A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: február 15-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2016. február 15-én"

Átírás

1 A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI Lezárva: február 15-én ADÓBEVALLÁS... 2 Azokon a plébániákon, ahol van alkalmazott... 2 Azokon a plébániákon, ahol nincs semmi adóköteles tevékenység... 2 Kifizetőhelyi igazolás visszaküldése... 3 ÁFA KÖR ÉS A FORDÍTOTT ÁFA KAPCSOLATA... 3 STATISZTIKAI SZÁMJEL... 3 PLÉBÁNIÁK LAJSTROMSZÁMA... 3 KÖZPONTI BEFIZETÉSEK... 4 ZÁRSZÁMADÁS-KÖLTSÉGVETÉS... 4 TÖBB KÖZÖSSÉGET ELLÁTÓ UN. MATER PLÉBÁNIÁK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI... 4 A közösen visel, felosztandó költségek köre... 4 A közös költségek felosztása... 5 Máterhez tartozó oldallagos plébániákon keletkezett közös költségek kezelése... 6 PÁLYÁZATOK ADMINISZTRÁCIÓJA... 6 A CÉGEK ÁLTAL PLÉBÁNIÁKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (KÖZCÉLÚ ADOMÁNY) KEZELÉSE... 6 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ PLÉBÁNIÁK BESZÁMOLÓJA... 7 PLÉBÁNIA ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÚLLÉPÉSE... 9 PLÉBÁNIÁK EGYMÁS KÖZÖTTI KÖLCSÖNEI... 9 SZERZŐDÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK... 9 PLÉBÁNIAI BERUHÁZÁSOK... 9 KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY PLÉBÁNIÁKON Oldal 1 / 10

2 ADÓBEVALLÁS Az adószámmal rendelkező plébániák részére a korábbi évekhez hasonlóan a bevallással lezárandó adóévre el kell készíteni az adóbevallást. Minden adószámra külön adóbevallást kell készíteni és beküldeni. A bevallásban a plébániák azt a nevet szerepeltessék, amely jelenleg az adóhivatalnál a nyilvántartásban szerepel. (Tehát legtöbbször egyházközség!) Azokon a plébániákon, ahol van alkalmazott - Havi bevallás (1608) Minden hónap 12-ig be kell nyújtani az előző hónapról a bevallást elektronikus úton. - A 2015-es személyi jövedelemadó bevalláshoz kiadandó igazolások január 31-ig ki kell adni a dolgozóknak a 15M30 nyomtatványon, vagy annak tartalmilag teljesen megfelelő igazoláson, hogy mennyi volt az éves jövedelmük, mennyi személyi jövedelemadó előleget vontunk le és fizettünk be. Ha adóköteles megbízásos jogviszonyból származó kifizetés is volt a plébánián, arról is kell ilyen igazolást adnunk. (A 15M30 nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető és két példányban kell kinyomtatni, az egyik példány a dolgozóé, a másik a munkáltatóé) január 31-ig ki kell adni egy igazolást a biztosított dolgozóinknak arról, hogy mennyi volt az éves jövedelmük, milyen járulékokat vontunk le és fizettünk be utánuk. 3. A évi SZJA bevallást végezheti a munkáltató (plébánia), vagy a magánszemély az adóhatóságtól kérheti az egyszerűsített bevallást (abban az esetben, ha csak egy munkáltatónál szerez jövedelmet) az erre a célra szolgáló nyilatkozaton (1553Ny). A kitöltött, aláírt nyilatkozatot február 15-ig kell postára adni vagy az ügyfélkapun keresztül az adóhatóság részére megküldeni. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén már csak a 1553-as nyomtatvány kitöltésével lehet a bevallást teljesíteni, május 20-ig. (A nyomtatványok a NAV honlapjáról letölthetők) Azokon a plébániákon, ahol nincs semmi adóköteles tevékenység Azok a plébániák amelyeknek nincs vállalkozási tevékenysége bevallási kötelezettségüket a NAV honlapjáról letölthető TAONY Nyilatkozat beküldésével teljesíthetik. (körlevélhez mellékelve, az egyházmegye honlapjára felhelyezve) Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elmúlt évben a plébániák döntő többsége ügyfélkapus hozzáférést adott a püspökség részére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a plébániáknak csak ügyfélkapun keresztül adhatják be bevallásaikat a NAV felé. Ezért kérjük, hogy ahol ténylegesen, vagyis a plébánia által működtetett ügyfélkapun történt a regisztráció, akkor azon keresztül, a plébániák küldjék be a TAONY Nyilatkozatot május 31-ig Ahol nincs ilyen élő ügyfélkapu, ott a körlevélhez mellékelt, illetve az egyházmegye weblapjáról letölthető nyomtatványt kitöltve (a plébánia adataival) az Egyházmegyei Hivatal Gazdasági Irodájának küldjék be március 15-ig annak érdekében, hogy a papíralapú bevallásról az egyházmegye ügyfélkapuján keresztül a gazdasági hivatal az elektronikus bevallást időben beküldhesse. A nyomtatvány D mezőjében megfogalmazott kérdésre amennyiben a plébániának nincs adókötelezettsége IGEN, tehát I válasszal kell válaszolni. Oldal 2 / 10

3 A körlevélben melléklelt minta felhasználása esetén csak a B (Alapadatok) és F rovatokat (aláírás) kell kitölteni, és a nyomtatvány fénymásolatának plébániai irattárazása mellett postán feladható a püspökség címére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevallás elmulasztásából fakadó bírságokért a szervezet képviselőjét, vagyis a plébánost terheli az anyagi felelősség! Azokon a plébániákon, ahol van adóköteles tevékenység Azok a plébániák amelyeknek van vállalkozási tevékenysége bevallási kötelezettségüket a NAV honlapjáról letölthető 1529 bevallás beküldésével teljesíthetik. Ennek kitöltéséhez mindenképp javasolt szakember segítségének igénybevétele! Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevallások elmulasztásából fakadó bírságokért a szervezet képviselőjét, vagyis a plébánost terheli az anyagi felelősség! Kifizetőhelyi igazolás visszaküldése Kérjük, hogy a mellékelten küldött Kifizetőhelyi igazolás a évi személyi jövedelemadó bevallásához c. nyomtatvány másolati példányát aláírva szíveskedjék visszaküldeni az Egyházmegyei Hivatalhoz. ÁFA KÖR ÉS A FORDÍTOTT ÁFA KAPCSOLATA Az az egyébként ÁFA mentes adózó, aki APEH nyilvántartása szerint ÁFA tekintetében Alanyi adómentes körbe esik. Nem esik a fordított ÁFA hatálya alá. Az az egyébként ÁFA mentes adózó, aki APEH nyilvántartása szerint ÁFA tekintetében Tárgyi adómentes körbe esik. A fordított ÁFA hatálya alá esik. Az ÁFA törvény szerinti alanyi vagy tárgyi adómentességnek a plébánia un. Törzsadataiban lehet utánanézni. Ez adószám alapján elektromos ügyfélkapuval rendelkező plébániáknál letölthető az ügyfélkapu segítségével. STATISZTIKAI SZÁMJEL A Győri Egyházmegyéhez tartozó egyházi jogi személyek plébániák - statisztikai számjelét a következőképpen képezzük: első nyolc számjegy : az adószám első nyolc számjegye tevékenységi kör : 9491 szervezeti formakód : 555 megyekód : az adószám utolsó két számjegye PLÉBÁNIÁK LAJSTROMSZÁMA A Győri Egyházmegyéhez tartozó egyházi jogi személyek plébániák - lajstromszámát szükség setén az Egyházmegyei Hivatal, vagy a Gazdasági Hivatal munkatársai tudják megadni az illetékeseknek. Oldal 3 / 10

4 KÖZPONTI BEFIZETÉSEK A tárgyévi központi járulékot és biztosítási díjakat a gazdasági irodába kell befizetni június 30-ig. Kérem a befizetési utalásokon, illetve csekken mindig tüntessék fel: a befizetés jogcímét, a beküldő plébánia nevét, valamint azt, hogy melyik időszakra vonatkozik a befizetés (negyedéves, féléves, éves díj) ZÁRSZÁMADÁS-KÖLTSÉGVETÉS A évről a zárszámadást és a költségvetést az előző évi gyakorlatnak megfelelően két példányban kell elkészíteni. Az űrlap kapható az Egyházmegyei Hivatal portáján és elérhető a honlapon. A zárszámadás-költségvetés mellékleteként kérjem, küldjék be a pénztárkönyv, az egyházközségi adó összesítését tartalmazó adófőkönyv és a perselykönyv fénymásolatát. Az egyházi adót összesítő elszámolásnak ill. a perselykönyvnek nincsenek formai követelményei, azokkal szemben csak az áttekinthetőség és a pontos vezetés az elvárás. A zárszámadásköltségvetés beküldési határideje március 15. Kérem, hogy ezt az időpontot tartsák be. Aki ezt elmulasztja, annak számára nem kérünk kistérségi támogatást. TÖBB KÖZÖSSÉGET ELLÁTÓ UN. MATER PLÉBÁNIÁK ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYAI A közösen visel, felosztandó költségek köre Azon plébániáknak fenntartási költségeit melyek több közösséget látnak el un. Mater plébániák -, a közösségek közösen viselik. A plébánia fenntartásának felosztandó közös költségébe tartoznak az alábbi költségek: a) a plébános (káplán) illetménye b) a plébános (káplán) hivatali utjaira kiszámított útiköltsége, illetve c) a plébániák közös alkalmazásában álló plébániai alkalmazott (anyakönyvvezető, házvezetőnő) illetménye d) a plébánia fenntartásának rezsi költségei (áramdíj, gázdíj, tűzifa, távhődíj, telefondíj, internet költség, szemétszállítás és más a plébánia feladatának ellátásához kapcsolódó fenntartási költség. A TV előfizetési díja csak akkor számolható el rezsiköltségként, ha telefonna, internettel egy csomagban van, egyébként nem.) e) a plébánia fenntartásának karbantartási költsége. f) egyéb, a kiadás természetéből fakadó nem a fentiekbe sorolt költség, mely a plébánia működtetése során közösen kerül használatra (pl.: fénymásoló) A plébános (káplán) illetménye, útiköltsége tehát közös költség, tehát annak a plébániának a pénztárából veszi fel egy tételben, illetve ott fizetik ki egy összegben, ahol a plébános (káplán) lakik, illetve ahol azok felmerülnek. A plébánia fenntartásának karbantartási költsége közös költség, azonban a beruházási költségek nem osztódnak. Oldal 4 / 10

5 Karbantartási költség Ezek számolhatók el felosztandó közös költségként: A plébánia rendeltetésszerű működésének fenntartásához, állagmegóvásához, általános értelemben az eredeti állapot fenntartásához szükséges javítási karbantartási munkákat és az azokhoz felhasznált anyagokat soroljuk ide. (pl.: részleges javítások, zárcsere, csaptelep csere, általános javítási költségek, részleges festés szobában, egy ajtó vagy ablak mázolása stb.) Beruházási, felújítási költség - Ezek nem számolhatók el felosztandó közös költségként, ezeket teljes egészében a plébánia tulajdonosa köteles viselni, mivel a plébánia tulajdonát képezik, és egy esetleges plébániai átszervezés kapcsán is a plébánián maradnak: a) Beruházás: Minden olyan kiadás, mely során az az adott eszköz funkciója nagyobbá, jobbá, korszerűbbé válik, (Pl.: hőszigetelés, ablakcsere, tetőcsere, új fürdőszoba, vizesblokk, WC, konyha, előtér, előtető, terasz, kialakítása, új bútor, szőnyeg, új eszköz beszerzés stb.) b) Felújítás: olyan beruházás, amikor az egész eszköz egészében, jelentős mértékben megújul, ezáltal lényegesen javul a használati értéke. (Pl. teljes plébániafestés, teljes plébániai elektromos rendszer, vízvezeték rendszer, csatornarendszer felújítás, teljes fürdőszoba, WC, konyha felújítás stb.) A plébánia ellátása érdekében használt hivatali mobil telefon (hivatali: melynek telefonszámát az egyházi személy az egyházmegye és a plébánia hívei részére nyilvánossá tette) költsége is része a plébánia fenntartási költségeinek Ennek elismert költsége azonban nem haladhatja meg a havi Ft-ot. A sajáttulajdonú gépkocsi kötelező biztosítása, illetve CASCO biztosítása nem számolható el a plébánia költségei közt, következésképp az fel sem osztható. A közös költségek felosztása A közös költségek összegét a Mater plébániához tartozó plébániák közösen viselik. Az egyes plébániákra jutó összeg felosztásának alapja az érvényes sematizmusban, az egyes közösségeknél szereplő katolikus lelkek aránya. A teljes közös költségből tehát ennek az arányában részesedik a Máter és az egyes oldallagosan ellátott plébániák. Az oldallagosan ellátott egyházközségek az ezekből rájuk eső részt a többi közös költséggel együtt, egy összegben - az Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez jogcím alatt fizetik meg, tehát náluk nem jelennek meg önállóan a közös költségek egyes elemei. Az év végén a felosztott költségekkel kapcsolatban pénzügyileg elszámolnak egymással a Mater és az oldallagosan ellátott plébániák. A közös költségek összetevőiről, összegeiről, felosztásáról év végén külön kimutatást kell készíteni, és azt be kell mutatni az év végi zárszámadás elfogadásakor. A kimutatás az érintett plébániák zárszámadásainak részét képezi, külön-külön, mindegyik ellátott közösség esetében. Oldal 5 / 10

6 A közösségek egymással szembeni tartozásait vagy túlfizetéseit nyilván kell tartani egy külön listán, és a zárszámadás maradvány lapján ki kell mutatni. Amennyiben nincs fedezet a kötelezettségek kifizetésére, azt a Mater plébánia követelésként, az oldallagos plébánia kötelezettségként viszi át a következő pénzügyi évre, és amint lehetősége van rá, elszámolnak egymással, lehetőleg a tárgyévet követő március 31-ig. A közös költségek tekintetében év közben célszerű előleget fizetni havi, negyedéves vagy más rendszerességgel, év végi elszámolással. Ha változás történik a plébánia ellátásában pl. egy újabb plébánia oda-, vagy elcsatolása -, akkor kívánatos, hogy a változás időpontjában készüljön évközi elszámolás a közös költségek elszámolásáról. Ebben az esetben a közös költségek tekintetében az évi elszámolás két részösszegből áll össze. A fenti módszerrel biztosítva van lelkipásztoraink tisztességes ellátása, a túlzott adminisztráció kerülése, az átláthatóságon keresztül pedig az anyagiasság szellemének kizárása. Máterhez tartozó oldallagos plébániákon keletkezett közös költségek kezelése Amennyiben egy adott Mater plébániához több olyan plébánia is tartozik, amely esetében felmerül a költségek közös viselése (pl.: közösen használt hittanterem, közösségi ház, egyéb közös használatú ingatlan, mátertől eltérő helyen lakó káplán, lelkipásztor illetményének, háztartásának költségei, egyebek), mód van ezek közös viselésére is. Ebben az esetben az oldallagos plébániák is Materként viselkednek, vagyis felosztandó közös költségeiket gyűjtik, és év végén a plébániák elszámolnak egymással a Maternél leírt módon. PÁLYÁZATOK ADMINISZTRÁCIÓJA Felhívjuk a figyelmet arra, hogy olyan templomfelújítások esetén melyek átnyúlnak pénzügyi éveken, szükség lehet a támogatást nyújtó szervezet részére egy önálló, az egész felújítás pénzügyi folyamatait bemutató kimutatásra. Javasoljuk az atyáknak, hogy ezt ilyen esetekben készítsék el. Ebben az esetben az ügymenet sajátosságai miatt megengedett az, hogy az eredeti bizonylatokat az elkülönített nyilvántartásban helyezzük el, és a plébánia könyvelésében csak a másolatok szerepelnek. Természetesen az említett elkülönített nyilvántartás adatainak megőrzési szabályai megegyeznek a plébánia egyéb gazdasági adatainak megőrzési szabályaival. A CÉGEK ÁLTAL PLÉBÁNIÁKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (KÖZCÉLÚ ADOMÁNY) KEZELÉSE Azok a plébániák, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, a hatályos törvényi szabályozások szerint, igazolást adhatnak ki vállalkozók dologi vagy pénzbeli adományai után, melyet a vállalkozások a társasági adójukból (TAO) leírhatnak. Oldal 6 / 10

7 Az adományról pénztárbizonylatot kell kiállítani, és egyúttal az adományozó részére az alábbi nyilatkozatot kell átadni annak érdekében, hogy az adományozó az adomány adóalapba történő beszámításával élni tudjon. (Jogszabályi háttér: A Tao tv. 4. -ának 1/a. pontja értelmében adománynak minősül a közhasznú szervezet, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti (=leltár szerinti) értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak. Rövidebben: Az ÁFA törvény értelmező rendelkezése értelmében közcélú adomány a közhasznú szervezet, az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás. Fontos, hogy az adományozónak rendelkeznie kell az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza, az adományozó és az adományozott nevét, címét, adószámát, vagy egyedi azonosításra szolgáló jelét, és a támogatott célt.) Mellékelt igazolásminta, a jelzett részek kitöltése után, erre a célra felhasználható. IGAZOLÁS (vállalkozás neve) részére a évi adományról Az adomány jogosultja: Neve: Plébánia Székhelye: Adószáma: Igazoljuk, hogy az adományozó Ft értékű cikkel, és Ft értékű cikkel, összességében Ft értékű áruval (vagy:) Ft értékű adománnyal támogatta a Plébániát. Az adomány célja: hitéleti - karitatív tevékenység. Az adományozó: Neve: Lakcíme: Kelt:. a plébánia képviselője KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ PLÉBÁNIÁK BESZÁMOLÓJA A kettős könyvvitelt vezető plébániák évről éves beszámolójukat (a zárszámadást) A Kormány 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelete az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól figyelembevételével tehetik meg. A rendelet ugyanis az eddigiekkel ellentétben - meghatározta a kettős könyvvitelt vezető Oldal 7 / 10

8 egyházi jogi személyek beszámolójának formai követelményeit is a rendelet mellékletében. A mellékletben rögzített mérleg egy tulajdonképpeni egyszerűsített mérleg, míg az eredménykimutatás a normál eredménykimutatás egyszerűsítésén túl sajátságos rendszerben veszi számba a bevételeket és a kiadásokat, és külön levezetésben mutatja ki az egyházi jogi személy alap vagyis egyházi - tevékenységből, valamint vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Mivel az új forma jóval egyszerűbb az éves beszámoló megszokott mérleg és eredménykimutatás bontásánál, ezért ennek elkészítése minimális többletmunkát jelent. Azonban az adatok könnyebb áttekinthetősége, valamint a beszámoló értékelhető információinak érdekében a továbbiakban is kérjük elkészíteni a hagyományos táblákat, csak ezután ezek mint munkatáblák kerülnek bele a beszámoló anyagába. A kettős könyvvitelt vezető plébániák beszámolási kötelezettségüket tehát a következő, az egyházmegye honlapján megtalálható dokumentumokkal tehetik meg: 1. Előlap 2. Mérleg a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 3. Eredménykimutatás a Kormány 296/2013. rendelete alapján összeállított szerkezetben 4. Mérleg munkatábla 5. Eredménykimutatás munkatábla 6. Részletes kimutatás (Itt készül el a költségvetés is) 7. Jegyzőkönyv kivonat 8. Jelenléti ív Egyéb beküldendő dokumentumok: 1. Főkönyvi kivonat mely alátámasztja a mérleg és eredménykimutatás számait. 2. az egyházközségi adó összesítését tartalmazó adófőkönyv fénymásolata 3. a perselykönyv fénymásolata. Az egyházi adót összesítő elszámolásnak ill. a perselykönyvnek nincsenek formai követelményei, azokkal szemben csak az áttekinthetőség és a pontos vezetés az elvárás. A zárszámadás-költségvetés beküldési határideje március 15. Kérem, hogy ezt az időpontot tartsák be. Aki ezt elmulasztja, annak számára nem kérünk kistérségi támogatást. Felhívom a figyelmet arra, hogy a kettős könyvvitelt vezető plébániák könyvelésének sajátosságait az egyházmegye honlapján megtalálható Kettős könyvvitel szerinti plébániai beszámoló Segédlet dokumentumban találják meg. Eszerint felhívom a figyelmet arra, hogy a kettős könyvvitelt vezető plébániák számlatükrüket kizárólag a segédletben megtalálható számlatükör szerint állíthatják össze. Szükség esetén alábontás, vagy adott főkönyvi számlák elhagyása lehetséges, de az egyes tételeknek a főkönyvben a kiadott számlatükörben szereplő helyen kell lenniük. Az amortizációt 100%-os maradványérték figyelembevételével számoljuk el, tehát gyakorlatilag ennek elszámolására nincs szükség, a selejtezéskor jelentkezik majd a ráfordítás. A központi gyűjtések nem bevételek, hanem kötelezettségek a 47-es számlaosztályban, illetve a részletező tábla alján kerülnek kimutatásra. Kérjük a könyvelés során a fentiek betartását. Oldal 8 / 10

9 PLÉBÁNIA ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÚLLÉPÉSE A plébániák költségvetésében nem szereplő 200 eft feletti tételek esetében szükséges az egyházmegye jóváhagyása. A költségvetés 200 eft-os túllépése költségvetési soronként értendő, nem tételenként, tehát például két egymást követő 110 eft-os tétel már kimeríti a 200 eft-os korlát túllépését. PLÉBÁNIÁK EGYMÁS KÖZÖTTI KÖLCSÖNEI A plébániák az egy Materhez tartozók is eft feletti kölcsön esetén, egymás között csak egyházmegyei engedéllyel adhatnak kölcsönt. SZERZŐDÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK l. A hitéleti tevékenység kapcsán megkötött megbízási szerződések esetében a szerződések összeghatára megszűnt. Az összegek kifizetésében korlátot ebben a tekintetben csak az jelent, hogy az ezeknek a szerződéseknek a kapcsán kifizetett összegek az egyházi személyek járandóságával együtt nem haladhatják meg az egyházi adóból és a perselybevételből származó bevételek összegét. Természetesen nem változott az a szabály, hogy ezeknek az összegeknek a terhére adómentesen kizárólag egyházi, hitéleti tevékenységgel kapcsolatos tevékenységek számolhatók el, vagyis jellegzetesen a kántor, sekrestyés, templomoltárdíszítő, anyakönyv másoló, lelkigyakorlat, helyettesítés. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, kérem, a továbbiakban is érdeklődjön hivatalomban. 2. A plébániák költségvetésében szereplő, és az általuk megkötött 500 eft feletti megbízási és vállalkozási szerződések esetében szükséges az egyházmegye jóváhagyása. (Tehát pl.: a lelkigyakorlatos atyának adott egyszeri tiszteletdíjról szóló megállapodást nem kell felterjeszteni az egyházmegyei hivatalhoz.) A rendszeres jövedelmekre megkötött megállapodásokat továbbra is értékhatár nélkül engedélyeztetni kell az egyházmegyei hivatallal. 3. Szerződésforma letölthető az egyházmegye weblapjáról. Kérjük, hogy a plébániákon mindig az ott megtalálható formát használják, ne a régi, elavult anyagokat írják át. A szerződések minden példányán eredeti aláírásnak és pecsétnek kell lennie. A fénymásolt aláírás és pecsét érvénytelen. A megbízásos megállapodásokat 3 példányban kell felterjeszteni jóváhagyásra. A jóváhagyó záradékot fel kell vezetni a szerződés végére, melynek pontos szövege a következő: A Győri Egyházmegye, mint a plébánia felettes hatósága részéről jelen jóváhagyással válik érvényessé. Győr,.. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök PLÉBÁNIAI BERUHÁZÁSOK A plébániai beruházásnak kell tekinteni minden értéknövelő kiadást, ami egyházi területen vagy a plébánia által történik. (Ilyen értelemben egyházjogilag plébániai Oldal 9 / 10

10 beruházás, ha a plébánia ingatlanán egy alapítvány, vagy önkormányzat beruházást végez. Ugyancsak plébániai beruházás, ha a plébánia nem saját ingatlanán végez felújítást.) Minden építési kivitelezési beruházásnál kötelező a szerződéskötés. A munkához az alábbi táblázat szerinti független ajánlatot kell beszerezni, és az ajánlat(ok) kiértékeléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. (Minta az egyházmegye weblapján megtalálható) A jegyzőkönyvet a szerződéstervezet beküldésekor mellékelni kell. Nem csak az építési, hanem az értékhatár feletti tervezési munkákat is pályáztatni kell. Az összeghatár függvényében három kategóriát különböztetünk meg függetlenül attól, hogy a beruházás önerőből, pályázatból, önkormányzati-, alapítványi- vagy egyházmegyei támogatással valósul-e meg: A, B és C típusú beruházást Az összeghatár a beruházás egészére vonatkozik, nem pedig az egyes kifizetésekre. A típusú beruházások a kis értékű, Ft bruttó bekerülési összeg alatti beruházások. B típusú beruházások közé az Ft és Ft bruttó bekerülési összeg közötti beruházások tartoznak. A Ft bruttó bekerülési összeg feletti beruházások a C típusú beruházások. A szerződéseket a SZERZŐDÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK szakaszban leírtak figyelembevételével kell elkészíteni. Egy beruházás ügymenete a szerint változik, hogy milyen értékű a beruházás. Az alábbi táblázat segítséget nyújt a helyes ügymenethez: Teendő A B C A Plébániai Tanácsadó Testület határozata a beruházással kapcsolatban.* 2. Elvi hozzájárulás kérése az egyházmegyétől.** 3. Árajánlat kérése vállalkozóktól 1 db 2 db 3 db 4. Szerződéstervezet beküldése az egyházmegyéhez előzetes jóváhagyásra 5. Szerződéskötés vállalkozókkal 6. A szerződések egyházmegyei jóváhagyása 7. Jelentés az egyházmegyének a beruházás befejezéséről * A Tanácsadó Testületet tájékoztatni kell a beruházásról, előzetes árajánlatok alapján a Testület hozzon döntést arról, hogy támogatja a beruházás elvégzését ** Az értékhatár miatt a beruházás elvi szakaszában szükséges az egyházmegye jóváhagyása. Az 1. pontban szereplő testületi ülés jegyzőkönyvét a plébánia terjessze fel az egyházmegyéhez és kérje a beruházás előkészítéséhez az egyházmegye engedélyét. KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY PLÉBÁNIÁKON Felhívjuk a figyelmet a plébániák 200 eft-os pénztári készpénzkészletének betartására. Ezzel kapcsolatban szorgalmazzuk a folyószámla használatát a közmű számlák kiegyenlítésére. Oldal 10 / 10

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakóhely címét. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA A HIVATALOS CÉLÚ VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA A HIVATALOS CÉLÚ VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA A HIVATALOS CÉLÚ VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. március napjától Bevezetés Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele 14M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához Munkáltató, kifizető neve Adószáma * Címe Adózó adóazonosító jele Magánszemély

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONNYILATKOZAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (KÜLSŐ SZAKÉRTŐ BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE) A./ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELRE KÖTELEZETTEK KÖRE, A VAGYONNYILATKOZAT

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben