PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU"

Átírás

1 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE FORINTBAN A PROGRAM KEZDETE (ÉÉÉÉ.HH.NN.) A PROGRAM BEFEJEZÉSE (ÉÉÉÉ.HH.NN.) TARTÓSAN KÖZTERÜLETEN ÉLŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK TERVEZETT SZÁMA A PROGRAMBAN (A PROGRAMBAN KÖZVETLENÜL ÉRINTETT SZEMÉLYEK) A SZÁLLÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIBEN ÉLŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK TERVEZETT SZÁMA A PROGRAMBAN (A PROGRAMBAN KÖZVETLENÜL ÉRINTETT SZEMÉLYEK) 1.1. PROGRAMIDŐSZAK ÉS ELLÁTÁSI KAPACITÁS 1.2. A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE A PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE A PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNY(EK) TÍPUSA(I) (NAPPALI MELEGEDŐ, ÉJJELI MENEDÉKHELY, UTCAI SZOLGÁLAT STB.) CÍME (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) LEVELEZÉSI CÍME (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) 1.3. A PROGRAM CÍME Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések (a hiánypótlásokról, a támogatási döntésről szóló értesítések, és a támogatási szerződés is) kizárólag elektronikus formában kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott címre. Ezért kérjük a pályázókat, hogy olyan címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel figyelnek. (Több, de legfeljebb 3 cím is megadható, ez esetben minden címre elküldjük a dokumentumokat.) CÍM (LEGFELJEBB 3 CÍM ADHATÓ MEG) 1.4. A PROGRAMFELELŐS ADATAI PROGRAMFELELŐS NEVE, BEOSZTÁSA MOBILTELEFON SZÁMA

2 2. OLDAL 2. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI 2.1. A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA TELEFON ÉS FAX, VAGY CÍM SZÉKHELY CÍME (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) SZÉKHELY LEVELEZÉSI CÍME (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) 2.2. A SZÉKHELYRE VONATKOZÓ ADATOK 2.3. ALAPADATOK A SZERVEZET JOGÁLLÁSA KSH STATISZTIKAI SZÁMJELE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ESETÉN: MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR TÖRZSKÖNYVI AZONOSÍTÓ SZÁM NONPROFIT SZERVEZETEK ESETÉN: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM VAGY CÉGJEGYZÉK SZÁM ADÓSZÁM SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE BANKSZÁMLASZÁM PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÓ NEVE 2.4. A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÓ ADATAI CSAK AKKOR KELL KITÖLTENI, HA NEM A PÁLYÁZÓ A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÓ! SZÉKHELYE (IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, UTCA, HÁZSZÁM) KÉPVISELŐ NEVE ÉS BEOSZTÁSA SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE BANKSZÁMLASZÁM

3 3. OLDAL 3. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÉVI MUNKÁJÁNAK, VALAMINT A PROGRAM ELŐZMÉNYEINEK BEMUTATÁSA Maximum 4 oldal terjedelemben. Kérjük, hogy a bírálat megkönnyítése érdekében lehetőleg ne lépjék túl a megadott terjedelmet! A szervezet munkáját nem szükséges részletesen kifejteni, elegendő a nyújtott szolgáltatások és azok kapacitásának felsorolása (akár táblázatos formában). Részletesen bemutatni csak a benyújtott pályázat céljához kapcsolódó szolgáltatást, szolgáltatásokat kell. Ha a pályázó Vissza az utcáról programot valósított meg korábban, akkor szerepeljen a program azonosítószáma, valamint röviden szerepeljen a program beszámolójának összegzése, különös tekintettel azon tapasztalatokra, melyek alapján folytatni kívánják a teljes programot, vagy a program egyes elemeit. Ha hasonló programot valósított meg a szervezet (nem a Vissza az utcáról felhívás keretében, pl. TÁMOP konstrukciók, Közterület helyett emberibb körülmények program, stb.), akkor kérjük, szerepeljenek röviden bemutatva a program tapasztalatai, és a programról a szakmai beszámolóban is közölt igénybevételi számok, eredmények. Mindenképpen szerepeljen részletesen, ha az elmúlt évhez képest az ellátást jelentősen érintő változás (új szolgáltatás megnyitása, vagy jelentős kapacitásváltozás) történt a szervezetnél, vagy a településen.

4 4. OLDAL 4. A PROGRAM TERVEZÉSÉT MEGALAPOZÓ ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLET, VALAMINT A PROGRAM CÉLCSOPORTJÁNAK BEMUTATÁSA 4.1. A település (főváros esetén a pályázó által ellátott településrész) hajléktalan-ellátása, a szolgáltatások bemutatása (beleértve a pályázó által fenntartott szolgáltatásokat): Szállást nyújtó szolgáltatások: Szolgáltatók, telephelyek száma Férőhely nők számára Férőhely férfiak számára Összesen Hajléktalanok otthona Átmeneti szálló Éjjeli menedékhely Időszakos férőhely, krízisférőhely Egyéb szállást nyújtó férőhely, éspedig: Összes szállást nyújtó férőhely Nappali és speciális ellátások: Nappali melegedő: Páros elhelyezés: Lábadozó ellátás: Háziorvosi ellátás: Kerekesszékkel közlekedők ellátása: Egyéb, éspedig: Egyéb, éspedig: Szolgáltatók, telephelyek száma Kapacitás Megjegyzés 4.2. A pályázó által nyújtott kapacitások, szolgáltatások bemutatása: Szállást nyújtó szolgáltatások: Telephelyek száma Férőhely nők számára Férőhely férfiak számára Összesen hó Kihasználtság (%) hó hó Hajléktalanok otthona Átmeneti szálló Éjjeli menedékhely Időszakos férőhely, krízisférőhely Egyéb szállást nyújtó férőhely, éspedig: Összes szállást nyújtó férőhely

5 5. OLDAL Nappali és speciális ellátások: Nappali melegedő: Páros elhelyezés: Lábadozó ellátás: Háziorvosi ellátás: Kerekesszékkel közlekedők ellátása: Egyéb, éspedig: Egyéb, éspedig: Telephelyek száma Kapacitás hó Kihasználtság hó hó Megjegyzés 4.3. A településen (főváros esetén a pályázó által ellátott településrészen) élő, és a pályázóval kapcsolatban álló hajléktalan célcsoport általános jellemzése A táblázatok kitöltése során használhatóak a pályázó meglévő adatai, amennyiben azok relevánsak (pl. utcai szolgálatok negyedéves jelentése). Közterületen élők esetében aktív ügyfélnek az a hajléktalan ember tekinthető, akivel az utcai szolgálat az adatlap kitöltésekor kapcsolatban áll (ismert a tartózkodási helye, szükség esetén fel lehet venni vele a kapcsolatot) és az elmúlt időszakban rendszeresen az elmúlt negyedévben legalább havonta egyszer, az elmúlt egy hónapban hetente, stb. találkoztak vele a szociális munkások. A pályázó nyilvántartásában szereplő adatok Szállást nyújtó intézményben élő nyilvántartott hajléktalan emberek száma Közterületen élő a nyilvántartásban aktívként (minimum havi rendszerességű találkozás) szerepelő hajléktalan emberek száma Nyilvántartott hajléktalan emberek száma összesen Nő (fő) január július december Férfi Nő Férfi Nő Férfi Össz. Össz. Össz. (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) A szállást nyújtó intézményben élő nyilvántartott hajléktalan emberek közül Kevesebb, mint 1 éve hajléktalanként él Több mint 1 éve (de kevesebb, mint öt éve) hajléktalanként él Több mint öt éve (de kevesebb, mint tíz éve) hajléktalanként él Több mint tíz éve hajléktalanként él december Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő)

6 6. OLDAL A közterületen élő, a nyilvántartásban aktívként (minimum havi rendszerességű találkozás) szereplők közül Kevesebb, mint 1 éve hajléktalanként él Több mint 2 éve (de kevesebb, mint öt éve) hajléktalanként él Több mint öt éve (de kevesebb, mint tíz éve) hajléktalanként él Több mint tíz éve hajléktalanként él december Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) A közterületen élő, a nyilvántartásban aktívként (minimum havi rendszerességű találkozás) szereplők életkörülményei városias környezetben közterületeken éjszakázók (aluljárókban, kapualjakban, utcán, parkokban, vasútállomáson, stb.) városias környezetben elhagyott, romos épületekben élők (jogcím nélküli beköltözők) saját, de lakhatásra alkalmatlan ingatlanban élők (komfort nélküli, fűtetlen, romos, épületekben, stb.) zöldterületeken élők (sátrakban, kalyibák, barlangok, erdei kunyhók, stb.) magántelkeken, nem lakás céljára szolgáló épületekben alvók (nyári konyhákban, sufnikban, istállókban, lakókocsikban, zártkertekben, borospincékben élők, stb.) szívességi lakáshasználók, befogadott, megtűrt személyek Egyéb, éspedig: Egyéb, éspedig: Egyéb, éspedig: Egyéb, éspedig: december Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) Az adatok forrása feltüntethető a táblázatok alatt. Amennyiben szükséges a táblázatok értelmezéséhez, rövid magyarázat is fűzhető az egyes táblázatokhoz. A célcsoport részletes bemutatására a 4.4. pontban van lehetőség. A táblázatokat értelemszerűen kérjük kitölteni, a nem releváns cellákat üresen hagyva. A táblázatok szükség szerint további sorokkal bővíthetők, ha a pályázónak nem áll rendelkezésére a megfelelő adat, kérjük a cellákat, sorokat üresen hagyni.

7 7. OLDAL 4.4. A program ellátási területének meghatározása és indoklása, valamint a program célcsoportjának meghatározása, és indoklása. Kérjük, fejtse ki, hogy a szervezettel kapcsolatban álló hajléktalan emberek, csoportok közül kiket érint majd a program, a programba közvetlenül hány közterületen élő, illetve hány intézményben élő hajléktalan ember kerül bevonásra. Amennyiben a programban résztvevő hajléktalan emberek még nem kerültek kiválasztásra, szerepeljenek azok a kritériumok, döntéshozatali mechanizmusok, ami alapján a program résztvevői kiválasztásra kerülnek majd. Kérjük, hogy a célcsoport meghatározása és indoklása során legyenek figyelemmel a felhívás 3. pontjában ismertetett célokra és kiemelt célcsoportokra.

8 8. OLDAL 5. A PÁLYÁZATI PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA Maximum 8 oldal terjedelemben. Kérjük, hogy a bírálat megkönnyítése érdekében lehetőleg ne lépjék túl a megadott terjedelmet! A szakmai program kidolgozása során megfogalmazott céloknak illeszkednie kell a felhívás 3. pontjának felsorolásához. A program készítése során figyelembe kell venni a pályázati kiírás 15. pontjában megfogalmazott tartalmi követelményeket. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program költségvetésében szereplő minden költségcsoportnak meg kell jelennie a szakmai programban indokolva, hogy azok kapcsolódnak a program megvalósításához A program működésének szakmai tartalma, szolgáltatásai, kapacitása, indokoltsága. Kérjük, részletesen fejtse ki, hogy a pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt részcélok közül melyeket kívánja megvalósítani a pályázó, és ehhez kapcsolódóan milyen tevékenységeket tervez. Az ismertetés térjen ki arra, hogy a szakmai program megvalósítása során milyen új szolgáltatásokat, kapacitásokat hoz létre az intézmény annak érdekében, hogy a programba bevont hajléktalan emberek lakhatási problémái megoldódjanak. Kérjük, hogy itt térjen ki az egyes tevékenységekhez kapcsolódó tervezett dokumentáció ismertetésére is A programidőszak meghatározása, ezen belül az ütemezés, a szolgáltatások működésének időbeli keretei, és ezek indoklása. Kérjük, ismertesse, hogy a programidőszak során az egyes tevékenységek milyen ütemezésben kerülnek megvalósításra. Részletezze, hogy a programmal közvetlenül érintett hajléktalan embereket mikor vonják be a programba, illetve hogy a programban megvalósítani tervezett részcélok elérésének milyen állomásai lehetnek.

9 9. OLDAL 5.3. A program személyi feltételei. Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósítása során a kitűzött célok eléréséhez, és a szakmai munkához milyen humánerőforrás szükséges. Térjen ki rá, hogy az egyes szakterületek képviselői közül hányan, és milyen munkaidőben kapcsolódnak be a feladatok megvalósításába. Térjen ki továbbá a különféle vásárolt szakszolgáltatásokra is, mint például pszichiáter, pszichológus, addiktológus, vagy az egészségügyi személyzet stb. Amennyiben a program megvalósításában az intézmény dolgozói is részt vesznek, kérjük, fejtse ki, hogy a munkaidejükön és munkakörükön belül, illetve azokon túl milyen feladatokat, és hány munkaórában fognak ellátni. Részletezni szükséges, hogy a programhoz kapcsolódva mi a belső döntéshozatal menete, a döntésre jogosult teamek összetétele, működési rendje, a szervezeten belüli együttműködés formái. Szintén itt kell kitérni a programhoz kapcsolódó szervezetfejlesztésre és szupervízióra. Amennyiben egyes szakemberek még nem kerültek kiválasztásra, kérjük, ismertessék a kiválasztás szempontjait (végzettség, szakmai tapasztalat stb.) 5.4. A program tárgyi feltételei; a program megvalósításának helyszíne (az intézményegység, telephely, településrész, település bemutatása). Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósításába mely intézményegységek, telephelyek fognak bekapcsolódni; a megvalósításhoz milyen tárgyi feltételek, infrastrukturális követelmények szükségesek, és ezek közül mi az, ami jelenleg rendelkezésre áll, illetve milyen átalakítások, kisebb beszerzések szükségesek.

10 10. OLDAL 5.5. A program együttműködése más szervezetekkel (a településen működő más szolgáltatásokkal, a regionális diszpécserszolgálattal, családsegítő szolgálattal, munkaügyi központtal, stb.). Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósítása során a kitűzött célok eléréséhez, és a szakmai munkához milyen együttműködések kialakítása, illetve megerősítése szükséges a hajléktalanellátás rendszerén belül, és azon kívül. Térjen ki rá, hogy korábban milyen kísérletek történtek a kapcsolati háló megerősítésére, illetve a program előkészítése során történt-e kapcsolatfelvétel ezen szervezetekkel. Kérjük, hogy itt térjen ki a kiírás szerint kötelező, a Közalapítvány által szervezett szakmai műhelyeken való részvételre is (hány fő, hány alkalommal fog részt venni a találkozókon stb) A program működésének kockázatai és azok kezelésének módja. Kérjük, ismertesse, hogy a program megvalósításának milyen lehetséges kockázatai vannak, kitérve a szervezeten belüli és az attól független kockázatokra is. Részletezze, hogy milyen kezelési módjai lehetnek ezen kockázatoknak.

11 11. OLDAL 6. A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSE Kérjük, hogy az alábbi táblázatok kitöltése során a teljes összeget írják ki, és a számokat a könnyebb értelmezhetőség kedvéért ponttal, vagy szóközzel központozzák (pl: százezer = , vagy egymillió-négyszázezer = ). Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az 6.1-es táblázat, és az 6.2-es táblázat végösszegeinek, valamint az 6.3-as pont táblázataiban feltüntetett összes költség összegének meg kell egyeznie. Amennyiben a program saját-, vagy egyéb forrást tartalmaz, az igényelt támogatás összege eltér a megvalósítás teljes költségétől. Ebben az esetben a költségvetés minden pontjában fel kell tüntetni a saját-, vagy egyéb forrás összegét, annak érdekében, hogy az alpontok végösszegei megegyezőek legyenek. Saját forrás esetén a pályázati adatlap 2. számú mellékletének 11. pontjában meg kell jelölni a saját vagy egyéb forrás eredetét. 6.1 Összesített programköltség EZER FORINTRA KEREKÍTVE: KÖLTSÉGFAJTA I. Dologi kiadások (szolgáltatásért vállalkozási szerződés keretében kifizetett juttatás, kis értékű tárgyi eszközök, üzemanyag, lakbértámogatás, térítési díj, stb.) (A) Igényelt támogatás, (B) Saját vagy egyéb forrás, (C) A megvalósítás teljes költsége (C) = (A)+(B) II. Személyi juttatások, járulékok (munkavállalónak bérként, megbízási díjként kifizetett juttatás, munkavállalói-, munkáltatói járulék, stb.) III. Beruházás, nagy értékű eszközbeszerzés (bruttó 100e/db, vagy azt meghaladó összeg esetén) ÖSSZESEN I.+II.+III.

12 12. OLDAL 6.2 A program cél szerinti költségvetése EZER FORINTRA KEREKÍTVE: A táblázat sorainak részletes kifejtését az 6.3. számú részben kell elvégezni! KÖLTSÉGFAJTA I. Dologi kiadások (A) Igényelt támogatás II. Személyi juttatások, járulékok III. Beruházás, nagy értékű eszközbeszerzés (A) Összesen igényelt támogatás (A)=I.+II.+III. B) Saját vagy egyéb forrás, Célcsoport részére biztosított támogatások, szolgáltatások, illetve az alacsony küszöbű befogadó szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek működésének többletköltségei (A felhívás 5.1 és 5.2 pontjában szereplő költségek): 1. Lakhatási támogatás a bevonáskor tartósan közterületen élő célcsoport részére 2. Lakhatási támogatás a bevonáskor szállást nyújtó intézményben élő célcsoport részére 3. Az ügyfelek foglalkoztatásának költségei 4. A célcsoport részére biztosított támogatások, szolgáltatások, eszközbeszerzések költségei A program megvalósításához kapcsolódó segítő munka költségei (A felhívás 5.3 pontjában szereplő költségek): 5. A segítő munka költségei: A programhoz kapcsolódó egyéb költségek (A felhívás 5.4 és 5.5 pontjában szereplő költségek) 6. A műhelytalálkozókra való utazás költsége: 7. A program megvalósításához kapcsolódó egyéb működési költség (a felhívás 5.5 pontja szerinti költségek) ÖSSZESEN:

13 13. OLDAL 6.3 A költségvetés részletes, tételekre lebontott bemutatása és szöveges indoklása Az egyes táblák az 6.2. táblázat sorait tartalmazzák. A költségeket teljes körűen (a saját vagy egyéb forrással együtt) kell bemutatni, az utolsó oszlopban kell feltüntetni a pályázott támogatás összegét. A táblák szükség szerint további sorokkal bővíthetők. Az egyes költségek indoklását, valamint amennyiben szükséges, a tételek további lebontását a táblák alatt szövegesen kell elvégezni. Amennyiben bármely tétel önerőt (saját vagy egyéb forrást) tartalmaz, az indoklásban be kell mutatni az önerő (saját vagy egyéb forrás) forrását! A szöveges kifejtésre szolgáló cellák mérete a szükséges mértékig növelhető. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program költségvetésében szereplő minden költségcsoportnak meg kell jelennie a szakmai programban indokolva, hogy azok kapcsolódnak a program megvalósításához. Az itt feltüntetett költség felosztás tervezetként értelmezendő. A program komplex jellegéből adódóan felmerülhetnek olyan változások a körülményekben, és a programba bevonásra kerülő személyek körében, melyek indokolják a költségek későbbi újratervezését. Az itt feltüntetett költségelemeknek és indoklásainak a pályázat 5. pontjában ismertetett szakmai programon kell alapulnia. A program megvalósítása során, a rendszeres műhelytalálkozókon lehetőség lesz az esetlegesen szükségessé váló módosítások megvitatására. A programba bevont, tartósan közterületen élő személyek részére a támogatási időszakban maximálisan forint összegű lakhatási támogatás nyújtható, ettől eltérni csak kivételes esetben lehet. A programba bevont, szállást nyújtó intézményből kiköltöző személyek részére a támogatási időszakban maximálisan forint összegű lakhatási támogatás nyújtható, ettől eltérni csak kivételes esetben lehet. A 6.2. táblázat 7. sorában (a pályázati felhívás 5.5. pontja) szereplő költségek nem haladhatják meg a teljes támogatási összeg 6 %-át. Beruházás, nagy összegű ( forintot meghaladó bruttó árú) eszközbeszerzés a program keretében nem támogatható.

14 14. OLDAL A célcsoport részére biztosított támogatások, szolgáltatások, illetve az alacsony küszöbű befogadó szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek működésének többletköltségei (A pályázati felhívás 5.1 és 5.2 pontjában szereplő költségek) 1. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS A TARTÓSAN KÖZTERÜLETEN ÉLŐ CÉLCSOPORT RÉSZÉRE Támogatott Egy személyre Összes költség, Igényelt Hónapok személyek jutó támogatási Havi költség támogatás, tervezett száma összeg (/ Fő) április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember Összesen: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: A programba bevont, tartósan közterületen élő személyek önálló lakhatásának közvetlen költségei: lakásbérleti, albérleti díj; munkásszálló díja; lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötése, kaució; számlákkal igazolt közüzemi költség. A támogatás egy személy esetében a lakhatási program alatt havi átlagban nem haladhatja meg a ot. Egy támogatott részére a támogatási időszakban maximálisan forint összegű lakhatási támogatás nyújtható, ettől eltérni csak kivételes esetben lehet. A lakhatási támogatás igénybevételének feltételeit a pályázati felhívás 7. pontja tartalmazza.

15 15. OLDAL 2. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELYEK FELSZABADÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Támogatott Egy személyre Összes költség, Igényelt Hónapok személyek jutó támogatási Havi költség támogatás, tervezett száma összeg (/ Fő) április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember Összesen: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: Szállásnyújtó férőhelyeket használó, de önálló életvitelre képes személyek számára, a közterületen élő személyek intézményi ellátáshoz juttatása érdekében, amennyiben az így felszabaduló férőhelyekre kizárólag a programba bevont, tartósan közterületen élő személyek kerülnek: lakásbérleti, albérleti díj; munkásszálló díja; lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötése, kaució; számlákkal igazolt közüzemi költség. A támogatás egy személy esetében a lakhatási program alatt havi átlagban nem haladhatja meg a ot. Egy támogatott részére a támogatási időszakban maximálisan forint összegű lakhatási támogatás nyújtható, ettől eltérni csak kivételes esetben lehet. A lakhatási támogatás igénybevételének feltételeit a pályázati felhívás 7. pontja tartalmazza.

16 16. OLDAL Költségtípus (pl. munkabér és járulékai, munkaeszközök, munkába járás költségei, stb.) 3. AZ ÜGYFELEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI: Támogatott személyek száma Összes költség, Igényelt támogatás, Összesen: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: Kérjük, a szöveges indoklásban elkülönítetten tüntessék fel a bérjellegű költségeket (a munkabéreket és azok járulékait), és a dologi kiadásokat (az esetleges szolgáltatási díjakat, eszközbeszerzéseket, útiköltséget). 4. A CÉLCSOPORT RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK, ESZKÖZBESZERZÉSEK KÖLTSÉGEI Mennyiségi Mennyiség egység (óraszám, megnevezése alkalmak száma, Összes Egységár (óra, alkalom, darabszám, költség, darab, havi hónapok száma költség, stb.) stb.) Költség megnevezése (eszköz, szolgáltatás megnevezése, közüzemi költség stb.) Igényelt támogatás, ÖSSZESEN: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: Ebbe a csoportba tartoznak mindazon költségelemek, melyeket a fentieken kívül a pályázati felhívás 5.1 pontjában található felsorolás alapján a támogatásban részesített ügyfelek számára nyújtani kíván a program (pl. a támogatott ügyfelek részére biztosított pszichiátriai-, pszichológiai-, addiktológiai szolgáltatás, gyógyszerek, beilleszkedését segítő, az életminőségét javító szolgáltatások és eszközök, személyi térítési díjak, az önálló lakhatás körülményeit javító költségek, különféle csoportfoglalkozások, szabadidős programok költségei stb.) A költségelemeket lehetőleg tematikusan csoportosítva kérjük felsorolni, és indokolni (pl. az életvezetési tréninghez kapcsolódó költségek, vagy a befogadó szobában elhelyezett ügyfeleknek nyújtott támogatások költségei, stb.)

17 17. OLDAL A program megvalósításához kapcsolódó segítő munka költségei (A pályázati felhívás 5.3 pontjában szereplő költségek) 5. A SEGÍTŐ MUNKA KÖLTSÉGEI 5/A. Munkabérek és járulékai Munkavállaló neve és beosztása a programban Havi munkaórák száma a programban Havi bruttó bér Havi munkaadói járulék Hónapok száma Munkabér és járulékai összesen, Összes költség, Igényelt támogatás, Összesen 5/A Munkabérek és járulékai 5/B. Megbízási díjak és járulékai Munkavállaló neve és beosztása a programban Munkaórák száma alkalmanként Bruttó megbízási díj/alk. Munkaadói járulék alkalmanként Alkalmak száma Megbízási díj és járulékai összesen, Összes költség, Igényelt támogatás, Összesen 5/B. Megbízási díjak és járulékai 5/C. Szolgáltatási díjak Szolgáltatás megnevezése Mennyiségi egység megnevezése (óra, alkalom, stb) Egységár Mennyiség (óraszám, alkalmak száma, stb) Összes költség, Igényelt támogatás, ÖSSZESEN 5. A SEGÍTŐ MUNKA KÖLTSÉGEI (A+B+C): Összesen 5/C. Szolgáltatási díjak: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: Ebbe a költségcsoportba tartoznak az esetfelelős szociális munka költségei, valamint a programban dolgozó team munkáját segítő stábépítés, szervezetfejlesztés, szupervízió és esetmegbeszélő csoport költségei. Kizárólag a célcsoport érdekében végzett, a programmal összefüggő személyi költségek támogathatók. A pályázó szervezetnél dolgozó munkatársak esetében kizárólag a rendes munkaidőn kívüli munkavégzés támogatható!

18 18. OLDAL A programhoz kapcsolódó egyéb költségek (A felhívás 5.4 és 5.5 pontjában szereplő költségek) Utazás módja (vasút, busz, indokolt esetben gépjármű) 6. A MŰHELYTALÁLKOZÓKRA VALÓ UTAZÁS KÖLTSÉGE Mennyiségi egység megnevezése Egységár Mennyiség Munkatársak száma Összes költség, Igényelt támogatás, ÖSSZESEN: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: 7. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI (SZEMÉLYI ÉS DOLOGI) KÖLTSÉG Mennyiségi Költség megnevezése Mennyiség egység (eszköz, szolgáltatás (darabszám, Összes megnevezése Egységár megnevezése, közüzemi költség hónapok száma, költség, (darab, havi stb.) stb) költség, stb) Igényelt támogatás, ÖSSZESEN: A táblázat szöveges kifejtése, a pályázott tételek indoklása, valamint az önerő forrása: Pl.: projektirányítás, pénzügyi feladatok, irodaszer, kommunikációs költségek, utazási költség. A költségek nem haladhatják meg a teljes támogatási összeg 6 %-át.

19 19. OLDAL 6. MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA: Kérjük, jelölje meg minden sor elején a benyújtott mellékletek darabszámát! db. 1.sz. melléklet: db. 2.sz. melléklet: db. 3.sz. melléklet: db. 4.sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat Nyilatkozat Hozzájáruló nyilatkozat a MÁK monitoring rendszerébe történő jelentésről és adatokhoz való hozzáférésről Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata db. 5.sz. melléklet: Nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén bírósági db. 6.sz. melléklet: db. 7.sz. melléklet: db. 8.sz. melléklet: db. 9.sz. melléklet: cégkivonat másolata; Önkormányzati fenntartású intézmények esetén Magyar Államkincstár által kibocsátott törzskönyvi kivonat (törzskönyvi igazolás) másolata Saját forrás esetén az annak meglétét igazoló dokumentum (az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. -a (3) bekezdésének megfelelően) Beruházás, felújítás, eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat A program végrehajtásában részt vevő munkatársak, bevont szakemberek szakmai önéletrajzai db. 10.sz. melléklet: A pályázati programra vonatkozó együttműködési megállapodás db. 11.sz. melléklet: Csoportos foglalkozások esetében a program tematikája (kérjük kitölteni): db. 12.sz. melléklet: Egyéb mellékletek, éspedig (kérjük kitölteni):......

20 20. OLDAL A 9. számú mellékletek közé tartozhatnak az alábbiak: A program szakmai megvalósításában résztvevő alábbi szakemberek önéletrajzai: egyéni esetkezelést végző szociális munkások szupervizor, stábépítést, esetmegbeszélő csoportot vezető szakemberek az ügyfelek részére szervezett csoportfoglalkozásokat vezető szakemberek pszichiáter, pszichológus, addiktológus, mentálhigiénés szakember A 12. számú mellékletek közé tartozhatnak az alábbiak: Meghatalmazott aláíró esetén az aláírására feljogosító, közjegyző által hitelesített, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú által hitelesített meghatalmazás. Több meghatalmazott aláíró esetén minden aláíróra vonatkozóan csatolni kell meghatalmazást (akár egy okiratba foglaltan, akár külön-külön meghatalmazás formájában). A meghatalmazásokból lehetőség szerint eredeti példányokat kell csatolni, de (különösen több pályázat esetén) a közalapítvány elfogadja a szervezet képviselője által hitelesített másolatokat is. A pályázati adatlap, valamint a számú mellékletek elektronikus megküldése a bírálat megkönnyítését szolgálja. Az adatlapokat *.doc, *.docx, illetve *odt formátumban várjuk (nem szükséges az aláírt adatlapot az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formában küldeni). A számú mellékleteket szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájlformátumban kérjük megküldeni. Az számú mellékleteket nem szükséges elektronikus úton megküldeni. Kérjük, hogy az elektronikusan csatolt fájlok mérete ne haladja meg az 1MB méretet. Nem szükséges sem az adatlapot, sem a mellékleteket az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formában küldeni.

21 8. ALÁÍRÁS 21. OLDAL Alulírott, mint a pályázó szervezet hivatalos képviselője nyilatkozom a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, arról, hogy sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés tartalmát elfogadom és a pályázat benyújtásától számított 120 (egyszázhúsz) napra ajánlati kötöttséget vállalok a támogatási szerződés megkötésére, a pályázati felhívásban előírt biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről, arról, hogy sikeres pályázat esetén a pályázatban vállalt saját erőt a szervezet a támogatott programra fordítja, arról, hogy a pályázó szervezetnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok, arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha a pályázó szervezet ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett. Dátum Aláírás Név: Beosztás: PH.

22 22. OLDAL 1. SZ. MELLÉKLET: ÁFA-NYILATKOZAT N Y I L A T K O Z A T ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉSRŐL Alulírott (aláírásra jogosult személy neve, születési időpontja)......(pályázó fél megnevezése) (székhelyének címe) mint a pályázó fél képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy szervezetünk a nyilatkozat tárgyát képező, a pályázati programban szereplő tevékenység megvalósításában Áfa visszaigénylésre NEM JOGOSULT, így a támogatás összegét, mint bruttó összeget használhatjuk fel. Áfa visszaigénylésre JOGOSULT, így a támogatási keret összegét a nettó összegek szerint használjuk fel. (A megfelelő válasz aláhúzandó!) Dátum:. PH.... cégszerű aláírás

23 23. OLDAL 2. SZ. MELLÉKLET: NYILATKOZAT PÁLYÁZÓ (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) NYILATKOZATA a 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás 9/3/b. számú melléklete alapján A pályázó adatai (KITÖLTENDŐ): név:... székhely:... képviselő neve:... nyilvántartási szám:... nyilvántartást vezető szerv neve:... adószám:... Alulírott, mint a(z) (KITÖLTENDŐ), pályázó szervezet képviseletére jogosult személy a pályázó szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. -a alapján kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által a Hajléktalanokért Közalapítványhoz (KITÖLTENDŐ).. -án. tárgyában (az adatlap 1. pontja alapján a konkrét program címe egy mondatban) benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenséget megalapozó kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn; 2. a Közpénztv. 8. (1) bekezdése szerinti érintettség a pályázathoz kapcsolódóan az általam képviselt szervezet tekintetében (A KÖVETKEZŐK EGYIKE ALÁHÚZANDÓ) a) nem áll fenn b) az alábbi tekintetben fennáll 1 :, és a Közpénztv. 8. (1) bekezdése alapján az általam képviselt szervezet kezdeményezi a fenti tény közzétételét, 1 Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejűleg a pályázónak kezdeményeznie kell az érintettség közzétételét a űrlapon.

24 24. OLDAL 3. az általam képviselt szervezet érintettségével kapcsolatban eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben az általam képviselt szervezet a tekintetében fennálló korábbi összeférhetetlenséget amennyiben ilyen volt megszüntette; 4. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) b) bekezdésében előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének 5. az Áht. 50. (1) c) bekezdésében előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 50. (2) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. 6. (A KÖVETKEZŐK EGYIKE ALÁHÚZANDÓ) VAGY VAGY az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. (1) a) pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. (1) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja; az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető; az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az:áht. 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 7. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a megítélt és a szerződés alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 79. (1) bekezdése szerint az állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem érinti az általam képviselt szervezet támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségeit; 8. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát (adóazonosító jelét) a Hajléktalanokért Közalapítvány és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott pályázói, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány, az EMMI, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 11. (A KÖVETKEZŐK EGYIKE ALÁHÚZANDÓ) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg nem nyújtott be;

25 25. OLDAL VAGY (A as, vagy azt megelőző időszakban azonos programpont keretében nyújtott támogatás az eltérő programidőszak miatt nem minősül a jelen pályázatban foglalt tárgynak!) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtott be a Hajléktalanokért Közalapítvány, valamint más szervezet részére: Támogató szervezet Dátum Igényelt összeg () Elnyert összeg () Elszámolt összeg () Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban az általam képviselt szervezet támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a Hajléktalanokért Közalapítványt. 12. a pályázatban foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet (A KÖVETKEZŐK EGYIKE ALÁHÚZANDÓ) VAGY VAGY adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja; adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 13. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban (a külföldi pályázó esetén e tekintetben a pályázó saját joga alkalmazandó); 14. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; 15. amennyiben a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az általam képviselt szervezet a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi; b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 76. alapján nem köthető támogatási szerződés; c) az általam képviselt szervezet a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest; f) az általam képviselt szervezet adólevonási jogában változás következik be;

26 26. OLDAL g) az általam képviselt szervezet adataiban, a támogatási szerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be, h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, azt az általam képviselt szervezet a tudomására jutást követően 8 napon belül írásban bejelenti a Hajléktalanokért Közalapítványnak. 16. az általam képviselt szervezet vállalja, hogy az Áht. 53. (2) bekezdése szerinti esetekben az Hajléktalanokért Közalapítvány, mint támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr-ben (Ávr. 84. ) és a támogatási szerződésben foglaltak szerint visszafizeti; 17. az általam képviselt szervezet vállalja a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghatározott határidőig; 18. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának feltétele. (KITÖLTENDŐ)., (ÉV) (HÓNAP). (NAP). képviselő neve (ph.)

27 27. OLDAL 3. SZ. MELLÉKLET: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A MÁK MONITORING RENDSZERÉBEN TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL ÉS ADATHOZZÁFÉRÉSRŐL N Y I L A T K O Z A T HOZZÁJÁRULÁSRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR MONITORING RENDSZERÉBEN TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL ÉS ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRŐL Alulírott (aláírásra jogosult személy neve, születési időpontja)......(pályázó fél megnevezése) (székhelyének címe) mint a pályázó fél képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében hozzájárulok, hogy nyertes pályázati program esetén támogatást nyújtó Hajléktalanokért Közalapítvány a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerbe a pályázati felhívás 2. sz. tájékozatója szerinti adatokat jelentse, és a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.., képviselő neve (ph.)

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: A támogatást igénylő adatai: név: székhely: képviselő neve: nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: adószám: Az egyedi támogatás igénylőjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek Hírlevél Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER pályázathoz

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

2013. augusztus 7. A. Technikai információk

2013. augusztus 7. A. Technikai információk A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

be/sfp-10564/2015/mlsz

be/sfp-10564/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kazinczy DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve: TFSE Gazdálkodási

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

be/sfp-8756/2015/mlsz

be/sfp-8756/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaegerszegi BECSALI TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Z.BECSALI TUNGSRAM LSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoród Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Mogyoród FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 6486 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Oldal: 1 / 8 Adatlap A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:...

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

be/sfp-3347/2015/mksz

be/sfp-3347/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Ráckeve VKSK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben