II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP B-09/6 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...5 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma...6 B2. Méret...6 B3. Székhely...6 B4. Iparág...7 B5. Típus/karakter...7 B6. Egyéb kizáró okok...8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...12 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések...12 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások 16 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban...16 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...18 C3. Elszámolható költségek köre...18 C4. Nem elszámolható költségek köre...22 C5. Illeszkedési előírás...22 C6. Projekt iparági korlátozása...22 C7. Projekt területi korlátozása...22 C8. A projekt megkezdése...22 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...23 C10. Fenntartási kötelezettség...23 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...24 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...26 D2. Támogatás mértéke...26 D3. Támogatás összege...27 D4. Az önrész összetétele...28 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...28 D6. Biztosítékok köre...28 D7. Előleg igénylése...29 D8. Egyéb feltételek...29 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...37 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...39 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...39 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...40 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...40 F5. Panaszkezelés...45 F6. Vonatkozó jogszabályok listája

3 F7. Fogalomjegyzék...48 F8. Pályázati Útmutató mellékletei...52 F9. Csatolandó, benyújtandó mellékletek

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A recesszió negatív foglalkoztatási hatásai a november-decemberi munkaerő-piaci adatokban már egyértelműen megmutatkoztak. A termékek és szolgáltatások iránti kereslet visszaesése következtében első körben a végső felhasználásra szánt termékek jellemzően nagy foglalkoztatotti létszámmal működő gyártói bocsátották el, vagy tervezik elbocsátani alkalmazottaikat, amelyeket fokozatosan követnek a piacot vesztett kisebb, főként beszállítói tevékenységet folytató vállalkozások. A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése. Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. Az uniós és a hazai jogszabályok adta keretek között arra törekedtünk, hogy a pályázati feltételek minél rugalmasabban igazodjanak a vállalkozások igényeihez és lehetőségeihez. Ezért a pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak: - Az A) változat esetén 30-40% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés közvetlen költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az összes költség 50%-a lehet). Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén csak az erre a képzési projektre kapott képzési támogatást kell összeszámítani, más támogatásokat nem. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az egyéb költségek kategóriájába tartozó költséget (pl. könyvvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal. - Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás eurónak megfelelő forintösszegig, ha a pályázó a B) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve december 31-ig elnyerhető átmeneti és de minimis támogatásokkal. Mindkét megoldás esetén ha az útmutatóban foglalt feltételek teljesülnek - lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe. A pályázó maga döntheti el, hogy melyik változat szerint kívánja a pályázatát benyújtani. A választást segíti az A5. mellékletben található táblázat, amely összehasonlítja a két támogatási forma feltételeit. A fenti A) és B) változat a vonatkozó uniós és a hazai jogszabályok közül az alábbiakhoz illeszkedik: A támogatás a kedvezményezett választása alapján igénybe vehető A) a Bizottság 800/2008/EK rendeletének a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 39. cikke szerinti képzési támogatásként (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatás) vagy B) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/

5 (IV. 19.) Korm. rendelet) 23/A. -a szerinti a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás). Az útmutató C3./I. és IV. pontjában foglalt Előkészítési és Egyéb elszámolható költségek amennyiben a kedvezményezett a támogatást a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként veszi igénybe, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek az 1998/2008/EK rendelet alapján. Amennyiben a kedvezményezett átmeneti támogatásként veszi igénybe a támogatást, akkor ezek a költségek átmeneti támogatásként elszámolhatóak. A2. Részcélok Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan a közép-magyarországi régióban forint. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 1-30 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): jogi személyiségű gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 11) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 21) szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 12) A közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani. A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Egy nagyvállalkozás egy pályázatot nyújthat be a nagyvállalkozás teljes foglalkoztatotti létszámára vonatkozóan vagy a pályázatában meghatározott képzéstípusokba bevont munkavállalók munkahelye alapján meghatározhatja, hogy mely azonos típusú tevékenységeket folytató telephelyét/telephelyeit/divízióját/divízióit szerepelteti a pályázatban. A fenntartási kötelezettsége a nagyvállalkozás egészére vonatkozó pályázat esetében a teljes foglalkoztatotti létszámra, telephelyre/telephelyekre/divízióra/divíziókra benyújtott pályázat esetében pedig csak ezeken a telephelyeken/divíziókban foglalkoztatott munkavállalói létszámára vonatkozik. B2. Méret A pályázati kiírásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet), (HL L 214/3., ) szerint nem felelnek meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra 1 vonatkozó feltételeknek, azaz legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozások 2 jogosultak pályázatot benyújtani. B3. Székhely A Magyar Köztársaság területén a közép-magyarországi régióban székhellyel/telephellyel/divízióval, vagy az EGT területén székhellyel és a középmagyarországi régióban telephellyel/fiókteleppel/divízióval rendelkező vállalkozás/szervezet pályázhat, azoknak a munkavállalóinak a képzésbe vonásával, akiket a vállalkozás székhelyén/telephelyén/fióktelepén/divíziójában foglalkoztat. Amennyiben a nagyvállalkozás a pályázatában szereplő különböző telephelyei/divíziói közül valamelyik a közép-magyarországi régióban van, akkor a nagyvállalkozás székhelye szerint kell benyújtania a pályázatát a konvergencia régiókra vagy a középmagyarországi régióra kiírt pályázatra. 1 Definícióik az F7. Fogalomjegyzékben találhatóak. 2 Definíciója az F7. Fogalomjegyzékben található. Azok a nagyvállalkozások, amelyek létszáma nem éri el a 250 főt, a TÁMOP 2.3.3/A kiírások keretében nyújthatnak be pályázatot. 6

7 B4. Iparág A pályázati kiírásra valamennyi ágazat vállalkozásai pályázhatnak, kivétel: A) A 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként igénybe vett támogatás esetében: Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 3 I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 4 feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások: (i) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; (ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ. Az A) változat esetében az egyéb költségekhez csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható: a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak; b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak; c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: (i) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, (ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak. B) Átmeneti támogatásként igénybe vett támogatás esetében: a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozás; b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások; c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások: (i) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; (ii) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. 3 az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 4 Definíciója az F7. Fogalomjegyzékben található. 7

8 B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs; aki, vagy amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatás lejártáig bejelenti, ha ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult; illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett; aki, vagy amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagyis meghatározott időre kizárták az érintett előirányzat támogatási rendszeréből; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem járul hozzá ahhoz, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson; aki, vagy amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; akivel, vagy amellyel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; aki, vagy amely 2007 óta részesült munkahelymegőrző támogatásban, és a pályázat benyújtásának időpontjában létszámmegtartási kötelezettsége a pályázatban szereplő telephely/telephelyek/divízió/divíziók vagy a nagyvállalkozás teljes létszámára vonatkozóan a projekt megkezdésének időpontjában még fennáll; aki, vagy amely az Állami Foglalkozatási Szolgálat Munkahelyek megőrzéséért című munkaerő-piaci program keretében, továbbá az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett MEGŐRZÉS-9122/2009, MUNKÁBA-9124/2009, és 8

9 ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 azonosítószámú pályázati kiírásokon a évben támogatásban részesült; aki, vagy amely a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a képzésbe bevont munkavállalói után hazai vagy uniós forrásból a projekt megvalósításának időtartama alatt bér- vagy járuléktámogatásban nem részesül; aki, vagy amely a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a képzésbe bevont munkavállalói TÁMOP-ból támogatott képzésekben a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül nem vettek részt; aki, vagy amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) 8. (6) b) szerinti bejelentési kötelezettségének a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül nem tett eleget; akit, vagy amelyet a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; aki, vagy amely nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a projekt ideje és a fenntartási időszak alatt a működési körébe tartozó ok miatt nem mondja fel a munkaviszonyát sem a képzésbe vont, sem az azon kívüli munkavállalóinak; akinek, vagy amelynek a munkavállalóinak a létszáma nem éri el a 250 főt. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a megalapításról szóló jogerős bírósági bejegyzése, vagy az ezzel egyenértékű egyéb nyilvántartásba vétele a pályázat benyújtásakor az egy évet nem haladja meg; A 800/2008/EK rendelet szerinti képzési támogatásként igénybe vett támogatás, illetve csekély összegű (de minimis) támogatás esetében: aki, vagy amely a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül: - a társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint veszteség folytán nem érte el a jegyzett tőke felét; - a korlátolt felelősségi alapon működő társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, - az adott vállalkozás függetlenül a vállalkozási formától megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak, - a vállalkozásnál a fentiek még nem álltak be, de a vállalkozásnál a következők együttesen tapasztalhatók: a növekvő veszteségek, a csökkenő forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvő adósságok, az emelkedő kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. Átmeneti támogatásként igénybe vett támogatás esetében: aki, vagy amely a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült július 1-jén vagy azt megelőzően a június 30-i adatai alapján. 9

10 c) egyéb feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget. aki a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez venné igénybe; aki a támogatást az import áruk helyett hazai áru használatával kapcsolatos tevékenységekhez venné igénybe; aki, vagy amely a képzési szolgáltatást megvalósító intézmény(ek)től a 14. számú mellékletben szereplő nyilatkozatot nem szerzi be, és nem nyújtja be a KSZ részére a projekt keretében legkorábban megvalósuló képzés első oktatási napjáig; aki, vagy amely nem tölti fel a KSZ által megjelölt felületre (a felület a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( érhető el) elektronikusan a projektre vonatkozó képzési tervét, továbbá aki, vagy amely a megjelölt felületen feltöltött és véglegesített képzési tervét nem nyújtja be a KSZ részére a projekt keretében legkorábban megvalósuló képzés első oktatási napjáig. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak. Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek A képzésbe bevont munkavállalók számának képzési projektenként minimálisan el kell érnie a 2 főt. A munkaszerződésben rögzített munkaidő 20%-át, de legalább 96 órát képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a bevont munkavállalónak. A képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel töltött idő nem haladhatja meg a képzésbe bevont munkavállalók munkaszerződésében rögzített munkaidejét a projekt megvalósításának időtartama alatt. Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal. Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzésben (kontaktórán való részvétellel) töltött idejének el kell érnie a 60 órát. Részmunkaidőben (legalább átlagosan napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló esetén a képzésben töltött időt arányosan kell kiszámítani. (Napi 6 órás részmunkaidő esetén a 45 órát, napi 4 órás részmunkaidő esetén a 30 órát el kell érnie a képzésben töltött időnek.) A projekt megvalósításának időtartamát a leghosszabb idejű képzésben résztvevő munkavállaló(k) képzési idejét figyelembe véve kell meghatározni. Az egy munkavállalóra elszámolható közterhekkel együtt számított bérköltség a képzés kontaktóraszámának 1,6-szerese. Az elszámolható bérköltség legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér háromszorosa lehet. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.) Elszámolható közterhek: társadalombiztosítási járulékok (jelenleg 29%), munkaadói járulék (jelenleg 3%), továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO), jelenleg 1950 Ft/hó. (Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás - bérköltség 1,5%-a -, mert annak 33%-át önrészként elszámolhatja a vállalkozás.) Példák: A) Három hónap a projekt megvalósításának időszaka, ha minden képzésbe bevont teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzési ideje 60 óra. A bérköltség (közterhekkel együtt) 96 munkaórára számolható el. B) Maximum hat hónap lehet a projekt megvalósításának időszaka, ha a leghosszabb idejű képzésbe bevont munkavállaló képzési ideje 120 óra. A bérköltség (közterhekkel együtt) e munkavállaló esetében 192 munkaórára számolható el. C) Maximum tizenkét hónap lehet a projekt megvalósításának időszaka, ha a leghosszabb idejű képzésbe bevont munkavállaló képzési ideje 240 óra. A bérköltség (közterhekkel együtt) e munkavállaló esetében 384 munkaórára számolható el. Minden munkavállaló esetében a képzési idő 1,6-szeresére számolható el a bérköltség (közterhekkel együtt) a kötelező legkisebb minimálbér háromszorosát alapul véve. A pályázat akkor támogatható, ha a projektben a képzések súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 2000 forint. A súlyozott átlagos óradíj a tankönyvek, jegyzetek és a vizsgáztatás költségeit nem tartalmazza. Tankönyvekre, jegyzetekre maximum nettó Ft/fő számolható el. Vizsgadíj a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül 11

12 helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 20/2008. (XII. 17.) SZMM vizsgadíj rendelet) szerint számolható el. Vizsgadíjra, bizonyítvány kiállításra maximum Ft/fő/képzés számolható el. A súlyozott átlagos óradíj definícióját az F7. Fogalomjegyzék fejezet tartalmazza. A súlyozott átlagos óradíj értékét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) honlapján ( elérhető költségvetés összegző táblázat automatikusan számolja. Példa: A) képzés óraszáma 100, résztvevők száma 20 csoportban 500, képzés összes költsége Ft fajlagos óradíj Ft. B) képzés óraszáma 250, résztvevők száma 10 csoportban 200, képzés összes költsége Ft fajlagos óradíj Ft. Súlyozott átlagos óradíj: ( )/(100* *200)=1 800 Ft. A projekt célkitűzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység lebonyolítására csak külső, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Célcsoport meghatározása A célcsoportba a képzésben résztvevő munkavállalók számítanak bele. A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult nagyvállalkozás, illetve a pályázatban meghatározott telephelye/telephelyei/divíziója/divíziói azon munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó a pályázatának benyújtását megelőző hónap utolsó napjától kezdve a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt határozatlan, vagy legalább a projekt befejezéséig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel foglalkoztat. A képzésben rész vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges és megfelel az előző bekezdésben szereplő feltételeknek. A kihelyezéssel foglalkoztatott munkavállalók képzése csak akkor támogatható, ha a képzésbe bevont munkavállalóknak legalább 20%-a ugyanarra a munkahelyre (helységbe) került kihelyezésre. A Magyar Köztársaság határán kívül, az EGT területén kihelyezéssel foglalkoztatott magyar állampolgárságú munkavállalók akkor vonhatók be a képzésbe, ha a vállalkozás az adott munkahelyen (helységben) gondoskodik a képzésről és nem OKJ-s szakképesítés esetén a vizsgáztatásról. C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Képzések A projekt keretében csak a Bizottság 800/2008/EK számú rendelete szerinti általános képzések támogathatók, amely nem csak vagy nem főképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál jelenleg betöltött, vagy későbbiekben betöltendő pozíciójában alkalmazható. A program keretében a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény szerinti, továbbá a felnőttképzésről szóló évi LI. törvény szerinti, kizárólag FAT akkreditációval rendelkező képzési programok 5 alapján megvalósuló általános képzésekben beleértve a felzárkóztató képzést is - való részvétel támogatására van mód. Kivételt képez ez alól az 5 Definíciója az F7. Fogalomjegyzékben található. 12

13 az általános képzés, amely a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzési törvénynek megfelelően nyilvánosságra hozott központi program alapján kerül lebonyolításra (OKJ-s képzés), valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti felzárkóztató oktatás. A képzéseket akkreditált képzési program alapján kell lefolytatni a jogszabályi feltételeknek megfelelően. A ténylegesen lefolytatott képzésnek betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudása értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat - meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. 2. Személyi jellegű költségek támogatása A képzésben résztvevőknek a képzésben (kontaktórán való részvétellel) és a vizsgán való részvételével, a felkészüléssel és a képzéshez kapcsolódó tevékenységekkel eltöltött munkaidőre jutó bruttó bére és közterhei támogathatók. Olyan munkavállalónak a termelésből kieső munkaidejére jutó bére és közterhei nem támogathatók, akinek képzése/foglalkoztatása más forrásból a projekt időtartama alatt támogatott. A munkavállaló képzés idejére jutó bruttó munkabér a személyi jellegű költségek támogatásának alapja, nem beleértve az esetleges közbeszerzési eljárás költségét. Amennyiben a bruttó munkabér meghaladja a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 300%-át, akkor csak a minimálbér 300%-ának megfelelő munkabér vehető figyelembe a támogatás alapjaként. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.) A 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként igénybe vett támogatás esetében a program keretében a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az elszámolható összes költség 50%-a lehet. Átmeneti támogatásként igénybe vett támogatás esetében a személyi jellegű költségekre vonatkozó (a C3. pontban részletezett) korlátot nem kell érvényesíteni. 1. példa: - Egy nagyvállalkozás egy dolgozója termelésben töltött idejét csökkenti: a munkavállaló munkaideje napi 8 óra, a képzésbe vonást követően a termelésben töltött idő átlagosan napi 6 óra lesz. - A munkavállaló munkaszerződés szerinti bruttó bére Ft/hó, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási, munkaadói járulékokkal és tételes EHO-val együtt ez Ft/hó. - Az általános képzés munkavállalóra jutó költsége Ft, időtartama 120 óra, és a hat hónapos projektidőszak alatt lezajlik. (A vizsgadíjat, tankönyveket stb. tartalmazza a forintos költség) A munkavállaló termelésből kieső munkaideje átlagosan napi 2 óra, melyet képzésben tölt. Tekintve, hogy a munkavállaló közterhekkel együtt számított munkabére meghaladja a minimálbér háromszorosát és közterheit, azaz a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti forint háromszorosát, vagyis a Ft-ot, ezért azt és az ahhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket alapul véve szükséges elvégezni a számítást. A munkavállalónak a kötelező legkisebb munkabérrel számolt bérköltsége havonta a járulékokkal együtt forint ( forint + 32% társadalombiztosítási, munkaadói járulék és tételes EHO). Havi munkaideje 174 óra. 13

14 Eszerint a célcsoporttag egy munkaórára jutó legfeljebb elszámolható bére: Ft» 1640 Ft/óra 174 óra A munkáltatónál jelentkező képzési időre (egy órára) jutó bérköltség ennél magasabb lesz, hiszen a kötelező minimálbér háromszorosát meghaladta a munkavállaló munkaszerződés szerinti bruttó bére. Az elszámolható személyi jellegű költség a képzés idejére, hat hónapra: Ft/óra x 120 x 1,6 óra = Ft A) Képzési támogatásként történő igénylés esetén: a képzésben töltött munkaidőre jutó támogatás nem haladja meg a képzési költség összértékét ( Ft), így teljes egészében elszámolható annak költsége is. A fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek képzésbe vonásától függően az összes elszámolható költség 60-70%-a igényelhető támogatásként. Példánkban a nagyvállalkozásra vonatkozó 60%-os támogatási intenzitással számolva Ft igényelhető támogatásként. E támogatási forma esetén is lehetséges, hogy a Ft-os személyi jellegű költségekre 100%-os támogatási intenzitást kérjen a vállalkozás, ebben az esetben a képzési költségek támogatása maximum Ft lehet (támogatási intenzitás a képzési költségekre 20,64%), mert összességében nem haladhatja meg az összes elszámolható költség vonatkozásában a támogatási intenzitás a 60%-ot. (Az egyéb költségektől eltekintettünk, amelyet de minimis támogatásként 100%-os támogatási intenzitással igénybe vehet a nagyvállalkozás. B) Amennyiben a vállalkozás megfelel a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet (továbbiakban: 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet) 11/N-O. -ában a pénzügyi válság kapcsán nyújtható átmeneti támogatás nyújtására vonatkozó feltételeknek és átmeneti támogatásként veszi igénybe a projekt keretében nyújtható támogatást, akkor a támogatási intenzitás 100% is lehet. Átmeneti támogatásként igényelhető támogatás az elszámolható költség (példánkban Ft Ft = Ft) 100%-a lehet. A fenti számításokat a tervezéshez el kell elvégeznie a pályázóknak, de a képzés finanszírozása utólag, a képzésben (kontaktórán) töltött idő alapján történik. Ha dokumentáltan 120 órát töltött képzésben a munkavállaló, akkor 192 órára közterhekkel növelt bruttó bérét (a kötelező legkisebb minimálbér 300%-áig) térítjük meg a vállalkozásnak a képzési költségekkel együtt a pályázatban megjelölt támogatási intenzitás figyelembevételével. A költségek igazolása az alábbi dokumentumokkal történik: - A képzés kezdetekor már hatályos munkaszerződés, melyből egyértelműen látható, hogy a célcsoporttag munkaideje napi 8 óra volt, emellett bruttó munkabére Ft/hó. - A kedvezményezett által vezetett munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív), melyből egyértelműen látható, hogy a célcsoporttag a projekt ideje alatt átlagosan napi 6 órát vett részt a termelésben. - A kedvezményezett bérjegyzéke, melyből egyértelműen látható, hogy a célcsoporttag részére az adott hónapokban Ft bruttó munkabért számfejtettek és azután mennyi munkáltatót terhelő járulékot számoltak. 14

15 - Bankszámlakivonat (készpénzes fizetés esetén kiadási pénztárbizonylat), melyből egyértelműen látható, hogy a fizetési jegyzéken feltüntetett nettó összeget utalták át a célcsoporttag részére munkabérként. - Bankszámlakivonat, melyből látható, hogy az adóhatóság részére megtörtént a munkavállalótól levont, illetve a munkáltatót terhelő járulékok átutalása (amennyiben ez nem derül ki egyértelműen a bankszámlakivonaton szereplő összegből, a kedvezményezett nyilatkozik, hogy a célcsoporttag vonatkozásában a bankkivonaton szereplő összeg tartalmazza az elszámolni kívánt járulékokat). - Az akkreditált képző intézmény által a képzésről vezetett jelenléti ív hitelesített másolata, melyről egyértelműen kiderül, hogy a napi 8 órában foglalkoztatott - célcsoporttag átlagban legalább napi 1,25 órát töltött képzésben (a képzéssel kapcsolatban így számolható el napi átlagban 2 óra). 2. példa: - Egy nagyvállalkozás egy dolgozója termelésben töltött idejét csökkenti: a munkavállaló munkaideje napi 6 óra, a képzésbe vonást követően a termelésben töltött idő átlagosan napi 3 óra lesz. - A munkavállaló munkaszerződés szerinti bruttó bére Ft/hó, munkáltatót terhelő járulékokkal és tételes EHO-val együtt ez Ft/hó. - Az általános képzés költsége Ft, időtartama 200 óra, és az öt hónapos projektidőszak alatt zajlik. (A vizsgadíj és egyéb költségek figyelembe vételétől a példa kedvéért eltekintünk.) A munkavállaló termelésből kieső munkaideje átlagosan napi 3 óra, melyet képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységgel tölt. Tekintve, hogy a munkavállaló közterhekkel együtt számított munkabére nem haladja meg a minimálbér háromszorosát és közterheit, azaz a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint arányosan számított forint háromszorosát, vagyis a Ft-ot, a tényleges munkabért alapul véve szükséges elvégezni a számítást, s nem a közzétett minimálbér 300%-a alapján. A munkavállaló bérköltsége havonta a járulékokkal együtt forint ( forint + járulékok és tételes EHO). Havi munkaideje 130 óra. Eszerint a célcsoporttag egy munkaórára jutó legfeljebb elszámolható bére: Ft» 620 Ft/óra 130 óra A munkáltatónál jelentkező képzési időre (egy órára) jutó bérköltség ugyanennyi lesz, vagyis a munkavállaló munkaszerződés szerinti bruttó bére. Az elszámolható személyi jellegű költség a képzés idejére, öt hónapra: 620 Ft/óra x 200 x 1,6 óra = Ft A) Képzési támogatásként történő igénylés esetén: A képzésben töltött munkaidőre jutó támogatás meghaladja a képzési költség összértékét ( Ft). Amennyiben a vállalkozás a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti képzési támogatás alapján történő elszámolást és az annak megfelelő támogatási intenzitást választja, akkor csak maximum Ft számolható el személyi költségként a Ft helyett. Az igényelhető támogatás a képzési támogatásként történő elszámolást választó vállalkozás esetében az elszámolható költség (példánkban Ft Ft = Ft) 60-70%-a a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek képzésbe vonásától 15

16 függően. Példánkban a nagyvállalkozásoknál érvényesíthető 60%-os támogatási intenzitással számolva Ft igényelhető támogatásként. B) Amennyiben a vállalkozás megfelel a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A. -ában a pénzügyi válság kapcsán nyújtható átmeneti támogatás nyújtására vonatkozó feltételeknek, és átmeneti támogatásként veszi igénybe a projekt keretében nyújtható támogatást, akkor a támogatási intenzitás maximum 100% lehet, azaz Ft támogatás is igényelhető a 2. példában szereplő munkavállalóra. 3. Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követően pedig szintén a már említett C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kedvezményezett a projektbe bevont célcsoporttagokat köteles tájékoztatni a projekt megvalósításának forrásáról, illetve a támogatóról, emellett a projekt dokumentumain feltüntetni az Arculati Kézikönyvben meghatározott arculati elemeket. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelmények és vállalások megsértése, teljesítésének hiánya a támogatás visszavonását eredményezheti. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kell eljárni. 16

17 Szolgáltató kiválasztása Szolgáltató kiválasztása - Támogatás keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó szabályok A.) A pályázónak, amennyiben a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül, úgy a pályázat megvalósításakor a szolgáltató kiválasztása során a Kbt. előírásai szerint kell eljárnia. A pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM PM együttes rendelet 20-22/B. -ban szerint köteles eljárni. B.) Amennyiben a támogatásból megvalósuló beszerzése alapján a pályázó nem minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltatók kiválasztásának akkor is nyílt, diszkriminációmentes eljárásban kell történnie. Az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): a) A Ft-nál kisebb értékű beszerzések esetén nem kell ajánlatokat bekérni (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), de a teljesítéssel megbízott szolgáltatónak rendelkeznie kell tapasztalattal a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen; b) A Ft és Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a kedvezményezett a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező egy szolgáltatótól ajánlatot kér be; c) Ft feletti értékű beszerzések esetében, pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező három szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban ( ben, faxon vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére, különös tekintettel arra a követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézményakkreditációval kell rendelkeznie és az egyes képzések tekintetében is szükséges, hogy rendelkezzen a képzési program a FAT által kiadott program akkreditációs lajstromszámmal. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaügyi központ által a felnőttképző intézmény nyilvántartásba vételéről kiadott regisztrációs szám nem helyettesíti ezen akkreditációk meglétét); ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, az ajánlatkérésnek megfelelően beérkezett összes ajánlatot, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében 17

18 nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. Képzési tervhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését lehetővé teszi a KSZ és a Támogató részére a megvalósulás helyszínén. Az ellenőrzés biztosítására Kedvezményezett köteles a képzési szolgáltatást megvalósító intézmény(ek)től a 14. számú mellékletben szereplő nyilatkozatot beszerezni és a KSZ részére tértivevényes levélként megküldeni, a projekt keretében legkorábban megvalósuló képzés első oktatási napjáig. A Kedvezményezett köteles a KSZ által megjelölt felületre elektronikusan feltöltött képzési tervet papír alapon benyújtani a hivatalos képviselő aláírásával és bélyegzővel ellátva a KSZ részére. A projekt megvalósításának ellenőrzése esetén, valamint a pénzügyi és jelentéstételi kötelezettség vizsgálatakor, amennyiben az elektronikus és a papír alapon benyújtott képzési terv eltér, a KSZ a papír alapon benyújtott képzési tervet tekinti érvényesnek. A képzési terv módosítása esetén a Kedvezményezett köteles a módosított képzési tervet papír alapon a KSZ részére haladéktalanul megküldeni. C2. Nem támogatható tevékenységek köre C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre A) A 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként igénybe vett támogatás esetében: I. Előkészítés költségei A képzési projekttel kapcsolatosan felmerült közbeszerzés költségei elszámolhatóak a pályázat benyújtását követő naptól a projekt megkezdésének napjáig általános költségként. II. Képzéshez kapcsolódó költségek a) képzés költsége (a képzés óradíján kívül beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját. Nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés), b) szállás költsége maximum 8000 Ft/fő/éjszaka (ÁFA nélkül), c) utazási költség (képzésben résztvevők részére) A képzésekre átlagosan maximum nettó 2000 Ft/óra/fő óradíj számolható el. Tankönyvekre, jegyzetekre maximum nettó Ft/fő számolható el. Vizsgáztatási díj OKJ-s képzés esetén a 20/2008. (XII. 17.) SZMM vizsgadíj rendelet szerint, akkreditált képzés esetén pedig a rendeletben meghatározott III. kategória szerint számolható el. A rendelet 2. (2) b) pontja alapján a résztvevő által fizetendő vizsgadíjat fedezi a vizsgáztatási díjként elszámolt költség, vagyis a projekt keretében képzésben résztvevő nem fizet vizsgadíjat. Vizsgadíjra, bizonyítvány kiállításra maximum Ft/fő/képzés számolható el. A szállás- és az utazási költségek együttes összege képzésenként nem haladhatja meg a képzés összköltségének 15%-át. A szállás költsége legfeljebb a képzés hosszával összhangban számolható el, azokra az éjszakákra, amikor a képzés kezdő időpontjára való megérkezés másképpen nem oldható meg, illetve amennyiben egymás utáni napokon van a képzés és az oda-vissza utazás 18

19 aránytalan terhet ró a célcsoporttagra. Maximum ***-os szálloda igénybevétele esetén számolható el a szállásköltség. Utazási költség: jelen kiírás esetében az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú vonat, vagy buszjegy alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több napos távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. Szállás- és utazási költség a Magyar Köztársaság határain kívül kihelyezéssel foglalkozatott munkavállalók képzésben való részvételéhez nem számolható el. III. Személyi jellegű költségek támogatása a) a képzések idejére jutó személyi jellegű költségek (munkabér és közterhei, kivéve a szakképzési hozzájárulás). b) általános közvetett költségek, mint például a pályázatban tervezett képzésekkel, a munkavállalókkal kötendő tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos költség A projekt keretében a személyi jellegű költségek támogatása maximum a képzésekhez kapcsolódó költségekkel azonos mértékig számolható el. IV. Egyéb költségek a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb a projekt összköltségének 1%-áig tervezhetők. b) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el, kizárólag a támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámlára vonatkozóan. c) könyvvizsgálattal kapcsolatos költségek (50 millió forint feletti támogatás esetén számolható el). Az I. Előkészítés költségei és a IV. Egyéb költségek pontban foglalt költségekhez támogatás csekély összegű (ún. de minimis) támogatásként nyújtható. A csekély összegű (ún. de minimis) támogatást kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/ ) (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ; d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; 19

20 e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a , a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. B) Átmeneti támogatás esetén: Az előkészítés költségei és a képzési költségek támogatására az A) pontban foglaltak az irányadóak, de ebben az esetben elszámolása nem de minimisként, hanem átmeneti támogatásként történik. A személyi jellegű költségek támogatására az A) pontban foglaltak az irányadóak, kivétel: a személyi jellegű költségek támogatása nem csak a képzésekhez kapcsolódó költségekkel azonos mértékig számolható el. Egyéb költségek a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb a projekt összköltségének 1%-áig tervezhetők. b) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el, kizárólag a támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámlára vonatkozóan. c) könyvvizsgálattal kapcsolatos költségek (50 millió forint feletti támogatás esetén számolható el). Átmeneti támogatás esetén az ezen a jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer euró értékhatárt. Egy vállalkozásnak január 1-je és december 31-e között odaítélt átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget. Figyelembe kell venni továbbá, hogy azonos elszámolható költségek tekintetében az átmeneti támogatás nem kumulálható csekély összegű támogatással, továbbá nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az adott állami támogatásra vonatkozóan meghatározott támogatási intenzitást. A támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az átmeneti támogatás, illetve csekély összegű támogatás formájában január 1-jét követően neki odaítélt támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről. 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról A Rendelet a kihirdetését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 18. TFT Tárgy: Tájékoztató az ıszi közmunkaprogram pályázati lehetıségeirıl Készítette: Horváth Richárd, HVI vezetı Melléklet: 1 db pályázati felhívás Ügyiratszám: 1-11/2008. Ülés idıpontja: 2008. augusztus

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján Időállapot: 2014-07-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-28 16:03:46 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben