KHEOPS Tudományos Konferencia, AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása"

Átírás

1 KHEOPS Tudományos Konferencia, AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden van, a szakmai szövetségek mint szükségességet, a törvényalkotási folyamatban részt vevők mint célkitűzést fogalmazzák meg. A változások iránya azonban nem minden esetben egyértelmű, így a gazdaság szereplői - függetlenül a vállalkozási formától vagy a vállalkozás méretétől - nehezen tudnak alkalmazkodni. Az általános összefüggések ismertetését követően az alábbiakban az egyéni vállalkozók helyzetét vizsgálom. 1. Az adóbevételek szerkezete Az APEH által kezelt bevételek között három adónem meghatározó szerepet tölt be, a beszedett személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékok, valamint az általános forgalmi adó befizetések együttes aránya évek óta 80 százalék körüli. Az elvonás szerkezete ugyanakkor kedvezően változott, elsősorban az ÁFA kulcs növelése következtében a forgalmi adók súlya nőtt, míg a jövedelem és járulékterhek aránya kismértékben csökkent, ami az adócentralizáció szerény mérséklődéséhez vezetett. A hazai gyakorlathoz képest jellemzően 5-6 százalékkal alacsonyabb általános forgalmi adó kulcsot állapítanak meg a környező országok, míg 25 százalékos mértéket alkalmaznak pl. Dániában, Norvégiában és Svédországban. Társasági adó Társas vállalkozások különadója Magánnyugdíj pénztári tagdíjak Személyi jövedelemadó Társadalombiztosítási járulék Általános forgalmi adó Munkaadói+ munkaváll járulék Egyszerűsített vállalkozói adó Egészségügyi hozzájárulás Illeték bevétel (APEH által beszedett összes) Egyéb adók és adójellegű befizetések 1. ábra: Az APEH által kezelt bevételek megoszlása (2009) Az élőmunka terhe nemzetközi összehasonlításban szintén rendkívül magasnak számít, különösen, ha figyelembe vesszük az átlagjövedelmek eltérő nagyságát, illetve a különböző 1

2 jövedelemszintek után fizetendő adó- és járulékkötelezettségeket mérjük össze. A hasonló átlagjövedelemmel rendelkező országokban az adóék aránya rendre kisebb [Borsi B. - Farkas L. - Udvardi A. - Viszt E. 2009]. Az adóék az adók és járulékok arányát mutatja az összes munkaerőköltséghez viszonyítva, így a versenyképesség szempontjából ez az arányszám döntő tényező lehet. Az 1. ábrán látható, hogy a vállalkozások számára a legfőbb problémát nem a társasági adó befizetése jelentette, hanem a személyi jellegű ráfordítások kigazdálkodása. Mivel az élőmunkát terhelő adók és járulékok jelentős részét teszik ki a munkaerőköltségnek, a foglalkoztatók egy része sajátos módon reagál: a szükséges létszámot részben a fekete, részben a szürke zónából oldja meg. Az Európai átlagtól messze elmaradó foglalkoztatási arány következtében pedig az élőmunkához kapcsolódó adóbevételek nem nőnek. A foglalkoztatottak mintegy 12 százalékát teszik ki az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások tagjai, akik átlagos adó- és járulékalapja jellemzően elmarad az alkalmazottakétól. Foglalkoztatási politikájukat alapvetően meghatározza, hogy nem tudják és/vagy nem akarják vállalni többletterheket, így a ténylegesnél kevesebb munkavállalót jelentenek be, alacsonyabb munkaidőben és/vagy alacsonyabb bérre. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a vállalkozások átlagosan negyven százaléka vett igénybe az idénymunkákra alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottakat, nem nevezhetjük ezt a foglalkoztatási típust sem sikertörténetnek [Semjén - Tóth - Fazekas - Makó, 2009]. 2. Az egyéni vállalkozások jövedelme Az egyéni vállalkozások adó- és járulékfizetési kötelezettségét (amennyiben a tételes költségelszámolást választják) három jövedelemkategória határozza meg: az összevont adóalapba tartozó kivét, valamint az elkülönülten adózó vállalkozói jövedelem és vállalkozói osztalékalap. Az összevont adóalap jövedelmeinek megoszlását vizsgálva látható, hogy a jövedelmek több mint 82 százaléka a foglalkoztatáshoz kapcsolódott 2009-ben. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek aránya együtt sem érte el a 3 százalékot, ennek mintegy felét tette ki az egyéni vállalkozói kivét. 6,0% 8,3% 0,6% 1,4% 1,3% Munkaviszonyból származó Egyéb nem önálló tev. Egyéni vállalkozói kivét Egyéb önálló tev. Adóterhet nem viselő jár. Más egyéb jövedelem 82,5% 2. ábra: Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek megoszlása (2009)

3 Az önfoglalkoztatottak foglalkoztatottakhoz mért aránya Magyarországon lényegesen nem tér el az EU átlagától, míg nemzetközi összehasonlításban hazánkban igen alacsony az önfoglalkoztatók által befizetett adók aránya a GDP-hez viszonyítva [Krekó P. Kiss, 2008]. Az egyéni vállalkozók közül 2009-ben 244 ezer fő vallotta be jövedelmét a tételes költségelszámolás szabályai szerint, így az átlagos kivét nem érte el a 475 ezer forintot. 1. táblázat: Az egyéni vállalkozók aránya az összevonás alá eső jövedelmet bevallók között Összevonás alá eső jövedelmet bevallók száma (ezer fő) Tételes költségelszámolást választó e.v. száma (ezer fő) Tételes költségelszámolást választó e.v. aránya 5,96% 5,81% 5,56% 2. táblázat: Az egyéni vállalkozói kivét aránya a bevallott összevonás alá eső jövedelmek között Összevont adóalapba tartozó jövedelmek (Mrd Ft) Ebből egyéni vállalkozói kivét (Mrd Ft) Ebből egyéni vállalkozói kivét aránya 1,50% 1,41% 1,40% Az egyéni vállalkozói kivét összegének meghatározása a vállalkozásoknál gyakran adminisztratív módon történik, az adóminimalizálási törekvésekkel összhangban. Fontos kiemelni, hogy az alacsony kivét által meghatározott adóalap a járulékalap is, így nemcsak kisebb adóbevételt, hanem alacsonyabb járulékfizetést is jelent. Az adótervezés során ugyanakkor célszerű figyelembe venni azt is, hogy melyik típusú jövedelemhez ténylegesen mekkora adóteher kapcsolódik az adott évben. Az aktuálisan érvényesíthető adóalapkorrekciós tételek, illetve adókedvezmények jelentősen befolyásolhatják a fizetendő adót. Az adott jogszabályi környezet persze erős befolyásoló tényező, hiszen például a minimálbér kétszeresének összegében meghatározott minimum járulékalap miatt többen döntöttek az ezzel megegyező kivét mellett. Az elvárt adóalap nagysága pedig a vállalkozási jövedelem szintjét tartotta esetenként a személyi jövedelemadóról szóló törvény 49/B. szerint számolt összeg felett. Az adóalapra vonatkozó 2007-től érvényes szabályozást a 3. táblázat mutatja. 3. táblázat: A vállalkozói adóalap meghatározása Szja törvény 49/B. (1) (7) bekezdés (1) (5) bekezdés (23) bekezdés Bevétel Bevétel Bevétel + növelő tételek + növelő tételek eladásra beszerzett csökkentő tételek áruk értéke költségek költségek eladott közvetített veszteség szolgáltatások értéke Vállalkozói adóalap Hasonlítási alap az összeg 2%-a = Jövedelem minimum Forrás: APEH, l3. számú füzet

4 Amennyiben az egyéni vállalkozó hasonlítási alapja nagyobb a jövedelem minimumnál, akkor az (1)-(7) bekezdés alapján meghatározott vállalkozói adóalap után kell adóznia, ha a hasonlítási alapja kisebb, mint a jövedelem minimum, akkor a jövedelem minimum után kell adót fizetnie (kivéve, ha nyilatkozattételi jogával él). Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének évére és az azt követő adóévre, valamint elemi kár esetén nem kell alkalmazni a jövedelem-minimumra vonatkozó rendelkezéseket Nyereséges vállalkozások Veszteséges vállalkozások Nulla eredményt bevallók Az egyéni vállalkozások száma (ezer fő) 3. ábra: A tételes költségelszámolást választó vállalkozások megoszlása jövedelempozícióik szerint ( ) A tételes költségelszámolást alkalmazó vállalkozások száma 2009-re több mint 20 ezerrel csökkent. Fontos azonban, hogy a tevékenységet megszüntetők száma ennél lényegesen magasabb, de közel 30 ezer új vállalkozást is regisztráltak ebben az évben. A ténylegesen működő vállalkozások száma is egyre alacsonyabb, a tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó egyszerűbb lehetőség miatt pedig valószínűleg aránya tovább mérséklődik. A nyereséges vállalkozások aránya évek óta nem éri el a 60 százalékot. Abban az esetben azonban, ha a személyes jövedelem kivét összegét és a vállalkozás eredményét összegezzük, már lényegesen kedvezőbb a kép, így a vállalkozások háromnegyede zárna pozitív eredménnyel. A jövedelmet elérő vállalkozások jelentős része ugyanis kivétként realizálja bevételei és költségei különbözetét. Eredmény ágra gyakran csak a 3. táblázatban bemutatott - 49/B. rendelkezései miatt kerül ennek a különbségnek egy része. A bevallási adatok tendenciálisan rendkívül magas költségszintről számolnak be, ami 2009-re elérte a 98,7 (!) százalékot. Természetesen vannak olyan kényszer vállalkozások, ahol ennél a valóságban sem sokkal magasabb a jövedelemhányad, a vállalkozások jelentős része viszont a bejövő számlákat gondosabban gyűjti, mint amilyen lelkesedéssel a kimenőket írja. 3. A tételes költségelszámolást választó vállalkozások hozzájárulása az adóbevételekhez Az alacsony kivét szinte minden vállalkozónál az alsó sávba tartozott a progresszív adózás alatt, a kivét után számított adó jelentős részét pedig adókedvezményekkel mérsékelték. Ennek következtében az összevont jövedelmek után a vállalkozók által fizetett adó aránya általában még az 1 százalékot sem érte el ahogy ez a 2. ábrán szemléltetett megoszlás alapján valószínűsíthető is. Az eredmény után fizetett adók számítása előtt szükséges a vállalkozói adóalap meghatározása. Az előző fejezetben leírtak szinte előre vetítik az alábbi ábrán megfigyelhető arányokat is.

5 40,9% 0,7% 13,4% Törvény szerint nem kellett alkalmaznia Hasonlítási alap>jövedelemminimum Jövedelemminimum szerint adózott Kiegészítő nyilatkozatot tett 45,0% 4. ábra: A tételes költségelszámolást választó vállalkozások adóalapjának megoszlása a törvény 49/B. alapján (2009) A veszteséges és nulla eredményt kimutató vállalkozók is fizetnek vállalkozói személyi jövedelemadót a 49/B. alapján, ennek összege azonban jellemzően nem több néhány ezer forintnál. Az átlagos adatokat vizsgálva a nyereséges vállalkozások számára sem jelent súlyos terhet az ezen a jogcímen fizetendő adó, ebben a csoportban azonban a szórás lényegesen nagyobb. A vizsgált 3 év adatait a 4. táblázat foglalja össze. 4. táblázat: A vállalkozói személyi jövedelemadó terhek alakulása Nyereséges vállalkozások (ezer fő) 151,9 154,9 139,8 Fizetett vállalkozói SZJA (Mrd Ft) 8,6 9,4 7,9 1 vállalkozóra jutó VSZJA (ezer Ft) 56,6 60,7 56,5 Veszteséges vállalkozások (ezer fő) 77,5 80,8 79,4 Fizetett vállalkozói SZJA (Mrd Ft) 0,3 0,7 0,7 1 vállalkozóra jutó VSZJA (ezer Ft) 3,9 8,7 8,8 Nulla eredményt bevallók (ezer fő) 36,2 28,8 24,9 Fizetett vállalkozói SZJA (Mrd Ft) 0,1 0,2 0,2 1 vállalkozóra jutó VSZJA (ezer Ft) 2,8 6,9 8,0 Osztalékalap csak a nyereséges vállalkozásoknál képződik, a korrekciós tételek miatt azonban mintegy 20 ezer vállalkozónál ez utáni kötelezettséggel már nem kellett számolni az elmúlt években. Az osztalékalap csökkenthető például az adóévben beszerzett tárgyi eszköz tárgy év végi nettó értékével, így éves szinten 2009-ben már kevesebb, mint 9 milliárd forint osztalékalap utáni adót fizettek a vállalkozások. Az egy nyereséges vállalkozóra jutó osztalékalap után fizetendő adó átlagosan 63,4 ezer forint volt. A tendencia a vizsgált évek alatt csökkenő, ami részben a jogszabályok változásával is összefügg, hiszen 2009-ben már csak 25 százalék az osztalékalap után fizetendő adó mértéke (2008-ig a vállalkozói kivét 30 százalékát meghaladó rész adója 35 százalék volt). Az egyéni vállalkozónak az osztalékalap után fizetendő adót meg kell fizetnie függetlenül attól, hogy azt a saját céljaira kiveszi, vagy sem. Ezen felüli többletterhet jelent még az osztalékalap után 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség (2007-től). Az említett kötelezettségek évente átlagosan összesen ezer forint terhet róttak a nyereséggel záró vállalkozókra, míg veszteség esetén ennek töredékét fizették.

6 4. Az adó- és járulékterhek változásának trendje Az egyéni vállalkozók számára talán a legnehezebben emészthető teher, hogy önfoglalkoztatóként a munkáltatói járulékokat is fizetniük kell saját maguk után, így az adófizetési kötelezettségnél ezen a jogcímen többet kell az államkasszába utalniuk. Ráadásul a minimálbér után negatív eredmény esetén is számolniuk kell ezzel a tétellel, ami ténylegesen veszteséges működés során valóban problémát jelenthet. Különösen nyomasztó időszaknak számított az a 3 év 4 hónap (2006. szeptembertől decemberig), amíg a minimálbér kétszeresének összegében meghatározott minimum járulékalap után kellett a járulékokat befizetni, saját maguk és alkalmazottaik után is. Nem meglepő, hogy a 2010-re vonatkozó törvénymódosítások hatásaként a könyvelőirodák tapasztalatai alapján a vállalkozók jelentős része januártól ismét csak a minimálbér után fizetett járulékot, mivel a tevékenységre jellemző kereset fogalmát meglehetős bizonytalanság övezte [Ambrus Attiláné, 2010]. A járulékok mértéke 2007-ben emelkedett, azt követően arányuk módosult, illetve kismértékű csökkenés valósult meg, míg 2011-től a nyugdíjjárulék 0,5 százalékkal nőtt. A vállalkozók adó- és járulékterheinek alakulásához nézzünk egy egyszerű példát! Az alapadatok az alábbiak: - Adóalapba beszámító bevételek: Ft 2 - Bizonylattal igazolt költségek: Ft (kivét és járuléka nélkül) Ha a vállalkozó Ft kivétről dönt, az 5. ábrán szemléltetett módon változnak kötelezettségei járulékok kivét adója VSZJA osztalékalap adója EHO (14 %) tételes EHO különadó (4%) ábra: Változatlan bevétel és költségszerkezet 3 adó- és járulékterheinek alakulása ( ) Forrás: Saját számítások alapján Az arányok alátámasztják a fentebb leírtakat, de a járulékalapra vonatkozó törvénymódosítást követően 4 is több mint felét képviselik a járulékterhek az összes kötelezettségnek. A tételes egészségügyi hozzájárulás és a különadó 2010-től megszűnt, ezzel párhuzamosan a vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsa 19 százalékra nőtt, majd július 1-től 10 2 Az ÁFA alanyi mentesség bevételi feltételének megfelel, így tételezzük fel az egyszerűség kedvéért, hogy ezt választotta 3 Kivét és járulékok nélkül ben a minimálbér kétszeresét, a további években a kivét összegét tekintve járulékalapnak

7 százalékra csökkent 5. Az osztalékalap adója 25 százalékról 2010-től 16 százalékra mérséklődött, ennek ellenére ezen a jogcímen többet fizet(ne) adóalanyunk, ugyanis a tetemes járulékköltség miatt a vállalkozói jövedelem és így az osztalékalap is alacsonyabb volt ben. A kivét adója az adókulcs csökkenésének ellenére növekedett a szuperbruttó adóalap miatt 2010-től. A vállalkozások számára is kedvező változást foglaltak törvénybe a szuperbruttó fokozatos megszüntetésével (2012-re 1,135-szörös szorzó). Példánkban az 1 millió forintos kivéthez 2011-ben 530 ezer forint vállalkozói jövedelem tartozik, amelyekhez kapcsolódó összes teher csökkenő tendencia ellenére is 55 százalék. Természetesen korrekciós tételek és/vagy adókedvezmények igénybe vételével ez mérséklődhet. 5. Egyszerűbb lehetőség: az átalányadó és az EVA Az átalányadózás vagy az EVA feltételekhez kötött alternatíva a vállalkozások számára, amely feltételek közül kiemelendő az átalányadóval kapcsolatban, hogy munkaviszony mellett nem alkalmazható. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók száma az elmúlt években jelentősen nem változott, mintegy 25 ezer fő számára ez az adózási módszer a kedvezőbb és/vagy kényelmesebb. Az átalányadó választásával nyilván azok a vállalkozások élnek elsősorban, ahol a tényleges költséghányad lényegesen alacsonyabb, mint a törvény által meghatározott, bizonylat nélkül levonható arány. A nyilvántartások lényegesen egyszerűbbek, bevételek után fizetendő adó jól kalkulálható. A jövedelemtípus az összevont adóalap része lett (a korábbi elkülönülten adózás helyett), így a szuperbruttósítás kedvezőtlenül befolyásolta az átalányadózók adófizetési kötelezettségét. Járulékot jellemzően a minimálbér után fizetnek (sokan döntöttek így a minimálbér kétszereseként meghatározott minimum járulékalap időszakában is). Az átalányadó és az EVA közös vonása, hogy a társadalombiztosítási járulékok alapja független a tényleges jövedelemtől. Az EVA egyszerűsége a vállalkozások számára fontos szempont, gyakran még a terhek növekedése mellett is. A közel százezres eva-alanyi kör jól tervezhető eva-bevételt jelent a költségvetésnek. A bevételek között csökkenő tendenciát mutat az egyéni vállalkozók által fizetett arány. EVA kötelezettségük átlagosan 1,2 millió forint volt 2009-ben (a társaságoké 2,1 millió forint) egyéni vállalkozók (ezer fő) társas vállalkozások (ezer db) 6. ábra: Az EVA alanyok számának alakulása 5 A kedvezményes kulcs alkalmazásának lehetősége korábban is fennállt, ettől az időponttól viszont nem kapcsolódik hozzá az 500 millió forintos korláton kívül egyéb feltétel. A példában az adóalapot az évközi módosítás miatt 50-50%-ban megosztottam.

8 Evás adóalanyok száma 2006-ban volt a legmagasabb, azt követően stagnál, de az egyéni vállalkozók aránya folyamatosan csökken. Ez viszont minden valószínűség szerint visszavezethető a feltételek változására, hiszen január 1-től az áfa kulcs 25 százalékról 20 százalékra csökkent, míg az EVA kulcsa október 1-től 15 százalékról 25 százalékra nőtt, így a realizálható adóelőny lényegesen alacsonyabb lett (vagy megszűnt). Az EVA 2003-as bevezetése óta kétségkívül ez volt legdrasztikusabb változás, valamint számos további módosítás következtében egyre szűkebb vállalkozói csoportnak éri meg az egyszerűsített vállalkozói adót választani. A következő példán egy olyan vállalkozó adófizetési kötelezettségét hasonlítom össze a tételes költségelszámolás és az EVA szabályai szerint, aki az előző évekről áthozott veszteséggel is csökkentheti az adóalapját. A működéshez közvetlenül kapcsolódó adatok mindegyike konstans, a három kiemelt év terhelése kizárólag a jogszabályi környezet változásából fakad. A példában szereplő vállalkozás költségszintje a bevallási átlagadatoknál lényegesen alacsonyabb, mutatva azt a tényt, hogy az átalányadóhoz hasonlóan az EVA is azok a vállalkozások számára jelent(ett) alternatívát, ahol alacsony(abb) a költséghányad. 5. táblázat: Az alapadatok összefoglalása 6 Alapadatok Bevétel (ÁFA nélkül) Fizetendő ÁFA Anyagköltség (ÁFA nélkül) Levonható ÁFA Egyéb költség (ÁFA mentes) Vállalkozói kivét Előző év elhatárolt vesztesége Forrás: Saját számítások alapján Kivét adója Vállalkozói SZJA Osztalékalap adója ÁFA Különadó (4%) Százalékos EHO Tételes EHO EVA 7. ábra: A vállalkozás terheinek alakulása az 5. táblázat adatai alapján, a törvénymódosítások figyelembe vételével (ezer Ft) Forrás: Saját számítások alapján július 1-től az ÁFA kulcs 20 százalékról 25 százalékra nőtt. Az egyszerűsítés miatt a példában feltételeztem, hogy a bevétel és az anyagköltség a két félév között azonos arányban oszlik meg.

9 2005-re egyértelműen jó döntés az EVA választása ben még mutatkozik némi előny az EVA javára, sőt 2008-hoz képest nőtt is az osztalékalap után fizetendő kedvezőbb, egységesen 25 százalékos adó bevezetése miatt. A különadó 2006-os kötelezettségként való előírása, majd 2009.december 31-én való kivezetése szintén átrendezte a terheket. Ezt követően a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az osztalékalap után fizetendő adó további csökkentése a példában szereplő vállalkozó számára már nem indokolja az evaalanyiságot, hiszen ez 2010-től már a bevételei 30 százalékát jelentené. 6. Következtetések A jogszabályokat tanulmányozva megállapítható, hogy az egyéni vállalkozók adózása - amennyiben nem felelnek meg az átalányadó vagy az EVA választásához kötött feltételeknek - meglehetősen bonyolult, többféle jogcímen, összességében valóban magas adómértékkel kell számolniuk. Az adóalap-korrekciós tételek - különös tekintettel a korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adóévi eredményt csökkentő összegre -, valamint az adókedvezmények figyelembe vételével a számított adó azonban jelentősen mérséklődik. A találékony vállalkozók a magas költséghányad mellett mértéktartó számlaadással tovább csökkentik fizetési kötelezettségeiket, így nemcsak az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó lesz alacsonyabb, hanem a magas terhet viselő járulékalap is. Az adóelkerülő magatartás ellensúlyozására a tevékenységre jellemző kereset pontos szabályozása, szakmacsoportonként rögzített minimális adó- és járulékalap megoldást jelenthetne, véget vetve az éveken át tartó veszteségfinanszírozásnak. A költségvetés helyzete csak szerkezeti módosításokat tesz lehetővé az egyes adónemek között. Nemzetközi tapasztalatok alapján azonban az is nyilvánvaló, hogy az adócsökkentés önmagában nem eredményez látványos javulást az adófizetési hajlandóságban, az adóbevételek nem nőnek. Az adómorál javítására a további egyszerűsítés és a hosszabb távon is kiszámítható adópolitika mellett lehet esély. Hivatkozásjegyzék 1. Ambrus Attiláné [2010]: Adótervezés vs. adóelkerülés Szellemi tőke, mint versenyelőny", avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben, Nemzetközi tudományos konferencia, Selye János Egyetem, Szlovákia, Komarno, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapja, 3. Borsi Balázs - Farkas László - Udvardi Attila - Viszt Erzsébet [2009]: Versenyképességi Évkönyv GKI Gazdaságkutató Zrt. 4. Krekó Judit P. Kiss Gábor [2008]: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon, MNB Szemle, 2008.április. 5. Semjén András - Tóth István János - Fazekas Mihály - Makó Ágnes [2009]: Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói és munkavállalói interjúk és egy kérdőíves munkavállalói felmérés tükrében. Rejtett gazdaság, Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdaság szereplőinek válaszai (Szerk.: Semjén A. és Tóth I.J.), KTI Könyvek kötet évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei Szerző: Szilágyi Bernadett Szilágyi Bernadett*: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Nagy Zoltán nyá. ezredes 1 (JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Absztrakt Napjainkat a jogi szabályozási környezet gyors változásai jellemzik. A cikk a gyorsan változó jogi környezet hatásait vizsgálja

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2

IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN. Bevezetés...2. Összefoglalás...2 2016. március TURIZMUSGAZDASÁG A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 Az elemzés módszertana...4 1. A balatoni régióban működő turisztikai vállalkozások

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról OKTATÁSI MINISZTER 9656/2006. TERVEZET! (honlapra) E L Ő T E R J E S Z T É S a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról Budapest, 2006. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Előzmények A felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015.

1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. 1. 2016.július elsején A kft eladott egy berendezést az állóeszközei közül, nettó értéken 22 millió forintért..ezt a berendezést 2015. március 1-én vásárolta nettó 18 millió forintért és még abban a hónapban

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

A nyugdíjba vonulás nemzetközi kilátásai

A nyugdíjba vonulás nemzetközi kilátásai SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A nyugdíjba vonulás nemzetközi kilátásai Egyes nyugat-európai országokban például Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában vagy Olaszországban az 55 64 évesek körében

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet

Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet Pázmány Law Working Papers 2011/16 Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban tervezet Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Interaktív vizsgatevékenység

Interaktív vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MK/HU TÜK szám: 05-.. /2012. év Érvényességi idő: 2012. máj. 17. 8.00 óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2016. február 15-én

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2016. február 15-én A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI Lezárva: 2016. február 15-én ADÓBEVALLÁS... 2 Azokon a plébániákon, ahol van alkalmazott... 2 Azokon a plébániákon, ahol nincs semmi adóköteles

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5. Száma: 720-6/2016. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető Az egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó változásai Általános forgalmi adó változásai Társasági adó változásai KATA,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZ I ÉS VÁLTOZÁSAI 2013. január 1-t l Személyi jövedelem adókulcs: 16% / megsz nt az adóalap kiegészítés/ Minimálbér, bruttó:

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Név: Bán Roland Szak: Forgalmi adó szak Konzulens: Domsa Ágnes Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

Hazai gyógyszerkiadások nagysága

Hazai gyógyszerkiadások nagysága Hazai gyógyszerkiadások nagysága A Széll Kálmán Terv gyógyszerágazati fejezetének szakmai megalpozottsága és következményei Kaló Zoltán, Merész Gergő, Mezei Dóra, Tótth Árpád, Inotai András 2012. július

Részletesebben