Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a évi Szja 1+1%-ról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról"

Átírás

1 Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, szeptember 29.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások évi adózásának főbb jellemzői Gazdálkodók bevételeinek alakulása A költségek alakulása Az adózás előtti eredmény és a társaságiadó-kötelezettség alakulása TOP nyereség, társasági adó és foglalkoztatottság jellemzői... 3 II. A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői A bevalló létszám alakulása Összevont jövedelmek alakulása Kedvezmény jellegű tételek jellemzői Külön adózó jövedelmek alakulása Összes adókötelezettség alakulása TOP jövedelmek jellemzői... 5 III. A KATA és a KIVA adózók évi bevallásának kiemelt jellemzői A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) A kisvállalati adó (KIVA)... 6 IV. Tájékoztató a évi Szja 1+1%-ról a rendelkező évben tett felajánlásokról... 6

3 I. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások évi adózásának főbb jellemzői A társaságiadó-bevallások összesített adatai 1 pozitív változást tükröznek a Nyugat-dunántúli Régióban és ezen belül Győr-Moson-Sopron megyében évben. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások száma ugyan némileg csökkent, melynek oka elsősorban az, hogy az új adózási formát kínáló lehetőségek (KIVA, KATA) sok adózó számára voltak vonzóak. Pozitívumként értékelhető, hogy több a nyereséges és kevesebb a veszteséges, valamint a nulla adózás előtti eredményt elért vállalkozás. A foglalkoztatottak számát tekintve, a főt meghaladó növekedés következtében, a régió alkalmazottjainak több mint fele Győr- Moson-Sopron megyében vállalt munkát. 1. Gazdálkodók bevételeinek alakulása A gazdasági teljesítmények legfőbb mutatója, az értékesítés nettó árbevétele évben az előző évhez képest, az országos növekedést meghaladva, 7,3%-kal bővült. A megye társaságai által realizált 4.015,5 milliárd Ft nettó árbevétel a régió teljesítményének több mint kétharmadát adta, mellyel az országos értékhez 5,6%-kal járult hozzá. Az összes vállalkozás mintegy 0,4%-át reprezentáló nagyvállalkozások realizálták a bevétel 61,9%-át, ahol 8,2%-os növekedés jelentkezett. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál a nettó árbevétel 5,8%-os bővülése volt tapasztalható. Az egyes ágazatok teljesítményét vizsgálva meghatározó a feldolgozóipar, ahol az árbevétel közel kétharmada realizálódott, ez a részarány némileg (+1,3%pont) több az előző évinél. Ezt követte a kereskedelem 14,7%-kal, a többi ágazat részesedése külön-külön nem érte el az 5%-ot. A feldolgozóiparban megyei átlagot meghaladó növekedés (+9,4%) figyelhető meg, míg a kereskedelemben 3,3%-kal bővült a nettó árbevétel. A legnagyobb mértékű, 34,0%-os gyarapodás az információ, kommunikáció területén működő vállalkozások körében regisztrálható, majd ezt követi az építőipar 15,3%-os emelkedéssel. Az értékesítés relációnkénti összetételében évek óta az export dominál 60% körüli részaránnyal. A belföldi értékesítés összegét tekintve 58,0 milliárd Ft-tal (+4,1%) nőtt. Az export bővülése ennél magasabb, 213,8 milliárd Ft (+9,2%) volt, így aránya az árbevételen belül 1,1%ponttal 63,2%-ra emelkedett. Az árbevétel és a vállalatméret kapcsolatát vizsgálva elmondható, hogy a vállalatméret növekedésével jellemzően növekszik a határon túli értékesítés aránya. Míg a mikrovállalkozásoknál 1,5%, addig a kisvállalkozásoknál 3,8%, a középvállalkozásoknál 11,4% volt a részesedés. Az export döntő hányadát, 83,3%-át a nagyvállalkozások realizálták. 2. A költségek alakulása A költségek és ráfordítások évi összege 3.991,5 milliárd Ft volt, 8,2%-kal több, mint előző évben. A ráfordítások között továbbra is a legnagyobb részarányt (79,0%) az 1 Tájékoztatónk a Nyugat-dunántúli Régióban működő db, ezen belül db Győr-Moson-Sopron megyei naptári évvel azonos üzleti éves kettős könyvvitelt vezető vállalkozás évben elért teljesítményeit mutatja. A korábbi évekhez hasonlóan külön kerültek megjelenítésre azon speciális célú tőkefinanszírozó vállalatok (SCV), melyek alapvetően pénzügyi források vállalatcsoporton belüli közvetítésében érintettek, belföldi tevékenységet nem végeznek. Ezen vállalkozások adatai elemzésünkben nem szerepelnek. 1

4 anyagjellegű ráfordítások képezik, összegük 3.152,1 milliárd Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013-ban 8,8%-kal növekedett. A 395,0 milliárd Ft több mint kétharmadát (69,6%) a bérköltség tette ki, 9,2%-os bővülés mellett. Az értékcsökkenés aránya az összes ráfordításon belül 5,6%, összege 222,6 milliárd Ft volt. Az egyéb ráfordítások értéke 2,8%-os visszaesést követően 221,8 milliárd Ft-ot tett ki, amely az összes költség 5,5%-a. A foglalkoztatottak száma az elmúlt év alatt pozitívan változott, összesen fővel (+4,1%) bővült Győr-Moson-Sopron megyében. A nagyvállalkozásnál megyei átlagot meghaladó (+10,7%) növekedés jelentkezett. A mikro-, kis- és középvállalkozások körében a foglalkoztattak száma némileg meghaladta az előző évi szintet. 3. Az adózás előtti eredmény és a társaságiadó-kötelezettség alakulása A tevékenységek jövedelmezőségét kifejező üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 198,9 milliárd Ft volt évben, mely 2,6%-kal több az előző évinél. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évi 10,6 milliárd Ft nyereségről 13,8 milliárd Ft veszteségre változott. Ehhez elsősorban a feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok járultak hozzá. A rendkívüli eredmény 2,6 milliárd Ft veszteség volt, azonban nagyságrendje miatt nem volt lényeges befolyással az adózás előtti eredményre. Pozitívumként értékelhető, hogy évben 3,5%-kal több a nyereséges és 9,4%-kal kevesebb a veszteséges, valamint a nulla adózás előtti eredményt elérő vállalkozás. Összességében az adózás előtti eredmény 182,5 milliárd Ft volt, mely a régiós érték 55,3%-át, az országos adózás előtti eredmény 6,7%-át adta. Az egyes vállalkozói kategóriák esetében eltérő mértékű az adózás előtti eredmény változása. Míg a mikro- és középvállalkozások eredménye bővült (+3,8%, illetve +7,6%), addig a kis- és nagyvállalkozások nyeresége mérséklődött (-13,0%, illetve -16,3%) előző évhez viszonyítva. A társas vállalkozások évre az adózás előtti eredményt csökkentő és növelő tételek elszámolása után 118,6 milliárd Ft pozitív adóalapot mutattak ki bevallásaikban, mely az előző évi érték 89,3%-át adta. A pozitív adóalap után számított adó 13,8 milliárd Ft-ot tett ki. A számított adót 2,5 milliárd Ft-tal csökkentették az igénybe vett adókedvezmények, a mentesség és a visszatartott adó, melyeknek összege a évi érték 67,6%-a volt. Ennek oka elsősorban a látvány-csapatsport támogatások összegének csökkenése volt. Míg évben az e címen igénybe vett adókedvezmény 2,7 milliárd Ft volt, 2013-ban közel felére mérséklődött, mindössze 1,3 milliárd Ft-ot tett ki. Egyre népszerűbb az előadó-művészeti szervezetek támogatása, melynek összege 14,1%-ka nőtt, így részaránya 23,8%-ra bővült. A fejlesztési kedvezmények összege 42,2%-kal emelkedett, így részesedése 16,3%-ot ért el. A kedvezmények figyelembevétele után 11,3 milliárd Ft társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett a megyében, mely 2,1 milliárd Ft-tal, 15,7%-kal mérséklődött az előző évhez képest. A régióban a társaságiadó-kötelezettség 5,4%-kal csökkent, országosan előző évi szinten alakult. 2

5 4. TOP nyereség, társasági adó és foglalkoztatottság jellemzői A legmagasabb adózás előtti nyereség évben Győr-Moson-Sopron megyében 93,7 milliárd Ft volt, amelyet egy járműgyártás ágazatba tartozó vállalkozás ért el. A második legnagyobb összeg 6,4 milliárd Ft, melyet egy könnyűfémöntés ágazatba tartozó társaság realizált. A harmadik helyen egy villamosenergia-elosztással foglalkozó vállalkozás szerepelt, 5,7 milliárd Ft-os nyereséggel. A legtöbb társasági adó 1,2 milliárd Ft volt, amelyet egy könnyűfémöntéssel foglalkozó vállalkozás fizetett. A második legmagasabb adó évben 0,3 milliárd Ft volt, melyet egy fafeldolgozás ágazatban tevékenykedő társaság fizetett. A harmadik helyen egy központi fűtési kazán, radiátor gyártó vállalkozás szerepel, 0,2 milliárd Ft-tal évben a legmagasabb foglalkoztatotti létszám fő volt, melyet egy járműgyártó társaság vallott. Ezt követte egy összetett adminisztratív szolgáltatással foglalkozó vállalkozás fővel. A harmadik helyen egy helyközi vasúti személyszállítás területén működő cég áll fős foglalkoztatotti létszámmal. A TOP50 vállalkozás közé jutáshoz legalább 247 főt kellett alkalmazniuk a társaságoknak. II. A magánszemélyek évi jövedelemadózásának jellemzői 1. A bevalló létszám alakulása Győr-Moson-Sopron megyében a 2013-as adóévről előző évivel közel azonos számú összesen 214,5 ezer magánszemélyt érintő adóbevallás, egyszerűsített adóbevallás, adónyilatkozat és munkáltatói elszámolás került feldolgozásra. A régiós bevallások 45,9%-a Győr-Moson-Sopron megyei adózóktól érkezett, amely az országos 4,8%-ának felelt meg. A bevallást benyújtók 82,5%-a, mintegy 177 ezer fő önadózóként adott számot a évi jövedelméről. Önbevallói körben a legnépszerűbb a csökkentett adattartalmú bevallás volt, az önadózók 52,5%-a, mintegy 93 ezer magánszemély élt az áttekinthetőbb, kevesebb sort tartalmazó bevallás kitöltésének a lehetőségével. A legnagyobb, közel 50,0%-os emelkedést az adónyilatkozatot benyújtóknál tapasztaltunk. Előző évinél közel 900 fővel több, mintegy 11 ezer magánszemély kérte az adóhatóság közreműködését adóbevallása elkészítésében, melynek következtében az összes bevallás 5,0%-a az adóhatóság által elkészített egyszerűsített bevallás. Ez az arány előző évben 4,5%, azt megelőző évben 3,5% volt. A folyamatos darabszám növekedésében szerepet játszott az egyszerűsített bevallással kapcsolatos adminisztráció évi egyszerűsítése is, amely szerint az ajánlattal való egyetértés esetén nem szükséges annak visszaküldése. Munkáltatókon keresztül közel 27 ezer személyijövedelemadó-bevallás érkezett, mely közel fős növekedést jelentett az előző évhez képest. 2. Összevont jövedelmek alakulása A megye adózói összesen 414,8 milliárd Ft összevont jövedelemről adtak számot a személyijövedelemadó-bevallásaikban, mely 5,1%-os növekedést jelentett a évi adatokhoz képest, 1,1%ponttal haladta meg az országos átlagot. Az országos jövedelem 4,7%- át Győr-Moson-Sopron megyei illetőségű adózók adták. 3

6 Az átlagos havi összevont jövedelem évben 178,5 ezer Ft-ot tett ki, több mint 10 ezer Ft-tal meghaladva az előző évit, amely az országos átlagot is közel 7 ezer Ft-tal felülmúlta. Ezzel a megye az országos listán a Főváros és Pest megye után a vidéki 1. helyen szerepel. Az összevont jövedelmeken belül meghatározó a nem önálló tevékenységből származó jövedelem aránya, amelyek között továbbra is a legnagyobb, 96,1%-os hányaddal a munkaviszonyból származó jövedelem szerepel ban összesen 381,7 milliárd Ft bérjövedelem keletkezett, melynek egy főre jutó átlagos éves összege ezer Ft volt. Ebből következően az egy főre eső havi átlagos munkabér összege 182 ezer Ft-ot tett ki, ez átlagosan havi 10 ezer Ft-os béremelkedésnek felelt meg. A térség fejlettségi szintjét és a kedvező munkaerő piaci adottságát jól mutatja, hogy a munkabérek kiemelkedő 5,7%-os emelkedésének köszönhetően a megyei munkavállalók 2013-ban havonta 8 ezer Ft-tal kerestek többet az országos átlagnál. Az önálló tevékenységből származó jövedelemmel a bevallást benyújtók közel 12,0%-a rendelkezett, az egy főre vetített éves nagysága 641 ezer Ft-ot tett ki, amely 39 ezer Ft-tal haladta meg a az országos átlagot. A bevallott adatok alapján elmondható, hogy a megyei munkavállalók kedvező jövedelmi viszonyai mellett 2013-ban még mindig az összevont jövedelmet vallók 32,0%-a minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezett. 3. Kedvezmény jellegű tételek jellemzői Adóalap csökkentő kedvezmények Családi kedvezményt 49,4 ezer adózó az összevont jövedelmet vallók több mint egynegyede tudott érvényesíteni. Az általuk kimutatott adóalap mérséklésből számított adó egy főre jutó összege havi Ft megtakarítást jelentett a családos, illetve gyermeküket váró magánszemélyek számára. A gyermekvállalási kedv növekedésének köszönhetően a megyében élő magánszemélyek évben előző évinél 3,6%-kal több magzat után igényelték a családi kedvezményt, mely közel érvényesített kedvezményt mutat. Győr-Moson-Sopron megyében a legnagyobb összegű kedvezményt egy 5 gyermekes családapa érvényesítette, aki 11,5 millió Ft-tal csökkentette összevont adóalapját. Adócsökkentő kedvezmények Az adócsökkentő kedvezmények körében és mértékében évre nem történt lényegi jogszabályváltozás, ugyanakkor az előző évinél 7,4%-kal több, összesen 847 millió Ft kedvezmény érvényesítésére került sor. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és a nyugdíj-előtakarékossági számlákra történt befizetések után a bevallást benyújtók 10,5%-a érvényesített adókedvezményt 455 millió Ft összegben évben előző évinél 4,6%-kal több magánszemély tartotta fontosnak az öngondoskodás ezen formáját, melynek következtében 6,1%-kal, összegszerűségében 26 millió Ft-tal nőtt a pénztárak javára utalt összeg. 4. Külön adózó jövedelmek alakulása Külön adózó jövedelemmel a bevallást benyújtók 8,7%-a rendelkezett, akik évre összesen 31,2 milliárd Ft különadózó jövedelmet vallottak, előző évinél 5,8%-kal többet. 4

7 Ezen jövedelmek után 5,7 milliárd Ft adófizetési kötelezettség keletkezett, melynél 5,6%-os növekedést mértünk. A korábbi évek tendenciáját követve ez évben is a legnagyobb, 61,9%-os részarányt az osztalék típusú jövedelmek képviseltek 19,3 milliárd Ft összegben 1,6 milliárd Ft-tal meghaladva a évit. Az osztalékok után 3,1 milliárd Ft személyi jövedelemadó került bevallásra, mely 10,7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Az ingatlanpiac élénkülését jól mutatta, hogy a megye adózói évben az előző évinél 40,0%-kal több 1,4 milliárd Ft jövedelmet vallottak ingatlan átruházásából, részesedésük ezáltal 3,4%-ról 4,5%-ra nőtt. 5. Összes adókötelezettség alakulása Az elszámolandó adót csökkentő kedvezmény jellegű tételek növekedése miatt a megyei adózóknak az előző évinél 1,3%-kal kevesebb, 62,9 milliárd Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. Egy magánszemély adózó évben keletkezett jövedelmei után átlagosan 336,9 ezer Ft-tal járult hozzá az adóbevételekhez. A évi összevont jövedelmek adóterheléséről elmondható, hogy az összesített adóteher 2013-ban 13,8 %-os, mely 1,0%ponttal alacsonyabb az előző évinél. 6. TOP jövedelmek jellemzői évben az összevont jövedelem első helyezettje Győr-Moson-Sopron megyében 352,0 millió Ft volt, mely több mint 200 millió Ft-tal haladta meg az egy évvel korábbit. A megyei második legnagyobb összeg 271,7 millió Ft, a harmadik pedig 160,3 millió Ft volt. Mindhárom TOP jövedelem munkaviszonyból származó bérjövedelem. A TOP 100-as megyei listán az átlagos összevont jövedelem 54,3 millió Ft, 7,1 millió Ft-tal több, mint tavaly. A megye legnagyobb elkülönülten adózó jövedelme vállalkozásból kivont jövedelem, összege 773,9 millió Ft, amely 892,7 millió Ft-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az érintett magánszemély a külön adózó jövedelme mellett 5,4 millió Ft összevonás alá eső jövedelemmel is rendelkezett, jövedelmei után 124,7 millió Ft adókötelezettsége keletkezett, ezáltal a megye és a régió legnagyobb adófizetője is ő volt. A megyei külön adózó jövedelmek TOP listájának második helyezettje jövedelmét döntően osztalékból, illetve árfolyamnyereségből (400,8 millió Ft), a harmadik helyezett osztalékból szerezte (300,0 millió Ft). Az elkülönülten adózó TOP 100-as megyei átlagos jövedelmek összege 99,9 millió Ft volt, a listába történő bekerüléshez pedig 42,8 millió Ft-ot kellett elérni. III. A KATA és a KIVA adózók évi bevallásának kiemelt jellemzői 1. A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) év végén Győr-Moson-Sopron megyében működő KATA adóalanyt tartottunk nyilván (az országos 4,9%-a), melyből 90,7% egyéni vállalkozó, 9,3% gazdasági társaság. A vállalkozások által befizetett KATA összege millió Ft volt. Az év során a KATA hatálya alá tartózó vállalkozások által realizált árbevétel 10,3 milliárd Ft volt, átlagosan az egy főre jutó vállalkozási bevétel közelítette a 2,5 millió Ft-ot. Győr- 5

8 Moson-Sopron megyében 162 vállalkozás árbevétele meghaladta a 6 millió Ft-ot, mely után a hatályos jogszabályok szerint összességében, 69 millió Ft kötelezettség keletkezett. 2. A kisvállalati adó (KIVA) év végén 277 KIVA alanyt tartottunk nyilván Győr-Moson-Sopron megyében, amely az ország 3,7%-a. Az adóalanyok közel háromnegyede kft.-ként, 23,1%-a betéti társaságként, 2,6%-a egyéb gazdasági társaságként működött évben a KIVA nettó bevétele 443 millió Ft volt. IV. Tájékoztató a évi Szja 1+1%-ról a rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szf. tv.) alapján a magánszemélyek 1997 óta ajánlhatják fel a befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át, illetve 1998 óta a befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át. A személyi jövedelemadó 1+1%-ról idén az adófizető magánszemélyek kedvezményezettre rendelkeztek érvényesen, amelyek közül civil kedvezményezett (egyesületek, alapítványok, közalapítványok, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, az Szf. tv. által nevesített intézmények pl. országos közgyűjtemények, Magyar Tudományos Akadémia, országos szakmúzeumok, felsőoktatási intézmények, stb.), 31 technikai számmal rendelkező egyház (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény mellékletében szereplő, technikai számmal rendelkező bevett egyházak száma), 1 kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program). A Nyugat-dunántúli Régióban az adóhatóság 467,2 ezer adófizető magánszemély személyijövedelemadó-bevallását, adónyilatkozatát, munkáltatói elszámolását dolgozta fel, illetve egyszerűsített személyijövedelemadó-bevallását készítette el. A tényleges adófizetéssel bíró magánszemélyek a bevallást benyújtó 467,2 ezer adózó 88,3%-át tették ki, ők nyilatkozhattak volna érvényesen adójuk 1+1%-áról. Győr-Moson-Sopron megyében a 214,5 ezer fő szja-bevallóból 186,7 ezer adózó nyilatkozhatott volna nulla forintnál magasabb összegről. Rendelkező nyilatkozatot az adófizetési kötelezettséggel rendelkezők 58,6%-a tett. A Nyugat-dunántúli Régióban a évi személyijövedelemadó-bevallás teljesítése során magánszemély tett az 1+1%-os felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot. Megye Győr Vas Zala Régió Nyilatkozó magánszemélyek (fő)

9 Az adózók egy vagy két nyilatkozatot tehettek, így a civil és az egyházi szervezetek/kiemelt költségvetési előirányzat részére adott nyilatkozatok, az alábbi táblázat szerint alakultak: Megye Civil szervezetek részére adott nyilatkozat (db) 1253-as bevallással 1353-as bevallással Egyházi szervezet/kiemelt költségvetési előirányzat részére adott nyilatkozat (db) 1253-as bevallással 1353-as bevallással Változás (2013/2012) % Civil szervezetek Egyházi szervezetek =2/1 6=4/3 Győr ,3 95,3 Vas ,8 96,2 Zala ,6 94,4 Régió összesen ,7 95,3 Felhívó tájékoztató levél Az adóhatóság a rendelkező magánszemélyek érvényes nyilatkozataiban megjelölt szervezetek részére szeptember 1-jéig postázta a tájékoztató, illetőleg a felhívótájékoztató leveleket. A civil szervezetek a felhívó-tájékoztató levélben kaptak tájékoztatást a felajánlott összeg várható nagyságáról, valamint azon feltételekről, amelyek meglétét a felajánlásra igényt tartó szervezetnek a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolnia kell. Amennyiben ezen szervezetek a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követően 30 napon belül igazolják a törvényi feltételek meglétét, hatóságunk a részükre felajánlott összeget 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig átutalja. Ha a szervezet korábban sikeresen igazolta a törvényi feltételek meglétét a létesítő okirat másolatának, illetve a jogerős bírósági végzés másolatának csatolását mellőzheti, azonban a 1437A adatlap kitöltése ebben az esetben is szükséges. Győr, szeptember 29. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános jellemzők: 1. Név: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft 2. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 3. Fő tevékenységi köre:

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat

1. Bemutatás. 1.1 Az anyavállalat Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/b. Cg: 02-10-060289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kiegészítı

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51.

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2015.02.28. 1/11 2014.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2009. első negyedévében végzett munkájáról és tapasztalatairól

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális célkitűzésekről a Tiszaugi Képviselő-testület számára

Beszámoló a 2012. évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális célkitűzésekről a Tiszaugi Képviselő-testület számára Iktatószám:1715-1/2013-03310. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TISZAKÉCSKIE JÁRÁSI HIVATAL MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Beszámoló a 2012. évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Adótörvények 2016 évi változásaiból

Adótörvények 2016 évi változásaiból Adótörvények 2016 évi változásaiból SZJA 2016.01.01-től az SZJA általános mértéke:16%-ról 15%-ra csökken 2016 évtől kapott jövedelmekre kell alkalmazni először. Egyes külön adózó jövedelmeknél alkalmazott

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben