FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16"

Átírás

1 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP Magyarország Kormányának felhívása a GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk támogatása érdekében a kijelölt szakképzési centrumokon keresztül. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A cél elérését a Kormány támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: A benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül 1 dönt. A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 25 %-a, de maximum 300 millió forint összegű előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 2, hogy: projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez 1 A támogatási kérelmekről hozott döntéshatáridejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben.

2 Tartalomjegyzék 1. A tervezett fejlesztések háttere A Felhívás indokoltsága és célja A rendelkezésre álló forrás A támogatás háttere Ügyfélszolgálatok elérhetősége A Projektekkel kapcsolatos elvárások A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása Nem támogatható tevékenységek A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Műszaki szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások Műszaki és szakmai elvárások Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások: Egyéb elvárások Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások A projekt területi korlátozása A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok Szakpolitikai mutatók Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások esetén Fenntartási kötelezettség Biztosítékok köre Önerő A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei Támogatást igénylők köre Támogatásban nem részesíthetők köre A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok Kiválasztási eljárásrend Kiválasztási kritériumok A finanszírozással kapcsolatos információk A támogatás formája A projekt maximális elszámolható összköltsége A támogatás mértéke, összege Előleg igénylése Az elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság további feltételei Átalány alapú elszámolás alkalmazása Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Nem elszámolható költségek köre Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

3 7. További információk A felhívás szakmai mellékletei A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. 2.0 verzióban készült január 15-én kiadott dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF). A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! 3

4 1. A tervezett fejlesztések háttere 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja A felhívás célja a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a GINOP Gyakornoki program a pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott program (továbbiakban: gyakornoki program) ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk, a gyakornoki foglakoztatás támogatása a szakképzési centrumokon keresztül. A felhívás keretében megvalósuló program - az európai uniós ajánlásokkal és a hazai szakpolitikai törekvéssel összhangban - hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szereplők (fiatalok, szakképzési centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, valamint a szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához. A fiatalok munkaerő-piaci részvétele és foglalkoztatása szempontjából Magyarország jelentősen elmarad az uniós átlagtól, ezért szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, ösztönözve a vállalatokat gyakornoki helyek kialakítására, ahol a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerőpiaci esélyeik. A felhívás keretében megvalósuló program az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. Az Európai Bizottság június 19-i közleményében felhívta a évben 25% feletti ifjúsági munkanélküliséggel küzdő régiókkal rendelkező tagállamokat, hogy még 2013 során Intézkedési Tervet nyújtsanak be az Ifjúsági Garancia megvalósítására. Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve a foglalkoztatási és szakképzési intézkedéseken túl a korai iskolaelhagyás megelőzését és az aktiválást elősegítő oktatási és társadalmi felzárkózási szakmapolitikai intézkedéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó reformokat és stratégiákat egységes szerkezetbe foglaló dokumentum. Az Akciótervvel Magyarország jelentős uniós források bevonásával 2018-ra vállalta, hogy valamennyi 25 év alatti álláskereső nem tanuló, nem dolgozó fiatal számára 4 hónapon belül személyre szabott foglakoztatási, gyakornoki, vagy képzési lehetőséget ajánl fel egyéni fejlesztési terv alapján. Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglalkoztatás azt jelenti, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiataloknak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálniuk kell az Ifjúsági Garancia program résztvevőiként még a munkaviszony létesítését megelőzően. A felhívás célja, hogy a szakképzési centrumok a program megvalósítása során olyan komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet végezzenek a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében. Jelen program a fiatal munkavállaló gyakornoki programjának teljes időszaka alatt történő követésével, a vállalkozói gyakornoki kapcsolattartók gyakornokokat támogató tevékenységével, valamint a gazdálkodó szervezetek igényeinek, tapasztalatainak a megismerésével és szakképzési centrumok felé történő közvetlen visszacsatolásával egy rugalmas támogató rendszer 4

5 működtetését és gyakorlati ismeretekkel felvértezett fiatalok vállalkozások felé történő közvetítését valósítja meg A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,2 milliárd forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db A támogatás háttere Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) kiemelt projektként hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek: 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek Önállóan támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek A Felhívás keretében az alábbi, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogathatóak önállóan: 5

6 a) A vállalkozások és gyakornokok programba lépését ösztönző tevékenységek ellátása: 1. A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok toborzása, tájékoztatása, valamint kapcsolódó rendezvények és kampányok előkészítése, lebonyolítása. 2. A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok közötti kapcsolatteremtés támogatása. 3. A célcsoport tájékoztatása arról, hogy csak az Ifjúsági Garancia Program résztvevői vonhatók be a GINOP Gyakornoki programba, és a bevonás érdekében a fiatalok járási hivatalokhoz történő irányítása. A fiatalok regisztrációjának alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott igazolás A járási hivatalokkal történő kapcsolattartás és együttműködés a fiatalok bevonása érdekében 5. A gyakornoki program iránt érdeklődő vállalkozások segítése a pályázathoz kapcsolódó kérdésekben. b) A vállalkozások és szakképzési centrumok közötti kapcsolat kiépítése, valamint folyamatos együttműködés biztosítása a gyakornoki program hatékony megvalósítása és a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes szakképzés kialakítása érdekében: 1. Igazolás kiadása a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak a területileg illetékes Szakképzési Centrummal történő kapcsolatfelvételről. 2. A program Ifjúsági Garancia rendszer kereteiben belüli megvalósítása miatt a szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival. 3. A gyakornoki program keretében 5 millió forint feletti támogatásban részesülő vállalkozások számára kötelezően előírt, valamint egyes vállalkozások által önkéntesen vállalt személyes együttműködések lebonyolítása. 4. Kapcsolattartás és együttműködés a vállalkozásokkal, a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal, munkájuk segítése a gyakornoki program hatékony kiaknázására, gyakornokok ismereteinek elmélyítésére, valamint a gyakornokok előrehaladásának, értékelésének nyomon követésére. 5. A gyakornoki programba bevont résztvevők elégedettségének mérése, visszajelzések gyűjtése és összesítése (minőségbiztosítási elemek). c) A szakképzési centrumok gyakornoki program megvalósulását támogató kereteinek kialakítása: 1. Hálózatszerű tanácsadási rendszer kiépítése és működtetése a kevésbé fejlett régiókban működő szakképzési centrumok közreműködésével a vállalkozások támogatására, beleértve a konzorciumi partnerek közé nem tartozó szakképzési centrumokat is. 3 Az Igazolás kötelező tartalma a gyakornok adatai (azonosításra alkalmas módon), az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonás dátuma, és a hivatal aláírása. 6

7 2. On-line és személyes help-desk jellegű szolgáltatás a gyakornokoknak és a vállalkozásoknak. 3. Egységes központi sablonok, módszertani és egyéb segédanyagok, dokumentációk elkészítése és aktualizálása, közzététele a gyakornok vállalati gyakornoki kapcsolattartó - vállalkozó közötti hatékony munkavégzés megteremtésére. 4. A program megvalósítását támogató honlap létrehozása/fejlesztése. 5. A projekt előrehaladásának nyomon követését és a bevontak ügyfélkapcsolatkezelését, valamint a szakképzési centrumok és a vállalkozások közötti kapcsolattartást biztosító informatikai feltételek kialakítása (szoftverbeszerzés vagy adatbázis- és alkalmazásfejlesztés). 6. A gyakornokokkal, vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal és vállalkozásokkal történő kapcsolattartás és együttműködés rendszerének kialakítása, ezáltal a szakképzési centrumok munkáltatói kapcsolattartói rendszerének továbbfejlesztése. 7. A gyakornoki program felhívásában előírt kötelező adatszolgáltatás módszertanának kialakítása, az adatszolgáltatás szakmai támogatása, valamint az adatok feldolgozása, elemzése. d) A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése, szakmai felügyelete, valamint a szakképzési centrumok kapcsolódó szervezetekkel történő együttműködése: 1. A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése. 2. A gyakornoki program szakmai támogatása és folyamatos monitorozása. 3. A gyakornoki program eredményességét kiértékelő tanulmány elkészítése. 4. A szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival. 5. Tapasztalatok feldolgozása, közzététele a program sikeres megvalósításához szükséges keretek kialakításához Önállóan nem támogatható tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a pont alatti tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak: a) Projekt előkészítési tevékenységek: aa) tanulmány; ab) vállalkozói igényfelmérés és szükségletfeltárás; ac) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is. 7

8 b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása; bb) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása; bc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek. c) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő tevékenységek: ca) kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 előírásai szerint; cb) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt befejezésekor Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: A megvalósítással összefüggő indokolt beszerzések a Felhívás 5.5 illetve 5.7 pontja alapján. b) megvalósítással összefüggő beszerzések 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak Nem támogatható tevékenységek A felhívás keretében a pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások Műszaki szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások Műszaki és szakmai elvárások A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges: a) Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások 8

9 aa) A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a konzorciumvezetőnél legalább 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi menedzsert és 1 fő szakmai vezetőt a vonatkozó közalkalmazotti és munkajogi szabályozásra figyelemmel kötelezően alkalmaz a projekt fizikai befejezéséig. projektmenedzser: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a projektmegvalósítás első évében átlagban a heti 20 órát, azt követően heti 10 órát.. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzseri szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. pénzügyi menedzser: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a projektmegvalósítás első évében átlagban a heti 20 órát, azt követően heti 10 órát. A pénzügyi menedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. szakmai vezető: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében, munkaideje a projekt első évében bizonyíthatóan eléri átlagban a heti 20 órát, ezt követően heti 10 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai vezetői területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie ab) A konzorciumi tagok legalább 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi menedzsert és 1 fő szakmai vezetőt kötelezően alkalmaznak a projekt fizikai befejezéséig. projektmenedzser: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri átlagban a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzseri szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. pénzügyi menedzser: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri átlagban a heti 10 órát. A pénzügyi menedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. szakmai vezető: közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri átlagban a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai vezetői területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. ac) A c) 1. pontban rögzített hálózati tanácsadási tevékenység megvalósítására a konzorciumi tagok a kevésbé fejlett régiókban működő szakképzési centrumok bevonását természetes személlyel kötött megbízási szerződéssel biztosíthatják. b) Konzorciumvezetővel szemben támasztott elvárások A konzorciumvezető kiemelt szakmai feladatai: a szakmai módszertani iránymutatás, egységes szolgáltatási színvonal biztosítása, a projekttel kapcsolatos tájékoztatási feladatok irányítása; a projektmegvalósítás szakmai monitoringja és minőségbiztosítása, a kevésbé fejlett régiókban működő szakképzési centrumok tájékoztatása és bevonása a megvalósításba a c) 1. pont alapján, 9

10 kapcsolattartás az Ifjúsági Garancia Program konzorciumvezetőjével mint az Ifjúsági Garancia program szakmai irányítójával. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. Kötelező vállalások: Kötelező vállalások Célérték Célérték elérés időpontja A gyakornoki programról történő tájékoztatással 3000 db a projekt fizikai elért vállalkozások száma 4 befejezése A gyakornoki programról történő tájékoztatással 9000 fő a projekt fizikai elért fiatalok száma 5 befejezése A program során az előrehaladási napló alapján nyomon követett gyakornokok száma 4500 fő a projekt fizikai befejezése A gyakornoki programról történő tájékoztatással elért fiatalok száma vállalásba nem számítandó be a szakképzési centrumokkal tanulói jogviszonyban álló, 17 éven aluli fiatalok tájékoztatása. A program során nyomon követett gyakornokok száma legfeljebb a GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében jóváhagyott projektekben vállalt összes gyakornokok száma. Felhívjuk a támogatást kérő figyelmét, hogy a vállalások a műszaki-szakmai tartalom részét képezik, ezért a támogatási szerződésben szereplő tervértékek csökkenése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.4 c) pontjának megfelelően az elszámolható összköltséget és a támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett tulajdonságtól való elmaradás arányában. A kötelező vállalás célértéke a pontban hivatkozott támogatói kezdeményezéssel felülvizsgálatra kerül Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások: A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 4 Elérésnek számítanak a személyes és elektronikus tájékoztatási formák, az elérés ellenőrizhető dokumentálásával (személyes tájékoztatásnál jelenléti ív, elektronikus tájékoztatásnál a kiküldött levél) 5 Elérésnek számítanak a személyes és elektronikus tájékoztatási formák, az elérés ellenőrizhető dokumentálásával (személyes tájékoztatásnál jelenléti ív, elektronikus tájékoztatásnál a kiküldött levél. 10

11 értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. c) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti sajátos nevelési igényű tanulók tájékoztatása a gyakornoki programba történő bevonás érdekében Egyéb elvárások Jelen Felhívás keretében nem releváns Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: A projekt megvalósítása során legalább évente egy mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is. A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza. Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások az alábbiak: Mérföldkő megnevezése Outputja Legkésőbbi teljesítési időpont központi sablonok, tájékoztatók, elektronikusügyfélszolgálat Információs felület létrehozása/fejlesztése A gyakornoki foglalkoztatással összefüggő vállalkozási tapasztalatok összefoglalója A gyakornoki program eredményességét értékelő tanulmány elkészítése tanulmányban rögzített központi sablonok, tájékoztatók közzététele, működőképes elektronikus ügyfélszolgálat gyakornoki portál teljes funkcionalitással éves jelentés tanulmány július március tól évente, minden év június 30. napjáig a projekt fizikai zárása 11

12 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások Jelen Felhívás keretében nem releváns A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások Jelen Felhívás keretében nem releváns A projektvégrehajtás időtartama A projekt megkezdése A projekt a felhívás megjelenését követő napon saját felelősségre megkezdhető. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. pontja tartalmazza A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésének dátuma a GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás fizikai befejezésével összhangban legkésőbb április 30. Amennyiben a GINOP Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívásra rendelkezésre álló pénzügyi keret a felhívásban rögzített végső benyújtási határidő előtt kimerül, a keretből támogatható projektek legkésőbbi fizikai zárásának időpontja figyelembe vételével a támogató kezdeményezi a jelen felhívás alapján megkötött támogatási szerződés felülvizsgálatát, kiemelten, de nem kizárólagosan a projektmegvalósítás időszaka, a költségvetés és a kötelező vállalások tekintetében. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap, de legkésőbb július Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 12

13 A projekt területi korlátozása A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be támogatási kérelem. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Jelen Felhívás keretében nem releváns Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás Indikátorok A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett 6 adatot szolgáltatni. a projekt megvalósulásáról köteles A pontban foglalt kötelező vállalások hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglalt, az Ifjúsági Garancia programhoz kapcsolódó eredményindikátor, a gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma eredményindikátor teljesítéséhez Szakpolitikai mutatók Jelen Felhívás keretében nem releváns Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások esetén Jelen Felhívás esetében nem releváns. 6 Ahol kedvezményezett szerepel ott a konzorciumot értjük alatta. 13

14 3.8. Fenntartási kötelezettség A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak tekintetében: A projekt keretében létrehozott/fejlesztett honlap elérhetőségének biztosítása A projekt keretében bevontak ügyfélkapcsolat kezeléséhez megvásárolt/fejlesztett informatikai szoftver/alkalmazás biztosítása A beszerzett informatikai rendszer fenntartása A projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök fenntartása A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült Biztosítékok köre A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. -a alapján a támogatást igénylő nem köteles biztosítékot nyújtani Önerő A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie. 4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 14

15 4.1 Támogatást igénylők köre Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. Jelen felhívás keretében a szakképzési centrumok konzorciumi formában jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. Kevésbé fejlett régiónként 1, országosan összesen legfeljebb 6 szakképzési centrum alkotja a kedvezményezett konzorciumot, amelyekből egy szakképzési centrum konzorciumvezetői koordinációs feladatokat és központi szolgáltatási feladatokat is el fog látni a sikeres megvalósítás érdekében. A konzorcium vezetője a Győri Műszaki Szakképzési Centrum. A konzorciumi tagok: Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Pécsi Szakképzési Centrum, Szegedi Szakképzési Centrum, Kisvárdai Szakképzési Centrum, Egri Szakképzési Centrum. 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre Az ÁUF 2. Kizáró okok listájában meghatározottak szerint. 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja a) A támogatási kérelmek benyújtása március 1. és március 31. között lehetséges. b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát ha azt nem minősített elektronikus aláírással 7 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás 8 /futárposta-szolgáltatás 9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 7 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 8 A postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 9 A Posta tv pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 15

16 Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest, Postafiók 684. Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét. 4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok Kiválasztási eljárásrend A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletszabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletszabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF3.3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben című pontjában találhatóak Kiválasztási kritériumok Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és elektronikus aláírás használatának kivételével papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került, b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. 4.pontja és 50. (1) bekezdés c) pontja szerint. Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. melléklet pontjának megfelelően hiánypótoltatható minden olyan szempont, ami nem került felsorolásra az 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok között. amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 16

17 Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 3. Tartalmi értékelési szempontok: Tartalmi értékelési szempont 1. A támogatást igénylő szervezet értékelése, erőforrások 1.1. A tervezett menedzsment és megvalósítói humán erőforrás létszáma alátámasztottan biztosítja a projekt gördülékeny megvalósítását: - a megvalósítói és menedzsment kapacitások kiépítését a projektjavaslat részletesen bemutatja, - a tervezett menedzsment releváns tapasztalatokkal rendelkezik hasonló célú projektek megvalósításában, képzettsége, szakmai tapasztalata megfelel a felhívásban előírtaknak. A szakmai megvalósítás kulcsszemélyzete (szakmai vezetők) képzettsége, szakmai tapasztalata megfelel a felhívásban előírtaknak A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal 2. A projekt indokoltsága 2.1. A projekt helyzetelemzése megfelelően kidolgozott. A projekt indokoltsága, a szükséglet, amire a projekt reagál alátámasztott, a piaci elégtelenség és akadályozó tényezők megfelelően azonosítottak. 3. A projekt céljának értékelése 3.1. A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban meghatározott konkrét célokhoz A projekt a pályázati célokat megfelelően, egyértelműen mutatja be, a kitűzött célok reálisak és megvalósíthatóak. 4. A projekt szakmai értékelése A projektdokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága és megvalósíthatósága A tervezett tevékenységek megvalósítása a tanulmányban bemutatottak alapján megalapozott. A 17 Megfelelt/Részben megfelelt Nem felelt meg Igazolás módja tanulmány, önéletrajzok tanulmány tanulmány tanulmány tanulmány tanulmány tanulmány

18 tervezett tevékenységek egymást erősítik, a támogatást igénylő megtervezett minden olyan tevékenységet, ami feltételezi a kitűzött cél elérését. A projekt csak olyan tevékenységet tartalmaz, ami a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott A projekt adatlap és a tanulmány világosan és egyértelműen tartalmazza a jelen Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című pontjában meghatározott feltételek teljesítéséhez szükséges feladatokat, módszertanokat és a tervezett tevékenységek megfelelnek a fent hivatkozott pontban meghatározott feltételeknek A projektdokumentáció biztosítja a támogatást igénylő által vállalt indikátorok teljesülését A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított 4.5. Kockázatok kezelése A tanulmányban a projekt eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok bemutatása kellőképpen részletezett és azok hatásának csökkentésére tervezett intézkedések megfelelőek. 5. Pénzügyi értékelés 5.1. A költségvetés részletezettsége, megalapozottsága A költségvetés kellően részletezett, szöveges indoklásban mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában tartalmazza az egyes költségtételekhez kapcsolódó kalkulációkat és szükségességük igazolását A költségvetés realitása A projekt költségigénye az egyes tételek tekintetében a piaci árakat nem haladja meg, a költségvetésben érvényesül az Értéket a pénzért elv A projektjavaslat és a költségvetés koherenciája A támogatást igénylő által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal, kizárólag a megvalósításhoz közvetlenül szükséges és nélkülözhetetlen költségeket 18 tanulmány eljárásrendek projektműködési módszertan tanulmány tanulmány, cselekvési ütemterv tanulmány költségvetés és szöveges indoklása költségvetés és szöveges indoklása tanulmány, költségvetés és szöveges indoklása

19 tartalmaz. A projekt költségvetése megfelel a jelen Felhívás pontban meghatározott feltételeknek. 6. Fenntarthatóság 6.1. Biztosított a projekt keretében megvalósuló fejlesztés fenntarthatósága műszaki, finanszírozási szempontból Reálisak a projekt eredményeinek fenntarthatóságára vonatkozó tervek. tanulmány tanulmány Támogatható az a projektjavaslat, amely esetében a fenti szempontrendszer alapján a projektjavaslatra adott összesen minősítés megfelelt. A projektjavaslat összességében megfelelt minősítést akkor ér el, amennyiben valamennyi szempontnak legalább részben megfelel. Amennyiben valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a szerződéskötésig (vagy az irányító hatóság által megjelölt időpontig) szükséges a projektdokumentáció értékelés megállapításai szerinti kiegészítése, módosítása. 5. A finanszírozással kapcsolatos információk Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 5.1 A támogatás formája Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, állami támogatásnak nem minősülő támogatás. 5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb Ft lehet. 5.3 A támogatás mértéke, összege Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 19

20 5.4 Előleg igénylése Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft. A támogatást igénylő magasabb támogatási előleg nyújtását kezdeményezheti a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. (3) bekezdése alapján a magasabb támogatási előlegmérték szükségességét megalapozottan indokoló, a támogatási előlegnyújtás ütemezését megalapozó likviditási terv benyújtásával. 5.5 Az elszámolható költségek köre A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről programozási időszak c. útmutató tartalmazza. Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: a) Projekt előkészítés költségei aa) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége Megvalósíthatósági tanulmány készítése; vállalkozói igény- és szükségletfelmérés költségei. ab) Közbeszerzés költsége Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv; Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak. b) Projektmenedzsment költségei ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (közalkalmazotti jogviszony, vagy munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés), Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A menedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók; Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható. 20

21 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. bb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség A projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj. bc) Egyéb projektmenedzsment költség Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések. Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a projekthez kapcsolódó arányban. Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének pontjában foglalt előírásokat. c) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei: ca) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Bérköltség (közalkalmazotti jogviszony, vagy munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés); Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt a kedvezményezett minden munkavállalóra kiterjedő belső szabályzatával összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható. A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. cb) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj. d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei da) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei: Informatikai fejlesztések (honlapfejlesztés, alkalmazásfejlesztés, adatbázisfejlesztés); Szakmai minőségbiztosítási tevékenység; Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata; Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége; Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás a Felhívás 3.1. c) pontjában meghatározott tevékenységek ellátásához. 21

22 db) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: Rendezvényszervezés a kapcsolódó ellátási, ún. catering költségekkel. Az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 Ft-ot; A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs tevékenységek költségei (pl. kiadványok, elektronikus megjelenés, kommunikációs kampányok, stb.); Nyomdai munkálatok. dc) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége; dd) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: Irodabérlet vagy terem- és eszközbérlet a szakmai megvalósításhoz indokolt mértékben. de) Projektszintű könyvvizsgálat költsége. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be. Kérjük, vegye figyelembe a Felhívás pontját. e) Általános (rezsi) költség a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában: ea) Egyéb általános (rezsi) költség a projekthez kapcsolódó arányban Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költség esetében a kedvezményezett elszámolási korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően); Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés; Irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása; Biztosítási díj (pl. iroda biztosítása); Bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor (központi költségvetési szerv esetén elegendő, ha az ESB alapok fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkezik), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség; Könyvelés és bérszámfejtés projektarányos mértékben. Jelen felhívásban a Projekt-előkészítés fentiekben részletezett aa) és ab) pontja, a projektmenedzsment ba)-bc) pontjai, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának dc) pontja, a könyvvizsgálat de), valamint az általános rezsi költség e) pontja szerinti elszámolható költségei összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10,5%-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy az általános (rezsi) költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be. Kérjük, vegye figyelembe a Felhívás pontját. f) Beruházáshoz kapcsolódó költségek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint: 22

23 A projekt keretében a szakmai megvalósítók számára azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez fa) Eszközbeszerzés költségei Tárgyi eszközbeszerzés: a projekt megvalósítására alkalmazott munkavállalók munkaállomásainak kialakításához kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés, valamint a projekt dokumentálásához szükséges beszerzések (számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló, audiovizuális eszközök a tájékoztatási feladatokra indokolt esetben, fényképezőgép). Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc. fb) Immateriális javak beszerzésének költsége Szoftver, licence költségei; Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés; Honlap létrehozása. g) Általános tartalék képzése a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint A tartalék nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének maximum 10 %-át. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe Az elszámolhatóság további feltételei a) Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. b) A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete a felhívás megjelenését követő nap, a vége: április 30. c) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. d) Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és árajánlattal vannak alátámasztva. Amennyiben egyes tételek esetében a Támogatást igénylő objektív indok miatt nem tud árajánlatot benyújtani, a költségvetés szöveges indoklásban hasonló fejlesztések tényadatain alapuló kalkulációt szükséges megadni. e) Az elszámolható költségek egyéb feltételeit a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című dokumentum szabályozza. f) A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá az eljárás rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni, különös tekintettel a közbeszerzések Támogató általi ellenőrzésére vonatkozó szabályokra. g) Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): - Kedvezményezettnek legalább 3 független, a tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól árajánlatot kell bekérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. 23

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 2.0 verzió 2016. január 15. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására

FELHÍVÁS. Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. megvalósítására FELHÍVÁS Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEK FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ KÖTELEZETTSÉGEIRE

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések

FELHÍVÁS. a magyar lakosság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfogó reformjával. A felhívás címe: Komplex népegészségügyi szűrések FELHÍVÁS a magyar laksság egészségmutatóinak javítására a szűrési rendszer átfgó refrmjával A felhívás címe: Kmplex népegészségügyi szűrések A felhívás kódszáma: EFOP-1.8.1-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Gyakornoki program pályakezdők támogatására Gyakornoki program pályakezdők ára Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft 1,9 30 millió Ft Intenzitás maximum Pályázók köre Területi szűkítés Beadás kezdete 2016. augusztus

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 FELHÍVÁS A felhívás címe: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására.

FELHÍVÁS. egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására. FELHÍVÁS egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására A Felhívás címe: Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben