GOP KMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4"

Átírás

1 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP KMOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáma 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projekt címe (max. 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Megye: Kistérség Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Több megvalósulási helyszín esetén a további megvalósulási helyszínek (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám) 2.3. A projekt megvalósításának kezdete: év hó nap 2.4. A projekt fizikai megvalósítása: év hó nap 2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) A támogatás mértéke (%) 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter) 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 3.1. A pályázó teljes neve: 3.2. KSH Gazdálkodási formakód: 3.3. Adószám (8-1-2 karakter): 3.4. Statisztikai szám: 3.5. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági

3 nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: 3.6. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte): év hó nap 3.7. Minősítési kód: A hatályos TEÁOR besorolás Főtevékenység TEÁOR 03 száma és megnevezése Főtevékenység TEÁOR 08 száma és megnevezése Fejlesztendő tevékenység TEÁOR 03 száma és megnevezése Fejlesztendő tevékenység TEÁOR 08 száma és megnevezése A pályázó székhelye: Ország Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, ház szám, helyrajzi szám): Megye: Kistérség Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén) Megye: Kistérség Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: A pályázó postacíme (kötelező a kitöltése) Megye: Kistérség Település: Irányítószám: Közterület (út, utca, tér, köz, pf., egyéb) Házszám: Helyrajzi szám: Honlap:

4 3.13. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Név: Beosztás: Telefon 1: Telefon 2: Fax 1: Fax 2: Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban) Megnevezés 1. Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel 2. Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség 3. Saját tőke 4. Mérlegfőösszeg (összes eszköz) 5. Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 6. Befektetett eszközök 7. Értékcsökkenési leírás 8. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 9. Immateriális javak 10. Tárgyi eszközök 11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 12. Személyi jellegű ráfordítások 13. Működés időtartama (lezárt teljes üzleti évek száma) 14. Korrigált eredmény mutató (üzemi (üzleti) eredmény + értékcsökkenési leírás) változásának mértéke az utolsó két lezárt év adatai alapján (%) 15. Saját tőke arány. év (utolsó előtti lezárt év). év (utolsó lezárt év)

5 (saját tőke / mérlegfőösszeg) (%) 16. Eszközfinanszírozási mutató [befektetett eszközök / (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek)] (%) főre eső hozzáadott érték [(személyi jellegű ráfordítások + értékcsökkenési leírás + adózás előtti eredmény) / létszám] (eft/fő) 18. Befektetett eszköz arányos beruházási érték [összes elszámolható költség / (immateriális javak + tárgyi eszközök)] (%) foglalkoztatottra eső éves nettó árbevétel (1 foglalkoztatotti létszám = 1 statisztikai állományi létszám) (eft/fő) 20. Éves nettó árbevétel változás mértéke (%) A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév/Név: Telefonszám: Fax szám: cím:

6 3.17./A A pályázó vagy tulajdonos magánszemély más vállalkozásban fennálló tulajdonlása Megnevezés Adószám Tulajdoni hányad (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) év Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) év Mérlegfőösszeg (eft). év Mérlegfőösszeg (eft)..év Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) év Átlagos statisztikai állományi létszám (fő).. év Vállalkozás megnevezése 3.17./B A pályázó tulajdonosai (vállalkozások, magánszemélyek és egyéb szervezetek) Megnevezés Származási ország Adószám Adóazonosító jel Tulajdoni hányad (%) Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül (%) Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) év Éves nettó árbevétel, vagy összes bevétel (eft) év Mérlegfőösszeg (eft).. év Mérlegfőösszeg (eft) év Átlagos statisztikai állományi létszám (fő). év Átlagos statisztika állomány létszám (fő).. év Vállalkozás, magánszemély, egyéb szervezetek megnevezése

7 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 4.1.A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 2500 karakter) 5. A PÁLYÁZÓ EGYÉB PROJEKTJEI 5.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket Projekt címe (250 karakter) Támogatás éve A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve (100 karakter) Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám (100 karakter) 6. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 6.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 4000 karakter).

8 6.2.1 Jelölje meg, hogy a pályázat a környezetközpontú technológiai fejlesztés mely területeihez kapcsolódik! (Egyszerre több terület is megjelölhető.) Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák Elérhető legjobb technika (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák Környezetbarát csomagolástechnológia Jelölje meg, hogy a pályázat melyik célterületre irányul! (Egyszerre több célterület is megjelölhető.) 1. Környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódóan: a) Eszköz beszerzése b) A fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás c) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés 2. Fenntarthatósági tematikájú képzéseken és/vagy környezetirányítási belső auditor képzésen való részvétel 3. A fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadás 4. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, akkreditálása, termékek környezetvédelmi minősítése Amennyiben a projekt fenntarthatósági tematikájú képzéseken és/vagy környezetirányítási belső auditor képzésen való részvételt tartalmaz, jelölje meg képzésenként a képzés kimenetelét igazoló dokumentumot! Fenntarthatósági tematikájú képzés(ek) megnevezése:. Vizsgabizonyítvány Tanúsítvány Látogatási bizonyítvány Környezetirányítási belső auditor képzés esetén: Vizsgabizonyítvány Tanúsítvány Látogatási bizonyítvány 6.2.3/A További képzésen való részvétel esetén a képzések kimenetelét igazoló dokumentumok 6.3. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát és a Projekt adatlap 6.8 pontjában vállalt értékek elérésének módját. (maximum 6000 karakter).

9 6.4. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tervezett megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban

10 6.5. A projekt költségvetése A projekt tervezett tevékenységei Elszámolható költségek Sorszáma Költség megnevezése Támogatható tevékenység Számviteli kategória 2 számjegy Számviteli kategória 3 számjegy Egységár (Ft) Darabszám Le nem vonható ÁFA összesen (Ft) Jogcím Költségtételen kénti támogatási arány Összesen (Ft) 1 =(egységár*d arabszám)+ le nem vonható ÁFA 2 3 4

11 Elszámolható költségek és tevékenységek A összesen sora = összesen

12 A támogatható tevékenységek ütemezése (összesen sor egyezzen meg a összesen sorával)

13 Források (Ft, illetve %) Forrás Ft % I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel I/4 egyéb II. egyéb támogatás: III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás Összesen 100% Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

14 6.7. Amennyiben a pályázó a saját forráson felül egyéb támogatást vesz igénybe, az egyéb támogatások támogatástartalma, és azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatási intenzitása A táblázatban kiszámolt támogatási intenzitás értékek tájékoztató jellegűek, a támogatási szerződés megkötésekor aktualizálásra kerülnek.

15 6.8. Számszerűsíthető eredmények Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázónak az E pontban található értékelő táblával összhangban az alábbi 10 értékelési kritérium közül a fejlesztéshez kapcsolódóan legalább 3-at kell kiválasztania úgy, hogy legalább 1 legyen az I. pontból (Input) és legalább 1 a III. pontból. A pontozás szempontjából összesen legfeljebb 5 értékelési kritérium választható. A kiválasztott mutatók esetében mind a kiinduló értéket (bázisérték), mind a vállalt értéket be kell mutatnia a pályázónak. Mutató neve Kiinduló érték (bázisérték) A mutató vállalt értéke a projekt megvalósításáig A vállalás mértéke %-ban megadva I. A fejlesztéshez kapcsolódó input (bemenő) oldali vállalások lehetnek: 1. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése (kwh) teljes energiafelhasználás / termelés egysége t, m3, m2, m, üzemóra, db -, vagy szolgáltatás egysége fő, Ft, óra) 2. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése (m3) (teljes vízfelhasználás / termelés egysége t, m3, m2, m, üzemóra, db -, vagy szolgáltatás egysége fő, Ft, óra) 3. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése (t) (alapanyag/termelés egysége t, m3, m2, m, üzemóra, db -, vagy szolgáltatás egysége fő, Ft, óra) 4. Másodlagos alapanyagfelhasznalás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül (t) (másodlagos alapanyag/összes összes alapanyag) 5. Felhasznált veszélyes anyag mennyiségének csökkentése, helyettesítése nem veszélyes, kevésbé veszélyes anyagokkal (kg/év) II. A fejlesztéshez kapcsolódó output (kimenő) oldali vállalások lehetnek

16 6. A korszerűsített technológiával keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (beleértve az üzemen belüli hasznosítással megvalósuló csökkentést) (t) 7. Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI) (kg) 8. Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) (t/év) 9. Egyéb szennyezőanyagok csökkentése: (t/év) III./a A pályázó az alábbi minőség- és környezetirányítási rendszerrel rendelkezik a fejlesztendő tevékenységre vonatkozóan és vállalja a fenntartást a fejlesztendő tevékenységre vonatkozóan a fenntartási idő végéig: nemzeti (környezetbarát termék) vagy EU-ökocímke minősítés ISO követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer III./b A pályázó az alábbi minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetését vállalja a fejlesztendő tevékenységre vonatkozóan projekt megvalósításának végéig és fenntartja a fenntartási idő végéig: nemzeti (környezetbarát termék) vagy EU-ökocímke minősítés megszerzése ISO követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és regisztrációja Kérjük a III. pontban jelölje be, hogy jelenleg a szervezet milyen minőség- vagy környezetirányítási rendszerrel rendelkezik a fejlesztendő tevékenységére vonatkozóan, illetve ha jelenleg még nem rendelkezik a felsorolt rendszerek egyikével sem, akkor melyik rendszerre vonatkozóan vállalja a projekt megvalósításának végéig történő bevezetést és a fenntartási idő végéig történő fenntartást. Amennyiben jelenleg is rendelkezik a felsorolt rendszerek valamelyikével, és új rendszer bevezetését is vállalja a projekt keretében, az értékelés során a magasabb pontszámot érő rendszer kerül beszámításra, és a fenntartási időszak végéig is azt a rendszer kell fenntartania. Figyelem! A projekt adatlap 6.8. Számszerűsíthető eredmények táblában megjelölt vállalások nem kerülnek értékelésre a Fenntarthatósági szempontok táblában.

17 6.9 Monitoring mutatót alátámasztó adatok Mutassa be a monitoring mutatók alátámasztásául szolgáló mutatók tervezett értékeit! Mutató neve Kiinduló érték (bázisérték) A mutató értéke a projekt megvalósítási időszak végén A vállalás mértéke %-ban megadva 1. A fejlesztendő tevékenység éves árbevétele 2. A fejlesztendő tevékenység éves anyagszükséglete Ft-ban kifejezve 3. A fejlesztendő tevékenység éves energiaszükséglete Ftban kifejezve Egységnyi outputhoz felhasznált anyag- és energia megtakarítás értéke

18 7. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak. (A kötelező kommunikációs elemeket a pályázati útmutató F3.1 pontja tartalmazza.) A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Célérték (darab) Igen Nem 1. A típusú hirdetőtábla 2. B típusú hirdetőtábla 3. C típusú Tájékoztatási tábla 4. D típusú Emlékeztető tábla Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió Internet (banner) Nyitórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Reklámtárgy Egyéb: (megnevezés)

19 7.1. A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max karakter) 8. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! (maximum 2000 karakter): 9. Esélyegyenlőség érvényesülése 9.1. Jelölje meg (igennel), hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön! Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése (töltse ki a 9.2. táblázat c. és d. oszlopát is! Igen Nem Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése (töltse ki a 9.2. táblázat e. és f. oszlopát is!) Igen Nem Akadálymentesítés előrehaladása (töltse ki a 9.2. táblázat g. és h. oszlopát is!) Igen Nem Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat i. és j. oszlopát is!) Igen Nem Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat k. és l. oszlopát is!) Igen Nem

20 Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása (töltse ki a 9.2. táblázat m. és n. oszlopát is!) Igen Nem 9.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 9.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 9.1. pontban már megjelölt! Módszertani segítséget az NFÜ honlapjáról letölthető ( Esélyegyenlőségi útmutató ad.

21

22 10. Környezeti fenntarthatóság Mutassa be a fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) horizontális szempont érvényesítését! A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint Jelölje meg (igennel), hogy mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy mindkét fő kategóriában legalább egy-egy alkategória kiválasztásra kerüljön! Kategóriák: I. Környezettudatos menedzsment és tervezés A) Környezeti menedzsment eszközök B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások C) Természetes térszerkezet megőrzése Igen Nem Igen Nem Igen Nem II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás A) A természeti erőforrások megőrzése B) Jó környezet- és egészség állapot C) Társadalmi felelősségvállalás Igen Nem Igen Nem Igen Nem A fenntarthatósági szempontok érvényesítése Elsőként adja meg az alábbi táblázatban az a)-f) jelű indikátorokat! (Jogosultsági kritérium.) Továbbá a 10.1 pont azon alkategóriáiban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít! Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázatban megadott mértékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projektzáráskor érvényes értéket (5. oszlop). A pályázónak a részpontszámok összegeként legalább 1 pontot, valamint mindkét kategóriában ( I. Környezettudatos menedzsment és tervezés illetve II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás ) legalább 0,5-0,5 pontot el kell érni a pályázat támogathatóságához. Figyelem! A projekt adatlap 6.8. Számszerűsíthető eredmények táblában megjelölt vállalások nem kerülnek értékelésre a Fenntarthatósági szempontok táblában.

23

24 Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, adók módjára behajtható köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, nem áll fenn. 2. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig, illetve a Támogatási Szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 3. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette. 4. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 6. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok kötelezett. 7. A támogatás megvonásának terhe mellett kijelentem, hogy a pályázat befogadását megelőzően a beruházást nem kezdem meg, azaz a befogadásig nem állítok ki megrendelést és nem kötök vállalkozási-, adásvételi-, szállításivagy bármilyen egyéb szerződést, megállapodást a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére ( jogi értelemben vett megkezdettség ). 8. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 9. Kijelentem, hogy az adott tárgyban, jelen pályázat keretében, korábban nem vettem igénybe vissza nem térítendő támogatást. 10. Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható, valamint hogy az egyéb jogszabályokban előírt adatok nyilvánosságra hozatalára sor kerül. 11. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormány rendelet 92.. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerül. 12. Hozzájárulok, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Igen/ Nem

25 Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson. 13. Hozzájárulok, hogy a köztartozások az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámla számomat a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH, VPOP,OEP és szervei részére. 14. Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a vállalkozás adótartozásra vonatkozó adatát a Közreműködő Szervezet és a Támogató tudomására hozza. 15. Nyilatkozom, hogy támogatás esetén a következő biztosítékokat bocsátom rendelkezésre: jelzálogjog ingatlanra, bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett. 16. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével, de legalább 20%-kal növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszedési megbízás stb.) alapján történjen. 17. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 18. Kijelentem, hogy a működéshez - rendelkezem. szükséges jogerős hatósági engedélyekkel - a szerződéskötésig rendelkezni fogok. - nincs szükség jogerős hatósági engedélyre. 19. Kijelentem, hogy a fejlesztés - rendelkezem. megvalósításhoz szükséges jogerős - a szerződéskötésig rendelkezni fogok. hatósági engedélyekkel - nincs szükség jogerős hatósági engedélyre. 20. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (1) bekezdése alapján tudomásul veszem, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem, vagy csak részben teljesítem, az igénybe nem vett támogatás törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. Tudomásul veszem továbbá, hogy ha nekem felróható okból nem teljesítem a szerződésben vállalt kötelezettségeimet, az igénybe vett támogatás (természetben juttatott telephely telek vagy telek és épület esetén a területre kijelölt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított forgalmi érték) egészét, vagy arányos részét az Ámr. 88. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnem. 21. Tudomásul veszem a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88.. (1)

26 bekezdésében hivatkozott szankciók alkalmazása mellett, hogy a hivatkozott paragrafus alapján legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: a) a szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem, vagy csak részben - számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot (természetbeni telephely-juttatás vagy telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 66%-ot) el nem érő arányban - valósul meg, és a támogatott nem tett eleget a 87. (5) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettségének, b) a kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, c) a kedvezményezett e rendelet 87. -a (5) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének az ott előírt határidőig nem tett eleget, d) a kedvezményezett legalább három alkalommal nem tesz eleget a projekttel kapcsolatos beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének, e) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek a projekt szabályszerű megvalósítását nem tudják ellenőrizni, f) a kedvezményezett a pályázattal, illetve a projekttel kapcsolatban valótlan, hamis adatot szolgáltatott, g) a kedvezményezett a szabálytalanul felhasznált összeget a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizette vissza, és a támogató követelését a rendelkezésre álló biztosítékokból vagy más módon nem tudta behajtani, h) a támogatást nyújtó vagy annak nevében eljáró szervezet a kedvezményezettnek felróható okból állt el a Támogatási Szerződéstől. 22. Tudomásul veszem, hogy a Támogató Támogatási Szerződésben késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget köt ki, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88/A -ában foglaltak szerint. 23. Kijelentem, hogy a Pályázati felhívás és útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 3. naptári év végéig az adott régióban fenntartom és üzemeltetem. Az adott támogatás Pályázati felhívás és útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesítem. 24. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje. 25. Nyilatkozom, hogy - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevételem kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a; 26. Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll. 27. Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része 28. A 28. B 28. C támogatott hitel, melynek támogatástartalma: nem támogatott hitel A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A - F-ig kiválasztós) A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy

27 adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 28 A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel. kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási D jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 28 A pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan. E arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe 28 Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel. F kapcsolatban felmerült költségei egy részéhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, az elszámolásnál ezen költségek esetében az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségei másik részéhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg, az elszámolásnál ezen költségek esetében az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 29. Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro- kis-, vagy középvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján). 30. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás esetében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes év december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő. 31. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik. 32. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy szövetkezet. 33. Tudomásul veszem, hogy csak abban az esetben vehetek igénybe csekély összegű támogatást, amennyiben az általam képviselt szervezet nem a Pályázati felhívás és útmutató B4 pontban meghatározott ágazatokban tevékenykedik. 34. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel. 35/ A Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás, valamint annak partner- vagy kapcsolódó vállalkozása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program ezen pályázati konstrukciója (GOP ) keretében nem részesült támogatásban. (csak a GOP konstrukció esetében) 35/ B Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás, valamint annak partner- vagy kapcsolódó vállalkozása a Közép- Magyarországi Operatív Program ezen pályázati konstrukciója (KMOP ) keretében nem részesült támogatásban. (csak a KMOP konstrukció esetében) 36. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a Pályázati felhívás és útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. 37. Vállalom, hogy a Pályázati felhívás és útmutató C10 pontjában szereplő, a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit a projekt megvalósításának napjára teljesítem. 38/ A 38/ B Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás nem a Közép- Magyarországi régió területén valósul meg. (csak a GOP konstrukció esetében) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás a Közép- Magyarországi régió területén valósul meg. (csak a KMOP

28 konstrukció esetében) 39. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek, szabványok követelményeinek. 40. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás tevékenysége, továbbá a tervezett projektünk a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 41. Tudomásul veszem, hogy a részben, vagy egészben, a támogatásból létrehozott vagyon, a fenntartási kötelezettség lezárultáig csak az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba kizárólag indokolt esetben, továbbá olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg, és harmadik személynek jogtalan előnyt nem biztosít. 42. Tudomásul veszem, hogy lehetséges a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhetek (1628/2006/EK rendelet 4. cikk (2) c); 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 11. (8) bek.). A csere, az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes hozzájárulásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül, a támogatási szerződés módosításával történhet azzal, hogy a korszerű tárgyi eszközöknek, és immateriális javaknak meg kell felelniük a pályázat eredeti követelményeinek. 43. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchiserendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchiserendszergazdának. 44. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés az általam aktivált beruházás keretében valósul meg. 45. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében valósul meg, továbbá tudomásul veszem, hogy amennyiben a zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánom az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a tulajdonszerzéssel kell zárulnia úgy, hogy a lízingszerződés lejárati határideje nem lehet későbbi, mint a Pályázati felhívás és útmutató C9 pontban meghatározott fizikai befejezésre vonatkozó határidő és az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül, de legkésőbb július 31-ig kell benyújtanom a Közreműködő Szervezetnek, valamint azt, hogy a támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. 46. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 47. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.

29 48. Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt válassza ki!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel. 49. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek. 50. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 51. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 52. Tudomásul veszem, az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (4) bekezdés eseteire. 53. Kijelentem, hogy a fejlesztés nem irányul turisztikai attrakció -, vagy szálláshelyfejlesztésre, és a fejlesztés tevékenysége nem tartozik a Pályázati felhívás és útmutató C6 pontjában felsorolt ágazatokba. 54. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben valamely nonprofit szervezettől veszek igénybe tanácsadást vagy képzést, nem állok semmiféle alapítói, tulajdonosi viszonyban az adott szervezettel. 55. Tudomásom van arról, hogy fenntarthatósági tematikájú képzések esetén a képző szervezeteknek a képzésre vonatkozó szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell a képzési program szervezéséhez szükséges engedélyekkel (Lásd a 48/2001 (XII.29) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályiról szóló OM rendeletet). 56. Nyilatkozom, hogy amennyiben a projekt keretében az általam képviselt szervezet tanácsadást vesz igénybe, a tanácsadás nem folyamatos vagy visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódik a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint folyamatos adótanácsadás, rendszeres jogi szolgáltatás vagy hirdetés. 57. Kijelentem, hogy a beszerzendő eszközöket nem a kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV. törvény szerinti partner és/vagy kapcsolódó vállalkozásaimtól szerzem be. 58. Kijelentem, hogy a projekt keretében nem kerül beszerzésre olyan eszköz, melyet saját magam állítok elő, vagy melynek forgalmazását végzem. 59. Vállalom a fejlesztendő tevékenységre vonatkozóan ISO követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer tanúsíttatását, vagy az EMAS szerinti nyilvántartásba vételét, vagy vállalom az EU ökocímke, illetve a hazai Környezetbarát Termék minősítés elnyerését a projekt megvalósításának végéig és a fenntartási idő végéig történő fenntartását. Amennyiben a Projekt adatlap 6.8 pontjában a fenti rendszerek egyikét sem vállalom, kijelentem, hogy jelenleg is rendelkezem azok valamelyikével és vállalom a fenntartási idő végéig történő fenntartását

30 60. Kijelentem, hogy az általam benyújtott projekt más vissza nem térítendő támogatással (kivéve kamattámogatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, fejlesztési adókedvezmény) nem kombinált. 61. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a projekthez más forrásból származó beruházási támogatást is igénybe veszek, az elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004 (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 62. Kijelentem, hogy jelen pályázati kiírásra nem konzorciumban (hanem egyedül) pályázok. 63. Tudomásul veszem, hogy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7. (8) bekezdése alapján a projekt javaslat csökkentett összköltséggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projekt javaslat szakmai-műszaki tartalma megfelelő, azonban tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, illetve nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 25%-át. Amennyiben ennél nagyobb mértékű csökkentés volna szükséges, a projekt javaslat elutasítására kell javaslatot tenni. A 28. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz! Kelt:.. Cégszerű aláírás NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: székhelye: Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma: Adószáma: Képviselőjének neve: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy

31 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Cégszerű aláírás KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: székhelye: Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma: Adószáma: Képviselőjének neve: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

32 Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

33 Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert vezető tisztségviselője az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

34 Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Cégszerű aláírás

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3.

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2015-3.3.4 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A KMOP-2011-1.2.1/A

PROJEKT ADATLAP. tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A KMOP-2011-1.2.1/A 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának összefoglalója Összefoglaló A projektgazda bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Balla Krisztián Osztályvezető Úr részére KvVM Fejlesztési Igazgatóság Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Tisztelt Osztályvezető Úr! A A K-2009-KEOP-7.1.1.1/09.-0025215/171

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon tárgyú pályázathoz

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

A pályázat összefoglaló adatai

A pályázat összefoglaló adatai 1. sz. adatlap A pályázat összefoglaló adatai 1. Pályázó vállalkozás adatai 1.1. Teljes neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Postacíme: 1.4. Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: 1.5. Statisztikai számjele: 1.6.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP-3.2.3. A-13/1 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP-3.2.3.A-13/1

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dunaújvárosi Sárkányok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoród Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Mogyoród FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 6486 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve: TFSE Gazdálkodási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ ÉS TÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ HITELHEZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Igényelt termék: Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel Széchenyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

be/sfp-3347/2015/mksz

be/sfp-3347/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Ráckeve VKSK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben