Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének igazgatója Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! Demográfiai folyamatok, településszerkezet Tolna megye országosan egyike a legkisebb megyéknek. Lakóinak száma január 1-jén 235,9 ezer fő volt és az országos tendenciával párhuzamosan fogy. A megye társadalmi-gazdasági súlyát előrevetíti, hogy míg az ország területének 4 százaléka tartozik ide, nem jellemző egy komolyabb népességkoncentráció és a terület által indokoltnál is jóval kevesebben lakják. Ez részben a természetes fogyásra, részben az elvándorlásra vezethető vissza. A jelenlegi lakónépesség az országénak mintegy 2,4 százalékát teszi ki, az ország egyik legkisebb mutatóval rendelkező területei közé sorolható (64 fő/km 2 ). A megyét közigazgatásilag 11 város és 98 község alkotja, amelyek közül kiemelkedik a megyei jogú városi rangú Szekszárd, a maga alig 34 ezer lakosával. A községeknek több mint felében ezernél kevesebb lakos él, így a településszerkezetet a kistelepülések határozzák meg. A demográfiai folyamatokat tekintve 2009-ban a születések száma (2050 fő) 2,4%- kal, a halálozásoké (3100 fő) pedig 1,6%-kal csökkent, így a természetes fogyás 4,8%-kal mérséklődött (1050 fő) a évihez viszonyítva. A megye lakosságának korszerkezetére továbbra is az elöregedés a jellemző. A gazdaság jellemzői A Tolna megyei székhelyű gazdasági szervezetek az év során 62 milliárd forint értékben folyó áron a évinél 42%-kal nagyobb összegben hajtottak végre új beruházásokat. Az invesztíciók egyharmada elsősorban az út- és autópályaberuházásnak köszönhetően a szállítás, raktározás gazdasági ágban realizálódott. E területen az egy évvel korábbi beruházási teljesítményértéknek a tizenegyszeresét regisztráltuk. Számottevően emelkedtek a mezőgazdaság fejlesztésére fordított öszszegek is, elsősorban a központi támogatásokkal megvalósított gépberuházásoknak köszönhetően. A gazdasági ág a megfigyelt megyei székhelyű szervezetek új beruházásaiból 17%-os hányadot tudhatott magáénak. A megyében a 19 megfigyelt nemzetgazdasági ág közül 9-ben csökkenést, 8-ban növekedést regisztráltunk, 2 ágban pedig a évihez hasonló értéket képviselt az új beruházások teljesít-

2 ményértéke. Egy lakosra a megyében 264 ezer forint beruházási összeg jutott, az országosnak 88%-a ben Tolna megye ipari teljesítménye mérséklődött, a csökkenés üteme azonban lényegesen kisebb mértékű volt (-4,2%) az országosan (-17,8%) regisztráltnál. A megyei ipart alkotó két ág teljesítménye ellentétes irányú változást mutat. A bruttó termelési érték bő kétharmadát produkáló, kizárólag hazai piacra termelő energiaipar kibocsátása 5,1%-kal bővült, míg a feldolgozóipar teljesítménye 1,7%-kal mérséklődött a évihez képest. Az egy lakosra vetített 1141 eft-os termelési érték az országos átlag 63,6%-át tette ki. Az építőipar teljesítménye a évi nagyarányú (20%) visszaesés után ban szerény mértékben (3%) bővült, 2009-ben pedig újból számottevően, 11,6%-kal csökkent. Országosan is mérséklődött az építőipari termelés volumene, annak üteme azonban kisebb volt (7,4%) a Tolnában regisztráltnál. A visszaesés túlnyomó részt az épületeken végzett munkák 18,8%-os csökkenésének tudható be. Az építőipari termelés egy lakosra jutó értéke 2009-ben forintot tett ki Tolnában, amely összeg az országosnak kevesebb mint kétharmada végén Tolna megyei székhellyel gazdasági szervezet a 12 hónappal korábbinál 2%-kal több szerepelt a nyilvántartásban. Több mint 93%-uk valamely vállalkozási formában működött, 6%-uk nonprofit, 1%-uk költségvetési szervezet volt. A év végihez képest az utóbbi kivételével mindegyik gazdálkodási formánál szervezetszám emelkedést tapasztaltunk. A korábbiakhoz hasonlóan a decemberi adatok is az egyéni vállalkozások országosnál is erőteljesebb túlsúlyát mutatják. A megyei cégeknek több mint háromnegyedét e gazdálkodói kör képviselte, míg a társas vállalkozások aránya 24%-ot tett ki. A 12 hónappal korábbihoz viszonyítva mindkét vállalkozói csoport bővült (2,4, illetve 1,6%-kal), a növekedés üteme az egyéni vállalkozások körében meghaladta az országosat, a társas cégek esetén elmaradt attól. A munkaerő-piaci helyzet alakulása A nyilvántartott álláskeresők száma a válság okozta folyamatos emelkedés mellett a korábbi évekhez hasonlóan szezonális ingadozást mutatott. A közhasznú munkákon, valamint a szezonális ágazatokban foglalkoztatottak számának időszakos lecsökkenése eredményeként december és március között az álláskeresők száma jelentősen emelkedett, kicsivel meghaladta a 15,8 ezer főt. (A válságot megelőző években ez az időszak már februárban elérte a csökkenő szakaszt és természetesen az emelkedés sem volt ilyen mértékű.) 2

3 A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében (fő) Június Szeptember Január December November Szeptember Augusztus Április Március Február Január December November Október Március Február Október Május Április Július Májusban megfordult a szezonális hatás előjele, és júniusig csökkent a regisztrált létszám. Júliusban és augusztusban az iskolából frissen kikerült pályakezdők bejelentkezése okozott emelkedést. Ennél jóval jelentősebb emelkedés következett be azonban az év utolsó hónapjában, amelyet ismét elsősorban az idényjellegű foglalkoztatás beszűkülése, valamint a gazdasági válság okozott év átlagában álláskereső szerepelt a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tolna megyei kirendeltségeinek nyilvántartásban, 2616 fővel (20,8%- kal) több mint 2008-ban átlagosan, amikor a regisztrált álláskeresők száma fő volt év átlagában a megyében nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség 15,2%-át tették ki, így elmondható, hogy a megyei arányszám a régiós 17,8%-os átlagánál jóval kedvezőbb volt, azonban jóval rosszabb az országos 12,8%-os átlagnál. A nyilvántartott álláskeresők éves átlagos számának alakulása körzetenként Körzet Változás, % Bonyhád ,3 Dombóvár ,9 Paks ,5 Tamási ,1 Szekszárd ,6 Tolna megye ,8 A évivel összevetve megállapítható, hogy a regisztráltak átlagos száma folyamatosan és drasztikusan emelkedett. Ebben a szokásos téli szezonhatáson kívül közrejátszottak a válság nyomán bejelentett csoportos létszámleépítések, illetve a csoportos kategóriát el nem érő elbocsátások is. Az emelkedés Szekszárd térségében volt a legkisebb (+ 15,6%), Bonyhádon a legnagyobb (+30,3%) mértékű. 3

4 A regisztrált álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2009 év átlagában is Tamási környékén volt a legmagasabb: 22,8% (17,5%-ról), és Paks körzetében a legalacsonyabb: 10,8% (8,7%-ról). Szekszárdon 13,5% (11,0%-ról), Bonyhádon 14,7% (10,8%-ról), Dombóváron 21,9% (15,3%-ról) volt a mutató értéke. A nyilvántartott álláskeresők jellemzői Az álláskeresők állományának összetétele az előző évekhez viszonyítva megváltozott, a férfiak aránya éves átlagban - az egy évvel korábbi 51,1%-ról 55,8%-ra nőtt. A szezonális foglalkoztatás (közösségi munkák, mezőgazdaság, építőipar) a férfiaknak biztosít nagyobb számban munka lehetőséget, ezért a férfiak számában, évközben is nagyobb mértékű ingadozás figyelhető meg, mint a nőknél. Éves átlagban a férfiak aránya 2009-ban 55,8%, a nőké pedig 44,2%. Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényező az iskolai végzettség. Ha az álláskeresőket a legmagasabb iskolai végzettségük szerint vizsgáljuk megállapítható, hogy a csak 8 általánost végzettek aránya 2009-ben 38,5% volt (40,%-ról), 5,1% (6,1%-ról) pedig még ezzel az alapvégzettséggel sem rendelkezett. Képzettség hiányában nagyon nehéz hosszú távon elhelyezkedni, az érintettek zöme idényjellegű, támogatott foglalkoztatásban vesz részt hosszabb-rövidebb ideig. Szakmunkás képesítése volt az álláskeresők 33,3%-ának (31,4%-ról), 13,0%-uk (12%-ról), pedig szakközépiskolai, illetve technikumi végzettséggel rendelkezett. Gimnáziumi érettségivel próbált munkát találni az állástalanok 6,6%-a. A felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők átlagos száma a évi 463 főről 516 főre nőtt és csak 3,4%-os (3,7%-ról) arányt képviseltek. A férfiak körében jóval magasabb a szakmunkások, és jóval alacsonyabb az érettségizettek aránya, mint a nők körében folyamán az álláskeresők átlagosan 24,7%-a volt legalább 12 hónapja folyamatosan regisztrált, tehát tartós álláskereső. Ez az arány 5,7%-ponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ennek oka sajnos nem az elhelyezkedések emelkedés, hanem a válság miatti nagyarányú új belépők száma ben a regisztráltak átlagosan 32,2%-a volt jogosult valamely munkanélküli ellátásra (járadék, segély), 19,5%-uk részesült RÁT-ban és 7,1%-uk rendszeres szociális segélyben. Az álláskeresők átlagosan 41,2%-a semmilyen ellátást nem kapott, ide tartozott az összes pályakezdő fiatal. Megnevezés Változás főben %-ban Rendszeres Szociális Segélyes ,2 Rendelkezésre Állási Támogatás Álláskeresési járadékot kap* ,5 Álláskeresési segélyt kap** ,9 Ellátásra nem jogosult ,4 Összesen ,8 * Munkanélküli járadékkal és vállalkozói járadékkal együtt ** Álláskeresést ösztönző juttatással és nyugdíj előtti segéllyel együtt 4

5 A pályakezdők évi átlagos létszáma Tolna megyében 1723 fő volt, mely 385 fővel több az előző évi átlaghoz viszonyítva. A pályakezdők az összes álláskereső 11,3%-át alkották 2009-ben, több mint 22%-os emelkedést mutatva a megelőző évhez képes januártól jelentősen megváltozott az aktív korú állástalanok szociális alapon nyújtott ellátásának a rendszere. A január és március közötti átmeneti időszakban kerültek felülvizsgálatra a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek. Akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek, azoknak rendelkezésre állási támogatás (RÁT) került megállapításra, amely legalább 90 munkanapos közfoglalkoztatásban való részvételi kötelezettséggel járt az érintett ügyfelek számára. Az önkormányzatok a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében éves, un. közfoglalkoztatási tervet készítenek. Ez tartalmazza a támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, a közfoglalkoztatás keretén belül ellátandó közfeladatokat és azok várható ütemezését, az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, továbbá a finanszírozáshoz szükséges forrásokat. A 35 év alatti, 8 általános végzettséggel nem rendelkező RÁT-os ügyfeleknek kötelező jelleggel felzárkóztató-, vagy bizonyos szakmák elsajátításához szükséges bemeneti kompetenciák megszerzését célzó képzésben kell részt venniük. Tolna megyében 2008-ban az önkormányzatok a rendszeres szociális segélyben részesülők kevesebb, mint ¼ részét vonták be a közcélú foglalkoztatásba ben a RÁT-ban részesőknek már több mint a fele 58-59%-a vett részt közfoglalkoztatásban. A évre szóló tervek szerint pedig már ez az arány átlagosan 73 %, legmagasabb mértékben, a Dombóvári kistérségben (82,7 %), míg legalacsonyabb arányban Tamási (67,0%) térségében tervezik közfoglalkoztatásba vonni a rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat. Tolna megyében az önkormányzatok 2010-re a RÁT-ra jogosult személyek megjelenését 6436 főre prognosztizálták, melyből 4731 fő közfoglalkoztatásba vonásával számoltak, melynek tervezett költsége 2,6 milliárd Ft. A közfoglalkoztatás tervezett napi átlagos munkaideje 7,5 óra és az átlagos foglalkoztatási idő 4-5 hónap. A évi közfoglalkoztatási tervekben szereplő képzési szakirányok figyelembe vételével DDRMK Tolna megyében 9 tanfolyam indítását kezdeményezte RÁT-ban részesülő személyek számára. A képzések első félévében indultak el 133 fő részvételével az alábbi szakirányokban: fogyóelektródás hegesztő+minősített hegesztő, CNC forgácsoló, ebrendész, térburkoló, házi szociális segítségnyújtó, takarító, ECDL Start, személyes ügyfélszolgálati asszisztens, könnyűgépkezelő. A képzés finanszírozása a TÁMOP Út a munka világába program keretében uniós forrásból történik áprilisától lehetővé vált az önkormányzatok és a munkaügyi központ számára az országos hálózattal kiépített Szociális Adatbázis használata, amelybe más-más jogosultsági hozzáféréssel adatokat rögzítenek az önkormányzatok a RÁT-ban részesülő személyekről, illetve a munkaügyi kirendeltségek az együttműködésről, az elhelyezkedésről, programba történő irányításról. Az adatbázis lehetővé teszi a papír alapon történő adatszolgáltatás teljes mértékű kiküszöbölését és mindemellett mind- 5

6 két fél számára naprakész információval tud szolgálni a RÁT-ban részesülőkről és közfoglalkoztatottakról egyaránt. A Munkaerőpiaci Alap Decentralizált keretéből finanszírozott, foglalkoztatást elősegítő támogatások Megnevezés évi megítélt támogatás évi támogatott létszám évi megítélt támogatás évi támogatott létszám ezer Ft fő ezer Ft fő Képzések elősegítése , ,2 505 Közhasznú munkavégzés támogatása Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Munkahelymegőrzés támogatása Részmunkaidős foglalkoztatás támogatás Önfoglalkoztatás támogatása , , , , , , , , ,8 206 Mobilitási támogatás 2 011, ,5 15 Munkaerőpiaci programok támogatása , ,3 72 Munkaerőpiaci szolgáltatások ,4 n.a ,0 n.a. Összesen , , Központi Munkaerő piaci Alapból és egyéb forrásból finanszírozott támogatások Megnevezés Munkahelyteremtő beruházás Rehabilitációs munkahelyteremtő beruházás évi megítélt évi támogatott évi évi támogatott támoga- tá lét- szám megítélt támogatás léttászám szám ezer Ft fő ezer Ft fő , , , Válságkezelő program , ,8 115 Bérgarancia támogatás , ,1 767 PRKK képzési támogatás , ,

7 "Munkahelyek megőrzéséért" program ,5 484 Postapartner program ,0 44 Távmunka program ,0 6 TÁMOP ,0 197 TÁMOP , , Közfoglalkoztatást szervezők programja ,1 43 Közmunka program , ,1 489 Összesen , , évben az 0,61 Mrd Ft-os decentralizált foglalkoztatási keretből fő támogatását tudtuk biztosítani. A három leggyakrabban megítélt támogatási forma a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (89,7 m Ft), a közhasznú foglalkoztatás támogatása (166,1 m Ft), a képzési támogatás (127,1 m Ft) volt. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra az összes keret 14,6%-át használtuk fel a hátrányos helyzetű, a megváltozott munkaképességű egyének foglalkoztatásának támogatására. A támogatás mértéke a munkaszerződés szerinti bér és járulékai 50%-a, megváltozott munkaképességű foglalkoztatása esetében pedig 60%-ában került meghatározásra, általában 6 hónapi időtartamra évben a munkáltatóknak 539 fő foglalkoztatásához tudtunk támogatást nyújtani. Az összes decentralizált Foglalkoztatási Alap 27 %-át használtuk csak fel a másodlagos munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra, közhasznú támogatásként 686 fő részére. Emellett Tolna megye 2009 évben is jelentős (219 m Ft összegű) közmunka pályázatot nyert, amely további 489 fő részére jelentett munkalehetőséget. A DDRMK az elmúlt és az idei évben is kiemelten kezeli a szakmával nem rendelkezők képzését, valamint az elavult illetve nem keresett szakmával rendelkezők át- és továbbképzését. Az egyes társadalmi rétegeket helyzetüknek megfelelően differenciáltan kezeljük, és kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítésére, ezen belül képzésére is. Munkahelyteremtő beruházások támogatása címen a megyében pályázó munkáltatók részére 30,8 millió Ft központi forrás került kifizetésre, mely 29 munkahely teremtését segítette elő évben működtetett munkaerő-piaci programok TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért program ( ,3E Ft) A projekt támogatásai februártól elérhetők a célcsoport és a munkáltatók számára. Célcsoportjai: 7

8 1. Alacsony iskolázottságú álláskeresők 2. Fiatalok év feletti álláskeresők 4. Gyermekgondozásból a munkaerő-piacra visszatérni szándékozók 5. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők 6. Munkahelyüket a válság következtében elvesztők A program keretében fő támogatására nyílt lehetőség. TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése program ( e Ft) A TÁMOP kiemelt projekt közvetlen célja a rehabilitációs járadékban részesülő, részleges munkaképesség-csökkenést elszenvedett, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A dél-dunántúli regionális alprojekt megvalósítására 1.844,8 millió Ft áll rendelkezésre. A programba bevont személyek száma 1099 fő, ebből Tolna megyében 305 fő érintett. Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért regionális munkaerő-piaci program ( eft) új szolgáltatási tevékenységek megvalósításának támogatása, pályakezdők és fiatalok foglalkoztatásával hosszú távon fenntartható, új munkahelyek létrehozása 16 pályázó 22 fő részére nyert el támogatást. PATRÓNUS pályaválasztást segítő és mentor-tanár program ( eft) Ez a program már 2007-ben elindult, a program megvalósításának időtartama 3 év. Célja: Pályaválasztási koncepció és ehhez kapcsolódó programok kidolgozása a pálya- és iskolaválasztási döntések megalapozása érdekében. Az álláskereső pedagógusok elhelyezkedésének elősegítése. A hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlőségének növelése. 14 iskola (11 általános, 7 középiskola) 22 fő tanár részére nyert el támogatást. Munkát mielőbb! program (Szekszárd, Bonyhád: eft) 8

9 A jelentős nagyságrendű csoportos létszámleépítések nyomán elbocsátott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelőzése, a minél rövidebb időn belüli munkába állás elősegítésével, az elhelyezkedési esélyek növelésével. Új Pálya program TÁMOP keretében működő program Projektgazda: Pécsi Regionális Képző Központ Időtartama: VIII VIII. 19. A program kertében 5500 fő átképzésére nyílik országosan lehetőség Célcsoport: a közszférából elküldött, vagy egy éven belül leépítendő alkalmazottak/álláskereső személyek tartoznak. Új munkahelyek a régió fejlődéséért Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében foglalkoztatni kívánt, szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők foglalkoztatásának támogatása céljából Tolna megyében 22 munkáltató 3 éves foglalkoztatáshoz nyert el forrásokat a program keretében. Sorsfordító-sorsformáló program A projekt segíti a vidéki, elsősorban elmaradott térségekben a mezőgazdaság technologizálása következtében a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerőpiacra történő visszavezetése. A programba bevont hátrányos helyzetű álláskeresők képzésben és támogatott foglalkoztatásban részesülnek. A képzés révén hozzájutnak a szükséges ismeretekhez és megszerzik a szükséges gyakorlatot ahhoz, hogy hosszú távon képessé váljanak arra, hogy a mezőgazdaságból és a termékek feldolgozásából képesek legyenek biztosítani megélhetésüket, ennek eredményeként nő a megfelelő szakmai és munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkező munkavállalók száma. A program keretében az első évben 40 fő álláskereső, a program második évétől további 160 fő foglalkoztatásának megoldására nyílik lehetőség a régióban évben Tamási és Bonyhád térségében indult el ez a program 40 fő bevonásával, majd 2010-től Szekszárd térség is csatlakozott a projekthez. 9

10 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás tapasztalatai: év végén érvényes AM könyvek Kiadott AM könyvek összesen (db) Kirendeltség 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év száma (db) Bonyhád Dombóvár Paks Tamási Szekszárd Összesen: Az alkalmi munkavállalói könyv évtől történő bevezetése egyre szélesebb kör számára tette lehetővé a legális foglalkoztatást, hozzásegítette az alkalmi munkavállalókat a megfelelő időtartamú munkaviszony megszerzéséhez, hogy jogosulttá váljanak ellátásra, illetve esélyt adott a megfelelő munkagyakorlat megszerzésére. A kiváltott AM könyvek száma évről évre folyamatosan növekedett, elsősorban azok a munkavállalók/álláskeresők használták, akik nem kapnak ellátást. A munkáltatók széles körben alkalmazták az alkalmi munkavállalói könyvet, időnként olyan szektorokban is, amely nem tartozott a célterületek közé. Az ügyintézői tapasztalatok azt igazolták, hogy egyre gyakoribb volt a visszaélés az alkalmi munkavállalási könyves foglalkoztatás során (pl. közteherjegy ki van tépve, nem jelent meg bejegyzések, esőnap -ra hivatkozva nincs beragasztva közteherjegy) április 1-jétől hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (2009. évi CLII. törvény), emiatt ezen időponttól változtak az alkalmi munkavállalás szabályai. Az alkalmi munkavállalói könyvek március 31- ig voltak használhatók a korábbi szabályok szerint. Az egyszerűsített foglalkoztatást a következő négy esetben lehet alkalmazni: 1. Idényjellegű munkára, kizárólag a következő ágazatokban: mezőgazdaság (növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat) és idegenforgalom. Az idényjelleg azt jelenti, hogy az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás évszakhoz, az év adott időszakához kötődik. A mezőgazdasági idénymunka kivéve a növénytermesztési idénymunkát azonos felek között nem haladhatja meg a 31 napot, naptári éven belül a 90 napot. 2. Természetes személy háztartásában végzett munkára. Ilyen esetben csak akkor lehet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint eljárni, ha a munka kizárólag a munkáltató természetes személy, és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányul. (pl. takarító, házvezetőnő, babysitter, nem tartozik ide vi- 10

11 szont, ha pl. a magánszemély munkáltató háza felújítására alkalmaz munkavállalókat). 3. Kiemelkedően közhasznú szervezetek által létesített munkaviszony esetén (határozott vagy határozatlan idejű). 4. Alkalmi jellegű munkavégzés esetén, vagyis legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig, és egy éven belül legfeljebb 90 napig tart azonos felek között. A megváltozott munkaképességűek költségvetési rehabilitációs bértámogatása (ezer Ft-ban) Kirendeltség /időszak év év év év Bonyhád Dombóvár Paks Szekszárd Tamási Összesen A január 1-jétől bevezetett, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához a költségvetésből igényelhető bértámogatás iránti igény évről-évre növekszik, amit a fenti összegek kifizetése is jól mutat. A támogatást július 1-jétől csak akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók igényelhetik. Csoportos létszámleépítés A gazdasági válság okozta sorozatos létszámleépítések sajnos az egész évet végigkísérték. Az alábbi táblázat szemlélteti a leépítések évközi eloszlását: Hónap Munkáltató Létszám (fő) Január CABTEC KÁBELKONFEKCIÓ GYÁRTÓ KFT. - SZEK- SZÁRD 45 Február VAN DE VELDE KFT. - SZEKSZÁRD 345 Március DC GÉPSZER KFT. - PAKS 19 PEGANO-PIG KFT. - GERJEN 23 Május SPINNER HUNGÁRIA KFT. - SZEKSZÁRD 81 OTP BANK NYRT. 19 Július MAGYAR POSTA ZRT. - PÉCS 67 November STRABAG AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP 174 WIENERBERGER ZRT - BÁTASZÉK 54 STRABAG AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP 11 ÖSSZESEN:

12 A munkáltatók által bejelentett csoportos létszámleépítések adatai: Időszak Bejelentések száma (érintett cégek száma) Érintett munkavállalók száma (fő) Régió Tolna Régió Tolna IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév összesen** Mindösszesen **Összehasonlításként: évben összesen 1943 főre vonatkozó jelzés történt a régióban. Tolna megyében a gazdasági válság hatásainak enyhítésére az OFA és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kerültek kiírásra központi munkahely megőrző pályázatok, melyek keretében 62 munkáltató részére 694 millió Ft támogatás igénybevételére nyílt lehetőség, mely 872 munkahely megtartását tette lehetővé a térségben. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata Tolna megye évi munkaerőpiaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tárgyában: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Szekszárd, június 2. Dr. Szabó Zsoltné igazgató 12

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 18. TFT Tárgy: Tájékoztató az ıszi közmunkaprogram pályázati lehetıségeirıl Készítette: Horváth Richárd, HVI vezetı Melléklet: 1 db pályázati felhívás Ügyiratszám: 1-11/2008. Ülés idıpontja: 2008. augusztus

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató a 2014. évről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály, Samu Jánosné ügyintéző Ilyés Péter ügyvezető, Békési Kommunális és Szolgáltató

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2014. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Közfoglalkoztatás Munkaerőpiaci szolgáltatás Kommunális kivitelezés Munkaerőkölcsönzés Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2014-ben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

BEFEKTETŐI KÉZIKÖNYV 2007

BEFEKTETŐI KÉZIKÖNYV 2007 BEFEKTETŐI KÉZIKÖNYV 2007 Szerkesztette: Nyomdai munkák: Nyomdai előkészítés: Fordítás és lektorálás: Fotók: Juhász József Kárpát Csaba Kovács János Kókai László Pál József Szikszai Katalin Dr. Zahorán

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: WWW.TIKOVIZIG.HU

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december Távközlés, internet, kábeltelevízió, 214 Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 2.1. Vezetékestelefon-szolgáltatás...2

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja A) AZ EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT SZABÁLYOK Általános észrevétel A tervezet új

Részletesebben

2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ

2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2015. ÉVI ÜZLETI BESZÁMOLÓ Aladi Gusztáv sk. ügyvezető igazgató 2 Tisztelt Közgyűlés! A Kontakt Nonprofit Kft. 2015-ben a 17. üzleti évét fejezte be. Az eltelt évek alatt a Kft. tevékenysége folyamatosan

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei

A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok tagjainak foglalkoztatási lehetőségei Kutatási összefoglaló a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara részére 2006. július TARTALOM BEVEZETÉS 2 A MINTA BEMUTATÁSA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben