KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 6 A3. Rendelkezésre álló forrás... 7 A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 7 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE... 8 B1. Jogi forma... 8 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 9 B4. Iparág... 9 B5. Típus/karakter... 9 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 9 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 30 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A kiemelt projekt felhívás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Projektgazdáink figyelmét, hogy a kiemelt projekt felhívás és dokumentumai esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztési és Stratégiai Helyettes Államtitkárság Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkársága (a továbbiakban: IH) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A kiemelt projekt hosszú távú célja az Új Széchenyi Tervnek a foglalkoztatás bővítésére, a foglalkoztathatóság növelésére irányuló törekvéseivel összhangban a társadalmi integráció elősegítése a munkaerő-piaci elvárásokhoz illeszkedően a tanulók, különösen a hátrányos helyzetű tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztésén keresztül és az informatikai, mérnöki pályákban rejlő lehetőségekre kihasználására való felkészítéssel. A statisztikai adatok szerint jelenleg a 15 éven felüli magyar lakosság 42,1%-a digitálisan írástudatlan 1, amely rendkívül komoly problémát jelent az egyének életminősége, valamint a gazdaság versenyképessége szempontjából. A közel 3,3 millió digitálisan írástudatlannak tekinthető személy heterogén csoportokba tartozik, de különösen érintettek a vidéki, hátrányos helyzetű régiókban élő állampolgárok. A 25 év alattiak körében a digitálisan írástudatlanok aránya 12% körüli, míg a éves aktív korosztályban már 40% feletti. Fontos hangsúlyozni, hogy a 25 év alattiak nagyobb óraszámú tantervek szerint tanulták az informatikát a közoktatásban, az idősebbek kisebb óraszámban vagy egyáltalán nem. A digitálisan írástudatlanok számának területi eloszlása az országban nem egyenletes. A kiemelt projekt célterületét jelentő Borsod-Abaúj- Zemplén megyében a digitális írástudás szintje az országos átlagnál alacsonyabb (48,8%) 2 Különös kihívást állít a társadalom felé, hogy előrejelzések szerint amikor a jelenleg közoktatásban lévő generáció a munkaerőpiacra lép a munkahelyek döntő többségében alapvető követelmény lesz az IKT eszközök készségszintű használata. Már 2015-re az újonnan létrejövő munkahelyek 90%-ában valamilyen szintű IKT tudás kötelezően elvárt lesz. A munkavállalók elhelyezkedési esélyeit tehát az elkövetkező években alapvetően befolyásolja, hogy rendelkeznek-e a megfelelő IKT kompetenciákkal. A digitális kompetenciák hiánya még erőteljesebben jelentkezik a leszakadó rétegek, köztük a romák körében. Hangsúlyozandó, hogy a romák az iskoláskorú népesség, és ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekedő csoportját képviselik. A 1 Magyar Infokommunikációs Jelentés, Bell Research Magyar Infokommunikációs Jelentés, Bell Research

5 magyar oktatási rendszer az OECD országok közül jelenleg egyike az esélyegyenlőséget legkevésbé biztosító rendszereknek, a gyerekek iskolai eredményességét nagymértékben meghatározza a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása. A köznevelési rendszernek mindkét fent jelzett problémára megoldást kell biztosítania. A megújult jogszabályi környezet fontos célként határozza meg a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozását és a tehetséggondozást. Ezen célok eléréséhez szükséges, hogy a felnövekvő generációkat oktató pedagógusok megfelelő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Jelen kiemelt projekt alapvető célja kettős: 1. A köznevelési intézmények váljanak alkalmassá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A köznevelési intézmények komplex támogatásával az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók részére esély teremtése az általános és középiskolai tanulmányaik befejezésére, tanulási útvonalaik megerősítésére, a képzettség megszerzésére. 2. Az általános, közép- és szakiskolai oktatásban tanulók informatikai, matematikai és fizikai kompetenciáinak, illetve prezentációs képességének fejlesztése, valamint orientálásuk az informatikai, mérnöki pályák felé. Az A komponens teljes mértékben, a B komponens pedig részben kapcsolódik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról szóló 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozathoz. A hazai finanszírozású programelem keretében kerül sor az informatikai eszközök biztosítására a lakosság és az intézmények (így a kiválasztott iskolák) részére. Ez teremti meg jelen kiemelt projekt megvalósításához a szükséges infrastrukturális alapot. A komponens Jelen kiemelt projekt A komponensének célja a Miskolc és agglomerációja digitális közösség programba bevont, jellemzően hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő, és az új pedagógiai módszer bevezetését vállaló köznevelési intézményekben 1. a társadalmi felzárkózást elősegítő, általános iskolákra adaptált modellértékű pedagógiai program bevezetése; 2. Az általános iskolákra vonatkozó hazai adaptáció részbeni kiterjesztése középiskolákra és szakképzésre 3. a tanulók, köztük a hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű gyerekek együttműködésének javítása a megfelelő tanulási környezet kialakításával; 4. a hagyományos és a csoportmunka-foglalkozás kiegyensúlyozottabbá válása. Ez biztosíthatja a jó magaviseletű, motivált tanulók minél nagyobb arányú jelenlétét az adott intézményben. Az A komponens másik fő célja a diákok digitális világ iránti érdeklődésének felkeltése, az informatikai ismeretek mélyebb elsajátítása. Ezen belül - a tanulók informatikai kompetenciáinak fejlesztése, - az informatika minél szélesebb alkalmazása az oktatásban, továbbá - az informatikai szakmák iránti érdeklődés felkeltése pályaorientációs tevékenység megvalósításával. B komponens A B komponens célcsoportja részben a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program -ban résztvevő, de az A komponensben kötelező modellértékű pedagógiai 5

6 programot nem bevezető köznevelési intézményekből, részben pedig a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program -ban közvetlenül részt nem vevő, de Borsod- Abaúj-Zemplén megye területén működő, hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő iskolákból kerül ki. A B komponens célja, hogy tanórán kívüli, alternatív tanulási módszerekkel (projektpedagógiai módszertan alapján) tartott informatikai foglalkozások (szakkörök) keretében növelje a tanulók hozzáférését a digitális szolgáltatásokhoz, kialakítsa bennük a digitális világ iránti érdeklődést, iskolai és iskolán kívüli eszközökkel gyarapítsa informatikai ismereteiket és kompetenciáikat, valamint pályaorientációs tevékenység segítségével megismertesse velük az informatikai területhez köthető szakmákat. Az alternatív tanulási módszer alkalmazása viselkedésjavulást, valamint a tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságának javulását és ezáltal az iskolai sikeresség növelését fogja eredményezni. A gyakorlati informatikai tudás átadása, az informatikával kapcsolatos szakmák megismertetése meghatározó szerepet játszhatnak azon tanulói csoportoknál is, akiket leginkább fenyeget az iskolai kudarc és a lemorzsolódás vagy a társadalmi kirekesztés veszélye. A2. Részcélok Az A és B komponens esetében: 1. A bevont köznevelési intézményekben tanulók digitális írástudásának növelése IKT ismeretanyaguk és kompetenciáik fejlesztésével 2. Pályaorientációs és tanórán kívüli tevékenységek révén a tanulók megismertetése az informatikával összefüggő szakmákkal; az ezek iránti érdeklődés felkeltése a tanulókban. A munkavállalás előtt álló tanulók megismertetése a szakmájuk kapcsán felmerülő informatikai kapcsolódási pontokkal, teendőkkel. 3. A pályaorientáció hatékonyabbá tétele; a lányok és fiúk egyenlő esélyű ösztönzése az IT mérnök pályára az EU Digital Jobs és Girls in ICT törekvésével összhangban 4. A tantestületek oktatási hatékonyságának növelése módszertani továbbképzéssel és általános IKT kompetencia fejlesztéssel. 5. A képzők képzése a szakiskolai képzés során használandó digitális eszközök és platformok tekintetében 6. A problémamegoldó gondolkodás erősítése pedagógusokban és tanulókban egyaránt 7. A modellértékű pedagógiai program általános iskolákra vonatkozó hazai adaptációjának részbeni kiterjesztése a középiskolákra és a szakképzésre 8. Módszertani Központ létrehozása a modellértékű pedagógiai program elterjesztésére Továbbá az A komponens esetében: Az új pedagógiai módszer alkalmazását vállaló köznevelési intézményekben modellértékű nevelési program bevezetése, melynek eredményeként viselkedésjavítás, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és nem hátrányos helyzetű tanulók együtt tanulásának javulása az iskolák mutatóinak javítása, lemorzsolódás csökkentése, továbbtanulási arány növelése valósul meg. Továbbá az B komponens esetében: A B komponensben résztvevő intézményekben a tanórán kívüli informatikai foglakozásokon (szakkörökön) alternatív tanulási módszer (projektpedagógiai módszertan) bevezetése, melynek révén a résztvevő tanulók viselkedése javul és a tanórán kívüli foglalkozások hatékonysága növekszik. 6

7 A3. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg Ft. A források kizárólag Miskolc és agglomerációja, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint Somogy megye területén állnak rendelkezésre. A konstrukciók keretében ERFA típusú tevékenységek elszámolására tagonként 15%-os mértékig van lehetőség. konzorciumi Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Projektgazda definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 7

8 B. PROJEKTGAZDAK KÖRE Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az ágazati fejlesztésért felelős miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza. B1. Jogi forma Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelt alapján): Konzorciumvezető lehet: GFO 312 Központi költségvetési szerv, amely a felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény; továbbá a 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozatban foglaltak megvalósítási területén, illetve Borsod- Abaúj-Zemplén megye területén modellértékű nevelési program bevezetése, valamint informatika oktatás és pedagógus képzés területén tapasztalattal rendelkezik. Konzorciumi partner lehet: GFO 312 Központi költségvetési szerv, amely a felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény; az alapító okirata alapján vidékfejlesztés terén koordinációs feladatokat lát el, valamint tevékenységeket végez a vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakképzés, felnőttképzés és pedagógiai szaktanácsadás területén A jelen kiemelt projekt felhívás keretében konzorciumok is pályázhatnak. A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (konzorciumvezető és 2 konzorciumi partner). Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik. A konzorciumi pályázat esetén a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 7A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. A projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, azonban az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. Az együttműködő partner nem lehet szállító. Együttműködő partnerek: a bevonásra kerülő köznevelési intézmények. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 8

9 B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, mely tevékenységet folytat a pályázattal érintett konvergencia régióban. B4. Iparág Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A projektjavaslat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott követelményeknek. A pályázó az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozik a jelen pontban meghatározott követelmények teljesítéséről. A kitöltendő formanyomtatvány jelen útmutató 18. számú melléklete. 4. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az IH közzéteszi. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1. A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesül Eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 5.4. Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylő kezdeményezi a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen útmutató mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztési Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságát (EMMI EU FVF HÁT )haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a kiemelt projekt felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek jelen útmutatóban vagy a kiemelt projekt felhívásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3), (3a) és (3b) bekezdéseiben rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr. 74/A. -ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Projektgazdát, hogy - amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Projektgazda személyével, illetve a Projektgazdaként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Projektgazda által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. - a Projektgazdának a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatait a támogatási döntés meghozatalához a Miniszterelnökség és a Támogató felhasználhatja. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, adósságrendezési, kényszertörlési, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; 10

11 d. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 6 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül g. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat, jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot, valamint ezen felül az elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés (beleértve a támogatási előlegigénylést is) benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 11

12 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA Célcsoportra vonatkozó elvárások: A projekt célcsoportja a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program (1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat) keretében számítógépekhez hozzájutó, és a Miskolc Város Önkormányzata által végzett felmérés alapján a példaértékű modell bevezetését és alkalmazását vállaló általános iskolák ( A + B komponens), valamint a B keretében további, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő, és a projektgazda által kidolgozott szempontrendszer alapján kiválasztott általános, közép-, szakközép- és szakiskoláinak pedagógusai és tanulói. A bevonható iskolákra vonatkozó elvárások leírását lásd a C1.2. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban pontban. C1. Támogatható tevékenységek köre Előkészítő tevékenységek 1. Megvalósíthatósági tanulmány és Gantt-diagram elkészítése (13. és 14. sz. melléklet) az alábbiak figyelembe vételével: a célcsoport bevonása érdekében létrejött együttműködések kialakítása módjának és tartalmának bemutatása a megvalósíthatósági tanulmányban Az országban alkalmazott, elismert modellértékű nevelési programok bemutatása, adaptálhatóságának vizsgálata, a bevezetésre kiválasztott modell(ek) alátámasztása Fontos! A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges előzetes tanulmányok, felmérések elkészítésének költsége a projektben nem elszámolható. Az A és a B komponensben bevont iskolák vonatkozásában támogatható szakmai tevékenységek 1. Együttműködési megállapodás megkötése a bevont köznevelési intézményekkel. 2. módszertan kidolgozása a C1.2 pontban megadott szempontok figyelembevételével a B komponens keretében bevonásra kerülő iskolák kiválasztására. 3. a bevont intézményekben a tanórán kívüli informatikai foglakozásokra (szakkörökre) alternatív tanulási módszerek (projektpedagógiai módszertan) kidolgozása. 4. A projektirányítás rendszerének kialakítása és projektirányítási kézikönyv elkészítése. 5. Amennyiben szükséges, a projekt tevékenységeihez kötődő (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása. 6. Pedagógiai kultúraváltás előkészítése, szükséglet- és állapotfelmérés a bevont köznevelési intézményekben. 7. Modulárisan felépített, kifejezetten tanórán kívüli tevékenység keretében (informatika szakkörökön) használható tananyagok, segédanyagok, tematikák összeállítása. 8. Tanórán kívüli informatikai foglalkozások, szakkörök megszervezése és lebonyolítása az iskola tanárainak és/vagy külsős oktatók bevonásával a résztvevő iskolákban; a szakkör keretében informatikához kapcsolódó matematika és fizika kompetencia fejlesztés, illetve prezentációs készségfejlesztés. 9. Pályaorientáció a szakkörökbe bevont tanulók számára, figyelembe véve a TÁMOP projektben megvalósultakat. Ennek keretében tematikus látogatások megszervezése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Somogy megyében tevékenykedő, tevékenysége során informatikát hangsúlyosan használó vállalkozásoknál vagy egyéb állami és nem állami intézményeknél, intézeteknél tevékenységük, valamint az informatikai jellegű szakmák jobb megismerése, a tanulók figyelemfelkeltése érdekében. 10. A kifejlesztett, modulárisan felépített tanórán kívüli oktatást (szakkörök) végzők módszertani-mentori támogatása. 11. Az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához és az informatika oktatásához, szakkörök tartásához kapcsolódó pedagógus továbbképzések megvalósítása a bevont iskolák érintett pedagógusai számára. 12. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása, előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést, különös tekintettel a tanórán kívüli foglalkozások során alkalmazható módszerekre. 13. A pedagógus továbbképzést segítő digitális segédanyagok, tananyagok kidolgozása. 12

13 14. A tantestületi szintű pedagógiai kultúraváltás elősegítéséhez feltétlenül szükséges járulékos szakmai program (pl. vezetői coaching). 15. Szakmai-módszertani feladatok szervezése, szakmai támogatása, szakmai vizsgálataelemzése. 16. A megvalósítás szakmai adminisztrálása. 17. A projekt sikeres megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kutatási feladatok. 18. A projektben résztvevők közös kommunikációját elősegítő elektronikus fejlesztés. 19. Miskolci-Hejőkeresztúri KIP Módszertani Központ létrehozása a Miskolci Egyetemen 20. Módszertani Kézikönyv - Általános Iskolai Gyakorlat 21. A KIP módszer adaptálási lehetőségeinek kidolgozása középiskolákra 22. Képzők Képzése módszertan kidolgozása 23. Társadalmi szükséglet és állapotfelmérés a bevonásra kerülő iskolákban 24. További bevonandó iskola kiválasztása, a pedagógusok kiválasztása a 60 órás akkreditált KIPes továbbképzés elvégzésére 25. A projekt működésének biztosítása, a háttérkutatások végzése és a fenntarthatóság biztosítása érdekében számítástechnikai eszközök beszerzése Továbbá az A komponensbe bevont iskolák esetén: Modellértékű nevelési program adaptációja, melyet a projektben részt vevő köznevelési intézmények pedagógusai számára megtartandó módszertani továbbképzés előz meg, illetve a nevelési program bevezetése után utókövetés valósul meg. Továbbá az B komponensbe bevont iskolák esetében: A tanórán kívüli informatikai foglakozásokon (szakkörökön) alternatív tanulási módszer (projektpedagógiai módszertan) bevezetése, melynek révén a résztvevő tanulók viselkedése javulni, és a tanórán kívüli foglalkozások hatékonysága növekedni fog. A projekt megvalósítás egyéb tevékenységei 1. A projekt megvalósításával összefüggő a. Menedzsment és adminisztrációs tevékenységek b. Tájékoztatás, nyilvánosság c. Könyvvizsgálat d. Horizontális elvekre vonatkozó előírások e. Közbeszerzési eljárások 2. Kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a. A projekt szakmai végrehajtásához, tartalmához kapcsolódó tájékoztatók, fórumok szervezése, a közvélemény tájékoztatása. b. A projekt végrehajtásáról szakmai elemzés, értékelés, publikációk, sajtóanyagok készítése, megjelentetése elektronikus és papíralapú formában. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. A C1. pontban meghatározott támogatható tevékenységek közül valamennyi kötelező. 2. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a honlapról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. 13

14 A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI EU FVF HÁTkommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 3. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 4. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 4.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projektjavaslat támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Projektgazdának egyéb követelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6-6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az 1-1 kötelező szempont, melyek mellett további 2-2 tetszés szerinti szempont vállalása kötelező. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges Esélyegyenlőség A Kiemelt Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Az intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A Kiemelt Projekt Adatlapon található a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a projektjavaslat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy projektjavaslat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 14

15 Fenntarthatóság A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Projektgazdának a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét a Kiemelt Projekt Adatlapon a Projektgazda szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a projektjavaslat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Projektgazda valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a projektjavaslat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Projektgazda a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) C1.2. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. A projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének és szakmai megvalósításának ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető, - szakmai vezető A Projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel, 3 év szakmai tapasztalattal és legalább egy 100 millió forintos uniós vagy hazai projektben szerzett menedzseri szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében legalább heti 20 órában. A projektmenedzser munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem alkalmazható. A projekt szakmai végrehajtásának biztosítása érdekében a Projektgazdának vállalnia kell, hogy egy felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves, uniós vagy hazai, köznevelési vagy felsőoktatási projekt megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, legalább heti 20 órában. 15

16 A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Projektgazdának vállalnia kell, hogy egy legalább 3 éves, 100 millió forintos uniós vagy hazai projektben pénzügyi területen szerzett tapasztalattal és szakirányú egyetemi/főiskolai vagy regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, legalább heti 20 órában. Projektmenedzseri vagy pénzügyi vezetői pozíciót nem tölthet be az intézmény vezetője vagy helyettese, továbbá szakmai vezetői pozíciót nem tölthet be intézmény vezetője. A projekt teljes időtartama alatt lehetőség van projekt- szakmai-, illetve pénzügyi asszisztensek alkalmazására munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. Az Útmutatóban meg nem nevezett funkciókat betöltő személyek bére csak abban az esetben számolhatóak el a projektmenedzsment költségei keretében, ha azok szerepét a Projektgazda a Megvalósítási Tanulmányban vagy az adatlapon részletesen bemutatta és szükséges a projekt megvalósításához. Projektmenedzsmenthez kapcsolódóan csak speciális tevékenység vehető igénybe külső szolgáltatásként (pénzügyi szolgáltatás, könyvelés, jogi tanácsadás). Üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységet ellátó munkatársak bére a menedzsment keretében nem elszámolható. 2. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmára vonatkozó elvárások (felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi, kiemelt elvárásokon túl a megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie jelen kiírás 3. sz. mellékletében foglalt követelményeknek is!) Az A komponens esetében a 1025/2013. (I.25.) számú kormányhatározatában ( Miskolc és agglomerációja digitális közösség ) előírtakhoz való kapcsolódás bemutatása. A megfogalmazott szakmai és alapvető elvárások, előírások teljesítése módjának és ütemezésének részletes, pontról-pontra történő bemutatása. A kiemelt projektnek a C5 pontban felsorolt fejlesztési programokhoz, konstrukciókhoz való kapcsolódása, illeszkedési pontjainak, azok egymásra épülésének és a szinergiáknak a bemutatása. A költségek tekintetében a hazai forrás terhére megvalósítandó projekttől való lehatárolás és kapcsolódás bemutatása. A célcsoport bevonása érdekében létrejött együttműködések módjának bemutatása. A fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségek teljesítése módjának és annak pénzügyi kereteinek részletes bemutatása. Az évenként bevonásra kerülő pedagógusok számának ismertetése A rendszer fenntartására vonatkozó tevékenységek részletes bemutatása. 3. A bevonható intézményekre vonatkozó elvárások: A projektbe a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények vonhatók be. Ezen belül: Az A komponensbe bevonandó intézmények: Az A komponensbe bevonhatóak a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program (1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat) keretében kiválasztott, számítógépekhez hozzájutó általános iskolák közül azok, amelyek a Miskolc Város Önkormányzata által végzett előzetes felmérés alapján vállalják modellértékű nevelési program bevezetését és alkalmazását. (Nem vonható be olyan intézmény, amelyik már jelenleg is modellértékű nevelési módszer alapján működik.) Az előzetes felmérés alapján a modellértékű nevelési módszer bevezetését vállaló intézmények a következők: 1 Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola 3533 Miskolc, Téglagyár u

17 2 Laki Körzeti Általános Iskola 3786 Lak, Ady E. út Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 3551 Ónod, Nyéki u Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola 3792 Sajóbábony, Iskola tér Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája 3571 Alsózsolca, Kassai u Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája 3529 Miskolc, Szilvás u tagintézmény 7 Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 3574 Bőcs Munkácsy u Selyemréti Általános Iskola 3527 Miskolc, Éder Gy. u Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája 3532 Miskolc, Miklós u. 13. Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolája 3516 Miskolc, Kovács u tagintézmény tagintézmény 11 Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola 3791 Sajókeresztúr, Dózsa Gy. utca Amennyiben a fenti iskolák közül valamelyik az előzetes felmérésben adott válaszával ellentétben az együttműködői partneri megállapodás aláírását mégsem vállalja, helyére a B komponens nevesített listájából kerül az az intézmény, amelyik a modellértékű nevelési program bevezetésére vállalkozik. A B komponensbe bevonandó intézmények: A B komponensbe bevonhatóak a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program (1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat) keretében kiválasztott, számítógépekhez hozzájutó általános iskolák közül azok, amelyek az A komponensben nem vesznek részt, és vállalják a tanórán kívüli informatikai foglalkozásokon (szakkörökön) alternatív tanulási módszerek (projektpedagógiai módszertan) bevezetését és alkalmazását. Alternatív tanulási forma megvalósításában az előzetes felmérés szerint részt vesz: 1 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos, Rákóczi u Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI 3529 Miskolc, Gesztenyés u Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3532 Miskolc, Zoltán u Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3571 Alsózsolca, Kassai u Sajóvámosi Arany János Általános Iskola 3712 Sajóvámos, Nevelők útja Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A Mályi, Móra Ferenc utca Miskolci 10. Sz. Petőfi Sándor Általános Iskola 3526 Miskolc, Katowice u

18 Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája 3524 Miskolc, Hajós A. u. 5. Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI tagintézmény 3713 Szirmabesenyő, Állomás u. 1.sz Miskolc, Hunfalvy P. u tagintézmény 3534 Miskolc, Könyves K. u Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI 3528 Miskolc, Csele u Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3529 Miskolc, Szigethy M. u Kandó Kálmán Szakközépiskola 3525 Miskolc, Palóczy u Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 17 Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u Miskolc, Téglagyár u Miskolc, Ifjúság u A B komponensbe bevonhatóak továbbá az A komponensben részt nem vevő, Borsod-Abaúj- Zemplén megye és Somogy megye területén működő általános-, közép-, szakközép- és szakiskolák, melyek a projekt során kidolgozott módszertan alapján kerülnek kiválasztásra. A kiválasztási módszertanban figyelembe veendő szempontok a következők: járásonként legalább egy iskola bevonása kötelező, emellett törekedni kell a megye területének lehetőség szerint egyenletes lefedésére; a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű-s gyermekek aránya a bevonandó általános iskolákban legalább 40%, a közép-, szakközép- és szakiskolák esetén a magasabb arányú hátrányos helyzetű tanulóval rendelkező iskolák előnyt élvezzenek a bevonásnál; legalább 100 fős tanulói létszám megléte az iskolában; az iskola vállalja, hogy az iskolai programok megvalósításához megadja a szükséges támogatást, illetve a megvalósítás támogatásáról az intézmény fenntartójának nyilatkoznia szükséges a mellékletek között található sablon segítségével. 4. A pedagógusok továbbképzésére vonatkozó elvárások Az A komponens keretében résztvevő köznevelési intézmények pedagógusai számára megvalósított módszertani továbbképzés/ képzések térjenek ki az alábbi témakörökre: modellértékű nevelési program iskolai bevezetése és működtetése halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megteremtése az osztálytermi munkában viselkedésjavítás heterogén tanulói csoportok együtt nevelésének javítása csoportmunka alkalmazása az oktatásban. 18

19 A projekt során megvalósított továbbképzéseket a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szükséges teljesíteni. A módszertani képzéshez kapcsolódó, modellértékű program hatékony adaptálásához szükséges utókövetéssel kapcsolatos elvárások: a modellértékű program bevezetését követő legalább egy évig tartó utókövetés, melynek módszertanára a pályázóknak kell ellenőrizhető javaslatot tenni. A B komponens keretében résztvevő köznevelési intézmények pedagógusai számára kidolgozandó nevelőtestületi együttműködés (pl. képzés, gyakorlatközösség, szakmai műhelymunka) tematikája és módszertana térjen ki az alábbi témakörökre: halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megteremtése az osztálytermi munkában viselkedésjavítás alternatív tanulási formák és feladatok, amelyek hatékonyan alkalmazhatók hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók körében is interdiszciplináris, tantárgyközi együttműködés a tantestületen belül, amelynek révén az informatikai szakismeretek más tantárgyakhoz kapcsolódóan is felhasználhatóak A projekt során megvalósított továbbképzéseket a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szükséges teljesíteni. A mindkét komponens során a pedagógusoknak szóló informatikai továbbképzések során minimálisan az alábbi tématerületekre kell kitérni: A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének előmozdítását segítő, informatikai eszközökre alapuló iskolai programok gyakorlati bemutatása a képzésben részt vevő pedagógusok számára Informatikai eszközök és operációs rendszer használata a gyakorlatban. Irodai alkalmazások használata (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés). Interneten ingyenesen elérhető irodai szoftverek. Felelős és biztonságos internet használat, információk keresése a világhálón, közösségi oldalak felelős és biztonságos használata, a veszélyforrások ismertetése Elektronikus levelezés, az internet alapú hang és videó kapcsolatok használata. Elektronikus vásárlás, eladás és e-bank Zárt és nyílt forráskódú szoftverek ismerete, használata. Elektronikus levelezés. Az Ügyfélkapu használata. Álláslehetőségek online felkutatása, online munkaerő-piaci szolgáltatások. E-learning tananyagok használata. Szakma-specifikus informatikai rendszerek és módszerek megismertetésének módszerére 5. A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos elvárások Tanórán kívüli foglalkozásokon a programban résztvevő köznevelési intézményben tanuló célcsoport tagok vehetnek részt. Az informatika tantárgy tanításának fejlesztése a projektgazda által összeállított, modulárisan felépített, kifejezetten tanórán kívüli tevékenységre használható tananyag oktatásával a következők figyelembe vételével történhet: a) általános iskola 4. évfolyamtól és középiskolai képzésben informatikai szakkör létrehozása, működtetése, b) pályaorientáció lányok és fiúk részére is; az informatikához kapcsolódó szakmák megismertetése, c) tudásszint felmérés, 19

20 d) a munkáltatók által elvárt magas szintű szövegszerkesztési, táblázatkezelési, adatbáziskezelési ismeretek átadása, e) felelős és biztonságos internet használat, információk keresése a világhálón, közösségi oldalak felelős és biztonságos használata, a veszélyforrások ismertetése, f) szakmai informatika (algoritmizálás, programozás, robotika stb.) alapjainak megismertetése, g) ehhez kapcsolódó matematikai, fizikai és prezentációs kompetenciákat fejlesztő foglalkozások, h) informatikai, matematikus és fizikus munkakörben dolgozó vendégelőadó (pl. felsőoktatásban informatika karon oktató tanár, informatikai cég vezetője, döntéshozója vagy fejlesztője, stb.) részvétele a foglalkozásokon, informatikai vállalkozásoknál tett látogatások. A modulok részletes tematikáját, a foglalkozásokon alkalmazott módszereket a projektgazda dolgozza ki, a célcsoport életkorát, az egyes évfolyamok szintjét figyelembe véve. Tudásszint felmérés kötelezően megvalósítandó, ennek keretében a résztvevő diákokat szükséges képességük és évfolyam szerinti kezdő és szakmai informatikai csoportokba osztani. Ahol csak az érdeklődés felkeltése a cél, ott kevesebb óraszámban, a magasabb informatikai ismeret elsajátítására képes diákokat magasabb óraszámban szükséges bevonni a foglalkozásokba. A foglalkozásokon való részvételt fiúk és lányok részére egyenlő eséllyel szükséges biztosítani. Ha szükséges, a megfelelő szinten felzárkóztatást kell biztosítani az alábbi tárgykörökből: Informatikai eszközök és operációs rendszer használata a gyakorlatban. Zárt és nyílt forráskódú szoftverek ismerete, használata. Elektronikus levelezés. Álláslehetőségek online felkutatása, online munkaerő-piaci szolgáltatások. E-learning tananyagok használata. A munkaerő-piac által igényelt speciális informatikai kompetenciák fejlesztése A tanórán kívüli foglalkozások kezdőnek minősülő csoportban legalább heti 2 tanórában, legalább 20 tanóra időtartamban, a haladó csoportokban heti 2 tanórában, legalább 40 tanórában, de legfeljebb 60 tanóra időtartamban tarthatók. A csoportok létszáma maximálisan 16 fő lehet. A tanórán kívüli foglalkozásokat kizárólagosan olyan, informatikai végzettséggel (bizonyítható módon) rendelkező, a programban résztvevő köznevelési intézményben, vagy kapacitás hiány esetén más intézményben foglalkoztatott pedagógusok tarthatják, akik elvégezték jelen program keretében a modellértékű nevelési programra ( A komponens esetén), illetve az alternatív nevelési formára vonatkozó ( B komponens esetén) módszertani képzést. Az egyes alkalmakkor ez nem zárja ki vendég előadók meghívását, vagy a foglalkozás külső helyszínen való megtartását. 6. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a hatályos közbeszerzési jogszabály [jelen útmutató kibocsátásának időpontjában a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)], illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át és 39/A. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. -át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. A Projektgazdának a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (EMMI EU FVF HÁT) felé [illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a Miniszterelnökségen működő központi koordinációs szervezeti egység (a továbbiakban: központi koordinációs szerv) felé] tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá az EMMI EU FVF HÁT részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges közbeszerzési 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-16 A meghirdetés dátuma: 2016.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 2.0 verzió 2016. január 15. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Zöld város kialakítása című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0031 "FORDULÓPONT"- komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében című projekthez AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEIRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben