ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1."

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP

2 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget, információt nyújtson a támogatást igénylők számára a támogatási kérelemben feltüntetett kérdések értelmezéséhez, kitöltéséhez. A támogatási kérelem elkészítése A támogatási kérelmet a oldalon keresztül elérhető Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületen történő bejelentkezést követően, on-line kitöltő programmal kell elkészíteni. A támogatási kérelem sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott, az EPTK felületről kinyomtatott és postán benyújtott támogatási kérelmek feldolgozására nincs lehetőség. A hibás és hiányos támogatási kérelmek elkerülése érdekében az adatlapok tartalmát és töltöttségét a kitöltő program ellenőrzi, így tehát hibás, hiányos támogatási kérelem véglegesítését és benyújtását a kitöltő program nem engedélyezi. A támogatást igénylőnek a kitöltés folyamán mindvégig törekednie kell a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden adatmezőt kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A kitöltéskor ügyelni kell a jelen felhívásban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kitöltő adatlapjának adott kérdése nem vonatkozik a benyújtani kívánt projektre, a megfelelő helyen a Támogatási kérelmemre nem vonatkozik megjegyzés használható. A kitöltendő adatlapokon szerepelhet Igen/Nem választ váró mező, legördülő listából kiválasztandó adatot igénylő mező, dátum mező, valamint szöveges tartalommal feltöltendő mező. A szöveges tartalommal feltöltendő mező, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követően nem lehet további karaktert beilleszteni. A támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása A támogatási kérelem beküldésének feltétele a kérelem teljes körű kitöltése, valamint adattartalmának véglegesítése és az adattartalmat hitelesítő nyilatkozat kérelemhez történő csatolása. A nyilatkozatot a támogatási kérelem adattartalmának véglegesítését követően a rendszer állítja elő a Nyilatkozat generálása funkciógomb megnyomását követően. A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek minősített elektronikus aláírással 1, vagy amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az elektronikusan aláírt nyilatkozatot, illetve a kézzel aláírt nyilatkozat digitalizált (beszkennelt és elmentett) elektronikus példányát a kitöltő programban lezárt támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően. Amennyiben a támogatást igénylő nem elektronikus aláírással látta el a kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozatot, úgy az irányító hatóság részére címezve postai úton is be kell nyújtania az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. A nyilatkozat papír alapú példányát ha azt nem elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás[1]/futárposta-szolgáltatás[2] (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 1 az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény pontban meghatározottak szerint [1] A postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a

3 Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 1525 Budapest, Pf. 95. Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (VEKOP ), a pályázó nevét és címét. A hibátlan, teljes elektronikus és a papír alapú nyilatkozat megléte nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételnek számít, így a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az irányító hatóság a támogatási kérelmet hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja. A hiányos illetve hibás nyilatkozatok elutasításának módjait a felhívás melléklete tartalmazza. Fontos: Fokozottan figyeljen a nyilatkozat helyes aláírására, digitalizálására és amennyiben nem minősített elektronikus aláírással látta el a nyilatkozatot, valamint ügyeljen a nyilatkozat határidőben történő postai benyújtására. A támogatási kérelemben megadott információk: Alapul szolgálnak a projektjavaslat értékelése során, A támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatói Szerződés mellékletét képezik, Alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során. Amennyiben a kitöltési útmutató magyarázatain felül további információra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATAI A támogatást igénylő adatai fejezetben foglalt útmutatások a konzorciumi partnerek adataira is vonatkoznak. A konzorciumi tag alapadatainak felrögzítését követően a további adatok rögzítése (mint pl. cím adatok, képviselő, kapcsolattartó, gazdálkodási adatok, stb.) során legördülő menüből választható ki, hogy melyik tag vonatkozásában szeretné kitölteni a funkciót. Minden adat funkciót konzorciumi tagonként kell megadni. Támogatást igénylő alapadatai Amennyiben gazdálkodási formakódja alapján a támogatást igénylő szerepel bármely közhiteles adatbázisban (OCCSZ, MÁK) és a hitelesítési folyamatot korábban elvégezte, úgy az alábbi pontok automatikusan kitöltésre kerültek az adatlapon: Támogatást igénylő teljes neve, Gazdálkodási formakód, Adószám, Statisztikai szám, felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: a) nyomon követhető kezelés; b) utánvétel; c) tértivevény; d) értéknyilvánítás; e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele [2] A Posta tv pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

4 Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Alapítás időpontja A "KÖZHITELES ADATOK LEKÉRÉSE" gomb megnyomásával lehetősége nyílik a közhiteles adok (OCCSZ, MÁK) újbóli lekérésére, az adatok frissítésére. Változás esetén a mezőkben szereplő adatok manuálisan is felülírhatóak. Támogatást igénylő teljes neve: Manuális kitöltés esetében az alapító/létesítő okiratban szereplő teljes nevet kell megadni.. A támogatást igénylő rövidített neve: Manuális kitöltés esetében az alapító/létesítő okiratban szereplő rövidített nevet kell megadni. Gazdálkodási formakód: A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott gazdálkodási formakód jelenik meg automatikusan a mezőben. A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási formakódokat a 22/2014. (III. 13.) számú a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása határozza meg. GFO kódok KSH elérhetősége: Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el: Központi költségvetési irányító szerv Központi költségvetési szerv Adószám: A rendszerbe történő regisztráció alkalmával megadott vagy a közhiteles adatbázisban szereplő törzsszáma (első 8 számjegy) jelenik meg automatikusan. A 9., 10. és 11. számjegyeket a törzskönyvi kivonata alapján kell kitölteni. Statisztikai szám: Manuális kitöltés esetén a törzskönyvi kivonatban szereplő, a támogatást igénylő vállalkozások 17 számjegyű statisztikai számát kell rögzíteni. A törzsszám (adószám első 8 számjegye) automatikusan töltődik az adószámból, de a mezőben szereplő adat felülírható. A január 1-jétől hatályos statisztikai számjel megadása szükséges. Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Manuális kitöltés esetén a törzskönyvi kivonatban szereplő, támogatási kérelmet benyújtó költségvetési szervek Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi nyilvántartási azonosítószámát kell rögzíteni. A támogatási kérelem benyújtásának/véglegesítésének időpontjában a támogatást igénylőnek jogerősen bejegyzett/nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie kell lennie. Alapítás időpontja:

5 Az alapítás időpontja költségvetési szervek esetében a létesítő okirat kelte. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a projektgazdának jogerősen bejegyzett/nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie. Minősítési kód: Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el: 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás: A mező legördülő listájából kiválasztva szükséges megadni, hogy a évi vagy a évi struktúra szerint hatályos a támogatást igénylő TEÁOR kódja. A kiválasztott év alapján szükséges a főtevékenységet rögzíteni. Főtevékenység TEÁOR 03 száma: A mező legördülő listájából a TEÁOR kódot (számot) és megnevezést a cégkivonatban (cég tevékenysége pont) vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell kiválasztani. Amennyiben a támogatást igénylő főtevékenysége TEÁOR '08 besorolás alapján hatályos, akkor a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs alapján rögzítse a TEÁOR 03 kódját. A fordítókulcs elérhetősége: Főtevékenység TEÁOR 08 száma: A 1893/2006/EK rendelet alapján január 1-től az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) kell alkalmazni. A mező legördülő listájából a TEÁOR kódot (számot) és megnevezést a törzskönyvi kivonatban feltüntetett főtevékenység alapján kell kiválasztani. A támogatást igénylő a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs segítségével ki tudja választani főtevékenysége TEÁOR 08 szerinti számát. A fordítókulcs elérhetősége: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás- pozitív támogató döntés esetén utalásra kerül: Kérjük, ebben a pontban azt a pénzforgalmi számlaszámot adja meg, amelyre támogatói döntés esetén a támogatás összege utalásra kerül. ÁFA levonási jog: A mező legördülő listájából szükséges kiválasztani a támogatás megítélését követő, a projekttel kapcsolatos ÁFA levonási joggal való rendelkezést. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

6 Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból A gazdálkodási formakód alapján a támogatást igénylőnek kell kiválasztania, mely átláthatósági kategóriába tartozik szervezete: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) értelmében törvény erejénél fogva átlátható szervezet, ezért nem kell a nyilatkozatot kitöltenie: állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. A fentieknek megfelelően nem kell nyilatkozatot tenniük tehát pl. az oktatási intézményeknek, közgyűjteményeknek, egészségügyi intézményeknek, ha költségvetési szerv formában működnek. Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő: A mező legördülő listájából szükséges kiválasztani, hogy a támogatást igénylő önállóan gazdálkodó szervezetnek minősül-e. Átláthatósági nyilatkozat Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről a nyilatkozat kitöltése valamint benyújtása kötelező. A törvény erejénél fogva átlátható szervezetek (100%-os állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő szervezetek), valamint egyéni cégek és egyéni vállalkozások mivel az átláthatósági szempontok nem értelmezhetőek tekintetükben - nyilatkozattételre nem kötelesek. Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, ha olyan gazdálkodó szervezet, amely az Áht. 2. (1) bekezdés t) pontja és 50. (1) bekezdés c) pontja szerint nem átlátható szervezet. A projekt konzorciumban valósul meg Kérjük, adja meg, hogy a projekt konzorciumban valósul-e meg! Konzorciumi partnerek

7 Konzorciumi tagokat funkción/adatlapon a + jelre kattintva rögzíthet fel a támogatási kérelemben. Amennyiben indokolatlanul vitt fel konzorciumi tagokat és törölni vagy csökkenteni szeretné számukat, akkor a - jelre kattintva veheti ki őket a kérelemből. Konzorciumi tag alapadatai Kérjük, adja meg, hogy a projekt konzorciumban valósul-e meg. Konzorciumi tag rögzítése az Új konzorciumi tag gombra kattintással lehetséges. Konzorciumi tag teljes neve: Az alapító/létesítő okiratban szereplő teljes nevet kell megadni. Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Az alapító/létesítő okiratban szereplő rövidített nevet szükséges feltüntetni. Gazdálkodási formakód: A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási formakódokat a 22/2014. (III. 13.) számú a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása határozza meg. GFO kódok KSH elérhetősége: Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el: Központi költségvetési irányító szerv Központi költségvetési szerv Adószám: Kérjük rögzíteni a konzorciumi tag adószámát. Statisztikai szám: A törzskönyvi kivonatban szereplő, a támogatást igénylő vállalkozások 17 számjegyű statisztikai számát kell rögzíteni. A törzsszám (adószám első 8 számjegye) automatikusan töltődik az adószámból, de a mezőben szereplő adat felülírható. A január 1-jétől hatályos statisztikai számjel megadása szükséges. Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Manuális kitöltés esetén a törzskönyvi kivonatban szereplő, támogatási kérelmet benyújtó költségvetési szervek Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi nyilvántartási azonosítószámát kell rögzíteni. A támogatási kérelem benyújtásának/véglegesítésének időpontjában a támogatást igénylőnek jogerősen bejegyzett/nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie kell lennie.

8 Alapítás időpontja: Kérjük a konzorciumi partner alapítási időpontját berögzíteni. Minősítési kód: Jelen Felhívás keretében kizárólag a következő minősítési kódok fogadhatóak el: 6. kód: nonprofit szervezet államháztartáson belül; Hatályos TEÁOR besorolás: A mező legördülő listájából kiválasztva szükséges megadni, hogy a évi vagy a évi struktúra szerint hatályos a támogatást igénylő TEÁOR kódja. A kiválasztott év alapján szükséges a főtevékenységet rögzíteni. Főtevékenység TEÁOR 03 száma: A mező legördülő listájából a TEÁOR kódot (számot) és megnevezést a cégkivonatban (cég tevékenysége pont) vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell kiválasztani. Amennyiben a támogatást igénylő főtevékenysége TEÁOR '08 besorolás alapján hatályos, akkor a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs alapján rögzítse a TEÁOR 03 kódját. A fordítókulcs elérhetősége: Főtevékenység TEÁOR 08 száma: A 1893/2006/EK rendelet alapján január 1-től az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszert (TEÁOR '08) kell alkalmazni. A mező legördülő listájából a TEÁOR kódot (számot) és megnevezést a törzskönyvi kivonatban feltüntetett főtevékenység alapján kell kiválasztani. A támogatást igénylő a KSH honlapján található TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs segítségével ki tudja választani főtevékenysége TEÁOR 08 szerinti számát. A fordítókulcs elérhetősége: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás- pozitív támogató döntés esetén utalásra kerül (Amennyiben a pénzforgalmi jelzőszáma csak 2x8 karakterből áll, a 3. számcsoporthoz kérjük írja be a 8 db 0 -t): Kérjük, ebben a pontban azt a pénzforgalmi számlaszámot adja meg, amelyre támogatói döntés esetén a támogatás összege utalásra kerül. ÁFA levonási jog: A mező legördülő listájából szükséges kiválasztani a támogatás megítélését követő, a projekttel kapcsolatos ÁFA levonási joggal való rendelkezést. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

9 Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. A támogatást igénylő gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból A gazdálkodási formakód alapján a konzorcimumi tagnak kell kiválasztania, mely átláthatósági kategóriába tartozik. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) értelmében törvény erejénél fogva átlátható szervezet, ezért nem kell a nyilatkozatot kitöltenie: állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. A fentieknek megfelelően nem kell nyilatkozatot tenniük tehát pl. az oktatási intézményeknek, közgyűjteményeknek, egészségügyi intézményeknek, ha költségvetési szerv formában működnek. Amennyiben indokolatlanul vitt fel konzorciumi tagokat és törölni vagy csökkenteni szeretné számukat, akkor a - jelre kattintva veheti ki őket a kérelemből. Támogatást igénylő cím adatai A támogatást igénylő székhelye Manuális kitöltés esetében a cégkivonatban szereplő székhely címét kell beírni. Az országot legördülő listából lehet kiválasztani. Alapértelmezettként Magyarország jelenik meg, Amennyiben magyarországi székhellyel rendelkezik, a település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot. Irányítószám megadásánál automatikusan generálja a település megnevezését. Mindkét esetben módosíthatóak a mezők. A régió, kistérség, megye és járás megjelölését változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség. A házszám, illetve helyrajzi szám mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező. Amennyiben külföldi székhellyel rendelkezik, kérjük, csak Külföldi cím elnevezésű mezőt töltse ki, a többi mező üresen hagyja üresen.

10 A támogatást igénylő fióktelepe: Kitöltése külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylő esetén szükséges. A támogatást igénylő postacíme A támogatást igénylő postacíme a papír alapú hivatalos értesítések, levelezések kézbesítéséhez szükséges, amennyiben EPTK felület nem áll rendelkezésre az intézményrendszer számára. A település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot. Irányítószám megadásánál automatikusan generálja a település megnevezését. Mindkét esetben módosíthatóak a mezők. A régió, kistérség, megye és járás megjelölésének változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség. A házszám, illetve helyrajzi szám mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező. Postafiók irányítószám, Postafiók: Postafiók esetében a támogatást igénylőnek először a települést szükséges kiválasztania, majd postafiókot és ahhoz kapcsolódó postafiók irányítószámot szükséges levelezési címként rögzítenie az adatmezőkben. Amennyiben postafiók a cím az (első) irányítószám mezőben kérjük, ne módosítsa az irányítószámot. Honlap: Amennyiben a Támogatást igénylő rendelkezik honlappal, kérjük annak címét a mezőbe beírni. Kapcsolattartó adatai A mezőben olyan személy megjelölése szükséges, aki a projektjavaslat benyújtásáért, illetve a későbbiekben a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, valamint a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt vesz. A Név, Beosztás, Telefon és cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező. Az intézményrendszer az ebben a pontban megadott kapcsolattartói címre automatikus üzenetet küld a monitoring és információs rendszer segítségével a projektet érintő változásokkal kapcsolatosan. A támogatást igénylő az EPTK felületre belépve olvashatja el az értesítést, illetve nyithatja meg - töltheti le a kapcsolódó dokumentumot. Képviselő adatai Amennyiben a hitelesítési folyamatot korábban elvégezte, úgy a pont automatikusan kitöltésre került, de a mezőben szereplő adatok felülírhatóak. A mezőben a hivatalos, a törvényi szabályozásnak 2 személy vagy személyek nevét kell rögzíteni. megfelelő, a cég nevében aláírásra jogosult A Név, Beosztás, Telefon és cím elnevezésű mezők kitöltése kötelező. 2 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 5. cikk

11 A támogatást igénylő az EPTK felületre belépve olvashatja el az értesítést, illetve nyithatja meg - töltheti le a kapcsolódó dokumentumot. Amennyiben a gazdálkodó szervezet esetében egy személynél több személy is a hivatalos képviseletre jogosultak körébe tartozik, akkor a hitelesítést követően a felugró ablakban lehetőség van kiválasztani egyszerre két képviselőt. A kiválasztásra került képviseltre jogosult személyek a kijelölés sorrendje szerint piros háttérszínnel jelennek meg. A kijelölések után a Kiválaszt gomb megnyomását követően, a kitöltő program beemeli a hivatalos képviseletre jogosult személyek adatait az adatlapra, a kijelöléssel meghatározott sorrendnek megfelelően. Támogatást igénylő szervezet tulajdonosának vagy fenntartójának adatai Tulajdonos vagy fenntartó teljes neve: Manuális kitöltés esetében az alapító/létesítő okiratban szereplő teljes nevet kell megadni.. Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Manuális kitöltés esetén a törzskönyvi kivonatban szereplő, a költségvetési szervek Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi nyilvántartási azonosítószámát kell rögzíteni. Kérjük adja meg a tulajdonos vagy fenntartó tulajdoni hányadát, tőke mértékét, szavazati jog mértékét. TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZAKMAI TARTALMA Projekt adatok A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával és tartalmával. A mező kitöltése kötelező, maximum 500 karakter hosszú cím adható. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás kezdési időpontjának megadásánál vegye figyelembe, hogy támogatás a Felhívás megjelenését követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a Felhívás közzétételét felelősségére megkezdhető. követő napon a támogatást igénylő saját Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt tervezett fizikai befejezése: A dátum mező megadásakor figyelembe kell venni az alábbiakat: Kérjük, adja meg azt a dátumot, amikor a projektet fizikailag be fogja fejezni. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt támogatott tevékenységei közül az utolsó fizikai teljesítésének a napja minősül.

12 A projekt fizikai befejezésének dátuma, amely a beruházás utolsó elemének megvalósulása: igénybe vett szolgáltatások esetén a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja képzés esetén a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállításának napja A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb december 31-ig. A projekt elszámolható költségei összesen: A projekt elszámolható költségeinek Forintban kifejezett összegét a kitöltő program a Források és Költségek adatlapon szereplő összesen sorok alapján automatikusan kitölti. Az igényelt támogatás összege: Az igényelt támogatás Forintban kifejezett összegét a kitöltő program a Források adatlap III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás rögzítésével párhuzamosan automatikusan kitölti. A támogatás mértéke: A kitöltő program az igényelt támogatás és az összes forrás összegei alapján számolja a támogatás mértékét. Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom: Kérjük röviden foglalja össze az alábbiakat: Ismertesse, hogy a támogatási kérelem miként járul hozzá a szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez! Mutassa be röviden a vállalkozás/szervezet és a termék vagy szolgáltatás politikáját, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. Az Ön számára releváns területen elfoglalt jelenlegi helyzetét, a működés körülményeit, és ennek a fejlesztéstől reálisan elvárható változását. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belső és külső támogatással megvalósuló projekteket is ismertesse. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleg egyéb szempontokra térjen ki. Külön jelezze, ha ezen projektek megvalósítása bármely szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitására. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a kiemelt projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Amennyiben valamely résztvevő személye a projektjavaslat benyújtásakor még nem ismert, elegendő a kiválasztási kritériumok megjelölése. Ismertesse, hogy a kiemelt projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem

13 emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésére a kiemelt projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? Olyan ingó (pl. szoftver licence), és ingatlan megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének időpontjában még nincsenek a projektgazda tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb.) vagy olyanokat, amelyek más tulajdonában állnak és a tulajdonos a projektgazda rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/kiemelt projekt indokoltságát! Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/kiemelt projekt célját! Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait. A fejlesztést indukáló problémák, mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából eredeztethető a projekt, vagy milyen külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában. Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. Mutassa be a kiemelt projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit, a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse, hogyan határozta meg a kiemelt projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.), a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeiből részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemző, lényeges körülményeket. A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselői. A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása Mutassa be a fejlesztés szakmai tartalmát! Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre: a kiemelt projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához, az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága, egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben, a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások Projekt szakmai megvalósítóival szembeni elvárások Célcsoporttal szembeni elvárások Képzési programmal szembeni elvárások Képző intézményekkel szembeni elvárások Egyéb szakmai elvárások Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! Pontosítsa azokat a szakmai/műszaki stb.. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során

14 A fejlesztendő tevékenység környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik: Kérjük legördülő listából válasszon, hogy a fejlesztendő tevékenység környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik-e. Műszaki/szakmai tartalom Műszaki- szakmai eredmény rögzítése az Új műszaki-szakmai eredmény rögzítése pontra kattintva lehetséges. A projekt tervezésekor fontos és megvalósításhoz szükséges feladatokat, eseményeket ütemtervbe kell foglalni, továbbá hozzárendelni a költségeket, a végrehajtásukhoz szükséges időkeretet valamint megjelölni a megvalósításukért felelős szervezeteket és személyeket annak érdekében, hogy egy elért mérföldkőnél pontosan megállapítható legyen, mekkora szintnél tart a megvalósítás a projekt időkeretén belül. Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai kapacitás eredményének leírását, a kapacitás számszerűsíthető célértékét vagy a kapacitás nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságát. Amennyiben számszerűsíthető célértéket adott meg, kérjük adja meg annak mértékegységét is. A projekt műszaki-szakmai tartalmának leírását a projekt tervezése során a kitöltő felületen be kell mutatni műszaki-szakmai eredmények rögzítésével. A projekt bírálata, illetve megvalósítása során a kitöltő felületen rögzített leírás lesz a projekt műszaki-szakmai tartalom értelmezésének és számonkérésének alapja. A projekt műszaki-szakmai tartalmát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból műszaki-szakmai tartalom részeként létrehozott/végrehajtott elemek (továbbiakban eredmények) megismerhetőek legyenek, és azok költséghatékonysága megítélhető legyen. A kitöltő felületen a műszaki-szakmai tartalom legfontosabb elemeit kell bemutatni az un. műszakiszakmai eredmények jellemzésével. Azokat az eredményeket mutassa be, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a projekt elérje célját. Amennyiben a a projekt szakmai, illetve műszaki bemutatásának egyes elemei a Megvalósíthatósági tanulmányban is feltüntetésre kerültek, kérjük ebben a pontban hivatkozzon a tanulmány adott pontjaira. Eredmény megnevezése: Kérjük válasszon a legördülő menüből a Felhívás 3.2. pontjában meghatározottak szerint. Mérföldkő sorszáma: Adja meg sorszámot, melyhez az adott mérföldkő tartozik. Amennyiben egynél több mérföldkövet rögzít kérjük ügyeljen, hogy a számozás sorfolytonos legyen. Eredmény leírása: Az adott mérföldkőhöz tartozó eredmény eléréséhez szükséges tevékenységek és a létrejövő output/eredmény tartalmának rövid összefoglalása Eredmény számszerűsíthető célértéke: Adja meg a mérföldkőhöz rendelt eredmény számszerűsíthető célértékét

15 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: Adja meg a mérföldkőhöz rendelt eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegységét. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Amennyiben az eredmény nem számszerűsíthető kérem röviden írja le az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságait. Megvalósítási helyszínek A nevezett pontban szükséges megadni, azon helyszínt vagy helyszíneket, ahol a projekt megvalósul. A projekt elsődleges, fő megvalósítási helyszínét Igen válasszal szükséges jelölni az erre vonatkozó kérdésnél. Több megvalósítási helyszín esetén az elsődleges megvalósítási helyszínnél azt a helyszínt kell feltüntetni, ahol a támogatás mértéke a legmagasabb. Az adatlapon először a települést vagy az irányítószámot kell megjelölni. A település rögzítését követően automatikusan generálja a vonatkozó irányítószámot. Irányítószám megadásánál automatikusan generálja a település megnevezését. Mindkét esetben módosíthatóak a mezők. A régió, kistérség, megye és járás megjelölését változtatására, kiválasztására elkülönülten nincs lehetőség. A házszám, illetve helyrajzi szám mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező. Amennyiben a megvalósulási helyszínnek nincsen házszáma, csak helyrajzi száma, abban az esetben a házszám mezőben is a helyrajzi számot kell feltüntetni. Mivel a 240/2006 (XI. 30). Korm. rendelet és a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet által meghatározott településlisták nem tartalmazzák a közigazgatásilag nem önálló településeket, ezért amennyiben projektjét közigazgatásilag nem önálló településen kívánja megvalósítani, akkor a kitöltő programban azt az irányítószámot/települést válassza ki, amelyhez az adott település közigazgatásilag tartozik, továbbá támogatási kérelméhez csatoljon egy nyilatkozatot, melyben jelzi a fentieket és a projekt tényleges megvalósulási helyét (több megvalósulási helyszín esetén is). Felhívjuk a figyelmét, hogy a projekt megvalósítási helyszínének meg kell felelnie a felhívás A projekt területi korlátozása pontban meghatározott feltételeknek, az alábbiak szerint: A projekt a Közép-magyarországi régióra terjed ki, abban fejti ki hatását. A projekten belül megvalósuló országos hatáskörű szakmai, módszertani, informatikai fejlesztések Közép-magyarországi régiót terhelő költségei a Versenyképes Magyarország Operatív Program 8. prioritása keretében megvalósítandó tükörprojekt keretében kerülnek elszámolásra arányosított finanszírozással. Az arányosítás alapja a munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportját figyelembe véve a regisztrált álláskeresők havi átlaglétszámának (2013) regionális eloszlása, ami alapján a Közép-magyarországi régió vonatkozásában 16,6%-os arányosítási kulcs alkalmazandó. A projekt költségvetésében az országos hatáskörű tevékenységeket külön jelöléssel szükséges nyilván tartani, a kapcsolódó számlákat az arányosítási kulcs szerint meg kell bontani.

16 Natura 2000 Amennyiben a projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó területen valósul meg, úgy kérjük Igen választ jelöljön. Amennyiben több helyszínen valósul meg a projekt ezek közül a helyszínek közül bármelyik Natura 2000 területen fekszik, úgy kérjük Igen választ jelöljön. A helyrajzi számot a fenti rendeletben szereplő formátumban adja meg a Megvalósulási helyszín adatlap helyrajzi szám mezőjében (pl. 013/55 vagy 0189/b, stb.) A helyrajzi számok között a dokumentumon belüli egyszerű kereséssel lehet keresni, a HRSZ ismeretében, vagy az érintett települések alapján. A fenti linkről elérhető rendelet részletben csak a helyrajzi számok jegyzékei találhatók (1. melléklet - különleges madárvédelmi területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 2. melléklet különleges természet-megőrzési területnek jelölt területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 3. melléklet - kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek jelölt területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 4. melléklet - különleges természet-megőrzési területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke, 5. melléklet - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekkel érintett földrészletek hrsz. jegyzéke), a rendelet további, térképszelvényeket tartalmazó részei a Magyar Közlöny oldaláról letölthetők, pdf formában. Ezek az állományok terjedelmük miatt nem találhatók meg a natura.2000.hu oldalon, de a fenti jegyzékek értelmezéséhez fontos adalékkal szolgálnak. A rendelet és mellékletei a internetes oldalon találhatóak. Mérföldkövek A projekt tervezésekor fontos és megvalósításhoz szükséges feladatokat, eseményeket ütemtervbe kell foglalni, továbbá hozzárendelni a költségeket, a végrehajtásukhoz szükséges időkeretet valamint megjelölni a megvalósításukért felelős szervezeteket és személyeket annak érdekében, hogy egy elért mérföldkőnél pontosan megállapítható legyen, mekkora szintnél tart a megvalósítás a projekt időkeretén belül. A mérföldkövek számát a projekt hossza határozza meg. Az adatlapon minimálisan egy mérföldkő megadása kötelező. A műszaki-szakmai eredménnyel összhangban adja meg az alábbi adatokat: Mérföldkő sorszáma: Adja meg a műszaki-szakmai eredmények menüpontban megadott sorszámot, melyhez az adott mérföldkő tartozik. Amennyiben egynél több mérföldkövet rögzít kérjük ügyeljen, hogy a számozás sorfolytonos legyen. Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Az adott projektszakaszban elért eredmény konkrét dátumát szükséges megadni. Megvalósítani tervezett eredmények leírása: Az adott mérföldkőhöz tartozó eredmény eléréséhez szükséges tevékenységek és a létrejövő output/eredmény tartalmának rövid összefoglalása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: A megadott mérföldkőig a jelen projektben felhasznált támogatás kumulált összege.

17 Közbeszerzés Közbeszerzés rögzítése az Új projekthez szükséges közbeszerzési eljárás rögzítése gombra kattintva lehetséges. Kérjük töltse ki az egyes konzorciumi tagok vonatkozásában, hogy a projekt megvalósítása érdekében milyen közbeszerzéseket folytatott le, illetve milyen közbeszerzéseket tervez lefolytatni. Ahol a közbeszerzés lefolytatásra került kérem adja meg a tényadatokat, ahol még nem kezdődött meg, ott értelemszerűen a terv adatok rögzítése szükséges. Közbeszerzés tárgya: A legördülő listából kérjük válassza ki a projekt során megvalósított, illetve megvalósítani tervezett közbeszerzés tárgyát. Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma: Kérjük adja meg a hirdetmény feladásának/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek a dátumát. Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma: Kérjük adja meg a Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító számát Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): Kérjük adja meg a közbeszerzés becsült nettó értékét Forintban. Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): Kérjük adja meg a közbeszerés egybeszámított becsült nettó értékét Forintban. Meghirdetés tervezett kezdete: Kérjük adja meg a meghirdetés tervezett dátumát. Alkalmazandó eljárásrend: Kérjük adja meg a közbeszerzés során alkalmazott eljárásrendet. Közbeszerzési eljárás típusa: Legördülő listából kérjük válassza ki a közbeszerzési eljárás típusát. Feltételes közbeszerzés: A legördülő listából kérjük válassza a megfelelő leehtőséget a feltételes közbeszerzésre vonatkozóan. Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés: A legördülő listából kérjük válassza a megfelelő lehetőséget több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésről.

18 Központosított közbeszerzés: A legördülő listából kérjük válassza a megfelelő lehetőséget a központosított közbeszerzésre vonatkozóan. Eljárási szakaszok száma: Kérjük adja meg az eljárási szakaszok számát Szerződéskötés dátuma: Kérjük adja meg a szeződéskötés dátumát. Ajánlatok beadási határideje: Kérjük adja meg az ajánlatok beadásának határidejét. Ajánlatok értékelésének dátuma: Kérjdük adja meg az ajánlatok értékelésének dátumát. Monitoring mutatók A Felhívás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles az alábbi adatokról előzetes értékeket adni. Jelen Felhívásnál valamennyi monitoring mutató esetében 2 célérték megadása szükséges: A célérték az adott monitoring mutatónak június 30-i és a projekt megvalósítás befejezésekor várható értékeit jelenti. Az utóbbi esetben annak az évnek a várható értékeit kell feltüntetni, amikor a projekt fizikai befejezése megtörténik. A funkció használatáról bővebb információt a Kitöltőprogram Felhasználói Kézikönyvében talál. Kérjük, hogy adja meg az alábbi mutatók értékét: Indikátor neve A projektben résztvevő munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is Mértékegység Célérték 2018 fő 9400 Célérték projekt zárás 9400 Azonosító PO811 A projektben résztvevő, alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek száma A projekthez kapcsolódó képzésekben résztvevő szakemberek száma fő 3100 fő célérték nélkül 3100 célérték nélkül PO812 PO813 A projektből való kilépés időpontjában foglalkoztatásban beleértve az önfoglalkoztatást levő résztvevők száma A projektből való kilépés időpontjában képesítést, vagy tanúsítványt szerző résztvevők száma fő 4660 fő célérték nélkül 4660 célérték nélkül PR811 PR812 A projektből való kilépés időpontjában képesítést, vagy tanúsítványt szerző, alapfokú (ISCED 1), vagy fő PR813

19 Indikátor neve alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma Mértékegység Célérték 2018 Célérték projekt zárás Azonosító A projektből való kilépés után 6 hónappal foglalkoztatásban beleértve az önfoglalkoztatást levő résztvevők száma A projekthez kapcsolódó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma fő 2820 fő célérték nélkül 2820 célérték nélkül PR814 PR815 Budapesten és Pest megyében is dolgozik legalább egy főállású EURES tanácsadó igen/ne m igen igen PR816 PÉNZÜGYI ADATOK Gazdálkodási adatok Kérjük, tüntesse fel az utolsó lezárt év intézményi költségvetés fő összegét az éves beszámolók, illetve ezek mellékletei alapján. Kérjük tüntesse fel az utolsó lezárt év átlagos statisztikai állományi létszámát (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga alapján, törtszám esetén lefelé kerekítve). Források A Források adatlapon a Költségek adatlapon megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie, Jelen Felhívás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 10,4 Mrd Ft. Jelen Felhívás keretében a projektelszámolható összköltsége maximum 10,4 Mrd Ft.lehet. A támogatás mértéke a maximális elszámolható költség 100%-a. Amennyiben a 3.1.Bb)1) pont alatt nyújtott támogatás hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás, a támogatás intenzitás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot a támogatási időszak és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség együttes időtartamára vetítve. A táblázatot konzorciumi tagonként kell kitölteni! Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplő összegeket Ft-ban kell megadni! Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások A elmúlt három évben hazai állami, illetve európai uniós támogatásból megvalósuló projekteket szükséges megadni a támogatási kérelem benyújtásától visszafelé időrendi sorrendben. A közötti európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében kizárólag a támogatási kérelem azonosítószámát és a csekély összegű (de minimis) támogatás összegét szükséges kitölteni. Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

20 Kérjük adja meg a támogatott projekt azonosító számát közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Kérjük válasszon a legördülő listából. Projekt címe: Kérjük adja meg a támogatott projekt címét. Támogatás odaítélésének éve: Kérjük adja meg a támogatás odaítélésének évét. Megítélt támogatás (Ft): Kérjük adja meg a megítélt támogatás összegét Forintban. A projekt összes költsége (Ft): Kérjük adja meg a projekt összes költségét Forintban. Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: Kérjük adja meg a felhívás/program nevét támogatott projekt esetén. Költségvetés (konzorciumi tagonként) A költségvetést konzorcium esetén tagonként szükséges megadni. A költség adatlapon legördülő menüből lehet kiválasztani az adott konzorciumi tagot. A költségek rögzítésére, megtekintésére a PÉNZÜGYI ADATOK menüpontban a Költségek funkció adatlapján van lehetőség. A projekt költségeit és forrásait Forintban kell megadni! Ha az árajánlat nem Forintban készült, akkor át kell számolni forintra az elszámolható költségeket az árajánlat napján érvényes hivatalos MNB árfolyamán. A tervezéskor figyelembe kell venni a Felhívás 5.3 támogatás mértéke, összege pontban foglaltakat. A beszerezni kívánt tételek összes költségének számszakilag meg kell egyeznie a II/A. Projekt adatok adatlap A projekt elszámolható költségei összesen mező értékével és a III/B. Források adatlapon lévő Projekt elszámolható összköltsége mező értékével és mellékletként csatolt árajánlatokkal. A támogatási kérelem benyújtását követően, a támogatási döntést megelőzően, a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét

21 képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről programozási időszak c. útmutató tartalmazza. A KÖLTSÉGEK adatlap kitöltésének menete: Mivel jelen projekt konzorciumban valósul meg, ezért legelső lépésként még a tevékenység megadása előtt a támogatást igénylőt kell megadni. Második lépésként a tevékenységet kell kiválasztani a Tevékenység neve legördülő listából, amelynek következtében a Költségtípus automatikusan kiválaszthatóvá válik a legördülő listából. A támogatási igénylő megadása után a Tevékenységet, majd a Költségtípust kell kiválasztani a legördülő listákból. Az adatlapon lefelé haladva Megnevezése mezőben fel kell tüntetni a tevékenység pontos nevét és típusát, valamint a további elszámolható költségeket megfelelő részletességgel. Az Állami támogatás kategória mezőben kérjük, válassza a legördülő listából. A Mértékegység mezőben kérjük, adja meg a költségtétel mértékegységét (pl. fő, hó, db) A Nettó egységköltség mezőben az adott költségtétel nettó értékét kell szerepeltetni. - Amennyiben van a támogatást igénylőnek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban ÁFA levonási jogosultsága akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli, nettó összköltsége. Ebben az esetben a ÚJ KÖLTSÉG adatlapon az ÁFA nélküli, nettó költségeket kell szerepeltetni, le nem vonható ÁFA nélkül. Kérjük, hogy a le nem vonható ÁFA sorban 0 -t rögzítsen ilyen esetekben. - Amennyiben a támogatást igénylőnek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban ÁFA levonási jogosultsága nincs, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. Ebben az esetben a Nettó egység-költségre jutó ÁFA (Ft) sorban tüntesse fel a le nem vonható ÁFA összegét. Kérjük, ügyeljen arra, hogy Nettó egység-költségre jutó ÁFA (Ft) sorban az egy tételre vonatkozó egységár ÁFÁ-ját tüntesse fel (tehát amennyiben egy tételből pl. 5 db-ot kíván beszerezni, akkor a Nettó egység-költségre jutó ÁFA (Ft) sorban az 1 tételre vonatkozó ÁFA összegét írja be). A Teljes mennyiség mezőben az adott tételre vonatkozóan kell a beszerzendő mennyiséget, személyi jellegű ráfordítás, vagy igénybevett szolgáltatás esetében az igénybevett időtartamot kell megadni. A Teljes költség (számított érték) Elszámolható költségrész (számított érték, de felülírható) Nem elszámolható költségrész (számított érték A Támogatá intenzitás mezőben kérjük, rögzítsen 100%-ot. Támogatás összege (számított érték) A Költség részletezése mezőben kell rögzíteni minden olyan egyéb információt (max karakter), amely alátámasztja, megindokolja az adott költségtétel tervezett értékét és tartalmát. Ebben a mezőben rögzítheti, hogy a projekt megvalósításához milyen módon szükséges az adott költségtétel. Az adatok felvitele után a Mentés gombra kattintva tud tételeket menteni az adatlapon. A felrögzített adatok módosítására és törlésére a Költségek funkció listanézetében, az adott költségtételre kattintva van lehetősége.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 2.0 verzió 2016. január 15. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/1 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Kitöltési Segédlet Készült: 2015. október 26. 1. oldal Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás,

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3.

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2015-3.3.4 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására

FELHÍVÁS. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására FELHÍVÁS Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásainak megvalósítására Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek KEHOP-5.2.4. Magyarország Kormányának

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A KMOP-2011-1.2.1/A

PROJEKT ADATLAP. tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A KMOP-2011-1.2.1/A 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP-3.2.3. A-13/1 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP-3.2.3.A-13/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2013. május 08. 1173 Budapest, Pesti

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Az Útravaló Ösztöndíjprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/esely_2011 címen érhető el. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÁROP 1.A.2/B-2008-0014 PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV (ÁROP 1.i) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ÁLTALÁNOS PROJEKTIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV PROJEKT FOLYAMAT ELJÁRÁSREND

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázatról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben