31-én lejárt, akkor 1520 fő volt a programba bevontak száma. Ez az eredeti célértékhez képest 138%-os teljesítést jelentett. Az alábbi diagramon látható a programba bevont ügyfelek halmozott létszámának alakulása a kirendeltségeken jelentkező rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek halmozott létszámához képest, a program kezdetétől, azaz márciusától októberéig összes ügyfélszám bevont ügyfelek száma III. IV. V. VI.VII.VIII.IX. X. XI.XII. I. II. III. IV. V. VI.VII.VIII.IX. X. XI.XII. I. II. III. IV. V. VI.VII.VIII.IX. X. Forrás: DDRMK Az ábrán is látható, hogy az egyre növekvő számú újonnan regisztrálásra kerülő rehabilitációs járadékosoknak szeptember 1-jétől nem volt lehetőségük a TÁMOP programba való bekerülésre, tehát nem volt biztosított, hogy hozzájussanak a foglalkozási rehabilitációjukhoz szükséges szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz. Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium - mint a konzorcium vezetője - a kiemelt projekt bevonási időszakának meghosszabbítását kezdeményezte, a támogatási keret változatlanul hagyása mellett. Ennek eredményeként november 1-jétől március 31-ig ismét van lehetőség az ügyfelek TÁMOP programba történő bevonására. Az új bevonási időszakban figyelembe véve a rendelkezésünkre álló támogatási keretet fő programba történő bevonását vállaltuk, amelynek értelmében a program indikátorai az alábbiak szerint határozódtak meg, összehasonlítva az eredetileg tervezett mutatószámokkal: Mutató Eredetileg meghatározott Módosult Programba bevont személyek száma (fő) Programot sikeresen befejezők száma (fő) A program befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak száma (fő) Forrás: DDRMK 3

4 2010. október 31-én érvényes mutatószámok: - A programba bevont személyek száma: 1520 fő - A programot sikeresen befejezők száma 91 fő - A program befejezését követő 180. napon foglalkoztatottak száma: 6 fő A bevont személyek mindegyike részesült (legalább egy alkalommal) valamilyen humánszolgáltatásban. Esélyeik javítása érdekében mentorhálózatot is működtetünk. E szolgáltatásban 3 civil szervezet és 31 mentor vesz részt október végéig összesen 1250 fő számára nyújtottunk folyamatos mentori szolgáltatást. E mellett külső szolgáltató által 170 ügyfél részesült pszichológiai, illetve munkavállalási tanácsadásban. A támogatások alakulása október 31-ig Támogatási eszköz Létszám Összes kifizetés Egy főre jutó kifizetés (fő) (eft) (eft) Képzés támogatása Bérköltség támogatása Bértámogatás Önfoglalkoztatás Humánszolgáltatás (vásárolt) Mentori szolgáltatás Összesen Forrás: DDRMK Képzés: A résztvevők száma alapján kialakított sorrend szerint a programban a legjellemzőbb képzési szakirányok az alábbiak: 1. Személyiségfejlesztő- és motivációs tréning 2. ECDL Start 3. Alapfokú számítógépes tanfolyam 4. Személy- és vagyonőr 5. Angol alapfokú A tréningen résztvevő személyek száma az összes képzésben részesült ügyfél 54%-át teszi ki, tehát a szakmai képzések aránya egyelőre - alacsony. A kirendeltségi ügyintézők sok esetben a három hetes tréningre is csak nehezen tudják bevonni az ügyfeleket. A kirendeltségi visszajelzésekből, valamint a pszichológiai tanácsadás eredményéből megállapítható, hogy az ügyfelek között jelentős számban vannak olyan személyek, akik pszichés állapotuk, illetve korábbi iskolai kudarcaik miatt mindenfajta képzéstől elzárkóznak. Az elmúlt év végén kezdeményeztük a évi támogatási keretrész 600 millió forintra történő emelését. Ez négy hónap késéssel történt meg, így a évi támogatási költségkeretünk - a tartalékkeret hozzáadásával - meghaladja a 740 millió forintot. A keretmegemelés késéséből adódóan ezt az összeget nem tudjuk felhasználni és ezért maradványként 370 millió forint jelentkezik 4

5 A szolgáltatások számának, támogatások összegének összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy a régióban, időben viszonylag hamarabb sikerült a közbeszerzési eljárásokat lefolytatni, a szolgáltatásokat elindítani. A szolgáltatások hozzájárultak a támogatott elhelyezésekhez, a képzésekben való részvételhez. Mindebből adódóan október 31-ig, a támogatási és működési költségeket is figyelembe véve, összesen 36%-os volt a TÁMOP program dél-dunántúli alprojektjének forrásfelhasználása, ami a másik hat régió adataihoz viszonyítva a legmagasabb arányt képviseli. A forrásfelhasználás további élénkítése érdekében szeptemberében intézkedési tervet készítettünk. A terv kiterjed a szolgáltatások nagyobb mértékű alkalmazására, a képzések hatékonyabb feltárására, az intenzív munkáltatói kapcsolattartásra az ügyfelek kiajánlása érdekében, valamint a támogatások egymásra építhetőségében rejlő lehetőségek maximális kihasználására, ezzel is biztosítva - a forrásfelhasználáson túl az ügyfelek számára nyújtott támogatások komplex jellegét. Pécs, november 29. 5

6 Tájékoztató a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedés program eredményeiről ig A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívására 2007-ben pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedés keretében a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására kiírt pályázatára. A programtervet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 7 regionális munkaügyi központtal közösen konzorciumi formában nyújtotta be. A nyertes pályázatot követően a program megvalósítását 2008 elején kezdtük meg. A program megvalósítása 3 ciklusban történik: , , ben az első ciklus programját terveztük meg. Miután márciusban a Kormány döntött a program es ciklusának előrébb hozataláról, módosítottuk a korábban megkötött költségvetésünket. A módosított programterv aláírására novemberben került sor. Átfogó céljaink: a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése; az esélyegyenlőség biztosítása, a diszkrimináció csökkentése. Komplex programunk közvetlen célja, hogy szolgáltatások, képzési és átképzési lehetőségek biztosításával, a kapcsolódó munkagyakorlat megszerzésének támogatásával hozzájáruljunk a célcsoportok foglalkoztatási helyzetének javításához. A program célcsoportjai: 1. Alacsony iskolázottságú álláskeresők (akik nem rendelkeznek szakképzettséggel vagy érettségivel) 2. Fiatalok (25. év alattiak, valamint azok a pályakezdő álláskeresők, akik 30 évesnél nem idősebbek) év felettiek 4. Gyermekgondozásból visszatérők 5. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, akik: - több, mint 6 hónapja nyilvántartottak, vagy - a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben, illetve a kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 településen élnek. 6. Válság miatt munkanélküli emberek, akik munkájukat szeptember 1. után veszítették el. Programtervünk alapján 6298 fő bevonását vállaltuk, melyhez Ft forrás áll rendelkezésünkre. Eddig elért eredményeink: ig összesen 7244 főt (a tervezett létszám 115 %-át) vontunk a régióban a TÁMOP programba. 6

7 A bevontak célcsoporti megoszlása: 1. Alacsony iskolázottságúak: 1112 fő amely a tervezett célcsoporti bevonás 88,96 %-a 2. Pályakezdők: 1641 fő, ez a tervezett célcsoporti bevonás 118 %-a év felettiek: 388 fő, ami a tervezett célcsoporti bevonás 79,9 %-a 4. GYES-ről visszatérők: 291 fő, ami a tervezett célcsoporti bevonás 121,2 %-a 5. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 1157 fő, ami a tervezett célcsoporti bevonás 118 %-a 6. A válság miatt létszámleépítettek köréből október végéig 2655 fő (a tervezett 124,8%-a) bevonása történt meg. A bevontak között 49,8%-a a nők, 6,8%-a a romák és 9,6%-a az 50 év felettiek aránya. A bevontak iskolai végzettség szerinti megoszlása: A bevontak 23,8 %-a (1724 fő) legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezik, 32,3 %-uk (2339 fő) szakmunkás, vagy szakmunkásképzőt végzett. A résztvevők 13,7 %-ának (991 fő) van gimnáziumi végzettsége, 18,6 %-nak (1347 fő) szakközépiskolai végzettsége és 4,3 %-uk (316 fő) technikumot végzett. Főiskolát egyetemet pedig összesen 527 fő (7,3 %) végzett. A bevontak korcsoport szerinti megoszlására a következők a jellemzők: A programba kerültek 36,5 %-a (2646 fő) a 25 év alatti korosztályba tartozik, 53,9 % (3901 fő) 25 és 50 év közötti és 9,6 % összesen 697 fő pedig 50 év feletti. A program eredményességét mutató indikátorok A központi program közötti szakasza teljesülésének vizsgálatára indikátorok kerültek meghatározásra, mely mérőszámok a programban résztvevők bevonási és egyéni programértékelési adataiból képezhetők. Output indikátor: Programba bevontak száma Programtervünk alapján 6298 fő bevonását vállaltuk, ezzel szemben ig összesen 7244 főt vontunk a programba, ami 115 %-os teljesítést jelent. Eredmény indikátorok: Programot sikeresen befejező A bevontak 80%-ának eredményesen kell lezárnia az együttműködését. Az eddig programjukat befejező 5017 főből 90,7%-ot, 4551 főt tudunk eredményesnek értékelni. Képzést sikeresen befejező Az eddigi nyomonkövetések alapján a képzésüket befejező 2838 ügyfelünk közül 2623 fő 92,4% sikeresen teljesítette a képzéssel kapcsolatban tőle elvártakat. Ez csak kis mértékben marad el a 95,3%-os mértékű elvárástól. Hatás indikátor: A program hatásaként a programot sikeresen befejezők közül az egyéni programjukat sikeresen befejezők 33%-nak kell a kilépést követő 180. napon dolgoznia. Az indikátor százalékos meghatározottsága azt a minőségi követelményt jelenti, hogy bármennyivel is növekszik például a többletbevonásból eredően a sikeresen befejezők létszáma, azt százalékosan kell követnie az elhelyezkedettek, illetve vállalkozóvá váltak létszámának. 7

8 Az eddig nyomon követett ügyfelek közül 1472 főről már biztosan tudjuk, hogy még a program lezárása után fél évvel is az elsődleges munkaerőpiacon dolgozik. Ez 44,8%-os arányt jelent amivel jelenleg még úgy is elérjük a várt arányt, hogy közel 440 ember nyomon követéses vizsgálatáról még nincs eredményünk. Támogatások A projekt támogatásai februártól voltak elérhetők a célcsoport és a munkáltatók számára. Képzés Mivel a régióban nyilvántartott álláskeresők egyik legnagyobb problémája a megfelelő képzettség hiánya, ezért a programtervünkben a rendelkezésünkre álló források közel felét képzések támogatására terveztük október végéig összesen 232 tanfolyamot indítottunk, ebből 215 csoportos és 17 egyéni képzés. Az október végéig támogatott képzéseinken 3902 fő álláskereső vett részt. Bérhez adott támogatások a) Bérköltség támogatást 3214 fő részére nyújtottunk. A támogatás átlagos mértéke Ft-os átlagbér esetén 10 hónap 80%. Képzést követően korábban 6 hónapos, 80%-os mértékű támogatás megítélésére volt lehetőség, a program vége felé (tekintettel a hártalévő rövid időre) ez július 15-től 4 hónapig 100 %-os mértékben adható. b) Foglalkoztatást bővítő bértámogatást 228 fő részére átlagosan 12 hónapra adtunk a támogatás többnyire 50%-os mértékű volt. c) A különböző bérhez adott támogatások mellett a munkába járást 100%-os mértékű helyközi utazási költségtérítéssel támogatjuk, melyre a munkáltatók idáig azonban csak 173 fő esetében tartottak igényt. Vállalkozóvá válás október végéig 384 fő részére ítéltünk meg 6 havi vállalkozóvá válási támogatást. A program keretének alakulása Támogatási szerződésünk alapján között a megvalósításhoz Ft-ot használhatunk fel. Ebből ,- Ft fordítható különböző támogatási eszközökre. A támogatási és működési költségekre október 31-ig ,- Ft kifizetése történt meg, ami eddig 86,8%-os felhasználást jelent. A rendelkezésünkre álló keret több mint 96%-ára ,- Ft-ra vonatkozóan pedig érvényes megállapodással, kötelezettségvállalással rendelkezünk. A program támogatásainak, az egyes eszközök kereteinek áttekintése alapján azt látjuk, hogy bérköltség támogatásra, valamint vállalkozó válási támogatásra a tervezetthez képest nagyobb igény van. 8

9 Így bár a tervezett létszámot már bevontuk a programba a megvalósítás során keletkező megtakarításokból lehetőségünk nyílik újabb bérköltség támogatások indítására, valamint a vállalkozóvá válási keret megemelésére. A program működési költségein eddig keletkezett és még várható megtakarításainkat a célcsoport támogatására csoportosítjuk át. Pécs, november 29. 9

10 Tájékoztató az Út a munka világába" elnevezésű, Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedés program eredményeiről ig A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívására 2009-ben pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedés keretében Út a munka világába címmel kiírt pályázatára. A programtervet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 7 regionális munkaügyi központtal közösen konzorciumi formában nyújtotta be. A nyertes pályázatot követően a program megvalósítását január elején kezdtük meg. Az "Út a munka világába" elnevezésű, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukciója keretében megvalósuló projektben a Dél-dunántúli Régióban 700 fő hátrányos helyzetű, rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülő álláskereső munkaerő-piaci (re)integrációját tűzte ki célul a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. A program legfőbb célja: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában lévő, rendelkezésre állási támogatásban részesülő álláskereső ügyfelei a munkaügyi szervezet segítségével visszataláljanak a munka világába. A program célkitűzése továbbá a foglalkoztathatóság fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése, az esélyegyenlőség növelése által, a munkaerő-piac leghátrányosabb csoportjába tartozó személyek alkalmazkodóképességének növelése. A program megvalósítására az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság Kormánya a Dél-dunántúli régióban Ft forrást biztosított. A program megvalósításának időtartama: november október 31. A program célcsoportja: A programba olyan álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be, aki a programba bevonás időpontjában a Szociális törvény alapján rendelkezésre állási támogatásra jogosult. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők a programba kerülés során a következő támogatásokban, szolgáltatásokban részesülhetnek: 1. Képzések elősegítését célzó támogatások A munkaerő-piac leghátrányosabb rétegeinek a munkaerőpiac várható változásaihoz való alkalmazkodó-képességének fejlesztése érdekében a program időtartama alatt különböző képzések elvégzésére van lehetőség. Ennek során a munkaügyi központ a következő támogatásokat nyújtja: a teljes képzési díj megtérítése, a képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás költségének 90%-os mértékű megtérítése, a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, (bruttó Ft/fő/hó) hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, hozzájárulás a képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez; 10

11 A program keretében megvalósult képzési szakirányok: Baranya szállodai szobaasszony német alapfokú nyelvvizsga felkészítővel, parkgondozó és kisgépkezelő, társadalombiztosítási ügyintéző, nehézgépkezelő, könnyűgépkezelő, személyes ügyfélszolgálati asszisztens, ingatlanfenntartó és karbantartó, élelmiszer- és vegyi áru eladó, zöldség és gyümölcstermesztő, pincemunkás és szőlőtermesztő, építményvakoló kőműves és építményfalazó kőműves, építési kisgépkezelő, gumikerékgyártó és abroncskészítő Somogy takarító, finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító, kisgépkezelő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, személyes ügyfélszolgálati asszisztens, zöldség és gyümölcstermesztő, térburkoló, zöldségtermesztő, gumikerékgyártó és abroncskészítő Tolna térburkoló, fogyóelektródás hegesztő és minősített hegesztő, házi szociális segítségnyújtás, takarító, ECDL start, CNC forgácsoló, könnyűgépkezelő, személyes ügyfélszolgálati asszisztens 2. Elhelyezkedést segítő támogatások bértámogatás, (bér és járulékainak 50%-os támogatása, legfeljebb 12 hónapig) munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség-támogatás (bér és járulékainak 100 %-os támogatása áltagosan 6-12 hónapig) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás, (100 %-os mértékben) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 3. Önfoglalkoztatás támogatása Vállalkozás indításának támogatása esetén: Vállalkozóvá válási támogatás (kérelem alapján a minimálbér összegével o megegyező mértékű 6 havi támogatás) Vállalkozás indítása előtt vállalkozásra felkészítő képzés, vagy tanácsadás. 4. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások Az igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatások a következők: Mentori szolgáltatások (munkaerő-piaci információk biztosítása, ügyfelek bevonása, eseteik menedzselése, folyamatos segítés, szükségszerinti kísérés, utógondozás, nyomonkövetés Munkatanácsadás (a munkavállalást elősegítő tényezők feltárása, az elhelyezkedést gátló tényezők közös elhárítása) Pályatanácsadás (pályaelképzelések, pályacélok megfogalmazása, cselekvési terv kidolgozása) Reintegráló tréningek (egyéni helyzetelemzés és motiválás csoportos formában és technikákkal) 11

12 A program elvárt eredményei: Az Út a munka világába program eredményeként a munkaképes korban lévő, ám a munkaerő-piacon hátrányos helyzetbe került munkavállalók gazdasági aktivitása növekszik, a különböző támogatások eredményeként munkaerő-piaci helyzetük jelentősen javul, képzettséget, tapasztalatot szereznek, így szakmai kompetenciájuk bővül. A munkáltatók számára a gazdasági szerkezetváltozás igényeit kielégítő, a gazdálkodó szervezetek tartós versenyképességéhez szükséges humánerőforrás rendelkezésére állásához is hozzájárul a projekt. Programba bevont RÁT-ban részesülő személyek száma 700 fő A program keretében képzésben résztvevők száma 504 fő A képzést sikeresen befejezők száma 434 fő A program keretében munkatapasztalatot szerzett, elhelyezkedettek száma 392 fő A szolgáltatásokban részesülők tervezett létszáma: 700 fő A program megvalósításában eddig elért eredmények: A program keretében 54 tanfolyam indult a képzésbe bevontak száma 559 fő, ebből A program keretében bértámogatásba bevontak száma 44 fő. A program keretében bérköltség támogatásba bevontak száma 392 fő. A program keretében vállalkozóvá válás támogatásba bevontak száma 15 fő. A szolgáltatásokban részesülők száma: 888 fő A programba bevontak száma: 888 fő A fentiek alapján megállapítható, hogy a programban támogatással elhelyezkedettek száma 451 fő. A program pénzügyi keretének alakulása: Támogatási szerződésünk alapján között a megvalósításhoz ,-Ft-ot használhatunk fel. Ebből ,- Ft fordítható különböző támogatási eszközökre november 25-ig a rendelkezésre álló keret 59,4%-ára, ,- Ft-ra vállaltunk kötelezettséget. A támogatási elemekre fordítható kereteket és azok felhasználását az alábbi táblázat mutatja: Kötelezettség vállalás Eszköz Keret (Ft) évre Kötelezettség i állapot vállalás aránya szerint (Ft) (%) Bérköltség támogatás , ,- 117,5 Bértámogatás , ,- 52,9 Képzés , ,- 92,2 Vállalkozóvá válás támogatása , ,- 63,4 Útiköltség támogatás , ,- 15,1 Összesen: , ,- 96,1 12

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban Nyilas Orsolya Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA NFA-KA-NGM 11/2013/TK. számú támogatási szerződés keretében VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Készítette: BFH Európa Kft. Szombathely,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1. melléklet a /2016.(IV.28.) Öh.sz.határozathoz SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2016-2020. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Elvi alapok meghatározása Jövőkép Alapelvek és értékek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás. Út a munkához kormányzati programban való feladatellátása

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás. Út a munkához kormányzati programban való feladatellátása Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Út a munkához kormányzati programban való feladatellátása Dél-Dunántúli Régió Somogy Tolna Baranya megye 25 kistérséget - 655 települési önkormányzatot foglal magába

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről Helyszín: Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

5. SZER GYORSJELENTÉS

5. SZER GYORSJELENTÉS 5. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2015. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture

Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture Hamza Eszter 1 Rácz Katalin 2 Ehretné Berczi Ildikó 3 Szezonális foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban Seasonal employment in Hungarian agriculture hamza.eszter@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Helyi Esélyegyenlőségi Program Szabadszentkirály Község Önkormányzata 2015. SZEPTEMBER Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948

Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Pécs Széchenyi tér 9. 2006.évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése 218948 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2006. Tárgy:2006.évi költségv.beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyiratszám: 6-67/2015. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2015. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Képzés megnevezése (OKJ száma) A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei. Állatgondozó OKJ 31 621 01. Állatgondozó OKJ 31 621 01

Képzés megnevezése (OKJ száma) A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei. Állatgondozó OKJ 31 621 01. Állatgondozó OKJ 31 621 01 Szakmacsoport száma Szakmacsoport Képzés megnevezése (OKJ száma) A képzés óraszáma 4 Művészet, közművelődés, kommunikáció A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei 24 3 Oktatás A krízis 24 3 Oktatás

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Tehetséggondozó program indítása a Dombóvári Illyés Gyula

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 214. szeptember 23. Nemzetgazdasági Minisztérium A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 26-ban a fiatalok

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata ĺ ú á á áľ á ľ ú á á á é ĺĺ Ż ł łł ő ľ é ĺ ú á á áľ ľ á é ő ü ú ü é é ľ á é ő é ľ á á Ú Ę é ł é é ü ł é á á ź á ő ľľć ł ćł Ü é é ő ĺ ü ľ á ő ó é é ő é ő á á ó ľó é é ĺ é ő í á áľó ó ó Ż é ö é á á éľ é

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

OROSZLÁNY a jövőnk kötelez. Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia

OROSZLÁNY a jövőnk kötelez. Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia OROSZLÁNY a jövőnk kötelez Humánerőforrás-fejlesztési Stratégia 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Vezetői összefoglaló... 4 3. Módszertan... 6 4. Helyzetfelmérés... 7 4.1. "A Város és környéke a statisztikák

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC

MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2003 Férfi 2002. Január 1. Nő 90-85-89 80-84 75-79 Munkaerő-felmérés

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Maglóca Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Maglóca község a Kisalföldön, a 85ös és a 86os főút között található 9 lakosú település, a Bősárkány és Barbacs közti közút mentén

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gerde Község Önkormányzata. 2015. szeptember Helyi Esélyegyenlőségi Program Gerde Község Önkormányzata 2015. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 Dévaványa város bemutatása 3 1.2 A városi egészségterv szükségessége 4 2. Állapotleírás 5 2.1 Demográfiai adatok,

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Szakmai program 2014-2020

Szakmai program 2014-2020 Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Agóra Intézmény Szakmai program 2014-2020 Készítette: Cserpes Attila Tartalom Alapvetés... 4 Az Agóra Intézmény célcsoportja... 4 Ifjúsági korosztály (15-20 éves

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI AKTUALITÁSOK 11-06-21 1

MUNKAERŐPIACI AKTUALITÁSOK 11-06-21 1 MUNKAERŐPIACI AKTUALITÁSOK 1 A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye Zala megye Foglalkoztatottak száma (fő)* 3 804 300 189 500 107 000 109 000 Gazdaságilag

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 725-2/2007. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Kecskemét, 2010. november Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június 1. felülvizsgálat 2014. október 2. felülvizsgálat 2015. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút

Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút KONFERENCIA AZ IDŐSEK SEGÍTÉSÉRŐL Kányai Róbert Kissné Teklovics Gabriella Raffai Andrea Ráczné Németh Teodóra Szabóné Vörös Ágnes Idősvonal kommunikáció, tudatos tervezés, életút Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Litér Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Litér Község Önkormányzata 2013. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet." (Gabriel García

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május

Nemzeti szakképzés-politikai jelentés a ReferNet számára. 2008. május Nemzeti szakképzés-politikai jelentés 2008. május Tartalom 1. Társadalmi-kulturális és gazdasági környezet... 5 1.1. Hazai szakpolitikai kontextus... 5 1.2. Társadalmi-gazdasági környezet... 7 1.2.1. Példák

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben