DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ"

Átírás

1 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapest

2 2 Tisztelt Ajánlattevő! A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint az ajánlati felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy ajánlatának összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakat. A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő függetlenül az igénybevétel százalékos mértékétől - alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára kapacitást nem biztosíthat. Amennyiben egy - a Kbt pontjának a)-c) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen (Kbt. 26. ). Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 2

3 3 TARTALOM 1. dokumentum Felolvasólap 2. dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint 3. dokumentum Nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról 4. dokumentum Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozókról 5. dokumentum Az ajánlattevő Nyilatkozat -a a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján 6. dokumentum Cégokmányok 7., 7/A., 7/B dokumentum Nyilatkozat kizáró okokról 8. dokumentum P1 alkalmasság igazolása 9. dokumentum M1 alkalmasság igazolása 10. dokumentum M2 alkalmasság igazolása 11. dokumentum Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról 12. dokumentum Szerződés tervezete 13. dokumentum Műszaki leírás 3

4 4 1. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai: Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. név (megnevezés) székhely: cégjegyzékszám: adószám: kapcsolattartó neve: kapcsolattartó elérhetősége: (telefon, fax, ) 1. részfeladat: Ajánlati ár: nettó.. Ft+Áfa/alkalom 2. részfeladat: Ajánlati ár: nettó.. Ft+Áfa/fő Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 2. DOKUMENTUM 4

5 5 Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott,. mint a (cég megnevezése, címe)..... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a megajánlott ajánlati áron. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 5

6 6 3. DOKUMENTUM Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint minősítésről 1 a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott/alulírottak, (jogosult neve), mint a (gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az általam/általunk képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 2. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 1 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 2 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 6

7 7 Ajánlattevő Nyilatkozat -a a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról RÉSZFELADATONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KÉRJÜK KITÖLTENI! 4. DOKUMENTUM Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: (kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) 1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10%-ot meghaladó mértékben alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni 10% feletti de a 25%-ot meg nem haladó - mértékben alvállalkozót, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Részvétel százalékos aránya Kbt. 26. (10-25% között) (kitöltése kötelező) A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez igénybe veszi (kitöltése kötelező) 2. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe 10% alatti alvállalkozót. A szerződés teljesítéséhez 10% alatti alvállalkozót veszek igénybe, az alábbi munkák tekintetében: Kijelentem/kijelentjük, hogy jelen nyilatkozatot a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából tettem/tettük meg. Kelt., hó.. napján. 7

8 8 (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 5. DOKUMENTUM Az ajánlattevő Nyilatkozat -a a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján (kérjük a nemleges választ is jelölni a megfelelő kiválasztásával) RÉSZFELADATONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KÉRJÜK KITÖLTENI! Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői mint a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: I. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti, alvállalkozónak minősülő kapacitást nyújtó szervezetet. A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja szerinti, alvállalkozónak minősülő kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező) II. Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező) 8

9 9 III. Az alkalmasság igazolásához nem veszek igénybe a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe kívánok venni a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti kapacitást nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: A cég megnevezése, és székhelye (kitöltése kötelező) Az alkalmassági követelmény pontos hivatkozása (kitöltése kötelező) Igénybevétel módja a teljesítés során (kitöltése kötelező) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági követelmény függvényében - a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdés szerinti dokumentumot. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 9

10 10 amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6: ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 10

11 11 6. DOKUMENTUM Cégokmányok Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. (Pp.) 196. (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. ). A változásbejegyzéssel kapcsolatos nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük becsatolni 11

12 12 7. DOKUMENTUM NYILATKOZAT kizáró okokról a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja, akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdése, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: FIGYELEM! A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontja esetén az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát szíveskedjenek az ajánlatban becsatolni! Jelen nyilatkozat csatolandó mellékletei: A Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró okot a fenti nyilatkozaton túl - az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. ib) pontjában és a 4. fc) pontjában foglaltak figyelembevételével külön igazolnia kell. Kérjük, hogy a jogszabály által e körben megkövetelt dokumentumot jelen nyilatkozat mögé szíveskedjen csatolni a 7/A dokumentum szerinti formátumban. Egy évnél nem régebbi keltezésű NAV igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban (7/B dokumentum) 12

13 13 7./A DOKUMENTUM NYILATKOZAT a Kbt. 56. (1) bek. kc) pontja és a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője mint a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontja tekintetében (I) nyilatkozom, hogy: I.1. cégem olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek* VAGY I.2. cégem olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és egyúttal nyilatkozom, hogy cégem tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja 3 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom 4 az alábbiak szerint:* Dokumentumokszetes személy megnevezése Lakcím évi CXXXVI. törvény 3. r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra) rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására 4 A táblázat szükség esetén bővíthető. 13

14 14 (II) A Kbt. 56. (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom* továbbá, hogy: II.1. nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.* VAGY II.2. az alábbi jogi személy / személyes joga szerint jogképes szervezet, vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 5 :* Jogi személy megnevezése Székhelye Fenti jogi személy/ személyes joga szerint jogképes szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn* / fennállnak* (*megfelelőt kérjük aláhúzni) Kelt., hó.. napján. (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) 5 A táblázat szükség esetén bővíthető. 14

15 15 7/B.DOKUMENTUM NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja, akként nyilatkozom a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy az általam képviselt cég szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában ( Kelt., hó.. napján. Megjegyzés: (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről) Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a nyilvántartásban, hanem a vonatkozó kizáró okok igazolására NAV igazolást csatol, úgy jelen nyilatkozatot nem szükséges az ajánlatban csatolni, hanem helyére a NAV igazolást kell benyújtani az ajánlat részeként. 15

16 16 8. DOKUMENTUM P1 ALKALMASSÁGI KÖVETEMÉNY IGAZOLÁSA 6 a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott/alulírottak, (jogosult neve), mint a (gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az árbevételünk az alábbiak szerint alakult üzleti év üzleti év üzleti év Összesen Üzleti év időszaka 7 (-tól/-ig, év, hónap, nap) A felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya (pályaorientációs tanácsadás) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevétel Kelt., hó napján. (Cégszerű aláírása a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 6 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni. 7 Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló évi C. törvény 11. figyelembevételével meghatározott üzleti évet érti. 16

17 17 9. DOKUMENTUM M1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásairól, és az ahhoz kapcsolódó referenciaigazolások Alulírott..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: Az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen Teljesítés helye és ideje Ellenszolgáltatás nettó összege Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e 8 Szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, valamint a teljesítést igazoló személy neve, elérhetősége Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a megfelelő adatokat tartalmazza, és abból a megfelelőség megállapítható legyen. 8 Igen/Nem 17

18 18 10.DOKUMENTUM M2 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről [310/2011. (XII.23. Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pont] Alulírott/alulírottak..., mint a(z)... (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakember(eke)t, kívánjuk bevonni: 1. részfeladat Szakember neve és a pozíció megjelölése Képzettség megnevezése Szakmai gyakorlat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján az eljárást megindító felhívás M/2. pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen 2. részfeladat Szakember neve és a pozíció megjelölése Képzettség megnevezése Szakmai gyakorlat ismertetése annak megfelelően, hogy az alapján az eljárást megindító felhívás M/2. pont szerinti alkalmasság megállapítható legyen 18

19 19 Kelt., hó... napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) Megjegyzés: Külön csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, a szakember tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajz, valamint a megnevezett szakember nyilatkozata, mely szerint a szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére áll. A szakmai tapasztalat ismertetése év-hónap bontásban szükséges, továbbá a szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. 19

20 20 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 11. DOKUMENTUM az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről a TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott/alulírottak,.. mint a.. (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik. Kelt, hó. napján... (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 20

21 DOKUMENTUM SZERZŐDÉS TERVEZETEK 21

22 22 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET I. rész vonatkozásában amely létrejött egyrészről a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. adószáma: , képviseli: Kiss Ervin főtitkár (továbbiakban: Megrendelő) Másrészről a székhelye: cégjegyzék száma: adószáma: pénzforgalmi jelzőszáma: képviseli: (továbbiakban: Vállalkozó) (a Megrendelő és Vállalkozó együtt a továbbiakban: Felek) között, az alábbi feltételekkel. I. Előzmények Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le TÁMOP A-13/ ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése tárgyban, mely eljárásban az I. részfeladatban Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. II. Definíciók Ajánlat : Vállalkozó mint Nyertes ajánlattevő által án/én benyújtott és Megrendelő által nyertesnek nyilvánított érvényes ajánlat, amely a jelen Szerződés megkötésének alapját képezi. Ajánlatkérési Dokumentáció : Megrendelő által készített felhívás, és dokumentáció, amelyet az ajánlattevők a közbeszerzési eljárás során átvettek, ide értve az abban foglaltakat magyarázó, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott összes válasz (kiegészítő tájékoztatás). Nyertes Ajánlattevő : Vállalkozó, akit Megrendelő a Közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánított és hirdetett ki. 22

23 23 Közbeszerzési Eljárás : a Szerződés tárgya kapcsán megindított, a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. Közreműködő Szervezet : a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 115. (3) bekezdése alapján a közreműködő szervezet feladatait ellátó szervezet. Projekt : a TÁMOP A-13/ azonosítószámú, Út a szakmaválasztáshoz című projekt Ptk. : a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Szerződés : a jelen vállalkozási szerződés, ennek összes melléklete, valamint ezek bármelyikének jövőbeni módosítása, továbbá Megrendelő által készített Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a Nyertes Ajánlattevő Ajánlata. Szolgáltatás : a jelen Szerződés III. fejezetében, a Szerződés tárgyaként meghatározott, Vállalkozó feladatkörébe tartozó munka, munkafolyamat, eredmény. Támogatási Szerződés : a Rendelet 2. (1) bekezdés 27. pontja szerinti polgári jogi szerződés, amely a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egyes pályázatainak, projektjeinek megvalósítása érdekében jött létre. III. A Szerződés tárgya 1) Megrendelő a Nyertes Ajánlattevő napján benyújtott Ajánlatát minősítette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatnak, ezért Megrendelő a Nyertes Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köt szerződést. 2) A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az ajánlati felhívásnak, az ajánlati dokumentációnak és a Vállalkozó ajánlatának, valamint a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírásban részletezetteknek megfelelően a projektbe bevont hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, legalább 50 százalékban roma származású tanulók csoportos pályaorientáció. 3) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatást oszthatatlannak minősítik. IV. A Szerződés hatálya 1) Jelen Szerződés az aláírása napján lép hatályba és szeptember 15. napjáig tart. V. 23

24 24 Megrendelő jogai és kötelezettségei 1) Megrendelő jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban jogosult: a) Vállalkozónak utasítást adni, b) Vállalkozó teljesítését ellenőrizni, c) Vállalkozótól a teljesítéssel összefüggésben információt kérni, d) Vállalkozó által benyújtott teljesítési dokumentáció javítás vagy módosítás céljából történő visszaadására, amennyiben az nem felel meg a jelen szerződésben foglaltaknak. 2) Megrendelő köteles: a) a teljesítéssel összefüggő információt és anyagot megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, b) a jelen Szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése után, a Vállalkozó által benyújtott teljesítést alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni, c) az elismert teljesítés alapján benyújtott számla szerint a Vállalkozó részére a jelen Szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint vállalkozói díjat megfizetni. 1) Vállalkozó jogosult: VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei a) Vállalkozói díjra a Kbt (5) bekezdés, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ában foglaltak figyelembevételével, számla ellenében. 2) Vállalkozó kötelezettséget vállal: a) arra, hogy rendelkezésre álló kapcsolattartót biztosít a szerződés teljes időtartama alatt az alábbi feladatok ellátására: - folyamatos rendelkezésre állás, a feladatok teljesítésének koordinálása; - kapcsolattartás Megrendelővel és az általa megjelölt személyekkel; - folyamatos egyeztetés Megrendelővel a feladatok tervezéséről, megvalósítási módjának megfelelőségéről, a teljesítés jóváhagyásáról; - részvétel a Megrendelővel folytatott minden, a feladatok teljesítésével kapcsolatos megbeszélésen; - a szerződéssel és teljesítésigazolással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; - a feladatokkal kapcsolatos esetleges javaslatok bemutatása Megrendelő számára; - a pályaorientációs szakemberek munkájának összehangolása, irányítása, a pályaorientációs szakemberek által készített dokumentumok Ajánlatkérő részére történő átadása a részteljesítésenként Vállalkozó által készített beszámolóval együtt; - valamennyi tevékenységről az iratanyag eredeti példányának részletes jegyzékkel történő átadása. b) arra, hogy a feladatok teljesítéséhez biztosít megfelelő számú (500 tanulónként legalább 1 fő) szakembert, c) arra, hogy a munkából kieső szakember személyét Megrendelő jóváhagyásával 5 naptári napon belül pótolja. 24

25 25 d) arra, hogy a megvalósított feladatokról részteljesítésenként 1 db szakmai beszámolót, valamint a teljes teljesítés után 1 db záróbeszámolót készít, melyet a teljesítést követő hónap 10. napjáig megküld a Megrendelőnek. A részteljesítéshez a jelenléti íveket szükséges leadni. e) a jelen Szerződésben rögzített szolgáltatások szerződésszerű teljesítésére, f) arra, hogy Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a vállalt szolgáltatások eredményes, szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, (Az értesítési kötelezettség a körülmény bekövetkeztével, illetőleg akkor kezdődik, amikor Vállalkozó a körülményről tudomást szerez, illetve felismeri azt, hogy a körülmény veszélyezteti vagy gátolja a szerződésszerű teljesítést. Megrendelő az értesítés alapján eldönti, hogy továbbra is igényt tart a teljesítésre, vagy a szerződésszegésből eredő jogait gyakorolja.) g) arra, hogy Megrendelő utasítása szerint jár el, h) arra, hogy a Megrendelő (kötelezettségek elvégzésére vonatkozó) célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén erre őt figyelmezteti, (A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.) i) arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatait az Új Széchenyi Terv mindenkor érvényes Arculati Kézikönyv ( nyilvánossági, információs, grafikai előírásai szerint, valamint a Projekt arculati elemei felhasználásával, azokra figyelemmel végzi el. j) Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt a feladatok elvégzése során együtt kell működnie Megrendelővel, az általa kijelölt személyekkel, és a további kapcsolódó (köz)beszerzésekben nyertes partnereivel, rendelkezésére kell állnia ben és telefonon; továbbá személyesen kell egyeztetnie a projekt munkatársaival és az általuk kijelölt szakértőkkel, partnerekkel szükség szerint, melyekről Vállalkozó emlékeztetőket készít és átadja Megrendelő számára. k) Amennyiben vállalkozó 5 naptári napon belül nem pótolja a kieső szakembert, úgy nem lehet számára teljesítés igazolást kiállítani. Megrendelő a Műszaki leírásban rögzítettek szerint bírálja el a szakember megfelelőségét és 5 naptári napon belül jelez vissza a vállalkozónak. Megrendelő visszautasítja a szakembert, ha az nem felel meg a Műszaki leírásban rögzített feltételeknek. VII. Vállalkozói díj 1) Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint nettó Ft/fő+Áfa, azaz nettó betűvel.forint/fő+ Áfa (csoportos pályaorientáció esetén) vállalkozói díjra jogosult. 2) Vállalkozó havonta egyszer jogosult számlát kibocsátani, az adott hónapban elvégzett tanácsadásról (részteljesítés), azzal, hogy a szerződés befejeztéig % opció alkalom csoportos pályaorientációt köteles elvégezni. 3) Megrendelő a Vállalkozó által teljesített és megfelelően dokumentált szolgáltatások ellenértékét a következők szerint fizeti meg: A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a részteljesítésekre tekintettel a kiállított részszámlák alapján a Vállalkozó részére a vállalkozói díjat megfizeti. A részszámlák összege a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatban meghatározott árak alapján kerül meghatározásra Megrendelő által. 25

26 26 4) A III. fejezet szerinti feladatok Vállalkozó által megfelelően dokumentált teljesítését a Megrendelő az alábbiak szerint igazolja. 5) Vállalkozó havonta, feladatainak elvégzését bizonyító teljesítési dokumentációt az Ajánlata szerinti ár megjelölésével a részteljesítést követő hónap 10. napjáig nyújthatja be Megrendelőnek. A teljesítésigazoláshoz előírt teljesítési dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: a) A szolgáltatások adott részteljesítést érintő teljesítéséről Vállalkozó által készített összesítés, az adott részteljesítésre vonatkozó rövid szakmai beszámolók alapján. b) A műszaki leírásban meghatározott teljesítést igazoló dokumentumok. A Megrendelő javításra/módosításra visszaadhatja a dokumentumokat, mely esetben a Vállalkozó a Megrendelő észrevételei alapján a visszaadott dokumentumok átvételétől számított 5 munkanapon belül javítja és ismételten megküldi a dokumentumokat. A javított anyagok kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a Megrendelő köteles a teljesítés elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni. Megrendelő e dokumentáció alapján ad ki részteljesítésigazolást, ami a részszámla benyújtásának feltétele. A teljesítésigazolás kiadására vezető projektasszisztens vagy az általa erre feljogosított személy jogosult. A teljesítésigazolás alapján Vállalkozó számlát (részszámlát) bocsát ki. Abban az esetben, ha a részteljesítés igazolás nem megfelelően kerül kiállításra, úgy ajánlatkérő visszaküldi ajánlattevőnek felhívva, hogy öt munkanapon belül tegyen eleget a javítási kötelezettségének, amennyiben ezen határidőn belül nem tesz eleget, úgy a szerződésben foglalt hibás teljesítési kötbér érvényesíthető. Amennyiben nem kerül benyújtásra, akkor nem állítható ki a részteljesítési igazolás. 5) Vállalkozó jogosult a III. fejezetben meghatározott, illetve a Műszaki Leírásban részletezett szolgáltatások teljesítéséért jelen szerződés mellékletét képező, Ajánlatában szereplő ajánlati árak figyelembe vételével, adott részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás függvényében a vállalkozói díjra. Abban az esetben, ha a teljesítés igazolás nem megfelelően kerül kiállításra, úgy ajánlatkérő visszaküldi ajánlattevőnek felhívva, hogy öt munkanapon belül tegyen eleget a javítási kötelezettségének, amennyiben ezen határidőn belül nem tesz eleget, úgy a szerződésben foglalt hibás teljesítési kötbér érvényesíthető. Amennyiben nem kerül benyújtásra, akkor nem állítható ki a teljesítési igazolás. 6) A Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a teljesítés kapcsán felmerült valamennyi költségét, dologi költséget, béreket, irodaköltségeket, jogdíjakat, alvállalkozók díját, megbízási díjakat és járulékokat bele kell érteni. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó további díjazásra vagy költségtérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. A jelen szerződés alapján Vállalkozó által létrehozott minden irat, adat függetlenül annak megjelenési formájától így különösen, de nem kizárólagosan mérési eredmény, az eredmények kiértékeléséről készült teljes dokumentáció Megrendelő tulajdonába kerül, azokon kizárólagos és korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez. 26

27 27 A Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész/feladat ellenértékének Vállalkozó felé történő megfizetését követően. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény szabadon felhasználható. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 9. (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: - a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), - a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább módosítását, új dokumentációba való beépítését, beszerkesztését. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét beleértve a felhasználási jogok díját is - a vállalkozói díj tartalmazza. 7) A szerződés szerinti szolgáltatások fedezete a TÁMOP TÁMOP A-13/ "Út a szakmaválasztáshoz" (85%-a az Európai Unió Európai Szociális Alapból, 15%-a Magyarország központi költségvetéséből származó forrás) című kiemelt projekt költségvetése. A támogatás intenzitása 100,000000%. VIII. Fizetési feltételek 1) A nem megfelelően kiállított számlát a Megrendelő visszaküldi a Vállalkozónak. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv a, a számvitelről szóló évi C. tv. (Sztv.) ának (1), (3) bek., valamint a 24/1995 (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 27

28 28 2) Vállalkozó a számlát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) nevére egy eredeti példányban állítja ki, feltünteti a számlán, a Projekt azonosító számát illetve a teljesített szolgáltatás rövid megnevezését. 3) A számla, és Vállalkozótól Megrendelőnek beadandó egyéb dokumentumok benyújtásának helye: Megrendelő székhelye. 4) A vállalkozói díj megfizetésére az egyes számlák vonatkozásában az aláírt teljesítésigazolás és a vonatkozó jogszabályok szerint kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor, a Vállalkozó.. Banknál vezetett.. számú bankszámlájára, a Kbt (5) bekezdés, a Ptk. 6:130 (1)- (2) bekezdés illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. 5) Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. Nem minősül fizetési késedelemnek, ha a Vállalkozó esedékes követelésének a teljesítését a Vállalkozó szerződésszegésére tekintettel, a szerződésszegéssel érintett szerződési érdek mértékéig tartják vissza. 6) Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla hibásan vagy hiányosan a vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelő módon került kiállításra, úgy Megrendelő jogosult azt kijavításra, vagy kiegészítésre visszaküldeni a Vállalkozó részére. A hiánypótlás ideje Megrendelő fizetési határidejébe nem számít bele. 7) Amennyiben Vállalkozó a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor Vállalkozónak az Art. 36/A. (6) bekezdés alapján a Megrendelő részére a számla mellékleteként be kell nyújtania egy, a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást is. Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 8) A Kbt (5) bekezdésével összhangban Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 9) A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé köteles tenni és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha 28

29 29 a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 10) A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. IX. Szerződés teljesítése 1) A Felek megállapodnak abban, hogy a pályaorientációta Megrendelő által átadott az érintett tanulók szükséges adatait tartalmazó - lista kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül el kell végezni. 2) Vállalkozó feladata a tanácsadás helyszínének meghatározása, kiválasztása. Vállalkozónak a tanácsadás helyszínének kiválasztásakor figyelembe kell vennie, hogy a feladat elvégzése során a tanulói személyiségi jogok ne sérüljenek, a feladat bizalmas jellegéből következően. A helyszín biztosítása során a Vállalkozónak figyelemmel kell lennie a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendeletben, különösen annak 16. -ban foglaltakra. 2) Vállalkozó köteles valamennyi, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatást szerződésszerűen teljesíteni. X. Szerződésszegés és jogkövetkezményei Mindkét részajánlat esetén a Vállalkozó az alábbi kötbér fizetésére köteles abban az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést: Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül különösen a műszaki leírásban foglaltaktól eltérő teljesítés. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, mindaddig, amíg a Vállalkozó a hibát ki nem javítja. Mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 21%-a, maximum a nettó szerződéses ár 30 %-ig terjedhet. 29

30 30 A hibás teljesítési kötbér maximumának elérésére ajánlatkérő, mint meghiúsulási okra hivatkozhat, és jogosult a szerződést felmondani. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett napok száma. Mértéke naponta a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 12%-a., maximum a nettó szerződéses ár 30 %-ig terjedhet. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérésére ajánlatkérő, mint meghiúsulási okra hivatkozhat, és jogosult a szerződést felmondani. Meghiúsulási kötbér: Ha a Vállalkozó késedelme az első kötbérterhes (rész)határidő vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és a nettó szerződéses ár 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Vállalkozótól, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárát és költségeit is érvényesítheti. A Ptk. 6:180. (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó szerződéses ár 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) valamint, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén nettó szerződéses ár 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmaz további információt. A jelen pontban foglaltakkal összhangban a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Vállalkozónak felróható szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt károkat, amelyek a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik. 4) A jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése Megrendelő választása szerint oly módon történik, hogy a) az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, és/vagy b) Megrendelő azt Vállalkozó felé fennálló igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes tartozásába beszámítja és abból levonja. Az a) pont alkalmazása esetén bármely kötbért esedékességkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul egy összegben a Megrendelő által megadott bankszámlára átutalni. 5) Bármely kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények viselésének kötelezettsége alól. Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt kárának érvényesítésére is jogosult. 30

31 31 6) A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást szerződésből eredő igényekről. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy bizonyítható kártérítési igényét akkor is érvényesítse, ha a kötbérigényével nem élt. XI. A Szerződés megszűnése 1) A Szerződés az alábbi módokon szűnhet meg: a) Megrendelő szerződéstől való elállásával b) a Szerződéses kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítésével; c) a Szerződés Megrendelő általi felmondásával; d) a Szerződés Vállalkozó általi felmondásával. 2) A jelen Szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén van a Feleknek lehetőségük. 3) Megrendelő - kártérítési kötelezettség nélkül - jogosult a Szerződést felmondani, ha: a) Vállalkozónak felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul; b) Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; c) Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza és ezt Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg; d) bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a Megrendelő egyéb szerződéseiben vállalt szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére; e) jelen szerződésen alapuló kötelezettségét olyan jelentős mértékben megszegi, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; f) Vállalkozó a szerződés szerint bármely feladatának teljesítését elmulasztja, és azt Megrendelő felszólítására sem teljesíti, és mulasztását kimenteni nem tudja, g) a VIII. fejezet 8. pontjában foglaltak alapján az indokolt. 4) Vállalkozó jogosult a Szerződést felmondani, ha: a) Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével 90 (kilencven) naptári napot meghaladóan késedelembe esik, és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki. 5) A felmondásnak tartalmaznia kell: a. a felmondás előzményeit; b. a felmondás okát, annak bizonyítékaira való utalást; c. egyéb, a felmondás következményeit tartalmazó közléseket. XII. Vis maior 1) Egyik szerződő fél sem felelős, ha kötelezettségeit vis maior, azaz elháríthatatlan külső okból, és nem a másik fél hibájából, nem tudja teljesíteni. 31

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Határozat - javaslat

Határozat - javaslat Határozat - javaslat.../2013. (I.24.) sz. Kth. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című pályázat kapcsán kivitelezési munkák elvégzése tárgyú, Kerekegyháza Város

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak)

I. rész: Útkarbantartási és felújítási munkálatok elvégzése (vis maior utak) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pákozd Község Önkormányzata (8095 Pákozd, Hősök tere 9., tel.: +36 22-258-015, fax.: +36 22-258-014, e-mail: gazdalkodas@pakozd.hu,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Közös ajánlatkérők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Szent

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben