PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011

2 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati együttműködés hiányát a magyar innovációs rendszer gyengeségei közt említi. Az együttműködési hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő, stb. cégek erőforrásait. A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni. A jelen pályázati kiírás célja innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási hatású 1 klaszterek akkreditálása oly módon, hogy a már működő klaszterek közül kiválasztásra (akkreditálásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai célnak megfelelnek. A klaszterhez egyetem, kutatóintézet, önkormányzat, illetve bármilyen más, a klaszter céljai elérésének előmozdítására képes szervezet kapcsolódhat. Az akkreditáció megszerzésének egyik szükséges feltétele, hogy ezen gazdasági alakzat operatív menedzsmentjét egy olyan klasztermenedzser lássa el, amelyik gazdasági társaság formában működik. A jelen Pályázati felhívás elválaszthatatlan része az Akkreditációs adatlap és annak kitöltési útmutatója, valamint a Klaszter stratégia útmutató. Ezek együtt tartalmazzák az akkreditáláshoz szükséges összes tudnivalót és feltételt. A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. A támogatott pályázatok várható száma a évben: db. A.3. AZ AKKREDITÁCIÓS CÍMMEL MEGNYÍLÓ LEHETŐSÉGEK Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre. Az akkreditációs cím megítélése esetén Akkreditációs Tanúsítvány kerül kiadásra a nyertes klaszter részére, amely tartalmazza az akkreditációs címhez tartozó jogokat és kötelezettségeket. 1 Jelen pályázati kiírás keretében jelentős foglalkoztatási hatásúnak tekinthető a klaszter, amennyiben a klasztert alkotó tagvállalkozások esetében a személyi jellegű ráfordítások nem, vagy csak kis mértékben csökkentek az utolsó három lezárt üzleti évben illetve a klaszter tagjai magas számban foglalkoztatnak műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár végzettségű alkalmazottat. 2

3 Az akkreditációs cím viselésére vonatkozó jogosultság két év határozott időtartamra szól, amelynek leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik. Az akkreditációs cím a két év letelte után megújítható (A megújításra vonatkozó kérelem a két éves időszak letelte előtt már benyújtható.). A.4. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Az akkreditációs címet elnyert klaszter kötelessége, hogy a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-t írásban értesítse az alábbi események bekövetkezését, - az erről szóló dokumentum módosítási dátumát - követő 10 napon belül: új tag felvétele, valamely tag kilépése, a klaszter működését meghatározó dokumentumok módosítása. Tagváltozás esetén a klasztermenedzser szervezetnek fentiek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a tagok változása a klaszter akkreditációs pályázata szerinti célkitűzések elérését nem veszélyezteti, és a módosult összetételű klaszter megfelel a klaszter akkreditációs pályázatban meghirdetett feltételeknek. A tagok számának 50 %-nál nagyobb mértékű változása esetén a cím használatára vonatkozó jogosultság a változást igazoló dokumentum keltezésével egyidejűleg megszűnik. A tagok számának változásánál a tagok kilépését és a belépést egyaránt figyelembe kell venni. Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím ismételt elnyeréséhez az akkreditációt újból le kell folytatni. Az akkreditációs cím használatára vonatkozó jogosultság megszűnik továbbá: a cím használatára nyitva álló időszak lejártával, a klaszter megszűnésével (a klaszter saját SZMSZ-e alapján a klaszter feloszlatásáról dönt, vagy a klaszter tagjainak száma a minimum alá csökken), a cím használati jogának visszavonásával. A MAG Zrt. jogosult a C.2. Kiválasztási kritériumok pontjában meghatározott szempontokat egy év elteltével ellenőrizni, melynek eredményeként, amennyiben bármely támogathatósági követelmény nem teljesül, akkor az Akkreditált Innovációs Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság annak visszavonásával megszűnik. Továbbá a klasztermenedzser szervezet köteles a MAG Zrt. Klaszterfejlesztési Iroda felhívására évente legfeljebb egy alkalommal, a felhívástól számított 30 napon belül a klaszter összes tagjára vonatkozó az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatait tartalmazó adatokat megküldeni. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az Akkreditált Innovációs Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság elvesztését eredményezheti. A.5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A pályázatot (kitöltött akkreditációs adatlapot és a felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a kinyomtatott és cégszerűen aláírt akkreditációs adatlappal együtt, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) 3

4 Kódszám: AIK Budapest, Postafiók 684. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Budapest, Rb.: 684 raktárbérleti címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (AIK-2011), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a oldalon talál. Telefonon és en további felvilágosítás kérhető: Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám) en Nemzeti Fejlesztési Ügynökség MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt A pályázatok benyújtása augusztus 15-től január 15-ig lehetséges. Értékelési határnapok: szeptember január március június szeptember január 15. Az NFÜ fenntartja az értékelési határnapok megváltoztatásának, illetve további értékelési határnapok kitűzésének a lehetőségét. B. AKKREDITÁCIÓRA PÁLYÁZÓK KÖRE B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY Jelen akkreditációs pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság pályázhat, - amely igazolni tudja, hogy jelen pályázat tekintetében jogosult a klaszter képviseletére, mint klasztermenedzser szervezet és - amelyben egyik klasztertag sem gyakorol többségi befolyást - amely más akkreditált innováció klaszterben nem rendelkezik tagsági viszonnyal B.2. A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK Nem akkreditálható azon klaszter, amely esetében az akkreditációra való benyújtás napján a) a klasztermenedzser vállalkozás csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 4

5 b) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá a vállalkozások valamelyike jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; c) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; d) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; e) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat; f) nem telt el legalább két év a klaszter alapító dokumentumának aláírásától; g) nem tesz nyilatkozatot arról, hogy valós, közös tevékenység végzésére jött létre és nem kizárólag az akkreditációs cím elnyerése céljából alakult; h) a tartalmi értékelésnél a pályázat benyújtásának napján végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló klasztertag az akkreditáció során tagként nem vehető figyelembe; i) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás több mint két akkreditált innovációs klaszternek a tagja; C. PÁLYÁZATKEZELÉS C.1. ELJÁRÁSREND Felhívjuk a figyelmet, hogy: Az Akkreditációs adatlap kitöltésekor ügyelni kell az Akkreditációs adatlap lapjain, illetve a jelen Pályázati felhívás és útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. Az Akkreditációs adatlap formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A pályázatok értékelése és elbírálása egyfordulós eljárásrendben történik, szakaszos elbírálással. Az akkreditációs folyamat fő lépései a pályázat benyújtását követően befogadási kritériumok ellenőrzése, támogathatósági vizsgálat, döntés az akkreditációs cím odaítéléséről. A fő lépések az alábbiakban kerülnek részletesen ismertetésre. Jelen pályázati kiírás esetében az akkreditációs pályázatok befogadását, támogathatósági vizsgálatát, valamint az Akkreditációs Testület adminisztrációs feladatait a MAG Zrt, mint Közreműködő Szervezet végzi az NFÜ megbízásából. 5

6 C.1.1. Befogadási kritériumok ellenőrzése A pályázatot a Közreműködő Szervezet érkezteti, iktatja, és ellenőrzi az alábbi befogadási kritériumoknak való megfelelését az értékelési határnaptól számított 7 napon belül: 1. a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, 2. az akkreditált innovációs klaszter címet igénylő a Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, 3. az akkreditációs adatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett kitöltő programmal került elkészítésre, 4. az akkreditációs adatlap xdat/xzip formátumban került benyújtásra (a pdf formátumban benyújtott akkreditációs adatlap feldolgozására nincs lehetőség), 5. az xdat/xzip file-ban csatolt akkreditációs adatlap nem üres, 6. a pályázó vállalkozás az akkreditációs adatlapon megadott információk alapján megfelel a Pályázati Felhívás B. Akkreditációra pályázók köre fejezetben foglaltaknak. A pályázat feldolgozását folyamatosan nyomon követheti a oldalon. Ezt a szolgáltatást a befogadásról szóló értesítő levélben - értékelési határnaptól számított 7 napon belül kerül kiküldésre - található pályázati azonosítószám és belépési jelszó segítségével veheti igénybe. Figyelem! A befogadó nyilatkozat nem jelenti az akkreditációs cím odaítélését! C.1.2. Támogathatósági vizsgálat A befogadásra került pályázatok támogathatósági vizsgálata annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e, a pályázatban ismertetett klaszter megfelel-e az akkreditációs kiválasztási szempontoknak. Amennyiben a támogathatósági vizsgálat eredményeként hiányosság, további részletezés, pontosítás szükséges, abban az esetben a Közreműködő Szervezet egy alkalommal, a befogadástól számított 15 napon belül egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlás benyújtására hívhatja fel a pályázót. Figyelem! A hiánypótlás során a Közreműködő Szervezet a projekt adatlapon feltüntetett adatok helyességének ellenőrzése céljából az alátámasztásra szolgáló dokumentumokat bekérheti, továbbá konzultáció során ellenőrizheti, ezért a teljes dokumentációnak (eredeti vagy másolati példányok) a klaszter menedzsment szervezetnél rendelkezésre kell állnia! A támogathatósági vizsgálat alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat a B, C.2. és D fejezetek tartalmazzák. Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyen megfelelnek a jelen Pályázati felhívás B, C.2. és D fejezeteiben foglalt feltételeknek. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti jogosultsági kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. A Közreműködő Szervezet a pályázó által benyújtott klaszter stratégia értékelése során, a stratégiában foglaltak esetleges pontosítása, tisztázása érdekében konzultációs lehetőséget kérhet a pályázótól. 6

7 A Közreműködő Szervezet minden befogadott pályázatról összegző lapot készít a pályázat befogadásától - hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől - számított 15 napon belül, amelyet az Akkreditációs Testület ülését megelőzően legalább 5 nappal rendelkezésre bocsát a Testület tagjai számára. C.1.3. Döntés az akkreditációs cím odaítéléséről A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Akkreditációs Testületet hív össze, amely negyedévente - szükség szerint gyakrabban - ülésezik. Az Akkreditációs Testület az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján dönt az Akkreditált Innovációs Klaszter cím odaítéléséről két éves időszakra. A két éves időszak kezdetének az Akkreditációs Tanúsítvány kiállításának napja számít. Az Akkreditációs Testület döntése az alábbiak egyike lehet: az akkreditációs pályázat változatlan tartalommal és feltételekkel történő elfogadása; részletes indokok megjelölése mellett a pályázat újraértékelésre történő visszaküldése a Közreműködő Szervezet részére; az akkreditációs pályázat elutasítása. Az Akkreditációs Testületnek joga van szükség szerint a döntést elnapolni egyes kérdések tisztázása céljából. A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázó jogosult a pályázatra vonatkozóan az összegző lapban és az emlékeztetőben foglaltakat megismerni. Az akkreditációs cím odaítéléséről szóló tanúsítványt az Akkreditációs Testület Elnöke és az NFÜ elnöke írja alá. A Közreműködő Szervezet döntés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázót az akkreditációs cím odaítéléséről. Felhívjuk figyelmét, hogy akkreditált innovációs klaszter esetén az NFÜ az Akkreditációs Testület Elnökének és az NFÜ elnökének aláírásától számított 5 napon belül a klaszter nevét, a döntés időpontját (év, hónap), a projekt javaslat összpontszámát az NFÜ honlapján ( a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi! Amennyiben az Akkreditációs Testület a pályázatot elutasítja, a Közreműködő Szervezet a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy az akkreditációs cím nem került odaítélésre. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is. Az elutasító levél kézhezvételét követően lehetőség van az akkreditációs pályázat ismételt benyújtására. C.2. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Az akkreditációs cím elnyerésére benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik: Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételnek (igen/nem) nem felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal. 7

8 Céllal való összhang A bemutatott klaszter stratégia illeszkedik-e a pályázati program szakpolitikai célkitűzéseihez? IGEN-NEM IGEN-NEM I. Foglalkoztatás Max 25 pont Személyi jellegű ráfordítás 12 {Valamennyi tagvállalat összes személyi jellegű kiadásai t évben/ [(Valamennyi tagvállalat összes személyi jellegű kiadásai t-1+t-2 évben)/2]}*100 (%) 80% alatt Jogosulatlan 80,00-100% 0 100,01-102% 4 102,01-105% 8 105% felett 12 Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár végzettségű 8 foglalkoztatottak száma t. év december 31-én A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott, a tagvállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók száma 50 fő alatt fő között fő között fő felett 8 A tagvállalatok által alkalmazott Ph.D-val rendelkezők száma t. 5 év december 31-én Mindazon alkalmazottak, akik tudományos fokozattal rendelkeznek agrár, orvosi, műszaki vagy természettudományi tudományterületeken (ld. Fogalomjegyzék). 0 fő fő között fő között 4 10 fő felett 5 II. KKV jelleg Max 20 pont 4. KKV-k számossága a klaszterben 8 15-nél kevesebb Jogosulatlan között között 6 25-nél több 8 5. KKV-k árbevétele a klaszterben 8 2 milliárd Ft-nál kevesebb Jogosulatlan 2,01-3 milliárd Ft között 0 3,01-5 milliárd Ft között 2 5,01-10 milliárd Ft között 5 10 milliárd Ft felett 8 6. KKV-k árbevételének aránya a klaszterben az összes vállalkozás 4 árbevételéhez viszonyítva 30,00% alatt 0 30% és felette 4 III. Exportorientáltság Max 12 pont 7. KKV-k export értékesítési árbevétele a t. évben 7 8

9 (KKV összes export értékesítési árbevétele a t. évben / KKV-k összes árbevétele a t. évben)*100 (%) 10,00% alatt 0 10,01% 15,00% 2 15,01% 20,00% 5 20,00% felett 7 KKV-k export értékesítési árbevételének változása 5 (KKV-k t. évi összes export értékesítési árbevétele/ KKV-k t-2. évi összes export értékesítési árbevétele)*100 (%) 105,00% alatt 0 105,00% 110,00% 1 110,01% 130,00% 3 130,00% felett 5 IV. Együttműködés Max 25 pont Közös megjelenések száma 10 A legalább három klaszter tag egyidejű, azonos konferencián/ rendezvényen/kiállításon/kiadványban, történő megjelenéseinek száma a klaszter megalakulása és a pályázat benyújtása közötti időszakban 0 Jogosulatlan 1-5 között között 5 10 felett 10 A KKV tagok által a klasztertagság miatt megfizetett költségek 10 összege a kkv tagok arányában a t. évben A klasztermenedzserhez a kkv klasztertagoktól befolyt, a klaszter működéséhez szükséges díjak, költségek, hozzájárulások összege/a kkv klasztertagok száma Ft és alatta Ft Ft között Ft Ft között Ft és annál magasabb 10 Klaszter fejlődési múltja 5 A pályázat benyújtását megelőzően a Regionális Operatív Programok keretében induló és fejlődő klaszterek támogatását célzó pályázatain részesült-e támogatói döntésben a klasztermenedzser vagy a klasztermenedzser és a klaszter tagjaiból álló konzorcium vagy a klasztermenedzser és a klaszter tagjai által létrehozott projekttársaság? Nem 0 Igen 5 V. Innováció Max 18 pont Iparjogvédelmi oltalom 6 A klaszter tagvállalatai által megszerzett, vagy bejelentés alatt álló, vagy vásárolt iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, használati minta oltalom, védjegyoltalom, formatervezésiminta-oltalom, növényfajtaoltalom, földrajzi árujelző) száma felett 6 Korábbi K+F+I pályázatok száma 6 A klaszter tagvállalatai vagy az általuk létrehozott projekttársaságok által benyújtott és a GVOP 3. prioritásban, a GOP 1 prioritásban, vagy a 9

10 KMOP 1.1-es intézkedésben támogatói döntésben részesített pályázatok száma között között 4 10 felett K+F adókedvezmény a t. évben 6 (K+F adókedvezményt igénybe vett vállalkozások árbevétele /összes tagvállalat árbevétele) hányados meghaladja-e a t. évben a 0,1-es értéket? 0,1 alatt 0 0,1-0,3 1 0,31-0,5 3 0,5 felett 6 Max. 100 Összesen pont Minimálisan elérendő összpontszám 50 pont t. év: Az utolsó lezárt üzleti év t-1. év: Az utolsó lezárt üzleti évet megelőző év t-2. év: Az utolsó lezárt üzleti évet kettővel megelőző év Utolsó lezárt üzleti évként minden klasztertag ugyanazon évet kell, hogy jelölje. Nem ítélhető oda az akkreditációs cím azon klaszterek részére, amelyek esetében - a klaszter stratégia nem illeszkedik a pályázati program szakpolitikai célkitűzéseihez; - az akkreditációs pályázatra kapott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot - a IV. Együttműködés szempontcsoportra kapott összpontszám nem éri el a 8 pontot - a V. Innováció szempontcsoportra kapott összpontszám nem éri el az 5 pontot Felhívjuk a figyelmet arra, hogy - az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan az akkreditált cím megítélését, arról az Akkreditációs Testület dönt! - a klaszter stratégiában szereplő, jövőre irányuló tervszámok becsült adatként kerülnek kezelésre, s nem jelennek meg kötelezettségként! C.3. KIFOGÁSKEZELÉS A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjától a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. 10

11 D. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA Csatolandó dokumentum megnevezése 1. A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta (másolat vagy eredeti példány) 2. Klaszter alapító dokumentuma(másol at vagy eredeti példány) 3. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) (másolat) A csatolandó melléklettel szemben támasztott követelmények - A klaszter rendelkezik valamennyi alapító tag által elfogadott alapító dokumentummal, amely dokumentum keltezési dátuma a pályázat benyújtásának dátumát legalább két évvel megelőzi. A pályázathoz szükséges benyújtani mind a klaszter alapító dokumentumát, mind egy olyan dokumentumot (pl. belépési nyilatkozat, kilépési nyilatkozat), amely a klaszter jelenlegi (pályázat benyújtáskori) tagjainak az azonosítására alkalmas. A klaszternek van valamennyi tag által elfogadott SZMSZ-e, amely rendelkezik az alábbiakról: 2. SZMSZ céljáról 3. A klaszter alapvető adatairól (működési terület, alapítás módja, célja) 4. A klaszter szervezeti felépítéséről (javaslattevő, döntéshozó stb.) 5. A klasztermenedzser feladatainak ellátásáról 6. Általános csatlakozási feltételekről, kizárási lehetőségekről 7. Titoktartási kötelezettségekről 8. Iratok kezeléséről 9. Szellemi tulajdonjog védelméről 10.A hozzájárulás fizetésének mértékéről 11.A hozzájárulás fizetésének módjáról 12.A hozzájárulás fizetésének gyakoriságáról 13.A hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetére vonatkozó szankcióról 4. Klaszter stratégia (másolat) A klaszter menedzsment szervezetnek a klasztertagok mindegyike által elfogadott stratégiát kell benyújtania. A klaszter stratégiát a Pályázati felhívás mellékletét képező Klaszter stratégiai útmutató előírásait figyelembe véve kell elkészíteni. 11

12 E. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI I.Akkreditációs projekt adatlap II.Klaszter stratégiai útmutató F. FOGALOMJEGYZÉK Agrár/Műszaki/Természettudományi/Orvosi végzettség: Tudományterület Tudományág 1. Természettudományok 1.1. Matematika- és számítástudományok 1.2. Fizikai tudományok 1.3. Kémiai tudományok 1.4. Földtudományok 1.5. Biológiai tudományok 1.6. Környezettudományok 1.7. Multidiszciplináris természettudományok 2. Műszaki tudományok 2.1. Építőmérnöki tudományok 2.2. Villamosmérnöki tudományok 2.3. Építészmérnöki tudományok 2.4. Anyagtudományok és technológiák 2.5. Gépészeti tudományok 2.6. Közlekedéstudományok 2.7. Vegyészmérnöki tudományok 2.8. Informatikai tudományok 2.9. Agrár műszaki tudományok Katonai műszaki tudományok Multidiszciplináris műszaki tudományok 3. Orvostudományok 3.1. Elméleti orvostudományok 3.2. Klinikai orvostudományok 3.3. Egészségtudományok 3.4. Gyógyszertudományok 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok 4. Agrártudományok 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok 4.2. Állatorvosi tudományok 4.3. Állattenyésztési tudományok 4.4. Élelmiszertudományok 4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 4.6. Multidiszciplináris agrártudományok 12

13 - Akkreditációs adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó adatait, valamint a klaszter egészének, illetve működése egyes részterületeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. Az Akkreditációs adatlap kitöltése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A program lehetővé teszi az adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. - Akkreditációs Testület: a Fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által felkért, a hazai kormányzati és magánszféra jeles képviselőiből álló 8 tagú grémium, mely a beérkezett és értékelt pályázatok alapján dönt az Akkreditációs Tanusítvány odaítéléséről. - Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik. - Elbírálásból való kizárás: az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében. - Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben az NFÜ-nek, illetve a Közreműködő Szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük. - Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat. - Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg. - Kedvezményezett: az Akkreditált Innovációs Klaszter címet megkapó szervezet. - Klasztermenedzsment szervezet: olyan gazdasági társaság, amely a klaszter, illetve a klaszter tagok számára a klaszter alapító dokumentuma vagy Szervezeti és Működési Szabályzata vagy a vele kötött szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja. - Közreműködő Szervezet (KSz): az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a Közreműködő Szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre; - Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum - Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Akkreditációs adatlap, mellékletek, CD lemez), amelyek alapját képezik a pályázó bírálatának. - Pályázati felhívás: Az akkreditációs cím odaítélésének feltételeit tartalmazó dokumentum. - Partner és kapcsolódó vállalkozás a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján: (2) Partnervállalkozások azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik. Mindazonáltal egy vállalkozás még abban az esetben is függetlennek tekinthető, tehát nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő beruházók ezt a 25 %-os határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok egyénileg vagy 13

14 közösen az érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásai: a) nyilvános befektetési vállalatok, vállalkozásitőke-társaságok, rendszeres vállalkozásitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek bele saját tőkét (üzleti angyalok), feltéve hogy ezen üzleti angyalok által eszközölt összes beruházás ugyanabban a vállalkozásban kevesebb mint euró, b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok, c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat, d) kevesebb, mint 10 millió euró költségvetéssel rendelkező és kevesebb, mint lakost képviselő független helyi hatóságok. (3) Kapcsolt vállalkozások azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll: a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban, b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét, c) a vállalkozás jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorolására e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően, d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül irányítja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét. Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés második albekezdésében felsorolt befektetők közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában, a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül. Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő. Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi. Szomszédos piac egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. - Telephely: a cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16. ). 14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-1.1.1-11/1 Tartalom

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA... 4 2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 4 3. JOGOSULTSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatására Kódszám: KEOP-3.3.0. A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 2.0 verzió 2016. január 15. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]:

Fogalomtár. Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Fogalomtár Alapkutatás: Aláírási címpéldány: Államháztartási alrendszer: Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: Cégkivonat: Cégszerű aláírás [cégjegyzés]: Célkitűzés: Egyéb forrás: az általános

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat. I. Általános rendelkezések Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rendelkezések A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter tagjai a 2012. július 30. napján megtartott Klaszter

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására Kódszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA A Szerencsejáték Zrt. a

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEIRE

Részletesebben