2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű kötelező felelősség- és casco biztosítása. tárgyú, nemzeti eljárásrendben a Kbt (1) bekezdése b) pontja szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétől - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára kapacitást nem biztosíthat. Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban egyszerre alvállalkozónak nem minősülő kapacitást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Amennyiben egy - a Kbt pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. ). Felhívjuk a figyelmet, hogy az új szabályozás értelmében, amennyiben az ajánlattételbe bevonni kívánt gazdasági szervezet a teljesítésben ténylegesen közreműködik (pl. szakembert, eszközt bocsát rendelkezésre), úgy az ajánlatban alvállalkozónak kell minősíteni a Kbt. 55. (6) a) bekezdésének alkalmazásával.

2 1. dokumentum Felolvasólap TARTALOM 2. dokumentum Számítási segédtábla a legalacsonyabb ajánlati ár kiszámításához 3. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint 4. dokumentum Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról 5. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról 6. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt kapacitást nyújtó szervezetekről 7. dokumentum Cégokmányok 8. dokumentum Nyilatkozat kizáró okokról 9. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) kc) pontja tekintetében 10. dokumentum P1 alkalmasság igazolása 11. dokumentum M1 alkalmasság igazolása 12. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdése tekintetében 13. dokumentum Nyilatkozat az elektronikus ajánlatról 14. dokumentum Nyilatkozat a biztosítási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról 15. dokumentum Biztosítási szerződéstervezet - 1. rész 16. dokumentum Biztosítási szerződéstervezet 2. rész 17. dokumentum Biztosítási szerződéstervezet 3. rész 18. dokumentum Műszaki leírás

3 FELOLVASÓLAP 1. DOKUMENTUM évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjárművek kötelező felelősség- és casco biztosítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös Ajánlattevőt. név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: telefon: fax: 1. rész tekintetében nettó ajánlati ár (HUF) 1 számmal nettó Ft/hó Betűvel azaz nettó..ft/hó + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. 2. rész tekintetében nettó ajánlati ár (HUF) 2 számmal nettó Ft/hó Betűvel azaz nettó..ft/hó + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. 1 A megadott módszertan szerint kiszámítva. 2 A megadott módszertan szerint kiszámítva.

4 3. rész tekintetében nettó ajánlati ár (HUF) 1 számmal nettó Ft/flotta/hó Betűvel azaz nettó..ft/flotta/hó + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. Kelt., 20. év..hó napján.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 1 A megadott módszertan szerint kiszámítva.

5 3.DOKUMENTUM Az Ajánlattevő kifejezett Nyilatkozat -a a Kbt. 60. (3) bekezdésében előírt tartalommal Alulírott,. mint a (cég megnevezése, címe)..... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a évre vonatkozóan a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződéstervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket a megajánlott ajánlati árnak megfelelően maradéktalanul teljesítjük. Kelt., év. hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

6 4.DOKUMENTUM Az Ajánlattevő Nyilatkozat -a hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 1 (Kbt. 60. (5) bekezdése szerint) Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 2. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelőt kérjük aláhúzni.

7 5.DOKUMENTUM Ajánlattevő Nyilatkozat -a a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról RÉSZFELADATONKÉNT KÉRJÜK KITÖLTENI! Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) 1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10%-ot meghaladó de a 25%-ot el nem érő - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Részvétel százalékos aránya Kbt. 26. (10-25% között) (kitöltése kötelező) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező) Amennyiben az alvállalkozóval alkalmasságot igazol, az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (szükség esetén töltendő ki) 2. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10% alatti alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásába be nem vont, 10% alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% alatti alvállalkozót, akit bevonok az alkalmasság igazolásába az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Részvétel százalékos aránya (10% alatt) (kitöltése kötelező) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező) Az igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

8 6.DOKUMENTUM Az ajánlattevő Nyilatkozat -a az alvállalkozónak nem minősülő, kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról [Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontok]: RÉSZFELADATONKÉNT KÉRJÜK KITÖLTENI! (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés b)-c) pontjai szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Kelt., 20.. év. hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. (6) bekezdés b) és/vagy c) pontja szerinti dokumentumot.

9 7.DOKUMENTUM Cégokmányok A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban: Ajánlattevő (közös ajánlattevők); bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet. Az alábbiak szerint: az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i); a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás.

10 8.DOKUMENTUM NYILATKOZAT kizáró okokról Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdése, 56. (2) bekezdése, valamint az 57. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a fenti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. A Kbt. 56. (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom továbbá, hogy: nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik * az alábbi jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik és annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn* / fennállnak* (*megfelelőt kérjük aláhúzni) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltakra, valamint a Közbeszerzési Értesítő évi 61. és a évi 58. számában megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.

11 9.DOKUMENTUM NYILATKOZAT a Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja tekintetében Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje mint a tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevıje büntetıjogi felelısségem tudatában a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom* hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén jegyeznek I.2. cégem olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott tızsdén nem jegyeznek, és a) egyúttal nyilatkozom, hogy cégemnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen. b) egyúttal nyilatkozom, hogy cégem tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom 1 az alábbiak szerint: Természetes személy megnevezése Lakcím Tulajdoni arány Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) (*megfelelıt kérjük aláhúzni) 1 A táblázat szükség esetén bővíthető.

12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alkalmazásában tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

13 10.DOKUMENTUM P1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA NYILATKOZAT a számlavezető pénzügyi intézményekről [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja] Alulírott., mint a (cég megnevezése, címe): kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben és jelenleg kizárólag az alábbi pénzügyi intézményeknél vezet számlát: stb... Kelt., 20 év... hó napján. (Cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Mellékletek: E nyilatkozat mögé kell csatolni a jelen alkalmassági követelmény igazolása céljára szolgáló pénzügyi intézményi nyilatkozatokat.

14 11.DOKUMENTUM Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásokról és az ahhoz kapcsolódó referenciaigazolások [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5)] Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 1. rész tekintetében A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen A biztosított vagyonérték újrapótlási összegben (Ft) Teljesítés ideje 1 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásokn ak és a szerződésn ek való megfelelős ég (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezés e (cégnév, kapcsolattar tó személy neve, cég székhelye, telefonszám ) 2. rész tekintetében A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen A munkáltató által foglalkoztatott létszám (fő) Teljesítés ideje 2 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásokn ak és a szerződésn ek való megfelelős ég (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezés e (cégnév, kapcsolattar tó személy neve, cég székhelye, telefonszám ) 1 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja. 2 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja.

15 3. rész tekintetében A szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen A biztosított gépjárműállomány nagysága (db) Teljesítés ideje 1 Teljesítés helye (város) A teljesítési előírásokn ak és a szerződésn ek való megfelelős ég (igen/nem) Szerződést kötő másik fél megnevezés e (cégnév, kapcsolattar tó személy neve, cég székhelye, telefonszám ) Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. 1 A teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon történt teljesítés időpontja.

16 12.DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket 2 [Kbt. 54. (1)] Alulírott/alulírottak., mint a (cég megnevezése, címe):... kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt, hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 2. A Kbt. 54. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, tájékoztatjuk, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az ÁNTSZ Fővárosi Intézeténél (1138 Budapest, Váci út 174), az OMMF Fővárosi Felügyelőségénél (1438 Budapest, Pf. 520.) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőségénél (9022 Győr, Gárdonyi u. 7.) szerezhető be információ.

17 13.DOKUMENTUM AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről Alulírott/alulírottak,.. mint a.. (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyeznek. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

18 14.DOKUMENTUM Ajánlattevő nyilatkozata a biztosítási szerződés rendelkezéseinek elfogadásáról Alulírott/alulírottak,.. mint a (cég megnevezése, címe)..kötelezettség vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet feltétel és jogfenntartás nélküli, teljes körűen elfogadom/ elfogadjuk, mint évre vonatkozóan a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési szerződését az általunk megpályázott rész(ek) tekintetében. Kelt, 20. év.... hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) A szerződéstervezetek külön dokumentumként kerülnek csatolásra részfeladatonként. A szerződéstervezet az ajánlattevő tájékoztatására szolgál, azt papírtakarékossági, környezettudatossági okokból nem kell csatolni az ajánlatban, csak a fenti nyilatkozatot. A nyilatkozat szövegében kiegészítés nem tehető.

19 Biztosítási szerződéstervezet - 1. rész 15.DOKUMENTUM amely létrejött egyrészről Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Biztosított) székhely: adószám: előirányzat-felhasználási keretszámla szám: képviseli: másrészről... (a továbbiakban Biztosító) székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: (Biztosító és Biztosított a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 1. Bevezető rendelkezések Jelen szerződés a Biztosított, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben.. számon megjelent ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció, valamint a Biztosító ajánlata alapján készült. A Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, illetve az ajánlat tartalma az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a Biztosító vonatkozó biztosítási feltételeinek egyes rendelkezéseit, mint általános szerződési feltételeket csak abban az esetben alkalmazzák, ha azok a jelen szerződés rendelkezéseivel nem ellentétesek. 2. A szerződés tárgya Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően meghatározott összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a Biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. Jelen szerződés az alábbi biztosítási módozatokra és kockázatokra terjed ki:

20 2.1. All risk vagyonbiztosítás (hűtőgépben tárolt készletek nélkül): Minden kockázatra kiterjedő (all risk) vagyonbiztosítás, de különös tekintettel az alábbiakra: Tűz (elektromos áram okozta tűz is), Villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, Robbanás, összeroppanás, Földrengés, Vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek káraira is), Vihar, Jégverés, Hónyomás, Sziklaomlás, kőomlás, Földcsuszamlás, Felhőszakadás, Ismeretlen üreg beomlása, Ismeretlen jármű ütközése, légi járművek által okozott károk, Füst, és hő okozta károk, Árvíz, belvíz miatti károk, Tűzoltó berendezések kilyukadása miatti károk, Technológiai csővezeték töréséből eredő károk, Betöréses lopás, Rablás, Betörési kísérlet, Önrészesedés (levonásos): 10%, de minimum ,- Ft/kár Költségtérítés: Biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési, mentési, bontási, takarítási költségek, az ideiglenes helyreállítás indokolt költségei, közmű, közüzem, közút helyreállítása, valamint a kárenyhítés indokoltan felmerülő költségei abban az esetben is, amennyiben azok nem vezettek eredményre. Kártérítési limit: ,- Ft/káresemény Betöréses lopás és rablás biztosítás esetében első kockázati összeg vagy kártérítési limit alkalmazása ,- Ft értékben. A biztosított tételek esetében a biztosítási összeghatárig, arányos térítés alkalmazása nélkül, a teljes kárt téríti a biztosító. Kiegészítő kockázat a biztosított vagyontárgyakban történő szándékos rongálás (vandalizmus), melynek keretein belül a falfirka, grafiti károk is megtérülnek. Grafiti károk esetében szublimit ,- Ft/kár/év. A vandalizmus kockázat esetén ,- Ft/kár és ,- Ft/év mértékű kártérítési limit ,- forintos önrésszel. Kiterjed a fedezet a biztosított építmények külső felületein elhelyezett szerelvények, tartozékok és díszítőelemek eltulajdonítására, ellopására, megrongálására is. Az all risk vagyonbiztosítási szerződési feltétele kiegészül a munkavállalók munkahelyre bevitt szokásos mértékű (ruházat, felszerelési tárgy, stb.) személyes tárgyait ért károk fedezetével. Kártérítési limit: Önrész: ,- Ft káronként és évente összesen. 10%, de minimum ,- Ft

21 2.2. Üvegbiztosítás: Az épület szerkezetileg beépített üvegezésére, speciális és más üvegtípusokra is (minden típusú és méretű üvegre), valamint az üvegfelületen lévő feliratra, fóliára, stb. vonatkozik korlátozás nélkül (üvegtetők, biztonsági üvegek, üvegajtók, stb. is biztosítottak). Kártérítési limit: Önrészesedés: ,- Ft/kár/év nincs (0 önrész) 2.3. Elektronikus berendezések és számítógépek biztosítása: Kockázatok: minden kockázatra kiterjedő (all risk), de különös tekintettel a következőkre: tűz, elemi kár, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, robbanás, földcsuszamlás, talajsüllyedés, föld- és kőomlás, árvíz, vihar, jégverés, hónyomás, fagy, elöntés, bármilyen víz vagy nedvesség hatásai; betöréses lopás, rablás, vandalizmus; üvegtörés; Előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés az alábbi okok miatt: elektromos energia közvetlen hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés, lökés, idegen tárgyak akadályozása) Önrészesedés (levonásos): 10%, de minimum ,- Ft/kár Területi hatály kiterjesztése: A biztosító megtéríti a számítástechnikai eszközök és alkatrészeik kárait és a felmerült költségtérítéseket az alapbiztosításban nevesített biztosítási eseményekre és szállítási kockázatra Magyarország területére az össz biztosítási összeg 20%-a tekintetében. Költségtérítés: Biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési, mentési, bontási, takarítási költségek, az ideiglenes helyreállítás indokolt költségei, közmű, közüzem, közút helyreállítása, valamint a kárenyhítés indokoltan felmerülő költségei abban az esetben is, amennyiben azok nem vezettek eredményre. Kártérítési limit: ,- Ft/káresemény Az elektromos berendezések és számítógépek biztosítása tekintetében a berendezések beszerzési idejüktől függetlenül biztosítottak Hűtőgépben tárolt készletek all risk vagyonbiztosítása A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie a Kormányhivatal kezelésében lévő oltóanyagok biztosítására is. Az oltóanyagok biztosítása esetében az alapbiztosításban alkalmazott fedezeteken kívül szükséges az alábbi kockázatok alkalmazása is: Szolgáltatás-kimaradásból eredő káresemények (A Biztosított részére más szervezetek által szolgáltatott elektromos áram, víz, gáz, távhő kimaradásából, illetőleg a szolgáltatási szerződésben előírt paramétereinek dokumentálható megváltozásából származó vagyoni kár és az azzal kapcsolatos helyreállítási költségek). Kártérítési limit minimum ,- Ft/kár/év, önrészesedés maximum 10%, de minimum ,- Ft. Hűtőkészülékek véletlen, váratlan meghibásodása, vagy más elektromos hiba miatti rendkívüli hőmérséklet változásból eredő készletkárok (ide értve a hűtőkészülékek meghibásodása során a hűtőés fagyasztóanyagok szivárgása miatt keletkezett készletkárokat, illetve a hűtő-, fagyasztóanyag és a Biztosított készletek rendellenes érintkezéséből eredő készletkárokat). Első kockázati biztosítási összeg minimum ,- Ft, önrészesedés maximum 10%, de minimum ,- Ft.

22 Biztosításra feladott vagyonérték: Értékelési mód: pótlási érték 1. Ingatlanok: Ft 2. Műszaki berendezések, gépek: Ft 3. Egyéb berendezés, felszerelés (bútor, kis értékű egyéb): Ft 4. Számítógép: Ft 5. Egyéb tárgyi eszközök: Ft 6. Képzőművészeti alkotások: Ft 7. Készlet: Ft 8. Készpénz: Ft 9. Hűtőgépben tárolt készletek: Ft Részletezve és a telephelyek felsorolva a mellékelt vagyonbiztosítási adatlapnak (jelen szerződés 1. számú melléklete) megfelelően. 3. Egyedi záradékok: 1. Épületek esetében az alábbi egyedi záradék kerül alkalmazásra miszerint: épületkároknál az alulbiztosítottságtól eltekintünk és a teljes helyreállítási költséget térítjük, az épületre feladott biztosítási összeg erejéig maximum ,- Ft kárértékig 2. Ingatlanok tekintetében a felújításokra és beruházásokra (bérlemények esetében is), az évközben beszerzett tárgyi eszközökre (számítógépekre és elektronikus berendezésekre is) ahhoz, hogy biztosítási fedezetbe kerülhessenek előgondoskodás biztosítása kerül alkalmazásra ,- Ft értékben. Az előgondoskodás a következők miatti értékemelkedésre: - épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra, nem megfelelő felértékelésekre, - tárgyi eszközök (számítás technikai eszközök; ügyviteli kommunikációs berendezések; egyéb berendezések felszerelések; orvosi és labor berendezések, felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, nem megfelelő felértékelésekre, - készletek esetén az új beszerzésekre, - illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására alkalmazandó. 3. Betöréses lopás, rablás kockázatnál, az ingatlanok (épületek) száma és összetétele miatt az alábbi záradék kerül alkalmazásra: azon épületeknél, ahol minimális mechanikai védelem van ,- Ft összeghatárig vállaljuk a kár megtérítését betöréses lopás esetében

23 4. Vezetékes víz, vihar kockázatoknál az alábbi záradék kerül alkalmazásra: a bagatell károk ,- Ft/káresemény kártérítési összeghatárig szemle nélkül, számla ellenében kifizethetőek 5. Üvegkárok esetében az alábbi egyedi záradék kerül alkalmazásra: a bagatell károk ,- Ft/káresemény kártérítési összeghatárig szemle nélkül, számla ellenében kifizethetőek 6. Tárgyi eszközök, készletek esetében, káreseménykor az alábbi záradék kerül alkalmazásra: kár esetén elfogadjuk a leltári ívek alapján történő egyeztetést és figyelemmel a biztosítás teljes értékére a részkárokat új pótlási értéken téríti maximum ,- Ft kárértékig. 7. A Biztosító tudomásul veszi az Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft. közreműködését az ajánlat lebonyolítása, értékelése, és a szerződés tartama alatt. 8. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával az alábbi személy, személyek állnak rendelkezésre a biztosító részéről (egyedi kapcsolattartó a kormányhivatal részére) különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése, illetve az ügyvitelhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése tárgyában. Név: Elérhetőségek: 4. Biztosítási díj, fizetési feltételek 4.1. A Biztosítót a tevékenység végzéséért az alábbi ellenszolgáltatás illeti meg: Biztosítási forma All risk vagyonbiztosítás (hűtőgépben tárolt készletek nélkül) Üvegbiztosítás Elektronikus berendezések és számítógépek biztosítása Hűtőgépben tárolt készletek all risk vagyonbiztosítása az igényelt fedezetekkel együtt Biztosítási díj mindösszesen Biztosítási díj (Ft/hó) 4.2. A Biztosított az éves biztosítási díjat negyedévente (a Polgári Törvénykönyv, illetve a Kbt vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), négy egyenlő részletben köteles megfizetni, a Biztosító számlája alapján. Biztosító tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), a teljesítés szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, megfelelően kiállított teljesítésigazolással együtt nyújthat be Biztosítottnak. A Biztosítottat a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának Biztosított részéről. A Biztosított részéről a teljesítés igazolója:. [név, beosztás]

24 A Biztosító a számlát úgy köteles megküldeni, hogy az az esedékességet megelőzően legalább 30 nappal a Biztosítotthoz megérkezzék. A Biztosított a szabályszerűen kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Biztosító számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 5. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik és bejelentésre kerül és a Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat megkapja, ezek beérkezését követően öt (5) napon belül köteles szolgáltatását teljesíteni. Vagyonkár esetén a jogalap tisztázása után kárelőleg kerül kifizetésre, maximum ,- Ft várható kártérítési összeg erejéig, függetlenül a káresemény fajtájától a jogalap tisztázását követő 15 napon belül, melynek mértéke a várható kártérítési összeg 50%-a. Kárbejelentést követően minden esetben 2 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást ad a biztosító a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről a szerződő részére. A kárrendezéshez szükséges dokumentum felsorolását legkésőbb a káresemény bejelentésétől, illetve a kárszemlétől, felelősségi kárnál pedig a károsult igényének a biztosítóhoz való benyújtásától számított 3 munkanapon belül megadja a biztosító a szerződő részére. A kárkifizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld a szerződő részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Biztosított vitatja a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyezetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 munkanapon belül telefonon keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel a helyszínt. A biztosító a kárkifizetést a szükséges dokumentumok beérkezését követően 5 napon belül teljesíti. Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60 napig kárstatisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: Bejelentett károk: hely, időpont Lerendezett károk: időpont, kártérítés nagysága Elutasított károk: indoklás Függő károk: indoklás 6. A szerződés hatálybelépése, időtartama A jelen szerződés jétől december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre. A szerződés 20 napján lép hatályba. A Biztosító általi kockázatviselés kezdete 20.. napja 0 óra 0 perc. 7. Szerződésszegés esetén alkalmazandó szabályok Amennyiben a Biztosító a jelen szerződés alapján fennálló térítési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, a Ptk. 301/A. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 8. A Felek közötti kapcsolattartás A Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a szabályszerű átvétel igazolásán szereplő

25 napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján, a következő címre: A Biztosított esetében: Cím: Fax: Telefon: A Biztosító esetében: Cím: Fax: Telefon: Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja vagy az nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő. A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére is kötelesek megküldeni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával rendelkezésre álló személy/személyek a biztosító részéről, különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése tárgyában: Név: Telefon/mobil: Fax: Postacím: 9. Egyéb rendelkezések A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot a Ptk ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az eljárást megindító ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és annak mellékletei, az ajánlati felhívásra adott biztosítási ajánlat és a Biztosító biztosítási feltételei. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésmódosításra kizárólag a Kbt (2) bekezdését tekintik irányadónak, minden ezzel ellentétes módosítás érvénytelen. A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni. Biztosító nem fizethet, illetve számolhat el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Biztosító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

26 Biztosító a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Biztosított számára megismerhetővé tenni és a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Biztosítottat haladéktalanul értesíteni. Biztosított köteles a szerződés felmondani abban az esetben: - ha a Biztosítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. - ha a Biztosító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A Kbt (5) bekezdése szerinti felmondás esetén Biztosító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott pontok tekintetében elsősorban a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Biztosítót és 3 (három) példány a Biztosítottat illeti meg. A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. Győr, Biztosító Zrt. Kormánymegbízott Ellenjegyezte: Győr, 20. Melléklet: I. számú melléklet: Vagyonbiztosítási adatlap - Ajánlattevő elérheti elektronikus formában a csatolt excel fájlban. (Az elektronikus formában megküldött dokumentáció részét és a szerződéstervezet mellékletét képezi a fájl.)

27 16.DOKUMENTUM Biztosítási szerződéstervezet 2. rész amely létrejött egyrészről Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Biztosított) székhely: adószám: előirányzat-felhasználási keretszámla szám: képviseli: másrészről. (a továbbiakban Biztosító) székhely: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: (Biztosító és Biztosított a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 1. Bevezető rendelkezések Jelen szerződés a Biztosított, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben.. számon megjelent ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció, valamint a Biztosító ajánlata alapján készült. A Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, illetve az ajánlat tartalma az irányadó. A Felek megállapodnak, hogy a Biztosító vonatkozó biztosítási feltételeinek egyes rendelkezéseit, mint általános szerződési feltételeket csak abban az esetben alkalmazzák, ha azok a jelen szerződés rendelkezéseivel nem ellentétesek. 2. A szerződés tárgya Jelen biztosítási szerződés alapján a Biztosító a szerződésben meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően meghatározott összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a Biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát. Jelen szerződés az alábbi biztosítási módozatokra és kockázatokra terjed ki:

28 2.1. Általános felelősségbiztosítás: Fedezet tartalma: A biztosított, alkalmazottja, valamint megbízottja által okozott olyan káresemény, melyet a biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetve a biztosítottal szerződésben állóknak szerződésen kívül okozott, és amelyek megfizetéséért a biztosított felelősséggel tartozik Bérlői felelősségbiztosítás Biztosítási esemény: Az a káresemény, amelynek során a biztosított a biztosítási szerződésben megnevezett bérlemény(ek) bérlőjeként, a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérbeadónak Bérbeadói felelősségbiztosítás Biztosítási esemény: Az a káresemény, amelynek során a biztosított a biztosítási szerződésben megnevezett bérlemény(ek) bérbeadójaként, a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérlőnek Munkáltatói felelősségbiztosítás: Biztosítási esemény: a) a biztosított munkavállalójának Mt. És OEP által definiált balesete és a biztosítottnak a munkavállalóval szembeni, a munkaviszonnyal, tagsági viszonnyal összefüggésben okozott károkozása b) továbbá a társadalombiztosítási megtérítési követelések keletkezése A munkáltatóval szemben érvényesíthető munkavállalói kárigény lehet: Elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem) Dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb dologi kár) Költség (ápolási költségek, a balesettel kapcsolatos egyéb igazolt költségek) Esetleges nem vagyoni kárigény Területi hatály kiterjesztése Európára az alábbiak szerint: a kiterjesztett biztosítási fedezet kizárólag az eseti jelleggel munkavégzés céljából külföldön tartózkodó munkavállalókra vonatkozik, a tartós külföldi munkavégzés (30 napnál több) a biztosítási fedezetből kizárt Hivatali felelősségbiztosítás Biztosítási esemény az olyan kártérítési igény keletkezése, amely a szerződés biztosítottjával szemben, a biztosított közhatalom gyakorlására feljogosított munkavállalója e tevékenysége során kifejezett szervezőintézkedő tevékenysége, valamint hatósági tevékenysége, illetve mulasztása miatt a PTK 349. alapján érvényesítenek Szolgáltatás felelősségbiztosítás Fedezet tartalma: A biztosító megtéríti azokat a vagyoni és nem vagyoni károkat, amelyeket a biztosított, mint az alábbi szolgáltatások nyújtója a vele szerződő félnek okoz és amelyekért a magyar polgári jog szerint kártérítési felelősség terheli. A fedezet kiterjed a Kormányhivatal által végzett gépjárműjavítási és vizsgáztatási tevékenységre (Közlekedésfelügyelet) Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása A biztosítás tárgya az ajánlatkérő Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által nyújtott ellátási és felülvizsgálati tevékenységgel kapcsolatos felelősségi károk kockázata. Biztosítási eseménynek minősül az, ha a biztosított vagy olyan személy, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegése/megsértése miatt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében kárt okoz.

29 2.8. Környezetszennyezői felelősségbiztosítás A biztosító a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat olyan környezet veszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott károk megtérítése alól, amelyért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Felelősségbiztosítások esetében kombinált limit kerül alkalmazásra. Kombinált kártérítési limit: Önrészesedés: ,- Ft/kár ,- Ft/év 10%, de min ,- Ft/kár 3. Egyedi záradékok: 1. A Biztosító tudomásul veszi az Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft. közreműködését az ajánlat lebonyolítása, értékelése, és a szerződés tartama alatt. 2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával az alábbi személy, személyek állnak rendelkezésre a biztosító részéről (egyedi kapcsolattartó a kormányhivatal részére) különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése, illetve az ügyvitelhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése tárgyában. Név: Elérhetőségek: 4. Biztosítási díj, fizetési feltételek 4.1. A Biztosítót a tevékenység végzéséért az alábbi ellenszolgáltatás illeti meg: Biztosítási forma 1. Általános felelősségbiztosítás 2. Bérlői felelősségbiztosítás 3. Bérbeadói felelősségbiztosítás 4. Munkáltatói felelősségbiztosítás 5. Hivatali felelősségbiztosítás 6. Szolgáltatás felelősségbiztosítás 7. Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása 8. Környezetszennyezői felelősségbiztosítás Biztosítási díj mindösszesen Biztosítási díj (Ft/hó) 4.2. A Biztosított az éves biztosítási díjat negyedévente (a Polgári Törvénykönyv, illetve a Kbt vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), négy egyenlő részletben köteles megfizetni, a Biztosító számlája alapján. Biztosító tudomásul veszi, hogy számlát kizárólag a számlához mellékelt eredeti (nem másolati példány), a teljesítés szerződésben megnevezett igazolója által aláírt, megfelelően kiállított teljesítésigazolással együtt nyújthat be Biztosítottnak. A Biztosítottat a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlával szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának Biztosított részéről. A Biztosított részéről a teljesítés igazolója:. [név, beosztás]

30 A Biztosító a számlát úgy köteles megküldeni, hogy az az esedékességet megelőzően legalább 30 nappal a Biztosítotthoz megérkezzék. A Biztosított a szabályszerűen kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Biztosító számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 5. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik és bejelentésre kerül és a Biztosító a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat megkapja, ezek beérkezését követően öt (5) napon belül köteles szolgáltatását teljesíteni. A jogalap tisztázása után kárelőleg kerül kifizetésre, maximum ,- Ft várható kártérítési összeg erejéig, függetlenül a káresemény fajtájától a jogalap tisztázását követő 15 napon belül, melynek mértéke a várható kártérítési összeg 50%-a. Kárbejelentést követően minden esetben 2 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást ad a biztosító a kárbejelentés nyilvántartásba vételéről a szerződő részére. A kárrendezéshez szükséges dokumentum felsorolását legkésőbb a káresemény bejelentésétől, illetve a kárszemlétől, felelősségi kárnál pedig a károsult igényének a biztosítóhoz való benyújtásától számított 3 munkanapon belül megadja a biztosító a szerződő részére. A kárkifizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld a szerződő részére a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Biztosított vitatja a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyezetést kezdeményezni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 munkanapon belül telefonon keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel a helyszínt. A biztosító a kárkifizetést a szükséges dokumentumok beérkezését követően 5 napon belül teljesíti. Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60 napig kárstatisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: Bejelentett károk: hely, időpont Lerendezett károk: időpont, kártérítés nagysága Elutasított károk: indoklás Függő károk: indoklás 6. A szerződés hatálybelépése, időtartama A jelen szerződés től december 31-ig terjedő határozott időtartamra jön létre. A szerződés napján lép hatályba. A Biztosító általi kockázatviselés kezdete 20.. napja 0 óra 0 perc. 7. Szerződésszegés esetén alkalmazandó szabályok Amennyiben a Biztosító a jelen szerződés alapján fennálló térítési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, a Ptk. 301/A. szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 8. A Felek közötti kapcsolattartás A Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben

31 azt a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a szabályszerű átvétel igazolásán szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján, a következő címre: A Biztosított esetében: Cím: Fax: Telefon: A Biztosító esetében: Cím: Fax: Telefon: Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja vagy az nem kereste jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő. A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére is kötelesek megküldeni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával rendelkezésre álló személy/személyek a biztosító részéről, különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése tárgyában: Név: Telefon/mobil: Fax: Postacím: 9. Egyéb rendelkezések A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot a Ptk ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek közlése a másik félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció és annak mellékletei, az ajánlati felhívásra adott biztosítási ajánlat és a Biztosító biztosítási feltételei. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésmódosításra kizárólag a Kbt (2) bekezdését tekintik irányadónak, minden ezzel ellentétes módosítás érvénytelen. A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsősorban vezetői szintű egyeztetések során, békés úton kívánják rendezni. Biztosító nem fizethet, illetve számolhat el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Biztosító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben